Keresés ebben a blogban

2013. június 26., szerda

Az én szívem...

 A szív felforrósodása nem csak emberi érzelmek, pl. szerelem miatt történhet. Pontosan tudom, hogy mennyire fontos volt a hitemhez az, hogy a szívem lángra lobbanjon.
Ilyenkor tudtam, hogy mindaz, amit hallok - legyen bár emberek által tolmácsolt üzenet - IGAZ!!!
Tudtam Isten nekem is üzeni: LEHETSÉGES!

 • megváltozhatok,
 • meggyógyulhatok,
 • általam lehetetlennek ítélt dolgok megtörténhetnek. 
De nem árt, ha közben hagyjuk, hogy a szívünk megváltozzon.

Lk 24,32
Ekkor így szóltak egymáshoz: „Nem éreztük-e magunkban, hogy ég a szívünk, amikor az úton szólott hozzánk, amikor megnyitotta nekünk az írásokat?”
2013. június 23., vasárnap

Válaszok

Sokszor kaptam olyan választ, amik átírták az életemet - gondoltam végig a mai  "Napi remény"  olvasása után.
Egy régi eset ugrott be, kb. 7 évvel ezelőttről, mikor egy baráti házaspár - orvosok által súlyos betegnek nyilvánított - babát várt.
Nagyon megrendültem rajtuk és sokat imádkoztam értük, mikor egyik alkalommal  azt olvastam a Bibliámban, hogy:
Ez a betegség nem halálos, hanem azért van, hogy Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek fia. János 11,4
Onnantól valahogy tudtam, hogy semmi baj nem lesz. Csodás békességem lett.
És így is lett.
A gyermek ma már 7-8 éves és egészséges, mint a makk.
Dicsőség az Úrnak!

2013. június 15., szombat

Csak Krisztusban...

Mostanság sok-sok Ige mutatott rá, hogy mindaz, ami bűn bennünk (ellenségeskedés Istennel), csak Krisztusban tűnhet el.
Mai Igém, amin elgondolkodtam:
1Thessz 5,8-9
...mi ellenben nappal fiai vagyunk, józanok legyünk, miután felöltöttük a hit és szeretet páncélját, s a megmenekülés sisakját, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem a mi Urunkon, a Felkent Jézuson keresztül a menekülésen át megtartásra.
Van egy dal, ami pontosan ezt írja le (magyar felirat a cc gombnál):

2013. június 13., csütörtök

Sponsored by ,,Felséges"

A 91. Zsoltár nyomán villant be a fogalom, hogy Isten által szponzorált emberek vagyunk.
Keresd csak ki a 9. verset! :)
Tulajdonképpen ehhez semmi egyéb dolgunk nincs, mint azt mondani Ő az oltalmam, Őt választani hajlékunkká, majd ragaszkodni hozzá és ismerni a nevét...!
Nem bonyolult. :)


Zsolt 91:
Zsolt 91:9 Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
Zsolt 91:10 Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
Zsolt 91:11 Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban.
Zsolt 91:12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
Zsolt 91:13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Zsolt 91:14 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
Zsolt 91:15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Zsolt 91:16 Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

2013. június 12., szerda

Ő képes rá

 Végigfutott a szívemen, hogy mit mondhatok annak a barátomnak, akivel minap beszéltem és akinek a házassága komoly válságban van. Milyen jó hírt közölhetek én vele?
Egy pár gondolat felvillanyozta a szívem:

 • Jézus meghalt minden ember bűnei miatt... - még a férjének az összes tökéletlenségéért is.
 • A gyerekek befolyásolhatósága miatt is.
 • Ő helyre tudja hozni a házasságukat.
 • Új életet, örömöt és újjáéledt szeretetet - szenvedélyt képes adni.
És ez biztos!
És én annyira szeretem Jézust ezért is.

Lukács evangéliuma 4. rész - Jézus modja:

18 „Az Örökkévaló Szelleme van rajtam,
mivel felkent engem,
hogy örömhírt mondjak a szegényeknek,
elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak,
a vakoknak pedig szemük megnyílását,
hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat,
19 és hirdessem az Örökkévaló kegyelmének idejét.”
(Idézet: Ézs 61:1–2; 58:6.)
20 Behajtotta a könyvtekercset, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenki várakozva nézett rá. 21 „Ez az Írás most teljesedett be a fületek hallatára” — mondta nekik.

