Keresés ebben a blogban

2012. július 26., csütörtök

Gyógynövény

Bemutatom Hyssopus officinalis - lánykori nevén Izsópot.
Böngésztem egy kreatív blogon, és virágkötészet címszó alatt egy csomó szép növényt láttam, mikor is bevillant egy mondat:
És vegyetek egy kötés izsópot...
Ki is kerestem vadul és alkalmaztam is imában, mert ki hinné, hogy ennek a több ezer évvel ezelőtti utasításnak ilyen hatalma lehet ma is.
Ajánlom figyelmetekbe!
2Móz 12:22  És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet abból a vérből, amely az edényben van; ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig.  Mikor általmegy az Úr, hogy megverje az Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.  Megtartsátok azért ezt a dolgot, rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mindörökre.  És mikor bementek a földre, melyet az Úr ád néktek, amint megmondotta vala: akkor tartsátok meg ezt a szertartást.  Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: Micsoda ez a ti szertartástok?  Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izráel fiainak házai mellett Égyiptomban, mikor megverte az Égyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát és leborula.

A mi levelünk

Ez jutott eszembe most este....
2Kor 3:2  A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember; Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.
...midőn olvastam a ,,Közös Pontról", ahol katolikus, evangélikus, református keresztény fiatalok szolgálnak. A feladatuk az volt, hogy beszéljenek a Volt Fesztiválon felállított sátrukba betérőkkel.
Bár úgy lenne, hogy sok ilyen - Pál apostol levele béli - ajánlólevél születne!

1-ség

Régi kedvenc az Efézus 4 Egyszerű-, és Csia fordításban, párhuzamosan: Biblia

2012. július 21., szombat

Jézus Krisztus - mint Király és mint Isten Fia

Kerestem, de nem találtam olyan képet, ahol az a fajta királlyá avatás van, ami az ószövetségben leírtak szerint zajlott, majd később virágvasárnap is lezajlott. 
Akkor Jézus elé leterítették a felsőruháikat az emberek.
Mit jelent számunkra az, hogy Jézus király?
Királlyá tenni valakit az azt jelenti Ő mondja meg ezután, hogy mit tegyél, és mit ne tegyél.
Régen beszélt erről egyszer Dani, hogy hányféleképpen jelenik meg Jézus az életünkben.
Íme néhány hely, ahol mint király jelenik meg:

JESUS, THE CHRIST - KING 1Móz 49:10; 4Móz 24:17; 1Sám 2:10; Zsolt 2:6; Zsolt 18:43; Zsolt 18:44; Zsolt 24:7-24:10; Zsolt 45:3-45:7; Zsolt 72:5; Zsolt 72:8; Zsolt 72:11; Zsolt 89:3; Zsolt 89:4; Zsolt 89:19-89:21; Zsolt 89:23; Zsolt 89:27; Zsolt 89:29; Zsolt 89:36; Zsolt 89:37; Zsolt 110:1; Zsolt 110:2; Zsolt 132:11; Zsolt 132:17; Zsolt 132:18; Én 1:4; Én 1:12; Ézs 6:1-6:3; Ézs 9:6; Ézs 9:7; Ézs 11:10; Ézs 22:22; Ézs 32:1; Ézs 33:17; Ézs 40:10; Ézs 52:7; Ézs 52:13; Jer 23:5; Jer 23:6; Jer 30:9; Jer 33:17; Ez 37:24; Ez 37:25; Dán 2:35; Dán 2:44; Dán 7:13; Dán 7:14; Dán 8:23; Dán 8:25; Dán 9:25; Hós 3:5; Mik 5:2; Mik 5:4; Zak 6:13; Zak 9:9; Zak 9:10; Máté 2:2; Máté 2:6; Máté 3:12; Máté 11:27; Máté 12:6; Máté 13:41; Máté 19:28; Máté 21:5; Máté 25:31-25:34; Máté 26:64; Máté 27:11; Máté 28:18; Márk 14:62; Luk 1:32; Luk 1:33; Luk 2:11; Luk 3:17; Luk 10:22; Luk 19:27; Luk 19:38; Luk 22:29; Luk 22:30; Luk 22:69; Luk 23:42; Ján 1:49; Ján 3:31; Ján 12:13; Ján 12:15; Ján 12:41; Ján 13:3; Ján 18:36; Ján 18:37; Ján 19:19; Apcs 2:30; Apcs 3:15; Apcs 5:31; Apcs 10:36; Róm 9:5; Róm 14:9; 1Kor 15:23-15:28; Ef 1:20-1:22; Fil 2:9-2:11; 1Tim 6:15; 1Tim 6:16; 2Tim 4:8; Zsid 2:7; Zsid 2:8; Zsid 10:12; Zsid 10:13; 1Pét 3:22; Jel 1:5-1:7; Jel 1:18; Jel 3:7; Jel 3:14; Jel 3:21; Jel 5:5; Jel 5:12; Jel 6:2; Jel 6:15-6:17; Jel 11:15; Jel 12:10; Jel 14:14; Jel 17:14; Jel 19:11; Jel 19:12; Jel 19:15; Jel 19:16; Jel 20:4; Jel 20:6;

