Keresés ebben a blogban

2017. október 26., csütörtök

Veszteglés

 Az esti imák sokszor elmaradnak, inkább reggel tudok Istennel időt tölteni. A napok annyira teli vannak élményekkel, fáradsággal, időnként mély fájdalmakkal, kuszasággal, vagy éppen örömökkel, megoldandó feladványokkal, hogy egyszerűen kidőlök.
Így volt ez tegnap is, de mikor eljön az ideje, összegeznem kell és én - látva azt a sok kínt, amiben barátaim, rokonaim, ismerőseim ,,vesztegelnek", néha megtorpanok, megijedek.
 • Tegnap este átfutott egy barátnőm és kétségbe volt esve. Most járja a poklok-poklát és túl rég tart már a dolog ahhoz, hogy szinte alig merjek valamit mondani Isten jóságáról. Imádkozzak érte, mondja. De hogyan? Kérdem én. Szinte szégyellem kimondani, hogy Isten képes megjavítani a széttörött dolgokat, mert azt válaszolja, hogy akkor neki miért nem...?
 • A gyerekem sírva jön, hogy egyik tanára nagyon beteg...
 • Egy barátomnál újra találtak rákos sejteket,
 • Látom a férjem szótlan gondterheltségét.
 • Néha csak banális dolgok, hogy hogyan fog kijönni az új kutyusunk a cicával...
 • Hogy ugrok meg ismét néhány lécet ezzel a tudással, ami nekem van?
 • Hogy fizetem ki a kifizetnivalókat...
 • Szóval csüggedés, betegség, gyász mindenütt, nem is szeretek belegondolni.
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel...
...írja János apostol az 1 Ján 5,19-ben.
A veszteglés görögben: κει̑μαι  (keimai)
1) fekszik, nyugszik
2) van / található vhol, el van helyezve
3) fekszik, elterül (földrajzi hely)
4) van, érvényes, szól vkinek, vonatkozik vmire

Így folytatja János:
Azt is tudjuk, hogy Isten Fia eljött a Földre, és ő tett bennünket képessé arra, hogy az igaz Istent megismerjük. Most pedig az igaz Istenben élünk, fia, Jézus Krisztus által. Igen, ő az igaz Isten és az örök élet.
Károli így írja:
De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
Tehát képesek vagyunk rá, Benne élünk. Úgyhogy fel a fejjel! És én továbbra is, AKKOR IS ünnepellek Jézus!
ÁmenTevékenységnapló

Aki nem velem együtt takarítja be gabonát, az szétszórja a termést.
 Minap ez a mondása ugrott be Jézusnak:
Aki nincs velem, az ellenem van, aki velem nem gyűjt, az tékozol.
Máté (12,30) és Lukács (11,23) is lejegyezte az evangéliumában ezt és hasonló szövegkörnyezetben.
 Most, ha lehetőségem nyílna belenézni életem tevékenységnaplójába, magyarul visszatekinthetnék az elmúlt időszakra, hogy mit és mennyit tettem milyen témakörben, mit látnék?

2017. október 24., kedd

God Is Kind, but Not Soft...

"Isten jóindulatú, de nem lágy"
Fenti mondatot a Római levél 2. részének alcímeként hozta a Message fordítás, ami azért is meglepő, mert azt hittem az lazább, mint egy-két veretes értelmezés.
Ez alapján a mai imám:

 Atyám, Te tudod...
...hogy mi zajlik a szívemben.
 Látod, hogy nem tároltam el benne a megbántottságom, a kereszthez tettem ezeket a dolgokat, és személyeket.
 Látod a kettősséget, amiben vágyom arra, hogy a kegyelmeddel éljek, de vissza ne éljek.
Különösen a ma olvasott rész miatt, hiszen olyan jól esik hallani, hogy Jézus miatt mindent elengedtél, és hogy kegyelemből van szabadulásunk, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedhessen... Ugyanakkor ott van a Máté 24, a Zsidókhoz írt levélben (6,4-6), most meg ez.
Köszönöm, hogy ma is jöhetek hozzád. Köszönöm, hogy ha elmondom neked, hogy miben vétkeztem, Te hű és igaz vagy és megbocsátod és eltörlöd a bűneimet Jézus nevében!
Ámen

