Keresés ebben a blogban

2016. október 7., péntek

Mit jelent "jól ismerni"?

Nincs olyan ember, akinek ez az Ige ne jelentene bátorítást, de mégis kiknek szól?
  • akik ragaszkodnak,
  • akik szeretik,
  • akik jól ismerik,
  • akik kiáltanak Hozzá,
  • akiket bajok vesznek körül.
Ebből most leginkább azt vizsgálnám, mit jelent a héberben jól ismerni a nevét? Mer' hogy így szól az Ige:
Zsolt 91:14  Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! 
 ידע  (jḏʿ) -ismeri שֵׁם  (šém) - nevemet
Ebben a szóösszetételben összesen 35 helyen van benne az Ószövetségben, ám ebből csak néhány az, amiben Isten nevére vonatkozóan említi. Közülük néhány:
2Móz 6:3  Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten (El Saddaj - hatalmas, mindenható), de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. (Vajon mi  különbség?
1Kir 8:43  Te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög néked, hogy mind az egész földön való népek megismerjék a te nevedet, és féljenek úgy téged, miképpen a te néped az Izráel; és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, amelyet én építettem. 
1Krón 16:8  Dícsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait.
2Krón 6:33  Te hallgasd meg a mennyből, a te lakóhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög hozzád, hogy megismerjék a földnek minden népei a te nevedet, és tiszteljenek téged úgy, mint a te néped, az Izráel, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik e ház, amelyet én építettem
Mindezek a teljesség igénye nélkül, nincs talán befejezve sem igazán. Erre a tanulmányra Zsozsó igehirdetése is erősen inspirált.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...