Keresés ebben a blogban

2017. június 25., vasárnap

Ki, ha én nem?

 Oké, tudom, hogy pejoratív a kijelentés, amit a címben megfogalmaztam. Ezt általában egy pökhendi, magában bízó emberre szokták mondani.
Én most nem ebben az értelemben használtam, hanem abban, amit - úgy vélem Isten nekem mondott.
Két szösszenetet olvastam ma reggel Joyce Meyertől, amikből ezekre a következtetésekre jutottam:
 • A képen az első, mármint, hogy valójában csak egy dolog fontos,
 • A második, hogy azt mondta Jézus, hogy iszonyú hatalom van a kezünkben, mikor valakiért imádkozunk. Össze tudunk kötni és el tudunk vágni dolgokat.
 • A harmadik, hogy Velünk van a Vigasztaló, Segítő, Közbenjáró, Szószóló, Erősítő, Hűséges Támasz.
 • Akkor pedig ki imádkozhatna erősebben a barátjáért, mikor az bajban van, ha nem az az ember, akit annyira megajándékozott Isten. ... Engem megajándékozott.

Az egyik ez volt, (katt),
A másik pedig ez. (katt az eredetiért):

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót, Segítőt, Közbenjárót, Szószólót, Erősítőt, Hűséges Támaszt) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.” (János 14:16)

Az Urat életed minden részlete érdekli. Azok, akik nem hiszik el ezt az igazságot, nehezen fogják megtapasztalni a valódi bensőséges kapcsolatot Istennel. Mindenről beszélhetsz és kell is beszélned Vele. Semmi sem túl nagy vagy túl jelentéktelen Számára. Segít berakni a kontaktlencsédet, vagy segít vezetni a nagy hóban. Azt ígéri: „én veletek vagyok minden napon” (Máté 28:20), és mindig kész segíteni, megerősíteni, bátorítani vagy vigasztalni.

A Szent Szellemet Segítőnek és Pártfogónak is hívják. Nagyon tetszik, hogy Ő mellettem áll és bármiben készségesen segít. Azonban, igazi „úriember” lévén, nem ront ajtóstul a házba, és nem kényszeríti magát ránk. Nekünk kell ajtót nyitnunk Neki. Ennek nagyon egyszerű módja van; úgy hívják, hogy ima.

Isten szeretet, és amikor az Ő szeretetében élünk, tudatában léve és élvezve azt, akkor Őbenne vagyunk. Őbenne maradni, nem alkalmankénti látogatást jelent, hanem azt, hogy Ő az állandó „lakhelyünk”. Nem azt mondom, hogy „ellátogatok a házamba”, hanem azt, hogy „a házamban élek”. Isten azt akarja, hogy ugyanezt mondjuk Róla és az Ő szeretetéről. Az Ő szeretete az, amiben élünk. Isten mindig velünk van, vigyáz ránk, biztonságban tart, életünk minden részletére ügyelve. Ott áll melletted a Szent Szellem, hogy segítsen!

Bármire is legyen ma szükséged – legyen az egy parkolóhely, megoldás egy munkahelyi problémára – tudd, hogy Istent érdeklik az apró dolgok és a részletek, és azt akarja, hogy bátran támaszkodj Rá.

2017. június 24., szombat

Olvasónapló, level 3.

A Jeremiás 1-et olvastam, és bár jó sok gondolat megérintett, ezt az egyet képre jegyeztem.
Mivel kissé össze-vissza ugrálok, előtte a 36-ot, 37-et is elolvastam. (Nem sorban van, tudom. :)
 Szóval ott elcsodálkoztam, hogy a király annak ellenére, hogy világos üzenetet kapott, fogta magát és feldarabolta a tekercset.
Durva!
Nem csak saját magáért, de az ország lakosaiért is felelős volt, mégis felvágta és tűzbe dobta.

...

Mivel az egész úgy kezdődött, ahogy itt a képen feljegyeztem, nem lehetett az ottani döntéseket csak úgy - darabolással és tűzzel megmásítani...
Bemmm!

2017. június 23., péntek

Nem dühös, csak szomorú 2.


