Keresés ebben a blogban

2015. március 30., hétfő

Ézsaiás 40

Ézsaiás 40
„Vigasztaljátok népemet, bátorítsátok!— mondja Istenetek. —
2 Beszéljetek a szívére Jeruzsálemnek! Hirdessétek neki,
hogy szolgaságának ideje letelt, hogy vétkeit az Örökkévaló megbocsátotta, kétszeresen megbüntette már összes bűnéért
az Örökkévaló.”
3 Halljátok meg a kiáltónak szavát:
„Készítsetek utat az Örökkévalónak a pusztaságban! Egyengessétek Istenünk útját a kietlenben! Töltsétek föl mind a völgyeket, a hegyek és dombok legyenek rónává, ami tekervényes, legyen egyenessé, ami göröngyös, legyen simává!
5 Akkor megjelenik az Örökkévaló dicsősége, és minden halandó látni fogja, kivétel nélkül mindannyian!” — az Örökkévaló maga mondta ezt. Egy hang szólt hozzám:
„Hirdesd, jó hangosan!”  Kérdeztem: „Mit mondjak?”
Ezt mondd: „Minden halandó olyan, mint a fű a pusztán!
Minden emberi dicsőség, mint a mező virága. Csak rálehel az Örökkévaló, és megszárad a puszta füve, elhull virága. Bizony, mint a fű, olyan a nép! Elszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk szava örökké érvényes marad!”
9 Sion, jó hírt viszel,  hát magas hegycsúcsra menj fel! Jeruzsálem, jó hírt kiáltasz, ereszd ki hát hangodat! Ne félj, hirdesd bátran Júda városainak:
„Nézzétek, Istenetek jön!” Nézzétek, az Örökkévaló Isten jön hatalommal! Erős kézzel uralkodik.
Magával hozza népének jutalmát, de ellenségeinek megfizet érkezése előtt. Mint pásztor, úgy vezeti nyáját. gondjukat viseli, karjára gyűjti a bárányokat, s ölébe veszi, a szoptatósakat gyengéden vezeti.
 Ugyan ki mérte meg markával az óceán vizét? Ki mérte fel arasszal az egeket? A föld porát ki szedte kosarába, vagy ki tette mérlegre a hegyóriásokat? Ki mérte le a dombokat? Ki parancsolt valaha az Örökkévaló Szellemének? Tanácsot ki adott neki? Oktatta őt valaki? Vagy kitől kért az Örökkévaló tanácsot valaha? Ki tanította ítélkezni? Ki oktatta bölcsességre? Az értelem útjára ki vezette? Lám, a nemzetek, mint vízcsepp a vödörben,
csak annyit számítanak előtte! Az összes sziget és tengerpart, mint porszem a mérlegen.
16 Az Örökkévalóhoz méltó áldozathoz nem elég Libanon egész erdeje sem a tűzre, összes vadállata sem az égőáldozatra. Az Örökkévaló előtt a nemzeteknek semmi súlyuk sincs a mérlegen, a semminél is kevesebbek az ő szemében.
18 Kihez hasonlítanátok az Örökkévalót? Lehet-e képmást készíteni róla? Mégis van, aki bálványszobrot készít, fémből kiönti formáját, arannyal bevonja, ezüstláncokkal ékesíti. Akinek ilyen áldozatra nem telik, az nem korhadó fát választ, keres hozzá ügyes faragó mestert, bálványszobrot készíttet vele, s felállítja magának. Hát nem tudjátok, nem hallottátok? Nem mondták nektek soha?
Nem értitek, hogyan készültek a föld alapjai? Az Örökkévaló az egyetlen igaz Isten! Ott ül trónján a földkerekség fölött! Lába előtt a földi lakók, mint a sáskák a fűben, olyan aprók!
Ő feszítette ki az eget, mint fátylat, vagy lakósátrat a föld fölé. Ő teszi semmivé a hatalmas fejedelmeket, megfosztja hatalmuktól a földi uralkodókat. Alighogy helyükre ültették őket,
hatalmuk épphogy kicsírázott, alig vertek gyökeret a földben — ha az Örökkévaló rájuk fúj:
máris elfonnyadnak, kiszáradnak, s a vihar felkapja őket, mint polyvát a szél!
25 „Kihez akartok hasonlítani engem? Kivel mértek össze?” — kérdezi a Szent.
26 Nézzetek föl a magasba, tekintsétek a csillagokat! Ki teremtette azokat? Ki teremtette az égi seregeket? Bizony, ő néven szólítja valamennyit! Az Örökkévaló hatalma és ereje miatt egy sem hiányzik!
27 Miért mondod hát Jákób népe, hogyan mondhatod ezt Izráel nemzete: „Nem látja az Örökkévaló a sorsomat, túl messze van, hogy megvédjen az igazságtalanságtól!” 28 Hát nem tudod, nem hallottad soha, hogy Örökké Élő Isten az Örökkévaló, aki teremtette az egész földet, figyelmével mindenkit követ, s nem fárad el soha! Bölcsessége kifürkészhetetlen! 29 Ő ad erőt a megfáradottnak, s az erőtlen erejét megsokszorozza. 30 Mert elfáradnak még a fiatalok is, kimerülten összerogynak a legkülönbek. 31 De akik az Örökkévalóra várnak, akik benne bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, magasra szállnak, mint a sasok! Futnak, de nem fáradnak el, járnak, de nem merülnek ki.

