Keresés ebben a blogban

2011. október 31., hétfő

Van, mikor nem nekem kell változnom

Jó hírem van.
Nem mindig nekünk kell változni!

A történet a következő:
X éve járunk ugyanabba a gyülibe. Mikor megtértem, éreztem, hogy megtaláltam a szellemi otthonom. Azóta sincs ez másként.
"Végre a tökéletes emberek közé járok, itt nincs rossz reakció, itt lehet tanulni, stb" - sóhajtottam fel. A gyerekek kicsik, cukik, szuper aranyosak voltak. Azóta eltelt pár év. Immár nagyobbak, kamaszodnak, be-be szólnak, hisztiznek, hogy nincs kedvük ehhez-ahhoz.
És akkor jönnek a testvérek, és kérdezik:
 • Miért van kifestve?
 • Miért riheg-röhög?
 • Miért oly rövid a szoknyája?
 • Miért szaladgál?
 • Miért játszik mobiltelefonnal?
 • ....
Számtalan kérdés, ami bennem is mind felmerül.
Mégis látom, hogy a gyermek - aki amúgy is a hormonjaival küszködik - konkrétan KIAKAD. Te pedig kezelheted a sebeket, amit a testvérek okoztak.
Igazából az lenne a kérdés : Mit vár Isten -
 • Tőlem
 • A tesótól
 • A gyerektől?
Mindhármunktól ugyanazt: Maradjunk szeretetben! Nyilván mindegyikünktől a saját szintünkön.
Ám az emberben erős a késztetés: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra!
Az a hírem van, hogy ez Isten privilégiuma. És ő nem az Én-, hanem az Ő Saját képmására szeretné az embert formálni.
1Ján 4:16 Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.

2011. október 29., szombat

Változni KELL, ÉRDEMES és LEHETSÉGES!

Az elmúlt néhány évben nagyon sok gondolkodásbeli változáson mentem keresztül. És ami igazán foglalkoztatott, az az, hogy 
 • mennyire könnyen ment mindez nekem?
 • ment-e egyáltalán?
 • ha igen, akkor mi késztetett rá?
Jézus mondja:
Tüzet vetni jöttem a földre, és mennyire szeretném, ha az már lángra lobbant volna.  (Lukács 12,49)
Egyszerűen tudom, hogy változni KELL, ÉRDEMES és LEHETSÉGES! 
Tudom, hogy amit érzek az Istentől van. Nem múló fellángolás, hanem igazi tűz.
1Kir 18:37-39  Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket!  Akkor alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt.  Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az Isten!
Látom azt is, hogy amikor reggelenként az időmet rászánom a Szentírás olvasásra, imádkozásra, mindez könnyűnek tűnik. Aztán felébred a család, kilépsz az ajtón, és mindaz, amit reggel gondoltál kezd lehetetlennek tűnni. A csodák halványulnak a "való világ" teljes erőbedobással küzd a hited ellen. Elbuksz ebben, megbotlasz abban. Rosszul csinálsz sok dolgot.
Hogy maradhatunk állva?
Ha újra és újra megerősödünk hitünkben.  523-adsztor is megbánjuk a bénázást, botlást, egyebet, és 524-edszer is elszánjuk magunkat - Jézus követésére.
Ha magadra nézve behódolsz a hitetlenségednek az olyan, mintha csókolóznál Baállal.
1Kir 19:18  De meghagyok... minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.
Van értelme a küzdelemnek!

2011. október 26., szerda

Jézus???