Milyen sok fajtája van a szomorúságnak...
Megbántottak.
Ha olyantól kaptam volna, a bántást, aki amúgy is a begyemben van, inkább dühös leszek.
Engem most olyan valaki bántott meg, akit nagyon szeretek. Semmi komoly, csak meggondolatlan volt.
Nehéz visszaállnom a kerékvágásba, de vissza fogok.

Ekkor is itt voltam...
Meg ekkor is...

2017. június 22., csütörtök

מֶרְחָב (merəḥáḇ)

 מֶרְחָב  (merəḥáḇ) - széles, tágashely, nagy kiterjedésű tér

Zsoltárok 18
A zenészek vezetőjének. Dávidnak, az Örökkévaló szolgájának éneke, amelyet azon a napon szerzett, amikor az Örökkévaló megszabadította őt minden ellenségétől, még Saultól is. Ezt énekelte Dávid:

1 Szeretlek, Örökkévaló,
Te vagy minden erőm forrása!
2 Az Örökkévaló az én Kősziklám
és erős kőváram!
Istenem a kősziklám,
hozzá menekülök!
Ő véd meg engem!
Benne van minden erőm,
ő vezet a győzelemre!
Ő a rejtekhelyem,
magasan fönn, a hegyeken.
3 Az Örökkévalóhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
és megszabadulok ellenségeimtől.
4 A halál kötelei gúzsba kötöttek,
megrémített a pusztító áradat.
5 Testemre fonódtak a Seol kötelei,
megfogtak a halál csapdái.
6 De nagy bajomban az Örökkévalóhoz kiáltottam,
Istenemet hívtam segítségül.
Templomában meghallotta hangomat,
kiáltásom feljutott hozzá,
meghallgatott!
7 Remegett a föld, és reszketett,
még a hegyek alapja is megrendült,
mert az Örökkévaló haragra lobbant!
8 Füst szállt fel orrából,
szájából emésztő tűz lövellt,
tüzes szikrák repültek szerteszét.
9 Meghasította az eget, és leszállt az Örökkévaló,
sötét viharfelhők zúgtak lába alatt.
10 Kérubokon ülve repült,
szelek szárnyain suhant.
11 Sűrű sötét felhőkbe rejtőzött,
körülvették vastag viharfellegek.
12 Dicsőségének ragyogó fénye
egyszerre áttört a felhőkön,
jégesőt hullatott és cikázó villámokat.
13 Mennydörgő szavával szólt az Örökkévaló,
a Felséges zengett az egekből,
jégesőt hullatott és cikázó villámokat.[b]
14 Kilőtte nyilait, és szétszórta őket,
villámait szórta, és azok szétfutottak.
15 Örökkévaló, amikor megfenyítetted a vizeket,
haragod szélviharától még a tengerfenék is meglátszott,
feltárultak a föld alapjai.
16 Akkor lenyújtottad kezed a magasból,
és felemeltél,
kihúztál a rohanó, örvénylő vizekből!
17 Az Örökkévaló megszabadított
hatalmas ellenségeimtől!
Bizony, megmentett gyűlölőimtől,
akik erősebbek nálam!
18 Rám rohantak a veszedelem napján,
az Örökkévaló mégis megmentett engem!
19 Szorongattak minden oldalról,
de az Örökkévaló kiszabadított!
Tágas mezőre vitt ki engem,
megmentett, mert kedvét leli bennem!
20 Megjutalmazott az Örökkévaló ártatlanságom szerint,
jóval fizetett kezeim tisztaságáért,
21 mert az Örökkévaló útjain jártam,
és nem vétkeztem Isten ellen.
22 Törvényeit mindig szem előtt tartottam,
parancsaitól el nem tértem.
23 Becsületesen és igazán éltem előtte,
a bűnöktől távol maradtam.
24 Meg is jutalmazott az Örökkévaló ártatlanságom szerint,
jóval fizetett kezeim tisztaságáért.
25 Istenem, aki hűséges,
ahhoz te is hűséges vagy!
Aki igaz,
ahhoz te is igaz vagy!
26 Aki jó és tisztaszívű,
ahhoz te is jó vagy és tisztaszívű!
De túljársz az eszén, és ellene állsz annak,
aki ravaszkodik!
27 Megszabadítod az alázatosakat,
de megalázod a büszkéket.
28 Örökkévaló, te gyújtod meg lámpámat,
te világítasz nekem a sötétben!
29 Veled együtt még az ellenséges seregen is áttörök!
Istenemmel minden akadályon átjutok!
30 Isten útja tökéletes!
Az Örökkévaló szava megbízható!
Pajzsa ő azoknak, akik benne bíznak!
31 Kicsoda Isten az Örökkévalón kívül?
Kicsoda Kőszikla Istenünkön kívül?
32 Istenem, te megerősítesz engem!
Tökéletessé teszed utamat!
33 Olyan biztossá teszed lépteimet,
mint a szarvasoké!
Felvezetsz a magas sziklák csúcsaira is.
34 Megtanítod kezemet a harcra,
és karomat, hogy az erős íjat megfeszítse.
35 Szabadításod védelmez engem,
jobb karod támogat,
jóindulatod fölemel!
36 Megerősítetted lábamat és bokámat,
hogy gyorsabban haladjak,
és ne botladozzam.
37 Üldözöm ellenségeimet, utolérem őket,
vissza se térek, míg nem végzek velük!
38 Összetöröm őket, fel sem kelnek többé,
lábam alatt elterülnek.
39 Mert megerősítettél a harcban, Istenem,
térdre kényszerítetted, akik ellenem támadtak.
40 Megfutamítottad ellenségeimet,
s elpusztíthattam gyűlölőimet.
41 Segítségért kiáltoztak,
de nem menekülhettek.
Kiáltottak még az Örökkévalóhoz is,
de ő nem felelt nekik.
42 Ízzé-porrá zúztam őket,
a szél hordja el mindet,
széttapostam ellenségeimet, mint a sarat.
43 Istenem, megszabadítottál sok ezer ellenségemtől!
Nemzetek fejévé tettél.
Olyan népek szolgálnak nekem,
akiket nem is ismertem.
44 Első szóra engedelmeskednek,
idegenek hízelegnek nekem!
45 Minden bátorságuk elszállt,
váraikból remegve jönnek elő.
46 Él az Örökkévaló!
Áldott az én Kősziklám, Istenem,
aki győzelemre vezet!
47 Isten megbünteti ellenségeimet,
és népeket rendel uralmam alá!
48 Megment ellenségeim kezéből,
az ellenem támadók fölé emeli fejemet,
megszabadít a kegyetlentől.
49 Ezért dicsérlek téged a nemzetek előtt, Örökkévaló,
dicséretet énekelek neked!
50 Mert te vagy az Isten,
aki nagy győzelmet adsz királyodnak,
megmutatod kegyelmed és hűséged felkentednek,
Dávidnak, és utódainak mindörökké!