2013. június 10., hétfő

Prioritás

 Tegnap Ancsa elmondott nekünk egy sor nehéz dolgot, amin mostanában keresztülment a családjával és anyukaként biztosan állíthatom, hogy bizony nem könnyű nekik.
A kisfia fájlalta a lábát és egy hete MR vizsgálatot végeztek rajta miután az orvosok sok betegség közül első körben a tumort sem zárták ki.
Ahogy végiggondolom az esélyét ennek a lehetőségnek elfog a rosszullét, hiszen nekem is van két lányom és nagyon féltem őket  a betegségektől, de tényleg tumor az, amitől a lehető leginkább tudunk rettegni mi szülők.
A vizsgálat eredménye várat magára, az ember lánya mit tehet?
Könyörgünk és várjuk az Urat, átértékeljük amink van és újabb fontossági sorrendet állítunk fel.
Tudjuk, hogy minden az Ő kezében van, sajnáljuk, hogy nem kerestük jobban és visszatérünk hozzá.
Azért is megrázó volt, mert a Ancsa elmondta milyen Igéket kapott az Úrtól - többek között a 25. Zsoltárt, - ami nekem is nagy kapaszkodó volt a múlt héten, erről itt írtam is.
8 Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket 9 Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat.10 Az Úrnak minden útja kegyelem és hûség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.
11 A te nevedért, Uram, bocsásd meg bûnömet, mert sok az.
12 Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon.
13 Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet.
14 Az Úr bizodalmas az õt félõkhöz, és szövetségével oktatja õket.
15 Szemeim mindenha az Úrra [néznek,] mert õ húzza ki a tõrbõl lábamat.
16 Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.
17 Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem.
18 Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bûnömet.
19 Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyûlölséggel gyûlölnek engem.
20 Õrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.

2013. június 8., szombat

Jézust mindenkinek

 A római levél 8. részét olvastam, és most, - mint akivel csak úgy történnek dolgok, érzelmek jövését-menését figyelem meglepődve magamon - elgondolkoztam és szomorkodtam az utolsó versén.
Azt értettem meg belőle, hogy mi akik már Isten szeretetéhez jutottunk Jézus személyében, felelősek vagyunk azért, hogy mások is hozzájussanak.
Megkaphattuk, szövetséget köthettünk vele, de vajon továbbadjuk-e?
Mi amikor csak szükségünk van rá, odamehetünk hozzá, meggyógyulhatunk, hamu helyett fejdíszt kapunk, ha fogságba kerültünk megszabadulhatunk, ha megvakultunk ismét láthatunk...
Nekünk már kihirdették az Úr kedves esztendejét.

2013. június 7., péntek

Imatémák

 Tegnapi összejövetelünk megerősítette bennem azt, hogy imádkoznunk kell egymásért.
Talán nem fog osztatlan sikert aratni az 5let, de van pár ember a gyülinkben, akiknek támogatásra volna  szükségük.
Meg van írva, az én házam imádság házának mondatik!

2013. június 6., csütörtök

Hiteltelenség

Dönthetek úgy, mint egy strucc, fejemet a homokba dugva.
De nem hasznos. :)
Percenként döntés előtt előtt állok.
Mikor Jézus azt mondja valamire ne tedd - teszem, vagy nem?
Az én döntésem.
Miért mondta? Ennyire kegyetlen?
Nem, hanem azért, mert meg akart óvni engem a következményektől.
Ha ellenszegültem - mivelhogy mégiscsak adott szabad akaratot, - viselnem kell a következményeket.
Néha a következmény hiteltelenség, vagyis nem hiteles emberré válok a környezetem számára...
De Ő mégiscsak tovább szeret. Mint Pétert, mikor háromszor megtagadta.
Máté 26:75  És megemlékezett Péter Jézus beszédéről, aki ezt mondotta neki: Mielőtt a kakas szólalna, háromszor megtagadsz engem; és kimenvén onnan, keservesen sírt.
De mégiscsak nagy apostola lett Istennek.
Imádság. Uram bocsásd meg, amikor szembeszegültem Veled. Jobb lett volna szót fogadnom.. Kérlek segíts, hogy ne váljak hiteltelenné!

2013. június 5., szerda

Az én külön kis elvárásaim

Kora reggel megint frászra ébredtem, mert

 • megin' elfelejtettem dolgokat,
 • megin' azt hiszem, hogy valaki azt hiszi rólam, hogy...,
 • megin' nem voltam valami szuper anya, meg háziasszony, se feleség,
 • Mi lesz, ha ezt mások is meglátják?
 • Újabb napot kell eltöltenem valakivel egy bőrben, aki nem mindig alkalmas az együttélésre velem. Nem tartja be a szabályokat, nem csinálja meg a háziját, túl sokat eszik és keveset mozog
 • stb.
Mikor mindezeket elmondtam az én mennyei apukámnak, eszembe juttatott egy mondást, ami a fiától jött:
Csak tudnám, hogy akkor megint mi olyan nehéz és ki tette rám azt a terhet...
Sőt, azon is elgondolkodtam, hogy annak idején Pál örült a börtönben. Talán Jézus igáját hordozta?
Aztán eszembe jutott, hogy vajon hány emberre tettem én magam terheket a hülye elvárásaimmal, amik nem Jézustól jöttek.

Bocsánatot kérek érte mind Istentől és mind emberektől.
Talán alkalmat adtam arra, hogy megbotránkozzanak Jézusban.
Szomorú.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...