Keresés ebben a blogban

2019. március 28., csütörtök

Szeretni valakit valamiért

Hóseás könyvét tanulmányozva ez ugrott be:
"1Kor 13:4-7 A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr."
Jó kis veretes, talán így egyszerűbb:
Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, 6 nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart
Vegyük sorban, tehát az agapé szeretet (az agapé helyére nyugodtan helyettesítsd be a neved!):
 • türelmes 
 • jóságos,
 • nem féltékeny, 
 • nem irigy, 
 • nem dicsekszik, 
 • nem büszke, 
 • nem viselkedik gorombán, 
 • nem a maga hasznát keresi, 
 • nem lesz indulatos, 
 • nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele,
 • nem örül az igazságtalanságnak,
 • együtt örül az igazsággal. 
 • mindent eltűr, 
 • mindig hisz, 
 • mindig remél, 
 • mindenben kitart
Van még mit tanulni. Nem úgy szeretni, ahogy Cipő annak idején megénekelte. 
A következő szakasz a Szeresd Nagyon Istent blogról van:
Szegény Hóseás újabb parancsot kapott Istentől: „Hóseás, ismét indulj el, és szeresd azt a házasságtörő asszonyt.” Isten azt parancsolta Hóseásnak, hogy megint menjen vissza a feleségéhez – az „ismét” szó lenyűgöz engem! – és megszabadítja a nőt. Kérlek, vedd észre, hogy Gómernek éppen akkor szeretője volt. Nem egy múltbeli dologról volt szó. Hanem a jelenről. Mégis, azt a parancsot kapta, hogy térjen vissza és szeresse őt. Hogy váltsa ki a bűnei fogságából. Ismerősen hangzik?

Miért parancsolta Isten Hóseásnak, hogy térjen vissza a még mindig hűtlenkedő nejéhez? Nem csupán Hóseás és neje, Gómer kedvéért, hanem hogy élő példájává legyenek Isten és az emberek kapcsolatának. Azoknak az embereknek, akik lelki paráznaságba estek és akiket Isten mégis nagyon szeret. 

Isten szeretetének és irántunk érzett szenvedélyének nagyságáról való gondolkozás szeretetre, szenvedélyre és a másiknak való megbocsátásra indít bennünket. Ő újra és újra megbocsát nekünk. Nekünk is így kell tennünk azokkal, akiket Ő körénk helyezett. 


Drága Atyám, segíts nekem megbocsátani másoknak, úgy, ahogy Te is számos bűnömet megbocsátod nap mint nap. Segíts, hogy a szívem tele legyen mások iránt érzett szeretettel és könyörülettel. Ámen.

2019. március 27., szerda

Gómer

Egy online tanulmányban veszek részt ismét többedmagammal, és bizony nehezen tudtam elképzelni, hogy Isten a Hóseás könyvén keresztül is meg tud szólítani.
Meg tudott.
Most azon gondolkodtam, hogyan jutott Gómer (Hóseás felesége) arra a következtetésre, hogy mindezeket a dolgokat (kenyeret, vizet, olajat, lent, gyapjút és italt) nem a férjétől kapja meg?
Nem értem Gómert, hogyhogy nem tudta, hogy férjének köszönhet mindent?... Döntései a gyermekei életére is kihatottak. Ez tisztán le van írva a Hóseás 2-ben is és az 5 Mózes 30-ban is.

2019. március 26., kedd

Szakíts, ha bírsz!

 Gyermekkori emlék a címben lévő, de én most más értelemben gondolkodtam el rajt. Mégpedig idő ügyileg és Istenre vonatkoztatva.
Kértem ma, hogy vezessen, ezt az Igét mondta:
Még gondolkodom rajta...

2019. március 24., vasárnap

Miatyánk...

Minap nagyon felhúztam magam, írtam is egy paprikás hangulatú bejegyzést, aztán legyen bár nagyon eredeti, mégis levettem, mert egy fontos mércét nem ütött meg: a szeretetét.
Úgyhogy inkább felelevenítek 1 régit, íme...
És közben azon is elmerenghetek, hogy az, akire úgy bepipultam, az, aki kiverte a biztit, az a testvérem..., ha közös az Apukánk. Márpedig ő is így szólítja meg a mennyei Apát.
És még valami.
Mikor egy emberi kapcsolatban úgy döntöttem, hogy nem választom a szeretet és a  békességet, valójában Jézust utasítom el.
... ha eggyel megtettétek, Velem tettétek meg. 

