Keresés ebben a blogban

2018. augusztus 31., péntek

Engedelmeskedj!

 Szerda este összekötve a kellemest a hasznossal a Golgiban randiztunk Alexával, ami részemre új meglepetést tartogatott.
Jól éreztem magam. Nagyon jó volt a dicsőítő csapat, felszabadultan tudtam dicsérni Istent.

Jó, tudom, bizonyára otthon maradhattam volna kiganézni a kecót, de ez van.
Asszem aznap volt, hogy reggel is nagyon erősen figyeltem az Úrra, és több forrásból is az a tanítás volt, amit a címben is olvashatsz: Engedelmeskedj!
Ahogy Mark Zeeman is említette, ehhez nincs kedvünk, sót, ha valaki eléd állna és felszólítana erre, épp az ellenkezőjét akarnánk tenni. Egy porcikánk sem kívánja, de, ahogyan nem dacolsz a gravitációval, vagy a közlekedési szabályokkal  úgy itt is jobban teszed, ha engedelmeskedsz.
A dicsőítést itt meghallgathatod,  szívből ajánlom.

2018. augusztus 29., szerda

Kinek van erre energiája?

 Gyermekkoromban volt egy reklám, ami megmaradt az emlékeimben, onnan a cím, ami Forgó-Morgó idézőjeles szájából származik,  ugyanis Forgó-Morgó egy villanyóra volt, és az energiatakarékosságra buzdított.
Nem így Isten. Legalábbis saját magával kapcsolatban nem. Ha tanít, az mindig élvezetes, inspiráló, magával ragadó. Olyankor nem uncsi a Bibliából 2-3 részt sem elolvasni, sőt az ember több napon át újra és újra elolvassa az adott szakaszokat.
Így jártam én most, és nagyon élvezem. Péntektől kezdve fűzi a mondanivalót. Kezdte a Máté 23-mal, folytata tegnap a Filippi 3-mal, ma pedig pár mondat az igaz emberségről. A tegnapi bejegyzésben foglaltakhoz fűzte a 2 Péter 1-et.
Halleluja! Vagyis dícsérd Istent!

2018. augusztus 28., kedd

Farizeusok, írástudók

 Múlt pénteken a Máté 23-at olvastuk, és egyáltalán nem vidám rész ez. Itt található.
Elmerenghetek azon, hogy ez rám hányszor és hányszor vonatkozott, vagy éppen, hogy ááá, dehogy...
7X mondja ebben a részben Jézus, hogy Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok ... Nem piskóta.
Nagyon egyszerű meglátásom volt az egésszel kapcsolatban, szinte banális.
Ezekkel az emberekkel az volt a baj, hogy tudták, nem helyes, amit csinálnak, nem tudnak megfelelni sem Istennek, sem embernek, de a hiányzó tulajdonságokat, odaszántságot, szeretetet, irgalmasságot képmutatással palástolták, ahelyett, hogy bevallották volna. Írja is a 3. versben, hogy amit mondanak, azt érdemes megfogadni, de a tetteiket kár követni. Jézust kell követni.
 A kiváltságok jöhettek, de az igaz emberséget nem kérték. Strapás is az. Állandóan megalázkodni Isten előtt. Állandóan új esélyt adni másoknak és magamnak.
Kb ez a különbség a képmutató írástudó és az igaz hívő ember között.
Pál apostol szavaival élve: Magamról nem gondolom, hogy elértem volna, de egyet teszek..
Folyt köv a linken, mégpedig a Fiilippi 3,12-től.

2018. augusztus 26., vasárnap

Tzacziki és bibliatanulmányozás

 Nem tudok alunni, alighanem sok volt a tzacziki, abban is a fokhagyma. Kellett nekem rongybicikli.
Ez alkalomból dukál egy bejegyzés... Ez jutott eszembe:
Jel 12:10 És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
Más fordítás(ok)ban:
Ekkor erős hangot hallottam a Mennyben. Ezt mondta: „Most lett a győzelem a mi Istenünké, most mutatta meg az erejét, most lett a királyi uralom a mi Istenünké! Most jött el Krisztus hatalma, akit Istenünk tett királlyá! Mert most hajították le a Mennyből testvéreink Vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten előtt.
Kinek jut eszébe fél kettőkor egy igerész? Nekem, meg bizonyára néhány adelphoszomnak. (Ez tesót jelent, akikkel közös a mennyei apukánk.) Adelphosz az, akiket ott fentebb ír is az ige. Akiket vádolt a Sátán Isten előtt. ἀδελφός  (adelphosz) 1) fiútestvér (báty, öcs) 2) fivér (szellemi értelemben)
Etimológia: (kapcsolatot kifejező szó) + delphüsz (anyaméh)

Sok kérdés vetődik bennem fel, pl., hogy

  • mit keresett Sátán a mennyben?
  • Mikor zajlik ez az egész? Volt? Van? Lesz?
  • ...
Folyt köv reggel

