Keresés ebben a blogban

2016. augusztus 31., szerda

Uram, Uram

Visszatér ez a történet a maga mondanivalójával együtt. Az alapige a Lukács 6:46
„Miért mondjátok nekem: »Uram, Uram!«, ha nem teszitek meg, amit mondok?”
...kérdezte tőlem Jézus kb. másfél hónapja.
Mikor ennyire gyakori, és sok egyébbel alátámasztott az Ige, amit hallok, akkor meg kell állnom és el kell gondolkoznom, vajon mi akadálya van ennek?
Összegzem:
 • Zsolt 50,23 A ki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. (augusztus 27) Akarom? Akkor vigyázzak az útra!
 • Az Úr előtt kedves napról is írtam (2016. augusztus 24-én). Ezt mondja az Örökkévaló: „Jókedvem idején teljesítem kérésedet, az üdvösség napján megsegítelek, megőrizlek és megvédelek. Szövetségül adlak a nemzeteknek, hogy állítsd helyre a földet, és helyezd vissza népemet elpusztult örökségébe. (Ézs 49:8) Akarom? 
 • A vasárnapi suliban tanítottam a gyümölcsökről augusztus 21-én. A két testvér példázatában is az, amelyik nem ment dolgozni, mikor megígérte Uramnak szólította az apját a Máté 21,30-ban
 • a 91. Zsoltárban is van egy-két kitétetel. (aug 20.)  Akarom?  Aki...
 • A vetés és aratás törvénye: Galata 6:7 Ne áltassátok magatokat: Istent nem lehet becsapni! Amit vet az ember, azt fogja aratni is! 8 Aki azért tesz valamit, hogy kielégítse a régi természetének kívánságait, annak ez a régi természet romlást és halált fog teremni, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszése szerint cselekszik, az a Szent Szellemből arat örök életet. ...Akarom?  Akkor figyeljek mit vetek!
 • Az Apcsel 8:9-ben Simon mágus „magát valami nagynak” (megasz-lásd lentebb) állította be. A 13. versben írtak szerint hitt, bemerítkezett, mégis később egyszerűen meg kellett térnie, mert sötét volt a szíve szándéka. Volt baj vele.
 μέγας  (megasz)
1) nagy, hosszú, magas, hatalmas, bőséges, rendkívüli
2) idős(ebb)
3) erős (hang; szél)
4) öntelt, elbizakodott
5) fontos
6) hatalmasok, pozícióban lévők
7) nagyobb; legnagyobb 
 • Jézus nem ment a saját feje után. Azt tette, ami az Atya előtt helyes volt.

2016. augusztus 30., kedd

Nem kell túlspilázni

Annyira egyszerűnek tűnik, mégis annyira nehéz hinni. Sok dolgot elhiszünk Jézussal kapcsolatosan, de néha azt, hogy pont itt, pont ma, pont velem kapcsolatban érdeklődik a hogylétem felől, szeret engem, jót akar nekem, - azt már nehezen vesszük be.
Most pedig erre biztat: Nevezz meg egy dolgot, ami nehéznek tűnik a szemedben, hogy megtegyem! Hidd el, hogy tudok erről! Bízz Bennem! Tudd, hogy a legjobbat akarom adni! Mindent kifizettem veled kapcsolatban!
... 
A hinni szó a görögben:
πιστεύω  (piszteuó)
1) (meg)bízik valakiben
2) rábíz valakire valamit
3) hisz valakinek
4) hisz valakiben / valamiben, hite van; hitre jut
etimológia:
πίστις  (pisztisz)
1) bizalom
2) meggyőződés, bizonyosság; bizonyíték
3) hit
4) hűség
5) megbízhatóság
6) hitelesség; hitel
7) ígéret; biztosíték, kezesség; szerződés
8) megbízás; rábízott holmi, letét
9) oltalom; fennhatóság

A pontból B pontba ma így jutottam el: (forrás: ahitatok.hu, Max Lucado)

Tegyük fel, hogy adsz nekem egy ajándékot. Mondjuk, kapok tőled egy új nyakkendőt. Kiveszem a dobozából és megnézegetem. Megköszönöm neked, majd a pénztárcám után nyúlok, és megkérdem: „Mennyivel tartozom?” Azt gondolod, viccelek, és ezt mondod: „Ez ajándék. Nem kell kifizetned.”

