Keresés ebben a blogban

2011. december 31., szombat

Újjá-szülinap

 Jó, hogy újra eszembe jutott a téma, ugyanis kb. 7 héttel ezelőtt elraktam ezt a címet talonba a piszkozatok közé. Most, mikor újra előveszem az 1Péter 1, 23. alapján teszem: "mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által."  Talán egy régebbi kérdésemre válasz ez a sor, mert egy idő óta az a szakadék foglalkoztatott, ami a régi, és az új életünk között van. 
Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
Ján 3:7  Ne csodáld, hogy azt mondtam neked: Szükség nektek újonnan születnetek.
(Ha rákattintasz a kiemelt részre, elolvashatod párhuzamosan két másik fordításban is.) 
Az 1Péter 1,23 előtt pedig ez áll: 1Pét 1,22 Miután lelketeket az igazságnak való engedelmeskedésen át szent tisztasággal megtisztítottátok arra, hogy a testvéreket képmutatás nélkül kedveljétek, szeressétek egymást szívből, megfeszülten...
És itt eszembe jutott valaki. Valaki, Aki nekem szerethető, aki hiányzik, mert már rég találkoztunk. Akivel kapcsolatban kevés alkalommal lázadoztam atyám előtt, hogy már megint megbotránkoztatott, de annál több közös imánk volt. Aki nem tökéletes, és akivel kapcsolatban a saját tökéletlenségeink is nyilvánvalóvá váltak... Voltak vitáink, de egyszerűen tudtam, hogy a kapcsolat úgymond Isten helyeslésével találkozik. És szövetséget is kötöttünk, bizony. És mire ezt a néhány sort leírtam, bizony annyit sírtam, hogy a könnyek kimarták az arcomat, és egy másik nyelven imádkoztam, amit sajnos nem értek.
De ne azért jöjjön vissza, mert én mondom, hanem, csak ha a közös apukánk így akarja.
Az érzelmeket félretéve - bár nem megy, mert megállíthatatlanul jön, és jön - itt felsorolom azokat a részeket, amik az újszövetségben görögül tartalmazzák a "romolhatatlan" illetve némelyik a " romlandó" jelzőt. 
ἄφθαρτος  (aphthartosz)- meg nem romló (lényegét vagy folytonosságát tekintve)
Etimológia:  (fosztóképző) + a φθείρω  (phtheiró) származéka: 
1) elpusztít, tönkretesz, lerombol, feldúl
2) passzív alak: elpusztul, tönkremegy, elromlik; eltévelyedik, csábítás áldozatául esik
Etimológia:  alapszó
romlandó: φθαρτός  (phthartosz)
- romlandó, múlandó, múlékony, pusztulásra ítélt

Etimológia:  a φθείρω  (phtheiró)-ből, lásd mint fent.
Róm 1:23   És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.

1Kor 9:25   Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. 

1Kor 15:52   Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 

1Tim 1:17   Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen. 

1Pét 1:4   Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, 

1Pét 1:23   Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. 

1Pét 3:4   Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.

2011. december 29., csütörtök

Kegyelem-dugulás-elhárítás

 Hetek óta nem tudtam napirendre térni valami felett, amit nem fogok most részletezni. Sem azt, hogy kinek az irányába, sem azt, hogy miért.
Egy a lényeg: kegyelem-dugulásom lett. Én egy picit másképp neveztem, azt gondoltam depressziós vagyok. Este annyira fáradtnak éreztem magam, hogy csak a lefekvést vártam. Nem akartam senkit sem látni magam körül, csak aludni, aludni. Reggel általában 5 órakor szoktam óra nélkül felkelni. Mostanában visszafeküdtem, és tovább pihentem 7ig, 8ig - ahogyan időm és szabadságom engedte.
Megint egy tesó segített a kegyelemről szóló tanításával, hogy újra életre keljek. Elég volt egy mondata, hogy elgondolkodjak: Ingyen vettétek, ingyen adjátok! Meg aztán emlékeztetett kedvencemre Jónásra, ahogy duzzogott Isten ellen, hogy másokkal is irgalmas volt - még a barmokra is gondolt. Ahogy aztán elolvastam Jónás könyvét (az egész kb. két oldal, ajánlom mindenkinek :)), magamra ismertem. Ahogy ez az ürge megkapta a küldetését, aztán meg fogta magát, elment ellenkező irányba, és a miatta támadt viharban lefeküdt aludni a hajó gyomrában, és hót' nyugodtan horpasztott...
Hát amint így magamra ismertem, meggyógyultam. Elsírtam magam, hogy megint milyen voltam. Durva, hogy milyen önző lény is az ember - velem az élen.
Róm 8:6 Mert a testnek gondolata halál; a Lélek (Szellem) gondolata pedig élet és békesség.
Ez a néhány cikk is érdekelhet:
Bocsika