2017. június 21., szerda

10 000 okom van...

Annyira szeretem Istent!
Reggelenként, mikor felébredek, keresem, hogy ma milyen elérési utat válasszak hozzá.
Jó, tudom, Jézus az út, az igazság és az élet, de hát ez olyan tág magyarázat. Hogy közelítem meg?
Nekem leginkább a Biblián keresztül szokott sikerülni.
Mintha kőről kőre ugranék egy patakon átkelve.
Ma ez így nézett ki:
Ezt olvastam:
Hagyd, hogy Jézus megmossa a lábad (Joseph Prince)

Aztán, ahogy így elmélkedtem, eszembe jutott, hogy régebben Győző bácsi elmondta, hogy a lábmosás azért fontos szellemi értelemben, mert itt a földön jártunkban-keltünkben bepiszkolódik.

Aztán csak örültem, és eszembe jutott a sok lehetőség, amit kaptam Istentől, és az a megfogalmazás, hogy 
,,Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem..." 

חָפֵץ  (ḥáp̄éc)
- 1) kiegyenesít, felállít
2) hajlik vmi felé, vágyik, szeretne, kedve van vmihez
3) gyönyörködik, kedvét leli, kedves előtte, örömét leli (Isten emberben)
4) kedvel, szeret

Etimológia: alapszó

2017. június 20., kedd

Napireményből: Tudtad, hogy az aggódás opcionális?