És néhány, ahol Isten fia ként: 
JESUS, THE CHRIST - SON OF GOD Zsolt 2:7; Zsolt 89:26; Zsolt 89:27; Máté 3:17; Máté 4:3; Máté 4:6; Máté 10:40; Máté 11:27; Máté 14:33; Máté 15:13; Máté 16:15-16:17; Máté 17:5; Máté 18:10; Máté 18:19; Máté 20:23; Máté 21:37; Máté 26:53; Máté 26:63; Máté 26:64; Máté 27:43; Máté 27:54; Márk 1:1; Márk 1:11; Márk 3:11; Márk 5:7; Márk 9:7; Márk 14:61; Márk 14:62; Márk 15:39; Luk 1:32; Luk 1:35; Luk 3:22; Luk 4:3; Luk 4:9; Luk 4:41; Luk 8:28; Luk 9:35; Luk 10:22; Luk 20:13; Luk 22:29; Luk 22:70; Ján 1:1; Ján 1:2; Ján 1:14; Ján 1:18; Ján 1:34; Ján 1:49; Ján 1:50; Ján 3:16-3:18; Ján 3:34-3:36; Ján 5:19-5:21; Ján 5:23; Ján 5:26; Ján 5:27; Ján 5:30; Ján 5:32; Ján 5:36; Ján 5:37; Ján 6:27; Ján 6:38; Ján 6:40; Ján 6:46; Ján 6:57; Ján 6:69; Ján 7:16; Ján 7:28; Ján 7:29; Ján 8:16; Ján 8:19; Ján 8:26-8:29; Ján 8:38; Ján 8:40; Ján 8:42; Ján 8:49; Ján 8:54; Ján 9:35-9:37; Ján 10:15; Ján 10:17; Ján 10:18; Ján 10:29; Ján 10:30; Ján 10:36-10:38; Ján 11:4; Ján 11:27; Ján 11:41; Ján 12:49; Ján 12:50; Ján 13:3; Ján 14:7; Ján 14:9-14:11; Ján 14:13; Ján 14:16; Ján 14:20; Ján 14:24; Ján 14:28; Ján 14:31; Ján 15:1; Ján 15:8-15:10; Ján 15:23; Ján 15:24; Ján 16:5; Ján 16:15; Ján 16:27; Ján 16:28; Ján 16:32; Ján 17:1-17:26; Ján 19:7; Ján 20:17; Ján 20:21; Ján 20:31; Apcs 3:13; Apcs 13:33; Róm 1:3; Róm 1:4; Róm 1:9; Róm 8:3; Róm 8:29; Róm 8:32; 1Kor 1:9; 1Kor 15:24; 1Kor 15:27; 1Kor 15:28; 2Kor 1:3; 2Kor 1:19; Gal 1:16; Gal 4:4; Ef 1:3; Ef 3:14; Kol 1:3; Kol 1:15; Kol 1:19; Kol 3:17; 1Thess 1:10; Zsid 1:1-1:3; Zsid 1:5; Zsid 4:14; Zsid 5:5; Zsid 5:8; Zsid 5:10; Zsid 6:6; Zsid 7:3; Zsid 10:29; 2Pét 1:17; 1Ján 1:7; 1Ján 2:22-2:24; 1Ján 3:8; 1Ján 3:23; 1Ján 4:9; 1Ján 4:10; 1Ján 4:14; 1Ján 5:5; 1Ján 5:9; 1Ján 5:10; 1Ján 5:13; 1Ján 5:20; 2Ján 1:3; Jel 2:18;

2012. július 19., csütörtök

Agy-beindító

Reggeli beszélgetésünk Szilvivel a dolgok megítélésével kapcsolatban nagyon felcsigázta a gondolataimat.