„Értem” – válaszolok, de a következő kérdésemmel elárulom, hogy mégsem értem. „Csekket írjak inkább?” Teljesen ledöbbensz. „Nem akarom, hogy fizess nekem. Azt szeretném, ha elfogadnád az ajándékomat.”

„Akkor talán segíthetnék neked a házkörüli munkában, a nyakkendőért cserébe” – mondom.

„Te még mindig nem érted? Neked akarom adni ajándékba. Egy ajándékot nem lehet kifizetni.”

„Ó, bocsáss meg! Megígérem, hogy én is veszek neked egy nyakkendőt viszonzásul.”

Ekkora, már teljesen sértve érzed magad. Azáltal, hogy megpróbáltam kifizetni az ajándékodat, ledegradáltam a kegyelmedet. Megfosztottalak az adás örömétől.

Milyen gyakran megraboljuk Istent. Gondoltál már arra, micsoda sértés Számára, ha megpróbálunk fizetni a jóságáért? Isten a jókedvű adakozót szereti, mert Ő egy jókedvű adakozó. Ha mi, gonosz létünkre örömünket leljük abban, hogy adunk, akkor Ő mennyivel inkább? Ha minket bánt, hogy az emberek az ajándékunkat megvesztegetésnek látják, akkor mennyivel inkább bántja Őt?

Kérlek, most néhány pillanatig gondolkodj el Jézusnak az emberek kérdésére adott válaszán.

„Ekkor megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk?” Jézus ezt felelte nekik: „Az az Istennek tetsző dolog, hogy…” (János 6:28-29)

Szinte látjuk, ahogy az emberek közelebb hajolnak, és a gondolataik cikáznak. „Vajon, mit akarhat, hogy tegyünk? Többet imádkozzunk? Többet adakozzunk? Tanuljunk? Utazzunk? Memorizáljuk a Tórát? Mit akarhat, hogy tegyünk?

Az ördög terve ravasz. Ahelyett, hogy elvonna minket a kegyelemtől, megkérdőjelezteti velünk azt, vagy rávesz arra, hogy megpróbáljuk kiérdemelni… aztán végül soha nem ismerjük meg a kegyelmet.

Mit akar hát Isten, hogy tegyünk? Mi a Neki tetsző dolog?

„Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.” (János 6:29)

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

2016. augusztus 29., hétfő

Gondolatok, szándékok

Azon tűnődöm, hogy Isten beszéde már a gondolataink szintjén is résen van.
Nem magamtól találtam ki, ma olvastam:

Zsid 4:12 Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. 13 Senki és semmi sem rejtőzhet el Isten tekintete elől! Ő mindent tisztán és világosan lát, tekintete előtt minden és mindenki meztelen. Ő az, akinek egyszer mindannyian számot fogunk adni!
Aztán még a gondolatainkkal kapcsolatosan:
2Kor 10:5 Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

2016. augusztus 27., szombat

Nna kinek is?

Mikor beugrik egy kicsi részlet egy mondatból, az nagyon kíváncsivá tesz. Így voltam én tegnap reggel, de csak ma értem ide, hogy bepötyögjem...
Tehát egy kis nyomozásra hívok mindenkit:
Ugrás az 50. Zsoltárra
Szóval Istennek szabadítása így néz ki a héberben:
אֱלֹהִים  ('ĕlóhím)
יֵשַׁע יֶשַׁע  (jéšaʿ ješaʿ)

És ezekben a részekben van benne így együtt:

2Sám 22:3
Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én.; Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam.; Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.

2Sám 22:47
Él az Úr és áldott az én kősziklám.; Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.

1Krón 16:35
És mondjátok: Tarts meg minket, mi szabadító Istenünk, gyűjts össze minket, és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a te dícséretedben!

Zsolt 18:47
{KJV 18:46} Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!

Zsolt 24:5
Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.

Zsolt 25:5
Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

Zsolt 27:9
Ne rejtsd el orcádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene!

Zsolt 50:23
Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.

Zsolt 62:8
{KJV 62:7} Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van.

Zsolt 65:6
{KJV 65:5} Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;

Zsolt 69:14
{KJV 69:13} Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek idején, oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel.

Zsolt 79:9
Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; ments meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért.