Róma 2:
Nincs mentség számodra, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások felett ítélkezel. Ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te is ugyanazokat műveled, amelyek miatt a másikat elítéled! 2 Igen, Isten valóban elítéli azokat, akik ilyen dolgokat tesznek, és tudjuk, hogy az ő ítélete igazságos. 3 Hogyan is képzeled, hogy te majd elkerülöd Isten ítéletét, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, miközben magad is ugyanúgy élsz? 4 Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét? Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és egész életedet?
5 Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a fejedre. Ez pedig majd a Harag Napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. 6 Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet meg. 7 Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. 8 Akik viszont önzők, és nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt az igazságtalanságot szolgálják, azok Isten haragjával fognak találkozni. 9 Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonoszságot művel, elsőként a zsidóknak, azután a többi népnek is. 10 Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek, előbb a zsidók, azután a többi népek is. 11 Mert Isten részrehajlás nélkül ítél. 12 Akik nem ismerték Isten Törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint Törvényen kívüliek. Akik viszont a Törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a Törvény ítéli el. 13 Pusztán attól, hogy valaki ismeri a Törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, mert Isten csak azokat tekinti elfogadhatónak, akik meg is teszik, amit a Törvény követel.

És egy-két régebbi írás hasonló témában:

2017. október 20., péntek

A boldogságról

 Nemrég tudatosult bennem, hogy a boldogság fogalma átalakult bennem és már nem azt a csípőből jövő életérzést jelenti, hanem valami mást. Eddig azt hittem, hogy ez egy olyan hiány, ami

 • a korral, 
 • itt fáj-ott fáj, 
 • dagadt vagyok, 
 • korlátaim vannak,
 • etc.
...érzéssel alakult ki, de rájöttem, hogy nem feltétlen. Másról szól, ez az inkább az új látásmódommal kapcsolatos. Azzal, hogy kifejezések teljesen új értelmet nyertek és csodálkozom, hogy ezt az emberek nem értik. (Én sem értettem mindig)  Nem vagyok földönkívüli, de folyton fékezem magam, mert világgá szeretném kürtölni az igazat, az új jelentéseket, hogy:
 • az új szótárban a halál tök mást jelent, mint a régiben,
 • hogy amit az érzelmeim diktálnak nem biztos, hogy igazságosak Isten szerint is. 
 • hogy az Isten Országa egy létező helység, 
 • hogy a világ, amit látunk hiábavalóság alatt van, de nem önként. (Róma 8,20) 
 • hogy az én életem már nem az enyém, bennem Krisztus él.
 • és hogy mindezzel együtt egy hús-vér ember vagyok, de a testem inkább egy templomként funkcionál. Olyan kb., mint amibe Jézus helyreállást hozott még a megtérés után is. Néha ostorral, néha úgy, ahogy Jánost a szeretett tanítványát átölelte.
 • Hogy mikor sírok és nyelveken imádkozom nem tudom mi történik, csak azt, hogy annyira mély és misztikus. Nem tudom hogy szomorú, vagy épp boldog sírás ez, csak azt tudom, hogy egy olyan érzelmi szint - ha az egyáltalán, - amit simán nem lehet felfogni. Az biztos, hogy Isten lelke babrál bennem mélyen legbelül. Egyszerre vagyok mérhetetlenül boldog és legalább annyira szomorú.
Felteszem a kérdést:  Jézus boldog volt? Mit jelentett neki a boldogság?
És akkor itt beidézhetjük a sokak által jól ismert „Boldogok a...” igerészt.