Már nem vagyok az a nyeretlen, aki még abszolút érzelem-vezérelt, aki mindig úgy hiszi, hogy csak jó gondolatai vannak.
Arról volt szó ugyanis, hogy mi hogyan tudjuk megítélni, hogy mi az, ami Istentől van és mi az ami koránt sem Tőle.
Ha nem Tőle, akkor honnan?
Jakab szerint több féle is lehet:
Jak 3:15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
Ezt összekapcsoltam azzal a gondolattal, ami előtte foglalkoztatott: Jézus megismerkedése Nátánáellel, akiről így nyilatkozott:
János 1, 48B: Ímé egy igazán Izráelita, akiben hamisság nincsen.
K.O.


2012. július 15., vasárnap

Kifogások - vakoknak, vagy farizeusoknak


 Olvastam a vakon született ember történetét a János evangéliumában, és megint csak elképesztett mind az isteni-, mind az emberi hozzáállás.
 • Először a találgatás, ami a mi szűk látókörünket abszolút jellemezheti: Ki vétkezett?
 • Nem hitték el, hogy ugyanaz az ember ült ott a gyógyulása előtt - vakon.
 • A farizeusok egyik fele azért nem hitte, hogy Istentől jöhet a gyógyulás, mert szombaton történt, az pedig - mint tudjuk - nem lehetséges, mert szombaton az Isten embere nem dolgozik.
 • A másik felük pedig azt mondta, hogy hogy volna képes vétkes ember (vagyis Jézus) ilyen jeleket tenni?
 • Aztán megegyeztek abban, hogy ez biztos nem az az ember, aki nemrég vak koldus volt.
 •  Aztán hívatták a szüleit, akik mégis igazolták, hogy ez az ő fiuk.
 • Akkor megint a meggyógyultat kérdezgették.
Ján 9:30-31  Felele az ember és monda nékik: Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta.  Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.  Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna.  Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék.
 • Nem hittek neki, végül ki is penderítették a zsinagógából.  
Ján 9:39-41  És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, vakok legyenek.  És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é?  Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.