Egy egyház, és az azt követő emberek tanítása nagyon megzavart, és én - aki eddig is csak azt hittem el, amit az Bibliában megírva találtam - leforrázva álltam. És a kétség, ami beleégett a tudatomba, rossz szájízt adott: Kicsoda Jézus????
El is határoztam, összegyűjtöm az igéket, amik pontosan helyreteszik ezeket a fajta tévedéseket bennünk.
Sajnos ők nem először rengették meg alapjait a hitemnek, és újra meg újra szembesülök ferdítéseikkel. Mégis ez a "megrengetés" alkalmas volt arra, hogy átgondoljam ki is a hitem alapja:
1Kor 3:11  Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
 θεμέλιος θεμέλιον  (themeliosz themelion)
- alap; alapkő
Etimológia:  a ίθημι  (tithémi)
1) helyez, tesz, rak; letesz; félretesz
2) okoz, kelt, előidéz
3) ad, részesít
4) letesz (pénzt); befektet
5) letesz, lemond vmiről; átad, kiszolgáltat
6) elrendel, meghatároz; érvényesít
7) tesz vmilyenné / vmivé
Etimológia:  alapszó (kettőzéssel a *thé/the tőből)-ből

És igenis minden okoskodást le lehet rontani ezekkel az igékkel!
 Apcs 9:14  És itt [is] hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze (bebörtönözze), kik a te nevedet segítségül hívják.
Apcs 9:21  Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, akik hallák, és mondának: Nem ez-é az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz?
Pál apostolról, pontosabban Saulról szól ez a rész, aki nem mást üldözött, mint Jézust, és azokat, akik Benne bíznak.
Apcs 9:4 Saul, Saul, mit kergetsz engem?
Azért örülök ennek az igerésznek, mert bizony van olyan egyház, akik nem Jézust-, és az Ő nevét hívják segítségül, sőt azt bűnnek nyilvánítják.
És mivel annak idején megrendített az ő okoskodásuk hitemben, ezért ahányszor csak találkozom olyan igével, ami alkalmas ,,lerontani okoskodásaikat" (2Kor.10,3-5), repes a hívő szívem. 

leront: καθαιρέω  (kathaireó)
1) levesz
2) ledönt, megdönt, eltávolít; kisebbít
3) lerombol, tönkretesz, megöl, megsemmisít

erősség: ὀχύρωμα  (okhüróma)
1) erőd, megerősített hely
2) börtönItt és most kérem még, hogy segítsetek olyan igéket hozni, amik az ő okoskodásaikat - méltó módon - igével rontják le!
Ez a rövid videó pedig azt szemlélteti, amikor a jóságunkat majd egyszer megmérik. Ki fog akkor helyettük a mérlegre állni?

Hálás vagyok - az Isten ismeretért

 Hálaadás nap lesz a Bárkában, ez jó alkalom arra, hogy átgondoljam miért is vagyok hálás ebben az évben.
 Továbbra is, mint ennek a cikknek a megírásakor (olvasd itt), a növekedésemért Krisztusban.
És ezzel szoros összefüggésben a gondolati termékenységem az, ami hála ok. És ezek a gondolatok nem akárkiről, hanem a teremtés uráról szólnak.
Arról, hogy egy csomó szó, ami feljön napi szinten munka, gyermeknevelés, mosogatás, takarítás, egyebek között Őt dicsőíti.
És ezeket mind leírhatom ebben a blogban.
Jer 9:23-24  Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával;  Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.

