Keresés ebben a blogban

2012. június 16., szombat

A harag ragályos

Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát! (Példabeszédek 22:24-25)
angry birds.jpg

Ne tarts kapcsolatot haragos emberekkel, ne tartozz a forrófejűek társaságába. A haragos természet ragályos – nehogy megfertőződj.” (Példabeszédek 22:24-25 MSG fordítás)

A harag ragályos? Igen. Megfertőződhetsz másvalaki haragjától? Egész biztosan. Voltál már olyan helyzetben, mikor valaki más kiabálni kezdett, aztán te is azt tetted? Mi történik? Energia-átvitel. Ez ragályos.

Ha a nem helyénvaló harag megszokott életformáddá vált, és ebből komolyan változni akarsz, akkor kezdj el időt tölteni olyanokkal, akik tudják, hogyan kezeljék a haragjukat. A gyülekezetnek ez az egyik előnye.  Ezért meg vagyok győződve, hogy fontos egy gyülekezeti családhoz kapcsolódni és beépülni egy kiscsoportba. Pozitív értékeket veszel át.

Azok a módok, ahogyan a haragunkat kifejezzük, tanult dolgok. Mivel ezeket tanultuk, meg is változtathatjuk őket. Szülők, minden alkalommal, mikor elvesztitek higgadtságotokat, és „lángra lobbantok”, a helytelen haragot modellezitek gyermekeitek számára. Ti tanítjátok, gyermekeitek pedig tanulják a haragot.

Szeretnéd elmondani ezt az imát ma?

„Drága Istenem, elhatározom, hogy kezelem a haragom. Ma, a Te segítségeddel uralkodni fogok a természetemen. A múltban elestem, de ma újra elkötelezem magam. Segíts felismernem a haragom következményét, amely vitákat és hibákat okoz, amely azt eredményezi, hogy ostobaságokat cselekszem, és mindenféle nyomorúságba jutok.
Atyám, adj nekem megfontolást, mielőtt reagálnék, hogy legyen bölcsességem megkérdezni magamtól,  «Miért is vagyok dühös? Valójában mit is akarok? Hogyan érhetem el?» Segíts meglátnom a haragom okát. Segíts nekem, hogy a megfelelő módon el tudjam engedni a haragom, hogy ezután ne legyek erőszakos, ne kiabáljak, ne duzzogjak, ne morgolódjak. Segíts elismernem és megvallanom neked, másoknak és magamnak. Ámen.”

Beszéljünk róla
 • A rossz emberekkel való kapcsolataid milyen hatással vannak rád abban, ahogy a haragodat kezeled?
 • Miközben felnőttél, hogyan tanultad meg a harag kifejezését? Ugyanezt a módszert adod tovább a gyermekeidnek?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.06.09)

2012. június 14., csütörtök

Tegnap

Vannnak olyan napok, mikor minden olyan nehezen megy.
 • Sok rossz hírt kapsz,
 • Sok bocsánatot kell kérded,
 • Sok kétség gyötör,
 • Meg kell vigasztalnod egy gyászolót,
 • Be kell kötnöd sebeket,
 • Szembesülnöd kell a földi élet végével,
 • Látnod kell olyan fájdalmakat, aminek a tizedét sem bírnád elhordozni
 • És sokat kell adnod...
Jó ilyenkor felidézni azt a történetet, mikor Jézus a tanítványaival vízre szált:
Márk 4:37-41  Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt.  Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkeltették őt és mondának néki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk?  És felkelve megdorgálta a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség.  És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek (gyávák)? Hogy van, hogy nincsen hitetek?  És megrémültek nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?Derek Prince tanítások

2012. június 11., hétfő

Szombat este

 Nemigen szoktam bedobni a törölközőt, de mi tagadás, szombaton alig tudtam a lábamra állni. Egyszerűen olyan mértékben fájdult meg a térdem, hogy a csillagokat láttam, és neki szomorodtam. Mi lesz, ha ez így marad?
Este különböző nehéz gondolatok kísértettek, és a régi módszerrel próbálkoztam: kapcsolgattam a csatornák között a tv távirányítójával, de a rossz gondolatok nem és nem távoztak, amik arról szóltak, hogy vesztes vagyok, béna vagyok, stb.
Akkor elkezdtem imádkozni.
 •  kértem Jézus védelmét, 
 • a gondolataim megtisztítását,
 • elzavartam az Ördögöt Jézus nevében,
 • majd ha már minden együtt volt rátettem a kezem a térdemre, megáldottam, kértem a gyógyulást.
És mit ád Isten?
Gyógyulást, szabadulást!
Köszönöm! 

