Keresés ebben a blogban

2019. július 31., szerda

Protekció


A fogalom jelentése:
protekció (főnév)
1. Befolyásos személy támogatása közbenjárása, illetve saját személyes befolyás, kapcsolat érvényesítése egy személy, ügy érdekében; megadott segítség, amely előmozdít egy célt, ügyet, fejlődést vagy megoldást; pártfogás. (...) 
Eredet [protekció < latin: protectio (oltalmazás) < protego (előle befed) < pro (elől) + tego (fed, takar)]

Miért jutott ez most eszembe?
El kell intéznem valamit, be kell jutnom egy Szakrendelésre mondjuk. Ez ma Magyarországon csodával határos, hogy nem november nyolcvanadikára kapják mondjuk időpontot. Amikor telefonálok, hogy kezdem? Ez és ez vagyok, innen és innen. Erre aztán esetenként a vonal túloldalán kissé készségesebbek lesznek, (vagy nem...)
Képzeljük el, hogy így kezdeném:
 - A magasságos Isten szolgája vagyok...
Tutira fogadnak!
:) 

2019. július 30., kedd

1-2 banális megállapítás...

Tudom nagyon egyszerű gondolatok, mégis ez jár az eszemben...
  1. Ádám és Éva ismerte Isten szavát. 
  2. A régi természet nem akar, de nem is képes engedelmeskedni.

Sokszor képzelem el azt a felhőtlen kapcsolatot, azt a bizalmat, amivel viseltettek egymás iránt ott az Édenben. Milyen csodálatos lehetett! Ismerték Isten hangját, szavait, mégis bedőltek a Sátán hazugságának.
A 2-es pontról pedig kissé megfordítva a gondolatmenetet azt mondom, hogy tud-, és akar is engedelmeskedni Istennek.

2019. július 26., péntek

2 ige

Jézus ezt mondta: Ha a legfőbb gondotok, hogy magatokkal foglalkoztok, sosem találjátok meg magatokat. De, ha megfeledkeztek magatokról és rám néztek, akkor magatokat és engem is megtaláltok. Máté 10, 39
1Pét 1:4 Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,

2019. július 21., vasárnap

Könyörület

 Szokatlan szó, Károli hozza így, 28X szerepel az Újszövetségben.
Én is többször írtam már róla, pl. itt, meg itt.
Rick Warren, a Napremény blogban csinál most egy sorozatot ezzel kapcsolatban, onnan az ihlet.
 „Isten megáldja azokat, akik irgalmasok, mert hozzájuk irgalmas lesz” (NLT fordítás).
Vagy, hogy a közismertebb módon idézzem:
Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
A görög kifejezés: ἐλεέω (eleeó)
1) szánalmat érez, sajnál, megkönyörül
2) passzív alak: irgalmasságot nyer, könyörületben részesül
Itt is ez a szó szerepel:
Máté 18:33 Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
Egyenlőre maradok a hümmögésnél, és ennél a dalnál.

2019. július 14., vasárnap

Tudjuk Ki

Jó múltkor azt a bizonyos részt olvastuk a Bibliában, amikor Skéva fiait megtámadták a démonok. Valakik viccesnek találták, de én nem. Egyáltalán nem mulattat, ha vereséget szenvedünk egy szellemi harcban.
Ha veled megtörtént, akkor te se nevetsz.
A Harry Potterből oly jól ismert szereplő, Akivel végig csatáztak, Ő a címben szereplő, de én persze nem Voldemorthra gondolok, csak mindig ez a kifejezés jut eszembe A 2 Korinthus 2, 11-ről:

Hallottam is hajnalban egy értekezést a traumákról, és ezt is ide sorolták. A következő könyv, amit el fogok olvasni, arról szól, hogy hogyan lehet tettenérni legyőzni Őt, illetve munkatársait. (Itt letölthető
Érdekes, hogy tk már le van győzve Jézus által, mégis szerephez juthat egyének, családok, városok és országok életében, mert gyakran megtörténik ez is.
Még szerintem jelentkezem ezügyben. 

2019. július 2., kedd

Apodidómi

... Még ezt így egyben nem is gondoltam át...

Akkortájt így szólt Jézus tanítványaihoz: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki lelkét meg akarná menteni, el fogja veszíteni, ha pedig valaki érettem elveszítené lelkét, meg fogja találni azt. Ugyan mi haszna lenne az embernek abból, ha az egész világot megnyerné, lelke pedig kárba veszne? Vagy mit adhat majd az ember cserébe a lelkéért? Mert kell, hogy az ember Fia eljöjjön angyalaival Atyjának dicsőségében, s akkor kinek-kinek megfizet majd cselekvéséhez mérten.
Mt16:24‭-‬27 CSIA
https://bible.com/bible/526/mat.16.24-27.CSIA
 ἀποδίδωμι (apodidómi)
1) odaad, átad, kiad, visszaad
2) visszafizet; (fogadalmat) teljesít
3) viszonoz, megfizet
4) elad

(Ógörög 1.)

Ez a szó, hogy megfizet, kissé pejoratívnak tűnik. Ami meglepő, hogy a 18-ban milyen sokszor fordul elő. 6X

A 25, 26, 28, 29, 30, 34es versekben.
--------------------

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...