Evangélium dióhéjban


Két dolog teljesen beitta magát a szívembe.
Első - ami rögtön hat pont:
 • Jézus Isten.
 • Lejött a Mennyből a Földre.
 • Tökéletes életet élt.
 • Meghalt a kereszten, hogy kifizesse a bűneim árát.
 • Feltámadt és felment a mennybe.
 • Felajánlja nekünk az örök élet INGYENES ajándékát. (Nem lehet kiérdemelni, vagy megdolgozni érte.)
Második:
Két kérdésem van a számodra:
 1. Biztosan tudod, hogy ha meghalsz Istennel leszel a Mennyben?
 2. Mire alapozod a válaszod?
Na erre még meglett keresztény emberek sem tudják minden esetben a jó választ.
Súgok, a képen ott a válasz.

2015. március 29., vasárnap

Titusz mélyvízben

 Annyira jó hatással volt rám a héten Perjési István tanítása, hogy többször is meghallgattam. A szellemi szülőségről beszélt - annak minden kínjával és örömével.
Mivel az elmúlt pár héten igazi nehéz szüléseim voltak, ezért szükségem volt némi iránymutatásra ez ügyben. Isten tényleg meg tud engem lepni a válaszaival.
Néhány meglepő gondolat:

 • Jézus, mint tanító példakép, nem akadt ki rajta, hogy a tanítványai el-el buktak. A szellemi szülőnek is el kell tudnia fogadni!
 • Mi a ,,végállomás keresztény", mint fogalom jelentése? Súgok. Aki elkaparta az egy tálentumát.
 • Elszámoltathatóság. Legyen valaki, aki bármikor megkérdezhet engem a sötét dolgaimról.
 • Én magam se tartsak attól, hogy helyrebillentsem más álláspontját, ha az igeellenes - szeretettel.
 • Békesség Fia - a tanítvány maga: Luk 10:6  És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon marad; ha nem, ti reátok tér vissza. 

 Nagy kínomban is megállapíthattam, hogy mivel én is távol állok a ,,szuperkeresztény" fogalmától, nincs jogom senkire semmit mondani, azt viszont mindig is képviselnem kell, hogy Isten (szerintem) mit gondol erről, vagy arról a dologról, mint Pl. eutanázia, öngyilkosság, késsel fenyegetni a családot, hitetlenség...  Nem kellemes feladat, - pláne nem lehet az a hallgatónak - de időnként elkel a figyelmeztetés az embereknek, mikor letérnek az útról.
Azt tudom, hogy szeretet nélkül nem működhet.
Ugyanakkor látom, hogy nem mindig fogadókészek rá az emberek, ahogy én sem. Néha kérnünk kell, hogy Isten segítsen bűnbánatra jutni - ha lehet időben, még mielőtt sok kárt teszünk magunkban, vagy másokban.
Eszembe jutott az is, hogy apukám hogy elfenekelt ijedtében, miután betörtem a fejem gyerekkoromban.
Ezt nem akarom.
Titusz 1, 13B Ezért bánj velük szigorúan, és figyelmeztesd őket, hogy egészségesek legyenek a hitben,