Tripla szűrő


"Az ókori Görögországban Szókratészt nagy becsben tartották tudása miatt.
Egy nap egy ismerősével futott össze az utcán, aki azt mondta:
- Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam a legjobb barátodról?
- Várj egy pillanatot! - válaszolt Szókratész. - Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három kérdésre. Ezt hívják a tripla szűrőnek.
Az első szűrő az Igazság. Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani akarsz igaz?
- Nem. - Válaszolta az ember. - Éppenséggel csak hallottam róla, és ...
- Rendben, szóval nem igazán vagy biztos benne, hogy igaz-e vagy nem.
Most próbáljuk meg a második szűrőt, a Jóság szűrőjét: az, amit mondani akarsz a barátomról, valami jó dolog?
- Nem, épp ellenkezőleg ...
- Szóval - folytatta Szókratész - valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz.
Semmi baj, a harmadik szűrő még vissza van: a Hasznosság. Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz neki, vagy nekem?
- Nem igazán.
- Nos - vonta le a következtetést Szókratész - ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem igaz, nem jó és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán?"


Na de vessük ezt össze a Biblia tanításával, mert mi azért nem vehetünk be akármilyen tanítást, ugye?


Zsolt 1,1-3 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,
hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 

2012. június 7., csütörtök

Isten skatulyában

 Tegnap érdekes dolgot hallottam, ami elgondolkodtatott.
Mégpedig azt, hogy Isten azt mondja az egyháznak (az egész világon), hogy ne zárják Őt be egyfajta dobozba, aminek a határai épp csak akkorák, mint amit mi emberek el tudunk képzelni...
Ma pedig a Róma 10-et olvastam.
Első állomás a 2-3. vers
...Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának.
helyes ismeret: ἐπίγνωσις  (epignószisz)
- megismerés, felismerés, megértés, ismeret
 
 Ez a rész azokról szól, akiknek alapvetően megadatott az Isten ismerete.
De ki gondolná, hogy a mai egyház ugyanígy van? Egyszerűen ha a szívünk nem marad lágy az igazi ismeretre, akkor megette a fene. Rögtön a sajátunkat akarjuk majd érvényesíteni.
Annak idején mikor először olvastam a szíriai Naámán történetét, aki hős vitéz volt ugyan, de leprás, ugyanez jutott eszembe. Bosszantott a keményfejű pasi hozzáállása, hogy majd ő megmondja, hogyan gyógyítsák meg!
Figyelj! 
2Kir 5,10-14
Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az ÚRnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké.
Semmi nem stimmelt az általa elképzelt gyógyítással. 
Ugyanezt  hallottam ki A Szabkeres Szilágyi Zsolt tanításából.
Most, amikor ennyi baj van, és mindenféle olyan betegség van, ami a testünket és a lelkünket egyaránt megnyomorítja, hogy jövünk mi ahhoz, hogy Istent korlátok közé szorítsuk?

2012. június 6., szerda

Takargatnivalók

1Pét 4:8  Mindenek előtt [arra van szükségetek], hogy megfeszültén ápoljátok az egymás iránt való szeretetet, mert a szeretet vétkek tömegét leplezi el.
Mit jelent az, hogy a szeretet bűnök tömegét takarja el?

καλύπτω  (kalüptó)
- befed, betakar, elrejt, eltitkol

Szeretet

Néhány év alatt megtanultam, hogy az érzelmeink adott esetben jól, néha pedig teljesen rosszul vezetnek.
Ma olyasvalakivel álmodtam, akit rég nem láttam, mert nehéz körülmények között szakadt el tőlünk. Nem kellett volna így történni, de megint a szívek keménysége volt az - mint a válásnál - ami megtette a magáét. Álmomban elfordultam tőle, szándékosan nem szóltam hozzá, nem haragból, hanem inkább mintegy kényszerítve, hogy ő szólaljon meg először.
 Minap pedig hallgattam valakinek a tanítását, akit nagyon szeretek, mert időről időre jó szellemi étellel táplálja a szellememet. Végül egy olyan szeretethullám töltött el, hogy legszívesebben a nyakába ugrottam volna, ami bizony vizsgálatra szorul, mert nem akarom, hogy az érzelmi útvesztőkben eltévedjek, ahogy azt sem, hogy semmiféle visszajelzést nem küldök az embereknek.
Az érzelmeink furcsa dolgokat produkálnak... Micsoda kontraszt!?
1Pét 4:8: Mindenek előtt [arra van szükségetek], hogy megfeszülten ápoljátok az egymás iránt való szeretetet, mert a szeretet vétkek tömegét leplezi el.  
Kor 3:12  Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra (Aki Jézus maga); Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minemű legyen, azt a tűz próbálja meg.
Azt szeretném, ha egyszerűen jól tudnánk eligazodni ebben az érzelmi útvesztőben.
Gal 5:14-25  Mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emésszétek.  Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.  Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.  Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.  A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.  Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések,  Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.  Az ilyenek ellen nincs törvény.   Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.  Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
Szeretet 1: ἀγάπη  (agapé)
1) szeretet
2) szeretetvendégség

Szeretet 2:  φιλέω  (phileó)
1) kedvel, szeret, jóindulattal van vki felé, szívesen lát
2) kedvét leli, szívesen tesz
3) megcsókol

Szeretet 3: erosz

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...