Keresés ebben a blogban

2018. december 30., vasárnap

Miért sírsz?

 Tegnap nagyon kellemes vendégeink voltak és beszélgetésünk minden percét élveztem. Családi körben és barátok között lenni jó... (is lehet).
Szomorúságot csak két dolog felett éreztem:
 •  a második világháborúban elhurcolt nagyapáink Oroszországban való fogságáról volt szó. (Ezzel párhuzamosan a nácizmus terjedéséről  Magyarországon - valóságosan, rokoni elbeszélések alapján)
 • + egy számomra ismeretlen gyermek rákbetegsége kapcsán.
Aztán azon gondolkodtam, vajon ily távoli történések miért szomorítanak el ennyire mélyen? Arra jutottam, hogy az Ördög munkája, mely valóságosan elcsüggeszt. Pénzt, energiát, stb-t nem kímélve latba vet mindent, hogy Isten teremtéseit porig alázza, megbetegítse, kinyírja.
Hát ezért sírok.
Meg pár válasz itt is megtalálható:
Jóel 2:17 A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenük?
És még pár írás, mind hasonló témakörben, hátha érdekel, mazsolázz! :) 

2018. december 26., szerda

Bennünk lévő


Ily köves, sziklás területen csoda, ha egy kis víz
utat tör magának. De a víz képes rá. 
 Pál apostol mond olyat, hogy az erő, a szeretet és a józanság lelkét kaptuk.

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Mihez kezdek ezzel a lélekkel kínos-, vagy éppen nehéz szituációkban, szeretetlen közegben? Egyáltalán megbecsülöm, észlelem? Hálás vagyok érte? Tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenki kapta?

Erő: ἡ δύναμις, -εως (hé dünamisz, -eósz)
1) erő
2) csodatevő erő
3) csoda, csodatevő erő megnyilvánulása
4) hatalom, képesség

Józanság: σωφρονισμός, -οῦ (ho szóphroniszmosz, -u) 1) józanság, mértékletesség, önuralom, 2) egészséges gondolkodásmód

Szeretet: ἡ ἀγάπη, -ης (hé agapé, -ész) 1) szeretet, 2) szeretetvendégség
Jer 17:9-10 Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt? Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.

2018. december 22., szombat

E-mail Apunak

Hogy mily nehéz magamat odaterelni Apához, mikor olyan sok dolgom lenne, azt el se tudom mondani. Ide egy üzenet, oda egy üzenet, elpakolni ezt, megcsinálni azt... Ezért ma küldtem egy "e-mailt" Apunak is. 

Apa, Bocsásd meg, hogy Téged, a legfontosabbat kihagyunk az ünnepből! 

És most állj meg egy percre! Nem többre, csak egy percre, és mondd el ezt a pár mondatot Neki, az ünnep alkotójának, a Te Alkotódnak! 

»Atyánk, aki a Mennyben vagy,
legyen megszentelve a neved!
10 Jöjjön el királyi uralmad,
és akaratod teljesüljön itt a Földön is,
ahogy a Mennyben teljesül!
11 A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
12 Bocsásd meg a bűneinket,
ahogyan mi is megbocsátottunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek!
13 Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket,
és szabadíts meg minket a gonosztól!«

Esti imádság reggel

A kép forrása: Fényvadász
Keresztury Dezső:
Esti imádság
Ó, milyen vak homályba futnak
kik nélküled indulnak útnak.
A kezemet nézem: leszárad;
szívem sívó homokkal árad.

Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben.

Én Istenem, hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmam;
ó, légy úrrá megint Te rajtam!

2018. december 13., csütörtök

Olvasónaplóztam

Mai csoda: 2 Korintus 3, 7-13
A Törvényt kőbe vésett betűkkel rögzítették, és a halálba vezetett. A szolgálata mégis olyan dicsőséges volt, hogy Izráel népe rá sem tudott tekinteni Mózes ragyogó arcára, amelyen Isten dicsősége tükröződött — bár ez a dicsőség hamarosan elhalványult! Mennyivel dicsőségesebb hát az életadó Szent Szellemet szolgálni! Ha dicsőséges dolog a Törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre a bűneiket, és elítélni őket, akkor sokkal dicsőségesebb az a szolgálat, amely Isten számára elfogadhatóvá teszi az embereket! Kétségtelenül a Törvény szolgálatának is megvolt a maga dicsősége, ez azonban az Új Szövetség sokkal nagyobb dicsősége mellett egészen elhalványul. Az a régi elmúlt, mégis dicsőséges volt. Mennyivel dicsőségesebb tehát az, ami örökké megmarad! Mivel mi ebben a nagyobb dicsőségben reménykedünk, teljesen nyíltan és félelem nélkül szólunk. Nem úgy viselkedünk, mint Mózes, aki eltakarta az arcát, hogy Izráel népe ne láthassa a rajta ragyogó dicsőséget, se azt, amikor az elhalványul, és végleg eltűnik.
Kinek mi jut eszébe erről? Nekem az, hogy A 13-dik versben olyasmit sugall Pál, hogy maga a ragyogás hatással van az emberekre.

2018. december 12., szerda

Olvasónapló

Mégpedig Biblia olvasó napló. A sulihoz kell, soha élvezetesebb tantárgyat nem láttam. Azt kell csinálnom, amit a legjobban szeretek. Azért szeretem,
 • mer' új esélyt ad nekem, és másoknak. 
 • Mer' megtölt élettel és új látással. 
 • Mer' egy mondata elég, hogy teljesen megváltozzak. 
Nnna, akkor irány a 2 Korintus 2! Ezen belül is ez a mondat, hogy:
Igen, feltétlenül szükséges, hogy megbocsássunk egymásnak, különben becsaphat bennünket a Sátán — hiszen jól ismerjük a szándékait. (11)
Megcsal / becsap Sátán, akinek jól ismerjük a szándékait… Ezen most elgondolkoztam. Mi az, hogy megcsal, becsap?
Görögben πλεονεκτέω  (pleonekteó)
1) fölénybe kerül, előnyt élvez, 2) kapzsin viselkedik, követelőzik, 3) kijátszik, rászed, becsap.
És valóban jól ismerjük? Olyan gyakran lefüleltem, mégis meg tud lepni. Bosszantó, és elkeserítő.
Ezután elsírtam magam, egyrészt, mert igaz ez az ige, másrészt azért, mert tetten értem a saját-, és a barátaim életében. Keserű könnyekkel, amik tudom, hogy előre fognak vinni.
Ámen

2018. december 10., hétfő

Max Lucado: Ő véghezviszi a tervét

 Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen rendelet a népszámlálásról, a hosszú út Názáretből Betlehembe, az istálló – nem éppen kellemes és kényelmes dolgok, de végül a világ legnagyobb csodáját eredményezték.

„És (Mária) megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette” (Lukács 2:7). Minden, ami ezelőtt történt, azért volt, hogy ez a pillanat eljöhessen. Isten az akadályokat és nehézségeket arra használta, hogy véghezvigye akaratát.

Lehet, hogy neked is szükséged van egy kis emlékeztetőre? A rövid éjszakák, hosszú túlórák, kemény munka és az óriási stressz világában szükséges, hogy emlékezz: Jézus az, aki mindent összetart: „A Fiú minden teremtménynél előbb létezett, s az egész világmindenséget ő tartja egyben” (Kolossé 1:17). Isten mindent egyben tart. Számodra is mindent egyben fog tartani. Minden benned és minden körülötted azt mondja: „Hagyd az egészet! Szállj ki! Fordulj az alkoholhoz vagy a droghoz!” De ne hallgass ezekre a hangokra! A krízishelyzetben fordulj Istenhez.

„Ne aggódjatok semmi miatt; inkább imádkozzatok mindenért. Mondjátok el Istennek a szükségeiteket és adjatok hálát Neki a válaszáért. Ha ezt teszitek, meg fogjátok tapasztalni Isten békességét, ami csodálatosabb, mint amit emberi elme elképzelhet. Az Ő békessége nyugalomban fogja tartani a gondolataitokat és a szíveteket, ha bíztok Jézus Krisztusban” (Filippi 4:6-7, TLB, angol fordítás alapján).

Ragaszkodj Hozzá. A sürgősségin, amikor az álmaid összetörnek, mondd Neki: „Uram, szükségem van Rád!” A temetőben a sírok közt suttogd Neki: „Drága Jézus, kérlek, vigasztalj meg!” Vagy a leépítések során, amikor mások morognak, legyél te az, akit rajtakapnak, amint így imádkozik: „Istenem, Te jó vagy. Szükségem van a segítségedre. Kérlek, bátoríts engem!”