2015. március 28., szombat

H4K

 Ma hullafáradtan, kongó aggyal, mégis felüdülve zarándokoltam haza a másfélnapos gyerektanítói képzésről.
A Hope 4 Kids látása szuper. Idézek a weboldalról:
A „Reménység a gyermekeknek” anyaga 7-13 év körüli gyerekek számára lett kidolgozva (de gyakorlatilag tanítható bármilyen korosztálynak), akik játékos formában, rendkívül aktív módon tanulják meg az evangéliumot. Az anyag teljes mértékben bibliai alapú, és ösztönzi a gyerekeket a szellemi növekedésre.
Látva Kata lelkesedését, csak annyit tudtam kérni, hogy a látása hadd legyen az enyém is!
Na de fertőző is volt. Hazafelé a Pennyben majdnem elregéltem a pénztárosnak.
:)
Mindeközben azon filózok, hogy mennyire nagy ajándék, hogy ismerhetem Jézust.
Minap három kollégámmal együtt ebédeltünk - ahogy máskor, de egyikük nyelve igencsak csípős volt.
Ilyeneket mondott:
 • A keresztények ott rontják el, hogy sulykolják az emberekbe a bűntudatot.
 • Inkább lenne buddhista, mer' azok milyen cuki békések már.
 • Ez a Szentháromság izé milyen nagy baromság. 1, az nem 3. Hol volt a többi a teremtéskor?
 • Hat nap alatt, mi? Egy rendes felvilágosult teomókus nem veti el az evolúciót....
Na de eddig és ne tovább. Ott ültem egy református-, egy volt ministráns és egy ,,hiszem, ha látom" típusú katolikus között, akiket annyira, de annyira szeretek, hogy nem lenyomni szeretném a torkukon az evangéliumot.
Mit is mondjak, miután megállapítom, hogy kóstolgatnak, de nem kicsit? :)
Hála Istennek - de tényleg, - egyszerű, szeretetteljes válaszaim voltak:
 • A bűn egy létező dolog, de Jézus meghalt érte, ezért nekünk már nem kell. 
 • Ha ismeri az Ószövetséget, akkor tudhatja, hogy a Tízparancsolatban benne van, hogy Ne legyenek idegen isteneid énelőttem...! Mit is jelenthet ez? Vsz azt, hogy ámbár elismeri Isten az idegen istenek létét, de azt PARANCSOLJA, hogy ne szeresd és ne tiszteld azokat!
 • A kereszténység tényleg nagyon sok rosszat tett, de  mindez egy helytelen istenismeretből fakadt. Isten jó. Ne keverje össze a gonosz tetteket Vele.
 • Szerintem egy igazi keresztény ember nem tesz olyat, mert tudja, hogy egyszer felelnie kell a gonoszságáért.
 • A Szentháromság nem légből-kapott fogalom és Jézus és Szentszellem ott volt a teremtésnél. Ezt az Ószövetség is kijelenti több helyen. (Péld 8) A Szentlélek ott volt több prófétában is - erről az Újszövetség is említést tesz Jézus bemutatásánál - Simeon Luk 2:25.
 • Véleményem szerint a teológia a hit halála. Én elhiszem, hogy a Biblia igaz - beleértve a teremtést is.
 • Tudom, hogy ő is hisz Istenben - a maga módján. De akkor magyarázza már el nekem, hogy mi a normális határ - már abban, ami szerinte még elfogadható és honnan gondolja, hogy az tuti?
Örülök, hogy beszéltünk róla.
És milyen jó, hogy most a gyerektanítói kurzuson átvettük az evangéliumot dióhéjban... Két perc alatt világosan továbbadható.
Péld 8:23-30  Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;  Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai; Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentumait: Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.

Ígéret


2015. március 25., szerda

Szőlővesszők

Most, mikor újra közeledik a csütörtök, mikor is néhányan összejövünk a Bárkában, azt terveztem, János evangéliuma 15-16-os részét vennénk át. Egyszerre biztos nem sikerül.
Tegnap, mikor olvastam, sok új gondolatot hozott.
Pl: ...kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az nektek. - Jól hangzik. :)
4X szerepel ezen a pár oldalon:
János 15,7; 15,16; 16,23; 16,24
Van egy-két feltétel is, ezeket is végig kellene venni.
A másik a cél:
Ján 15:8  Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
A dicsőítés szó szerintem a világban szinte ismeretlen, nekem is homályos elképzeléseim vannak és gondolkodóba estem, mikor meg akartam ezt mai magyar nyelven fogalmazni.
Mi a csuda ez?
Szösszenet a netről: Isten dicsőítése szívünk természetes válasza Isten szeretetére, kegyelmére, hatalmára, erejére. A dicsőítő szív megnyitja az utat Isten jelenlétéhez, és előkészíti a szívet Isten igéjének hatékony befogadásához.
Görögből:  δοξάζω  (doxadzó) 1) dicsőít, magasztal, 2) dicsőségessé tesz, megdicsőít

És mi nem az, vagyis mi az ellenkezője?
 ἀποδοκιμάζω  (apodokimadzó)  - rossznak, alkalmatlannak nyilvánít, kifogásol, elutasít, visszautasít
Ezt tették Jézussal sokan:

Máté 21:42  Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.

Márk 8:31  És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.

Márk 12:10  Ezt az írást sem olvastátok-é? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé.

Luk 9:22  Ezt mondván: Szükség az ember Fiának sokat szenvedni és megvettetni a vénektől, a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon feltámadni.

Luk 17:25  De előbb sokat kell néki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől.

Luk 20:17  Ő pedig reájok tekintvén, monda: Mi az tehát, ami meg van írva: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé?

Zsid 12:17  Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt [az áldást].

