Keresés ebben a blogban

2011. május 30., hétfő

Duma, duma

Zagyam szétdurran!
Éppen harmadik napja könyörgök a gyermekemnek, hogy nyírja le a füvet. Hát kéremszépen az egész egy tenyérnyi terület. Szerintem ha valaki nekidurálja magát, és elveszteget az életéből kb. harminc - na jó, legyen inkább 45 - percet, igazán szép eredményeket érhet el.
 Nem, mi ehelyett ötször összevesztünk. Mellesleg szerintem tuti, hogy hosszan imádkozott esőért az istenadta, és lett is. Ja és kb. 6-szor sértődött meg, majd vonult be az állát felvágva. Utána - ó, mily fontos is az - másfél, két órán keresztül csupa hasznos dolgot csinált. Ilyeneket hogy: színezgetett a kézfején valami kis írást, aztán meg az ellenőrzője borítóján lévő rajz körvonalait 623-szor átrajzolta.
 Na de én vagyok a hülye, hogy megkérem, nem? Ezalatt háromszor lerágtam volna, és a csendes kérődzés közepette nyugodt is maradhattam volna.
Naná, hogy én fejeztem be!
 Kezdem érteni, amit Jézus mondott arról a manusról, aki megígérte a szőlőkapálást, de nem ment, és a tesójáról, aki azt mondta nem megy, aztán mégis beadta a derekát...

2011. május 28., szombat

Ajándék

 Káin és Ábel sokszor jut eszembe mostanság. Ők Ádámnak és Évának a gyermekei voltak Az egyik földművelő, a másik állattenyésztő.
 Mindketten áldozatot mutattak be Istennek, de Ábelé jobban tetszett a Teremtőnek.
Manapság mi emberek különböző ,,ajándékokat" úgymond áldozatokat viszünk Istennek, és várjuk a jutalmat. Közben pedig fél szemmel figyeljük a másikét, mint Káin az öccséét. Vajon melyik is fog tetszeni Istennek?
De honnan ez lelkület? Ahogyan látom nem az a lényeg, hogy emberileg mi tűnik jobb, szebb nagyobb, látványosabb, hangosabb vagy drágább ajándéknak. Sőt, annak idején Jézus fogta magát, leült a persellyel szemben, és ahogyan figyelte az adakozókat, látta, ahogyan a gazdagok sokat dobnak, és látta a szegény asszonyt a kis két filléres adományával. És azt tartotta többre.
 Nem nevezném ezt emberileg logikusnak.
Márk 12:43  Akkor előszólítván tanítványait, monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegy asszony többet vetett, mint mind a többi, akik a perselybe vetettek vala.
Márk 12:44  Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetettek; ez pedig az ő szegénységéből, amije csak volt, mind bedobta, az ő egész vagyonát.
És megint ugyanoda lyukadtam ki. Más az emberi, és más az isteni motiváció. 
Reggelenként mikor felébredek időnként igazán rosszul érzem magam. Sokszor egyszerűen félek a naptól, ami előttem áll. Az jut eszembe hány nehézség vár ma rám? Hányszor kell ma kudarcot vallanom? Vajon mi ér ma engem, vagy a családomat, vagy akár bárkit, akit szeretek? Kiszolgáltatottnak érzem magunkat...
És akkor odamegyek és elmondom Neki.
 Ez emberileg nézve pont hogy nem értékelhető pozitívan. De Számára a feltétlen bizalom jele. 
Cserébe azt a békét és örömöt kapom, ami pótolhatatlan. Mindent érdemes elmondanom Neki.
Zsolt 63,2 Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;

