Keresés ebben a blogban

2017. január 27., péntek

Mikor az Úr uralkodik

2Móz 15:18 Az Úr uralkodik mind örökkön örökké.
1Krón 16:31 Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, és mondják a pogányok között: az Úr uralkodik!
Zsolt 96:10 Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal.
Zsolt 97:1 Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
Zsolt 99:1 Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; kerubokon ül, remegjen a föld!
Zsolt 146:10 Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!
Ézs 24:23 És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mikor a seregek Ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben: s vénei előtt dicsőség lészen.
Mik 4:7 És a sántát maradékká teszem, az elszélesztettet pedig erős nemzetté, és az Úr uralkodik rajtuk a Sion hegyén mostantól fogva mindörökké.

2017. január 26., csütörtök

Csak röviden

Hamar, mert himnológiát kell tanulnom. (Ez egy egyházi himnuszokkal foglalkozó tudományág)
Szóval 2in1, mert ahogy elolvastam az egyik feladott Zsoltárt, annyira fellelkesedtem, hogy muszáj leírnom, hiszen erre biztat maga az Írás is.

96. Zsoltár
Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!
2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.
3 Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait;
4 Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.
5 Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.
6 Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén.
7 Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
8 Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornáczaiba!
9 Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!
10 Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; õ ítéli meg a népeket igazsággal.
11 Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!
12 Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is,
13 Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az õ hűségével.

Ki ne tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné neved?

Jel 15,2b-4 A győztesek az üvegtengeren álltak, és Isten hárfáit tartották a kezükben. Énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Báránynak énekét:

„Nagy és csodálatos minden, amit teszel,
Mindenható Úr Isten!
Igazságos és helyes, ahogyan cselekszel,
Nemzetek Királya!
Ki ne tisztelne téged, Urunk,
ki ne dicsérné neved?
Mert egyedül te vagy szent!
Minden nép hozzád jön, hogy imádjon téged,
mert látják, hogy igazságosan cselekszel!”

2017. január 25., szerda

Mi a mai második mérföldem?

Annyira szemléletes ez a kép, a templom” beszorítva a világba.
A Biblia ír arról, hogy mi, akik Istenben bízunk, a Szent Szellem templomaiként élünk itt a világban. (1Kor 3, 16)
azt is írja, hogy:
Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik.” (1Pét 2,9)

Jézus mondja:
Ne fizess rosszal a rosszért!
38 „Hallottátok, hogy megmondták: »Szemet szemért és fogat fogért!«[f] 39 Én viszont azt mondom nektek: ne üssetek vissza annak, aki kárt okoz nektek! Ha valaki arcul üt az egyik oldalról, tartsd oda neki a másik arcodat is! 40 Ha valaki el akarja perelni tőled a kabátodat, add oda neki az ingedet is! 41 Ha valaki arra kényszerít, hogy vidd a csomagját egy mérföldre, vidd el neki kettőre! 42 Ha valaki kölcsönkér tőled valamit, azt add kölcsön neki! Ha pénzt kér kölcsön, ne utasítsd el!”
Szeressétek ellenségeiteket!
43 „Hallottátok, hogy megmondták: »Szeresd a honfitársaidat, de gyűlöld az ellenségeidet!«[g] 44 Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket! 45 Így valóban Mennyei Atyátok fiai lesztek. Ő ugyanis felhozza a Napot, amely az övé, hogy világítson a gonoszoknak és a jóknak is. Hasonlóképpen, esőt küld az igazságosaknak és a bűnösöknek egyaránt. 46 Ha tehát csak azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, ugyan milyen jutalmat kaptok? Ennyit a vámszedők is megtesznek! 47 Ha csak a testvéreiteknek köszöntök, ugyan mennyivel tesztek többet, mint mások? Ezt még azok is megteszik, akik nem ismerik Istent! 48 Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy Mennyei Atyátok tökéletes!”