2019. március 19., kedd

TF, azaz SN

 Na, nem a a Testnevelési Főiskolára, hanem a TermészetFelettire gondoltam. A SuperNatural-ra.
Barátnőm nemrégen részt vett egy lelki gyakorlaton, és a végén az apáca (!!!KATOLIKUS!!!) megérintette őket, és többen eldőltek, elestek, aztán másképp távoztak a helyszínről.
Erre varrjál gombot! Na, nem azért távoztak másképp, mert megütötték a fejüket.
Ha azt gondolnád, hogy ez nem Isten munkája, egy kis adalék:
Az, hogy másképp távozott, az azt jelenti, hogy annyi lett a régi haragos, neheztelős, ordítós, elkeseredett delikvensnek. Helyette többeknél kegyelmi ajándékok kezdtek működni, mások pedig meggyógyultak, azóta is szabadok (ő is!!!), vidámak, békében vannak a környezetükkel...
Nekem nagyon tetszett az, hogy Isten mennyire munkálkodik. 
És egyszerűen azt csodálom, hogy semmi izzadtságszag, semmi extra, megkereste az elveszettet.
Dicsőség Istennek!
Mennyivel másabb ez, mint ha valamit kipréselnék magamból.
1 Korintus 12, 7 Mindannyiunkban azért működnek a Szent Szellem különféle megnyilvánulásai, hogy ezekkel a többieket szolgáljuk és segítsük. 8 Egyikünknek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen az isteni bölcsesség szavait mondani. A másiknak ugyanaz a Szellem természetfeletti ismeretet és megértést ad, amikor beszél. 9 Megint másiknak ugyanaz a Szellem hitet ad, másnak pedig a gyógyítás ajándékait. 10 Van, aki olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, és van, aki a prófétálás ajándékát kapja. A másik meg arra kap képességet, hogy felismerje és azonosítani tudja a szellemeket. Egyik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, a másik meg azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse, és meg tudja magyarázni. 11 Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.
Tehát ezek az ajándékok, és az ajándékozó munkája nyomán ezek az eredmények születnek a megajándékozott életében:
Galata 5,22-23 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.
Már csak azt szeretném tunni', hogy miképpen tudunk ebből minél többen részesülni? Mer' hogy már marhára elegem van pl a betegségből.

Más:
Olvastam Anna történetét, és pontosan a fentebbi okfejtésre jutottam. Anna nagyon, nagyon szomorú volt, mert nem született gyermeke. Ott sírt a templomban, Éli főpap még meg is gyanúsította, hogy részeg. Ott és akkor az imája és Éli (szinte bocsánatkérő) áldása nyomán Isten akaratából megszabadult szomorúságából, reménytelen állapotából. Ott és akkor. NEM CSAK MAJDAN, MIKOR VÁRANDÓS LETT!!!
Más:
Bemásolok egy régi felfedezést, nagyon megérintett ma reggel:
JSir 3:22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
kegyelmessége: héberül   חֶסֶד (heseḏ)
1) szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság vki iránt
2) kegy, kegyelem, felindulás vki iránt
3) kegyesség, istenfélelem
4) szeretet, kegyelem, kedvezés (Istené ember felé)
5) irigység, féltékenység; szégyen
Görögben Βηθεσδά (Bétheszda)
Bethesda = "a könyörület / irgalom háza "- Bétheszda egy tó Jeruzsálemben
Etimológia: héber-arámi eredetű (Héberben bajit + cheszed = irgalom, könyörület, kedvesség, kedvezés)

2019. március 16., szombat

A hit és a tettek kapcsolata

Jakab 2 14-18 Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a „hite” nem ér semmit! Vajon az ilyen „hit” által megmenekülhet-e? Ha például valamelyik testvéreteknek — akár férfinak, akár nőnek — nincs rendes ruhája, és nincs mit ennie, akkor hiába mondjátok neki: „Isten veled, remélem, nem fogsz fázni, és lesz mit enned.” Ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Bizony, nem érnek semmit! Ugyanígy van a hit is: ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony.

Valaki esetleg így érvelhet: „Vannak, akiknek hitük van, másoknak meg jó tetteik.” Erre azt válaszolom, hogy nem tudod megmutatni a hitedet, ha nem teszel semmit — én viszont éppen azzal bizonyítom be a hitem valódi voltát, amit a hitem alapján teszek!

2019. március 14., csütörtök

Szupi

Közbenjáró imádságMinden szupi szuper! Sikerült elhagynom a telefonomat. Na mindegy, talán meglesz! Persze, hogy imádkoztam érte!
Addig is: Elkezdtem egy könyvet, ami inspirálólag hat rám, Dutch Sheets, Közbenjáró imádság.
Igen, régebben olvastam. Akkor is inspirált. Most úgy érzem, hogy komolyan szükségem van rá, mer' (maramért is!!!) ahogy Szilvi barátnőm mondja: Az alsó cég működésbe lépett. Vagy valami ilyesmi.

Nna, akkor lássuk, hogy mire jutottam:
Ahogy itt olvasom a könyvet, rámugrott pár ige.

