Keresés ebben a blogban

2013. augusztus 24., szombat

Keserűség

 A mai elmélkedés Eichorn tollából megmozdította a fogaskerekeket az agyamban, ugyanis egy ideje már éreztem, hogy egyáltalán nem vagyok olyan közeli viszonyban Istennel, mint amikor felhőtlenül boldog voltam.
Szomorkás voltam úgy általában és nem éreztem, hogy változhat valami.

 • A rossz szokásaim és berögződéseim még mindig megvoltak, sőt gyarapodtak.
 • Idegesítettek egyes emberek. (Sokan)
 • Sok fenntartásom volt velük is, magammal is és még Istennel is.
 • Nem igazán tudtam megbocsátani se nekik, se nekem.
Azt gondoltam, hogy mindezek ,,KESERŰSÉG" összefoglaló néven vannak benne a Bibliában - ezeken a helyeken:
Apcs 8:23   Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében vagy.   
Róm 3:14   Szájuk tele átkozódással és keserűséggel.   
Ef 4:31   Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;   
Zsid 12:15   Vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnőve megzavarjon, és ez által sokan megfertőződjenek.
A keserűség görögben: πικρία  (pikria) - keserűség
Származás:  πικρός  (pikrosz)
1) hegyes, éles
2) keserű, csípős
3) gyötrelmes, keserves

Nem túl szívderítő....

Kapcsolódó olvasnivalók:
Dr. Pálhegyi Ferenc: Kapcsolatok tisztasága
Vajúdás
Vádiratok


Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből - Forrás: Kerszténydalok.hu
Áldásból áldás

Megáldalak téged ... és áldás leszel.
(1 Mózes 12, 2)

Isten megáldotta Ábrahámot. Földi javakban meggazdagította, Izrael törzsatyjává tette és neki ígérte Kánaán földjét. De a legdrágább áldás Isten barátsága volt. Ábrahám bizalmas viszonyban lehetett Istennel, beszélt vele, mint barátjával. Így áld meg Isten. Természetes állapotunkban Isten átka van rajtunk, hiszen átkozott mind, aki nem tartja meg a törvény beszédeit és nem cselekszik aszerint. Isten áldása: élet és békesség. Lelke által az élet lelkével áld meg. Aki még Isten átka alatt van, az lelkileg halott és békétlen. Nevethet, tréfálhat, lehet féktelenül jókedvû, de nincs lelki békessége. Élvezheti az életet, de tulajdonképpen nincs élete.

Jézus keresztjén ment végbe a nagy fordulat: átokból áldás. Jézus átokká lett helyettünk, hogy mi áldást nyerhessünk. Aki hittel fordul az Úr Jézushoz, arra az isteni szeretet áldásfolyama árad. Az ilyen ember mások számára is áldás lehet. De kell is, hogy azzá legyen! Ez Isten akarata, tõle kapott feladatunk. Így lett Ábrahám Lót számára áldás, és a házanépe, az ország lakosai számára is; s mint a hitbõl való engedelmesség nagyszerû elõképe, a mi számunkra is áldás. Eliézer urától tanult imádkozni és magáévá tette annak nemes, tiszta gondolkozását. Így volt ez Józsefnél is. Isten áldottjaként áldás áradt belõle Potifár házában, a börtönben és családjában.

Vagy áldás, vagy átok árad belõlünk környezetünkre és mindazokra, akikkel találkozunk. Aki még Isten átka alatt van, az másokra is átok; õ maga elégedetlen és másokra is ez árad belõle; könnyelmû és másokat is könnyelmûvé tesz. Üres, tartalmatlan beszédével másokat is megüresít. Kétszínû, tisztátalan szavaival mérget önt a vele érintkezõk lelkébe. Izgató beszédmodorával aláássa az istenfélelem és rend védõgátjait. Nem is sejti, mennyit ront és rombol. Viszont Isten gyermeke sem tudja, hogy csendes, fegyelmezett, szelíd magatartása nyomán mennyi áldás árad belõle.

Vagy-vagy! Vagy áldás, vagy átok. Az ítéletkor is csak ez a két csoport lesz: áldottak, akik öröklik az országot és átkozottak, akik az örök tûzre mennek. Amennyi helyet engedünk szívünkben Isten áldásának, olyan mértékben leszünk magunk áldássá. Ha áldás árad belõlünk, mi is új áldást nyerünk felülrõl. Ha elmulasztjuk az áldást továbbadni, fentrõl sem árad az tovább és mi magunk is elsorvadunk.

