Keresés ebben a blogban

2016. június 30., csütörtök

Békességem

 Belekerültem egy elég erőteljesen megpróbáló helyzetbe, ami több hete kísért engem. Hol jobban, hol kevésbé, de igyekszik kibillenteni a lelki egyensúlyomból.
Ha valami, mint Damoklész kardja ott lebeg a fejed felett, akkor nem tudsz nyugalomban lenni, hiszen csak az jár az eszedben, hogy bárkivel megtörténhet, és meg is történt már, hogy csatákat vesztett, megbetegedett, vagy egyéb rossz dolgok történtek vele.
Damoklész kardja képletes értelemben a látszólag kellemes körülmények között a minden pillanatban bekövetkezhető, állandóan fenyegető veszedelem jelképe. (forrás Wikipédia)

Tehát ez a nehézség valóban ott van, mégis tud békességem lenni. Ez azért van így, mert rábíztam a gondomat a LEGJOBBRA és segített ebben nekem egy tesó, aki imádkozott velem.
 • Nem azt mondta, hogy maradj már, nem is vagy veszélyben, veled ez elő nem fordulhat.
 • Nem osztotta az "észt" és nem bagatellizált.
 • Nem csupán vigasztalt, hanem olajat és bort öntött a sebeimbe.
 • Megértett és imádkozott velem és értem.
 • Reményt kaptunk és békességet.
 • Hamu helyett fejdíszt adott,
 • Ez a legtöbb, amit az ember kérhet hasonló helyzetben és én hálás vagyok.
Ézs 61, 3 Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.

2016. június 29., szerda

Olvasónaplóztam

2 Thesszalonika 3.
Az Úrban bíznak az ügyben, hogy a testvérek a "parancsokat" meg fogják őrizni. Ismét ez a szó, ami a demokratikus fülünket enyhén szólva is megüti. A Tesszalonikai levélben 5x, és a Timóteusnak írt levélben szintén 5x fordul elő ez a kifejezés.

A másik érdekes szó, az a követés / utánzás, ami szintén 2x is megtalálható itt a 7. és a 9. versben is.

2016. június 28., kedd

A megvetettségről

Istennek gondja van a megvetettekre.
Pontosan tudta, hogy Lea volta csúnyácskább, akit úgy kellett férjhez adni, hogy csőbe húzták Jákobot, a csalót.
1Móz 29,31 És meglátta az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitá annak méhét.
Ézs 60, 15 A helyett, hogy elhagyott és gyûlölt voltál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörûséggé nemzetségrõl nemzetségre.

A kép forrása: Csendes percek Istennel, virtuális kávézó nőknek

2016. június 27., hétfő

ET - újra

 Visszanéztem, és erre a régi írásomra leltem:
ET haza
Jól esett újraolvasni és egyetérteni magammal.
Átérezni az akkori kínjaimat és tudni megszabadultam.
Most is meg fogok.
:)

2016. június 23., csütörtök

Egy ima mára

Vannak napok, mikor úgy érzem, hogy a felebarátom kinyír engem. Ő mindenkit utál, ő mindenkit lehülyéz, neki mindenki rosszabb mint ő...
Ilyen napon született ez a régebbi bejegyzésem is.
Na, de ha ez van, akkor ez az ima pont mára született: Istenem, nehezen tudom szeretni ezt az embert. Nemrég még én is ilyen voltam, de megismertelek és már mindent másképp látok. A kegyelmet ingyen adtad nekem, én sem akarom semmilyen más feltételhez kötni, mint amihez Te az enyémet kötötted: Jézus halálához. Bárcsak megismerne Téged ő is!
Ámen
Róma 5:1-21 Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele.  Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében.  De nemcsak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk.  A kitartás eredménye a kipróbált jellem, abból pedig reménység származik,  ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra.  Amikor eljött a megszabott ideje, Krisztus meghalt értünk, bűnösökért. Mi akkor még tehetetlenek voltunk.  Nehéz lenne olyan embert találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki mást megmentsen, még akkor is, ha az a másik igazságos. Egy jó emberért talán mégis vállalná a halált valaki,  Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk.  Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától Krisztus által! Hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis a halála által.  Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját Fia halála árán. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most, miután már békességben élünk Istennel!  Sőt mi több, örülünk és dicsekedünk is Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által, aki békét teremtett köztünk és Isten között.

