Keresés ebben a blogban

2019. április 23., kedd

Halleluja

Ettől az igeverstől úgy kedvem támadt caddiknak lenni. :) Így van tovább:
Zsolt 92:15 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;
Zsolt 92:16 Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
 Titeket is inspirál?
De ez ,,igaz"-ság csak Jézus miatt lehetséges bennünk.
...igaz ( צַדִּיק - cáddik) jelentése:

igazságosan ítélő, törvényes (király, bíró, Isten)
igazságos, erényes istenfélő
igaz, akinek igaza, igaz ügye van
igaz, helyes, törvényes (dolog)

2019. április 22., hétfő

Bethesda és a kegyelem

Mai lecke: megtanulni ezt az igeverset.
„Vessetek magatoknak igazságban, hogy arathassátok a hűséges szeretet termését!
Törjétek föl az ugart, mert itt az ideje, hogy keressétek az Örökkévalót, amíg eljön, és áldását árasztja rátok, mint bőséges záporesőt!"
Hóseás 10, 12
...
Bemásolok egy régebbi írást, mert itt is erről írtam:
JSir 3:22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

kegyelmessége: Héberben חֶסֶד (heseḏ) 
1) szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság vki iránt
2) kegy, kegyelem, felindulás vki iránt
3) kegyesség, istenfélelem
4) szeretet, kegyelem, kedvezés (Istené ember felé)
...
Görögben Βηθεσδά (Bétheszda)
Bethesda = "a könyörület / irgalom háza "
- Bétheszda egy tó Jeruzsálemben
Etimológia: héber-arámi eredetű (Héberben bajit + cheszed = irgalom, könyörület, kedvesség, kedvezés)
... Ha Isten ennyire kegyelmes velem, nekem is tovább kell adnom ezt mások felé. Minden nap, sőt naponta 70 X 7-szer új kezdet mindenkinek!
Mi gátol meg ebben? Önzés, egó, szeretetlenség.
Istenem, adj a kőszívem helyett szerető szívet. Olyat, mint a tiéd, olyan "hesed-eset" olyan bethesdásat!
Ez is érdekelhet

2019. április 20., szombat

Tőrdöfések

... a szívembe. Empátiát tanulok. Nem oktatják az iskolában. Illetve vannak érzékenyítő tréningek, de ez más. Jobban fáj, mint gondoltam, és kevésbé  mint Jézusnak. A bűnök tőrdöfések a szívembe. Egyik olyan, mint a másik.

 • Elárulni pár ezüstért valakit,
 • elhagyni egy családot,
 • Kisemmizni valakit, mert szerintem megérdemli, 
 • Vagy, csak fenyegetőzni, 
 • Családon belüli erőszak 
 • Rasszizmus, 
 • Eladni az országot, 
 • Szemét döntéseket hozni a saját pozíciómban
 • Lekurvázni, lehülyézni, 
 • Nem gyűjteni Jézussal, mert ez tékozlás
 • ...

Nem mindig tudtam mit jelent a húsvét  úgyhogy nem szólhatok egy szót sem. Illetve mégis. Taníthatom a többi embert arra, hogy ez valóság. Jézus értem  érte, mindannyiunkért meghalt.

Ezt régen írtam

2019. április 19., péntek

Álmomban

Furcsát álmodtam, érdekes volt.
Akiket sorba mellém rakott Isten támadások érték. Tanítottam őket, hogy vegyék észre gyakorlati módon az Ördög támadását és a kísértést, és hogyan reagáljanak rá.
Volt, hogy teljesen eléjük álltam a konfliktusban, és én küldtem el Sátánt.
Legvégül egy nagyobb csoport előtt mondtam el a Fil 2:10-11-et
Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valók. 
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Hát, ez csúcs

Kíváncsi voltam mit mond Isten a házasságról, (nem magam miatt :) ) ezért rágugliztam.
Ezt adta ki: A Biblia a házasságról, Forrás:  Dr. Pálhegyi Ferenc "Keresztyén Házasság" c. könyve (Bp., 1999.)
Részlet:
Felszínes motívumok vezettek a házassághoz. Ilyen motívuma lehetett Konnak is a vicc szerint:
– Te rabbi! Olyan szép lány a Grünék Zálija, és azt mondják: nyert is a lottón. Mit tegyek?
– Vedd el, fiam.

Egy hét múlva:
– Te rabbi! Nem is olyan szép lány a Grünék Zálija, és azt mondják: nem is igaz, hogy nyert a lottón.
– Hát akkor ne vedd el, fiam.

Ez néhányszor hol így, hol úgy ismétlődik. A rabbi utolsó válasza:
– Térj át, fiam!
– ???
– Gyötörd a plébánosodat a hülye kérdéseiddel.

Zsoltárok 112


Ezt. Ma. Neked....
Zsoltárok 112. 
1 Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!
Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az Örökkévalót,
    aki szereti parancsait!
2 Utódai hatalmas hősök lesznek a földön,
    mert az istenfélők gyermekeit
    az Örökkévaló megáldja!
3 Családja gazdag és virágzó,
    jósága pedig megmarad örökké.
4 Még a sötétben is világosság ragyog
    az istenfélőkre
Istentől, aki irgalmas,
    kegyelmes és igazságos.
5 Jó annak, aki szívesen kölcsön ad,
    és minden dolgában igazságos!
6 Nem éri soha veszedelem,
    emléke pedig örökre megmarad.
7 Rossz hírtől nem fél, meg nem ijed,
    mert szíve erős, bízik az Örökkévalóban.
8 Erős a szíve, nem remeg,
    semmitől sem fél,
    nyugton nézi ellenségeinek vesztét.
9 Bőkezűen adakozik a szegényeknek,
    igazságossága örökre megmarad,
    hatalma pedig dicsőségesen emelkedik.
10 Dühösen nézik ezt az istentelenek,
    fogukat csikorgatják tehetetlen dühükben,
    azután eltűnnek.
Bizony, a gonoszok kívánságai
    és tervei szertefoszlanak

2019. április 16., kedd

Aggódás helyett

Ne aggódjatok, hogy......., HANEM: Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát és ráadásul mindezek megadatnak Máté 6, 32-33
Mi van, ha nem az étel, ital, ruha miatt aggódik az ember?
Én ma behelyettesítettem.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...