Keresés ebben a blogban

2013. szeptember 29., vasárnap

A bélyegzőkről

Milliomegy bélyegzőt használnak ma a világon bizonyos irományok hitelesítésére, ezek között vannak fontosak-, és kevésbé fontosak. Láttam a munkám során, hogy a bélyegzőknek szigorú használati rendjük van.
A dombornyomásosak kissé drágábbak és akárkinek nem is lehet olyanja, általában ügyvédek használják.
Sok szó esik a Bibliában is a pecsétről és a pecséttel hitelesített személyekről:
Ján 6:27   Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.
pecsételt:  σφραγίζω  (szphragidzó) - lepecsétel; pecséttel lezár ill hitelesít


2013. szeptember 25., szerda

Öröm

Milyen egyszerű szó ez.
Azt olvastam a Római levélben, hogy
Róm 14:17 az Isten királysága ... igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
Aztán megnéztem az öröm szó fordítását görögből: χαρά  (khara) - öröm, ujjongás
A szó eredete: χαίρω  (khairó) 1) örül, örvendezik, vidám, jókedvű 2) örömét leli, kedve telik vmiben 3) felszólító módú alakja üdvözlésként (találkozáskor, búcsúzáskor; levélben): Üdvözletem! Üdvözöllek! Szervusz! Jó egészséget!

 Na ettől aztán elszomorodtam, mert - bár tényleg sokat nevettem mostanában, mer' jó munkahelyi csapat van és a családunk is kellőképpen komolytalan, - de az az igazi öröm, ami mögött egy nagyon közvetlen Istennel való kapcsolat áll, az megritkult.
Csak Isten adhat maradandó és tiszta örömöt.
Nagy séták az édenkertben - Vele.

Péld 14:13  Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
Sose értettem még ilyen tisztán ezt az igét.

Főleg, mikor azt is megnéztem, hogy:
 ,,A szív az ember személyiségének a központja, a bölcsesség és értelem székhelye. Kapcsolatban áll az emberi szellemmel. Az Isten keresésének és az Ige befogadásának ,,szerve"."

2013. szeptember 19., csütörtök

Azt adom

Révész Kriszta tanácsára elolvastam az első és második legnagyobb parancsolatot:
Márk 12, 29-31 ,, .....Szeresd hát az Urat, Istenedet egész szívedből, egész lelkedből, egész gondolkodásodból és minden erődből! A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Más ezeknél nagyobb parancsolat nincsen!" 
Majd később a vallásos választ:
Mk 12,32-33 „Ez a helyes, Tanító - válaszolt neki az írástudó —, a valóságnak megfelelően mondtad, hogy egy az Isten, és nincs több rajta kívül. Továbbá, hogy egész szívből, teljes belátásból és egész erődből szeretni őt és szeretni felebarátunkat, mint magunkat: több minden egészen égő és véres áldozatnál."
Aztán az jutott eszembe, hogy az áldozatok meghozatala sokkal könnyebb egy állat levágásával, - mint az ószövetség idején - mint a saját időnk, kedvünk, energiánk, pénzünk, gondolkodásmódunk feláldozása.
De megéri.
Megnézem mire van annak az embernek SZÜKSÉGE, és azt adom.
Aztán arra gondoltam, hogy az Ezékiel 34-ben mennyire kihangsúlyozza isten a jó és a rossz pásztor közötti különbséget.

 • Ha valaki éhes, hiába ölelgetem,
 • Ha fázik, hiába etetgetem,
 • Ha szomorú, hiába ostorozom,
 • stb...
Ő maga fog pásztorkodni felettünk:
Ez 34:11  Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána.
Tudakozódni ezt jelenti: keres, kutat, vizsgálódik, megfontol, tekintetbe vesz, töpreng.
diagnózist állít fel.