2018. augusztus 23., csütörtök

2018. augusztus 18., szombat

 Napok óta nem sikerült egy nyomi kis bejegyzést se eszközölni, de ma könnyesek a pilláim, írok pár sort.
 Az a helyzet, hogy családi kiruccanás keretein belül kicsit több alkalmam van időzni, olvasni, gondolkozni Isten dolgain. Azt olvastam a Napiremény blogon, hogy:
„Bárki, aki megengedi, hogy eltérítsék attól a munkától, amit én szánok neki, nem alkalmas az Isten országára." (Luk 9:62, TLB fordítás)
 Ezt meg hogy értsem? Itt agyalok rajta. Károli úgy írja, # aki hátratekint #. Ez alkalomból - nem dacból - visszatekintettem régebbi bejegyzésekhez, és megállapítottam, hogy a legőszintébbektől nevetek a leginkább és empátiával fordulok a szomorú, vagy épp dühös írásaim alanya felé, aki én voltam. Meg is hatottam magam, azér' könnyesek azok a pillák. Íme ez én vagyok.
Megváltott, kivásárolt temperamentumos, vidám, szomorú, motivált, motiválatlan, lusta, szorgos... Egységcsomag.
Köszönöm Istenem!
Olvasd velem ezt a régi írást:
Reggeli... Persze, csak, ha kedved van.

2018. augusztus 9., csütörtök

Nem lenne, ha Isten nem adja Ez a gondolat újra és újra visszatér hozzám, ezért ma azt gondoltam, hogy a mélyére nézek.
Jézus mondja Pilátusnak:
Ján 19:11 Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked...
Ez a mondat kicsit felráz, mikor méltatlan dolgokat tapasztalok. Mikor az igazságérzetem pillanatok alatt átszervezné a hatalmi viszonyokat. Nem csak politikában, de emberi kapcsolatokban is. Mikor felforr az agyvizem.
Mindezt arra válaszolta Jézus, mikor Pilátus ezt kérdezte:
Ján 19:10 ... Nekem nem szólsz-e? Nem tudod-e hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak?
 Hasonló történet egy másik evangéliumban mikor Jézus azt mondja hogy több mint 12 sereg angyalt is adna mellé az apja hogy ha azt kérné. (Máté 26, 53)
Mindez Isten hatalmáról szól, amiről időnként elfelejtkezünk. Pont ilyenkor kell nyelveken imádkozni mikor nem értjük hogy mi történik. Mikor mi nem változtathatjuk meg a helyzeteket vagy embereket. Mikor a tudásunk és a hatalmuk bizonyos helyzetek felett a végéhez ér.

2018. augusztus 8., szerda

Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok!

1Péter 4:7 Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.

Annyira érdekes ez az ige, ami eszembe jutott ma reggel.
....Tehát van az a szituáció, mikor ez a lehetőségünk szertefoszlik.
Igen, tudom hogy furcsa hogy én mindent ilyen igei szempontból közelítek meg. De én szeretem Isten beszédét. A Szent Szellem bennem él és ötleteket ad. Csak úgy eszembe jutnak dolgok, igék. Az Isten szava.

2018. augusztus 7., kedd

A mag

1 Péter 1-et olvastam:
... miután újra születtetek, éspedig nem rothadó magból, hanem az Isten élő és megmaradó beszédén keresztül. (23)
Újra születni nem kis esély. Nem semmi dolog. Nagyon inspiráló számomra.
Görögben: ἀναγεννάω  (anagennaó) - újra nemz, újra szül, újjászül,
Nem olyan magból, ami meg tud rothadni, romlani( φθαρτός  (phthartosz) - romlandó, múlandó, múlékony, pusztulásra ítél), ...hanem halhatatlan, örökre megmaradó, romolhatatlan magból.
Görögben fosztóképző + φθείρω  (phtheiró)1) elpusztít, tönkretesz, lerombol, feldúl, 2) elpusztul, tönkremegy, elromlik; eltévelyedik, csábítás áldozatául esik.
Tehát elpusztíthatatlan, tönkretehetetlen, elromolhatatlan, eltévelyíthetetlen, elcsábíthatatlan, lerombolhatatlan, feldúlhatatlan.
Hát nem csodálatos?

2018. augusztus 4., szombat

Péntek esti Bárka meeting

 Tegnap este a Bárkában a Máté 22, 15-33-ig olvastuk. A linken párhuzamos fordításban elérhető.
Engem különösen megragadott egy magyarázat a végefelé, mikor Jézus arról beszélt, hogy Isten az élőknek az Istene.
Mondom akkor hogy lehet, hogy pont Ábrahámot, Izsákot és Jákobot említi, az ősatyákat? Győző bácsi megmagyarázta: Hát úgy, hogy élnek.

„Azért vagytok ilyen súlyos tévedésben, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten hatalmát. Ugyanis a feltámadás után senki sem nősül meg, és senki sem megy férjhez. A feltámadottak olyanok lesznek, mint az angyalok a Mennyben. Ami pedig a halottak feltámadását illeti, biztosan olvastátok, amit Isten maga mondott: »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene.«[b] Márpedig Isten nem a halottak, hanem az élők Istene.”

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...