2011. december 10., szombat

Ha Jézus nem "a" Felkent

A János evangéliuma olvasásánál most egy nagyon egyszerű tényre figyeltem fel.
Jézus nagyon hangsúlyozza azt, hogy ha nem kerül az Őt megillető helyre, vagyis nem dicsőül meg, nem  fognak semmit megérteni.
Ján 8:12-19  Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága  Mondának azért néki a farizeusok: Te magadról teszel bizonyságot; a te bizonyságtételed nem igaz.  Felele Jézus és monda nékik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok honnan jövök és hová megyek.  Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.  De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem.  A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.  Én vagyok aki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem. Mondának azért néki: Hol van a te Atyád? Felelt Jézus: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.
Ján 8:28  Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok...
felemelitek  : ὑψόω  (hüpszoó)
- felemel; felmagasztal

Etimológia:  ὕψος  (hüpszosz)
- magasság; méltóság

Etimológia:  a hüpszi-ből (magasan)

2011. december 9., péntek

Okostelefon

 Mostanában gyakran veszem észre magam azon, milyen könnyen - és ami még riasztóbb, az az, hogy milyen szívesen - térek le a keskeny útról.

Kedvem van pl.: pletykálni, nevetni mások gyengeségein, esetleg butaságain.
Ugyanakkor érzem, hogy ez nem Jézus-követő magatartás, és cseppet sem hasznos.
Hogy miből tudom? Talán valakik lelkiismeretnek nevezik, szerintem a Szent Szellem súgja. Ami érdekes az az, hogy cseppet sem otrombán, ledorongolva teszi, Nem is sarokba szorítva, zsarolással, hanem természetéből fakadóan szelíden.
Hogy miért ezt a telefont tettem ki képnek?
Mert egy ige jutott eszembe ezzel kapcsolatban:
1Kor 4:7  Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?
Adódott, hogy megvehettük lányunknak amire a szíve vágyott - egy ilyen csodatelefont. 
Nem kellett semmit tennie érte, csak kérte. Ha most nekiáll villogni vele, az nem helyes, hiszen ha csak ez különbözteti meg a többiektől, akkor mennyivel lesz több?
Pál ezt egy olyan részben írja, ahol okoskodásról beszél:
... senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen....
A fuvalkodás szó így néz ki görögben:  φυσιόω  (phüszioó)
1) felfúj
2) passzív alak: felfuvalkodik

Etimológia:  a phüsza-ból (fújtató; buborék)

Márpedig a buborékot az jellemzi, hogy előbb, vagy utóbb kidurran.

