Keresés ebben a blogban

2018. november 28., szerda

Mára...

1 Tessz 5, 16-22
Mindig örüljetek! Szüntelen imádkozzatok! Minden körülmények között adjatok hálát Istennek — mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban!
A Szent Szellemet ne akadályozzátok abban, hogy a munkáját végezze! A prófétai ajándékot és üzeneteket ne becsüljétek le, viszont mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e! Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok, de maradjatok távol mindentől, ami gonosznak látszik!

2018. november 25., vasárnap

Szomorkodás

 Mivel a péntek délelőtti események fájdalma még tovább kísért, muszáj dolgoznom az ügyön. Elmondtam Istennek, hogy nem tudok más pajzsot magam elé vonni, mint a hitemet Benne, és nem tudok más eszközt a fejem védelmére, mint a tőle kapott üdvösségemet.
Tehát, ha már történik velünk valami, meg kell vizsgálni mi az, és annak megfelelően kell kezelni. Most a diagnózis felállításán dolgozom. Tudom, hogy több megoldás is létezhet...
Mindenesetre Pál a 2 Korintus 7-ben kétféle megszomorodást is különválaszt. Az Istentől jövő életet ad, míg a másik halált. Érdemes ezen elmerengeni. Ha Istentől kaptuk, akkor irány a homologeó, ha nem, irány a szellemi harc.
A 11-dik versben olvasottak alapján kicsit kíváncsi lettem, hogy mi mindent okozott a korintusi csapatban ez a szomorúság.
 • Buzgóság:   σπουδή  (szpúdé) 1) sietség, igyekezet, 2) szorgalom, buzgalom; fáradozás, lelkesedés, 3) figyelem; komolyság
 • Védekezés: ἀπολογία  (apologia) 1) védekezés, védőbeszéd, 2) válasz, önmaga tisztázása, 3) védelem
 • Bosszankodást:ἀγανάκτησις  (aganaktészisz) - erős fájdalom; méltatlankodás, felháborodás
 • Félelmet:  φόβος  (phobosz)- félelem, rémület, riadalom, ijedtség
 • Kívánkozást: ἐπιπόθησις  (epipothészisz)- vágyódás, vágyakozás
 • Buzgalmat: ζη̑λος  (dzélosz)1) igyekezet, buzgalom, rajongás, hév, 2) lelkes utánzás, 3) vetélkedés, versengés, 4) irigység, féltékenység
 • Bosszúállást: ἐκδίκησις (ekdikészisz) 1) igazságszolgáltatás, megvédelmezés, 2) büntetés, megtorlás, bosszú
Amire jutottam:
Ef 6,10 Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében!11 Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravaszságának! 12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.13 Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben.14 Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet! 15 Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon! 16 Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát! 17 Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde! 18 Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért! 19 Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát, amelynek követe vagyok, noha most rabságban. Imádkozzatok értem, hogy bátran szólhassak, ahogyan kell!
Fel vagy öltözve???

Na, egyenlőre ennyit.
Ez is érdekelhet

2018. november 24., szombat

Mikor a hóhért akasztják

 Még egy ilyen nap, és tutira elásom magam.
Ez van. Hogy érthető legyek, tegnap A Lelkigondozás pszichológiája kurzuson felvetettem pár dolgot, amiből nyilvánvalóvá válhatott, hogy első körben engem kellene lelkigondozni.
Nem tudom mi lesz a megoldás, egyenlőre ott tartok  hogy belehalok az életbe, és ez így rendben is van, ha, amúgy gabonamag módjára teszem ezt. Igazából, ha úgy ásom el magam, akkor még ki is kelhet valami csodás növény, amin sok szép gyümölcs terem. Vagy bármi, ami ehető.
Egyenlőre ennyit.