2011. május 26., csütörtök

Szemműtét

 Férjem a múltkoriban kedvesen figyelmeztetett, hogy menjek már el egy szemészhez, mert egy jókora gerenda lóg ki a szememből...  :)
Vicces - vagy inkább szánalmas - dolog, ahogyan mások szeméből akarjuk a picike szálkát kioperálni, mikor a sajátunkból éppen egy jókora szálfa lóg ki és most nem róla beszélek.
Látva, hogy ez az mondás: 
"Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van?" (Mt7,4)
 ...mikor keletkezett, arra a következtetésre jutottam, hogy ez a mások megműtésére irányuló hajlam, nagyjából az emberiséggel egyidős.
 Vajon mi lehet az, ami folyamatosan kényszerít minket arra, hogy hadakozzunk magunkkal, a másikkal, és néha az egész világgal?
Minden ember szemében szálka van. Mikor az ember a sajátjában felfedezi, elkezdi utálni saját szálkáját. Nyűglődik, szomorkodik, ideges lesz, szabadulni akar. Harcol.
Aztán mikor a másikéban találja: elkezdi utálni a másik szálkáját. Nyűglődik, szomorkodik, ideges lesz, szabadulni akar. Harcol. Néha szemészhez küldi. :)
A hívő kapcsolatokban azt láttam meg, hogy mivel mindannyiunkban ott él az Isten Szelleme - a régi emberi természetünkkel együtt, egyszerűen látjuk egymásban, hogy mit is kéne másképpen csinálni. Ezek az általunk meglátott különbözőségek a régi természet szálkái összeakadnak  a saját szálkáinkkal, (amik néha gerendák). És máris kész a harc...
 Talán csak a harcmodor az, amit szabályoznunk kellene. Mert egy Istenben bízó nép másképp kell, hogy bonyolítsa ezeket az ügyeket. Volt már keresztes háború, és nem volt túl dicsőséges az eredménye. Hogy miért kezdtek bele az elődök? Mert nem volt igazi ,,Isten ismeretük".
Róma 7: 27-28 Ami az értelmemet illeti, szeretem Isten törvényét.

Azonban látok egy másik törvényt, amely a testemben mûködik. Ez a bûn törvénye, amely az értelmem által elfogadott törvény ellen harcol.
De ennek nem kell így lennie. Mi, akik Őbenne bízunk, akinek a bölcsességénél, és irgalmánál csak a szeretete nagyobb, kell tudnunk alárendelni magunkat. Tőle kérjünk bölcsességet!
Jak 1:5  Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
Tehát használati utasítás bárki szemében felfedezett szálka esetén: Jakab 1:5 
Szófia
Nem vagy bedugva...
Érezd jól magad az atyai házban

2011. május 24., kedd

Motiváció, avagy néhány ok, amitől kint maradhatsz

Máté 25: 1-3 Akkor a mennyek királysága tíz olyan szűzhöz lesz hasonló, kik fogták fáklyáikat és kimentek a vőlegény elé. Közülük öt ostoba volt, öt pedig eszes. Ostobák voltak ugyanis azok, akik fáklyát fogtak ugyan, de nem vittek magukkal olajat. 

Máté 25:24-25 Azután jött az, aki egy tálentum (zacskó ezüstpénzt) kapott. Õ így szólt: »Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Még ott is aratni akarsz, ahol nem vetettél. Onnan is gyûjtesz, ahová nem szórtál magot. Féltem tõled, ezért elmentem, és elrejtettem a földbe az ezüstpénzt, amit adtál nekem. Most tessék, itt a pénzed.«
Ez a két példa egymás után szerepel. Az egyiknél a felkészületlenség ostobaságnak minősül, mert elaludtak. Nem elég, hogy nem volt náluk olaj, még el is aludtak. Pedig talán alvásidőben pótolhatták volna a hiányt...
A másiknál pedig az volt érdekes, amiért úgy döntött, hogy elássa a rábízottakat. 
Ismét csak megállapíthatom, mint az előzőekben: Nem mindegy hogy gondolkodunk Urunk felől.
Érdekességképpen a tálentum 20,4 kg súlyú. Nem kis érték. Macerás lehetett elhantolni. 
Mert mindenkinek, akinek van, adni fognak, úgyhogy feleslege lesz, de akinek nincs, attól azt is elveszik majd, amije van.
A tőkét pedig a rendelkezésünkre bocsátották - csak úgy...