Dávid király imanaplójában ezt a kérdést olvassuk: „Amikor mindaz, ami jó szétesik, mit tehetnek a jó emberek?” (Zsoltárok 11:3, NCV, angol fordítás alapján) Dávid kérdése nem a mi kérdésünk is? Amikor terroristák támadnak, betegségek pusztítanak, családok hullanak szét, gyülekezetek bomlanak fel… amikor mindaz, ami jó szétesik, mit tehetnek a jó emberek? Mi a válasz a nem várt szerencsétlenségekre és csapásokra?

Érdekes módon Dávid nem választ adott a kérdésre, hanem egy kijelentést tett: „De az Örökkévaló most is ott van szent templomában! Az ő trónja a Mennyben van!” (Zsoltárok 11:4, EF) Ezzel a kijelentéssel világosan tudtunkra akarja adni, hogy ha minden meg is rendül, Isten akkor sem rendül meg, Ő ül a trónon, Ő uralkodik, és véghezviszi a tervét.

Emlékszel Jákob fiának, Józsefnek a történetére? Börtönben volt. A bátyjai eladták, Potifár felesége ellene fordult. Ha valakinek a világa összeomlott, akkor bizton állíthatjuk, hogy Józsefé összeomlott. Vagy gondolj csak Mózesre, aki a nyájra vigyázott valahol a pusztában. Vajon ez volt az, amiről álmodott? Nem gondolnám. A szíve a választott népért dobogott. Az volt a szíve vágya, hogy a népét vezesse ki a rabszolgaságból, akkor Isten miért a birkanyáj vezetését bízta rá? És Dániel? Izrael legkiválóbb legokosabb ifjai közé tartozott. Azonban, ő és egész generációja Babilonban raboskodott. Jeruzsálemet lerombolták. A templom romokban állt.

József börtönben volt. Mózes a pusztában. Dániel láncokban. Ezek nagyon sötét pillanatok voltak. Ki látott volna bármi jót is mindezekben? Ki gondolta volna, hogy Józsefet, az elítéltet miniszterelnökké léptetik elő? Vagy, hogy Mózes 40 éves kiképzést kap a pusztai létből, majd ugyanezen a pusztán keresztül fogja vezetni népét? És ki képzelte volna, hogy Dániel, a rab hamarosan a király tanácsadója lesz?

Isten versenyt űz abból, hogy a tragédiákat győzelemmé változtatja. Ezt tette Józseffel, Mózessel, Dániellel, és a legfontosabbal, Jézussal a kereszten. Az ártatlant legyilkolták. A Menny ajándékát megölték. Anyák könnyeztek, a gonosz táncot járt, az apostolok pedig azon tűnődtek, hogy „Amikor mindaz, ami jó szétesik, mit tehetnek a jó emberek?”

Isten egy földrengéssel, a hatalmas kő elgörgetésével és egy kijelentéssel válaszolta meg a kérdésüket: „De az Örökkévaló most is ott van szent templomában! Az ő trónja a Mennyben van!”

Egy nehéz karácsony áll előtted? Akkor vigasztaljon az az igazság, hogy Isten ül a trónon, Ő irányít, és Ő ma is felemeli a foglyokat, vasárnappá változtatja a pénteket és ma is valami szépet hoz ki a Betlehemekből.

Megtette akkor, értük. Ő ma is megteszi érted és értem.

2018. december 8., szombat

Jézus és a 2in1 csoda

Gyökössy Endre Életünk helyreigazítója c könyvét olvasom. Tetszik.
Szeretem a Jézus csodáiról szóló Bibliai szakaszokat.

Ebben a részben különösen felkapom mindig a fejem, hogy Jézus egyáltalán nem tervezte, hogy plusz csodát tesz, hanem csak megtörtént a dolog azzal az asszonnyal.

A másik, amire most felfigyeltem, hogy az a rabbi, aki megkereste, már a Messiást kereste meg, hiszen senki sem képes halottat feltámasztani, kivéve a Messiást.
Feltámaszt egy kislányt és meggyógyít egy beteg asszonyt
18 Miközben ezt mondta, odalépett hozzá a zsinagóga egyik vezetője, leborult előtte, és úgy kérte: „Éppen most halt meg a kislányom. Kérlek, jöjj, tedd rá a kezed, akkor újra élni fog!”


19 Jézus felállt, és elindult vele, s a tanítványai is követték.


20-21 Eközben egy asszony Jézus közelébe férkőzött, és hátulról megérintette a ruhája szélét. Ezt gondolta magában: „Ha csak a ruháját megérinthetem, meggyógyulok.” Ez az asszony ugyanis már tizenkét éve olyan betegségben szenvedett, amely állandó vérzéssel járt.


22 Jézus hátrafordult, ránézett az asszonyra, és ezt mondta: „Bízzál, leányom: mivel hittél, meggyógyultál!” Ebben a pillanatban az asszony meggyógyult.


23 Amikor Jézus a zsinagógai vezető házához ért, látta a jajgató tömeget és a hangszereseket. 24 Azonnal rájuk szólt: „Menjetek innen! A kislány nem halt meg, csak alszik.” De azok kinevették. 25 Miután az embereket elküldték, Jézus bement a szobába, megfogta a kislány kezét, aki azonnal feltámadt. 26 Ennek az egész vidéken híre ment.

2018. december 6., csütörtök

2018. december 3., hétfő

Hol dől el a csata?

"Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr..." (Jer 4,1).

Nem a külső világban dől el, hogy megnyerjük-e a csatát vagy elveszítjük, hanem az akarat rejtett világában, Isten előtt. Isten Szelleme megragad és arra kényszerít, hogy egyedül maradjak Istennel és Őelőtte megharcoljam a harcom. Amíg ezt meg nem teszem, a külső körülményeimben mindig vereséget szenvedek. Lehet, hogy ez a harc egy percig tart, de lehet, hogy egy esztendeig is! Ez rajtam múlik, nem Istenen. De ezt csak Isten előtt lehet megvívni, és nekem elszántan át kell mennem a lemondás poklán - Isten előtt. Semminek sincs többé hatalma azon az emberen, aki harcát Isten előtt megharcolta és győzött.

Ha így szólok: "Várok, amíg megfelelő helyzetbe jutok, majd akkor kipróbálom Istent", akkor semmire sem jutok. Lelkem csendjében kell a dolgot elintéznem Istennel, ott, ahova semmiféle idegen nem léphet be és aztán azzal a bizonyossággal mehetek tovább, hogy megnyertem a csatát. Ha ott bent elvesztem a csatát, olyan bizonyos, hogy csapás, katasztrófa és felfordulás következik, mint ahogy bizonyos Isten végzése. Azért nem nyerem meg a csatát, mert megpróbálom előbb a külső világban megnyerni. Állj Isten elé egymagad, harcolj Őelőtte, intézd el ügyedet ott egyszer s mindenkorra!

Más emberekkel szemben is úgy kell eljárnunk, hogy akarati döntésre bírjuk őket. Ez az út vezet az átadáshoz. Isten újra meg újra - nem gyakran, csak néha - válságba vezet minket. Ez lesz életünk nagy vízválasztója: vagy egyre hanyagabb és hasznavehetetlenebb keresztyének leszünk, vagy mindig jobban égünk Isten dicsőségéért: hogy a legvégsőt is odaszánjuk az Ő legfenségesebb céljáért.
Oswald Chambers "Krisztus mindenek felett" c. könyvéből

Tennap kaptam

Adja meg neked, amit teljes szívből kívánsz, valósítsa meg minden tervedet!
...illetve pontosabban így, károliul:
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.

2018. november 28., szerda

Mára...

1 Tessz 5, 16-22
Mindig örüljetek! Szüntelen imádkozzatok! Minden körülmények között adjatok hálát Istennek — mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban!
A Szent Szellemet ne akadályozzátok abban, hogy a munkáját végezze! A prófétai ajándékot és üzeneteket ne becsüljétek le, viszont mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e! Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok, de maradjatok távol mindentől, ami gonosznak látszik!