1Pét 2:4  Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz,

1Pét 2:7  Tisztesség azért néktek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;


Öröm

Mai szavam az öröm.
Midőn reggel felébredtem, arra gondoltam, hogy megint zsákokat cipelek, de minek?
Le kell rakjam szép sorban őket, csak nehéz hozzáfogni. 
Gyakorlati része ennek úgy néz ki, hogy elmondom Jézusnak, hogy tudom, hogy szeret és meg van írva, hogy ha elfáradtam, menjek hozzá. Ő nyugalmat fog adni.
Máté 11,28-30 „Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok —, akkor meg fogtok nyugodni. Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz! A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű.”
Ezek fényében elmondom neki, az összes búmat - bánatomat, amikkel nem tudok mit kezdeni. Minden zsákomnak van neve. Sokról nem is gondoltam, hogy ekkora súllyal nyom lefelé, de mikor letettem, mázsányi teher esett le a szívemről. Mi a bánatért gyűjtöttem, őket? Nem az én dolgom, hanem Jézus dolga ezekkel vacakolni.
És hogy az örömnél hogyan kötöttem ki?
Megnéztem a Róma 14-ben az Isten országának leírását:
17 Mert az Isten országa ... igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
Tehát öröm: χαρά  (khara) - öröm, ujjongás
Jó hely, nem? Ki nem vágyik rá? Most, mikor tervezgetjük a férjemmel azokat a wellness napokat, annyira tetszik a sok kép, amit találtunk a neten. Ugyanígy elképzelem az örömöt és békességet az életemben és a szeretteim életében.
És még egy Ige az örömről, és ez megríkatott - örömömben:
1Pét 1:8-9  (Jézus) Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: Elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét.
1 Péter 1-ről pár hete... 

2015. március 19., csütörtök

Mi miért nem tudtuk kiűzni?

 Csodálatos volt minap a jó hír, amit hallottam. Egy keresztény tanár barátom mesélte, hogy egy munkatársa depressziós lett. Ez még nem a jó hír. :) Gyakorlatilag emberileg nem volt szinte semmi megoldás, az orvosok nem tudtak segíteni. Elmentek hozzá egy másik hívő tanár (katolikus!!!) munkatársának kérésére, - mondván, hogy meg van írva... - tegyük a kezeinket a betegekre imádkozzunk érte. Megtették és az illető meggyógyult. Nem sok kedve volt a barátomnak ehhez, de megtette és tadaaam, sikerült. Azóta is hirdeti az illető, hogy Isten meggyógyította.
Vele is beszélgettünk arról, hogy mi oka lehetett, hogy más esetben nem gyógyult meg a beteg, akiért néha hosszan imádkozott több hívő?
Utánanéztem az Újszövetségben, hogy kit nem gyógyított meg Jézus és nem látok ilyet. Azért támadt fel bennem ez a kérdés, mert sok dologgal szembetalálkozom és nem értem.
Itt állok felnőtt, érett, hittel teli emberként egy csomó kérdéssel az új életemmel kapcsolatosan, amiket nem értek.
 • Nem tudom miért sír bennem Isten Lelke? 
 • Miért fáj Neki valami ennyire, hogy az én szívem szakad meg?
 • Miért esedezik bennem egy másik, számomra egyenlőre ismeretlen nyelven?
 • Miért nem bír belenyugodni járulékos veszteségekbe?
 • Ezt mondja: „Jaj, elvész a népem, mert nem ismeri az Örökkévalót!...”
Megbízható forrásaim az Isten Szelleme és a Biblia és a nálam többet tapasztalt Istenben bízó emberek, tehát nem vagyok teljesen tanácstalan vagyis teszem, amit tudok.
Ma ez annyi volt, hogy kikerestem Igéket ezzel kapcsolatosan és egypárat közreadok ebből:
Máté 4:23 És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.

Máté 9:35 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.