2016. június 20., hétfő

Gondolatok

 Jézus azt mondja, ha gondolatban teszünk rosszat, vagy véleményezünk negatívan valakit, már bűnt követünk el.
Hányszor hülyézek le másokat annak ellenére, hogy tudom, nem kéne?
A hegyibeszédben sok olyasmit fogalmaz meg, amit egyszerűen lehetetlennek tartunk, különös tekintettel a gondolati szinten elkövetett cuccokra. Ilyeneket mond:
 • ha pofonütnek jobbról, tartsd oda az arcod másik felét...
 • ha 1 mérföld útra kényszerítenek, menj kettőre,
 • ha elveszik a felsőruhád add oda az alsót is,
 • stb.
Tehát lehetetlen, de csak emberileg. Hívőként viszont tudnunk kell, hogy Isten, aki teremtett mindent, képes arra, hogy teljesen megtisztítson.
(...)
Tegnap a vasárnapi iskolás gyerekekkel arról beszéltünk, milyen dolog az irigység, a harag, a féltékenység, stb. Leáról és Ráhelről beszéltünk, akik testvérpár létükre ott tettek egymásnak keresztbe, ahol tudtak. Tulajdonképpen versengtek.
Ez volt az aranymondás:
Jak 4:1 Miért harcoltok, vitatkoztok és veszekedtek egymással? Mert folyton önző kívánságok dúlnak a szívetekben!

Howard Roughan

Pár napja felkaptam a fejem erre a Howard Roughan idézetre - nem mintha ismerném az írót.
Amit mindenkinek meg kellene tanulnia:
 • Szeretet,
 • Nevetés,
 • Még több nevetés,
 • Figyelni és tanulni,
 • Kérni és megköszönni,
 • Saját véleményt alkotni,
 • Mások véleményét tiszteletben tartani,
 • Őszinteség,
 • Hogy Barát legyen,
 • Hogy önmaga legyen...
Tök jó kis idézet, eltekintve az utolsó mondatától. Ezt olyan ember mondja, aki nincs tisztában a saját helyzetével. Amikor rájövünk a saját bűneink súlyára és hogy mit tett értünk Jézus, kicsit módosítunk az ilyen jellegű kijelentéseinken, valahogy így:
 • ...
 • ...
 • hogy krisztusi természet részesévé legyen!
Máté 16:24-25  Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

2016. június 17., péntek

Olvasónaplóba

A 1 Thessz 3:1-4:12-ig.
Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a kezdő sorokat, vissza kell ugranunk az előző rész 18. verséhez. Aztán tetszett, ahogy arról beszélt, hogy úgy érzi szükség van a fiatal gyülekezetnek egy stramm hitű segítőre, ez lenne Timóteus:
Azért küldtük hozzátok, hogy megerősítse hiteteket, bátorítson benneteket, és hogy senkit se tudjanak megfélemlíteni azok a bajok és nehézségek, amelyek most körülvesznek benneteket. Hiszen jól tudjátok, hogy ezeket nem kerülhetjük el!
Nincs zsákbamacska. A bajok jönnek, és tesó kell. Ez van leírva a 3-4. versben.
 A képen szereplő Ige a rész befejezése, de mi tovább olvassuk.
Többször visszatérően beszél arról, hogy tisztességesen kell élnünk, nem szolgáltathatjuk ki magunkat a kívánságainknak. Azt írja a 2. versben, hogy olyan tisztának kell lenniük, ahogy MEGPARANCSOLTÁK nekik, mikor ott voltak.
Elég idegesítő, és számomra cseppet sem az Újszövetséget idéző kifejezés.
A 3. versben mindezt megindokolja, hogy Isten kívánsága szentnek, az Ő számára elkülönítettnek lenni.


Ne vigy minket a kísértésbe!

Egyszer régen Timi megosztotta velünk a Jézus megkísértési történetével kapcsolatos gondolatait:
 • először a Sátán azt mondta neki, hogy az éhsége csillapítására változtassa a köveket kenyérré,
 • majd a egy magas hegyre vitte fel, hogy megmutassa a föld minden országát és efölött hatalmat és dicsőséget kínáljon,
 • végül Jézus hirtelen a jeruzsálemi templomtorony legmagasabb pontján volt és az Ördög leugrásra biztatta...
Hogy került oda? A Sátán felvitte.
Ha leugrott volna, az azt jelentené, hogy csak ezt az egy kijutási lehetőséget találta megfelelőnek.
(...)
Néha mi is csak nézünk egy-egy élethelyzetben, hogy hogyan kerültünk ide. Nem tudjuk.
Milyen lehetőségeink vannak?
Istent kell válasszuk, de nem leugorva, hanem bízva benne. Néha viszont (jelképesen) ugranunk kell, de csak, ha Isten biztat erre.
Róma 8, 26 Hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. 27 Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért. 28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott.
Lehet-e ember angyal?