„Amikor mély vizeken mész át, én veled leszek. Amikor a nehézség folyóin mész át, nem süllyedsz el. Amikor az elnyomás tüzében jársz, nem égsz meg; a lángok nem emésztenek meg téged." (Ézsaiás 43:2 NLT fordítás)

Alapvetően három választásod van, amikor az életedben levő stresszről van szó: aggódhatsz, figyelmen kívül hagyhatod a stresszet vagy pedig megnyugodhatsz, és rábízhatod Istenre.
A Biblia azt írja a Zsoltárok 116:7-ben: „Azt mondtam magamnak: Légy nyugodt, mert az Úr gondot visel rólad." (NCV fordítás). Nem bízhatsz Istenben és aggódhatsz egyszerre!
Ez nem csak lelki értelemben jó bölcsesség az Úrtól; ez az egészségedre nézve is bölcsesség. A Biblia azt mondja a Példabeszédek 14:30-ban, hogy a békességben levő szív egy egészséges szív: „A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat."
Nem csak az teszi tönkre az egészséged, amit megeszel – hanem az, ami téged esz meg! Lehet a legjobb egészségügyi terved – friss, egészséges, helyes, megfelelő adagokban való étkezés, – de ha neheztelsz valakire vagy aggódsz a holnapért, az egészséged is megszenvedi.
Az aggodalom olyan mint a méreg vagy mint a tűz. Feléget belülről. Emlékszem, láttam egyszer egy régi részt a Columbo sorozatból, amelyben Johnny Cash country énekes játszotta a rossz fiút. Amikor végre elkapták, ezt mondta: „Nagyon örvendek, hogy elkaptak, mert a bűntudat megölt!"
Megannyi féle aggodalommal szembesülünk életünk során, de a legtöbb az alábbi öt körül forog. Azért aggódunk, mert:

 • egyedül fognak hagyni;
 • nem tudjuk mit tegyünk a jövőben;
 • nem lesz meg az a jövőben, amire szükségünk van;
 • valami vagy valaki bántani fog a jövőben;
 • nem lesz erőnk a túléléshez a jövőben.

De van egy jó hír: nem kell aggódnod! Az aggodalom opcionális nyomorúság! Nagyon sok olyan dolog van, ami hatással van az egészségedre, amit nem tudsz irányítani. De irányíthatod az aggodalmaid mértékét!
Istennek több mint 7000 ígérete van a Bibliában. Sok közülök éppen azokra a területekre vonatkozik, amelyekkel kapcsolatosan a legtöbbet aggódsz, mint a fent említett öt terület.
Ha kapcsolatban vagy Istennel Jézus Krisztus által, ismered azt, Aki a jövődet alkotta. Az Ő ígéretei a jövőddel kapcsolatosan életet adnak, nem felemésztő aggodalmaskodást.
A Biblia azt mondja a több mint 7000 ígéret egyikéban: „Amikor mély vizeken mész át, én veled leszek. Amikor a nehézség folyóin mész át, nem süllyedsz el. Amikor az elnyomás tüzében jársz, nem égsz meg; a lángok nem emésztenek meg téged." (Ézsaiás 43:2 NLT fordítás).
Nem kell aggódnod, semmi szükség az aggodalomra. Az, Aki kezében tartja a jövődet, végig veled fog menni!
Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:
Hogyan hat az aggodalom a fizikai egészségedre és azok fizikai egészségére, akiket szeretsz?
Az életed melyik területein küzködsz azzal, hogy bízz Istenben és fölöslegesen aggodalmaskodsz?
Isten melyik ígéretébe fogsz belekapaszkodni, hogy segítsen jobban bízni Benne és kevesebbet aggódni?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017.06.13.)

2017. június 18., vasárnap

Mostanság...