2018. november 25., vasárnap

Szomorkodás

 Mivel a péntek délelőtti események fájdalma még tovább kísért, muszáj dolgoznom az ügyön. Elmondtam Istennek, hogy nem tudok más pajzsot magam elé vonni, mint a hitemet Benne, és nem tudok más eszközt a fejem védelmére, mint a tőle kapott üdvösségemet.
Tehát, ha már történik velünk valami, meg kell vizsgálni mi az, és annak megfelelően kell kezelni. Most a diagnózis felállításán dolgozom. Tudom, hogy több megoldás is létezhet...
Mindenesetre Pál a 2 Korintus 7-ben kétféle megszomorodást is különválaszt. Az Istentől jövő életet ad, míg a másik halált. Érdemes ezen elmerengeni. Ha Istentől kaptuk, akkor irány a homologeó, ha nem, irány a szellemi harc.
A 11-dik versben olvasottak alapján kicsit kíváncsi lettem, hogy mi mindent okozott a korintusi csapatban ez a szomorúság.
 • Buzgóság:   σπουδή  (szpúdé) 1) sietség, igyekezet, 2) szorgalom, buzgalom; fáradozás, lelkesedés, 3) figyelem; komolyság
 • Védekezés: ἀπολογία  (apologia) 1) védekezés, védőbeszéd, 2) válasz, önmaga tisztázása, 3) védelem
 • Bosszankodást:ἀγανάκτησις  (aganaktészisz) - erős fájdalom; méltatlankodás, felháborodás
 • Félelmet:  φόβος  (phobosz)- félelem, rémület, riadalom, ijedtség
 • Kívánkozást: ἐπιπόθησις  (epipothészisz)- vágyódás, vágyakozás
 • Buzgalmat: ζη̑λος  (dzélosz)1) igyekezet, buzgalom, rajongás, hév, 2) lelkes utánzás, 3) vetélkedés, versengés, 4) irigység, féltékenység
 • Bosszúállást: ἐκδίκησις (ekdikészisz) 1) igazságszolgáltatás, megvédelmezés, 2) büntetés, megtorlás, bosszú
Amire jutottam:
Ef 6,10 Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében!11 Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravaszságának! 12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.13 Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben.14 Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet! 15 Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon! 16 Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát! 17 Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde! 18 Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért! 19 Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát, amelynek követe vagyok, noha most rabságban. Imádkozzatok értem, hogy bátran szólhassak, ahogyan kell!
Fel vagy öltözve???

Na, egyenlőre ennyit.
Ez is érdekelhet

2018. november 24., szombat

Mikor a hóhért akasztják

 Még egy ilyen nap, és tutira elásom magam.
Ez van. Hogy érthető legyek, tegnap A Lelkigondozás pszichológiája kurzuson felvetettem pár dolgot, amiből nyilvánvalóvá válhatott, hogy első körben engem kellene lelkigondozni.
Nem tudom mi lesz a megoldás, egyenlőre ott tartok  hogy belehalok az életbe, és ez így rendben is van, ha, amúgy gabonamag módjára teszem ezt. Igazából, ha úgy ásom el magam, akkor még ki is kelhet valami csodás növény, amin sok szép gyümölcs terem. Vagy bármi, ami ehető.
Egyenlőre ennyit.

2018. november 21., szerda

Őszi vetés

 Nagyon sok mezőgazdasági hasonlat van a Bibliában, hiszen az emberek java része ezt érti. Mindannyian csíráztattak már magot, majd neveltek kis növénykéket a suliban, vagy otthon. Magam is csodálom, hogy mekkora lehetőség rejlik a magvakban.
A tegnapi avokádós bejegyzésemre reflektálva még egy-két magos sztori ugrott be, ezeket belinkelem, olvass kedvedre!
Egy szép ima nyomán
Nem falafel
Amúgy pedig egy kis aktualitás:
Mindig elfelejtem, hogy milyen csodás az én mennyei apukám. De most ismét hálát adok Neki. Csak az elmúlt hetekben is annyira kifejezte a gondoskodását. Csodálom őt ezért. Szinte előttem van, ahogy Jézus többször is felnézett az égre és hálát adott. Semmi körmondat, semmi extra. Így volt velem is. Ebben a hónapban enyhe anyagi aggodalmaimra válaszul konkrétan, modern módon pittyent a telefonom, hogy utalás érkezett a számlámra. Többször is a fizetésen kívül. Van, amit nem is tudom milyen apropóból!!!
Vagy kedves anyósom beállított egy hatalmas szatyorral.
Aztán, mikor elkezdtem aggódni az előttem álló feladatok, vizsgák miatt, rájöttem, hogy ahogy eddig, úgy ezután is Ő godoskodik rólam minden alkalmatlanságom és érdemtelenségem (SŐT!!!) ellenére. 
Aztán a hűtőm már régebben lerobbant, és gondoltam jó lenne egy új. Mit ad Isten, a közeli charity boltba benézve egy pont méretes, viszonylag új hűtőgépet. Fillérekért.
Új kabát? Szintén ugyanez pepitában. Mármint nem a kabát pepita, csak ugyanott, ugyanattól. 
Hálás vagyok...148. Zsoltár
1 Dicsérjétek az Örökkévalót a Mennyben!
    Dicsérjétek a magasságban!
2 Dicsérjétek őt, ti angyalok, mind!
    Dicsérjétek őt seregei!
3 Dicsérd őt Nap és Hold!
    Dicsérjétek ragyogó csillagok!
4 Dicsérje őt legmagasabb Menny!
    Dicsérje még az ég feletti víz is!
5 Dicsérjék az Örökkévalót,
    kinek parancsszava teremtette őket!
6 Mert örökre megerősítette őket,
    és megszabta törvényeiket,
    hogy pályájukról le ne térjenek!
7 Dicsérjétek az Örökkévalót, ti földi lények,
    nagy tengeri állatok és az egész óceán!
8 Dicsérjétek őt ti is, kik parancsát teljesítitek:
    tűz és jégeső, hó és köd, viharos szelek,
9 hegyek és dombok,
    gyümölcsfák és cédrusok,
10 vadak és háziállatok,
    négylábúak és repdeső madarak!
11 Dicsérjétek őt, földi királyok és nemzetek,
    minden földi uralkodó és bíró,
12 fiúk és leányok,
    idősek és gyerekek!
13 Dicsérjétek mind az Örökkévaló nevét,
    mert csak ő méltó erre!
    Dicsősége nagyobb, mint a Föld és az Ég!
14 Megnöveli népe hatalmát,
    dicsérje hát, aki hűséges hozzá!
Dicsérje őt Izráel népe,
    a nép, amely közel van szívéhez!

Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!

2018. november 20., kedd

Maghasadás

 Behordtam kintről a fagyérzékenyebb növényeket. Rácsodálkoztam az avokádó fácskára, ahogyan növekszik abból a meghasadt magból.
Jézus mondja:
Igazán mondom nektek: a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon, azután majd felnő, és gazdag termést hoz. Ha viszont nem hal el, akkor csak egymaga marad. János 12, 24

2018. november 18., vasárnap

Istennek kedves, Istennek tetszik

Megint egy kifejezés ragadta meg a figyelmemet, mégpedig, hogy van, ami Istennek tetszik.
Ebben a pár versben ott van, gondoltam érdemes elmerengni rajta.
A kedves szó görögben:  εὐάρεστος, ον (euaresztosz, on) kedves, kellemes, tetsző, ami megnyeri a tetszését

 • Róm 12:1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
 • Róma 12, 2 Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!
 • Róma 14, 17-18 Mert Isten Királyságában nem az számít, hogy mit eszel, vagy iszol. Csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz-e, és hogy a Szent Szellem békessége és öröme uralkodik-e benned. Aki tehát így szolgálja Krisztust, annak valóban örül majd Isten, és az ilyen embert a többiek is elismerik.
 • 2Kor 5:9 Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, neki kedvesek legyünk.
 • Ef 5:10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
 • Fil 4:18 Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, amit [küldöttetek], mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek.
 • Kol 3:20 Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
 • Zsid 13:21 Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván tibennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
Ma vasárnapi suliban erről beszéltünk a gyerekekkel. Csupa olyan dolgot vittem nekik, amiknek tudtam, hogy örülnek és nagyon szeretik. Finom chips, 100%-os gyümölcslé, jó kis rágcsák, amikért tuti, hogy odavannak. Egyesével vettem elő a szatyiból, és utána megbeszéltük mi az amit ők szeretnek, és mi az, amit utálnak. Mindenki mondott egy-egy példát rá. Aztán, amelyik azt mondta, hogy utálja pl a fizika órát, vagy a tökfőzeléket, kérdeztem akar-e egyet ajándékba. Nagyon nevettünk. Szeretem őket. <3
Ha már itt tartunk, nem mehetek el amellett szó nélkül  hogy hogyan akarhatom én teljes szívből azt, amit Isten? Hogyan leszek képes erre örömmel, ugyanis nem mindegy, hogy összeszorított foggal és szomorúan akarok-e tetszeni az én mennyei apukámnak, vagy egy örömteli élettel dicsérem Őt.
Tehát, íme a kulcs:
Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit! 
Mit jelent ez?
Azt, hogy amíg csodálom Istent és valóban örülök az Ő alkotásainak, észreveszem azokat a dolgokat, amiket mind mind Neki köszönhetek, azalatt a szívem is ráhangolódik, hogy azt tartsam jónak és kívánatosnak, amit Ő is annak tart.
Ámen

Ez is érdekes lehet

2018. november 13., kedd

Ezt nem hagyom ki!

 Ezt nem hagy6om ki, figyu!
Joseph Prince tanításait hallgatva sokat gondolkodom megint a... tól... - ig határokon. Ő abszolút a kegyelmet hirdeti, ami nagyon is pozitív.
Ma az jutott eszembe, hogy a néha magunkra örömmel elfogadott üzenetet kevéssé tudjuk továbbadni. Pedig Jézus mondja / tanítja:
Bocsásd meg a bűneinket, ahogy...
Istenem, mutass rá az életünkben ezekre a pontokra, ahol hiányzik belőlünk a kegyelem továbbadása! 