2011. május 21., szombat

Halld és őrizd!

 ...fölemelve szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, amely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál.
 Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. (Lukács 11:27-28)
Kicsit bizarrnak tűnik a testrészek illetve szervek felőli megközelítés.
Már próbálom is elképzelni ahogyan a méhem repes...
Na jó, félre a tréfával.

Annyira furcsa, ahogy ez az asszony Jézust hallgatta, és erre a következtetésre jutott, majd Jézus válasza helyreigazításképpen. 
Még az a nő, aki Jézus közvetlen hozzátartozója sem attól lett boldog, hogy az édesanyja volt, hanem ha hallhatta és megtarthatta az Isten kijelentéseit. 
Azért gondoltam aláhúzni a feltételes módot, mert azért tudnunk kell, hogy Mária egy kivételes asszony volt. Angyal közvetítette neki Isten mondanivalóját a születendő gyermekével kapcsolatban, lássuk be ez nem túl gyakori jelenség. Ezen kívül az Isten fiát hordozta és táplálta a testével.
A gyermeke felnőtt korában pedig valami ilyesmit mondott: Nem a fenti (testi) dolgoktól leszel boldog, hanem ha itt és most hallasz Istentől jövő kijelentést, és ha meg is tartod!

2011. május 20., péntek

Érezd jól magad az atyai házban

 Mióta elolvastam William Poul Young Viskó című könyvét azóta él bennem egy számomra nagyon is kívánatos és kellemes a Teremtővel való együttlétre való vágy. A levegő tele jó illatokkal, testi-lelki-szellemi jóllakottság, elégedettség.
 Sokat foglalkoztatott, hogy ez vajon normális-e. Mármint hogy teljesen párhuzamot vontam az édeni állapot és a Viskóban leírt körülmények közé.
Ma reggel azután olvastam a tékozló fiú történetét és ismét csak ugyanaz a hangulat lett a szívemben úrrá. Fáj és fáj amit az ember tett. Elcseréltük azt jó kapcsolatot, amiben minden szégyenkezés nélkül, meztelenül sétálhatunk együtt Istennel.  (Na nem a ruhátlanság hiányzik...)
Most pedig mi van? Elszakítottság, fájdalmak, bűn, halál, betegségek.
A tékozló fiú kapcsán hogy is jutottam el ide? Csak úgy, hogy  azt olvastam ki belőle, hogy valamiért mindkét gyermek a szívében mást akart. Az egyik kíváncsiságból, vagy bármi más miatt elkérte az örökségét, és rövid idő alatt - mai szóval élve -  ,,eltapsolta". Utána persze már képben volt, hogy mennyire jó otthon lenni. A másik pedig rabszolgának érezte magát az atyai házban, és azt vetette apja szemére, hogy ő bezzeg dolgozott látástól vakulásig, hogy megfeleljen Neki. De még egy kecskegidát sem kapott cserébe. Apja erre csak azt tudta válaszolni: Hiszen mindenem a tiéd. Miért nem vetted igénybe?
Ebben a hozzáállásban szerintem ott volt egy téves elképzelés az apáról. Anélkül, hogy kért volna valamit ez a fiú, azt tartotta a szülőjéről, hogy nem akar adni neki semmit, amivel jól érezheti magát. Pedig kaphatott volna. Az sem okozott volna gondot apunak, hogy a barátaival akart mulatni...
Erre csak azt tudom mondani, hogy minden okunk megvan arra, hogy jól érezzük magunkat az atyai házban.
Zsolt 50:14  Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!

ui.: Az viskó a képen csak kívülről tűnik olyan rozzantnak...