2011. október 25., kedd

Örülni az ajándéknak

Mikor valakit megajándékozunk, azért tesszük, mert örömöt akarunk neki szerezni. Néha olyan ajándékot kapunk, illetve adunk, amit nem értékelnek/nem értékelünk semmire. Ez a mi esetünkben lehetséges, hogy rossz választásból fakad.
1 és fél évvel ezelőtt kaptam valamit Istentől, amit sokszor kértem ugyan, de soha nem tudtam elképzelni, hogy milyen vele élni. Eleinte nem nagyon becsültem, mert az elmémet megkerülte. Még bosszantott is. Nem tudtam felfogni mire jó. Nem értettem. Használtam, mert tudtam, hogy jó, de nem volt bennem olyan öröm, ami az ajándékozó iránti hálát fejez ki.
Erre nemrég jöttem rá. Összeállt egy képpé, ahogyan készülök megajándékozni a szeretteimet valamivel, ami tudom, hogy jó ajándék lesz számukra. Gondosan válogattam, nézelődtem, majd megvettem az ajándékot. Szépen becsomagoltam, átadtam, de nem örültek neki.
Kiderült, hogy már van ilyenje, vagy nem is akart ilyet, illetve valami rossz érzése fűződik hozzá. Nem ismertük eléggé azt a valakit, akinek vásároltuk.
Nem így Isten. Az Ő bölcsessége és gazdagsága okán nem tud rossz ajándékot adni.
1Korintus 12, 4-11 A kegyelmi ajándékok sokfélék, de mind ugyanattól a Szent Szellemtől származnak.  A szolgálatok is különfélék, de ugyanazt az Urat szolgáljuk. 
Az Isten ereje is sok különböző módon nyilvánul meg az emberekben és az emberek által. Mégis egy és ugyanaz az Isten, aki mindezeket a dolgokat bennünk és közöttünk véghez viszi. Azonban, a Szent Szellem mindenfajta működését azért kaptuk, hogy ezzel a többieket szolgáljuk és segítsük.  Az egyik embernek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen bölcsen beszélni. A másiknak ugyanaz a Szent Szellem természetfeletti ismeretet ad, amikor beszél. 
Megint másiknak ugyanaz a Szent Szellem hitet ad, másnak meg a gyógyítás ajándékait. 
A másik olyan erõt kap, amellyel csodákat tud tenni, megint másik a prófétálás képességét kapja, megint másik arra kap képességet, hogy felismerje, és azonosítani tudja a szellemeket. Másik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, megint másik azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse és meg tudja magyarázni. Mindezeket azonban ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül. Azonban a Szent Szellem a saját belátása szerint adja az embereknek ezt, vagy azt a képességet.

2011. október 22., szombat

Legyél olyan nő...

Tegnapi Facebookolás + a ma reggeli Bible olvasás eredménye:

Akkor kezdem a facebookkal:
Egy kedves hugi tette fel ezt a képet.
A felirat magyarul annyit tesz:
"legyél olyan nő, hogy minden egyes reggel, amikor lábad a földhöz ér, a gonosz felszisszenjen: a fenébe, felébredt!" 

Én írtam, hogy ez már oké, mert meg vagyon írva:  
Luk 10:19  Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
A bibliaolvasásból pedig:
1Kir 19:18  De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, mely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.
 Gondoltam bepötyögöm Baál nevét a keresőbe. Mégis ki Ő, aki előtt nem hajlongunk, és akivel nem csókolózunk?
 A szegényes Wikipédia oldalon kívül kb. 600 ezoterikus oldal. Boszorkányok, zsidógyűlölők, ateista oldal és egyebek.
Ezen a helyen egy kicsit jobban összefoglalja.

Kicsi kapcsolatot fedeztem fel egy jó kis tanítással lásd, illetve hallgasd itt!
Ez a tanítványokról szól. Akik, na kik is?

μαθητής  (mathétész)
- tanítvány (életmódként: aki mesterét / rabbiját követi, vele él, tanul tőle)

Etimológia:  a μανθάνω  (manthanó)-ból
μανθάνω  (manthanó)
1) tanul
2) felfog, megtud, megért
3) aorisztoszi alak: megtanul, hozzászokik

Etimológia:  alapszó

Akkor egy-két gondolatébresztő kérdés.
 • Tanítvány vagy?
 • Ha igen, akkor hogyan teszed?
 • Ha nem, miért nem?

