Keresés ebben a blogban

2018. december 30., vasárnap

Miért sírsz?

 Tegnap nagyon kellemes vendégeink voltak és beszélgetésünk minden percét élveztem. Családi körben és barátok között lenni jó... (is lehet).
Szomorúságot csak két dolog felett éreztem:
  •  a második világháborúban elhurcolt nagyapáink Oroszországban való fogságáról volt szó. (Ezzel párhuzamosan a nácizmus terjedéséről  Magyarországon - valóságosan, rokoni elbeszélések alapján)
  • + egy számomra ismeretlen gyermek rákbetegsége kapcsán.
Aztán azon gondolkodtam, vajon ily távoli történések miért szomorítanak el ennyire mélyen? Arra jutottam, hogy az Ördög munkája, mely valóságosan elcsüggeszt. Pénzt, energiát, stb-t nem kímélve latba vet mindent, hogy Isten teremtéseit porig alázza, megbetegítse, kinyírja.
Hát ezért sírok.
Meg pár válasz itt is megtalálható:
Jóel 2:17 A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenük?
És még pár írás, mind hasonló témakörben, hátha érdekel, mazsolázz! :) 

2018. december 26., szerda

Bennünk lévő


Ily köves, sziklás területen csoda, ha egy kis víz
utat tör magának. De a víz képes rá. 
 Pál apostol mond olyat, hogy az erő, a szeretet és a józanság lelkét kaptuk.

2Tim 1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Mihez kezdek ezzel a lélekkel kínos-, vagy éppen nehéz szituációkban, szeretetlen közegben? Egyáltalán megbecsülöm, észlelem? Hálás vagyok érte? Tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenki kapta?

Erő: ἡ δύναμις, -εως (hé dünamisz, -eósz)
1) erő
2) csodatevő erő
3) csoda, csodatevő erő megnyilvánulása
4) hatalom, képesség

Józanság: σωφρονισμός, -οῦ (ho szóphroniszmosz, -u) 1) józanság, mértékletesség, önuralom, 2) egészséges gondolkodásmód

Szeretet: ἡ ἀγάπη, -ης (hé agapé, -ész) 1) szeretet, 2) szeretetvendégség
Jer 17:9-10 Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt? Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.

2018. december 22., szombat

E-mail Apunak

Hogy mily nehéz magamat odaterelni Apához, mikor olyan sok dolgom lenne, azt el se tudom mondani. Ide egy üzenet, oda egy üzenet, elpakolni ezt, megcsinálni azt... Ezért ma küldtem egy "e-mailt" Apunak is. 

Apa, Bocsásd meg, hogy Téged, a legfontosabbat kihagyunk az ünnepből! 

És most állj meg egy percre! Nem többre, csak egy percre, és mondd el ezt a pár mondatot Neki, az ünnep alkotójának, a Te Alkotódnak! 

»Atyánk, aki a Mennyben vagy,
legyen megszentelve a neved!
10 Jöjjön el királyi uralmad,
és akaratod teljesüljön itt a Földön is,
ahogy a Mennyben teljesül!
11 A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
12 Bocsásd meg a bűneinket,
ahogyan mi is megbocsátottunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek!
13 Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket,
és szabadíts meg minket a gonosztól!«

Esti imádság reggel

A kép forrása: Fényvadász
Keresztury Dezső:
Esti imádság
Ó, milyen vak homályba futnak
kik nélküled indulnak útnak.
A kezemet nézem: leszárad;
szívem sívó homokkal árad.

Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben.

Én Istenem, hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmam;
ó, légy úrrá megint Te rajtam!

