Keresés ebben a blogban

2011. április 28., csütörtök

Gyönyörködés az Úr törvényében


Zsoltárok 1:1-3  Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;  Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.  És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

Régóta ez az egyik kedvenc zsoltárom, és ma azon gondolkodtam mennyire aktuális a mondanivalója.
Négy utat - mintegy négy égtájat - jelöl meg benne az író:
- gonoszok tanácsa
- bűnösök útja
- csúfolódók széke
- az Úr törvényében való gyönyörködés
Az első három nagyon sok rosszat hozhat a magam és a másik ember életében, de tegye fel a kezét az, aki nem járt úgy, hogy ezek közül bármelyikbe beleesett volna.
A baj az, hogy pl. én nagyon érzékeny vagyok a cikizésre. Ez a műfaj azért rossz, mert míg én cikizek másokat, addig ártatlan tréfa, de mikor más kezdi rajtam köszörülni a nyelvét, máris a csúfolódók székébe ült...
Ez a dolog teljesen alkalmas arra, hogy engem csapdába ejtsen. Elkezdek rajta gondolkodni, hogy mit mondott, miért mondta, stb.
Gyakran használt kifejezés a Bibliában a tőr és háló, és a botránkozás.
TŐR - παγίς  (pagisz) - csapda, hurok, tőr; háló
HÁLÓ - δίκτυον  (diktüon) - halászháló
BOTRÁNKOZÁS -  σκάνδαλον  (szkandalon)
1) csapda, kelepce
2) bűnre csábítás / késztetés, kihívás
3) ok a felháborodásra, botránykő  
                                                                                          
Háló:
vékonyabb-vastagabb zsinegből kötött vadászati eszköz, mellyel a vadakat befogják v. a fogóba terelik. Amilyen vad fogására használják, nevezik el szarvas-, őz-, fürj- stb. hálónak. A csapóhálók fára vagy drótra vannak feszítve és a beléjük került vadakra ránthatók.

Mindezek a dolgok alkalmasak arra, hogy ezekbe belesve vergődjünk a csapdánkban, mint egy befogott, csapdába került vad.
Véleményem szerint a megoldás abban rejlik, hogy legyen bennünk készség arra, hogy elismerjük, néha teszünk ilyet, hogy akár akaratunkon kívül - akár akarattal, megbántsunk valakit. Csak egy kis csipkelődés, is elég. Ezeket meg kell bánni, megvallani, és Jézus segítségét kell kérni. Bocsánatot kérni sem árt.
És a dolog másik része, hogy ha minket bántottak meg, meg kell bocsátani. Teljes szívből, Jézus nevében. Persze valószínűleg nem könnyű, de akarati döntést kell hozni újra, és újra.
Jak 3:17  A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
Isten áldjon meg minket, hogy kérjünk és kapjunk bölcsességet - felülről!

2011. április 27., szerda

Kedves Jézus!