Nagyon szeretnék elsajátítani egy gyorsabb tanulási / olvasási módszert. Rendkívül kecsegtető ajánlatnak tűnik számomra, hogy mindaz, amit az elmém eddig produkált, megsokszorozódik - higgyétek el, vannak távlatok!
Mindez miatt sokat alkudoztam már az Örökkévalóval. Nem akarok olyan dolgokat beengedni a tudatomba / szívembe / szellemem közelébe, ami esetleg blokkolja az Istennel való kapcsolatomat.
Figyelgetem az állapotot:

 •  A kívánság ott van. Vágy van bennem valami olyan dolog után, ami TALÁN, ismétlem TALÁN tiltólistás.
 • Tudom, hogy minden olyasmi, ami tiltás, nem a káromra, hanem a hasznomra van.
 • Elegem van a sok hülyeségből, amivel maguk által karizmatikusnak gondolt hívők bombáznak mindenkit.
 • Tudom, hogy Isten csak szeretetéből fakadóan nem akar valamit megengedni.

 • Tudom, hogy pl a "ne botránkozz" című tiltásakor Jézus nem azért keménykedik, mert rosszat akar, hanem előrevetíti azt a sok negatív hozadékot, amit hozhat számunkra a botránkozás.
 • Tudom, hogy jót tervezett az életem felől.
 • Tudom, hogy ez az egész cucc egy beteljesületlen frusztráció lesz, ha nem teszem meg. (Ámbár nem ez lenne az első eset, hogy kiműt belőlem valamit, ami nem odavaló.)
 • Kértem választ Tőle és ismerve a saját szívemet, sejtem, hogy nehezen fogadnám el a nemleges választ. 
 • ...

2017. június 15., csütörtök

Erős üzenet

És ez igaz minden területére az életnek, amit úgy csalnánk ki, hogy nincs igazunk...
Igaz rám, és igaz mindenkire.

2017. június 13., kedd

Mikor több kettőnél... Hogy nyugodtam meg mégis?


Rámnehezedett ez, meg az, szóval annyi minden miatt aggódhatok.
Hogy kezelem?
Ez most megint a gyakorlati teológia körébe tartozik.
...
Bevallom azt sem tudom hova kapjak. Sok dolog zajlik egyszerre és ezt általában nem tudom túl jól kezelni. Hogy nyugszom meg mégis?
 1. A ,,miatyánk" - részletesen elmondva. Vagyis ami bánt, kiakaszt, sért, és amitől félek. Mindaz, amiért hálás vagyok és mindaz, ami "Damoklész kardja" módjára lebeg a fejem felett.
 2. Egy-két Ige, ami eszembe jut. Ma ez: Ne dobjátok el /veszítsétek el a bizodalmatokat, aminek nagy jutalma van! (Zsid 10,35) 
 3. És a "kezek megerősítésével" kapcsolatos Igék keresése, mint pl. ez: Felkelt Jonatán, elment Dávidhoz az erdőbe és megerősítette a kezét az Istenben... (1Sám 23,16)
 4. Meg ez is.
 5. Worship music, worship songs

2017. június 10., szombat

Nyisd fel szemem, hogy meglássam, milyen csodálatosak tanításaid! Zsoltárok 119,18

Egy húron pendülök a zsoltár írójával, mikor elkezdem olvasni és érzem, hogy megnyugszom, a lelkem pedig elemelkedik a földtől.
...

Hogy kerültem ide?
Már a 119. Zsoltárhoz.
A tegnapi napireményt olvastam és Magdi néni nem értett egyet vele.
Na mindegy is.
Ma bele-belekaptam a leghosszabb zsoltárba és gyönyörködtem. Kifejezetten sokszor említi, hogy milyen fontos neki az Örökkévaló akaratának teljesítése.

2017. június 9., péntek

Mára...

Van, hogy a szívem jobban tudja mi kell nekem, mint az agyam.
És az Örökkévaló pedig nem szól rám,mert sokkal jobban szeret, minthogy kicsikarjon tőlem valamit, ami úgy néz ki, mintha...