2018. november 12., hétfő

Aktualitások

Van pár barátnőm, akik méltattak a bizalmukra és megosztották a nehézségeiket velem, így aztán tudom  hogy hogyan imádkozzak értük.
 Tegnap ismét átéltem, hogy akikkel valamiért nincs sok közös témánk, mégis, ha beszélünk és megnyílik, meg tudom ismerni, látom, hogy milyen küzdelmei vannak, mennyi érték van bennük...
 Jó így megismerni másokat, megtapasztalni, ahogy az addigi elképzeléseim megváltoznak az illetőről.
Jézusnak valahogy mindenkire volt és van ideje. Ő a jó pásztor.
Én vagyok a Jó Pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. 12 A bérért dolgozó szolga nem gazdája a juhoknak, de nem is a pásztoruk. Ezért, amikor látja, hogy jön a farkas, magára hagyja a nyájat, és elmenekül. Azután a farkas elragadja a juhokat, és szétkergeti a nyájat. 13 A béres azért fut el, mert csak a fizetésért dolgozik, és valójában nem törődik a juhokkal. 14-15 Én vagyok a Jó Pásztor, és gondot viselek a juhaimra. Ismerem őket, ahogyan az Atya ismer engem. Juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerem az Atyát. Az életemet adom a juhokért. 16 Más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók. Őket is elő kell vezetnem majd, és hallgatni is fognak a szavamra. Így végül majd egyetlen nyáj lesz belőlük, az élükön egyetlen pásztorral. (János10) 

2018. november 10., szombat

Kapcsok és kötelek

Mindig szeretem, ha összekapcsolódnak a különböző tanítások. Így történt ez most is, a

 • Bárkás tegnap esti (Máté 28-at olvastuk és nekem feltűnt az Isten angyalának megjelenése) , 
 • a Szabkeres múltheti, (Köszi Vera!!!) 
 • és az olvasónaplóm aktuális részei. De mit szaporítom itt a szót? Íme:

Bírák 6,1 - 7,25: Már az előző részekben is feltűnt, hogy az Úr Angyalát említi, az pedig egyes szám első személyben beszél Istenről. Most megint zavarba ejtő a szituáció, ezért Gedeon is jelet kért.
Tulajdonképpen a próféta is egyes szám első személyben beszél…. Az Úrnak lelke volt Otniélen, Gedeonon, Jeftén, 13:25 - Sámsonon, 14:6, 14:19, 15:14 Ezt a héber szövegből következtettem. A Zsidókhoz írt levélben ők vannak felsorolva a 11:32-ben a “hit által” felsorolásban. Kb. De jó!!!
Ez is érdekelhet.

Indulatok

Pál apostol mondja:
Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett.
Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszthalálig!
Isten ezért mindenek fölé emelte, s olyan nevet adott neki,  amely minden névnél hatalmasabb.Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére Mennnyen, Földön és föld alatt, s minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére!
Filippi 2, 5-11
...
Fontos megvizsgálni az indulatainkat, magunkon tartani a szemünket.
Vizsgáld meg magad!
Jézus mondja: Boldogok a békességre igyekvők.

2018. november 6., kedd

Hédeq és mesúkáh

 Nem szoktam én állandóan vekengeni, csak időnként rájövök, hogy annyira, de annyira romlott vagyok belülről.
Kb ez az igevers szemlélteti:
Még a legjobb is olyan közöttük, mint a tüskebokor, még a legkülönb is, mint a töviskerítés.
(Mikeás 7,4)
Meg talán ez a kép:
 A cím pedig a héber megfelelője a tüske:  חֵדֶק  (ḥéḏeq) 
- egyfajta tüskebokor
Etimológia: egy nem használatos gyökből (חדק; kikövetkeztetett jelentése: szúr)
... és a tövisbokor szavaknak. מְסוּכָה  (məsúḵáh) - (tövises) sövény

2018. november 1., csütörtök

Mélyen szántva

 Viola szavaival élve Isten mélyen szántott múlt szombaton.
Mindig elgondolkodom, hogy milyen nagy dolog a nehézségekben kitartani. Nem az egyszerű-, minden jól megy-, minden szupi-szuper élethelyzetekben, hanem akkor, mikor olyan mélységeket élsz meg, amik nem hétköznapiak, sőt emberpróbálóak.
3 élet, 3 bizonyság hangzott el szombat délután a Lídia konferencián. 3 asszony számolt be arról, hogyan élték meg életük legnehezebb éveit, amelyek bizony komolyak voltak.  Arról, vajon kibírok-e még egy vetélést 5, illetve 9 év gyermektelen várakozás és rengeteg meddőnek tűnő ima után, vagy, hogy el tudom-e fogadni, hogy 3 hónaposan meghal a beteg kisbabám. Aztán mit kezdek egy beteg asszony egy évig tartó gondozása után a rámhagyott 1 éves kisfiával.
1. Tímea. Saját gyermek? Igen. A két kicsi, akit befogadtak/elfogadtak/ örökbefogadtak, ennél sajátabb nem is lehetne, hiszen a szívében hordta ki őket. Blogját itt olvashatjátok, belinkelem az egyik legmegrázóbb írását, de szemezgessek bátran. Most éppen már nem írja, de évekig kedvencem volt.
2. Melinda. 9 évig várták kisfiuk megszületését, közben nagyon sok mélységet éltek át férjével. Őszintén beszélt arról  hogy ekkortájt a hitében mennyire megrendült.
A kicsi Sámuel nem régen megszületett, annyi vetélés után végre ki tudta hordani. Gyönyörű, egészséges kisfiú  Hála Istennek!
3. Anita. Saját-, örökbefogadott-és nevelt gyermekei is vannak. A harmadik babájuk betegen született meg, de a szülőágyánál veszekedő orvosoknak teljes hittel tudták azt mondani férjével, hogy az igazi baj az, ha valaki elkárhozik.
Iker babakocsi az egyszülöttnek? Igen, mert biztosan érezte, hogy ikrei lesznek, de szüléskor mégsem jött a második baba. Hamarosan egy,  a fiával 35 nap korkülönbséggel született fiú - az örökbefogadott gyermek (az 1 évig gondozott rákos beteg asszony gyermeke)  lett a "fél iker párja".
Beszélt a Tábitha házról, ahova olyan családokat helyeznek el rövidebb-hosszabb időre, ahol a gyermek beteg, és a család elbúcsúzik tőle. Egyfajta hospice szolgálat.
Jézus mondja:
Aki egy gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be.

Ez is érdekelhet

2018. október 31., szerda

Időutazás


Mi történik bennünk, ha a vihar nem szűnik, a beteg nem gyógyul, vagy a probléma nem hárul? A haragos nem enyhül és a várva-várt megoldás nem születik meg?
Esetleg, csak nem tudod hogyan tovább...
...Akkor lehet, hogy te is mint én - talán nem is először - időutazáson fogsz részt venni és ott találod magad 2000 évvel ezelőtt a Genezáreti-tavon egy hatalmas vihar közepén, ami nagyon félelmetes érzés...  Jézus meg csak durmol szépen a hajó végében, mintha mi se történt volna. Nna szép!!! Te pedig csak állsz és várod hogy felkeljen mindaddig, amíg már nem bírod tovább és felrázod Őt ezt mondva: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? - Ő pedig ugyanazt mondja, mint akkor:
 - Miért vagy félénk -  δειλός  (deilosz) 1) félénk, bátortalan, gyáva 2) hitvány, aljas, semmirekellő (Hízelgő, nem?) - Máté 6:30   Máté 8:26   Máté 14:31   Máté 16:8   Luk 12:28
 - Miért vagy kishitű? - ὀλιγόπιστος  (oligopisztosz) - kishitű - Máté 8:26   Márk 4:40   Jel 21:8
Márk 4, 35- végig:
Ugyanazon a napon, estefelé Jézus azt mondta a tanítványainak: „Menjünk át a túlsó partra!” Otthagyták tehát az embereket, és elindultak azzal a bárkával, amelyben ülve Jézus addig tanított. Más bárkák is követték őt. Hirtelen erős szélvihar csapott le a tóra. A hullámok átcsaptak a bárka oldalán, s az már kezdett megtelni. Eközben Jézus a bárka hátsó részén aludt, a holmikon. A tanítványok azonban felkeltették: „Mester, nem törődsz vele, hogy elpusztulunk?!”

 Ekkor Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre és azt mondta víznek: „Csend legyen! Hallgass el!” Ekkor elállt a szél, és kisimult a tó vize.

 Majd azt mondta nekik: „Miért rémültetek meg? Még mindig nem hisztek?”

A tanítványokat nagy félelem fogta el, és ezt kérdezgették egymástól: „Ki lehet ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?”