2011. december 8., csütörtök

Szellemi lepra

Márk 7:21  Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,  Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:  Mind ezek a gonoszságok belülről jőnek ki, és megfertőztetik az embert.
 • gonosz gondolatok κακός (kakosz) 1) rossz, gonosz, romlott, züllött, gyalázatos 2) rossz, káros, ártalmas 3) értéktelen, hitvány 4) alkalmatlan, ügyetlen, gyáva 5) főnévként (többesszám semlegesnem): bajok, szerencsétlenségek, viszontagságok, sérelmek διαλογισμός (dialogiszmosz) 1) okoskodás, számvetés, számítgatás, fontolgatás, meggondolás2) megvitatás, vitatkozás 3) kétely, aggodalmaskodás
 • házasságtörések: μοιχεία (moikheia) - házasságtörés
 • paráznaságok: πορνεία (porneia) - paráznaság, házasságtörés, fajtalanság, prostitúció
 • gyilkosságok: φόνος (phonosz) - gyilkosság
 • Lopások: κλοπή (klopé) - lopás
 • telhetetlenségek: πλεονεξία (pleonexia) 1) kapzsiság, mohóság, fösvénység, telhetetlenség 2) előny, fölény; (jogtalan, kicsalt) nyereség
 • gonoszságok: πονηρία (ponéria) - gonoszság, romlottság, hitványság
 • álnokság: δόλος (dolosz) 1) ravaszság, álnokság 2) csel, csapda, csalétek
 • szemérmetlenség: ἀσέλγεια (aszelgeia) 1) szemtelenség, arcátlanság 2) kicsapongás, féktelenség, bujaság
 • gonosz szem: πονηρός (ponérosz) 1) rossz állapotban lévő, ócska, haszontalan, hibás, silány 2) rossz, káros, gonosz, semmirekellő, hitvány 3) gyáva, férfiatlan 4) semleges nemű alak: gonosz dolog, gonoszság ὀφθαλμός (ophthalmosz) - szem; tekintet
 • káromlás: βλασφημία (blaszphémia) 1) rágalmazás, gyalázkodás, becsmérlődés, szitkozódás 2) istenkáromlás
 • kevélység: ὑπερηφανία (hüperéphania) - gőg, kevélység
 • bolondság: ἀφροσύνη (aphroszüné) - értelmetlenség, butaság, ostobaság, esztelenség
Ki tagadhatná, hogy ezek a tulajdonságok, vagy tettek előfordulnak az életében.
De Jézus ezek felett is úr, és király lehet.
És elősegíti a mi változásunkat abban, hogy mi Jézust követők legyünk.

Ez a cikk is érdekelhet!

2011. december 7., szerda

Még mindig az ÉLŐ vízről

Ma reggel szintén - mint néhány nap óta folyamatosan - az élő vízről elmélkedem.
Vajon mit jelent az élő víz?

Jézus több alkalommal beszélt róla. Pl. A samáriai asszonynak azt mondta, hogy ha ismerné Isten ajándékát, meg hogy kivel beszél, akkor ő kért volna tőle (mármint Jézustól) élő vizet.

élő -  ζάω  (dzaó)
1) él, életben van; életre kel
2) él, életét folytatja
3) él vmiből, vmin
4) éltet

Etimológia:  alapszó

A másik igét az Ezékiel könyvében olvastam. Egy folyóvá dagadt patakról szól, amiben rengeteg hal él, meg a parton lévő növényzet is dús. A fák havonta új termést hoznak, a levelüktől meg lehet gyógyulni. De az a rész, ahol nem tud a víz áramlani sós és élettelen lesz.:
Ez 47:9-12  És lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségök lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement.  És lészen, hogy halászok állanak rajta Éngeditől Énegláimig: varsák kivető helye lészen; nemök szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai, nagy bőséggel.  Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek.  És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló [gyümölcs] fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.
Érdemes utánaolvasni a Wikipédián, vagy az Origón, milyenek ezek a sós mocsarak.2011. december 4., vasárnap

Mézeskalács, avagy igyál Jézust

 Egy nehezebb, és szárazabb időszak után ismét úgy érzem víz került a patakba.
Mint gyermekkorom egyik kedvenc meséjében, mikor a randa békakirály ráült a kút forrására, így nem tudott feltörni az éltető víz, de aztán jött a legkisebb fiú...
Márpedig a blogom címe nem véletlen János 738. Ez a János evangéliuma 7. rész 38. versére utal, miszerint:
Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.


Az elmúlt néhány nap, vagy inkább hét nem annyira ezt tükrözte.
A tegnapi mézeskalács sütéssel kezdődött minden. És azzal, hogy elkezdtünk erről beszélgetni Anitával. Szóba jöttek a nehézségek, a hétköznapi gondok, meg minden ilyesmi, aztán abban maradtunk, hogy hitben lenni jobb. Talán erre válaszként keltem jókedvűen, lendülettel meg ezzel az igével:   
A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek.
Na gondoltam akkor most ezt kikeresem, aztán felfegyverkeztem egy emberes adag tejeskávéval, meg a Bibliámmal, mondom akkor keressem csak meg! 
Ekkor azt mondja valaki a fejemben: János 7.
Én meg mondom magamban, nem hiszem, hogy ott van, az inkább a tizedik részben lehet, de ha már így volt akkor megnézem a hetedik részt.
Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyon. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.  Ezt pedig mondja a Lélekről, amelyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőíttetett meg.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...