Keresés ebben a blogban

2015. február 28., szombat

1 napra eső jóhír > 1 napra eső rosszhír

 Minap nagyon elszomorodtam. Nem is értettem mi a gond.
Éled az életed, olvasol, hallasz híreket, impulzusok érnek, hatással vannak rád a világ rezdülései és végül nyomot hagynak a lelkeden. (Vagy a szellemeden?)
 Egész estig tartott a szomorkodás, aztán eszembe jutott EGY kiemelt hír, ami extra szomorúságot okozott.
 A Szent Szellem, Akit Isten ,,belénk telepített" - ahogy Csia Lajos fordítja a Jakab 4,5-ben - külön érzelmekkel bír. Ő szomorkodott bennem.
Reggel aztán, mikor odaültem, hogy olvassak valamit és imádkozzak, az jutott eszembe, hogy ,,Jöjjön el a Te országod!", Meg az Ézsaiás 11, 4-ből, hogy Igazságban ítéli a gyöngéket...
Jó lesz...

2015. február 26., csütörtök

(Fele)barátodra ne parkolj úthengerrel!

 Milyen érdekes az élet.
Valamit egyik nap biztosan tudok, másik napon elfelejtem, mert éppen nem azok az indulatok munkálkodnak bennem. Kicsit megváltozik a fontossági sorrend és kész.
Akkor emlékeztetőül Magamtól Magamnak:
1 Korintus 13
Bocsi a negyedik verstől kicsit átírtam, ha az eredetire vagy kíváncsi kattints a linkre!

4 Judit türelmes és jóságos. Judit nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, 5 Judit nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, Judit nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele,6 Judit nem örül az igazságtalanságnak, de Judit együtt örül az igazsággal. 7 Judit mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.


Nem parkol rá a (fele)barátjára úthengerrel.


(...) 1Kor 14, 1: Minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy ez az isteni szeretet éljen és működjön bennetek! Teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem ajándékait, leginkább a prófétálás ajándékát!
A dőlt betűvel szedett szavakat én csempésztem bele.

2015. február 23., hétfő

Egy szó

 Ma reggel elég nyomin keltem, egyszerűen semmit sem volt erőm csinálni. Gyerekeknek kaja, (de mit is?), konyhát összelapátolni, aztán magamat...
Valahogy mégiscsak sikerült asszem. Aztán szusszanásnyi időre odaültem a kanapéra és mondtam az Apukámnak, hogy csak egy szót mondjon, amit magammal viszek a hosszú és nehéznek ígérkező napra lelki táplálék gyanánt a szívemben!
Aztán eszembe jutott, hogy van ilyen írva a Bibliámban: Csak szólj egy szót...!
Íme:
Máté 8, 5 Amikor Jézus Kapernaumba ért, egy római százados lépett hozzá, és így könyörgött: 6 „Uram, a szolgám megbénult, otthon fekszik, és nagy fájdalmai vannak.”
7 „Megyek, és meggyógyítom” — válaszolta Jézus.
8 A százados azonban így felelt: „Uram, nem vagyok rá méltó, hogy a házamba jöjj. Elég, ha szólsz egy szót, és meggyógyul a szolgám. 9 A feletteseimnek vagyok alárendelve, s ők felhatalmaztak arra, hogy a katonáimnak parancsoljak. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj el!« — az el is megy. Vagy, ha szólok a másiknak: »Gyere ide!« — az odajön hozzám. És ha azt mondom a szolgámnak: »Tedd meg ezt!« — az meg is teszi.” 10 Ezen a válaszon Jézus nagyon elcsodálkozott, és ezt mondta azoknak, akik őt követték: „Igazán mondom nektek: egész Izraelben nem találtam ilyen nagy hitet senkiben. 11 Bizony, sokan eljönnek majd az egész világról, kelettől nyugatig a nemzetek közül, és asztalhoz ülnek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt Isten Királyságában. 12 Akik pedig arra születtek, hogy a Királyság örökösei legyenek, azokat kidobják a külső sötétségbe, ahol fájdalmukban sírnak majd és a fogukat csikorgatják.”
13 Majd a századoshoz fordult: „Menj haza nyugodtan! Legyen meg, amit kértél, a hited szerint!” Ezzel egy időben a százados szolgája valóban meggyógyult.

