Keresés ebben a blogban

2012. november 29., csütörtök

Óva intés

Mostanság sokszor szembejött velem a kifejezés: ,,INTÉS", ezért gondolkodtam el a jelentésén.
Azt látom, hogy boldog-boldogtalan akarja alkalmazni, fene nagy szeretetétől indíttatva, de mégis hogy van ez biblikusan?
Mindamellett magamon tartom a szemem, ahogy Pál is tanácsolta:
Gal 6,1 Testvéreim! Ha valakit rajta érnek valamely elesésen, az olyant ti, szellemiek, szelídség szellemével igazítsátok helyre. De tartsd magadon a szemedet, hogy te ne juss szintén kísértésbe! (by Csia Lajos bácsi)
 Itt pl. a helyre igazítás így néz ki a görögben: καταρτίζω  (katartidzó)
1) befejez, rendbehoz, megjavít, helyreállít, kipótol
2) ellát vmivel, szerez; alkot, készít
3) keletkezik, létrejön; teljességre jut, tökéletessé lesz
 (ezeken a helyeken szerepel: Máté 4:21   Máté 21:16   Márk 1:19   Luk 6:40   Róm 9:22   1Kor 1:10   2Kor 13:11   Gal 6:1   1Thess 3:10   Zsid 10:5   Zsid 11:3   Zsid 13:21   1Pét 5:10)
Mondjuk ez nem egy típusos intés. Lássunk egy másikat
Apcs 15:32  Júdás és Silás pedig maguk is próféták lévén, sok beszéddel intik az atyafiakat, és megerősítik.
Tit 2:6  Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek
Ezeket inkább kérésnek lehetne fordítani: παρακαλέω  (parakaleó)
1) odahív, magához hív, meghív
2) felszólít, bátorít, buzdít
3) kér, könyörög; segítségül hív
4) megvigasztal


Tessék, egy elég gyakran idézett ,,intős" rész::
 .. ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. (2Tim 4:2)
 • Int: itt: ἐλέγχω  (elenkhó)
  1) megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz
  2) rábizonyít, hibáztat, vádol, megcáfol, megdorgál, rendreutasít, fegyelmez, szégyenbe hoz
  3) passzív alak: napvilágra jön, kiderül, bebizonyosodik
 • fedd itt: ἐπιτιμάω  (epitimaó)
  1) rászól, figyelmeztet
  2) megró, megfedd, megszid, megdorgál, rendreutasít
  3) megbüntet
 • buzdít itt: παρακαλέω  (parakaleó)
  1) odahív, magához hív, meghív
  2) felszólít, bátorít, buzdít
  3) kér, könyörög; segítségül hív
  4) megvigasztal
Itt pedig így: Ef 6:4  Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. (νουθεσία  (nútheszia)- intés, figyelmeztetés, rendreutasítás)

Később folytatom... 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...