2012. július 14., szombat

Az ellenség levele

 Ma reggel Ézsaiás próféta könyvét olvastam, annak is néhány részét.
Kezdtem a 35-tel, folytattam a 36-tal, majd elolvastam a 37-dik - nagyon biztató részt.
Úgy érzem válaszokat kaptam, mégpedig a következő dilemmáimra:
Megláttam benne az ellenség hazugságait, ahogyan gyalázták Istent, az Ő népét meg a királyukat Ezékiást, akiről is világosan szól az írás, hogy nagyon jó király volt:
2Kir 18:3-8  És kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, amint az ő atyja, Dávid cselekedett volt. Ő rontotta le a magaslatokat, törte el az oszlopokat, és vágta ki az Aserát, és törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált; mert mind az ideig az Izráel fiai jó illatot tettek annak, és nevezték azt Nékhustánnak.  Egyedül az Úrban, Izráel Istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között sem azok között, akik ő előtte [voltak].  Mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott ő tőle, és megőrizte az ő parancsolatait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt vala.  És vele volt az Úr mindenütt és ahova csak ment, előmenetele volt. És elszakadt Assiria királyától, és nem szolgált néki.  Megverte a Filiszteusokat is egész Gázáig és határukat, az őrtornyoktól a kerített városokig.
Láttam az Úrban bízó Ezékiást, amint a rossz hírek miatt szomorkodott, megszaggatta a ruháit, majd zsákruhába öltözött.
Ézs 37:1  És lőn, hogy meghallá Ezékiás, a király, meghasogatá ruháit, gyászba öltözött, és bement az Úr házába.
Isten emberéhez - Ézsaiás prófétához fordult segítségért, akinek ezt üzente:
Ézs 37:3-4 Így szól Ezékiás: nyomornak, büntetésnek és káromlásnak napja e nap, mert szülésig jutottak a fiak, és erő nincs a szüléshez!  Talán meghallja az Úr, a te Istened, a Rabsaké beszédeit, akit elküldött az ő ura, az assiriai király, hogy káromolja az élő Istent, és szidalmazza azon beszédekkel, amelyeket hallott az Úr, a te Istened; és te könyörögj a maradékért, amely megvan!
Ézsaiás ezt az üzenetet vette az Úrtól:
Ézs 37:6-7 Így szóljatok uratoknak: ezt mondja az Úr: Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem az assiriai király szolgái. Ímé, én oly lelket adok beléje, hogy hírt hallván, térjen vissza földére, és elejtem őt fegyver által az ő földében!
Az ellenség becsmérlő levelet írt Ezékiásnak, amelyet ő nem szégyellt az elolvasása után kiteríteni Isten előtt, majd így könyörgött:
Ézs 37:16-20  Seregeknek Ura, Izráel Istene, ki a Kerubokon ülsz! Te, csak Te vagy a föld minden országainak Istene, Te teremtéd a mennyet és a földet.  Hajtsd ide Uram füledet és halljad, nyisd meg Uram szemeidet és lássad! Halld meg Szanhéribnek minden beszédit, amelyeket izent az élő Isten káromlására!  Bizony, Uram, Assiria királyai elpusztítottak minden országokat és azoknak földjét,  És isteneiket tűzbe veték, mert nem istenek voltak, hanem emberi kéznek csinálmánya, fa és kő; így veszthették el azokat.  És most Uram, mi Istenünk! szabadíts meg minket az ő kezéből, hogy megtudják a föld minden országai, hogy Te vagy, Uram, Isten egyedül.
Erre Isten így felelt:
Ézs 37:21-35  És külde Ésaiás, Ámós fia Ezékiáshoz, mondván: Így szól az Úr, Izráel Istene: mivel hozzám könyörögtél Szanhérib miatt, Assiria királya miatt:  Ez a beszéd, amelyet az Úr felőle szól: Megútál téged, gúnyt űz belőled Sionnak szűz leánya, fejét rázza utánad Jeruzsálem leánya;  Kit káromoltál és szidalmazál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra látsz? Izráel Szentje ellen!  Szolgáid által megkáromlád az Urat, és ezt mondád: Temérdek szekeremmel fölmentem e hegyek magaslatára, a Libánon csúcsára, és kivágom magas cédrusait, válogatott ciprusait, és behatolok végső magaslatába [és] kertjének erdejébe!  Én ástam és vizet ittam, és kiszáraztom lábam talpával Égyiptom minden folyóit.  Hát nem hallottad-é, hogy régtől fogva én tevém ezt, az őskor napjaiban elvégzém ezt, és most előhozám, hogy puszta kőrakássá tégy erős városokat?!  És lakóik elájultak és megrendültek és megszégyenültek, [és] lőnek [mint] a mező füve és gyönge zöldség, és mint a virág a háztetőn, mint szárba nem indult vetés!  Ülésedet, kimentedet, bejöttödet tudom, és ellenem való haragodat.  Ellenem való haragodért, és mert kevélységed fülembe jutott, vetem orrodba horgomat és szádba zabolámat, és visszaviszlek az úton, amelyen jövél!  S ez legyen jelül néked: ez évben ugartermést esztek és a másik évben sarjut, és a harmadik évben vessetek, arassatok és szőlőt ültessetek, és egyétek gyümölcsét.  Júda házának maradványa pedig, amely megszabadult, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül.  Mert Jeruzsálemből megy ki a maradék és a maradvány Sion hegyéről; a seregek Urának buzgó szerelme művelendi ezt!  Azért így szól az Úr Assiria királyáról: Nem jő be e városba, nyilat sem lő reá, és nem szállja meg paizszsal azt, és töltést sem készít ellene.  Az úton, amelyen jött, visszatér, de e városba be nem jő, azt mondja az Úr.  És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt én magamért és szolgámért, Dávidért!
És így cselekedett:
 Ézs 37:36  Akkor kijött az Úrnak angyala, és levágott az assir táborban száznyolcvanötezeret, és midőn reggel [az emberek] felköltek, ímé [azok] mindnyájan holt hullák valának!