„Milyen boldogok és áldottak,
akik felismerik, hogy szükségük van Istenre,
mert övék Isten Királysága!
4 Milyen boldogok és áldottak,
akik most gyászolnak és sírnak,
mert Isten majd megvigasztalja őket!
5 Milyen boldogok és áldottak
a szelídek és alázatosak,
mert ők fogják örökölni a földet!
6 Milyen boldogok és áldottak,
akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra,
mert Isten megadja nekik, amire vágynak!
7 Milyen boldogok és áldottak,
akik irgalmasan bánnak másokkal,
mert Isten is irgalmasan bánik velük!
8 Milyen boldogok és áldottak
a tiszta szívűek,
mert ők meglátják Istent!
9 Milyen boldogok és áldottak,
akik békességet teremtenek,
mert őket Isten gyermekeinek[a] nevezik!
10 Milyen boldogok és áldottak,
akiket azért üldöznek, mert igazságosak!
Övék Isten Királysága!”
11 „Boldogok és áldottak vagytok, amikor miattam üldöznek, bántanak titeket, vagy mindenféle rosszat mondanak rólatok ok nélkül. 12 Örüljetek és ujjongjatok, mert igen nagy jutalom vár rátok a Mennyben! Így üldözték azokat a prófétákat is, akik előttetek éltek.”

2017. október 19., csütörtök

Ünnepellek Jézus!

 Nnna a tegnapom nem volt piskóta, de hát mit is gondoltam az után a "megvallás" után, amit az összes ismerősöm szeme láttára kibiggyesztettem az üzenőfalamra?
Igazából azzal a Dallal kezdődött, mert miket is mondott (a teljesség igénye nélkül, csak a számomra hangsúlyosakat írom most le - ami tk az egész):
 1. Isten harcol értünk!
 2. Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Örökkévaló tetteit! (118. Zsoltár 17.)
 3. Krisztus feltámasztó ereje él bennem!
 4. Legyőzte az ellenséget!
 5. Visszaszorítja a sötétséget!
 6. Jézus hordozza a terheinket, 
 7. megszünteti a szégyenünket, 
 8. Ő már győzött, igen győzött! 
 9. Ehhez ragaszkodunk megingathatatlanul!
 10. Felragyog Isten királysága!
Tehát akkor, csak, hogy tiszta legyen a kép: ERRŐL A DALRÓL VAN SZÓ: 
ÉS TOVÁBBRA IS ÜNNEPELEM JÉZUST!

És akkor itt egy cikk Darleneről, aki énekli a dalt.

Ez pedig a szöveg:
"In Jesus' Name"

God is fighting for us
God is on our side
He has overcome
Yes He has overcome
We will not be shaken
We will not be moved
Jesus You are here
[x2]

Carrying our burdens
Covering our shame
He has overcome
Yes He has overcome
We will not be shaken
We will not be moved
Jesus You are here

I will live, I will not die
The resurrection power of Christ
Alive in me and I am free
In Jesus' Name

Carrying our burdens
Covering our shame
He has overcome
Yes He has overcome
We will not be shaken
We will not be moved
Jesus You are here

I will live, I will not die
The resurrection power of Christ
Alive in me and I am free
In Jesus' Name
I will live, I will not die
I will declare and lift You high
Christ revealed and I am healed
In Jesus' Name

God is fighting for us
Pushing back the darkness
Lighting up the Kingdom
That cannot be shaken
In the Name of Jesus
Enemy's defeated
And we will shout it out
Shout it out
[x4]

I will live, I will not die
The resurrection power of Christ
Alive in me and I am free
In Jesus' Name
I will live, I will not die
I will declare and lift You high
Christ revealed and I am healed
In Jesus' Name
In Jesus' Name
In Jesus' Name
In Jesus' Name
2017. október 17., kedd

Örömhír

Róma 8,13
Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Miért nem? Mert én a Krisztus Jézusban élek, és őbenne az Élet Szellemének törvénye uralkodik, amely felszabadított engem a bűn és halál törvénye alól. Így oldotta meg Isten azt, amire a Mózesi Törvény képtelen volt, mivel a régi emberi természet miatt nem volt rá ereje. Isten azonban a saját Fiát küldte el hozzánk, hogy általa leszámoljon a bűnnel. Igen, a Fiú ugyanolyan testben élt a földön, mint amilyenben most mi élünk. Isten ezt az emberi testet, Jézus testét használta fel arra, hogy általa elítélje a bűnt.