2018. október 27., szombat

Nyelvedben a sorsod

Hmmm.
Derek Prince fent említett című könyvét olvasva kissé megkísértett pár gondolat.
Azok a bibliaversek tényleg kemények, amiket idéz. Még nem is tudom mit gondoljak az egészról. Főleg, mikor eszembe jutnak Derek Prince határozott hangvételű, kimért, bölcs előadásai...
El is gondolkodtam, asszem ezek alapján az lenne a legjobb, ha ezentúl szinte csak nyelveken imádkoznék, illetve beszélnék.  Ez nem biztos, hogy így, ebben a formában kivitelezhető, de mindenesetre gyakrabban kell alkalmaznom.
Tény, hogy ezt az ajándékot erre kaptam. Hála Istennek érte!
(...) 
E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog utálat az ő lelkének:
A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
A hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között!
Péld 6:16-19

תֹּעֵבָה תּוֹעֵבָה  (tóʿéḇáh tôʿéḇáh)
- utálatosság, utálat

Istenem, bocsáss meg, hogy annyi mindent megértünk a te szavaidból, és olyan keveset vagyunk képesek átültetni a gyakorlatba! És sokszor, ha képesek lennénk is rá, mégis a rosszat választjuk.

...Ez most segített megérteni nekem azt, hogy hogyan is *út* az Atyához Jézus. Csakis a bűnt eltörlő áldozata miatt.
Dán 9:7-8 Tied Uram az igazság, mienk pedig orcánk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, a közel és távol valókon, mindama földeken, amelyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, amellyel vétkeztek ellened. Miénk, oh Uram, orcánk pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened.


2018. október 26., péntek

Nem láthat bár e földi szem

Nem láthat bár e földi szem,
Jézus tiéd vagyok.
Bár arcod felhő rejti el,
Mégis felém, ragyog.

Fülem nem hallja hangodat,
Mégis beszélsz velem.
S boldogságot csupán az ad,
Ha szódat érthetem.

Képed betölti lelkemet,
Utam bármerre visz.
Tudom, hogy szent kezed vezet,
Ha ezt nem látom is.

Elzengni, hogy mi vagy nekem,
Ó, nincsen arra szó.
Most hitből áll csak életem,
S mégis mindez való.

De majd a felhő felszakad,
Mely most még rejteget.
És színről színre áldalak,
Hogy nálad élhetek.

2018. október 24., szerda

IGAZ-ság

Az 1. Zsoltár 6. versét elemeztük.
Néhány szó kiemelkedett belőle.

צַדִּיק  (caddíq)
1) igazságos(an ítélő), törvényes (király, bíró; Isten)
2) igaz, akinek igaza, igaz ügye van
3) igazságos, erényes, kegyes (ember)
4) igaz, helyes, törvényes (dolog)

Ez is hasonló,
Ez is érdekelhet

2018. október 22., hétfő

Barát

 Fogalom: Az az ember, akivel - midőn megosztom gondjaimat, - picit hátrébblépve lényegesen objektívebben lát, majd azt a látást velem is megosztja.
Kissé kibővítve a boldogmondásokat:
A konkolyt az ellenség vetette. Csak az a baj, hogy már nem tudod kihúzgálni, fel fog nőni és ottmarad betakarításig. Az őrzés, nos, az jó lett volna.

Olyan szeretnék lenni, mint Néri Fülöp. Minap néztük meg a Mennyországot választom című csodás filmet 2X2 órában, és én bizony mitagadás végigbömböltem és az volt a konklúzióm, hogy olyan szeretnék lenni, mint Néri Fülöp! Érdemes megnézni.
Mer' hogy milyen is volt Néri Fülöp?
Vicces, kedves, békés, soha nem fizetett a rosszért rosszal, rengeteg számkivetett barátja volt, és még sorolhatnám. Fejbe kólintották, kirabolták, elgyepálták, de csak Jézusra nézett. Tudod mit? Nagyon hasonlított Jézusra.


Vizsgálat

Egy kis elemzést végeztem arról, hogy hányszor használja az Újszövetség  a dokimadzó szót.

Megvizsgál:  δοκιμάζω  (dokimadzó)
1) kipróbál, megpróbál, megvizsgál
2) jóváhagy, helyesel, jónak/helyesnek/alkalmasnak tart
3) passzív alak: jónak/megfelelőnek/alkalmasnak bizonyul


Luk 12:56  Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni; erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni?

Luk 14:19  És másik monda: Öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam; kérlek téged, ments ki engem!

Róm 1:28  És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképpen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;

Róm 2:18  És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek [attól], mivelhogy a törvényből megtaníttattál;

Róm 12:2  És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Róm 14:22  Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel.

1Kor 3:13  Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert [ama] nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.

1Kor 11:28  Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,

1Kor 16:3  Mikor pedig megérkezem, akiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat.

2Kor 8:8  Nem parancsképpen mondom, hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam.

2Kor 8:22  Sőt elküldöttük velök a mi atyánkfiát is, akinek buzgó voltát sok dologban sokszor kipróbáltuk, most pedig még sokkal buzgóbb, irántatok való nagy bizodalmánál fogva.

2Kor 13:5  Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.

Gal 6:4  Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve.

Ef 5:10  Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.

Fil 1:10  Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára;

1Thess 2:4  Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket.

1Thess 5:21  Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!

1Tim 3:10  És ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.

Zsid 3:9  Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.

1Pét 1:7  Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

1Ján 4:1  Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.

2018. október 21., vasárnap

Jesua

 Honnan jutott eszembe most ez?
Csak a 62. Zsoltár kezdete ugrott be, és mikor rákerestem, nekilódult a fantáziám. Íme...
Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, ő a szabadítóm!
Még inkább károliul:
Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tõle van az én szabadulásom.
Leginkább ufóul (új fordítás):
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.
 יְשׁוּעָה  (jəšúʿáh)
1) szabadulás, megmenekülés
2) , segítség
3) jólét, biztonság
4) győzelem

*A Jesua név a "jásá" ige nőnemű, ragozott alakja.
Jelentései:
-segítség, segély, oltalom ( 5Móz.15,2, Zsolt.3,3.9, Ézs.26,18 )
-győzelem (Habakukk 3,8 Zsolt.118, 15)
-üdv, szerencse (Jób 30,15)

A "jásá" ige jelentései:
-megmenteni, megszabadítani ( 5Móz.10,9, Zsolt. 18,14)
-oltalmat nyújtani ( 5Móz.33,29, Zsolt.9,9)
-segíteni ( 5Móz.14,30)
-győzelmet nyújtani (1Krón.18,6)

A "jásá" ige főnévi alakja jelent még termékenységet, megmentést
*Ezt innen kopiztam: Caddik Messiáshívő tanítások

Egy kis érdekesség:
Énekeljen az Örökkévalónak az egész föld! Hirdessétek napról Hirdessétek napról napra szabadítását! 1 Krónika 16, 23
... vagyis Jesuáját! ...vagyis Jézusát!

:) A 62 Zsoltár egyébiránt 3X említi ezt a szót Jesua. A 2. 3. és 7. versben.

2018. október 20., szombat

Szív-M - csapó 5820

Ezt elrontottam.
Már nem is csodálkozom magamon. Benéztem és megmart a kígyó, az még haggyán lenne, ha csak engem, de rajtam keresztül még pár embert.
Bár szomorú vagyok, hogy miért nem hallottam meg a drága Szentlelket, aki bennem él és tuti, hogy mondta.
Mégis... A kegyelem újabb szintjét tapasztaltam meg, hogy, ámbár elcseszek dolgokat, de könnyen és gyorsan bocsánatot tudok kérni és könnyen el is tudom azt fogadni, és már nem is vekengek rajta.
 Nem úgy nem érdekel, hogy ezután megszakítsak minden kapcsolatot magammal + másokkal és vegyek egy olcsó és gazdaságos ásd el magad felszerelést (köszi @ Zsozsó). Ember vagyok, sőt gyenge ember, de továbbra is jó kapcsolatban tudok maradni magammal, Istennel és a többiekkel. Pillanatok alatt elgyászoltam, megkönnyeztem 50-60 ezer keserű könnycseppel, és továbblépek. Nincs más lehetőségem lehúzom még azt a pár évtizedet, ami hátravan egy bőrben velem, és boldog leszek. Ennyi.
„Romlott az ember szíve,
    minden másnál csalárdabb, javíthatatlan!
    Ki tudná az ember szívét kiismerni?
 Én, az Örökkévaló — aki a szíveket vizsgálom,
    a legbelsőbb indulatokat mérlegelem,
s megadom mindenkinek, 
    amit életútja és tetteinek gyümölcse szerint megérdemel!”
Akkor jó kezekben vagyok! Teljesen el tudom fogadni ezt az igét és elmerengek azon, hogy Jézus hogy állt Velünk emberekkel. Nem borult ki, és nem vágott eret magán. Pontosan tudta, hogy mi van az emberben. Nem véletlenül kellett keresztre mennie, sőt, mondok mást: Nem HIÁBA ment a keresztre! Azért, hogy minket tökéletessé tegyen. Nem úgy teszi ezt ma sem, hogy mi tökéletesek vagyunk, hanem, hogy kipótolja a hiányosságainkat.
Amíg Jézus Jeruzsálemben volt a páska ünnepén, sokan hittek és bíztak benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. 24 Ő azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket. Nem volt szüksége rá, hogy valaki megmondja neki, mi van az emberekben, mert eleve jól ismerte mindegyiküket. (János 2, 23-25)
Ez is érdekelhet

2018. október 18., csütörtök

Ef 6., vagyis hogyan szeresd nagyon Istent

(A kép a
National Gegraphic
tulajdona)
 
 Harcosabb napokra komplett arzenál kell jó fegyverekkel. Ezek a fegyverek soha nem más emberek felé vannak irányítva, mert az ellenség nem ott keresendő.
Pál apostol így fogalmaz:
Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében! 11 Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravaszságának! 12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.