Konditerem

Sokan hivatkoznak arra, hogy a keresztények között mennyi ilyen, meg olyan van.
Mintha a konditerembe nem járhatnának a kövérek.
:)

Jézus volt

2016. június 16., csütörtök

Olvasónapló és illemtan

Az 1 Thesszalonika 2-ben érdekes ötvözetét találtam Pál apostol részéről a dicséretnek és az intésnek. Az első számomra érdekes kifejezés az, hogy Istenhez méltóan viselkedni.
ἀξίως  (axiósz) - méltóan, illően
Etimológia:  határozószó a ἄξιος  (axiosz)-ból
1) vmit érő, vmivel egyenlő értékű, mérhető vmihez 
2) méltó vmihez, megfelelő
3) méltó vmire, vmit érdemlő; megérdemel vmit
Ennyi helyen van az Újszövetségben: 
 1. Róm 16:2   Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is.  
 2. Ef 4:1   Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.  Fil 1:27   Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért;  
 3. Kol 1:10   Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;  
 4. 1Thess 2:12   És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.  
 5. 3Ján 1:6   Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. 
A másik - inkább a biztatás kategóriát erősítő mondatok a rész végén vannak:
Ez egy olyan erősítő, nehézségeken átlendítő néhány mondat, ami azt súgja, hogy érdemes küzdeni. Vannak célok és vannak távlatok is.
És van, aki bízik bennünk, hogy meg tudjuk csinálni.

2016. június 15., szerda

Olvasónaplóba

A 1 Thesszalonika 1-et olvasva csak az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, ha mindezt rólam / rólunk is mindig el lehetne mondani!
Hogy:
 • a hitünk dolgozik,
 • a szeretetünk fáradozik,
 • a reménységünk állhatatos,
 • tudjuk, hogy kiválasztottak vagyunk, 
 • Istentől szeretettek vagyunk,
 • Nem csak beszélünk az evangéliumról, hanem megmutatjuk...
 • Sokféle szorongatott helyzetre a Szent Lélek örömével reagálunk.
 • ...


2016. június 13., hétfő

Olvasónapló - egy kemény sztori

Az olvasónapló írásával erőst elmaradtam, de ma korán fel tudtam kelni és egy nagyobb részt elolvasva sok gondolat és ima fogalmazódott meg bennem.
Szóval, ezt dolgoztam fel ma: 2 Királyok 5-17. részig. Ebből most ez utolsó szele legyintett meg. Ezt írtam le a képen is.
Döbbenetes, ahogyan levezeti az elhajlásokat, az ok-okozati viszonyokat és a keményfejűséget.
Már a 2 Királyok 8. részben elkezdődik a folyamat leírása, ahol is Elizeus sírva fakad azokon a dolgokon, amik a népével fognak történni, mert előre látja:
11 Majd a próféta sokáig mereven maga elé nézett, végül sírva fakadt. 12 Hazáél megkérdezte: „Uram, miért sírsz?”
„Mert látom, hogy mennyi bajt hozol majd Izráelre! Erős városait fölgyújtod, harcosait fegyvered öli meg, csecsemőit földhöz vered, s még terhes asszonyait is megölöd” — mondta Elizeus.
Előre látta ezeket, de nem tudta megakadályozni. Szólt, hogy ne így, vagy úgy tegyenek, de hiába.
Szomorú. Pedig ez egy csodákkal erősen támogatott szakasz volt Izráel életében.
Aztán a 17. részben így szedi össze:
7 Mindez azért történt, mert Izráel népe vétkezett Istene, az Örökkévaló ellen, aki kiszabadította őket Egyiptomból, a fáraónak, Egyiptom királyának hatalmából.
Izráel népe más isteneket imádott és tisztelt.
8 Azoknak a népeknek a szokásait követte, amelyeket az Örökkévaló kiűzött Izráel elől, és azoknak a királyoknak a rossz példáját követte, akiket Izráel népe választott magának.
9 Izráel népe titokban olyan dolgokat tett, amelyeket Istenük, az Örökkévaló rossznak tart: oltárokat építettek a magaslatokon, minden településen, a nagy városoktól a legkisebb falvakig. 10 Minden dombon és minden zöldellő fa alatt nagy köveket és Asera-oszlopokat állítottak fel a bálványisteneknek. 11 Áldozatokat mutattak be ezeken a magaslatokon a bálványoknak, ugyanúgy, mint azok a nemzetek, amelyeket az Örökkévaló kiűzött Izráel elől.
Gonosz dolgokat tettek, amelyekkel haragra ingerelték az Örökkévalót.
12 Bálványokat tiszteltek és imádtak, pedig ezt az Örökkévaló megtiltotta.
13 Az Örökkévaló figyelmeztette Izráel és Júda népét az összes prófétája és látnoka által: „Hagyjátok abba ezeket a gonosz dolgokat! Forduljatok el tőlük! Engedelmeskedjetek parancsaimnak és határozataimnak! Éljetek mindazok szerint a törvényeim szerint, amelyeket őseiteknek megparancsoltam és mindazok szerint, amelyeket szolgáim, a próféták által üzentem nektek!”
14 De nem hallgattak szavára, s ugyanolyan makacsul folytatták ezeket a gonosz dolgokat, mint nyakas őseik, akik nem hittek Istenüknek, az Örökkévalónak.