Zsolt 85:5
{KJV 85:4} Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!

Ézs 17:10
Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, és nem emlékeztél meg erős kőszáladról, ez okért ültetél gyönyörűséges ültetéseket, és idegen vesszőt plántáltál beléjök;

Ézs 61:10
Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.

Mik 7:7
De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!

Hab 3:18
De én örvendezni fogok az Úrban, [és] vígadok az én szabadító Istenemben.

2016. augusztus 24., szerda

צֹם צוֹם (cóm côm), lánykori nevén a böjt


Mit ad Isten, tegnapra teljesen elárasztott valami betegség, ami miatt semmire sem voltam képes, csak feküdni, aludni, pihenni. Szó szerint elerőtlenedtem.
(Míg elhallgattam, megavultak csontjaim...)
Hajnalra jobban lettem és azzal keltem fel, hogy most megtérek Istenhez.
Okkal és joggal kérdezheti az, aki azt állítja, hogy már megtért, akkor miért lenne erre szükség?
Az a tapasztalatom, hogy el-elkanyarodom időnként Isten akaratától, mint Dávid, és akkor óhatatlanul szükséges a visszatérés a helyes kerékvágásba. Magyarul megyek a fejem után, aztán meg fogom...
Mármint a fejem...

Egyébként általában nemigen tudom, hogyan jutottam A pontból B pontba, de leírom a kapott Igéket.
Ma ezek a következtetések, és velük együtt a képek születtek meg:
 
 • A gonoszoktól származik a gonoszság...  Mindezt az 1 Sámuel 24:14. versében olvastam. (Mindenesetre hízelgő. Mintha hájjal kenegetnének. Csak vicceltem. :))
 • A böjt sokszor nem az, amit mi annak gondolunk, hanem: 
 1. a gonoszságnak bilincseit megnyitni, 
 2. az igának köteleit megoldani,
 3. szabadon bocsátani az elnyomottakat, 
 4. minden igát széttépni,
 5. az éhezőnek megszegni kenyeredet, 
 6. a szegény bujdosókat házadba bevinni, 
 7. ha meztelent látsz, felruházni, 
 8. test(vér)ed előtt el nem rejtőzni,
 9. elvetni közüled az igát, 
 10. és megszűnni ujjal mutogatni 
 11. hamisságot nem beszélni;
 12. odaadni utolsó falatodat az éhezőnek,
 13. az elepedt lelkűt megelégíteni.
Ennyi!
Miért volt erre a gyengélkedésre szükség?
Vannak még távlatok.
Ki érti az embert? Miért akarjuk feltételekhez kötni azt, amit mi teljesen ingyen kaptunk?
Nem tudom, de a mai imám:
Mindennapi kegyelem-dugulás-elhárításunkat add meg nekünk ma!
Hála Istennek, hogy mindez Jézus miatt lehetséges lett!
Egy kísértetiesen hasonló sztori a múltból... (és ez 5 éve volt. Mekkorát fejlődtem!!! :) )

2016. augusztus 21., vasárnap

Vasárnapi suli

 Egy szorgalmas hét után mi másra vágyna az ember lánya, mint, hogy egy marék bolha aktivitásával rendelkező lurkót tanítson Isten beszédére. :)
Mivel már sokszor értettem meg ennek a fontosságát, ezért engedelmes gyermek módján nekiestem az anyag átnézésének. Nekem is hasznos lesz.
A Máté 21-ből kellene a testvérpár példája alapján megtanítanom, hogy nem az a fontos, amit ígérünk, hanem az, amit teszünk....
Az egész részt átolvastam és (nem először) a fügefa története alapján arra jutottam, hogy Jézusnak fontosak a gyümölcsök.
Az írástudókhoz pl. így szólt Jézus:
Máté 21:43 Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.


Írtam egy egyszerű dalt is:

Teremjetek jó gyümölcsöket!
Teremjetek jó gyümölcsöket!
Mert Isten Királysága azoké lesz,
Akik megtermik a gyümölcsét.