József Attila: Baál

Vén Baál, te kapzsi, gyáva, rút gyászisten,
Fösvény aranykorcs, véres dalbakó!
Nem látsz elődbe csúszni szolgahitben,
Könnypocsolyában - még szűztiszta hó
A lelkem - hát imádjon béres-hadja
Pénzedre szomjas embereknek,
Én nem leszek soha vértrónod rabja,
Legyen bár torlasz álomfellegeknek!
Nagy a hatalmad? hát én megvetem,
Nem áldozom föl néked életem,
Hiába görnyedsz ott bután, henyén,
Papod soha nem leszek, nem én!
Tömjénezzen neked a nyomorúság,
Énbennem ég a bátor háborúság,
Daloló uri gőggel elöllek,
Te arany, buta Baál, be gyülöllek!
Dübörögve ha zúg az erő a szivemben,
Akkor sunyi két szemed észrevesz engem,
Fölemelt fejemet, korbács a kezemben,
Akkor, akkor, végnapodat, nyomorult, buta Baál,
Nagy-erős örömökkel, ihajjal zengem!
Száz éhes kis papod papolhat -
Tőled s tőlük - soha én nem félek,
Vén Baál, de akkor megrabollak!

(Aludj, aludj, nagy álmot aludj,
Koldúsból szökkent árva lélek!)

1922. aug.-szept.

2011. október 20., csütörtök

Egyet fizet , hármat kap - ingyen

Kaptam az iwiwen egy levelet valami Dokitól, aki a rákkutatással kapcsolatos új szert ajánlott.
A következőt válaszoltam (elmésen kissé megváltoztatva az általa küldött szöveget):

Kedves Doki!


Tekintettel arra, hogy Magyarországon - sőt az egész világon -  elkeserítően nagy számban van jelen a "bűn" nevű megbetegedés,  küldenék Önnek egy weboldalt, melyen hasznos információkat talál a Jézus nevű szabadítóról, aki ezen felül gyógyító és megváltó.
Azt kell tudnia, hogy míg a rák nevű betegség csak ezt a földön eltöltött x évet ronthatja meg, addig a "bűn" az örökkévalóságban eltöltött végtelen időt is jelentősen megrontja, az fölött, hogy a földön eltöltött "x" esztendőt Istentől elszakadva kell átélni.
De ha megkéri Jézust, teljesen eltörli "bűn" nevű betegségét, és új, gyógyult életet ad Önnek, és ráadásul egyet fizet hármat kap akcióban a Szent Szellem is Önnel fog lakni, és az Atya pedig meg fogja hallgatni minden kérését.
Az ára pedig ez: Ingyen van

> A honlap címe:

http://janos738.blogspot.com/
>
>
> Nagyban segítené a munkánkat, ha továbbküldené másoknak ezt
> a levelet, hogy minél több emberhez eljusson.
> Amennyiben kétségei lennének, nyugodtan mutassa meg orvos
> ismerőseinek a honlapot!


Üdv
Judit

Túrmezei Erzsébet: Újévi kérés

Láttam Uram!
"Isten erejével a mázsás teher könnyű,
mint a szalmaszál; nélküle mázsás súly
a szalmaszál is."
(Luther)
Egyik béna volt, a másik aszott sárga...                    
Vagy nem volt lába...
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket,
a Te erőddel, mint szalmaszálat.
És láttam szalmaszál alatt roskadozókat,
mert mázsás teher könnyű,
mint a kis szalmaszál Veled,
de nélküled a szalmaszál is mázsás súly lehet.
Új évbe indulok, és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom, velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom - utam már kijelölted,
mint bízó gyermek járhatok előtted.
Te mérsz bút, örömet, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.
Csak egyet adj, hogy célirányt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat,
segíts úgy vinni mázsás terhemet,
a Te erőddel, mint szalmaszálat!


Túrmezei Erzsébet (1912-2000), evangélikus költő, műfordító, tanár

2011. október 18., kedd

Kit szeret az Atya?