2018. november 21., szerda

Őszi vetés

 Nagyon sok mezőgazdasági hasonlat van a Bibliában, hiszen az emberek java része ezt érti. Mindannyian csíráztattak már magot, majd neveltek kis növénykéket a suliban, vagy otthon. Magam is csodálom, hogy mekkora lehetőség rejlik a magvakban.
A tegnapi avokádós bejegyzésemre reflektálva még egy-két magos sztori ugrott be, ezeket belinkelem, olvass kedvedre!
Egy szép ima nyomán
Nem falafel
Amúgy pedig egy kis aktualitás:
Mindig elfelejtem, hogy milyen csodás az én mennyei apukám. De most ismét hálát adok Neki. Csak az elmúlt hetekben is annyira kifejezte a gondoskodását. Csodálom őt ezért. Szinte előttem van, ahogy Jézus többször is felnézett az égre és hálát adott. Semmi körmondat, semmi extra. Így volt velem is. Ebben a hónapban enyhe anyagi aggodalmaimra válaszul konkrétan, modern módon pittyent a telefonom, hogy utalás érkezett a számlámra. Többször is a fizetésen kívül. Van, amit nem is tudom milyen apropóból!!!
Vagy kedves anyósom beállított egy hatalmas szatyorral.
Aztán, mikor elkezdtem aggódni az előttem álló feladatok, vizsgák miatt, rájöttem, hogy ahogy eddig, úgy ezután is Ő godoskodik rólam minden alkalmatlanságom és érdemtelenségem (SŐT!!!) ellenére. 
Aztán a hűtőm már régebben lerobbant, és gondoltam jó lenne egy új. Mit ad Isten, a közeli charity boltba benézve egy pont méretes, viszonylag új hűtőgépet. Fillérekért.
Új kabát? Szintén ugyanez pepitában. Mármint nem a kabát pepita, csak ugyanott, ugyanattól. 
Hálás vagyok...148. Zsoltár
1 Dicsérjétek az Örökkévalót a Mennyben!
    Dicsérjétek a magasságban!
2 Dicsérjétek őt, ti angyalok, mind!
    Dicsérjétek őt seregei!
3 Dicsérd őt Nap és Hold!
    Dicsérjétek ragyogó csillagok!
4 Dicsérje őt legmagasabb Menny!
    Dicsérje még az ég feletti víz is!
5 Dicsérjék az Örökkévalót,
    kinek parancsszava teremtette őket!
6 Mert örökre megerősítette őket,
    és megszabta törvényeiket,
    hogy pályájukról le ne térjenek!
7 Dicsérjétek az Örökkévalót, ti földi lények,
    nagy tengeri állatok és az egész óceán!
8 Dicsérjétek őt ti is, kik parancsát teljesítitek:
    tűz és jégeső, hó és köd, viharos szelek,
9 hegyek és dombok,
    gyümölcsfák és cédrusok,
10 vadak és háziállatok,
    négylábúak és repdeső madarak!
11 Dicsérjétek őt, földi királyok és nemzetek,
    minden földi uralkodó és bíró,
12 fiúk és leányok,
    idősek és gyerekek!
13 Dicsérjétek mind az Örökkévaló nevét,
    mert csak ő méltó erre!
    Dicsősége nagyobb, mint a Föld és az Ég!
14 Megnöveli népe hatalmát,
    dicsérje hát, aki hűséges hozzá!
Dicsérje őt Izráel népe,
    a nép, amely közel van szívéhez!

Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!

2018. november 20., kedd

Maghasadás

 Behordtam kintről a fagyérzékenyebb növényeket. Rácsodálkoztam az avokádó fácskára, ahogyan növekszik abból a meghasadt magból.
Jézus mondja:
Igazán mondom nektek: a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon, azután majd felnő, és gazdag termést hoz. Ha viszont nem hal el, akkor csak egymaga marad. János 12, 24

2018. november 18., vasárnap

Istennek kedves, Istennek tetszik

Megint egy kifejezés ragadta meg a figyelmemet, mégpedig, hogy van, ami Istennek tetszik.
Ebben a pár versben ott van, gondoltam érdemes elmerengni rajta.
A kedves szó görögben:  εὐάρεστος, ον (euaresztosz, on) kedves, kellemes, tetsző, ami megnyeri a tetszését