Azért kerestelek meg, mert meg akarom köszönni neked az irgalmas szamaritánus történetét.
Nagyon megszerettem. Izgalmasnak és fordulatosnak találom, sokat tanultam belőle magamról. Bármelyik szereplő bőrébe bele tudok bújni. Persze jó lenne mindig a pozitív főhős színében feltűnni, de ez nem annyira szokott sikerülni.
Azt sem nagyon szeretem, amikor én fekszem ott ájultan, félholtra verve, csupaszon. - Tudod akkor a pap, meg a lévita nem nagyon szimpatikusak nekem....
Van olyan, mikor én vagyok a törvénytanító. Hát, az sem felemelő, ahogyan tetszelgek a jó irányban keresgélő, istenfélő ember szerepében, aztán pedig a kiskapukat keresem, hogy ne kelljen szeretni a hozzám közelállót. Tényleg, ha már itt tartunk, megkérdezném, hogy mit jelent pontosan, hogy ,,próbára tettelek" ebben a szerepemben? (lásd 25. vers)
Az is tök jó, hogy rávezetsz a válaszokra. Egyszerűen megkérdezed: ,,hogy olvasod?".
Na nem mintha a pap, vagy a lévita szerepem túl dicső lenne, (pláne, hogy nekik téged kéne képviselni), ám hazudnék, ha azt mondanám, soha nem szoktam elfordítani a fejem, amikor nincs kedvem segíteni.
 Viszont szeretek az amúgy megvetett szamaritánusok egyike lenni, - az, amelyik végül segített. Így is gondolhatta volna: Vajon miért fekszik ez itt? Lehet, hogy okkal verték félholtra. Csak bajt hoznék magamra, nem beszélve az anyagi hátrányokról. Amellett fáj is a derekam, nem tudom feltenni az állatra... (34. vers) - Na de nem így tett.
Asszem több szereplő nem volt, csak még Te. De ezt inkább nem forszíroznám. Esélytelen. (Bár köztünk szólva gyakran hisszük, hogy legalább olyan erkölcsi alappal rendelkezünk, mint Te, aztán kiosztjuk a többieket. Bocs érte...)
Köszönöm, hogy ismerhetlek. Ez nagy előny. Jó lenne, ha még inkább megismerhetném a véleményedet más dolgokkal kapcsolatban is. Tudom, hogy elsősorban ennek én vagyok az akadálya, és köszönöm, hogy ennek ellenére is szeretsz.
Judit
Lk 10,25Előállt egy törvénytudó, s próbára téve Őt, így szólott: „Tanító, mit tegyek, hogy örök részem legyen az örök élet?”   
Lk 10,26„Mi van megírva a törvényben? — kérdezte tőle [Jézus]. — hogy olvasod?”   
Lk 10,27Az ezt felelte: „Szeresd egész szívedből, egész lelkeddel, teljes erőddel és egész gondolkodásoddal Istenedet, az Urat; felebarátodat is, mint magadat.”   
Lk 10,28„Helyesen feleltél — mondta neki —, ezt cselekedd, és élni fogsz.”   
Lk 10,29Az azonban igazolni akarta magát, [azért] így szólt Jézushoz: „Hát ki az én felebarátom?”   
Lk 10,30Jézus a szavába vágott és ezt mondta: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment alá, de haramiák kezébe esett, akik levetkőztették s megverték, majd elmentek, félholtan hagyva őt.   
Lk 10,31Úgy esett, hogy egy pap ment alá azon az úton, de ahogy meglátta, a túlsó oldalon továbbment.   
Lk 10,32Hasonlóképpen egy lévita is arra a helyre jött, megnézte, s azt elkerülve továbbment.   
Lk 10,33Valami utazó somáriai 1s ment arra. Amikor a sebesültet meglátta, szánalomra gerjedt iránta,   
Lk 10,34odament hozzá, s olajat és bort töltött [sebeibe], bekötözte azokat, azután rákötözte az [embert] a saját barmára, s egy vendégfogadóba vitte, hol gondját viselte.   
Lk 10,35A következő napon elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak és így szólt: Viseld gondját, és ha valamit még költesz rá, én, amikor újra erre jövök, megadom néked.   
Lk 10,36Hogy látod a [dolgot]? E három közül ki a felebarátja annak, aki a haramiák kezébe esett?”   
Lk 10,37„Az, aki irgalmat gyakorolt vele”— felelte a [törvénytudó]. Jézus pedig ezt mondta neki: „Eredj, és te is tégy ugyanúgy.”  


2011. április 26., kedd

Jézus a katasztrófavédő

A katasztrófa görög eredetű szó, jelentése: fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi élet, az anyagi javak, természeti értékek pusztulása.
 
A lányom katasztrófavédelmi versenyen fog részt venni. Tegnap beszélgettünk a lehetséges katasztrófákról, és az azok elleni védekezésről, és azok kezelési módjáról.
Nap nap után halljuk, hogy a Föld miféle csapásokat él át - gyakran Isten egyik teremtménye - az ember miatt. Pedig az Ő elképzelése nem ez volt velünk kapcsolatban, hanem, hogy jó gazdák módjára viseljük gondját a Földnek.
1Móz 1:26-30  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.  És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.  A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket [adom] eledelül. És úgy lőn.