 • ha eltört a lába - bekötöm,
 • ha elveszett - megkeresem, 
 • ha elzavarták - visszahozom,
 • ha beteg - erősítem,
 • ha elhízott, vagy túlzottan elbizakodott lett, - megsemmisítem.
De jó, hogy Ő különbséget tud tenni, hogy mikor vagyok beteg, elveszett, törött lábú, vagy elbizakodott!
Nekem nem mindig sikerül.2013. szeptember 15., vasárnap

Háborús övezet


 Enyhén szólva is tudathasadásos feelingje van a Galata 5-nek.
Régóta szeretem ezt a részt, sokszor lehetett mottója az életemnek a 22. vers:
Gal 5:22  De a Szent Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség (önuralom).
Az egész rész arról szól, hogy mennyire szemben állnak egymással a test és a szellem. Szépen felsorolja, hogy mi minden származik a testünk akaratából és mi az amit Isten Szelleme munkál ki bennünk. Így aztán alkalmunk is nyílik arra, hogy összevessük a kettőt, és leszűrjük a tanulságot, hogy adott pillanatban ki motivált minket.
Pl. ha féltékenységet, haragot, önzés, gyűlöletet, irigységet, hűtlenségre való hajlamot, stb. észlelek magamon, akkor már sejthetem, ki volt a háttérben. Nem az Atya, nem a Fiú, nem a Szent Szellem. Ha viszont a fenti dolgokat tapasztalom a 22. vers szerint, már tudom, hogy jó irányt vett az életem.
Gal 5,16-17 Azt mondom, Szellemtől ösztökélve járjatok, és a hús kívánságát véghez ne vigyétek! Mert a hús kívánsága a Szellem kívánsága ellen fordít titeket, s a Szellem kívánsága a húsé ellen, ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit akartok.
Annál is inkább, mert azt olvasom, hogy

 • nem fogják Isten országát örökölni azok, akik a test cselekedeteit teszik,
 • és a 24. versben pedig azt írja, hogy akik Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették a testüket a kívánságaival együtt.
 • Jézus az mondja, hogy IGYEKEZZETEK bejutni azon a kapun Lukács 13, 24) !!!! Igyekezet görögben:  ἀγωνίζομαι  (agónidzomai)1) versenyez, küzd, harcol 2) küzd, igyekszik, törekedik
Hát én ennek a módszereiről szívesen hallanék gyakorlati tanítást! Mert abszolút valós veszélyt sejtek a test tetteiben - a fenti Igék tükrében.
Sőt a Hani féle ,,Bölcsesség Anyukáknak" című tanulmányt olvasva is erre tudtam jutni, amikor Susanna Wesley 16 szabályát olvastam, abból is a 4. pont -

 • Megtanította a gyerekeit, hogy győzni tudjanak a saját akaratukon és vágyaikon, hogy ezáltal Isten szabadítására nyitottá váljanak.
Kérdem én hogy fogom megtanítani a gyerekeimet, ha még én sem vagyok képes rá?
Tudok győzni magam fölött?2013. szeptember 13., péntek

Hierarchia

Tegnap az igazságosság, ma pedig az alá-, és fölérendeltség felelőssége került terítékre.
A hierarchia jelentése a kislexikon szerint: Olyan fölé- és alárendeltségének rendszere, amiben az emberek vagy dolgok valamilyen szempont (pl. fontosság, képesség, pozíció) alapján vannak elrendezve, kategorizálva.
A hierarchia görög eredetű összetett szó, a "szent", és az "uralom" szavakból áll, eredetileg az egyházi uralom egymás alá rendelt papi fokozatainak rendszere. Ezt a szót használták később a feudalizmus hűbéri rendszerében is, ma pedig nagy szervezetek alá- és fölérendeltségi viszonyaira, és átvitt értelemben más rendszerekre is használjuk.

...Furcsa dolog - a gyermekekkel való összefüggésben nézni ezt, mert az Isten beszéde több alkalommal szólít fel arra, hogy tiszteljük (meg) a gyerekeket, sőt felhívja a figyelmünket arra, hogy bizonyos dolgokban sokkal többek és jobbak nálunk.

Ez az Ige jutott eszembe:
Ef 6:4  Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.
De mit jelent ingerelni őket?
Görögben:  παροργίζω  (parorgidzó) - felbőszít, dühít, haragra ingerel

Hű ez érdekes. Istennek ez nem tetszik?
Más helyen (többször is írja):
Máté 18:6  Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék.
megbotránkoztat: σκανδαλίζω  (szkandalidzó)
1) tőrbe csal, elgáncsol, elbotlaszt
2) bűnre, elpártolásra, elégedetlenségre csábít
3) megbotránkoztat, felháborít

Van még mit tanulnunk!