 • Róm 12:1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
 • Róma 12, 2 Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz! Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar: ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek!
 • Róma 14, 17-18 Mert Isten Királyságában nem az számít, hogy mit eszel, vagy iszol. Csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz-e, és hogy a Szent Szellem békessége és öröme uralkodik-e benned. Aki tehát így szolgálja Krisztust, annak valóban örül majd Isten, és az ilyen embert a többiek is elismerik.
 • 2Kor 5:9 Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, neki kedvesek legyünk.
 • Ef 5:10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
 • Fil 4:18 Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, amit [küldöttetek], mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek.
 • Kol 3:20 Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
 • Zsid 13:21 Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván tibennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
Ma vasárnapi suliban erről beszéltünk a gyerekekkel. Csupa olyan dolgot vittem nekik, amiknek tudtam, hogy örülnek és nagyon szeretik. Finom chips, 100%-os gyümölcslé, jó kis rágcsák, amikért tuti, hogy odavannak. Egyesével vettem elő a szatyiból, és utána megbeszéltük mi az amit ők szeretnek, és mi az, amit utálnak. Mindenki mondott egy-egy példát rá. Aztán, amelyik azt mondta, hogy utálja pl a fizika órát, vagy a tökfőzeléket, kérdeztem akar-e egyet ajándékba. Nagyon nevettünk. Szeretem őket. <3
Ha már itt tartunk, nem mehetek el amellett szó nélkül  hogy hogyan akarhatom én teljes szívből azt, amit Isten? Hogyan leszek képes erre örömmel, ugyanis nem mindegy, hogy összeszorított foggal és szomorúan akarok-e tetszeni az én mennyei apukámnak, vagy egy örömteli élettel dicsérem Őt.
Tehát, íme a kulcs:
Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit! 
Mit jelent ez?
Azt, hogy amíg csodálom Istent és valóban örülök az Ő alkotásainak, észreveszem azokat a dolgokat, amiket mind mind Neki köszönhetek, azalatt a szívem is ráhangolódik, hogy azt tartsam jónak és kívánatosnak, amit Ő is annak tart.
Ámen

Ez is érdekes lehet

2018. november 13., kedd

Ezt nem hagyom ki!

 Ezt nem hagy6om ki, figyu!
Joseph Prince tanításait hallgatva sokat gondolkodom megint a... tól... - ig határokon. Ő abszolút a kegyelmet hirdeti, ami nagyon is pozitív.
Ma az jutott eszembe, hogy a néha magunkra örömmel elfogadott üzenetet kevéssé tudjuk továbbadni. Pedig Jézus mondja / tanítja:
Bocsásd meg a bűneinket, ahogy...
Istenem, mutass rá az életünkben ezekre a pontokra, ahol hiányzik belőlünk a kegyelem továbbadása! 

2018. november 12., hétfő

Aktualitások

Van pár barátnőm, akik méltattak a bizalmukra és megosztották a nehézségeiket velem, így aztán tudom  hogy hogyan imádkozzak értük.
 Tegnap ismét átéltem, hogy akikkel valamiért nincs sok közös témánk, mégis, ha beszélünk és megnyílik, meg tudom ismerni, látom, hogy milyen küzdelmei vannak, mennyi érték van bennük...
 Jó így megismerni másokat, megtapasztalni, ahogy az addigi elképzeléseim megváltoznak az illetőről.
Jézusnak valahogy mindenkire volt és van ideje. Ő a jó pásztor.
Én vagyok a Jó Pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. 12 A bérért dolgozó szolga nem gazdája a juhoknak, de nem is a pásztoruk. Ezért, amikor látja, hogy jön a farkas, magára hagyja a nyájat, és elmenekül. Azután a farkas elragadja a juhokat, és szétkergeti a nyájat. 13 A béres azért fut el, mert csak a fizetésért dolgozik, és valójában nem törődik a juhokkal. 14-15 Én vagyok a Jó Pásztor, és gondot viselek a juhaimra. Ismerem őket, ahogyan az Atya ismer engem. Juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerem az Atyát. Az életemet adom a juhokért. 16 Más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók. Őket is elő kell vezetnem majd, és hallgatni is fognak a szavamra. Így végül majd egyetlen nyáj lesz belőlük, az élükön egyetlen pásztorral. (János10) 

2018. november 10., szombat

Kapcsok és kötelek

Mindig szeretem, ha összekapcsolódnak a különböző tanítások. Így történt ez most is, a

 • Bárkás tegnap esti (Máté 28-at olvastuk és nekem feltűnt az Isten angyalának megjelenése) , 
 • a Szabkeres múltheti, (Köszi Vera!!!) 
 • és az olvasónaplóm aktuális részei. De mit szaporítom itt a szót? Íme:

Bírák 6,1 - 7,25: Már az előző részekben is feltűnt, hogy az Úr Angyalát említi, az pedig egyes szám első személyben beszél Istenről. Most megint zavarba ejtő a szituáció, ezért Gedeon is jelet kért.
Tulajdonképpen a próféta is egyes szám első személyben beszél…. Az Úrnak lelke volt Otniélen, Gedeonon, Jeftén, 13:25 - Sámsonon, 14:6, 14:19, 15:14 Ezt a héber szövegből következtettem. A Zsidókhoz írt levélben ők vannak felsorolva a 11:32-ben a “hit által” felsorolásban. Kb. De jó!!!
Ez is érdekelhet.