Az én kérdésem mára - mer' hogy minden napnak megvan a maga baja - Mi a mai második mérföldem?

2017. január 24., kedd

2017. január 22., vasárnap

Pár ezer év

 Mindig elcsodálkozom, ha egy régi zsoltárban a saját érzéseim fogalmazódnak meg, pedig nincs ebben olyan nagy titok, hiszen Istenhez - , az Örökkévalóhoz fűződő szerelmünket írja le.
Eltelt uszkve 1000 év Jézus megszületéséig és további 2000 a mai napig, mégis hasonlóképpen érzünk, mint a Zsoltár írója - Dávid.
Ez testvérek közt is 3000 esztendő...
Mondjuk, azt sejtem, hogy Isten emberének nem a teológia vizsgák miatt csaptak össze a feje felett a hullámok.

1 Örökkévaló, halld meg imádságomat!
Hallgasd meg kérésemet!
Válaszolj nekem igazságod és hűséged szerint!
2 Kérlek, ne perelj velem, szolgáddal,
hiszen veled szemben senkinek nem lehet igaza!
3 Ellenségem üldöz, összetör,
földre tipor, életemre tör,
sírgödör mélyére akar taszítani, a rég meghaltak közé.
4 Szellemem már fárad, reményét veszti,
szívem is dermedten hallgat.
5 Mégis eszembe jutnak tetteid, Örökkévaló,
elgondolom éveimet és kezed munkáit.
6 Feléd nyújtom kezeimet, szomjas lelkem utánad sóvárog, Örökkévaló,
ahogy a száraz föld esőért kiált! 
Selah
7 Siess hozzám, Örökkévaló, segíts, már alig pislákol bennem a szellemem!
Ne fordulj el tőlem, mert hamarosan a halottakhoz leszek hasonló!
8 Hadd halljam minden reggel újra jóságodat, hiszen benned bízom!
Mutasd meg, melyik úton induljak el, mert hozzád emelem lelkemet!
9 Örökkévaló, hozzád menekülök védelemért, ments meg ellenségeimtől!
10 Taníts akaratod teljesítenem, te vagy Istenem!
Jó Szellemed vezéreljen engem egyenes úton!
11 Mentsd meg életem, Örökkévaló, saját magadért!
Igazságod szerint húzz ki a bajokból!
12 Mutasd meg, hogy szeretsz, és verd meg ellenségeimet!
Pusztítsd el, akik életemre törnek, mert szolgád vagyok!

Most már ti is...

Senki nem tudja, csak Isten és én, hogy a híreket hallva és látva a homokba akarom dugni a fejem.
Nem akarom hallani, mert fáj!
Az olasz sítáboros baleset nagyon megrázott.
Egy cukorbeteg kisfiú az ágyában kihűlt...
És ez a bohócdoktoros sztori...
Majd megszakad a szívem értük.

2017. január 18., szerda

,,Csak” a Miatyánk

Ezt a régi üzenetet frissítem fel ma:
Nem tettem hozzá semmit, nem vettem el belőle semmit, mégis aktuális.
Ki érti ezt?
:)
 Többször is felfigyeltem arra, hogy a mindenki által ismert imádság a ,,Miatyánk..." valójában egy mankó, amit ha tételesen és őszintén belegondolva végigmondunk egy belsőséges beszélgetés jön létre Azzal, Akit megszólítottunk.
Máté 6:9-13  Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;  És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
Kicsit megrágva, kirészletezve és modernizálva így hangzik:

Az imaMit is jelent ez?
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;Mennyei Apukánk!
Legyen szent (elkülönített, nem összevegyített) a neved és aszerint is használjam!
Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.Legyél Te a valóságos uralkodó! Itt is történjen meg amit elhatároztál úgy mint a mennyben, ahol senki sem szegül Veled szembe! ...Még én se, pedig az nagy szó.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.A mai ennivalónkat add meg nekünk! (Köszönöm, hogy ennél mindig bőségesebb ellátást adtál!)
És bocsásd meg a mi vétkeinket,
(Engedd el a tartozásainkat...)
Ne haragudj, hogy
 • türelmetlen voltam másokkal,
 • nem volt kedvem rendet rakni,
 • nem beszélgettem Veled,
 • pletykáltam,
 • rosszat feltételeztem valakiről,
 • idegesít a ...
 • érzéketlen voltam egy barátommal,
 • nem csináltam meg rendesen valamit, amit megígértem,
Pedig mindez igazán nyomaszt engem!
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

(...ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak)
Én is úgy döntök, hogy nem haragszom
 • férjemre, hogy nem csinálta meg azt, amit ígért,
 • lányaimra, hogy hiába beszélek nekik,
 • régi barátomra, amiért beszólt nekem és annyira ,,leszedte rólam a keresztvizet” a múltkor.
 • valakire, akinek hiába beszélek, nem fogadja meg a tanácsomat, :) (pedigbiztoselőrébbvinnéazéletét- 
énmárcsaktudommer'nálamvanabölcsekköve)
És új esélyt adok mindegyiküknek, mert Te is mindig új esélyt adsz nekem.
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.Ne engedd, hogy olyan megpróbáltatás érjen, amit nem tudok elviselni, és védj meg minket rossz, káros, gonosz, semmirekellő, hitvány dolgoktól!
Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!Mert Tiéd az uralom, az erő és a tisztelet mindig,
Legyen így!


2017. január 17., kedd

Hóhérok kezén

De, olyan. És zúzza is a sziklát.
 Na, nem én írom a Walking dead új részét, csak a szívből való megbocsátáson agyalok.
Ez a kitétele ugyanis annak, hogy ne kerüljek hóhérok kezére.
Nem én mondom, hanem Jézus maga.
Máté 18:34-35 És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.
Tehát szívemből meg kell bocsátanom mindent. Kicsi és nagy, valós és vélt sérelmeket.
Tán még a szociológia egyest is.
:P

2017. január 13., péntek

Isten igazsága


 Szívesen képzelnénk el Istent egy mindig barátságos, mindig kedves Valakinek.
Legalábbis én így vagyok ezzel. Mégis van, hogy elém jön olyan Ige, ami nem ezt közvetíti.
Persze azt is szeretnénk, hogy igazságos legyen.
Mi a valóság?
 • Jézus azt mondja, „Ha valaki nem fogad be, és nem hallgat rátok, még a port is verjétek le a lábatokról, amikor kimentek abból a házból vagy városból! Igazán mondom, még Sodoma és Gomora lakosainak is tűrhetőbb dolga lesz az ítélet napján, mint nekik.” Mt10,14-15
 • ...igazságos lesz az is, hogy szenvedéssel fizessen majd azoknak, akik nektek most szenvedést okoznak. Nektek pedig, akik most szenvedtek, velünk együtt megpihenést és nyugalmat fog adni. Hogy mikor? Amikor az Úr Jézus lángoló tűzben megjelenik a Mennyből, hatalmas angyalaival együtt. Akkor fogja majd megbünteti azokat, akik nem ismerik Istent és nem akarnak engedelmeskedni az örömhírnek, amely Urunkról, Jézus Krisztusról szól. Ezeknek az engedetleneknek örökké tartó pusztulás és szenvedés lesz a sorsuk, mivel örökre száműzik őket az Úr jelenlétéből és erejének dicsőségéből. 2Tessz 1,6-9
Nem mind jó hírek ezek.
Hogy lehetne ez másképp, vagyis hogyan kerülhet be valaki a mennyországba? Hogy lehet örök életünk?
Fogadd el Jézust! Itt vannak a részletek lépésről-lépésre: Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?
Azt, hogy Istennek fontos az igazság, a jogosság, a becsület, hűség, törvény innen lehet tudni:

Tudni, és tennivalók lépésről-lépésre:
ELSŐ TÉNY:
Isten minden embert szeret, és megtérésre hív, személyválogatás nélkül!!!
ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

ISTEN SZERETETE
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

ISTEN TERVE
Jézus mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (hogy teljes és tartalmas életet éljenek.) (János 10,10)

Mi lehet az oka annak, hogy a legtöbb ember mégsem ilyen életet él?
Az, hogy...
MÁSODIK TÉNY:

AZ EMBER BŰNÖS ÉS ELSZAKADT ISTENTŐL. EZÉRT NEM ISMERHETI ÉS NEM IS TAPASZTALHATJA ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETÉRE VONATKOZÓ TERVÉT.

AZ EMBER BŰNÖS
„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róma 3,23)

Az embert Isten arra teremtette, hogy szoros kapcsolatban legyen Vele, az ember viszont úgy döntött, hogy Istentől függetlenül érvényesíti a saját akaratát, és emiatt megszakadt Istennel való kapcsolata. Ez az önfejűség vagy aktív lázadásban, vagy passzív közönyben nyilvánul meg, ami – a Biblia szerint – az ember bűnös voltának a bizonyítéka.

AZ EMBER ELSZAKADT ISTENTÕL
„Mert a bűn zsoldja a halál.” (Istentől való lelki elszakadás.) (Róma 6,23)

A harmadik tény magyarázza meg e szakadék áthidalásának egyetlen módját...
HARMADIK TÉNY:

JÉZUS KRISZTUS ISTEN EGYETLEN MEGOLDÁSA AZ EMBER BŰNÉRE. ÁLTALA MEGISMERHETED ÉS TAPASZTALHATOD ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETEDRE VONATKOZÓ TERVÉT.

JÉZUS HELYETTÜNK HALT MEG
„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bûnösök voltunk.” (Róma 5,8)

FELTÁMADT A HALÁLBÓL
„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak (Péternek), majd a tizenkettõnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre.” (1Korinthus 15,3-6)

Ő AZ EGYETLEN ÚT, AMELY ISTENHEZ VEZET
„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)

Nem elég csak ismerni ezt a három tényt...
NEGYEDIK TÉNY:

SZEMÉLYESEN EL KELL FOGADNUNK JÉZUS KRISZTUST MEGVÁLTÓNKNAK ÉS URUNKNAK, AKKOR ISMERHETJÜK MEG ÉS TAPASZTALHATJUK ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETÜNKRE VONATKOZÓ TERVÉT.

BE KELL FOGADNUNK KRISZTUST
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az õ nevében.” (János 1,12)

KRISZTUST HIT ÁLTAL FOGADJUK BE
„Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2,8-9)

KRISZTUST ELFOGADVA ÚJJÁSZÜLETÜNK
(János 3,1-8)

KRISZTUST SZEMÉLYES MEGHÍVÁSSAL FOGADJUK BE
(Krisztus mondja:) „Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz...” (Jelenések 3,20)

Krisztust elfogadni azt jelenti, hogy önmagunktól Istenhez fordulunk, és bízunk abban, hogy Krisztus az életünkbe költözik (megbocsátja bűneinket, és olyanokká tesz, amilyen akarja, hogy legyünk). Nem elég csak értelmileg egyetérteni azzal, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és hogy meghalt bűneinkért. Nem elég érzelmi élményünk sem. Jézus Krisztust hit által fogadjuk el, az akaratunk döntésével.

KRISZTUST MÁR MOST ELFOGADHATOD, HITTEL IMÁDKOZVA

(Az imádság Istennel való beszélgetés.)

Isten ismer téged, és nem a szavakat, hanem a szándékot értékeli. Itt egy javasolt imádság:

„Úr Jézus, szükségem van Rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom az életem ajtaját és elfogadlak Téged mint Megváltómat és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet, és örök életet adtál nekem. Foglald el az életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek."