Távol álljon, hogy a Teremtőt bíráljam azért, amiket teszünk, csak éppen elkezdtem gondolkodni, hogy mekkora katasztrófa történt az emberiséggel a bűn világba való bejövetele okán.
Ez is, mint sok más dolog választható lehetőség volt egykor nekünk embereknek. 
1Móz 3:1  A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
Ha Éva jól emlékezett volna arra, amit a Teremtő mondott:
1Móz 2:16  És parancsolta az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.  De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
De nem jól emlékezett. Ekkor történt meg az első a katasztrófa, amit azóta annyian végiggondoltunk, és aminek a levét isszuk mi emberek, és a Föld. Ekkor Isten katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánította a Földet. Mit kellett volna másképp csinálni? Olyan sok ötletünk van. Találgatjuk ki volt a hunyó, és mi mennyivel jobban átláttunk volna a szitán.
Én ezt nem hiszem, csak azt, hogy Jézus az, akiben ez a feszültség feloldódik. Az ember kapzsisága iszonyú méreteket öltött. Ez bűn.
Róm 3,21-24Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert a Törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a Törvény és a próféták is beszéltek.  
Isten ugyanis mindenkit elfogad, aki Jézus Krisztusban hisz...
Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön.

Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg. Ezt jelenti a megmenekülés!  2011. április 24., vasárnap

Egy rész - belőlem

Szandi mesélte, hogy amikor elkezdtünk a Bárkába járni, (6 éves volt) úrvacsorai alkalom, és Győző bácsi elmondta azokat az igéket, amiket Jézus mondott:
Mt 26,26-28
Mialatt ettek, Jézus fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, s ily szóval adta oda a tanítványoknak: „[Fogjátok], egyétek, ez az én testem!” 
Aztán a poharat fogta kezébe, hálát adott, odaadta nekik, s ezt mondta: „Igyatok belőle mindnyájan!  Mert ez az én vérem, a szövetség vére, mely a vétkek megbocsátása végett sokakért ömlik ki.  
Ő nagyon megrémült ennek hallatára, mert azt gondolta valóban Jézus húsát, és vérét fogjuk elfogyasztani...

Jézus azt is mondhatta volna, hogy bizonyos vétkekért nem hajlandó magát feláldozni, de nem mondta. Azt mondta sokakért.
Nem keresett kibúvót, mint írástudó barátunk az irgalmas szamaritánus történetében.
Néha belegondolok, hogy milyen nehéz azt csinálni, amiket ő mond nekem.
 -Feladni az igazamat.
 -Barátságosnak lenni szívből- és nem csak színleg - valakivel, aki kiakasztott.
 -Imádkozni, mielőtt reagálnék bántó dolgokra.
Pontosan ugyanabból az okból nehéz megtenni, amiért Káin és Ábel történetében Káin nem tudta feladni a testvérgyilkosság gondolatát. Pedig Isten figyelmeztette:
1Móz 4:7  Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.
Pedig jobb, ha hallgatok rá. 
A múltkor is kiakadtam valakire, imádkoztam a dologért, aztán mintha elfújták volna. Megérte, hogy nem haraptam le a fejét.
Ez egy rész volt - belőlem.
De ez is csak úgy működött, hogy Jézus vére már kiömlött a vétkek megbocsátása végett....sokakért.

2011. április 21., csütörtök

Vádiratok a Vádlótól

Számot vetettem, hogy az elmúlt egy hét alatt a Vádló - a munkaköri leírásában foglaltakat gondosan betartva - hány vádiratot nyújtott be testvéreim ellen.
Az Ördög szó fordítása:  διάβολος  (diabolosz)
1) vádló, rágalmazó, uszító, hibáztató, félrevezető, ellenség, ellenálló
2) Sátán másik neve

Pál apostol viszont arra buzdít, hogy kelj harcra a Vádló ellen. Ne tűrd meg, hogy a Szellem egységét rombolja és a Szellem köteleit elvágja, amivel a tesódhoz vagy kötve.

Ef. 4.1-3 Arra buzdítalak titeket az Úrban én, a fogoly, hogy ahhoz az elhíváshoz, mellyel elhívtak titeket, méltóan járjatok, mindenben alázatosságot, szelídséget és hosszútűrést tanúsítsatok, egymást szeretettel elviseljétek és abban serénykedjetek, hogy békességben egybekötve a Szellem egységét megőrizzétek.