2017. október 16., hétfő

Nem képes rá

Ez a kép szemlélteti, milyen, ha egy magaslatra nem képes valaki felugrani
 Mikor kicsi volt az elsőszülött leányom, még nem igazán tudtam, hogy mi az, amit elvárhatok tőle és mi az, amit hiába is kérek, nem képes rá.
Így alakult, hogy néha túl nagy-, néha pedig túl alacsony elvárásokat támasztottam az irányában.
Ahogy Józsi barátom mondja: A pap fejlécére az van írva, hogy "Tanulmányait befejezte."- Mármint, hogy holtig tanult.
Hogy jutott ez most eszembe? Onnan, hogy néha ma is túl sokat, vagy túl keveset várunk egymástól, pedig meg vagyon írva:
Róm 8:7 Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
Csia fordításban:
Ezért a hús észjárása ellenségeskedés Isten ellen, Isten törvényének ugyanis nem veti magát alá, minthogy nem is képes rá.
Ebben bölcsnek lenni nehéz.
Egy pár régebbi konklúzióm a témában:
Nem vagy "bedugva" 
Érzelmi intelligencia
Szemműtétem
Szeretet

2017. október 15., vasárnap

Jó kérelmet jó helyre!

Elnézem egyes hivatalok működését, és csodálom az ügyintézők tudását, amelyben szinte mindig pontosan tudják, hogy hova milyen kérelmet szükséges benyújtani.
Valahogy nekünk hívőknek is így kellene képviselni és tanítani az Isten dolgaiban járatlan népeket.
Jó kérelmet jó helyre!
Lásd, mint a képen:
:)

2017. október 11., szerda

Példázat a gyomokról és a búzáról

 Minap eltöprengtem lehet-e még ennél gonoszabb ez a világ?
Márminthogy szeretem, szép, meg minden, de annyira céltévesztettek az emberek, hogy nem tudom lehetne még ennél rosszabb? És nem, nem vagyok depressziós. Legalábbis remélem.
 Hogy jó hírt is mondjak én sem voltam különb, de már elmúlt. Jézus miatt. Mutatott egy „kiváltképp való utat”.
Egy csomó dolgot másképp látok, van más perspektíva előttem. Nem csak a törtetésből, de a szeretetlenségből is van kiút. Visszanézve el kell ismernem, pontosan így reagáltam a kritikára, pontosan így gázoltam át másokon, pontosan ilyen büszke és öntelt voltam, pontosan ilyen fontos volt, hogy mindig igazam legyen. Ha nem volt igazam, addig manipuláltam és addig csűrtem-csavartam a dolgokat, amíg el nem ismerték... Miután rájöttem, hogy mindaz amiket csinálok bűn, átértékeltem a dolgokat. Nem ment egyik percről a másikra, de már nem akarok Jézusnak több sebet okozni!
Nnna, de itten van egy példázat, amit Jézus a magokról mond:
Mt. 13,24 Másik történetet is mondott nekik. „Isten Királysága hasonló ehhez: egy ember tiszta búzát vetett a szántóföldjébe. 25 Amikor mindenki aludt, eljött az ellensége, és gyommagokat[b] szórt a vetés közé, majd elment. 26 A búza felnőtt, és kalászt hozott, de közben a gyomok is megnőttek. 27 A szolgák ekkor megkérdezték a gazdájukat: »Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Akkor hogyan kerültek oda a gyomok?« 28 »A gyomokat az ellenség vetette« — felelte a gazda. A szolgák tovább kérdezték: »Akarod, hogy kigyomláljuk?« 29 »Ne tegyétek — válaszolta —, mert akkor esetleg a búzát is kitépnétek a gyomokkal! 30 Hagyjátok csak együtt nőni mindkettőt az aratásig! Akkor szólok majd az aratóknak: Szedjétek össze először a gyomokat, kössétek csomókba, és égessétek el, a tiszta búzát pedig gyűjtsétek a raktáramba!«
Majd mindezt kicsivel később megmagyarázza:
36 Tanítványai odamentek hozzá, és kérték: „Magyarázd el nekünk a búza és a gyomok példázatát!” 37 Jézus így válaszolt: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. 38 A szántóföld a világ. A jó mag azokat jelképezi, akik Isten Királyságához tartoznak, a gyomok pedig azokat, akik a Gonoszhoz tartoznak. 39 Az ellenség, aki a gyomokat veti, a Sátán. Az aratás ennek a korszaknak a vége[e], az aratók pedig az angyalok. 40 Ahogy a gyomokat összeszedik és elégetik, úgy fog történni ennek a korszaknak a végén is. 41 Az Emberfia elküldi angyalait, hogy válogassák ki és gyűjtsék össze Királyságából mindazokat, akik gonosz dolgokat tesznek, és akik miatt az emberek vétkeznek. 42 Ezeket tüzes kemencébe dobják, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. 43 Ekkor azok, akik szeretik az igazságot, ragyogni fognak majd Mennyei Atyjuk Királyságában, mint a nap. Akinek van füle, hallja és értse meg, amit mondok!”
Miért késel Jézus? Ezt a dalt tanuljuk a gyüliben mostanában. Nagyon szép. Hallga!