Indulatok

Pál apostol mondja:
Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett.
Szolgai formában élve a földön, még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszthalálig!
Isten ezért mindenek fölé emelte, s olyan nevet adott neki,  amely minden névnél hatalmasabb.Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére Mennnyen, Földön és föld alatt, s minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére!
Filippi 2, 5-11
...
Fontos megvizsgálni az indulatainkat, magunkon tartani a szemünket.
Vizsgáld meg magad!
Jézus mondja: Boldogok a békességre igyekvők.

2018. november 6., kedd

Hédeq és mesúkáh

 Nem szoktam én állandóan vekengeni, csak időnként rájövök, hogy annyira, de annyira romlott vagyok belülről.
Kb ez az igevers szemlélteti:
Még a legjobb is olyan közöttük, mint a tüskebokor, még a legkülönb is, mint a töviskerítés.
(Mikeás 7,4)
Meg talán ez a kép:
 A cím pedig a héber megfelelője a tüske:  חֵדֶק  (ḥéḏeq) 
- egyfajta tüskebokor
Etimológia: egy nem használatos gyökből (חדק; kikövetkeztetett jelentése: szúr)
... és a tövisbokor szavaknak. מְסוּכָה  (məsúḵáh) - (tövises) sövény

2018. november 1., csütörtök

Mélyen szántva

 Viola szavaival élve Isten mélyen szántott múlt szombaton.
Mindig elgondolkodom, hogy milyen nagy dolog a nehézségekben kitartani. Nem az egyszerű-, minden jól megy-, minden szupi-szuper élethelyzetekben, hanem akkor, mikor olyan mélységeket élsz meg, amik nem hétköznapiak, sőt emberpróbálóak.
3 élet, 3 bizonyság hangzott el szombat délután a Lídia konferencián. 3 asszony számolt be arról, hogyan élték meg életük legnehezebb éveit, amelyek bizony komolyak voltak.  Arról, vajon kibírok-e még egy vetélést 5, illetve 9 év gyermektelen várakozás és rengeteg meddőnek tűnő ima után, vagy, hogy el tudom-e fogadni, hogy 3 hónaposan meghal a beteg kisbabám. Aztán mit kezdek egy beteg asszony egy évig tartó gondozása után a rámhagyott 1 éves kisfiával.
1. Tímea. Saját gyermek? Igen. A két kicsi, akit befogadtak/elfogadtak/ örökbefogadtak, ennél sajátabb nem is lehetne, hiszen a szívében hordta ki őket. Blogját itt olvashatjátok, belinkelem az egyik legmegrázóbb írását, de szemezgessek bátran. Most éppen már nem írja, de évekig kedvencem volt.
2. Melinda. 9 évig várták kisfiuk megszületését, közben nagyon sok mélységet éltek át férjével. Őszintén beszélt arról  hogy ekkortájt a hitében mennyire megrendült.
A kicsi Sámuel nem régen megszületett, annyi vetélés után végre ki tudta hordani. Gyönyörű, egészséges kisfiú  Hála Istennek!
3. Anita. Saját-, örökbefogadott-és nevelt gyermekei is vannak. A harmadik babájuk betegen született meg, de a szülőágyánál veszekedő orvosoknak teljes hittel tudták azt mondani férjével, hogy az igazi baj az, ha valaki elkárhozik.
Iker babakocsi az egyszülöttnek? Igen, mert biztosan érezte, hogy ikrei lesznek, de szüléskor mégsem jött a második baba. Hamarosan egy,  a fiával 35 nap korkülönbséggel született fiú - az örökbefogadott gyermek (az 1 évig gondozott rákos beteg asszony gyermeke)  lett a "fél iker párja".
Beszélt a Tábitha házról, ahova olyan családokat helyeznek el rövidebb-hosszabb időre, ahol a gyermek beteg, és a család elbúcsúzik tőle. Egyfajta hospice szolgálat.
Jézus mondja:
Aki egy gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be.

Ez is érdekelhet

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...