1Kor 6:19-20 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. 

A tegnapi "mai ige" megmozgatta a fantáziámat. 

VIGYÁZZ A SZÍVEDRE!
„Ügyeljetek arra... hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon..." (Zsidók 12:15)
A „gondosan ügyelni" kifejezés, amit itt olvasunk, a görög „episzkopeó" szóból ered, ami azt jelenti: felügyel, felvigyáz, ellenőriz (főnévi alakja az episzkoposz, ebből ered a „püspök" szavunk). Tehát te vagy a „felelős megbízott" a szívedért. Minden nap figyelned kell, irányítanod kell, és helyre kell igazítanod mindazt, ami benne történik. Nem hibáztathatsz másokat a rossz hozzáállásodért, a megbántottságért és a meg nem bocsátásért. Te vagy a felelős! Ha valaki megbánt, rajtad múlik, hagyod-e, hogy a keserűség gyökeret verjen benned. Nem irányíthatod azt, amit más emberek tesznek, de Isten nem is ezt fogja számon kérni rajtad, hanem a „bensődet" - azt a részedet, melyet te irányíthatsz. Neked kell döntened arról, hogy a bosszúság haraggá, a harag gyűlöletté, a gyűlölet bosszúállássá válik-e, vagy nem. A Biblia azt írja: „Ügyeljetek arra..., hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön" (Zsidók 12:15). A kertekben azért szaporodnak el a gyomok, mert a kertész nem tépte ki őket idejében. Ha a kertedet elborítják a gyomok, nem mondhatod: „Nem tudom, hogyan történhetett ez!". Ha „gondosan ügyelsz", akkor látni fogod, amikor beköltöznek. Az egyetlen módja annak, hogy megszabadulj azoktól a gyomoktól, melyeket az ellenség akar elvetni az életedbe, ha gondosan figyelemmel kíséred szíved állapotát. Ha fájdalmas, bántó helyzettel kell szembenézned, ne engedd, hogy a rossz hozzáállás gyökeret verjen, és romlott gyümölcsöt hozzon. Kérd inkább Isten segítségét, hogy a pusztító hatású gondolatok helyére a kegyelem és a megbocsátás kerüljön azok iránt, akik ártottak neked. A Biblia azt mondja: „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!" (Példabeszédek 4:23)

Pál apostol nem volt kispályás, nagyon komolyan vette az elhívását. 
Vegyük át még egyszer, hogy mit tesz a keserűség gyökere! 
...fel ne jön benne valami keserű gyökér, az ne okozzon zaklatást, hogy rajta keresztül meg ne fertőződjenek sokan... 
Egy dolog még ide kívánkozik: A szövegkörnyezetből én úgy olvasom, hogy itt bizony nem a saját-, hanem a másik ember szívére kell ügyelni. Magyarul arra, amit az én tetteim látványa, illetve észlelése okozott őbenne.

2011. április 20., szerda

Ki a felebarátom?


Lk 10,25-37
Ekkor felállt egy törvénytanító, és hogy Jézust próbára tegye, ezt kérdezte: „Mester, mit kell tennem, hogy örök életet kapjak?” 
Mire Jézus megkérdezte: „Mi van megírva a törvényben? Mit olvasol ott?”
A törvénytanító így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes erõdbõl és teljes elmédbõl, és szeresd felebarátodat (embertársadat), mint magadat!” 
Jézus ekkor ezt mondta neki: „Jól válaszoltál. Tedd ezt, és élni fogsz!” 
A törvénytanító azonban igazolni akarta önmagát, és megkérdezte: „De hát ki az én embertársam?” 
Jézus így válaszolt: „Egy ember Jeruzsálembõl Jerikóba tartott. Útközben rablók kezére került. Azok levetkõztették, megverték, majd otthagyták õt félholtan. 
Arra ment egy pap. Amikor meglátta az összevert embert, átment az út másik oldalára, és elment mellette. 
Késõbb egy lévita közeledett ugyanazon az úton. Amikor meglátta a megvert embert, õ is átment az út másik oldalára, és elment. 
Arra utazott egy samáriai férfi is. Amikor meglátta az embert, megsajnálta õt.
Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte õket. Ezután feltette õt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ott ápolta. 
Másnap elõvett két ezüstpénzt. Odaadta a fogadósnak, és azt mondta: »Gondoskodj róla, és amit ezen kívül költesz rá, megfizetem, amikor visszajövök.« 
„Mit gondoltok, a három közül melyik volt a kirabolt ember embertársa?” 
A törvénytanító így válaszolt: „Az, aki segített rajta.” Erre Jézus azt mondta: „Menj, és cselekedj úgy, mint õ!”