2013. szeptember 12., csütörtök

Kerülőutak

 Az igazságtalanság foglalkoztatott.
Bármennyire is olyan világban élünk, hogy egymáson átgázoló emberek tömege vesz körül, sőt mi sem vagyunk kivételek, mégis úgy látom, Isten nem áldja meg a kerülő utakat.
Ő ugyanis mindegyik embernek az édesapja. (Tudod, ˝Mi Atyánk...˝).
Azért írok itt kerülő utakat a címben, mert ahányszor valami igazságtalanság zajlik, az kerülő út, mégpedig Isten eredeti tervének megkerülése és általában az önmegvalósítás a célja. 
Lehet, hogy egy kis időbe telik, de előbb, vagy utóbb kiderül a turpisság.
Jeremiás 17, 11 Aki igazságtalanul szerzi vagyonát,
olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül.
Élete derekán elveszíti a gazdagságot,
s élete végén bolondnak bizonyul.
Meg még az is, hogy Jézus nem tartotta zsákmánynak / rablott holminak, hogy Istennel egyenlő...
Mi is az a zsákmány?
Azért nem fizetünk egy vasat sem, könnyen jön, így el is lehet kótyavetyélni.
Mint a tékozló fiú az örökséget.


2013. szeptember 8., vasárnap

Egy kis összegzés

Az elmúlt időszakot összegzendő egy kis számvetést csináltam.
Euphorbia Milii
Az euphorbia milii-vel való rokonságomat taglaltam az előző bejegyzésben, de nem írtam az évekkel ezelőtti-, szintén őszi időszakban történt meglátásomról. Akkoriban elég csüggedt voltam.
Volt egy ilyen gyönyörű kis virágom és mindig odavoltam érte ahányszor csak ránéztem.
Aztán egyszer látom ám, hogy hullik a levele, száradnak a virágjai és napról-napra múlik a szépsége, mígnem szinte csak a tüskéi maradtak. Egészen addig nem lehetett látni, hogy rágja valami a növénykét, de akkor feltűnt a három szőrös, nagyra nőtt hernyó rajta.
Megvolt a károkozó, de addigra késő lett a virágomnak.
Akkor mutatta meg nekem Isten, hogy valahogy így rágta le az én hitemet és a hozzá való bizalmamat az ördög.
Egy kis kétkedés, egy kis zúgolódás, egy kis hitetlenség...
Ott álltam levelek és virágok nélkül csupaszon, kiszáradva, majdnem holtan.
Örömöt nemigen éreztem, míg ezekre rá nem jöttem.
Akkor kértem, hogy távolítsa el a kórokozókat Isten és adjon új leveleket, virágokat, és kaptam is.
A hernyók mostanság vissza akartak szivárogni és újra rágni a szép kis növénykét, de én most küzdök ellenük.


Euphorbia Milii

2013. szeptember 4., szerda

Euphorbia Milii

A kedvenc virágom.
Nagyon hasonlítunk egymásra. Sok közös sztorink van.
Kértem szülinapomra, de nem lehetett kapni a virágosoknál, mert az évnek ebben a szakaszában nem virágzik. Az amúgy pedig szúrós izét egy-két levéllel nem lehet eladni. Csoda, hogy nem árulják?
Ez van.
Mondom, hogy hasonlítunk...
A Lukács 13-at olvastam és rájöttem, hogy két csoda gyönyörű-, plusz egy fájdalmas szó jellemzi ezt a részt:
 • irgalom
 • esély
 • küzdelem
Nem nehéz kitalálni, hogy melyik a fájdalmas a háromból.

Kezdi a részt azzal, hogy valakik meghaltak egy balesetben, vagy mészárlásban. De nem azért történt ez, mert rosszabbak bárkinél.
Sőt, ha így gondolkodunk elveszünk.
Folytatja a fügefával, ami évek óta nem termett, de a vincellér rábeszélésére még egyszer megkapálják és megtrágyázzák. Ha akkor sem terem, kivághatják.
Aztán a 18 éve görbe asszony meggyógyul.
Mi ez, ha nem esély?
Aztán ugye akikből hiányzott az irgalom  kötözködtek, hogy ez nem oké. Mer' mégis csak szombat van, mér' nem máskor gyógyította meg Jézus?           ....
Végül - de nem utolsósorban - faggatják Jézust, hogy kevesen vannak-e akik üdvözülnek?
Ő pedig  azt feleli - nem számokban - , hogy IGYEKEZZ!!!
Na ez a küzdelmes rész.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...