Kifejezi ez az imádság azt, amit szeretnél?
Ha igen, akkor mondd el most,
és Krisztus be fog jönni az életedbe, ahogy megígérte.

HONNAN TUDHATOD, HOGY KRISZTUS AZ ÉLETEDBEN VAN?

Befogadtad Krisztust az életedbe? A Jelenések 3,20-ban tett ígérete alapján hol van most Krisztus tenálad? Krisztus azt mondta, hogy bejön az életedbe. Lehetséges, hogy félrevezet? Minek alapján tudod, hogy Isten válaszolt az imádságodra? (Istennek és az Õ Igéjének megbízhatósága alapján.)

A BIBLIA ÖRÖK ÉLETET ÍGÉR MINDAZOKNAK, AKIK KRISZTUST ELFOGADJÁK

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az õ Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1János 5,11-13)

Köszönd meg Istennek gyakran, hogy Krisztus az életedben van, és sohasem hagy el (Zsidók 13,5). Ígérete alapján tudhatod, hogy Krisztus benned él, és örök életed van megtérésed pillanatától kezdve.

De mi van az érzéseinkkel?...

NE ÉPÍTS AZ ÉRZÉSEIDRE

Hitünk alapja (tekintélye) Isten Igéje, a Biblia, nem pedig az érzéseink. Mi hit által élünk: bízunk Istenben és az Õ Igéjében. Ez az ábra megmutatja, hogyan viszonyulnak egymáshoz a tény (Isten és az Õ Igéje), a hit (bizalmunk Isten és az Õ Igéje iránt), és az érzéseink (hitünk és engedelmességünk következményei). (János 14,21)

A vonat a kocsival is és anélkül is futhat. Eredménytelen kísérlet volna viszont a kocsival húzatni a vonatot. Ugyanígy mi sem az érzéseinktõl függünk, hanem hitünket (bizalmunkat) Isten megbízhatóságába és a Biblia ígéreteibe vetjük.

MOST, HOGY KRISZTUST ELFOGADTAD

Abban a pillanatban, amikor befogadtad Krisztust hit által, az akaratod döntésével, sok minden történt, mint például:
Krisztus bejött az életedbe (Jelenések 3,20; Kolossé 1,27).
Bűnbocsánatot nyertél (Kolossé 1,14).
Isten gyermeke lettél (János 1,12).
Örök életet kaptál (János 5,24).
Megkezdted azt a teljes életet, amelyre Isten teremtett (János 10,10; 2Korinthus 5,17; 1Thesszalonika 5,18).

Van-e annál nagyszerűbb dolog, mint Krisztust elfogadni? Szeretnéd most megköszönni Istennek, amit érted tett? Maga az, hogy megköszönöd, a hitedet tanúsítja.

Hogy új életed a lehető legjobban kibontakozzék...

JAVASLATOK A HITBELI NÖVEKEDÉSRE

A lelki növekedés a Krisztusba vetett bizalom következménye. „Az igaz ember hitbõl fog élni” (Galata 3,11). A hitben való élet tesz képessé arra, hogy életed minden részletét egyre inkább Istenre bízd, és hogy a következõket gyakorold:
Naponta imádkozz (János 15,7).
Naponta olvasd a Bibliát (Apostolok Cselekedetei 17,11). Kezdd János evangéliumával.
Mindig engedelmeskedj Istennek (János 14,21).
Tegyél tanúságot Krisztusról életeddel és szavaiddal (Máté 4,19; János 15,8).
Életed minden részletét bízd Istenre (1Péter 5,7).
Engedd, hogy a Szentlélek irányítsa és töltse meg erõvel mindennapi életedet és bizonyságtételedet (Galata 5,16-17; Apostolok Cselekedetei 1,8).
Legyél élõ tagja Krisztus testének, egyházának (1Korinthus 12,27).