2013. augusztus 22., csütörtök

Konfliktuskezelés a`la Jézus

 Kissé meredek, hogy nem tudok kikerülni bizonyos dolgokat. Meg kell, hogy
tanuljam, bármennyire is igyekszem bedugni a fejem a homokba.
És hogy miért tartom fontosnak?
Azért, mert Jézus szerint sietősen kell kibékülni az ellenfelünkkel még útközben, hiszen ha hagyjuk, elmérgesedik a helyzet.
Kiskorom óta jó antennám van a konfliktusok megérzésére és igyekeztem villámhárítóként szolgálni ezekben az esetekben, mert nem bírtam elviselni.
Konfliktushelyzetek jönnek pl.:

 • otthon - pl.:
 • a gyerekeim agyonidegesítik egymást,
 • ettől aztán engem is,
 • én, meg a férjem hasonlóképpen...
 • a tágabb családom is adja magát,
 • munkahelyen,
 • gyülekezetben, házi-csoportban, egyéb alkalmakkor,
 • bárki, bárhol, bármikor... :)
Na de mi is az a konfliktus?
A Wikipédia így fogalmaz: 
A konfliktus (latin confligo „összevet, (fegyveresen) összecsap, megütközik, perlekedik”) egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan ütközés, amely mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása húzódik meg. Harcra, összeütközésre akkor kerül sor, amikor a felek viselkedése akadályozza egyikük vagy másikuk igényeinek érvényesítését, vagy ha értékrendjük különböző.

Úgyhogy most tanulok.


Ez is érdekelhet:
Dr. House2013. augusztus 18., vasárnap

Prés alatt

Ma sok nehéznek tűnő dolog vár rám és mindehhez a szívem állapota sem a legmegfelelőbb. Úgy érzem olyan léceket kell átugranom, amik nagyon magasak.
Nem fizikálisan, van gond a ketyegővel, bár arra is hatással van. Nehéz lett...
Míg ezen járatom az eszem beugrott, hogy Jézus szerint keskeny az út és szűk a kapu.
De mennyire?
Hogy képzeljem el?
Megnéztem a görög szótárat.
Szoros: στενός  (sztenosz)
- szűk, keskeny, szoros
Keskeny: θλίβω  (thlibó)
1) összeszorít, nyom
2) szorongat, gyötör, zaklat
3) passzív participium: szűk, keskeny
Máté 7:14  Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.
...Hát ennyire
2013. augusztus 17., szombat

Igazam van!

Ó igen.
Megint a régi nóta.
Mindketten fújjuk a magunkét, mert meg vagyunk győződve az igazunkról.
Vajon mit gondol Jézus erről?
Talán azt, hogy ha igazi szeretet lenne bennem, nem lenne ez annyira fontos nekem.
Meg azt is, hogy nem örül annak, ahogyan érvényre akarom juttatni.
Az is megfordulhat a fejében, hogy sajnálja a barátomat, akit ily módon elszomorítottam...
Pár éve történt meg az az eset, mikor a férjemre puffogtam, hogy ugyan, ne tegye már fel a lábát a frissen vasalt csipketerítőnkre. Mindezek után - dunsztom sincs hogyan és mitől - átrepültem a nappalin majd baracklekváros üveggel és kanállal a kezemben hason landoltam a fent említett csipketerítőn.
A röhögéstől alig tudtam lábra állni és ismét megállapítottam, hogy Istennek isteni a humorérzéke.

Azt hiszem kezdem megtanulni, hogy mit jelent ez:
A Felkent békessége legyen a versenybíró szívetekben. (Kol 3,15)
Igazam van 1 ! 

2013. augusztus 14., szerda

Építeni


Néhány napja - kedves régi barátnőm jóvoltából ez jár az eszemben:
A szeretet épít.
Ilyen egyszerűen. Mekkora jelentősége van ezeknek az egyszerű szavaknak.
Nem én mondom őket, hanem Isten.
Épít, vagyis hogy létrehoz valami maradandót, szépet, örömöt és jó érzést okozót.

...Tegnap egy régi emléken eltöprengve átjárt a szomorúság és kiszolgáltatottság érzése. Visszaemlékeztem arra, hogy valaki ,,csupa jó szándékból" olyan dolgokat mondott nekem, amik mélyen megsebeztek. Kihúzta a lábam alól a talajt néhány pillanat alatt és mindezt az őszinteség köntösébe bújtatta.
Volt alkalmam arra, hogy az addig tanultakat gyakorolhassam...

Mivelhogy kétélű tőrről beszélünk, azt is láthatom, ahogyan én romboltam másokat a fent említett fogalom mellőzésével.