2018. december 13., csütörtök

Olvasónaplóztam

Mai csoda: 2 Korintus 3, 7-13
A Törvényt kőbe vésett betűkkel rögzítették, és a halálba vezetett. A szolgálata mégis olyan dicsőséges volt, hogy Izráel népe rá sem tudott tekinteni Mózes ragyogó arcára, amelyen Isten dicsősége tükröződött — bár ez a dicsőség hamarosan elhalványult! Mennyivel dicsőségesebb hát az életadó Szent Szellemet szolgálni! Ha dicsőséges dolog a Törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre a bűneiket, és elítélni őket, akkor sokkal dicsőségesebb az a szolgálat, amely Isten számára elfogadhatóvá teszi az embereket! Kétségtelenül a Törvény szolgálatának is megvolt a maga dicsősége, ez azonban az Új Szövetség sokkal nagyobb dicsősége mellett egészen elhalványul. Az a régi elmúlt, mégis dicsőséges volt. Mennyivel dicsőségesebb tehát az, ami örökké megmarad! Mivel mi ebben a nagyobb dicsőségben reménykedünk, teljesen nyíltan és félelem nélkül szólunk. Nem úgy viselkedünk, mint Mózes, aki eltakarta az arcát, hogy Izráel népe ne láthassa a rajta ragyogó dicsőséget, se azt, amikor az elhalványul, és végleg eltűnik.
Kinek mi jut eszébe erről? Nekem az, hogy A 13-dik versben olyasmit sugall Pál, hogy maga a ragyogás hatással van az emberekre.

2018. december 12., szerda

Olvasónapló

Mégpedig Biblia olvasó napló. A sulihoz kell, soha élvezetesebb tantárgyat nem láttam. Azt kell csinálnom, amit a legjobban szeretek. Azért szeretem,
  • mer' új esélyt ad nekem, és másoknak. 
  • Mer' megtölt élettel és új látással. 
  • Mer' egy mondata elég, hogy teljesen megváltozzak. 
Nnna, akkor irány a 2 Korintus 2! Ezen belül is ez a mondat, hogy:
Igen, feltétlenül szükséges, hogy megbocsássunk egymásnak, különben becsaphat bennünket a Sátán — hiszen jól ismerjük a szándékait. (11)
Megcsal / becsap Sátán, akinek jól ismerjük a szándékait… Ezen most elgondolkoztam. Mi az, hogy megcsal, becsap?
Görögben πλεονεκτέω  (pleonekteó)
1) fölénybe kerül, előnyt élvez, 2) kapzsin viselkedik, követelőzik, 3) kijátszik, rászed, becsap.
És valóban jól ismerjük? Olyan gyakran lefüleltem, mégis meg tud lepni. Bosszantó, és elkeserítő.
Ezután elsírtam magam, egyrészt, mert igaz ez az ige, másrészt azért, mert tetten értem a saját-, és a barátaim életében. Keserű könnyekkel, amik tudom, hogy előre fognak vinni.
Ámen

2018. december 10., hétfő

Max Lucado: Ő véghezviszi a tervét

 Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen rendelet a népszámlálásról, a hosszú út Názáretből Betlehembe, az istálló – nem éppen kellemes és kényelmes dolgok, de végül a világ legnagyobb csodáját eredményezték.

„És (Mária) megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette” (Lukács 2:7). Minden, ami ezelőtt történt, azért volt, hogy ez a pillanat eljöhessen. Isten az akadályokat és nehézségeket arra használta, hogy véghezvigye akaratát.

Lehet, hogy neked is szükséged van egy kis emlékeztetőre? A rövid éjszakák, hosszú túlórák, kemény munka és az óriási stressz világában szükséges, hogy emlékezz: Jézus az, aki mindent összetart: „A Fiú minden teremtménynél előbb létezett, s az egész világmindenséget ő tartja egyben” (Kolossé 1:17). Isten mindent egyben tart. Számodra is mindent egyben fog tartani. Minden benned és minden körülötted azt mondja: „Hagyd az egészet! Szállj ki! Fordulj az alkoholhoz vagy a droghoz!” De ne hallgass ezekre a hangokra! A krízishelyzetben fordulj Istenhez.

„Ne aggódjatok semmi miatt; inkább imádkozzatok mindenért. Mondjátok el Istennek a szükségeiteket és adjatok hálát Neki a válaszáért. Ha ezt teszitek, meg fogjátok tapasztalni Isten békességét, ami csodálatosabb, mint amit emberi elme elképzelhet. Az Ő békessége nyugalomban fogja tartani a gondolataitokat és a szíveteket, ha bíztok Jézus Krisztusban” (Filippi 4:6-7, TLB, angol fordítás alapján).