2017. október 9., hétfő

Matekoztam


 Napok óta számolgatom, de még mindig rossz az arány a Galata 5-ben a test cselekedetei és a lélek gyümölcse között.
Szám szerint 16:9. Na jó, pár fordításban másképp van, ott a test produktuma 18.
Lássuk:
 Nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből ilyen dolgok származnak:
 1. paráznaság, 
 2. erkölcstelenség, 
 3. szexuális bűnök, 
 4. bálványimádás, 
 5. varázslás, 
 6. ellenségeskedés, 
 7. veszekedés, 
 8. féltékenység, 
 9. harag, 
 10. önzés,  
 11. széthúzás, 
 12. megosztottság, 
 13. irigykedés, 
 14. részegeskedés, 
 15. vad mulatozás 
 16. és ezekhez hasonlók. 
Figyelmeztetlek benneteket — ahogy azt már korábban is tettem —, hogy akik így élnek, nem fogják örökölni Isten Királyságát!
 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: 
 1. szeretet,
 2. öröm, 
 3. békesség, 
 4. türelem, 
 5. szívesség, 
 6. jóság, 
 7. hűség, 
 8. szelídség 
 9. és önuralom.
 De hát akkor mi a megoldás? 
Nekem idáig csak az vált be, ha nyelveken imádkoztam. Ez egy folyamatos beszéd, amit nem értek, csak jön, jön, jön. Az a lényeg, hogy megnyugszom tőle és nem azt akarom csinálni, amit addig akartam, pl. elmúlik a haragom, vagy a féltékenységem, stb. 
Ezen kívül simán mindent elmondok az Atyámnak. Kiöntöm előtte a szívemet.
Mert amire a régi természetünk törekszik, az ellentétes azzal, amit a Szent Szellem akar. E kettő tehát ellensége egymásnak. Ebből következik, hogy ha a Szent Szellem szerint éltek, akkor nem azt fogjátok tenni, amit a régi természet szerint kívánnátok. Ha engeditek, hogy a Szent Szellem vezessen benneteket, akkor nem vagytok a Mózes Törvényének uralma alatt.
A témában lásd még:

2017. október 6., péntek

Látható és láthatatlan

 Sok láthatatlan dolog van. Itt van az üdvösségünk, az örökéletünk, Krisztus áldozata értünk, stb.
Ezek némelyikének létezését elhisszük, másikakét nem, de azért a hívőknél ez az alap lenne, nem?
Egyébként pedig könnyebb elhinni a fent felsoroltakat, mint azt, hogy Isten szeret, gondoskodik, elfogad, méghozzá feltétel nélkül, rendbehozta az elrontott dolgokat, (nem tévedés, múlt időben...)