2017. június 7., szerda

Pünkösdölő

 Nemrégiben valaki megosztott egy videót a Facen, amiben az utca népét szólították meg és el lehetett ájulni azon, hogy sokan egyáltalán nem tudták mit ünneplünk mi akkor.
Lényeg, hogy nem kell dolgozni! ✌
Én annyira nem akadtam ki ezen a tudatlanságon, hiszen én sem régóta vágom a témát. Sőt, ha belegondolok, biztos nem annyira feleltem volna csípőből, hiszen minél többet tudok, annál jobban látom, hogy milyen nagy is az a tudás, ami még megszerzésre vár.
Szóval Zsozsó megint szuper módon magyarázta el a pünkösdöt.
Itt meghallgatható
Igék:
Apcsel 2
1Péter 1, 10 Ezt az üdvösséget próbálták megérteni, ezt kutatták nagy szorgalommal a régi időkben a próféták is, akik Isten kegyelméről prófétáltak, amely most megérkezett hozzátok. 11 Azt szerették volna tudni, hogy mikor és hogyan fog megtörténni az, amit Krisztus Szelleme mutatott nekik. A Szent Szellem a prófétákban élt, és előre megmutatta Krisztus szenvedéseit és az utána következő dicsőségét. 12 Azt is megmagyarázta a prófétáknak, hogy a munkájukkal nem saját maguknak, hanem az utánuk következő nemzedékeknek szolgálnak.
Ti vagytok ez a nemzedék, és a ti javatokra szolgál mindaz, amit a próféták mondtak! Ugyanerről beszéltek azok is, akik mostanában az örömhírt elvitték hozzátok. Isten azért küldte a Mennyből a Szent Szellemet, hogy segítsen nekik hirdetni az örömüzenetet, amelybe még az angyalok is vágyakozva szeretnének betekintést kapni!

Más:
Az új életem így 12 év után is tartogat meglepetéseket.
Mire gondolok ez alatt?
Arra, hogy egy új módon tudok látni és ehhez nagyon jó támpont az évek óta használatban lévő listám, amin a kéréseim, ígéreteim vannak felsorolva egy-egy évszámmal, sok-sok igeverssel. Néha a válaszok is és látom mennyi minden megvalósult ebből.
És még annyi mindent szeretnék megvalósítani!
Pl. vízen járni Jézussal.
☺☝❤

A Viskó

Még mindig szeretem a Viskót és már megjelent film formában is.
...
Nem ragadtam le annál a résznél, mikor Istent Nan papának szólítja és azon sem, amikor meglátjuk Őt. Ugyanis egy termetes fekete asszonyság képében jelenik meg.
Szeretem az egész könyvet, és immár a  filmet is.
Itt megnézhető
A kép elkészítésére pedig ismét a napiremény blog inspirált.

2017. június 3., szombat

What's the "Practical theology"?

 Szóval, hogy mi az a gyakorlati teológia?
Vizsgaidőszak van, nincs időm imádkozni.
Ez baj. Végül is ezt megtehetném, ha nem lennék hívő, hanem csak úgy pucéran teológus.
De hívő vagyok.
Én kérem egy újjászületetett keresztény ember vagyok. Nem hagyhatom ki a buliból a Leglényegesebbet, Aki alkotta ezt az egész világot, benne engem és a többi teológiával foglalkozó és nem foglalkozó egyént.
Egy Több barátomal, aki bajban van meg szoktuk beszélni az aktuális nehézségeket és imádkozunk egymásért. Az én (vsz) ajándékom, hogy el akarok vonatkoztatni a földi síktól és megpróbálom megfejteni Isten akaratát a nehéz helyzetekben.
Nna ezt gondolom én gyakorlati teológiának.

...
Meg ezt, így a napiremény blogról:

Életedben minek van a legnagyobb tekintélye?
2017. június 03.

“Az emberi elme mindennél jobban meg tud téveszteni. És ezen nem lehet segíteni. Senki sem tudja felfogni, mennyire meg tudja téveszteni az embert." (Jeremiás 17:9 GW)

Az életben van egy alapvető kérdés, amely minden kérdésnél lényegesebb: Mi a legnagyobb tekintély az életünkben?

Az értékrendünket milyen forrásokból merítve alakítjuk ki? A szüleink vagy más emberek példájából merítünk? Esetleg abból, amit az iskolában tanultunk vagy könyvekből olvastunk? Vagy talán a moziban látott filmekből, a TV műsorokból, vagy a dalokból, amiket szívesen hallgatunk?