Ragaszkodj Hozzá. A sürgősségin, amikor az álmaid összetörnek, mondd Neki: „Uram, szükségem van Rád!” A temetőben a sírok közt suttogd Neki: „Drága Jézus, kérlek, vigasztalj meg!” Vagy a leépítések során, amikor mások morognak, legyél te az, akit rajtakapnak, amint így imádkozik: „Istenem, Te jó vagy. Szükségem van a segítségedre. Kérlek, bátoríts engem!”

Dávid király imanaplójában ezt a kérdést olvassuk: „Amikor mindaz, ami jó szétesik, mit tehetnek a jó emberek?” (Zsoltárok 11:3, NCV, angol fordítás alapján) Dávid kérdése nem a mi kérdésünk is? Amikor terroristák támadnak, betegségek pusztítanak, családok hullanak szét, gyülekezetek bomlanak fel… amikor mindaz, ami jó szétesik, mit tehetnek a jó emberek? Mi a válasz a nem várt szerencsétlenségekre és csapásokra?

Érdekes módon Dávid nem választ adott a kérdésre, hanem egy kijelentést tett: „De az Örökkévaló most is ott van szent templomában! Az ő trónja a Mennyben van!” (Zsoltárok 11:4, EF) Ezzel a kijelentéssel világosan tudtunkra akarja adni, hogy ha minden meg is rendül, Isten akkor sem rendül meg, Ő ül a trónon, Ő uralkodik, és véghezviszi a tervét.

Emlékszel Jákob fiának, Józsefnek a történetére? Börtönben volt. A bátyjai eladták, Potifár felesége ellene fordult. Ha valakinek a világa összeomlott, akkor bizton állíthatjuk, hogy Józsefé összeomlott. Vagy gondolj csak Mózesre, aki a nyájra vigyázott valahol a pusztában. Vajon ez volt az, amiről álmodott? Nem gondolnám. A szíve a választott népért dobogott. Az volt a szíve vágya, hogy a népét vezesse ki a rabszolgaságból, akkor Isten miért a birkanyáj vezetését bízta rá? És Dániel? Izrael legkiválóbb legokosabb ifjai közé tartozott. Azonban, ő és egész generációja Babilonban raboskodott. Jeruzsálemet lerombolták. A templom romokban állt.

József börtönben volt. Mózes a pusztában. Dániel láncokban. Ezek nagyon sötét pillanatok voltak. Ki látott volna bármi jót is mindezekben? Ki gondolta volna, hogy Józsefet, az elítéltet miniszterelnökké léptetik elő? Vagy, hogy Mózes 40 éves kiképzést kap a pusztai létből, majd ugyanezen a pusztán keresztül fogja vezetni népét? És ki képzelte volna, hogy Dániel, a rab hamarosan a király tanácsadója lesz?

Isten versenyt űz abból, hogy a tragédiákat győzelemmé változtatja. Ezt tette Józseffel, Mózessel, Dániellel, és a legfontosabbal, Jézussal a kereszten. Az ártatlant legyilkolták. A Menny ajándékát megölték. Anyák könnyeztek, a gonosz táncot járt, az apostolok pedig azon tűnődtek, hogy „Amikor mindaz, ami jó szétesik, mit tehetnek a jó emberek?”

Isten egy földrengéssel, a hatalmas kő elgörgetésével és egy kijelentéssel válaszolta meg a kérdésüket: „De az Örökkévaló most is ott van szent templomában! Az ő trónja a Mennyben van!”

Egy nehéz karácsony áll előtted? Akkor vigasztaljon az az igazság, hogy Isten ül a trónon, Ő irányít, és Ő ma is felemeli a foglyokat, vasárnappá változtatja a pénteket és ma is valami szépet hoz ki a Betlehemekből.

Megtette akkor, értük. Ő ma is megteszi érted és értem.

2018. december 8., szombat

Jézus és a 2in1 csoda

Gyökössy Endre Életünk helyreigazítója c könyvét olvasom. Tetszik.
Szeretem a Jézus csodáiról szóló Bibliai szakaszokat.