(Máté 21:43 alapján)

Ez is hasonló témájú írás


2016. augusztus 19., péntek

Dávid és a Zsoltárok

Azon tűnődtem, mi volt azokkal az istenfélő ószövetségi emberekkel, akiknek még nem állt rendelkezésükre 600 féle Bibliafordítás?
A Zsoltárok annyira szépek, megnyugtatóak és építőek, de nekik nemigen volt lehetőségük olvasni.
Aztán felvidított a gondolat, hogy Dávid, meg a többiek írták a Zsoltárokat.
:)

2016. augusztus 18., csütörtök

Mai csodám

Néha, mikor egy-egy ilyen új csodára bukkanok, elámulok.
Mintha csak most írták volna bele a kedvenc könyvembe.
Vagy csak eddig nem vettem észre?
:)
A szavával gyógyít, és én ezért (is) úgy szeretem...!
Pontosan tudom, mikor történik: amikor elhiszem. Minden szavára tudok hivatkozni és ettől szárnyaim nőnek.
Igen, előtte éreztem a leuralást, a vermet, amiben lelkileg voltam, de Ő "kibocsátotta a Szavát" és én kimenekültem a vermemből.
Ja, és ahogyan ma Zsozsótól tanultam, mikor ez történik, egyszerűen neki tudok menni egy problémának, egy betegségnek akár, mert kaptam erőt, minekutána a Szentlélek eljött rám.
Dicsőség Istennek!

#IstenASzavávalGyógyít

 • Van szava,
 • ki tudja bocsátani,
 • meg tud vele gyógyítani,
 • ki tud vele szabadítani. 
 • :)

2016. augusztus 17., szerda

Gondolkodás - jó mederben

Szeretném leszögezni: nincs rosszkedvem. Nem azért írom ezeket, mert haragudnék valakire, egyszerűen keresem a megoldásokat...
 Az elmúlt napokban sok dolog nehezedett a szívemre, többnyire a világ állapota miatt. A bűn, a test és Sátán kitermelte azt, amire képes. Fájdalmak, gyermek- és felnőttbántalmazás, széthúzások, hitetlenség, gyűlölet amerre a szem ellát.
Keresztény emberek (néha én is), egymást ölik és közben Isten Igéjére hivatkoznak.
Szeretteim, nem kéne ennek így lennie!
Hogy gondolkodásunk jó mederbe kerüljön, Isten beszédéhez kell fordulnunk! Mint egy lázmérő, amit a hónunk alá dugva 40 fokot mutat.
Mint egy tükör, amibe belenézünk és és látjuk a sok retkes rongyot, ami lóg rajtunk. Mi pedig azt hittük, hogy ezek igazságok. (Ézs 64,6)
Először a konzekvenciák (lentebb az Igék):
 1. A sötétségnek vannak cselekedetei. (Ef 5,11, Róma 13,12)
 2. Ezeket eldobhatjuk, nem kell közösségben lennünk azokkal! (Ef 5,11, Róma 13,12)
 3. Meg is feddhetjük ezeket! (Ef 5:11)
 4. Felöltözhetünk, nem kell pucérkodnunk:  ἐνδύω  (endüó) -felöltöztet, ruhát ad rá; passzív alak: felöltözik, öltözködik, ruhát vesz magára; felölt magára (fegyvert)
 5. ...ott vannak pl a világosság fegyverei, Róm 13:12
 6. ...vagy az Úr Jézus Krisztus. Róm 13:14 
Róm 13:7 Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, az adót; akinek a vámmal, a vámot; akinek a félelemmel, a félelmet; akinek a tisztességgel, a tisztességet.
Róm 13:8 Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak [azzal], hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.
Róm 13:9 Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat.
Róm 13:10 A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.
Róm 13:11 Ezt pedig cselekedjétek, (!!!) tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.
Róm 13:12 Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.
Róm 13:13 Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben:
Róm 13:14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
Ef 5:11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat
1Kor 8:1 (...) Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.