A valószínűleg unásig ismert történet nagyon sok kérdést vet fel az egymáshoz való viszonyunkban.A felebarát szó itt azt jelenti: bárki, aki arra ment, és meglátta, megtudta annak az embernek a nyomorúságát, akit a rablók félholtra vertek.

A pap és a lévita - mindketten Isten megbízottai - elkerülték, és nem segítettek. Egyszerűen találtak valami magyarázatot arra, hogy ne kelljen felebarátjuknak tekinteni, Hogy mi oka volt nem tudom, a lényeg, hogy otthagyták.

A samaritánus segített..

A törvénytanító először is próbára tette Jézust, másodszor pedig igazolni akarta magát előtte.

A fordítást megnézve valahogy így fest az önmagunk igazolása, hogy ,,vágyni rá, hogy igaznak lássanak"

Jézus azt mondta neki, hogy ne keress kibúvót, ha meglátod a másik nyomorúságát!

Sokszor találunk kibúvókat magunk számára, ha nem akarjuk-, vagy nem tudjuk szeretni a felebarátainkat.
2011. április 19., kedd

Tolerancián vásárolt üdvösség

Ma is mint máskor is, ha mellettem tárgyalják meg az emberek hitbeli nézeteiket szép csendesen kezdett a szőr a hátamon felfelé kúszni.
„Hogy a krisnások milyen klasszak, milyen szépen élnek, kedvesek, csendesek.
Nem úgy mint a keresztények. Hát igen, mindegy is, hogy kiben, csak higgyenek.”
Hű a víz levert ettől. És persze a szokásos kérdés bennem: Mit tenne Jézus?
Bólogatna?
Csendben lenne?
Ostorral kergetné szét a csapatot?
Nem tudom, nem tudom, és ismét csak nem tudom. Csak azt  tudom, hogy Jézus hiányzik más vallásokból, és az igaz, amit a Bibliában meg van írva: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az ég alatt a földön más név, aki által az emberek üdvözülhetnének.” (Apostolok cselekedetei 4. rész, 12. vers.) Ezt hirdette bátran Péter apostol.  

Férjes asszonyként mit tennék azzal, aki biztat, hogy nyugodtan feküdjek le ezzel is, azzal is. Nem baj az, jó dolog a szex. A hűség amúgy sem divatos már, egyébként meg mindenki ezt csinálja, akinek esze van.
És tényleg. Mindenki ezt csinálja.

Isten meg ilyesmiket mond:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak énáltalam.”
„Akiben nincs meg az Istennek Fia, az élet sincs meg abban.”
Meg hogy: „Az ismeri a Fiút, akinek az Atya elvonja a leplet a szeme elől.”

Nem haragszom, és nem indítok afféle modern keresztesháborút.
Nem felejtem el, hogy Jézus nevében borzalmak történtek, emberek millióit hajtották a halálba.
A saját bizonyságom megtartása és egy csendes ima belefér: Atyám vedd el a leplet a szemünk elől!