2016. június 10., péntek

Csak kérni kell

Nem a gonosz embert kell gyűlölni, hanem a gonosz tetteket és a bűnt.
Senki ne kedvetlenedjen el, hogy rá nem vonatkozik ez az Ige!
Még ha valami rosszat tettünk is, Jézus miatt nekünk is mindig lehetőségünk van:
 • kegyeltjeinek lenni,
 • egyenesszívűnek lenni,
 • igaznak lenni.
 Csak kérni kell.
1János 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Homologeó

2016. június 9., csütörtök

Ma hallottam


...és megörökítettem.
:)

Olvasónaplóba

A keddihez még egy gondolat.
Nem túl hízelgő az a mondat, hogy:
Jak 1:21  Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát...
És ezt hívőknek mondja. Köszi!  :)

Egy pedig Illésről, mert az olvasónaplóhoz ez kell:
1 Királyok 18. 
Illés nevének jelentése: אֵלִיָּהוּ אֵלִיָּה ('élijjáhú 'élijjáh) Élijá(hú) (Illés, Illyés) = „az én Istenem az Úr”
Jó név.
:)

1 Királyok 19.
Érdekes, hogy Zsozsó nemrég beszélt erről, meg, hogy Illés sosem találkozott Jezabellel, hanem az csak üzengetett neki.2016. június 7., kedd

Megváltva

Micsoda távlatok...
 Mennyire szokatlan szó ez. Talán sokan nem is tudják mit jelent ez.
Rabszolgákat, rabokat vásároltak ki a szolgálatukból, vagy fogságukból, azt hívták így.
A görög megfelelője:  λυτρόω (lütroó) 1) mediális alak: kifizeti a váltságdíjat, kivált; 2) passzív alak: kiváltják, kiváltásra kerül
Miért is beszélek most erről?
 Előző napi bejegyzésemben írtam valakiről, aki sem magáról nem tudja elmondani ezt, sem másokról, hogy lehetőséget kaptak Jézusban. Kifizették értük a váltságdíjat, mint értem is.
Én tudok erről. Nem mindig kezelem helyén ezt a tényt, de tudok róla, és szeretném megosztani azokkal, akiket érdekelhet.
Jakab levelét olvastam ma reggel és ahogy Zsozsó mondta a minap, nagyon gyakorlatias. Nincs mellébeszéd.
A két Ige, amit ráírtam a képre, megérintett és elgondolkoztatott.
Sokan irigyelnek engem bizonyos tulajdonságaimért, másik (negatív) tulajdonságaimat pedig nem nagyon ismerik. Nem tudják mi mindennel küszködök, pedig van néhány igencsak rossz szokásom. Biztos sok olyasmi is van, amiről fogalmam sincs, ezért kell - ahogy Judit barátnőm szokta mondani, - a vonalra állnom. A vonal az a jó kiindulási pont.
Ezt más néven alázatnak, vagy istenfélelemnek is hívják.
Ez fogott el ma, és ahhoz, hogy a jó "vonalra álljak", szükségem is volt erre az alázatra.