2016. augusztus 16., kedd

Stormie Omartian: Az Imádkozó Feleség Hatalma

 Tegnap újra elkezdtem az Imádkozó Feleség Hatalma című könyvet fejezetről-fejezetre végigvenni.
Ma a "kísértés"-ről írt.
Jézus mondja:  Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert a lélek kész, de a test erőtlen.
A kísértés szó görögben: πειρασμός  (peiraszmosz)
1) próbatétel, próbára tevés
2) megpróbáltatás
3) kísértés
Ezeken a helyeken szerepel az Újszövetségben:

Máté 6:13 És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
Máté 26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
Márk 14:38 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.
Luk 4:13 És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.
Luk 8:13 És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az igét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.
Luk 11:4 És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.
Luk 22:28 Ti vagytok pedig azok, kik megmaradtatok én velem az én kísérteteimben;
Luk 22:40 És mikor ott a helyen vala, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.
Luk 22:46 És monda nékik: Mit alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.
Apcs 20:19 Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kisértetek közt, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek;
1Kor 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
Gal 4:14 És megkísértetvén testemben, nem vetettetek meg, sem nem útáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek angyalát, mint Krisztus Jézust.
1Tim 6:9 Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.
Zsid 3:8 Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,
Jak 1:2 Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,
Jak 1:12 Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.
1Pét 1:6 Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
1Pét 4:12 Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;
2Pét 2:9 Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
Jel 3:10 Mivel megtartottad az én béketűrésre [intő] beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

2016. augusztus 15., hétfő

Páncél

Az Efézusi levél 6. részében a 10. verstől kezdve Pál elmagyarázza, hogy milyen harcok várnak egy keresztényre és hogyan védheti ki a támadásokat.
Botorság lenne elmenni ezek mellett.
Carl Eichorn is ír ezekben a szösszenetekben a harci ruházatról (egy-egy link):
A képen egy részlet a páncélról szóló gondolataiból.
Érdekes...

Ez pedig egy korábbi írás

2016. augusztus 14., vasárnap

Tudjuk?

Ezt az igerészt olvasva felmerült a kérdésem:
Vajon tudjuk-e valóban, hogy  - ahogy Csia bácsi fogalmaz - átmentek a birtokunkba a kért dolgok....

2016. augusztus 10., szerda

Anna éneke

Reggel Spurgeon tanácsára az 1Sám 2:1-et olvastam:
1Sám 2:1-10 És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban,; Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban.; Az én szám felnyílt ellenségeim ellen,; Mert szabadításodnak örvendezek én! Senki sincs olyan szent, mint az Úr,; Sőt rajtad kívül senki sincs.; Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen;; Szátokból ne jöjjön kérkedő szó,; Mert mindentudó Isten az Úr,; És a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat megrontja,; És a roskadozókat erővel övedzi fel, A megelégedettek bérért szegődnek el,; Éhezők pedig nem lesznek;; S míg a magtalan hét gyermeket szül,; A sok gyermekű megfogyatkozik. Az Úr öl és elevenít,; Sírba visz és visszahoz. Az Úr szegénnyé tesz és gazdagít,; Megaláz s fel is magasztal; Felemeli a porból a szegényt,; És a sárból kihozza a szűkölködőt,; Hogy ültesse hatalmasok mellé,; És a dicsőségnek székét adja nekik;; Mert az Úré a földnek oszlopai,; És azokra helyezé a föld kerekségét. Híveinek lábait megoltalmazza,; De az istentelenek sötétségben némulnak el,; Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. Az Úr, akik vele versengenek, megrontja,; Mennydörög felettük az égben,; Az Úr megítéli a földnek határait,; Királyának pedig hatalmat ad,; És felemeli felkentjének szarvát!

2016. augusztus 8., hétfő

Meglepi

Napok óta többször eszembe jutott az Ef 6 fegyverzete.
Ma észrevettem, hogy az Eichorn féle napi elmélkedés is végigveszi.
Amin ma meglepődtem, hogy a magyar fordításban az üdvösség sisakját "felvenni"kell, míg a görög nekem inkább úgy tűnik "elfogadni"-t ír.
Ef 6:17 Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde
δέχομαι  (dekhomai)
1) elfogad, átvesz, kap
2) befogad, szívesen lát; magára vállal
3) elfogad, tudomásul vesz, helyesel
4) felfog, megért
Etimológia:  alapszó
Hát csak ennyi...