KERESS MAGADNAK EGY JÓ GYÜLEKEZETET

Isten Igéje arra tanít minket, hogy legyünk egymással közösségben (Zsidók 10,25). Néhány hasáb fa együtt vidáman lobog, de ha egyet félreteszel, az magában kialszik. Így van ez a többi kereszténnyel való kapcsolatoddal is. Ha még nem tartozol egy gyülekezethez sem, ne várd meg, amíg hívnak. Legyél kezdeményezõ: keress fel egy olyan gyülekezetet, ahol Krisztus Igéjét hirdetik, és Õt követik. Kezdd ezen a héten, és járj rendszeresen.


2017. január 11., szerda

A Beteljesítő

Ilyen filmek mellett, amiket mostanában készítenek, mint A Feláldozhatók, A Szállító, A Specialista, Bosszúálló, stb. erre a címre asszociáltam:
A Beteljesítő
Miért is?
Most tanultam, hogy Máté különösen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a prófétai könyveket megerősítse az evangéliumával, tette ezt azért, mert a célközönsége a zsidó nép volt.
A "Beteljesítő", mint név persze ebben a formában az én agyszüleményem, mert:
14X használja az írásában Lévi - alias Máté, pontosan azért, hogy igazolja a célközönség által a tekercsekből is jól ismert és várva-várt Messiást.

Beteljesít:  πληρόω  (pléroó)
1) megtölt, teletölt, feltölt; teljessé tesz
2) jóllakat, kielégít
3) végrehajt, teljesít
4) befejez
passzív alak:
5) megtelik, eltelik, megelégszik
6) teljesül, megvalósul, beteljesedik
7) eltelik (idő); betelik (létszám)

Etimológia:   πλήρης  (plérész)
1) teli, teljes, megtelt vmivel
2) teljes, hiánytalan, egész

Máté 1:22   Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:
Máté 2:15   És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.
Máté 2:17   Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt:
Máté 2:23   És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.
Máté 4:14   Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Máté 5:17   Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
Máté 8:17   Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.
Máté 12:17   Hogy beteljesedjék Ésaiás próféta mondása, aki így szólt:
Máté 13:35   Hogy beteljék amit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának.
Máté 21:4   Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, aki így szólott:
Máté 23:32   Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét!
Máté 26:54   De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni?
Máté 26:56   Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyák őt a tanítványok mind, és elfutának.
Máté 27:9   Ekkor teljesedék be a Jeremiás próféta mondása, aki így szólott: És vevék a harminc ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, akit Izráel fiai részéről megbecsültek,
Máté 27:35   Minekutána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén; hogy beteljék a próféta mondása: Megosztozának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetének.2017. január 2., hétfő

Ez nem normális

Róm 5:7-8  Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt.
 
Ennyire jól még sosem értettem meg ezt a részt, mert valakiről rosszakat gondoltam, vitába keveredtem vele, aztán ez az Ige jutott eszembe. (Ez tutira a pártfogó / segítő hangja volt.)
Konkrétan az, hogy Jézus meghalt értem, tartozom azzal, hogy én is így tegyek másokkal szemben.
Nem kell megvárnom, míg megérdemli. Ez engem boldoggá tett. Nem esett nehezemre, sőt! Tiszta aberrált vagyok. :)
 
2 Kor 5:15-16 Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek. Ezért mostantól fogva nem úgy tekintünk az emberekre, ahogyan a hitetlenek. Igaz, régen mi is úgy gondolkoztunk Krisztusról, mint ők, de ez már teljesen megváltozott.

Joseph Prince: A Vigasztaló hangja

Sok építő gondolat egy oldalon, és ma ez jól esett...

„...a Segítő — a Szent Szellem..." (János 14:26, EF)

Előfordult már veled, hogy összetévesztetted a vádló hangját Isten hangjával?