:)
Köszönöm, ez a szó sokat hozott ma nekem.

2015. február 22., vasárnap

Happy end

Jeremiás 29, 11 Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra — mondja az
Örökkévaló —, s ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról s bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok.
Péntek esti beszélgetés, a
 - Mit gondol Isten?
 - Semmit...
című párbeszédre válaszul:
(...)
Akkor mégiscsak gondol valamit, ráadásul jót. :)

Békesség:  שָׁלֹם שָׁלוֹם  (šálóm šálôm): egészséges, épség, béke, teljesség, nyugalom, jólét, harmónia
Felvirágzás:  תִּקְוָה  (tiqəváh): reménység, remény, várakozás
EZT IGEN!!!

ÉS EZT NEM:
Nyomorúság, baj: רָע  (ráʿ): rossz, hitvány, taszító, veszélyes, boldogtalan, szomorú

Végül, de nem utolsósorban a Szabkerék prédikációja, a'la Lakatos Péter. :)
Orvos (jelen esetben én) felírta, recept nélkül ingyenesen kapható a linkre kattintva.

Miről adsz hírt?

Még szemléletesebb a Károli szerint:
(...) Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről!

2015. február 20., péntek

Ha szól szavad...

Tegnapi szárnyszegésre válaszul ezt olvastam és jó néhány kifejezést alá is húztam benne magamnak:
:)
2 Korintus 3 
(...) Krisztus által teljes bizalmunk van Istenben.5 Nem mintha önmagunktól, a saját erőnkből képesek lennénk bármi jót tenni, hanem Isten az, aki képessé tesz bennünket erre. 6 Igen, ő tett alkalmassá minket, hogy az Új Szövetség szolgái legyünk — vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem pedig a Törvény betűjét! Az írott Törvény ugyanis megöl, a Szent Szellem pedig életet ad. ( ζῳοποιέω  (dzóopoieó) 1) életet ad, életre hív, megelevenít, 2) passzív alak: életre kel, megelevenedik
(...)
8 Mennyivel dicsőségesebb hát az életadó Szent Szellemet szolgálni! 9 Ha dicsőséges dolog a Törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre a bűneiket, és elítélni őket, akkor sokkal dicsőségesebb az a szolgálat, amely Isten számára elfogadhatóvá teszi az embereket!
(...)
12 Mivel mi ebben a nagyobb dicsőségben reménykedünk, teljesen nyíltan és félelem nélkül szólunk. 13 Nem úgy viselkedünk, mint Mózes, aki eltakarta az arcát, hogy Izráel népe ne láthassa a rajta ragyogó dicsőséget, se azt, amikor az elhalványul, és végleg eltűnik.  (...) 17 mivel az Úr a Szellem, ahol pedig az Úr Szelleme, ott a szabadság.18 Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr Szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségről-dicsőségre jutunk.

2 Korintus 4, 1 Mivel Isten az, aki a kegyelme által indítva ilyen szolgálatot bízott ránk, nem veszítjük el a bátorságunkat, és nem adjuk fel! (...) 

2015. február 19., csütörtök

Illusztrált hit

 Nem szoktam estére írni a naplómba, de ma kell.
Szép dolgot láttam és továbbgondoltam. Timi osztotta meg a Facen, hogy milyen szépeket tud rajzolni egy füzetbe, vagy könyvbe  a hite illusztrációja-képpen.
Úgy hívják, hogy Journal Biblia, és csuda klassz lehet csinálni, ha jó a kézügyességed.
Az jutott eszembe, hogy mit rajzolnék szép, hittel teli, erős napokon, és azon szomorkodtam, hogy van, mikor egy jól irányzott mozdulattal összetépnék, vagy összefirkálnák ezt- mondván, hogy elszálltam...
Akkor bizony egy szárnyaszegett madár kerülne a margóra.


