Keresés ebben a blogban

2013. február 17., vasárnap

Így lettem צַדִּיק cáddik

 Tegnap többszöri nekifutásra kitakarítottam a hálószobánkat. Ez - azontúl, hogy csili-vili lett - arra is jó volt, hogy találtam egy picike kártyát a következő felirattal:
Ne kérdezd honnan került oda... 
Ez már elég későn volt, úgyhogy a megnézését reggelre halasztottam. Ezzel is kezdtem a napot és annyira jó volt átolvasni ezeket a dolgokat és elgondolkodni rajta: 
  • Hogy volt akkor?
  • Milyen ígéreteket kapott a nép?
  • Hogy fogadták?
  • Mik voltak a visszatartó momentumok?
  • Hogy ment végbe az egész szabadító folyamat?
Mindez alkalmat adott néhány fogalmon való elmélkedésre. Minden mondatnak súlya volt.
Újra értékelhettem az én Istenem nevét:
2Móz 6:3  Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes.
Isten bíró:
2Móz 6:6  Annakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő szolgálatuktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.
Mi a kislelkűség?
2Móz 6:9  Eképpen szólt Mózes az Izráel fiaihoz; de nem hallgattak Mózesre, a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt.
Mit jelent az, hogy különbséget tett Isten az ő népe és az egyiptomiak között:
2Móz 8:23   És különbséget teszek az én népem között és a te néped között. Holnap lészen e jelenség.  (ártalmas bogarak)
2Móz 9:4   De különbséget tesz az Úr az Izráel barmai között és Égyiptom barmai között, és mindabból, ami Izráel fiaié, egy sem vész el.  (döghalál)
2Móz 11:7   De Izráel fiai közül az eb sem ölti ki nyelvét senkire, az embertől kezdve a baromig; hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Égyiptom között és Izráel között. (elsőszülöttek halála)
Aztán eszembe jutott az, hogy :
Zsolt 92:13  Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták [ők] az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek; Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne! 
De ez ,,igaz"-ság csak Jézus miatt lehetséges bennünk.
...igaz ( צַדִּיק - cáddik)  jelentése:

  1. igazságosan ítélő, törvényes (király, bíró, Isten)
  2. igazságos, erényes istenfélő 
  3. igaz, akinek igaza, igaz ügye van
  4. igaz, helyes, törvényes (dolog)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...