2011. május 18., szerda

Kényelem

 A munkahelyemen átszervezés van, és ez azt jelenti, hogy én és a munkatársaim lemondhatunk a kényelmünkről, amiben eddig részünk volt, és beszorítanak minket egy kevesebb mint feleekkora területre. Mindenki félti a szokásait, és mindazt, amit eddig napi szinten gyakorolt. Hányan bámulhatnak bele a monitoromba, mi lesz a virágainkkal, hogyan fog zajlani az ügyfélfogadás....
 Nem először merengek el a kényelmi-zóna kifejezésen. Rögtön belegondoltam, a napi rutinba, és hogy mi történik velem, ha a dolgok nem szokás szerint mennek. Már az is kihoz a sodromból, ha lassan töltődik be egy internet oldal, amire rákattintottam, arról nem is beszélve, ha - ne adj' Isten - nincs internet. 
 Azon töprengtem, mi a véleménye Istennek a komfortérzetünkről?
Ekkor azonban egy törvénytanító lépett hozzá, és így szólt: „Mester, én mindenhová követni foglak téged.”  Jézus így válaszolt neki: „A rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hol lehajtania a fejét.” 
Csábító ajánlat...

2011. május 12., csütörtök

Kőszív

A szív keménysége fura fogalom...
Többnyire akkor használja Jézus, ha azt látja az embereken, hogy annyira eltökéltek, és hajlíthatatlanok, hogy az már fájdalommal jár nekik és a környezetüknek is. Ha egyszerűen képtelenek rá, hogy változzanak, és ehhez igazítanak minden további cselekedetet, de még a gondolataikat is.
 A gondolkodásunk megváltoztatása a kulcs (Változzatok el a ti értelmetek megújítása által....)  Egy kedves prédikátor mondta: Ha a gondolkodásomat egy habos sütire állítom rá, akkor hamarosan meg fogom szerezni azt......! 
Ez azért elég durva, nem? De tényleg így van. Akkor itt az ideje a gondolataimat más mederbe terelni. Hiszen ha - tételezzük fel - cukorbeteg lennék, ez a süti ártana nekem. alkalomadtán halálos is lehet. Akkor két lehetőségem van: vagy nem eszem habos sütit, vagy meggyógyulok
Tehát mi a szív keménysége?
Görögben:  σκληροκαρδία  (szklérokardia) - keményszívűség 
Eredete:  σκληρός  (szklérosz) - kemény, durva, nyers, rideg, szigorú, kérlelhetetlen, kegyetlen+  καρδία  (kardia) - szív, a fizikai, lelki és a szellemi élet központja

3 helyen használja ezt a kifejezést: 
Máté 19:8  Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.
Márk 10:5  És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot;
 Márk 16:14  Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hivének,
És a σκληρός  (szklérosz) - kemény, durva, nyers, rideg, szigorú, kérlelhetetlen, kegyetlen kifejezést 6 helyen, ebből 3: 
Júd 1,15Eljön, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelen embert. Elítéli õket minden tettükért, amit Isten ellen követtek el, és minden gonosz beszédért, amit az istentelen bûnösök Isten ellen mondtak.”  
Jak 3,4Vagy gondoljatok a hajókra! Lehetnek bármilyen nagyok, és bármilyen erõs szelek hajtják is õket, az irányításukhoz elég egy kis kormány: arra fordulnak, amerre a kormányos akarja. 
Mt 25,24Azután jött az, aki egy zacskó ezüstpénzt kapott. Õ így szólt: »Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Még ott is aratni akarsz, ahol nem vetettél. Onnan is gyûjtesz, ahová nem szórtál magot.  
A fent említett gondolkodásom megváltoztatása így festhet a gyakorlatban: rájövök, hogy valami gondolatok rossz gyümölcsöt teremtek az életemben (ítélkezek, szeretetlen vagyok, válni akarok...) akkor bizony meg kell változtatnom a gondolkodásomat. Ez egy módon sikerülhet, úgy, hogy megnézem az adott témában mi Isten álláspontja. Kikeresem az igéket, amik ide vonatkoznak, olvasom és elmélkedem rajta. Elismerem azt, hogy Isten bölcsebb, mint én, ezért jobb, ha az ő tanácsait követem.
Róm 12,2
Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához! Ellenkezõleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek képesek megérteni és elfogadni, amit Isten akar: ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes. Ezekre igyekezzetek!  