Ne kérdezd tőlem mi lesz azokkal, akik nem Őbenne bíznak. Nem tudom a választ, csak azt, hogy:
 De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

2011. április 16., szombat

,,Napi gáz"

Tegnap televizilót néztem, és abban egy reklámot láttam, midőn megfogant bennem az elhatározás: erről írni fogok a blogomban. 
Egy olyan tablettát reklámoztak, amitől a elmúlik a türelmetlenség, a fáradtság és az idegesség.
Ez azért túl egyszerűnek tűnik, bár természetesen nem vetem el, hogy bizonyos vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek hiánya okozhat a szervezetünkben furcsa reakciókat.
Most azért leírom a  gondolatomat, aminek a ,,Napi gáz" címet adtam: 


Napi gáz: Midőn rájössz, hogy nem attól vagy ingerült, türelmetlen, fáradt és idegbajos, hogy nem vetted be a vitaminodat.
És akkor összekapcsolnám a reggeli gondolatmenetemmel: egy prófécia Istentől Máriának:
Máté 1:23  Ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Hanem nem vetted be a mai Igédet! (Értsd jól Isten élő szaváról beszélek most, és nem arról, amit másnak-, hanem amit pont nekem mondott mára!) És nem hívtad segítségül Jézust
Zsolt 118:5  Szükségemben segítségül hívtam az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.

2011. április 15., péntek

Az Úr nevének segítségül hívása


Na de ki az az ,,Úr"?
Visszanéztem. Idén hetedik éve lesz, hogy először Istenhez fordultam, imádkoztam és tapasztaltam az első válaszait. Csodákban részesültem. Mintha tegnap lett volna.
Most - közel hét év elteltével - visszapillantok. A régi emlékek némi számvetésre ösztönöznek.
Úgy kezdődött, hogy valaki elmondta nekem, hogy Isten márpedig létezik, és minden szkepticizmusunk ellenére, ha hozzáfordulunk válaszol. És elmondta a saját első imameghallgatását, amit pedig így kezdett: Isten, ha vagy és hallasz engem, akkor szüntesd meg az álmatlanságomat!
 Hónapok óta ugyanis csakis altatóval tudott aludni, azt is csak igen-igen felszínesen. És igen a válasz az volt, hogy altató nélkül végig tudta aludni az éjszakát.
 Az én imáim is hasonlóan kezdődtek annak idején
Bevallom sok bajom volt eleinte, azzal, hogy kicsoda Jézus.
Ma olvastam az Jézus beszélgetését Anániással Saulról:
Apcs 9:13-16  Anániás erre így válaszolt: „Uram, már sokat hallottam erről az emberről, és a sok gonoszságról, amit jeruzsálemi tanítványaid ellen elkövetett.  Itt is meghatalmazása van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják."  De az Úr azt mondta Anániásnak: „Menj csak oda, mert én különleges feladatra választottam ki azt az embert: hogy rólam beszéljen a nem zsidó embereknek, királyoknak és Izrael népének.  Én magam fogom megmutatni neki, hogy mi mindent kell elszenvednie értem.”  


Bennem ez sok kérdésre választ adott, hogy ki volt eszerint, akinek a nevét segítségül hívták. Arra is, hogy kiről kell beszélnie a hívőknek.

És benned?

Gyümölcsöző vagy? (3)

„…Szaporodjatok, sokasodjatok…!” (1Mózes 1:28)
Hat versen belül Jézus tízszer használja a „maradni” igét (János 15:4-7,9-10). Miért? Mert ez nem természetes dolog! Jézus tudta, hogy az elkövetkező években tanítványai arra kapnak elhívást, hogy annyi gyümölcsöt teremjenek, ami az egész világot betölti. De nem lehet ilyen jellegű hatást gyakorolni a világra anélkül, hogy először el ne érd azt az egy dolgot, amit hajlamos vagy elhanyagolni, vagy hagyni, hogy az élet más dolgai elnyomják – azt hogy Vele legyél, és többet nyerj Belőle! Nap mint nap adódnak olyan dolgok, melyek visszatartanak attól, hogy minőségi időt tölts az Úrral. Az pedig, hogy hosszabb időt tölts el várakozva Isten jelenlétében – annyi erőfeszítést igényel, mint az országgyűlésnek egy új törvény meghozása. Nos, három lehetőséged van. Egyik: értéktelen életet élsz. „Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és elszárad…” (János 15:6 NKJV). Az elszáradt szó azt jelenti: értéktelen. Ne pazarold az életed értéktelen dolgokra! Másik: elfogadod Isten fenyítését. „Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa” (Zsidók 12:11). Mit keres Isten? Gyümölcsöt – és bármit megtesz azért, hogy találjon. Mindannyiunknak megvan a maga története a „metszésekről”. Isten fenyítése általában egy bűn miatti problémával indul, egy olyan viselkedéssel vagy hozzáállással, amivel eddig még nem szembesültél. A fenyítés pedig akkor ér véget, amikor a probléma megszűnik. A fenyítésnek nem kell örökké tartania – ez egyedül rajtunk áll! Csak addig kell átélnünk a fájdalmat, amíg a bűnhöz ragaszkodunk. Harmadik: közel maradsz Istenhez. Ha minden nap belőle szerzed lelki táplálékodat, ha hagyod, hogy a Rajta átáramló erő rajtad is átáramoljon, semmi sem tarthat vissza attól, hogy elérd azt a bővölködő életet, melyet Jézus megígért.
Forrás