Már tegnap reggel belém hasított egy-két villámszerű felismerés, és ismét több szálon fut a dolog. Remélem ki lehet bogozni a témákat.
 • A pásztor funkciója
 • Elhívása
 • Kit szeret az Atya?
Az Ezékiel könyvében leírja, hogy mi mindent nem csináltak a pásztorok, amiket mind meg kellett volna tenniük, illetve sok dolgot rosszul csináltak. A János evangéliumában és a 23. zsoltárban pedig Jézust - mint a jó pásztort írja le. Elég kontrasztos.
Aztán a következő gondolat a pásztori elhívásról szól, szintén a János 10 elejével kezdődik. Folytatódik az Efézus 4, 11-14.
A harmadik pedig:
Ján 14:21  Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
ismer: ἔχω  (ekhó)
1) tart, megfog, megragad
2) birtokol, birtokában tart, hatalmában van, van neki
3) gazdag, vagyonos
4) irányítása alatt tart, igazgat; alá van neki rendelve, rendelkezésére áll
5) birtokba vesz, elfoglal, megszerez
6) elfog, meglep (érzés, indulat, álom stb.)
7) visel, hord
8) tartalmaz, magába foglal
9) tud, bír, képes; ért
10) megtart, megvéd; fogva tart
11) magában foglal, tartalmaz; előidéz, okoz
12) tekint / tart vmilyennek / vkinek
13) kifogása, ellenvetése van
14) vmilyen korú, vhány éves (szó szerint: X évvel rendelkezik)
15) történik, viselkedik, vmilyen állapotban van
16) vhogyan van / áll a dolog / helyzet
17) mediális alak: részesedik vmiben, kapcsolatos vmihez, összefügg vmivel
18) mediális alak: szomszédos, határos, következő

megtart : τηρέω  (téreó)
1) vigyáz, figyel, szemmel tart, ügyel, őriz, megóv
2) gondoz, gondoskodik
3) megtart, betart

szeret: ἀγαπάω  (agapaó)
- szeret; barátságosan fogad, szívesen lát; kedvel, többre tart; megelégszik vmivel

kijelentem: ἐμφανίζω  (emphanidzó)
1) megmutat, bemutat
2) kijelent, tudomására hoz, felfed

Etimológia:  a ἐμφανής  (emphanész)
1) látható, nyilvánvaló, nyílt
2) nyilvános

2011. október 17., hétfő

Lakótárs

 Vannak napok, mikor úgy érzem nálam rosszabb ember még nem született. Rájövök mennyi mindent elrontok, bénázok, rosszul csinálok. Nincs kegyelem magamtól - magamnak.
 Ilyenkor megnyugtat a tudat, hogy bár nincs bennem semmi jó - magamtól, de van egy kis szeglet a szívemben, amit olyan Valaki lakik, Aki tiszta. Nincs benne semmi gonoszság. 
 Gondolná valaki, hogy lehetséges ugyanazon a helyen lakni, ahol Isten? És ehhez nem is én költöztem oda, ahol Ő volt, hanem Ő - hozzám. Egészen kicsi helyet szorítottam Neki a szívemben, talán ezért érzem azt, hogy gonosz vagyok. És mert még mindig:
 • manipulációk vannak bennem
 • rossz dolgokat teszek
 • mindenféle bűnt követek el
 • rosszul gondolkodom egy csomó dologról
 • könnyen kijövök a sodromból
 • magamtól akarok jó lenni
 • sokat ítélkezem
 • szeretetlenség, megtorlási vágy van bennem
 • ...
Ezt a sok gonoszságot mind elkövetik az emberek. Láthatják,ha mélyen magukba néznek. Nem új keletű dolog ez, itt olvashatjuk el hogy volt régen: Ézsaiás könyve 59. rész
Akkor mégis hogyan lehetséges ez, hogy valaki, aki olyan tiszta, mint Ő együtt akarjon lakni velem?
Nem tudom, nem érem fel ésszel, de örülök.
Itt olvashatjuk Pál vívódásait a bűnről: Római levél 7.
És itt a megnyugtatást: Róma 8.


1Jn 1,9
De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűseges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. 

2011. október 11., kedd

Mert a kisnyúl szőrös, és nem borotválkozik.....