2011. május 11., szerda

...és jég söpri el a hazugság oltalmát...

Tényleg igaz lenne, hogy az emberek oltalmat keresnek a hazugságban? Itt a próféta arról beszél, - ha jól értem - hogy eljön az az idő, amikor rájönnek az emberek, hogy rossz úton járnak, és mindazok a dolgok, amikben eddig bíztak, nem menti meg őket a fájdalmaktól, a haláltól. Nagyon sokan abban az időben úgy voltak Istenéi, hogy közben nem igazán ismerték Őt. Mindenféle olyan  tulajdonságokkal ruházták fel, amilyen nincs is Neki, és eközben annyira eltértek az igazságtól, hogy az elképesztő. Ha mindez kevés lenne, akkor még mások életében is olyan törvényeket alkottak, hogy képtelenek voltak azokat betartani, de mindez inkább a halállal kötött szövetségre jellemző, ami senkit nem ment meg.
Ézs 28,16-17  Ezért így szól az én Uram, az ÚR: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el!  A törvényt zsinórmértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtekhelyet.
Jézus az a szilárd kő, nem a törvények, amiktől senki nem lesz igaz. A törvények csak arra alkalmasak, hogy a kevés tudással és ismerettel rendelkező embereket bizonyos keretek közé szorítsák.
Köszönjük Jézus!

2011. május 10., kedd

Teremhet-é a fügefa olajmagvakat?

Jak 3:13-17  Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.  Ha pedig keserű irígység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.  Mert ahol irígység és civakodás [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].  A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
szelídség:  πραΰτης  (prautész) - szelídség, jóindulat, barátságosság, higgadtság
etimológia: πραΰς  (prausz) 1) enyhe, lágy, kellemes 2) szelíd, jóindulatú, barátságos, higgadt

Jak 1:21  Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. 
1Pét 3:15  Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.
A felülről való bölcsességet néztem még. Érdekes, hogy a ,,felülről" (- ἄνωθεν  (anóthen) 1) fentről; fentről származó, fenti 2) kezdettől / elejétől fogva)  szót használja a Biblia arra a történésre, amikor a kárpit a tetejétől az aljáig kettéhasadt, és az újjászületésre (János 3,3) ...

2011. május 9., hétfő

Bölcsesség felülről 3.

Jak 3:17  A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
Ma 3. napja a ,,felülről jövő bölcsesség ellentétét nézegetem.
A ,,földi"  és a ,,testi" után most az ördögi következik.

ördögi görögben δαιμονιώδης  (daimoniódész)- démoni
- vagyis démontól származó.
Ez a szó a démon szóból származik :
δαίμων  (daimón) 1) démon, gonosz szellemi lény
És ezeken a helyeken fordul elő az újszövetségben:
Máté 8:31  Az ördögök pedig kérik vala őt mondván: Ha kiűzesz minket, engedd meg nékünk, hogy ama disznónyájba mehessünk!
Márk 5:12  És az ördögök kérik vala őt mindnyájan, mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be.
Luk 8:29  Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt: annakokáért láncokkal és békókkal megkötözve őrizteték; de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték.
Jel 16:14  Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
Jel 18:2  És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.

Továbbra is bízom benne, hogy a Krisztus teste minden hiányosság nélkül  fog tudni megállni egyszer majd Isten előtt. Ennek érdekében ráhajt az önismeretre, és nem kerget illúziókat saját magával kapcsolatban.
A megigazulást nem egymástól, hanem Jézustól van.
Lehet, hogy holnaptól végigveszem a pozitív jelzőket.