Szeretném leszögezni, hogy a kritizáló, ítélkező, vádló hang nem Isten hangja! Isten nem egy kákán is csomót kereső személy, aki egész nap azzal foglalkozik, hogy a hibáidra irányítsa a figyelmet, és azokkal nyaggasson.

Nem, az Ő Szent Szelleme azért él benned, hogy bátorítson, megerősítsen, szeressen, és mindarra rámutasson, ami igaz rád, mert te Krisztusban vagy, Aki teljességgel gyönyörű. „Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban" (1 János 4:17).

Aki vádol, aki azt mondja, hogy tisztátalan vagy, és méltatlan Isten szeretetére és áldására, az az ördög, a testvéreink vádlója (Jelenések 12:10). Azonban, a szelíd, kedves hang ott legbelül, ami felemel és megvigasztal, amikor elbátortalanodsz és szomorú vagy, az a Szent Szellem. Ezért írta le Őt Jézus, mint „Vigasztalót", „Segítőt". Azért van benned, hogy vigasztaljon, bátorítson, és emlékeztessen arra, hogy Isten igazsága vagy Krisztusban. Azért van ott, hogy felemeljen és segítsen.

Kedvesem, tanulj meg hallgatni a Szent Szellem kedves hangjára. Hagyd, hogy bátorítson, megerősítsen, és képessé tegyen arra, hogy felülkerekedj a gyengeségeiden.

Joseph Prince

Csak egy kis szótárazás

Semmi extra, csak a két nappal ezelőtti bejegyzésre szótáraztam egy kicsit.
Már, hogy ki is az a bizonyos személy az Ézsaiás 9,6-ból:
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
 csodálatosnak   פֶּלֶא  (pele')
csodálatos, elképesztő dolog; csoda; többesszám: csodálatosan

tanácsosnak  יָעַץ  (jáʿac)
1) tanácsot ad (melléknévi igenév: tanácsadó, tanácsos, vezető)
2) döntést hoz, elrendel
3) tanácsot ad, vigyáz, őriz
4) elmond, kijelent
5) tanácsot kap / elfogad
6) tanácskozik
7) utasít, elrendel
8) tanácskozik

erős  גִּבֹּר גִּבּוֹר  (gibbór gibbôr)
1) erős, hatalmas, vitéz, hős
2) vitéz, parancsnok

Istennek  אֵל  ('él) 
1) hős, erős, hatalmas
2) hatalom, lehetőség
3) Isten
 
örökkévalóság   עַד  (ʿaḏ) 
örökkévalóság, folytonos létezés

atyjának  אָב  ('áḇ) 
1) apa, atya
2) ős, felmenő
3) pátriárka, családfő, nemzetségfő
4) alapító, alkotó, létrehozó
5) gondviselő
6) mester, tanító
7) tanácsadó; uralkodó „jobbkeze”

békesség  שָׁלֹם שָׁלוֹם  (šálóm šálôm) 
1) egészséges, ép
2) teljes számú
3) nyugalmas, békés, csendes
4) békességben lévő, baráti
5) épség, egészség, teljesség
6) jólét, hogylét („valakit kérdezni hogyléte felől”)
7) békesség, biztonság, siker, „minden jót” (búcsúzáskor)
8) béke
9) barátság, harmónia

fejedelmének  שַׂר  (śar) 
1) katonai vezető, parancsnok, főember
2) fejedelem


,
2017. január 1., vasárnap

B.Ú.É.K.

B.Ú.É.K., vagyis Bízd Újra Életed Krisztusra!
Amúgy is, amint a képről is elolvasható:
 - az uralom az Ő vállán   lesz,
 - Csodálatos,
 - Tanácsadó,
 - Erős Isten,
 - Öröklét Forrása,
 - Békesség Fejedelme.
Szerintem érdemes
A kikerülhető csapdák jegyében várom az új esztendőt!
Nem összegezhetném jobban, mint, ahogyan itt tettem:
Isten tenyerén

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...