Tóra ünnep

2012. július 13., péntek

Nehézségek

 Sokat szomorkodom mostanában és a legfurcsább a dologban, hogy nem is értem. Ma például az ríkatott meg rendesen, hogy pénteki dicsőítésre mentünk a Bárkába, és sokan voltunk fiatalok, idősek vegyesen.
Ez még önmagában nem lett volna szomorú, sőt, de az ottlévő fiatalok velünk együtt 4 ember volt, és a vendégek még négyen. És eszembe jutott az sok motivált fiatal, aki elment. Ki ezért, ki azért, de a hiányuk égető sebet mart a szívembe. Pótolhatatlanok...
Talán ezért kell most annyit sírnom. 
Győző bácsi pedig az mondta, hogy egy lelkipásztor társa lebecsmérelte a munkáját, miszerint ő csak 12 öregasszonynak prédikál.
Aztán meg a népszámlálásról beszélt.
Szeretném világgá kiabálni, hogy ezek az ún. öregasszonyok szuperek
Ami viszont gondolkodásra késztetett mostanában, az a kapcsolatok. És hirtelen nagyon nagyot nőttek a szívemben az enyémek. A rámbízottak, a rámutaltak, meg akik körülvesznek.
Meg a hűséges Lídiák péntek reggelenként.
Bizony nem tagadom, hogy sok minden megfordult a fejemben, és új kapcsolatokat akartam keresni, de az ötlet - hála Istennek halálra van ítélve.
Tegnap viszont nagyon szupi volt Adrinál.
Remélem lesz még sok találkozásunk és az Úr kidolgozza majd a körülményeket.


2012. július 12., csütörtök

Olvasd a Bibliát és hidd el, amit Isten állít rólad

 Ma reggel, mikor leültem Igét olvasni, több helyről is csipegettem.
Először is Franz Lippi írását olvastam, ,,Szellemi harcról" címmel - érdekes volt.
Aztán elővettem a Mai Igét, azt is elolvastam.
Ebben a Filippi 4 - et hozta, amit kikerestem és végigolvastam Csia Lajos fordításában. Megragadta a figyelmemet a 13. vers:

Mindenre van erőm az által, aki hatalomra segít engem. 
Végül ránéztem a Napiremény blogra, ahol szintén idézett a Filippi levélből:
"Arra gondoljatok, ami igaz, jó és helyes. Gondoljatok mindarra, amit Istennek köszönhettek és örüljetek annak."
(Fil. 4:8 TLB fordítás)
 Tényleg megerősített / hatalomra segített - azokban a kérdésekben, amik le akartak teríteni.


Ez is nagy kijelentés volt  
+ ez is 
+ ez is

2012. július 11., szerda

Kemény dió

Isten tudja miért, de napok óta ez az Ige van van a szívemben:
Zsid 5:14  Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. / Az igazi ételek a szellemi értelemben felnőtteknek valók. Az ilyenek a tapasztalataikból már megtanulták, hogyan kell a jót a rossztól megkülönböztetni. / Bevégzetteknek való a szilárd táplálék, azoknak, akiknek érzékszerveit a gyakorlat fejlesztette ki annak megkülönböztetésére, ami nemes, és ami gonosz.  /A tökéletesnek, aki gyakorlattal jól kiművelt képességet szerzett a jó és a rossz megkülönböztetésére, szilárd eledel való.  / A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2012. július 10., kedd