Máté 10:1 És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget.
És a címben említett kérdésre talán válaszul:
Máté 17, 14  Amikor Jézus visszament az összegyűlt sokasághoz, egy férfi jött hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: 15 „Uram, könyörülj meg a fiamon, mert szörnyű rohamai vannak, és borzasztóan szenved. Gyakran előfordul, hogy tűzbe vagy vízbe esik. 16 Elhoztam őt a tanítványaidhoz, de ők nem tudták meggyógyítani.”
17 Jézus ekkor ezt mondta: „Milyen hitetlen és romlott ez a nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom?! Meddig szenvedjelek el még titeket? Hozzátok ide azt a fiút!” 18 Akkor Jézus ráparancsolt a gonosz szellemre, aki kiment a fiúból. A fiú pedig azonnal meggyógyult.
19 Amikor Jézus egyedül volt, odamentek hozzá a tanítványai, és megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni ezt a gonosz szellemet?”
20 Ő ezt felelte: „Mert gyenge a hitetek. Igazán mondom nektek: ha van hitetek — még, ha csak egy mustármagnyi is —, és azt mondjátok ennek a hegynek: »Menj innen oda!«, akkor az oda is megy. Akkor semmi sem lesz lehetetlen a számotokra.”
 Mindezek a gondolatok úgy vélem nem véletlen álltak bennem össze most. Készülünk agy rendezvényre, amit gyülekezetünk évről-évre megrendez, de eddig nem volt benne az az elem, amit én most tulajdonképpen ,,Isten Országa" névvel tudnék ellátni. Kávézni, bábjátékot nézni, kreatívkodni bárhol lehet, de meggyógyulni...? Csak Isten Országában.
Ennyire erősen soha nem éreztem, hogy közvetlen kell az emberek gyógyulásáért, szabadításáért imádkoznunk, és én fogom előkészíteni ezt a területet.
Úgy érzem el kell kérnünk Istentől ezt, a lehetőségek-, a hatalom-, az összefogás-, a látás magas szintjét.
Itt, ezen a ponton nem mindegy, hogy mi hogyan vélekedünk Istenről.

Nem először kavart fel a téma.
Írtam erről itt is: Szabad-e gyógyítani?
Itt is: Szívszakadás
És itt is: Bárka
És egy kedves hugi igehirdetése itt hallgatható.

Olthatatlan láng













Gm              Cm                    Badd9           Dm
Szerelmed erősnincsen erősebb földön és égen,
Gm              Cm                    Badd9           Dm
Mikor átölelsz, a fájdalom enyhülés elszáll a szégyen,
Gm              Cm                    Badd9           Dm
Tekinteted mély mint az óceán, benne elmerülnék;
Gm              Cm                    Badd9           Dm
Ott irgalom vár rámés még egy esély ha megbotlanék.
Gm              Cm                    Badd9           Fsus, F
Csontjaimba zárt olthatalan láng jelenléted,
Gm              Cm                    Badd9           Fsus, F
Forró mint a tűzerős mint a sír a szerelmed.
Eb   F  Gm   F       Eb                  F                     Cm         Gm F
Tiéd mindenemégj bennemtölts be engem.
Eb   F  Gm   F       Eb                  F                 Cm   Gm       F         Eb (Eb...)
Tiéd mindenemMegváltómKirályomAlkotóm és Istenem.
Szerelmed erősnincsen erősebb földön és égen,
Szerelmed reményhajnalcsillagként vezet az éjben.
Gm                       Cm                        Badd9                  Dm
szívem bezárt kertminden gyümölcsét neked nevelem.


2010-07-26, Zene és szövegDobner Illés

2015. március 18., szerda

Két dolog

Kik boldogok a Jézus szerint?
Máté 5
Ez a kettő, valahogy mindig szinte párban jár az Újszövetség lapjain. Biztos mély az összefüggés közöttük... :)
 • boldogság
 • Isten országa / királysága
Először is kikerestem, hogy mi a boldogság és hányszor, milyen formában van jelen:

μακάριος  (makariosz) 1) boldog; szerencsés; jómódú; 2) boldogító - és 49 helyen szerepel az Újszövetségben, ebből 9X a Máté 5-ben. Lásd a fényképen, (A bejegyzés végén részletesen.)

Másodszor - ma ez nagyon megragadott:
Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből
A hit energiái

A mennyek országa erővel tör utat és az erősek ragadják azt el.
(Máté 11, 12)

Igaz, hogy minden kegyelem, de ne tekintsd a kegyelmet úgy, mint a restség párnáját. Ellenkezőleg, a hit minden erőt mozgósít. Valamikor Izrael népe kegyelmi ajándékként kapta meg Kánaánt. Isten kezükbe adta Kánaán népeit is. Mégis súlyos harcok árán kellett az országot birtokba venniök és győzelmet kiharcolniok, noha mindent ajándékba kaptak. Péter elhívásánál a gazdag halfogás csodálatos ajándék volt, a tanítványok mégis verejtékezve és fáradozva vonták a hálókat a partra. A hit is isteni ajándék elfogadása, de nem álomban hull az ölünkbe. A hitben, ha az valódi, van valami kényszerítő, sürgető vonás és szinte erőszakkal ragadja magához a mennyet. Az Urat szaván fogja és nem engedi el: hiszen megígérted és szavad köt! Be kell azt rajtam teljesítened. Neved dicsősége követeli ezt meg. El nem mozdulok innen, míg meg nem szabadítasz a gonosz lelkiismerettől és az engem fogva tartó bilincsektől. Te magad mondtad Uram, hogy keressem orcádat. Szívem nyitva áll Igéd előtt. Te segítséget nyújtasz annak, aki hozzád fohászkodik, s így én nyomorult ember nem bocsátlak el téged. Uram, én ezt nem érdem szerint kérem. Nem lehet semmiféle igényem, de bízom a te könyörületességedben.