13 Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. 14 Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet! 15 Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon! 16 Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát! 17 Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde!

18 Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért!

19 Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát, 20 amelynek követe vagyok, noha most rabságban. Imádkozzatok értem, hogy bátran szólhassak, ahogyan kell!
Havanna oldal
Szellemi fegyverek pdf - Brian Brodersen
Derek


Harci fegyverzetünk (I.)Álljatok meg tehát, körülövezve derekatokat igazlelkûséggel!
(Ef 6, 14)Ne felejtsük el, hogy minden lelki fegyverzet Istené! Tõle való, nem mi gyártjuk. El kell fogadnunk és kérnünk kell tõle. Az „igazság" tehát nem a mi személyes igazunk, hanem a felülrõl ajándékozott igazság bennünk. Isten Igéje, mindenekelõtt az evangélium: „az igazság". A Szentlélek árasztja ezt a szívünkbe, így lesz személyes tulajdonunkká. Ez õriz meg a tévedéstõl. - A világ tele van csaló nézetekkel, amelyek igazságnak adják ki magukat. Az idõk vége felé a Sátán mindent kockára tesz, hogy az embereket elfordítsa az igazságtól és csalóka gondolatainak hálójába vonja õket.Isten igazsága szabadít meg a tévedésektõl, hamis látszatoktól. Ha Isten gazdagsága és teljessége árad reánk, akkor leszünk a legmélyebb értelemben igazzá és lépünk ki a hazug látszatok világából. Amíg ebben mozgunk, szavunk és magatartásunk nem viseli magán a teljes igazság pecsétjét; mindaddig nem Isten elõtt állunk, hanem emberek elõtt. Gondunk van a szép külsõ megõrzésére, hogy kellemes benyomást tegyünk. Szerepet játszunk, színészkedünk. A külsõ nem egyezik meg a belsõvel.Bosszankodunk, de nem akarjuk mutatni. Uralkodunk magunkon, de belül mar és forr bennünk a harag. Lenyeljük azt, de nem gyõzzük le. Tehát látszat az egész! - Gõgbõl nem mutatjuk gyengeségünket; összeszedjük magunkat. Erõs magatartást mutatunk, míg egyszer törés áll be és megmutatja bensõnk igazi képét.Isten elõtt is valaminek látszani akarunk: jónak, adakozónak, kegyesnek, de szívünket hideg önzés, fösvénység, világi gondolkozás tölti be. Csak ha ezt a látszat-lényünket felismerjük és a kífogásokkal, görbe utakkal, külszínnel palástolt valódi magatartásunkat Isten elõtt szégyenkezve elismerjük, jöhet Jézus Szentlelke, aki maga az igazság, hogy magáévá tegyen. Akkor letehetjük végre a hazugságot. Belülrõl kell igaznak lennünk, mielõtt igazak lennénk magatartásunkban külsõleg is. Az apostol övnek mondja áz igazságot, amivel a hosszú, bõ ruhát össze lehet fogni, hogy ne akadályozzon a járásban. Azok, akiket az igazság szabadokká tett, felszabadultan élnek. A nem tiszta, színlelt magatartás gátol a szabad mozgásban. Ha nem vagyunk õszinték, önmagunkat kötözzük meg. Az igazság emberei egyenességben járnak


Fegyverzetünk (II.)Álljatok meg tehát ... felöltözve a megigazultság páncéljába!
(Ef 6, 14)A fegyverzet második darabja a megigazultság páncélja. Ezt is csak Isten adhatja ajándékba. Imádkozva hozzuk elõ ezeket a fegyvereket Istenünk fegyvertárából. Az Õ ajándékait mindig újra kell kapnunk. Nem hasonlítanak földi kincsekhez, amelyek egyszer s mindenkorra megvannak és szépen õrizgetjük õket az ékszerdobozban. Ha egyszer megkaptuk az igazság övét és a megigazultság páncélját, akkor minden nap újra fel kell vennünk õket.Isten maga készítette el a megigazulást Fia keresztjén! Minden bûntõl, hamisságtól megtisztít és megszabadít a Bárány vére. Ezt hasonlítja az Ige a páncélhoz. A páncél befedi a mellkast, ahol a szív dobog. Az az ember, akit Isten megigazít, védett helyzetben van. Bátor lehet akkor is, ha mindenféle vádaskodást és támadást indítanak ellene. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? ... Kicsoda vádolja az Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít" (Róma 8, 31. 33). Akkor is bizakodunk, ha a Sátán, ez a vádló, nyugtalanítani akar. Valóban erõsen állhatunk, bukás nélkül. Sokan a saját igazságuk páncéljába öltöznek. Büszkélkednek, hogy õk milyen jók és kötelességtudók, magatartásuk kifogástalan és semmi gonosz nem terheli õket. Úgy vélik, egykor nyugodtan nézhetnek majd a Bíró szemébe. De ez a páncél nagyon törékeny, szúette, korhadt fából készült. Ha valaki egy ilyen erkölcsös, a saját szemében kifogástalan embert kérdõre von, az felháborodik és elveszti önuralmát. Ha azonban Isten kegyelme által bizonyosságra jutottunk, nyugodtak lehetünk. Felindulás és felháborodás azt bizonyítja, hogy mégsem vagyunk olyan biztosak a dolgunkban. Saját igazságunk mindig rossz fedezék. Ha felülrõl megújult a lelkiismeretünk, minden ilyen bizodalmunk szánalmas véget ér, de ha egyedül arra a megigazultságra hagyatkozunk, amit Isten a hitnek ajándékoz, akkor igazán szilárdan állunk.Isten megigazított gyermekeinek az életébõl valóban nem hiányoznak a támadások, árulások, gyalázások. Mindezek azonban nem verik le õt. Nem találja el az ellenséges fegyver. Szíve sértetlen és erõs marad, annál inkább örvendezik Istentõl kapott megigazultságának. Akik kifogástalanságukkal büszkélkednek, könnyen elesnek, de aki egyedül a kegyelembõl való igazságban bízik, nem szégyenül meg, erõsen áll a kísértések között is.


Carl Eichhorn: "Isten mŹhelyÊben" c. kÜnyvÊből


Fegyverzetünk (III.)Felsaruzva lábatokat a békesség evangéliumának hirdetésére való készséggel.
(Ef 6, 15)A fegyverzet harmadik darabja: készség az evangélium hirdetésére. Hát erre nemcsak az igehirdetõknek van elhívásuk? Sajnos, sok gyülekezetben megszokták, hogy hallgatnak és ráhagyják a lelkészre az evangélium képviseletét. Jézus és az apostolok véleménye szerint azonban minden keresztyén, aki békességre jutott, elhívatott, hogy a békesség követe legyen; az a feladata, hogy szóljon, bizonyságot téve Jézusról, aki egyedül ad nekünk békességet. Természetesen nem mindenki van elhíva a nyilvános igehirdetésre, de minden hivõ keresztyén tegyen vallást Megváltójáról; ez az Õ akarata. Képessége azért van erre, mert maga már békességre jutott Jézusban. A készséget viszont mindig újra felülrõl kell kapnia. Kegyelem, ha szabadon és bátran tehetünk bizonyságot az evangélium erejérõl. Az ilyen tanú bátran és biztosan léphet fel, mint az a harcos, aki jól fel van saruzva. Akinek Isten ajándékba adja, hogy örömmel szóljon, az ne húzódjék zavartan és szégyenlõsen félre, hiszen Isten gyermekének van valamije, ami a világnak nincs: a drága békesség.Bármennyi pénze, hatalma, becsülete van is a világ gyermekeinek, békességük nincs. Olyanok, mint a nyugtalan tenger, amelynek hullámai iszapot és sárt hánynak ki. Igen nagy szüksége lenne a világnak arra, hogy megmutassák neki a békesség útját. „Mily szépek az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond" (Ézs 52, 7). Lépéseik könnyûek és mégis határozottak. Igaz, semmibe veszik õket, lemosolyogják és kigúnyolják õket, de mégsincs okuk rá, hogy félénken visszahúzódjanak a sarokba. Ha megkapták a bizonyságtételhez a bátorságot és határozottságot, akkor még gyenge asszonyok, tanulatlan, egyszerû emberek is olyan bátran szólnak, hogy elképed a világ. Csel 4, 13-ban olvassuk: „Amikor látták az apostolok hitvalló bátorságát és megértették, hogy tanulatlan, egyszerû emberek, csodálkoztak."Mennyivel gyorsabban száguldaná be a világot az örömhír, ha a keresztyének nem lennének olyan félénkek és némák! Vigyázz, nehogy valaki vádoljon majd, akivel gyakran találkoztál, hogy soha nem beszéltél neki Jézusról! De egész lényünkbõl a békességnek kell áradni, hogy még szavak nélkül is ezt érezzék meg az emberek. Akkor áldott lesz a bizonyságtételünk.