Véletlen

 Múlt héten két olyan dolog is történt velem, ami különös figyelmet érdemel. Elcsodálkoztam újra azon, hogy mennyi ún. "véletlen" történik meg az ember életében.
Ezek a kis "véletlenek" segítenek elkerülni nagyobb bosszúságot és nem tagadom, hogy boldoggá tettek, mert Isten jelenlétét és vezetését mutatták meg számomra.
 Az első a visszapillantó tükröm volt, amit valaki a parkolóban letört, majd a bejáratnál lévő gaz közé hajított. Mikor a parkolóba igyekeztem a kocsihoz felfigyeltem, hogy valami oda van dobva, de nem néztem meg jobban. Otthon aztán a férjem kérdezi, hogy hol a tükör? Mondom nem vettem észre, hogy hiányzik. Akkor ugrott be, hogy én láttam valamit a fűben, amire azt gondoltam talán lámpa, vagy ilyesmi. Visszamentünk és tényleg a tükröm volt.
A másik is talán semmiségnek tűnhet, mert a medence leeresztése és feltöltése nem olyan nagy dolog, de mi aznapra vendégeket vártunk és Petya úgy döntött, hogy félig leereszti, majd friss vízzel tölti meg a medencét. A műveletet elindította, aztán elment dolgozni, de szólt, hogy nézzünk rá, nehogy túltöltve kifolyjon.
Mikor hátramentem hallgattam, hogy valami mintha folyna a csatornába. Az történt, hogy elfelejtette elzárni a lefolyót, és így soha nem telt volna meg a medence, és talán a kelleténél hidegebb is lett volna a víz, ha teljesen lecseréljük.
Nekem ez nagyon jó bizonyosság volt arról, hogy Isten az érzékszerveinket látóvá és hallóvá tudja tenni - szükség esetén.

2012. július 5., csütörtök

Emlékeztető - Magamnak

Zsolt 23 Dávid zsoltára.; Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.  Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.  Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.  Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Ámbár nem így érzem, de ez az igazság.
Meg az is, hogy annyira jól tudja az Úr, hogy mikor melyikre van szükség.
Aszerint adja hol a vesszőt, hol a botot, hol csendes vizet, hol dús legelőt.
Mi emberek pedig rendesen bele tudunk kontárkodni a dolgába.
Ez 34:15  Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;  Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, [és] legeltetem őket úgy, mint illik.  Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt.  Avagy kevés-é néktek, hogy a jó legelőt legelitek, hogy még legelőitek maradékát lábaitokkal eltapodjátok? és hogy a víz tisztáját isszátok, hogy még a maradékát lábaitokkal felzavarjátok?  És az én juhaim a ti lábaitok tapodását legelik, s lábaitok zavarását isszák!  Annakokáért így szól az Úr Isten hozzájok: Ímé én, én teszek ítéletet kövér és ösztövér juh között,  Mivelhogy oldallal és vállal eltaszíttok és szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, míg szétszórván, azokat kiűzitek;  És megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között.  És állatok föléjök egyetlenegy pásztort, hogy legeltesse őket: az én szolgámat, Dávidot, ő legelteti őket s ő lesz nékik pásztoruk.  Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én szolgám, Dávid, fejedelem közöttök. Én, az Úr mondottam.


2012. július 4., szerda

Ölelés 2.

,,Csak Isten szava képes erre" -
Olvashatjuk a kép címeként.
És én ott akarok lenni az ölelő karjaiban.
 • Ha egyedül érzem magam,
 • Ha szomorú vagyok,
 • Ha bántanak,
 • Ha kimerít a harc,
 • Ha rossz vagyok,
 • Ha elrontok mindent,
 • Ha megaláznak,
 • Ha kemény a szívem,
 • Ha nem kerestem eléggé,
 • Ha belebetegedtem a sok gonoszságba,
 • Ha képtelen vagyok továbbadni a szeretetét - 
Nekem ott a helyem!Ez is érdekelhet: Szavak, amik hatással vannak rám

Ölelés

Tegnap óta gondolkodtam egy témán, amiről írni akarok, mégpedig arról, hogy mi a helyzet a testvéri kapcsolatokkal.
Ahol dolgozom 10-en vagyunk egy csoportban és igazából egy ember van, akivel Isten dolgairól nagyon nyíltan szoktunk beszélgetni. Megöleljük egymást, ha a másiknak vigasztalásra van szüksége és imádkozunk egymásért.
Csoda közösség.
Volt is valami gondom pár napja amit nemigen tudtam megfogalmazni, de egyszer csak kibukott belőlem és elsírtam magam a vállán, mert olyan erős volt ez a fájdalom, hogy nem tudott megmaradni bennem.
És láss csodát megint megszabadultam.
Ott és akkor az ő ölelő karjaiban elszállt minden kétségem, bánatom.
Maradt a békesség és az öröm, hogy szeretve vagyok és nem kell neheztelnem, szomorkodnom.
Préd 4:9-10,12 Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból.  Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje...... Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.
Ez az, amire szükségünk van.
Hármas kötelekre tesó+Isten+tesó