Vannak megfogható és megfoghatatlan dolgok. Ezek közül az első kategóriáról Isten azt mondja, hogy ideig-valók, a másikra, hogy örökkévalók, de vélhetően az örökkévaló magasabb rendű az ideigvalónál.
Ha már a látható a láthatatlanból állt elő...
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő. Zsid11,3

2017. október 5., csütörtök

Az Élet Fejedelme


Mai szavam a felüdülés.
Kikerestem, a képen lévő igében megtaláltam és aztán elkezdtem az egész Apcsel 3-at elolvasni.
Annyira érdekes belegondolni abba szituációba, ahogyan ez elhangozhatott. Péter és János meggyógyítják a születése óta béna koldust és a nép a templomban nem érti. Csak azt látják, hogy az az ember mindig a ott koldult, nem tudott mozogni, most meg ugrándozva dicséri Istent .
Péter pedig elmagyarázza. Itt találtam a címben szereplő  „Élet Fejedelme” kifejezést is- Csia Lajos fordításában a 15. versben.
Olvassátok el, megéri!

Itt párhuzamosan még több fordításban is olvasható.

Nehéz napok

Vannak napok, na nem azokra a bizonyos "nehezekre" gondolok minden hónap ikszedikén, hanem amikor csak a túlélésre játszok.
Nna ez a mai ilyen volt.
Nem tehetek mást, csak imádkozom.

2017. október 4., szerda

Mocsoktalanul

Míg ma reggel próbáltam letenni azt a sok mindent, ami mind próbál lehúzni, ez a mondat ugrott rám a Csia fordítású Bibliámból:

Ez a mondat mindenkinek mást jelent. Vagyis más és más kísértések próbálnak foglyukká tenni minket.
Téged mivel akar bemocskolni ez a világ???
És végül, de különben így kezdtem: a mi Atyánk részletes, saját élethelyzetemre mondott imádsága:
Máté 6:9-13 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
Ahogy itt is:

2017. október 3., kedd

Fáradtnak tűnsz...

...mintha nem a régi volnál.

Nnna ennyit erről a számról, ami pedig arról jutott eszembe, amit Jézus próbált megértetni az emberekkel a Mt 11,28-30-ig tartó szakaszban.
Na meg arról, hogy fáradtnak és szétesettnek érzem magam.
„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok —, akkor meg fogtok nyugodni. Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz! A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű.”

Az adott szakasz rengeteg kérdést vetett fel:

 • Mitől vagyok ilyen fáradt?
 • Milyen Jézus igája?
 • Mikor cseréltem le?
 • Hogy teszem le azt a másikat? Hogy bújok ki belőle? 
 • Hogy veszem fel Jézusét?
Ha Nektek is kérdéses, mondjátok velem:
Uram, nem tudom mit cipelek, de elfáradtam. Azt mondod itt, hogy az a teher, amit Te adsz nekem az könnyű. Leteszem a saját nehézségeimet eléd és a Te igádba hajtom a fejem! Jézus nevében imádkozom Atyám! Ámen

Angol lecke a Message-ből:
“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.”

2017. október 2., hétfő

2017. október 1., vasárnap

Idéztem Pétertől, Aki idézett Dávidtól

...Pontosabban egy idézet hangzott el az Apcsel 2-ben Pétertől, amit a Zsoltárok 16-ban Dávid mondott:
Tekintetem az Örökkévalóra függesztem,
aki jobb kezem felől van,
ezért nem rendülök meg soha!
Ezért örül a lelkem,
és teljes szívvel örvendezek,
még testem is biztonságban nyugodhat.
Mert te, Örökkévaló, nem hagyod lelkemet
a halottak országában.
Nem adod szented testét a pusztulásnak!
Sőt, megmutatod az életre vezető utat,
és jelenlétedbe vezetsz, ahol tökéletes öröm vár:
a jobb oldaladon örökös öröm!

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...