Földi problémáinkban nem követelhetünk mindenáron segítséget tőle, de ahol az üdvösség kérdése forog kockán, ott szabad, sőt kell is erőszakoskodnunk és nem hagyhatjuk magunkat könnyen elutasítani. Szabad ezt mondanod: Uram, meg kell, hogy tarts engem! Mert Isten világosan tudtul adta akaratát, hogy nem akarja, hogy egy ember is elvesszen. Nem akarja a bűnös halálát. Azt akarja, hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére. Nem áll ellene a hitből származó sürgetésnek. Ennek a hitnek egyik legszebb példája a kananeus asszony, aki elől az Úr Jézus nem tudott elzárkózni. Igaz, hogy ez az asszony még azt is vállalta, hogy a kutyák közé sorolják őt, csakhogy részese lehessek az asztalról lehulló morzsáknak. Az Úr nem tudta őt elutasítani. - Az üdvösségéért szorongó ember úgy látja magát, mint nagy bűnöst, mint istentelent és az Úr ellenségét. De éppen ezáltal lesz része az üdvösségben; hiszen Jézus elfogadja a bűnösöket és Isten megigazítja az istenteleneket. A hit nem engedi magát elutasítani és így erővel ragadja meg az Isten országát.

Boldogság ezeken a helyeken: 
Máté 5:3 Máté 5:4 Máté 5:5 Máté 5:6 Máté 5:7 Máté 5:8 Máté 5:9 Máté 5:10 Máté 5:11 Máté 11:6 Máté 13:16 Máté 16:17 Máté 24:46 Luk 1:45 Luk 6:20 Luk 6:21 Luk 6:22 Luk 7:23 Luk 10:23 Luk 11:27 Luk 11:28 Luk 12:37 Luk 12:38 Luk 12:43 Luk 14:14 Luk 14:15 Luk 23:29 Ján 13:17 Ján 20:29 Apcs 20:35 Apcs 26:2 Róm 4:7 Róm 4:8 Róm 14:22 1Kor 7:40 1Tim 1:11 1Tim 6:15 Tit 2:13 Jak 1:12 Jak 1:25 1Pét 3:14 1Pét 4:14 Jel 1:3 Jel 14:13 Jel 16:15 Jel 19:9 Jel 20:6 Jel 22:7 Jel 22:14
Mazsolázzon, aki akar. :)

2015. március 15., vasárnap

Jó hír

 Az Újszövetségben olvashatjuk, hogy egy alkalommal, mikor János börtönbe került, elküldte két tanítványát Jézushoz, hogy megkérdezze Ő-e a Messiás, vagy mást várjanak.
Jézus egy idézettel felelt neki:
Vakok látnak, sánták járnak, leprások meggyógyulnak, és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik;... Ezt az Ézsaiás könyvéből idézi, a 29. részből:
18-21 Azon a napon a süketek meghallják a könyvtekercs szavait, a vakok ismét látnak, mert a sötétség és homály eltűnik. A szelídek és alázatosak ismét örülnek az Örökkévalónak, a nincstelenek örvendeznek Izráel Szentjének. Mert a kegyetlen zsarnok semmivé lesz, és a gúnyolódó eltűnik.
Akik gonoszságra törekednek, egy szóért is megrágalmaznak valakit, csapdába ejtik, aki igazságosan ítél a kapuban, mondvacsinált ürüggyel akadályozzák az igazat — azok mind elpusztulnak.
Sokszor gondolkoztam már, hogy miért nem így fejezi be Jézus, hogy a szegények meggazdagszanak, de hát ez is csak Isten gondolkodásának kikutathatatlanságára mutat. :)
Róm 11:33  Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útjai!
Fel kell tennem a kérdést: Kinek kell ez a jó hír?
Például nekem. Én belepusztulok, ha nem ellensúlyozza valaki ezt a sok rosszat. Ez a föld tele van rossz hírrel. Nagyon el tudok csüggedni, mikor a munkám kapcsán egy-egy anyag a kezembe kerül és belegondolok ezekbe a kisiklott életekbe, súlyosan bántalmazott gyerekek sorsába. Vagy ha megnézem a híreket, látok pl. levágott fejű keresztény gyerekeket, elcsüggedek és sírok.
Az én lelkemnek gyógyír a fájdalomra az, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van... Lásd  Ézs 9
Nekem jó az, ha meghallgatok egy igehirdetést és minimum az, hogy Isten üzen belőle nekem valamit, amit ha eddig rosszul láttam meg tudom változtatni, vagy ha jól csináltam úgymond rábólint. (Thank You Szabker / Vera, Péter és Zsolt!)
Valakit ez nem vigasztal és nem érti, hogy hogyan lehet ennyi testi - lelki nyomor itt a földön.
Én azt hiszem értem. Mindez azért lett így, mert egyszer eldöntötte az ember, hogy nem kér a csodás kapcsolatból Istennel. de Isten mégis adott egy menekülési lehetőséget Jézus személyében.
EZ A JÓHÍR!