Fegyverzetünk (IV.)Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát kiolthatjátok.
(Ef 6, 16)A fából készült, bõrrel bevont pajzs az egész embert, fejétõl a lábáig fedezte. Ez a hit képe. Voltak tüzes nyilak, amelyekkel meg akarták gyújtani a pajzsot; ekkor a harcos védtelenné vált. Õsi ellenségünk mindenekelõtt a hitet akarja elvenni, mert akkor nyert ügye van. Csak a hit õrizhet meg és tehet ellenállóvá a Sátán tüzes nyilaival szemben. A kétségek, sötét gondolatok, sõt Isten elleni káromlások ezek, amelyeket nyílként dob a lélekbe. Különösen a nyomorúság és szenvedés idején jön ezzel: Hol van a te Istened? Mit segít rajtad minden imádságod? Ha Isten igazságos és a szeretet Istene, hogyan gyõzedelmeskedhet az igazságtalanság, hogyan lehetnek a gyermekei elhagyottak? A jelen idõk sok alkalmat adnak ilyen gondolatokra, amelyek elnyeléssel fenyegetik a hitet. Az Úr Jézus elõre megmondta, hogy az utolsó idõkben súlyos próbák alá kerül hitünk. Sokakat elhitetnek majd a Sátán követei és elbuknak. „Az Embernek Fia, mikor eljön, vajon talál-e hitet a földön?" Sokan hûtlenül elhagyják majd a „zászlót" és hitüket is eldobják.A hit pajzsát is újra meg újra kell kapnunk. Csak az Isten Lelke által belénk plántált hit áll meg. Nem a könyvbõl tanult „hit", hanem a szív élõ hite vezet gyõzelemre. Maga Isten erõsít meg. A kételkedésnek a hit ellen intézett támadásait ismételten vissza kell vernünk a hit „mégis" szavával. Es ha úgy tûnik, hogy minden ígéret semmivé válik, annál erõsebben kell ragaszkodnunk Hozzá és a mindig szavahihetõ Igéhez, még a legnagyobb sötétségben is.Jób erõsítõ példa. Megingott a hite, de nem szenvedett hajótörést. Kételkedett Isten szeretetében, Isten kegyetlen ellenségnek tûnt fel elõtte, de mégsem engedte el Õt. Megrázó, hogy kisiklásai ellenére mégis mindig õbelé kapaszkodik: „Szemem könnyezik Isten felé." - „Az én tanúm az égben van." - „Tudom, hogy az én Megváltóm él." A hitnek ezekkel a szavaival védekezik, amikor az ellenség a hitetlenség szakadékába szeretné taszítani õt. „Istenem, a te utad szentséges" - mondja súlyos hitpróba idején a zsoltáríró. Úgy látszik, mintha vége lenne az ígéretnek (Zsolt 77, 9), de õ nem veti el bizalmát. Bár nem érti Isten homályos útjait, mégis „szentnek" látja azokat. Isten soha nem olyan, mint a szeszélyes emberek. Megtartja szavát, hû marad.


Fegyverzetünk (V.)Vegyétek fel az üdvösség sisakját is és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.
(Ef 6, 17)Az üdvösség sisakját más helyen a reménység sisakjának nevezi az Ige (1 Thess 5, 8). Itt tehát az eljövendõ üdvösségrõl van szó, amely Urunk visszajövetelével lesz nyilvánvaló. Ezt a reménységet sisakhoz hasonlítja, amely megvédi a fejet az ellenséges ütésektõl. Isten gyermekei számára is nehéz sorscsapások jönnek, de az eljövendõ reménység dicsõsége erõt ad nekik a kitartásra. Mindez most csak rövid átmenet, bármilyen fájdalmas is. A végén öröm int felénk.„Vegyétek fel a sisakot!" Ez kétféleképpen történhet. Elõször: Emlékezzetek reménységetekre, mélyedjetek el benne, kutassatok szorgalmasan utána! Mélyedjetek el mindenekelõtt a reménység nagy könyvében, János Jelenéseiben. Itt bontakozik ki reménységünk egész gazdagsága. A jelen sötétségében erõsítõ látásokat kapunk, így derûsek leszünk a nyomorúságban és erõsek a tûrésben. Másodszor: Reménységünket újra meg újra fentrõl kell kérnünk, mert sokszor minden szürke körülöttünk. Mit ér a legszebb kilátás, ha ködben van a táj? Istennek kell szétoszlatnia a homályt, hogy szemünk csodálkozva lássa, mit készített Õ nekünk. Akkor elfelejtjük a meredek kapaszkodó fáradságát és veszélyeit.A keresztyének nemcsak védekezésre vannak elhíva, hanem támadásra is. Le kell sújtaniok, ütéseket kell adniok, de nem testi fegyverekkel, nem a gúny és szidalom szavaival, hanem a Lélek kardjával, amely Istennek valamelyik Szava. Az ilyen Igét felülrõl kell kérnünk. - A felülrõl ajándékozott szó átütõ erejû, hatalma van és villámként hat. Jézus így kapta meg minden szavát az Atyától.Talán mi sem vagyunk szónokok és nincs természetes beszédkészségünk, de Isten a gyermekek és csecsemõk szája által erõsíti meg hatalmát ellenségei miatt (Zsolt 8, 3). Hányszor megszégyenítette már az okosok hitetlenségét így! Szívesen veszi, ha gyenge és tanulatlan emberek megdicsõítik Õt. Péternek a Lélek erejével tett bizonyságára a nagytanács is elhallgat, meg Simon mágus is (Csel 8, 22; 23, 9). Ellenségei nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, ahogyan István beszélt (Csel 6, 10). De a legdicsõségesebb az, amikor az ellenséget nemcsak elhallgattatja, hanem elvezeti az igazság megismerésére. Ez a legszebb gyõzelem, aminek az angyalok is örülnek a mennyben.

2018. október 13., szombat

A forrás


 Néhány hete volt egy érdekes nem is tudom mi imádkozás közben a Lídiákkal. Egy pici forrást láttam, ahogyan felbugyogott a föld alól, próbáltam két kézzel leszorítani, de nem ment. Elég erősen bugyogott.
Azóta is gondolkodom ezen.
Jézus mondja: Aki hisz Bennem, annak a belsejéből az élő víznek forrásai fakadnak. János7, 38

2018. október 12., péntek

Szükség

Joseph Prince arról beszélt, hogy Jézus egy főpap, Akihez bármilyen SZÜKSÉGEDDEL bátran fordulhatsz. (itt olvashatod)
Azon kezdtem filózni, hogy mit jelent a szükség, és hol használja a Biblia ezt a szót. Mindegyik nagyon beszédes, de a leginkább ez ragadott meg:
Ezért azt mondom nektek, nagyobb öröm lesz a Mennyben egyetlen bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szükségük erre.
Lukács 15, 7

2018. október 6., szombat

Az élet utat tör magának

Két emelet magasságban egy erkély szélén hajtott ki ez a fácska. Pár hete észleltem, azóta is meglep, gondoltam megörökítem, megosztom a következő Biblia-részlettel együtt:
Ezt mondta Jézus: „Egy földműves kiment a szántóföldjére vetni. 4 Ahogy szórta a vetőmagot, egy részük az útra esett. Odarepültek a madarak, és mind felcsipegették. 5 Más magok köves talajra hullottak, ahol sekély volt a termőföld. Ezek gyorsan kikeltek, mert nem voltak mélyen a földben. 6 Amikor a nap fölkelt, megperzselte a növényeket, és mivel nem gyökereztek mélyen, teljesen elszáradtak. 7 Megint más magok tüskés gyomok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyomok elnyomták és megfojtották őket. 8 A magok egy része azonban jó termőföldbe esett, felnőtt és termést hozott. Az egyik százszor, a másik hatvanszor, ismét másik harmincszor annyit termett, mint amennyit a gazda vetett. 9 Akinek van füle, hallja és értse meg!”