2012. július 3., kedd

Rhemák

Rhema jelentése:  (réma)  mondás, megnyilatkozás, beszéd; Ige

 Azt gondoltam összeszedem azokat az Isten által adott közléseket, amit úgy érzem abban a pillanatban és ott csak nekem adott, de mindenki számára ott vannak az Igében, vagy az életben. Többféleképpen történt ez velem.
 • Tesóval való beszélgetés során
 • Hallható hangon szólalt meg
 • Biblia olvasása közben
 • A képen látható virágom pusztulása mutatta meg
 • Képekben - Jézus királlyá avatása
 • Egy szótár böngészése közben
 • Dicsőítés közben
 • Szőlőtő megfigyelése
 Gyermekeimre nézve kb. 1 éve kaptam ezt az ígéretet. (2X hallottam ezt az Igét aznap két különböző helyen) Ézs 44:1-5  És most hallgass Jákob, én szolgám, és Izráel, akit én elválasztottam.  Így szól az Úr, teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít: Ne félj, én szolgám Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam!  Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.  És nevekednek mint fű között, és mint a fűzfák vizek folyásinál.  Ez azt mondja: én az Úré vagyok, amaz Jákób nevét emlegeti, és a másik önkezével írja: az Úré vagyok, és hízelegve Izráel nevét említi.

Természetesen ezek a sorok mindenki számára ott vannak az Igében.
De amikor hozzám szólt felébresztett, életet adott, megújított, felkapott, vagy földhöz vágott. Semmiképp nem hagyott hidegen. 

Péld 25:4  Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek...

Mik 7:8  Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék [is], az Úr az én világosságom!

Zsolt 92:11-12 De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal. És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. 

A virág leveleinek lehullása, mert hernyók ették - euphorbia milli

Üdvösség - mint fogalom

Hozsanna - mint fogalom

Jót terveztél című dal


Kösz, jól vagyok

Vagyis nem is tudom... Nem tudom, hogy mi ez mostanában, ami elfogott.
Hihetetlen szomorúság, amit időnként átélek, és nem tudom megfejteni honnan érkezett.
Ha meg akarom fogalmazni ez a szó rá a legmegfelelőbb: magány.
Pedig van családom, jól megvagyunk.
Valaki mégiscsak hiányzik és én ezt nem értem.

Hogy lehetséges egy ilyen családban, mint Isten családja egyedül lenni?
Nem tudom, de egyszer csak megértem majd.
Miért vagyok én ilyen?
Olyan gazdagnak és örömtelinek éreztem magam, mint valami királyi fejdísz, meg ékszer, és mások szerint ez csak hivalkodás. Mindig voltak válaszaim Istentől.
Öröm volt a szívemben, meg jó kijelentések, amik mára sok-sok kérdőjellé váltak.
Nem értem.

2012. július 2., hétfő

Civakodás

Elnézem a lányaimat és csodálkozom mi mindenen tudnak civakodni.
 • Mindig fontos, hogy az övék legyen az utolsó szó,
 • Mindig azt állítják, hogy a másikra nem szólok,
 • Mindig ők az elnyomottak a másik által.
Közben már tovább is mentem gondolatban az önigazolás területére.
Észre sem vettük mikor és hogyan lopódzott be az életünkbe a dolog.
Mi mindig jól tudjuk miben hibázott A MÁSIK.
Valakinek a kettő közül pedig akkor is azt kellene mondani, hogy nem fontos kinek van igaza.
De ki mondja?
A nagyobbik megvető hangon a kicsinek: - Te szerencsés...
A kicsi: Szemét vagy, hülye vagy...
Mondom a nagynak: - Ne mondj ilyet!
Ő állítja, hogy amit mondott, abban nincs semmi rossz!
Tényleg nincs, csak ahogy mondta.
Mondom a kicsinek: - Ne mondj ilyet!
Azt feleli a másik kezdte...
1Tim 6:11  De te, Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövesd az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...