 Nem nagyon tudok napirendre térni bizonyos dolgok felett, és gyerekkorom óta küszködök az igazságérzetemmel, ami időközben szép nagyra fejlődött, és ha nem szabnának neki gátat, szerintem ki is nőné ezt az igazságtalan világot.
Kiskoromban apukám ha megkérdeztem: miért így, vagy úgy van valami, ezt válaszolta:
                  Mert a kisnyúl szőrös, és nem borotválkozik.....
Na, micsoda értelmes válasz. Még jó, különben szegények hogy néznének ki? Így:


Pfúj... Igaz, hogy ez valami macska, de nagyon ramatyul fest csupaszon...

Mégis van, hogy a dolgok úgy alakulnak, hogy nem a mi, hanem Isten logikája érvényesül. És szokatlanul másképp néznek ki, mint, ahogy mi azt szeretnénk.
Tegnap egy érdekes mondatot hallottam, ami nagyon szíven ütött (töltés 300-ra):  
Ha valami felett folyamatosan aggódsz, akkor azt a dolgot még nem sikerült letenned IGAZÁN Isten kezébe.
Márpedig az egész aggódásom mindig az okoskodásból származik. Emberi logika...
Ézs 64:5 És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan; és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink; és elhervadtunk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordtak el bennünket!
Szóval olyanok a mi igazságaink, mint valami retkes rongy, amit nem szívesen öltenénk magunkra. Hiszen ki ne szeretné a tiszta, öblítő illatú ruhákat.
Na de akkor milyenek Isten igazságai?
Pál szerint az Isten Igazsága a Krisztus evangéliumában jelenik meg:
Róm 1:16-17  Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.  Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

2011. október 9., vasárnap

Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana

Mint a bókos szentek állnak a fülkében
kívülről a szemnek kifaragva szépen,
de befelé, hol a falnak fordul hátok,
csak darabos szikla s durva törés tátog:

           ilyen szentek vagyunk mi!

Micsoda ős szirtből vágták ki lelkünket,
hogy bús darabjai még érdesen csüngnek,
érdesen, szennyesen s félig születetlen,
hova nem süt a nap, hova nem fér a szem?

           Krisztus urunk, segíts meg!

Hallottunk ájtatós, régi faragókat,
kik mindent egyforma türelemmel róttak,
nem törődve, ki mit lát belőle s mit nem:
tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten.

           Bár ilyenek lennénk mi!

Úgyis csak az Úr lát mindenki szemével,
s hamit temagadból szégyenkezve nézel,
tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden által
az Isten is nézi, az Isten is látja!

           Krisztus urunk, segíts meg!

Óh jaj, hova bujhatsz, te magadnak-réme,
amikor magad vagy az Itélő kéme?!
Strucc-mód fur a percek vak fövenye alá
balga fejünk, – s így ér a félig-kész Halál,

           s akkor mivé leszünk mi?

Gyónatlan és vakon, az évek szennyével
löknek egy szemétre a hibás cseréppel,
melynek nincs csörgője, s íze mindörökre
elrontva, mosatlan hull vissza a rögbe.

           Krisztus urunk, segíts meg!

Ki farag valaha bennünket egészre,
ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne,
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló,
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?

           Szenvedésre lettünk mi.

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
Óh hány éles vasnak kell rajtunk faragni,
míg méltók nem leszünk, hogy az Ég királya
beállítson majdan szobros csarnokába.

           Krisztus urunk, segíts meg!

Megszentelődés

2011. október 7., péntek

A szeretetet ki adhatja parancsba?