Mikor elolvastam a Viskó című könyvet, napokig sírtam, itt össze is foglaltam.
Todd Burpo története szintén szívemhez szólt.
Itt is magam alatt voltam, de a jó hír segített.
Ez az írás is tanácstalanságból, szomorúságból fakadt

2015. március 12., csütörtök

Rendszerüzenet Blájentől

 Tegnap kaptam egy ,,rendszerüzenetet", miszerint a blogom nem ,,mobilbarát"
Bármit is jelentsen ez, - nadon dulva és tűlhetetlen kélem! - mondaná Brian.
Én viszont azt mondom, hogy dolgozok a' zügyön, türelem! :)
Na de félre a hülyeséggel!
 Ma jó korán keltem és - mivel csajos randink lesz a lányokkal a Bárkában, - próbáltam fókuszálni egy kicsit arra, hogy miről beszélgessünk és milyen részt olvassunk a Bibliából.
 • Első akadály, ami elválasztott Hitem Alanyától, Állítmányától és Tárgyától, az a bűn volt.
Tegnap megint rosszul sikerült lereagálnom egy türelmetlen barátom hisztijét és bizony dühös lettem.
Ez nem helyes. Bocsánatot is kértem. Hiába van igazam, nem az én dolgom, hogy az után kajtassak. Egyébként meg nem is biztos, hogy igazam van. :) Így lehetne a legjobb barátom - néha a saját házam népe is - ellenség, aztán meg dolgozhatok rajta, hogy jókat-, és ne rosszakat gondoljak róla.
Szóval le a bűnnel! Nem először jöttem rá, milyen nehéz az ,,ellenségeimet" áldani és nem átkozni. Csupa jót kívántam imában, meg hogy nehogy rossz érje és egészséges legyen, Isten ne bántsa miattam.
 • További akadálynak bizonyultak a különféle aggodalmaim. 
Amíg nem vagyok képes bízni Teremtőmben és Megmentőmben, hiába minden. Szóval ezekről is beszéltem Apukámmal. Egyesével, semmi nem lényegtelen.
 1. férjem (munkája, egészsége, gondolkodása),
 2. gyerekeim (tanulása, egészsége, gondolkodása),
 3. saját magam (munkám, egészségem, gondolkodásom),
 4. barátaim (munkája, egészsége, gondolkodása)
 • Aztán arra gondoltam, hogy az 1Péter 1-et fogjuk olvasni, tanulmányozni. Nekem legalábbis rengeteg új gondolatot vetett fel.
Mindenképpen szeretném, ha mindenki, aki elolvassa, elgondolkodna minden egyes szaván, kijelentésén. Mivel kétszer nem vagyok ugyanabban az állapotban, vagy fejlődési szinten, mindig mást jelent nekem.
Ma a következőket húztam alá, bár az egészet aláhúzhattam volna:

 1. jövevény az 1. versben: Péter, a Felkent Jézus apostola [írja e levelet] a pontuszi, galáciai, kappadóciai, ázsiai és bitüniai szétszórtságbeli jövevényeknek
 2. romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökrész elnyerésére, melyet a mennyekben tartanak fenn a ti számotokra, - 4. vers
 3. (...) akiket hiten át Isten hatalma őriz egy nagy megmenekülésre, mely készen vár arra, hogy az utolsó időben lelepleződjék. - 5. vers - Hű, ez jó!
 4. ő az, (Jézus) akit bár nem láttatok, mégis szerettek, akiben most, mikor nem látjátok Őt, de hisztek benne, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel ujjongtok, mivel elnyertétek a hitnek célját, a lelkek megmenekülését. 8-9. vers
 5. (...) a Felkentnek bennük lakó Szelleme - ti. a prófétákban az ószövetség idején!!! (...) - 11. vers
 6. Ezért övezzétek fel gondolkodásotok csípőjét, s aztán józanul, bevégzettekhez illően vessétek reménységeteket abba a kegyelembe, melyet a Felkent Jézus lelepleződése fog hozni nektek. 13. vers
 7. Azért is írták meg: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok." 16. vers - hivatkozások olvasása+ mit is jelent pontosan a szent kifejezés
 8.  És ha Atyának nevezitek Azt, aki minden egyes embert munkássága szerint személyválogatás nélkül ítél meg, akkor félelemmel forgolódjatok zsellérségetek ideje alatt, 17. vers - Szóval fontosak a tetteink is, nem csak a hitünk. Különben is mit jelent az, hogy félelemmel töltsük a zsellérségünk / jövevénységünk idejét?
 9. kit a világ megalapítása előtt már kiszemeltek, de [csak] az idők utóján tettek láthatóvá értetek. 20. vers
 10. (...) akik rajta - Jézuson - keresztül hittetek Istenben (...) 21. vers
Folytathatnám, de kimeríthetelen a kincsesbánya...
:)

2015. március 3., kedd

Mit akar a Szellem?

