Keresés ebben a blogban

2011. május 7., szombat

Bölcsesség - σοφία (szophia)

Az igazi bölcsességen gondolkoztam, az Istentől származó bölcsességen. Hogy ,,hétköznapiasan" szóljak: átlássak a szitán magammal, az emberekkel és a körülményekkel kapcsolatban. Hiszen annyi dolog befolyásol a a látásomban. De az ígéret szerint kaphatok felülről bölcsességet, és az igazat megvallva nekem szükségem is van rá.
Lássuk hát milyen kincseket tartogat nekem Isten, hiszen azt is mondja  Jakab apostol: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka...
Jakab apostol levele 3:13-18  Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.  Ha pedig keserű irígység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.  Mert ahol irígység és civakodás [van], ott háborúság és minden gonosz cselekedet is [van].  A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.  Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.
bölcsességnek szelídségével: πραΰτης  (prautész) - szelídség, jóindulat, barátságosság, higgadtság
De az mondja van másmilyen bölcsesség is: földi, testi és ördögi.
 Nem tudom holnap hogy fogom gondolni, most azt terveztem végigveszem az itt felsorolt bölcsességeket. Először veszem a ,,földi" bölcsességet. Ehez a szót fogom most alapul venni, és azokat a részeket a Bibliában, ahol előfordul ez a kifejezés.

földi:  ἐπίγειος  (epigeiosz) - földi, földön élő
Ján 3:12  Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?
1Kor 15:40  És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
2Kor 5:1  Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.
Fil 2:10  Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Fil 3:19  Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és akiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik [mindig] a földiekkel törődnek.
Jak 3:15  Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.


Mára ennyit, nem tudom mi jön ki belőle. Ez egy tanulmány, és még nincs kész.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...