Jak 3:13  Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.
Jak 3:14  Ha pedig keserű irígység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
Jak 3:15  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
Jak 3:16  Mert ahol irígység és civakodás [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].
Jak 3:17  A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.


Előzmény:

2011. május 8., vasárnap

Folyt. köv.

A tegnapi eszmét futtatom tovább. Tehát a Zige:
Jakab 3:15  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi...
Földi, érzéki:  ψυχικός  (pszükhikosz) - lelki; természetes, pszichikai

Ahol pedig megtalálom a görög megfelelőit: 
-1Kor 2:14  Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.
-1Kor 15:44  Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki (Szellemi)  test. Van érzéki test, és van lelki test is.
-1Kor 15:46  De nem a lelki (Szellemi) az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
-Júd 1:19  Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen [Szent] Lélek. 
Ugyanez egyszerű fordításban: Ezek azok, akik viszálykodást okoznak közöttetek. Saját bûnös természetük kívánságai uralkodnak rajtuk, és nem lakik bennük a Szent Szellem.
Ugyanez Csia Lajostól: ők azok, akik válaszfalakat emelnek. Lelkiek, Szellem nincs náluk.  

Nekem súlyosnak tűnik...

Előzmény:
Utózmány:

2011. május 7., szombat

Bölcsesség - σοφία (szophia)

Az igazi bölcsességen gondolkoztam, az Istentől származó bölcsességen. Hogy ,,hétköznapiasan" szóljak: átlássak a szitán magammal, az emberekkel és a körülményekkel kapcsolatban. Hiszen annyi dolog befolyásol a a látásomban. De az ígéret szerint kaphatok felülről bölcsességet, és az igazat megvallva nekem szükségem is van rá.
Lássuk hát milyen kincseket tartogat nekem Isten, hiszen azt is mondja  Jakab apostol: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka...
Jakab apostol levele 3:13-18  Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.  Ha pedig keserű irígység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.  Mert ahol irígység és civakodás [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].  A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.  Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.
bölcsességnek szelídségével: πραΰτης  (prautész) - szelídség, jóindulat, barátságosság, higgadtság
De az mondja van másmilyen bölcsesség is: földi, testi és ördögi.
 Nem tudom holnap hogy fogom gondolni, most azt terveztem végigveszem az itt felsorolt bölcsességeket. Először veszem a ,,földi" bölcsességet. Ehez a szót fogom most alapul venni, és azokat a részeket a Bibliában, ahol előfordul ez a kifejezés.

földi:  ἐπίγειος  (epigeiosz) - földi, földön élő
Ján 3:12  Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?
1Kor 15:40  És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
2Kor 5:1  Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.
Fil 2:10  Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Fil 3:19  Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és akiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik [mindig] a földiekkel törődnek.
Jak 3:15  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.


Mára ennyit, nem tudom mi jön ki belőle. Ez egy tanulmány, és még nincs kész.

2011. május 6., péntek

Kövek, oltárok és a ,,szeretet által munkálkodó hit"

 Mindazok a dolgok, amik hétköznapjainkban  érnek bennünket, illetve a hozzánk közelállókat, bizonyos érzéseket és reakciókat váltanak ki belőlünk. Ami fontos, az az, hogy vizsgáljuk meg őket, és legyen bennünk hajlandóság odatenni Isten oltárára őket. Lehet fájdalom, sértődés, harag a másik ellen. Ezeket a minket ért sérüléseket, és sértésre való emberi hajlamunkat szemléltethetjük kövekkel is, amelyeket sokszor nehéz Istennek feláldozni. 
De építhetünk belőle oltárt Istennek ezt mondva: Itt ez kő/érzés, amit adtam, vagy kaptam, de nem akarok többet sérülést okozni vele, vagy hordozni az ezáltal kapott sérülést. Meg akarom bocsátani azt, amit okoztak nekem  ezzel.
Pál apostol héberekhez írt levele 10,24
Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. 