 Némi magyarázatra szorul mostani bejegyzésem, mer' hogy mér' írok én ilyesmiket...
Tudni kell, hogy sok dolog foglalkoztat a hétköznapokban és köztük egy-egy barátom égető problémája mellett sem tudok érzéketlenül elmenni.
Most egy olyan Valaki nehézségei foglalkoztatnak, aki valóban rengeteg olyan szenvedésen megy keresztül, mint Jób és végül bizony nemigen akaródzik neki továbbcsinálni.
Igen, megértem emberileg, de mit akar Isten? 
Lekapcsolni a gépeket? Vajon Aki a fület alkotta nem hall-e???
Vajon Aki az életet adta nem képes-e elvenni, mikor Ő, a szuverén Úr és Király elérkezettnek látja az időt?
Tehát, amint azt mostanában látható, arról elmélkedem, hogy mit akar Isten? És mint Élő Valakit meg is kérdezem: Mit mondasz? 
Habakuk 2, 1 Felmegyek az őrtoronyba, őrhelyemre állok, figyelek, hogy lássam, mit mond az Örökkévaló nekem, s mit felel panaszomra.
És Ő ezeket feleli:

Galata 6,8 Aki a hús világába vet, saját húsából fog romlást aratni, aki ellenben a Szellembe vet, a Szellemből fog örök életet aratni.

Róm 8,5-8 Akik régi emberi természetük szerint élnek, azok egyre csak arra törekednek, amit ez a régi természet kíván. Akik azonban a Szent Szellem szerint élnek, azok arra törekednek, és azzal foglalkoznak, amit a Szent Szellem kíván. Régi emberi természetünk igyekezete végül is a halálhoz vezet. A Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik. Régi emberi természetünk törekvése tehát ellentétes Isten törekvésével, mivel nem akar, de nem is tud engedelmeskedni Isten törvényének. Ezért, akik a régi emberi természetük uralma alatt élnek, azok nem tetszenek Istennek.

2015. március 2., hétfő

Mi a mai jó hír?

Tegnap Józsi a Habakuk próféta könyvét vette végig. Nekem kiemelkedően fontos vers belőle a 2,4:
(...)  az igaz pedig az ő hite által él.
Ezt az újszövetség 3X is idézi.
Róm 1:17; Gal 3:11; Zsid 10:38;
Mindegyik külön-külön is megérne egy-egy misét - bármit is jelentsen az.
:)
Nekem most jó hírnek számított az, hogy megnéztem mi mindent jelent a héber szótárban az ,,él", és hogy másokkal is megoszthassam, lefotóztam. Íme:

Ezek alapján a kifejezések alapján azt hiszem Isten különleges dolgokat tartogat nekünk.

Róma 1, 17 Az örömhír mutatja meg, hogyan teszi Isten a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez pedig kezdettől mindvégig az Istenben való hit által történik. Ahogyan az Írás mondja: „Akit a hite alapján Isten elfogad, az örökké élni fog.”

Gal 3, 11 Azt pedig, hogy a Törvény megtartása által senki sem lesz Isten szemében elfogadható, világosan mondja az Írás: „Akit Isten elfogad, az a hite által fog élni.”

Zsid 10, 38: „Hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Szolgám, akit elfogadtam,
aki bízik és hisz bennem, örökké élni fog, de ha meghátrál vagy visszafordul, akkor nincs a kedvemre.”

1 fiatal kertész

Szeretem hallgatni. Világos, tiszta, nem túlkapó.
Egypár gondolat:

 • időben kell vetni, nem az aratás előtt öt perccel.
 • amilyen magot vetsz, azt fogod learatni. Ha életet akarsz, akkor olyan magot kell vetned. Ha örömöt, akkor az öröm magjait. Ha hitét, akkor azt. Ha hitetlenségét, akkor azt, 
 • foglalkozz az Igével, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.
 • salátamag vetése után salátát tudsz enni,
 • Ábrahám a fórumokon sem nézett utána, hogy hány év a nemzési korhatár. :)
 • Ki kell éheztetni az óembert és táplálni az újat.
 • Ha valami 100 helyen van leírva az Igében, akkor az úgy van!
 • A szívünk úgy van kialakítva, hogy ha vetsz bele magot az ki fog hajtani.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...