2015. február 17., kedd

Küldetésben

Mi t olvassak ma reggel? Megkeresem a missziós parancsot a Máté Evangéliumának legvégéről, hiszen a minap emlegettem is:
„Mennyei Atyám minden hatalmat nekem adott a Mennyben és a Földön. 19 Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon! Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe! 20 Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek! Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér!”
Több olyan gondolatot hozott, amit eddig még nem:

 • Megmelengette a szívem, hogy Jézus azt mondja Velem van és velem is lesz végig! Hányszor érzem úgy, hogy sehol sincs? De most innen, ebből az Igéből is tudhatom, hogy ez nem igaz. Pl. tegnap, mikor mélyen megbántott valaki. Azon gondolkodtam, hogy ismét csapdába kerülök , vagy megszabadulok? Gyorsan mentem imádkozni és tadaaaam, sima ügy volt. NINCS HARAG! Mi ez, ha nem csoda? Az Ő jelenlétének csodája.
 • Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe! Nem ...-ben. A magyar nyelvben nagy különbség az a kis „n" betű. Nekem most azt a gondolatot hozta, hogy mélységeiben tanítani a Szentháromság összes résztvevőjéről. Teljes alámerülésig. 
Péld 4, 18 Az igazak ösvénye, mint a hajnali világosság: minél tovább haladnak rajta, annál jobban ragyog, egészen a déli verőfényig.

2015. február 14., szombat

Rabok legyünk, vagy szabadok?

Jó néhány barátom kapta kézhez az ,,Ellenség levelét" az elmúlt időszakban. Ilyesmik álltak benne:
 • nem ment meg Isten,
 • nem teljesül a vágyad,
 • hiába imádkozol,
 • ilyen-olyan vagy,
 • beteg vagy, 
 • beteg a gyereked,
 Mikor hallom, felmegy a pumpám. Ezek a beszólások mind ugyanarra hivatottak, hogy rabságba kerülj. Mint az a medve, amelyikről a minap olvastam, hogy a 4 X 4 -es ketrecéhez szokott és nem képes már arra, hogy a korlátlan szabadságba visszahelyezve fusson, szaladjon, hegyoldalról gurulva bukfencezzen.
Ezért fogom az ellenség levelét és elvonulok vele, mint annak idején Ezékiás, és kiterítem Isten előtt.
Hogy meri a tolvaj ellopni a testvéreim reménységét? Az én Istenem nem olyan Isten, aki csalfa vak reményt ad! Nem olyan, aki azt várja, hogy raboskodjon a gyermeke!
:)
A halogatott reménység beteggé tesz a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája. Példabeszédek 13: 12


2015. február 8., vasárnap

Vasárnapi suli - A gazdag és Lázár - Lukács 16,19-31

 Eljött a nap, megint a gyerekekkel vagyok, kíváncsi vagyok a kis lurkók ma mivel fognak elkápráztatni... :) ...Mondjuk a mostanában tanult dolgok alapján leginkább az Isten akaratát fogom kimondani fölöttük, mégpedig hogy látni fogom, amint:

 • Akik még nem-, azok rövid időn belül megtérnek, 
 • és most Isten leendő nagy harcosai és prófétái előtt állok,
 • Akik éhezni és szomjazni fogják az igazságot,
 • Akik az Atya imádói lesznek, mert az atya ilyen imádókat keres,
 • akik hamarosan nagy dolgokat fognak tenni Isten Királyságáért,
 • meg fognak telni Isten Szellemével,
 • az élő víz folyamai fognak feltörni a belsejükből.
 • egymást és másokat bátorítani fogják, 
 • lángba borítják a világot Jézusért!
Bizony pár éve is fontosnak gondoltam ezt a dolgot és most, mióta új alapokra helyeződött bennem, már-már küldetésnek tekintem a tanításukat.
Alaphangon azt mondanám, hogy ,,Kinek hiányzik a küzdelem velük? ", de mióta egyszer Jézustól meghallottam, hogy Őt magát fogadom el a személyükben, azóta másképp állok hozzájuk. Ma megint tanulni fogok Tőlük.
A gazdag és Lázár
Luk 16, 19 Jézus ezt mondta: „Volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig a legdrágább, legfinomabb ruhákat viselte, és napjait fényűző lakomákkal töltötte. 20 A háza kapujában egy sebekkel borított szegény koldus feküdt, akit Lázárnak hívtak. 21 Arra vágyott, hogy legalább a gazdag asztaláról lehulló maradékokkal jóllakhasson, de csak a kutyák jártak hozzá, és a sebeit nyalogatták.
22 Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok oda vitték, ahol most Ábrahám él. A gazdag is meghalt, és eltemették, 23 de ő a halottak országába került. Egyszer, amikor gyötrelmei között felnézett, meglátta a távolban Ábrahámot, mellette pedig Lázárt. 24 Ekkor felkiáltott: »Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy a vízbe mártott ujjával lehűtse a nyelvemet, mert borzasztóan éget ez a tűz!«
25 De Ábrahám így válaszolt: »Fiam, emlékezz csak! Amíg a földön éltél, részed volt minden földi jóban. Lázárnak akkor csak a nélkülözés, meg a szenvedés jutott. Most neki a vigasztalás, neked pedig a szenvedés a részed. 26 Ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárhatatlan szakadék van. Innen senki sem mehet át hozzátok, és tőletek sem jöhet át senki.«
27 Ekkor a gazdag így kérte: »Atyám, akkor legalább küldd el Lázárt az apám házához! 28 Figyelmeztesse az öt testvéremet, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrődés helyére!«
29 De Ábrahám így válaszolt: »Nekik ott van Mózes Törvénye és a próféták írásai, hallgassanak rájuk!«
30 De a gazdag tovább vitatkozott: »Nem úgy van, Atyám! Ha valaki a halottak közül megy vissza hozzájuk, akkor biztosan megváltoztatják az életüket.«
31 Ábrahám így válaszolt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.«”
Tehát elolvasva a történetet néhány fontos pontra bukkantam:
Az előző részben Jézus a gazdagság-szegénység ellentétéről beszél:
Luk 16,11 Ezért, ha a világi vagyonnal és a pénzzel nem gazdálkodtok hűségesen, akkor nem fogják rátok bízni az igazi gazdagságot!12 Ha nem gazdálkodtok hűségesen a mások vagyonával és pénzével, akkor nem fogják rátok bízni azt sem, ami pedig a tiétek!
Nekem ez most kicsit azt mutatja, hogy a gazdagoknak is volt útmutatása az Ószövetségben. Sokszor szólt arról Isten, hogy ne menjenek el a szegény mellett tétlenül.
Péld 19,17 Kölcsönadsz az Örökkévalónak, ha a szegényeken segítesz, ő pedig visszafizeti neked.
A Lukács 16-ban lévő gazdag nem adott morzsákat sem a szegénynek, pedig világos tanítást kaphatott itt az ószövetségi tanítások alapján.  Erről később szól is a példázat, mikor is kéri, hogy legalább az ottmaradt rokonainak szóljon valaki, hogy meggondolhassák magukat.
De Ábrahám több dologra figyelmezteti:

 • a földön már átvett minden jutalmat,
 • nagy a szakadék közte és a gazdag között,
 • van Mózesük é prófétáik, hallgassanak azokra az ottmaradtak!
 • »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.«


2015. február 1., vasárnap

Tele gondolatokkal

 Nagyon foglalkoztat mostanában a prófétaság, csodák és egyéb ajándékok Istentől.
Nap-nap után állok meg meglepődve azon, hogy hányan kérdőjelezik meg mégis ezeket a csoda-dolgokat a HÍVŐK között is. Sokan így szólnak: Csodák nincsenek...
Úgy érzem, hogy az újtól való félelmükben fogták a lavórt és a gyerekkel együtt kiöntötték. Egyébiránt pedig berakták Istent valami kis szűk skatulyába, amit szegényes képzeletük el tud fogadni....
Egészen biztos vagyok abban, hogy létező dolgokról beszélek.

Róm 8:19-21  Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rohadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...