2016. augusztus 6., szombat

Szabadításom Istene

szabadításom:  יֵשַׁע יֶשַׁע  (jéšaʿ ješaʿ) szabadítás, segítség, szabadulás, üdvösség, biztonság, jólét
Istene:  אֱלֹהִים  ('ĕlóhím)

Így, ebben a formában együtt itt szerepel az Ószövetségben:
1Krón 16:35  És mondjátok: Tarts meg minket, mi szabadító Istenünk, gyűjts össze minket, és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a te dicséretedben!
Zsolt 18:47  {KJV 18:46} Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!
Zsolt 24:5  Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
Zsolt 25:5  Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
Zsolt 27:9  Ne rejtsd el orcádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene!
Zsolt 65:6  {KJV 65:5} Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;
Zsolt 79:9  Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; ments meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért.
Zsolt 85:5  {KJV 85:4} Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat!
Ézs 17:10  Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, és nem emlékeztél meg erős kőszáladról, ez okért ültetél gyönyörűséges ültetéseket, és idegen vesszőt plántáltál beléjök;
Ézs 61:10  Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
Mik 7:7  De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!
Hab 3:18  De én örvendezni fogok az Úrban, [és] vígadok az én szabadító Istenemben.
A dicsőségről

2016. augusztus 4., csütörtök

Oltár

 Isten emberei, miután valamilyen nagy győzelmet arattak, gyakran emeltek egy-egy oltárt mementóul.
Így vagyok én most, mikor jó ideje azon gondolkozom, hogy hogyan adhatnám tovább az örömömet anélkül, hogy valakinek sok lenne, vagy pont az ellenkező hatást váltanám ki vele.
Állítok egy oltárt azért, mert Isten adta nekem a Lelkét / Szellemét. Vele együtt adta Annak megnyilvánulásait. Különösen hálás vagyok most egyért, amiről Pál azt mondta haszontalanabb az átlagnál, de nekem az elmúlt hetekben segített, hogy:
 • ne fejezzem le egyből, akire megnehezteltem,
 • megbotránkoztam, de teljesen megnyugodjak,
 • örömöm legyen nehézségek között,
 • dicsőítsem az Urat,
 • mértékletes legyek az érzelmi felzúdulásaimban...
Ezek az írások is a témakörben keletkeztek:
Egy régi, a nyelvekről
Örülni...
Egy karizmáról...


2016. augusztus 2., kedd

A képmutatásról


 Sokszor reggelenként, mikor felkelek és imádkozom, csak azt szoktam kérni Istentől,
hogy tanítson.
Nem tudom hogy fogok elindulni az Igében és merre, de mert tudom, hogy a beszédén keresztül képes rámutatni dolgokra, ezért szívesen hagyom magam sodortatni...
Tehát a képmutatásról (Ne kérdezd, hogy jutottam ide, nem tudom! :)): 
 • Mit jelent ez a szó?
 • Mi baja Istennek a képmutatással?
 • Kik ők?
Jelentése görögben: ὑποκριτής  (hüpokritész) - színész; szerepjátszó; képmutató
(Valami azt súgja, hogy nem, mint szakmával van problémája.)

Ezeken a helyeken említi és a legtöbben aláhúztam azt a jellembeli, szívbeli problémát, amit említ:

Máté 6:2  Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

Máté 6:5  És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák sarkain fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

Máté 6:16  Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.

Máté 7:5  Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!

Máté 15:7-9  Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.

Máté 16:3  Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?

Máté 22:18  Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kisértgettek engem, képmutatók?

Máté 23:13  De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

Máté 23:14  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok; ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek.

Máté 23:15  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.

Máté 23:23  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.

Máté 23:25  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig rakva azok ragadománnyal és mértékletlenséggel. (más a külső és a belső)

Máté 23:27  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. 28  Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

Máté 23:29  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit. (Amúgy meg ők teszik el láb alól őket)

Máté 24:48-51  Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt; És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene: Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja és amely órában nem gondolja,  És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Márk 7:6  Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, amint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.

Luk 6:42  Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Atyámfia, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott te a te szemedben lévő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki először a gerendát a te szemedből és azután gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, amely a te atyádfia szemében van.

Luk 11:44  Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert olyanok vagytok, mint a sírok, amelyek nem látszanak, és az emberek, akik azokon járnak, nem tudják.

Luk 12:56  Képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni; erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni?

Luk 13:14  Felelve pedig a zsinagógafő, haragudva, hogy szombaton gyógyított Jézus, monda a sokaságnak: Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek azért és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombaton 15  Felelt azért néki az Úr, és monda: Képmutató, szombaton nem oldja-é el mindegyiktek az ő ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-é itatni?

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...