Jakab levele 2,21
Atyánk, Ábrahám nem tettek alapján lett igazságossá azután, hogy fiát, Izsákot az oltárra vitte?

Vannak Isten előtt fontos dolgok, pl: a „szeretet által munkálkodó hit” Gal 5,6


Vagyis nem a kövek által munkálkodó hit.

Ján 8:10  Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Ján 8:11  Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

2011. május 5., csütörtök

Nem vagy bedugva...

Joyce Meyer szófordulatával élve, ha valamit nem szeretetben csinálsz, az olyan, mint a lámpa, amit hiába kapcsolgatsz, nem világít, hiszen nincs is bedugva a konnektorba.
Gal 5:6 …..a szeretet által munkálkodó hit.
Elképzeltem magamban egy mérleget, aminek a serpenyőjébe beledobhatjuk a gondolatainkat, kívánságainkat és a tetteinket. Így megmérve a magunk ,,gyümölcseit” eldönthetjük be vagyunk-e dugva- vagyis szeretet van-e bennünk a másik ember felé.

Dán 5:27 Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjával találtattál.

Bocs a tárgyiasításért, de egy szűrőt is elképzeltem, amin a gondolatainkat átengedhetjük, és fennakadnak azok, amik nem szeretetbe vannak ágyazva.
 Nincs jó érzésem, ha a másikat ledorongolom, pletykálok róla, kigúnyolom, rosszakat gondolok az illetőről,vagy nem szeretettel viszonyulok hozzá.
1Móz 8:21  És megérezte az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.

2011. május 3., kedd

Isten nem sértődékeny, és a szeretet sem az

 Reggel belehallgattam Joyce Meyer tanításaiba, aki egy nagyon karizmatikus asszony.
Érdekes dologról magyarázott. Örömünk nem a körülményektől, vagy másoktól függ, hanem döntésünkön múlik.
Azt tanította, hogy az egyház 80 %-a mérges valakire, pedig Isten kb. ezt tanította: 
Gal 5:6  Mert Krisztus Jézusban sem a .... nem ér semmit, sem a ...., hanem a szeretet által munkálkodó hit.
És még: 
Ef 5,2
járjatok szeretetben, mint a Felkent is szeretett minket, és odaadta magát értünk, hogy felajánlás, véres áldozat, jó illat legyen az Istennek!
És még:
1Kor 13:7  Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
Itt olvashatsz Joyceról: üzenetek
Itt pedig hallgathatod és nézheted Őt: http://tv.joycemeyer.org/default.aspx?lang=32&img=Hungarian
Kérdezzük: Hányszor kell megbocsátanom másoknak?
Válasz: Ahányszor Isten nekünk megbocsát.
Inkább azt kell kérdezzük: Mit tehetek másokért?

2011. május 2., hétfő

Nem a jóságunkért

 Tegnap elég sokáig beszélgettünk Szandi lányommal a saját-, és a minket körülvevő emberek sokféle emberi természetünkről/téről, nehézségekről, - magyarul  mindarról, amit látunk és hallunk.
Egy következtetésre jutottam: Jézus nem azért döntött az mellett, hogy kifizeti értünk az óvadékot, mert annyira jók vagyunk, vagy éppen megérdemeltük.

Róm 5,7-8 Nehéz volna olyan embert találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki mást megmentsen, még akkor is, ha az a másik igaz ember. Egy jó emberért talán még vállalná a halált valaki. Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még a bűneinkben éltünk. 

A minket körülvevő kavalkádban egyetlen jó döntésünk lehet: tisztának maradni! Vagy ha bepiszkolódott a lábunk, amivel itt járunk a földön, akkor élni azzal, amit Jézus ad!

1Ján 1,8-9
Ha azt mondanánk, nincs vétkünk, tévútra lépnénk, és az igazság nem volna bennünk. 

Ha vétkeinket megvalljuk, hű és igazságos ő arra, hogy elengedje, s bennünket minden hamisságtól megtisztítson. 

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...