Óva intés, avagy "tartsd magadon a szemed!"
Kupi van, avagy mi a helyzet a lelkünk háza táján?2016. június 6., hétfő

What would Jesus do - Mit tenne Jézus?

 Néhány napja történt valami, ami meglepett. Egy ideje szemet szúrtak egy ismerősöm facebook kiírásai: egy jó ügy érdekében átkozódott és szitkozódott. (dögöljön meg, rohadjon meg, stb.) Én privát üzenetben szóvá tettem, hogy többek közt teológus hallgatói mivoltja miatt sem helyes ilyeneket közzétennie, nem beszélve arról, hogy Jézus ezekért az emberekért az életét adta.
Azt mondta, hogy nem kell ismerősnek lennünk, ha zavar, és egy laza mozdulattal letiltott.
Kreatív megoldás, megértem.
Nyilván nem kell nekem mindenkivel barátkoznom.
Nem biztos, hogy jól tettem, de így találtam helyesnek. Azt a részét nagyon sajnálom, hogy ha nincs kapcsolatom valakivel, nem is tudok olyanokról beszélni neki, mint
 • Isten irgalma,
 • Jézus szeretete,
 • Olyan megoldások, hogy imádkozni,
 • Isten "B" tervei 
Azért azon elgondolkodtam, hogy Jézus és a vele való kapcsolatunk nem felszínes-, hanem szívbeli változásokat okoz. Nem is gyönyörködne mondjuk egy álságos és képmutató változásban. Hamar leleplezne, ami azt illeti. (mondjuk az illető továbbra is teszi ugyanezeket, csak én nem látom) Nem ez a cél!
Mégis mit vár el egy hasonló szituációban. Ő mit csinálna?
Még gondolkodom ezen és imádkozom...

Addig is emlékekből merítve:
Az ember, mint Isten gondolata
A bölcsességről

2016. június 3., péntek

Még mindig a 103. :)

A hibák nem gyári tartozékai a Zsoltárnak. Csak most vettem észre, hogy van a képen 2 elírás.
A mondanivaló azért remélem megvan!
:)
Dávidé.
Lelkem, áldjad az Örökkévalót! Egész valóm áldja szent nevét!
2 Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled!
3 Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,
4 megmenti életed a sírtól, körülvesz hűséges szeretetével.
5 Megad neked minden jót, felékesít és megfiatalít.
Megújulsz, mint a sas, mikor új tollakat növeszt.
6 Az Örökkévaló igazságot szolgáltat minden elnyomottnak.
7 Útjait megmutatta Mózesnek, hatalmas tetteit Izráelnek.
8 Bizony, irgalmas, kegyelmes és türelmes az Örökkévaló hozzánk, szeretete nem fogy el.
9 Nem hibáztat szüntelen, nem haragszik örökké,
10 nem bűneink szerint bánik velünk, nem büntet vétkeinkért, ahogy megérdemelnénk.
11 Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan magasan elborít bennünket hűséges szeretetével.
12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messze dobta el bűneinket tőlünk!
13 Amilyen jóságos az apa gyermekeihez, olyan kegyelmes az Örökkévaló azokhoz, akik tisztelik és félik őt!
14 Hiszen jól tudja, hogyan teremtett minket, emlékszik rá, hogy halandók vagyunk, porból valók.
15 Tudja, hogy életünk rövid, mint a füveké, mint vadvirág a réten, amely ma virágzik,
16 s holnap, ha ráfúj a forró szél, hirtelen elszárad, vége van, helyét sem találod többé!
17 De az Örökkévaló hűséges szeretete öröktől fogva és mindörökké megmarad azokon, akik tisztelik és félik őt, és jósága fiaikon és azok fiain is örökké,
18 akik megtartják Szövetségét, és engedelmeskednek parancsainak.
19 Az Örökkévaló a Mennyekben állította fel trónját, s uralkodik mindenek felett!
20 Áldjátok az Örökkévalót, angyalai, ti hatalmas erejű harcosok, akik teljesítitek szavát, s hallgattok parancsszavára!
21 Áldjátok az Örökkévalót, mennyei seregek, szolgái, akik véghezviszitek akaratát!
22 Áldjátok az Örökkévalót, mind, akiket teremtett, áldjátok őt uralkodásának minden helyén!
Lelkem, áldjad az Örökkévalót!
kijavítottam...

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...