2011. április 13., szerda

Döntés

Jézus vállalta értünk, hogy mindenféle rossz dolog érje Őt.
Szeretetből.
Soha nem ringatta magát illúziókba minket - embereket illetően. Nem azért tette - ahogy a népszerű reklám szlogen mondja - "mert megérdemlem....". Hanem annak annak ellenére, hogy tisztában volt minden hűtlenségünkkel, rossz tulajdonságunkkal. Ezt említi is a Biblia:
Jn 2,23-25 Amíg Jeruzsálemben volt az ünnepen, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. De Jézus nem bízott bennük, mert ismerte őket  Nem volt szüksége arra, hogy bárki bármit is mondjon neki az emberről, mert tudta, mi van a szívükben.
És ezt azokról mondta, akik Benne hittek. Mi van hát azokkal, akik nem hisznek benne?
Azokért is meghalt.

2011. április 9., szombat

A gyilkos betűk

Míg ovisak voltak a lányaim, sok mindent láttam az öltözőben. Volt olyan szülő, aki duzzogással demonstrálta, hogy a gyereke nem öltözik gyorsabban. Ne adj' Isten szétszórt, vagy játékos kedvű. Aki látott már gyermeket felnőni, az tudja, hogy melyik életszakaszában mire képes. Nem vár(hat)juk el egy másfél éves picitől, hogy szép masnira bekösse a cipőfűzőjét, hacsak nem megtanítottuk őt erre. Gyakorló anyukaként mondom, hogy kötve hiszem, hogy képes rá. Majd olyan  4-5 éves kora körül próbálkozz. Persze elkezdheted neki mondogatni:
 - Ezt neked már tudnod kéne!
 - Nem tetszik, hogy nincs bekötve a cipőfűződ!
  - Mindenki be tudja kötni, te miért nem?
 - Kösd be a fűződ!
 - Nem látom, hogy igyekeznél bekötni, mint sok okos gyermek!
De ettől csak szomorú lesz, hogy megint olyat várnak el tőle, amire ő nem képes.
 Mostanában sokszor szembesültem azzal, hogy képtelen vagyok sok alapvető dologra, amikre Jézus felhívta a figyelmem, vagy parancsba adta.
Meghallgattam az igehirdetést és csak a frusztráltság jött, mert tudtam  a dolog halálra van ítélve a saját alkalmatlanságom okán. Ez meg hogy lehet?- kérdeztem magamban.
Gabyval beszélgettünk, hogy sok sérült és pszichésen beteg keresztény van, akik ebbe betegedtek bele, hogy özönlöttek feléjük a szeretetmentes elvárások, amiknek nem, és nem tudtak eleget tenni. 
2Kor 3:6... mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít. 
megelevenít: ζῳοποιέω  (dzóopoieó)
1) életet ad, életre hív, megelevenít
2) passzív alak: életre kel, megelevenedik

A másik véglet, ha túlpátyolgatjuk, és mindazt, amire képes, elnyomjuk, mondván, hagyd csak, majd én....