Isten lehetővé teszi, hogy döntéseinket mi hozzuk meg önállóan, mivel szabad akaratot adott nekünk.

Többnyire három dologra támaszkodhatunk, amikor választunk vagy döntünk.

1. önmagunkra: Támaszkodhatunk a megérzéseinkre azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk, de ezzel van egy kis gond. Több tanulmány is bebizonyította, hogy érzékeink inkább rossz és nem a jó irányba visznek minket, sőt előfordul, hogy időnként hazudunk is önmagunknak. A Biblia a Jeremiás 17:9-ben ezt mondja: „Az emberi elme mindennél jobban meg tud téveszteni. És ezen nem lehet segíteni. Senki sem tudja felfogni mennyire meg tudja téveszteni az embert." (GW)

2. a világra: Értékrendünk felállításakor meríthetünk más emberek véleményéből vagy értékrendjéből is. Ezzel azonban az a probléma, hogy a világ gyakran a nem értékes dolgokat tartja értékesnek. Például a világ inkább a fizikai szépségre teszi a hangsúlyt és nem a jellemre, azt mondja, hogy azt tegyük, amitől jól érezzük magunkat, és azt állítja, hogy az a nyerő, aki a leggazdagabb. A különböző médián keresztül világi értékrenddel bombáznak minket - olyannyira, hogy könnyen úgy gondolhatjuk, hogy Isten azért helyezett minket erre a bolygóra, hogy jól nézzünk ki, jól érezzük magunkat, és hogy anyagi javakat halmozzunk fel. Pedig semmi sem áll távolabb az igazságtól!

3. Isten Igéjére: Isten igéje objektív és igaz - ellentétben saját érzékeinkkel vagy a világ véleményével. Isten Igéje azt mondja, "Ha továbbra is az én Igémben maradtok ... meg fogjátok ismerni az igazságot, és az igazság szabaddá fog tenni benneteket". (János 8:31-32, NASB ford.)

A fenti három forrás közül te melyikre építed az értékrended? Melyiket választod legfőbb tekintélynek az életedben?

Mi lesz a legfőbb tekintély az életedben?

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:
Láttál már olyan esetet, hogy más emberek rossz döntést hoztak, mert Isten helyett valami mást tekintettek értékesnek vagy legfőbb tekintélynek az életükben?
Miért olyan fontos, hogy mit tartunk legfőbb tekintélynek? Miért ez a "legfontosabb kérdés az életben"?
Mi lesz a legfőbb tekintély a te életben? Hogy döntesz és mit válaszolsz erre a kérdésre?

2017. június 1., csütörtök

Olyan örömöt, mint a forrás...

 Nem hinném, hogy szokványos, amiknek örülni tudok. ☺❤☝
Megosztom.
Szóval, a határidő ma van az Ószövetségi exegézis doga leadására és mi tagadás zabszem szindrómám van.
Sosem gondoltam volna, hogy egy beadandó dolgozathoz ennyit fogok utánaolvasni, kutatni, nézelődni. Szerintem itt is van annyi munkaóra legalább, mint ha szóban adnék számot a tudásomról.
Az is igaz, hogy nem jártam be sűrűn az órákra.
Tehát, aminek örültem az az, hogy az Ezsdrás könyvében felfedeztem Aggeus és Zakariás prófétákat.
Így nézett ki:
Így hát a zsidók vezetői tovább folytatták az építkezést, és jól haladtak vele — mivel Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia a prófétálásukkal támogatták őket. Sikeresen be is fejezték a Templom újjáépítését — annak megfelelően, ahogyan azt Izráel Istene parancsolta, és aszerint, ahogy a Perzsa Birodalom királyai, Círusz, Dárius és Artahsaszta elrendelték. A Templom tehát Dárius király uralkodásának hatodik évében, Adár hónap harmadik napján elkészült. 

Olvassátok el a próféciáikat, hogy mitől haladt az építkezés!

Pedig biztos, hogy mondták...
:)
Tadaaam!
Újszülöttnek minden vicc új.
Hát nem olyan vagyok, mint egy gyerek?
Így, ennyi idősen.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...