Ebben a részben különösen felkapom mindig a fejem, hogy Jézus egyáltalán nem tervezte, hogy plusz csodát tesz, hanem csak megtörtént a dolog azzal az asszonnyal.

A másik, amire most felfigyeltem, hogy az a rabbi, aki megkereste, már a Messiást kereste meg, hiszen senki sem képes halottat feltámasztani, kivéve a Messiást.
Feltámaszt egy kislányt és meggyógyít egy beteg asszonyt
18 Miközben ezt mondta, odalépett hozzá a zsinagóga egyik vezetője, leborult előtte, és úgy kérte: „Éppen most halt meg a kislányom. Kérlek, jöjj, tedd rá a kezed, akkor újra élni fog!”


19 Jézus felállt, és elindult vele, s a tanítványai is követték.


20-21 Eközben egy asszony Jézus közelébe férkőzött, és hátulról megérintette a ruhája szélét. Ezt gondolta magában: „Ha csak a ruháját megérinthetem, meggyógyulok.” Ez az asszony ugyanis már tizenkét éve olyan betegségben szenvedett, amely állandó vérzéssel járt.


22 Jézus hátrafordult, ránézett az asszonyra, és ezt mondta: „Bízzál, leányom: mivel hittél, meggyógyultál!” Ebben a pillanatban az asszony meggyógyult.


23 Amikor Jézus a zsinagógai vezető házához ért, látta a jajgató tömeget és a hangszereseket. 24 Azonnal rájuk szólt: „Menjetek innen! A kislány nem halt meg, csak alszik.” De azok kinevették. 25 Miután az embereket elküldték, Jézus bement a szobába, megfogta a kislány kezét, aki azonnal feltámadt. 26 Ennek az egész vidéken híre ment.

2018. december 6., csütörtök

2018. december 3., hétfő

Hol dől el a csata?

"Ha visszatérsz, Izráel, ezt mondja az Úr..." (Jer 4,1).

Nem a külső világban dől el, hogy megnyerjük-e a csatát vagy elveszítjük, hanem az akarat rejtett világában, Isten előtt. Isten Szelleme megragad és arra kényszerít, hogy egyedül maradjak Istennel és Őelőtte megharcoljam a harcom. Amíg ezt meg nem teszem, a külső körülményeimben mindig vereséget szenvedek. Lehet, hogy ez a harc egy percig tart, de lehet, hogy egy esztendeig is! Ez rajtam múlik, nem Istenen. De ezt csak Isten előtt lehet megvívni, és nekem elszántan át kell mennem a lemondás poklán - Isten előtt. Semminek sincs többé hatalma azon az emberen, aki harcát Isten előtt megharcolta és győzött.

Ha így szólok: "Várok, amíg megfelelő helyzetbe jutok, majd akkor kipróbálom Istent", akkor semmire sem jutok. Lelkem csendjében kell a dolgot elintéznem Istennel, ott, ahova semmiféle idegen nem léphet be és aztán azzal a bizonyossággal mehetek tovább, hogy megnyertem a csatát. Ha ott bent elvesztem a csatát, olyan bizonyos, hogy csapás, katasztrófa és felfordulás következik, mint ahogy bizonyos Isten végzése. Azért nem nyerem meg a csatát, mert megpróbálom előbb a külső világban megnyerni. Állj Isten elé egymagad, harcolj Őelőtte, intézd el ügyedet ott egyszer s mindenkorra!

Más emberekkel szemben is úgy kell eljárnunk, hogy akarati döntésre bírjuk őket. Ez az út vezet az átadáshoz. Isten újra meg újra - nem gyakran, csak néha - válságba vezet minket. Ez lesz életünk nagy vízválasztója: vagy egyre hanyagabb és hasznavehetetlenebb keresztyének leszünk, vagy mindig jobban égünk Isten dicsőségéért: hogy a legvégsőt is odaszánjuk az Ő legfenségesebb céljáért.
Oswald Chambers "Krisztus mindenek felett" c. könyvéből

Tennap kaptam

Adja meg neked, amit teljes szívből kívánsz, valósítsa meg minden tervedet!
...illetve pontosabban így, károliul:
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...