Ettől pedig ügyetlen lesz.
Mi tehát a jó megoldás? Asszem erre csak Jó Pásztor képes:
Ez 34:15-16  Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;  Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, [és] legeltetem őket úgy, mint illik.
Egyet mondhatok: ÉN ÉLNI AKAROK!
Ezért rátámaszkodom az Atyámra, aki adta Jézust, és a Szent Szellemet, hogy életem legyen és bőségben éljek. Nem akarja, hogy állandó veszteségérzetben tengődjek, hanem azt mondja: Örülj! Én már mindent megtettem! Tudtam jól előre, hogy ezzel meg fog gyűlni a bajod. Sok egyéb dolog volt még, amiért mind az életemet adtam, így rendeztem el a tartozásaitokat....

De jó, hogy nem nekem kell. Én nem tudnám...

2011. április 5., kedd

Ne lepődj meg

„…ha egy asszonynak hitetlen férje van…” (1Korinthus 7:13)
Ne lepődj meg, ha ellenállásba ütközöl! Egy asszony így panaszkodott a lelkipásztorának: „Azt hiszem a férjem jobban szeretett, mielőtt keresztyén lettem, és elkezdtem gyülekezetbe járni”. A lelkész emlékeztette őt, hogy a szellemi harc a keresztyén élet része, és mivel a hívők és nem hívők ellentétes oldalon állnak, ezen nem kell megdöbbennie. Jézus így fektette le a választóvonalat: „Aki nincs velem, ellenem van…” (Máté 12:30). Ezek kemény szavak! A semlegesség elve nem megoldás erre a konfliktusra. Vagy az egyik oldalon állunk, vagy a másikon. Jézus azt mondta: „Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ… Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak… mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem” (János 15:19-21). Ne kezeld ezt az ellentétet személyes ügyként! Ez nem rólad szól, hanem Krisztus nevéről. Nem te vagy a célpont, hanem Krisztus, és Ő meg tud birkózni a támadással! Azt mondod: „De mit tehetnék, amikor kritizál és félreért?” Próbálj meg kívülálló maradni a személyes támadásban, így továbbra is szeretni tudod a másik embert, és olyan helyzetben maradsz, amelyben meg tudod őt nyerni Jézusnak. „Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket… Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért… éljetek minden emberrel békességben! Ne álljatok bosszút önmagatokért… Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval!” (Róma 12:14-21) Próbáld ki – ez Krisztus győzelmi haditerve!

http://maiige.hu/

Hála Istennek - de tényleg hála, és tényleg Neki, - a cím szerint ez rám nem vonatkozik. Mégis volt egy része, ami úgy érzem bármelyik kapcsolatunkra ráilleszthető. Onnan, hogy: Ne kezeld ezt az ellentétet személyes ügyként! 
És bizony szíven ütött az a része,  hogy
...Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak…

2011. április 3., vasárnap

Filmajánló

Két érdekes filmre szeretném a figyelmeteket felhívni. Az egyik: 
Isten a vádlottak padján: 1943-ban Auschwitz egyik rideg barakkjában várja a végzetét egy csapat férfi:egy fizikus, egy kesztyűkészítő, két rabbi, egy jogászprofesszor és egy bűnöző.Elkeseredetten küzdenek - nemcsak a túlélésért, hanem hogy megtalálják létük értelmét. Miközben várják, hogy kiderüljön, a gázkamrákba menők közé válogatták-e őket, a nácik már-már elviselhetetlen kegyetlensége közepette a foglyok választ keresnek kérdésükre: milyen lehet Isten természete, hogy jóváhagy ennyi szenvedést? A másik is nagyon jó, illetve nekem sokkal többet jelentett:
Meditáció: a szemfényvesztés tudománya
"A pogány invázió" című videósorozat a 90-es évek közepén készült, de ma is abszolút időszerű. Legfeljebb más és még több illusztrációt tudnánk felhozni arra, hogy az un. okkult (démoni) világ milyen mértékben szövi át az életünket. Valljuk, hogy van kiút: Egyvalaki teljes hitelességgel állíthatta magáról, mert szavai és tettei mind összhangban voltak vele: "Én vagyok a világ Világossága, s aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (János 8,12)
Ezt itt éritek el sok más hasznos film között : http://www.albaref.hu/videok  (lefelé bal oldalt a negyedik).
 

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...