2018. október 4., csütörtök

Fogva tartod, vagy elengeded?

 Ha egy igét jobban meg szeretnék érteni, gyakran egy kis nyelvi kutatást végzek. Így történt ma is, mikor Jézus szavai jutottak eszembe. Így kezdi:
 Ján 20:22 És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nekik: Vegyetek Szent Lelket
Kettőspont, majd így folytatja:
Ján 20:23 Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.
megbocsát: ἀφίημι  (aphiémi)
1) dob, hajít
2) elküld, elbocsát, szabadon enged
3) kiad (hangot), kibocsát (szellemét)
4) elenged (tartozást), felment (munka alól)
5) megszüntet
6) megbocsát
7) elhagy, távozik, magára hagy
8) otthagy, magára hagy; figyelmen kívül hagy, elhanyagol
9) hagy, enged

megtart: κρατέω  (krateó)
1) jó erőben van, hatalmas, uralkodik, felülmúl, legyőz
2) birtokol, birtokában tart, ragaszkodik
3) megfog, megragad, megtart
4) visszafog, akadályoz

Pár ige, amiben ez utóbbi benne van:

Luk 24:16 De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék.
Máté 14:3 Mert Heródes elfogatta vala Jánost, és megkötöztetvén, tömlöcbe vetette vala Heródiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségéért.
Máté 18:28 Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala neki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nekem, amivel tartozol. 

2018. október 2., kedd

Isten lelke

 Mindig meg tud lepni Isten, ha adok Neki lehetőséget. Ne kérdezd, miért van ez, (már az esetlegesség), talán mert ember vagyok.
Ma sem volt ez másképp bár nehezen mentem elé, kb mint ekkor. Azon is újra elcsodálkozom, hogy bennem él (ti. Isten Szelleme) és teljesen újszerű reakcióim vannak. Nem logikus. Mi emberek úgy szeretnénk uralni mindent, pedig még saját magunkat is nehezen tudjuk, de mi a helyzet a bennünk élő Szentszellemmel? Vajon Őt is az uralmunk alá kellene hajtanunk, vagy a belénk rögzült szabályrendszerbe kéne beilleszteni? 
Tesóm kisebb korunkban a maga 13 hónapnyi előnyével mindig kiadta az ukázokat:
 • Hogy ülsz? Hogy álsz? 
 • Húzd ki magad! 
 • Ne csoszogj! 
... valahogy mindig tudta, hogy hogyan kell viselkednem. Ugyanakkor most itt él bennem Szentlélek, aki nem akar felettem basáskodni, de, ha teret adok Neki, meglep engem a saját reakcióival. Ma pl egy ige leírásakor kapott el a sírás. Olyan fajta sírás, ami a saját elvadult szívem miatti szomorúságról szólt, és cseppet sem terméketlen. Az ige ez volt: 
Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tõled! Csak azt, hogy:
 • igazságot cselekedjél, 
 • szeressed az irgalmasságot, 
 • és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. (Malakiás 6,8)
Ez a sírás tudom, hogy nem terméketlen. Felsír ismeretlen nyelven Valaki az Örökkévalóhoz, amolyan "hozsannásan". Hozsanna az jelenti, szabadíts meg hát!

1 Kor 2, 7 Mi Isten bölcsességét tanítjuk, amelyet ő mindeddig titokban tartott, noha már az idők kezdete előtt arra rendelte, hogy a dicsőségünkre legyen. 8 A világ felett uralkodó hatalmasok közül senki sem ismerte fel ezt a bölcsességet. Hiszen, ha felismerték volna, nem ölték volna meg a kereszten a Dicsőség Urát, Jézust. 9 Mert azt mondja az Írás:

„Amit szem nem látott,
    fül soha nem hallott,
    ember szíve meg sem sejtett,
olyan dolgokat készített Isten
    azoknak, akik szeretik őt.”[a]

10 Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által, aki mindent megvizsgál és kikutat, még magának Istennek a mélységes gondolatait is. 11 Mert senki sem ismerheti a másik ember gondolatait, csakis az illető saját szelleme, amely benne lakik. Ugyanígy, Isten gondolatait sem ismeri más, csak Isten Szelleme. 12 Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó Szent Szellemet, hogy általa megismerjük mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott.

2018. szeptember 30., vasárnap

Bulocska

Mindig azt hittem, hogy bulucska, de most megvilágosodtam, BULOCSKA. Állítom, HOGY rajtunk kívül senki nem hívja így a túróval töltött zsemlét. Gyerekkorom kedvence kis újítással került tányérra ma este.

 • Fél kg túró,
 • 8  szikkadt zsemle, 
 • 4-5-6 ek cukor
 • Vaníliás cukor, 
 • 2 tojgli
 • Pici só
 • Cirtomhéj, 
 • 1 vaníliás pudingpor
Nem akartam vacakolni, ezért belevágtam a töltelék hozzávalóit a turmixgépbe. 
A kiolajozott tepsibe beleteszem a megskalpolt, kibelezett, tejbe áztatott zsömiket, majd villámgyorsan megtöltöm őket és mehet a forró 200 fokos sütőbe. Ja, előtte a tetejére is teszek a maradék töltelékkel.
Kb 30 perc alatt megsütöm. 
Jó étvágyat!

Kapálsz, vagy nem?

 Nem tudom, hogy pontosan milyen apropóból jutott eszembe (vsz a saját porontyaimról)  a következő gondolat tegnapelőtt, úgy a mosogatás és a felmosás között:
 Adott volt a két gyerek, akik közül az egyik megígéri, hogy elmegy dolgozni, de nem teszi, míg a másik nemet mond, de mégis megteszi.
Amelyik ígérget, az gyakorlatilag képmutató is, mert - ki tudja, - nem akar konfrontálódni, vagy be akarja fogni a szülője száját.
Az a lényeg, hogy bármennyire felbosszant az, aki nemet mondott, a tetteik magukért beszélnek.

Máté 23, 28 Majd Jézus így folytatta : „Mi a véleményetek erről? Volt egyszer egy ember, és annak két fia. Az apa ezt mondta az egyiknek: »Fiam, menj ki, és dolgozz ma a szőlőmben!«

29 A fiú így válaszolt: »Nem megyek!« Később mégis meggondolta magát, és kiment dolgozni.

30 Ezután az apa a másik fiától is ugyanezt kérte. Ő így válaszolt: »Igen, uram, megyek!« — de végül mégsem ment ki.

31 Kettőjük közül melyik teljesítette az apja akaratát?”

„Az első” — válaszolták a vallási vezetők.

Akkor Jézus ezt mondta nekik: „Igazán mondom nektek, a vámszedők és a prostituáltak előbb be fognak menni Isten Királyságába, mint ti! 32 Mert eljött hozzátok Bemerítő János, és megmutatta az útját, hogyan válhattok Isten számára elfogadhatóvá, de ti nem hittetek neki. A vámszedők és a prostituáltak azonban hittek neki. Ti láttátok ezt, mégsem tértetek jobb belátásra, hogy hittetek volna Jánosnak!”

Ez is érdekelhet

2018. szeptember 28., péntek

A kézzelfogható szeretet

A budai Irgalmasrendi Kórház falán olvastam:
Egy ember annyit ér számomra, amennyi áldozatot hoztam érte.
Ez nekem most nagyon összecseng Jézus szavaival:

János 3, 17 Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével megmenekülhessenek. 

Lukács 19, 10 „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket.”
...
Még mindig a SZNI-s tanulmányban vagyunk, onnan vannak a mai igeversek is.
I. M. Á. K módszerrel tanulmányozzuk az adott napi szakaszokat. Ez kicsit időigényes  de megéri.
Mit jelent az I.M.Á.K rövidítés?

I – Az I betű az Igevers rövidítése – egyszerűen csak lemásolod a verset a Bibliádból. El fogsz csodálkozni azon, hogy Isten mi mindent le fog leplezni számodra azáltal, hogy időt szánsz arra, hogy lelassulj és le is másold, amit olvastál.

M – Az M betű a Megfigyelés rövidítése – mit látsz a versekben, amiket olvasol? Ki a hallgatóság? Ismétlődnek a szavak? Melyik szavak ragadják meg a figyelmed?

Á – Az Á betű az Átültetés rövidítése – itt válik Isten Igéje személyessé. Mit mond ma nekem Isten? Hogyan alkalmazhatom a most olvasottakat a személyes éltemre? Milyen változtatásokat kell létrehoznom? Van valamilyen lépés, amit meg kell tennem?

K – Végül a K betű a Köszönet/ Kérés szavak rövidítése, amit imában fogalmazunk meg. Imádkozd Istennek a szavait, amiket olvastál. Ha valamit megmutatott neked az igéjéből, köszönd meg neki. Kérj bocsánatot, ha egy bűnre mutatott rá az életedben. Emlkékezz, Ő nagyon szeret téged!


Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...