 1. A világ fejedelme... Sheets ír erről, hogy ugyebár Sátán az, aki ugyan nemigen tudna működni itt, ha nem tudna felhasználni embereket, gyengeségeket, stb-t. Ezen azért gondolkoztam el, mer' akkor most Sátán uralkodik, vagy, ahogy eddig tudtam, már le vagyon győzve? Megnézve az igét, itt szerepel: Ján 12:31  Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme: Ján 14:30  Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije; Ján 16:11  Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Ef 2:2  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
 2. Aztán meg ez: Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2 amelyekben éltetek, akárcsak a többi ember — a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet[a] követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. 3 Valamikor mi is mindnyájan közéjük tartoztunk, és a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk. A saját elgondolásainkat törekedtünk megvalósítani, és igyekeztünk elérni, amit a régi természetünk megkívánt. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. 4 Isten azonban telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket, 5 ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony, Isten kegyelme mentett meg minket! 6 Sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. 7 Isten így akarta megmutatni — még a jövendő korszakoknak is — kegyelmének határtalan gazdagságát irántunk, akik a Krisztus Jézushoz tartozunk.  ...Ez nagyon érdekes!
 3. Az övsömör miatt: Ef 5:27  Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
 4. Egy régebbi írás. 


2019. március 13., szerda

Szakdoli, avagy evezz a mélyre

 Nehéz témák foglalkoztatnak. Tk most jutottam el arra a szintre, hogy választanom kell: tovább élem azt a himi-humi életet, mint amit mostanában, hogy mindig a kényelmet választom és azt, ami aktuálisan a jobbnak tűnik, vagy kilépek és elszánom magam azokra a dolgokra, amik engem ugyan háttérbe-, illetve keretek közé szorítanak, de valami egészen értelmes és csodálatos dolog jöhet ki belőle.
Simán választhatom persze, hogy tovább malmozok, de tudom, hogy egyszer megbánom.
Valahogy ez a lelkület áll a himi-humi élet mögött, hogy:
Ézs 22:13 És íme öröm és vigasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!
1Kor 15:32 Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!
Kis dolgok is lehetnek ezek a kilépések és elszánások, pl. :

 • Hozzásegíteni valakit a megbocsátáshoz azzal, hogy megalázom magam, de lehet, hogy ez mégsem kis dolog. Ez a gabonamag halála. Ez krisztusi lelkület.
 • Megitatni, megetetni valakit. Ez is krisztusi lelkület.
 • Befogadni egy gyermeket, mintha Jézust fogadnám be. Ez is alázatot követel. Ez is krisztusi lelkület.

Az az ifjú, aki úgy ment oda Jézushoz, hogy mindent előre tudott, szomorúan ment el Jézustól. Azt hitte "készen van", úgymond "minden le van zsírozva" , aztán rájött, hogy nem.
Máté 19:16 És íme hozzá jövén egy ember, monda neki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?
Máté 19:17 Ő pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
Máté 19:18 Monda neki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy;
Máté 19:19 Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.
Máté 19:20 Monda neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?
Máté 19:21 Monda neki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
Máté 19:22 Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.
Máté 19:23 Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.
Máté 19:24 Ismét mondom pedig nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
Máté 19:25 A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
Máté 19:26 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

2019. március 9., szombat

3+1 dolog


 1. Az empátia. Konkrétan nincs ilyen szó a Bibliában, de olyan van, hogy sírjunk a sírókkal... Nos, mikor magam is megterhelt állapotban vagyok, nem igazán van kedvem másokkal foglalkozni. Viszont azt is észrevettem, hogy mikor másra figyelek, máris kevesebb időm marad a saját sebeimet nyalogatni. 
 2. Ma reggel küldte nekem a YouVersion. Zsolt 119:2 Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
  Nagyon elgondolkodtató. Boldog vagyok? 
 3. Kis dolgok... Este jöttem haza kocsival, és két eset is volt, hogy megrémültem, mert az utolsó pillanatban vettem észre valakit, akit majdnem elütöttem. Egyszerűen nem láttam. Mintha a semmiből ugrott volna elő. Mert nem számítottam rá.  Ijesztő volt... Tanulság: számítani kell rá! 
 4. Róm 6:13 Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
Választhatunk, hogy mire szánjuk rá magunkat:

 • hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, 
 • vagy  igazságnak fegyvereiül az Istennek
 • ???

2019. március 5., kedd

Elfelejtettem....

Botrányos ilyet leírni, kimondani, de ez az igazság, hogy elfelejtettem. Elfelejtettem, hogy mekkora hegyeket mozdított meg már Isten az életemben. Hogy milyen hatalmas. Hogy ma is képes... Hogy milyen csodálatos.
Mi vezetett a feledékenységemhez? Betegség, csüggedés,fizikai és lelki fájdalmak, csalódások, nehézségek.
Egészen elfelejtkeztem arról, hogy Ő erre van szakosodva. Hogy Ő uralkodik. Hogy Ő nem változott meg...

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God

Istenünk egy csodálatos Isten
Ő uralkodik a mennyből
Bölcsességgel, hatalommal és szeretettel
Istenünk egy csodálatos Isten

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...