A mai ige megint elgondolkodtatott a szeretet témakörében, mégpedig az a mondata, hogy:
Jézus leleplezte azt a mítoszt, hogy a szeretet érzelmekre épül. A szeretet akarati döntés, ha szereted Istent, megtartod parancsolatait. Ez ilyen egyszerű.
„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen…” (Kolossé 3:13)
C. S. Lewis mondta: „Mindenki szép gondolatnak tartja a megbocsátást, amíg nem történik vele valami, amit meg kell bocsátania”. Mac Anderson írja: „Az életben néhányszor rosszul bántak velem. Az első reakcióm… a harag és a neheztelés volt. Éreztem, ahogy a gyomrom összeszorult, elment az étvágyam, és az öröm eltűnt az életemből… mintha egy kosármeccsen egy félidőt fémből készült cipőkben játszottam volna. Majd az öltözőben az edző ezt mondta: »A második félidőben próbáld ki ezt a pár Nike cipőt!«. Szorozd ezt meg tízzel, és megérted, milyen érzés letenni az érzelmi terheket a megbocsátás ereje által.” Jézus leleplezte azt a mítoszt, hogy a szeretet érzelmekre épül. A szeretet akarati döntés, ha szereted Istent, megtartod parancsolatait. Ez ilyen egyszerű. Ha azzal küszködsz, hogy megbocsáss valakinek, aki megbántott, íme néhány szentírási útmutatás, ami segítségedre lehet.
Ne keress megtorlást! Inkább „…győzd le a rosszat a jóval” (Róma 12:21)! Isten azt mondja: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” (Róma 12:19). Ne siess az ítélettel! Ez nem mindig könnyű, ha te vagy a sértett fél, de a Végső Bíró azt mondta: „amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek…” (Máté 7:2). Hozd rendbe a dolgokat! Jézus azt mondta: „…békülj ki… atyádfiával…” (Máté 5:24). Ne várj arra, hogy a másik ember tegye meg az első lépést – tedd meg te! „Törekedjetek mindenki iránt a békességre…” (Zsidók 12:14). Imádkozz azért, aki megbántott! Bármennyire is nehezedre esik, „…imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket” (Lukács 6:28)! Isten megadja kegyelmét ahhoz, hogy meg tudj bocsátani, és hogy az embereket az Ő szemével tudd nézni. 
 

2011. október 4., kedd

Hosanna"Hosanna"

I see the king of glory
Coming on the clouds with fire
The whole earth shakes
The whole earth shakes

I see his love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing

Hosanna
Hosanna
Hosanna in the highest

I see a generation
Rising up to take their place
With selfless faith
With selfless faith

I see a near revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees
We're on our knees

Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like you have loved me
Break my heart from what breaks yours
Everything I am for your kingdoms cause
As I go from nothing to
EternityHosanna in the highestHosanna/Szabadíts meg hát

Látom a dicsőség királyát
(amint) Eljön a tüzes felhőkön
Az egész föld remeg
Az egész föld remeg

Látom ahogy szeretete és könyörülete/irgalma
Lemossa összes bűnünket
A nép énekel
A nép énekel

Hosanna
Hosanna
Hosanna a magasságban

Látok egy nemzedéket felnőni
azért, hogy elfoglalják helyüket
Önzetlen hittel
Önzetlen hittel

Látom egy közgő ébredés kavargását , amint imádkozunk és keressük Istent
Térden állunk
Térden állunk

Gyógyítsd a szívemet és tisztítsd meg
Nyisd fel szemeimet a láthatatlan dolgokra
Mutasd meg hogyan szeressek úgy, ahogyan te szerettél engem
 
Törd össze szívem mindazzal, amitől a Tiéd is összetörik.
Minden ami vagyok odaadom a Te királyságod céljaiért
Ahogy a semmiből az
Örökkévalóságba érek

Hosanna a magasságbanFényed - Szerző:Brian Doerksen

Mit árt ember nekem, hisz te vagy Istenem
Miért rettegnék, hisz a nap és hold tiéd?
Miért csüggedjek, hisz nagyságod ismerem
Miért adnám fel, hisz csak jókat tervezel?
E világban sok baj vár ránk,
de mindezt legyőzted Te már!

Fényed, minden csillagot túlragyog,
Szíved, tisztább mint a fehér hó,
Fényed, lelkem betölti erővel,
Hogy Veled járjak
(hogy Veled járjak)

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...