Talán azért szomorodott bennem el a Szentlélek.
1Thess 5:11  Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogy teszitek is.
 Görögben mindkét helyen ezt a szót használja: οἰκοδομέω οἰκοδομός  (oikodomeó oikodomosz)
1) házat épít
2) épít, felépít


Az ellenség levele

2013. augusztus 13., kedd

Ma döbbentem rá...

Nem sok mindenhez volt ma reggel kedvem, mikor felkeltem.
Először megfőztem a kávémat, beraktam a gépbe egy mosást, próbáltam olvasni és imádkozni, de zéró kedvem volt, az álmosság is kerülgetett.
Gondoltam akkor visszafekszem, de hiába. Az ágy sem fogadott jó szívvel, ki is lökött magából.
Na jól van akkor, felkelek és legalább fülembe dugom az MP3-ban letöltött szabker tanítást Lakatos Pétertől, amit már terveztem, hogy meghallgatok.
Közben a kezem is járhat, nem? ....Bámulatos hol tart már a tudomány. Mondd csak el még egyszer, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?... (Bocs a közbevetésért by Monty Python).
Így is lett. Kiteregettem, pakolásztam, közben a pásztor is mondta az üzeneteket és sikerült is neki szíven találnia engem. Illetve talán nem is ő volt, hiszen csak egy üzenetet mondott el, amit - mivel hogy nem e-köré épült a mondandója - gondolom Isten bízott rá, hogy mintegy defibrillátor gyanánt üsse ki vele a verni nem igazán akaró szívem.
Na de mi volt ez a mondat, amire nem emlékszem, hogy egyszer is hallottam volna, vagy olvastam volna?
Naná, hogy egy Ige a Nagykönyvből, hogy aszongya:
...az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.
Tényleg ír ilyet a Biblia? Kikerestem, 1Tim 3:15. Oké. Megnéztem a görögben az
 • egyház jelentését: ἐκκλησία  (ekklészia)
1) gyűlés, népgyűlés
2) egyház, gyülekezet (szó szerint: kihívottak közössége)
 • az igazság jelentését: ἀλήθεια  (alétheia)
  1) igazság
   2) igazmondás, őszinteség
    3) valóság, a való
    • az oszlop jelentését: στυ̑λος  (sztülosz)
     - oszlop, pillér; támasz
     • és az erősség jelentését: ἑδραίωμα  (hedraióma)
      - alap, alapzat

      Szóval ennyi mindent jelent az egyház. Meglepő, amikor látod a tagok gyengeségeit emberszemmel, de Isten egészen mást mond róluk úgy ámblokk.
      Döbbenet.
      Köszönöm!
      Jól jött.
      Új módon tudok rólunk gondolkodni.
      A szívem új igazságképpen tudja hirdetni: Járj templomba, gyülekezetbe, imaházba, zsinagógába, vagy tudomis én hova, ahol Jézus Krisztus a király!
      Mert ő így gondolkodik az egyházról.

      2013. augusztus 7., szerda

      Hétköznapi gondok

       Mi tagadás hétköznapi gondokkal küszködök. Talán külső szemlélő számára egyértelmű megoldás kínálkozik rá, de én úgy érzem fogságban vagyok...
      Olyasmi vesz tőle körül, amit utálok - békétlenségnek hívják.
      Mi a megoldás? A kavargó érzelmeim közepette felteszem magamnak a kérdéseket:

      • Ha felháborodtam valamin, vajon az-e a legnagyobb baj, hogy kommunikálom?
      • Jogos-e a felháborodásom egyáltalán?
      • Beszéljek az illetővel? Néha beválik, néha nem. Most melyik lesz?
      • Mi lesz, ha ettől elmérgesedik a kapcsolatunk?
      • Mi lesz ha fejemhez fog vágni dolgokat?
      • ...
      Minap hallgattam egy lány tanítását , Aki kézzelfogható tanácsokat adott.
      ...Menj el, beszélj vele négyszemközt!
      ...amit mástól várnál fordított esetben, úgy csináld te is. 
      Naná, hogy kezdtem keresni a kibúvókat, mint pl.: 
      Jézus ilyenkor elő szokott adni egy olyan történetet, amiben az érintettet nemes egyszerűséggel kívül helyezte a sztorin, ettől az illető mindjárt objektívebben tudott gondolkodni.

      Jézus! Engem is helyezz kívül! Lécci, lécci, lécci!

      2013. augusztus 6., kedd

      Cuki Törpök

      Lehet, hogy ciki, de szeretem a meséket. Kisebbik lányommal neki is indultunk szombat délután a közeli plázának, és vettünk két jegyet az új törpös filmre és nem bántuk meg.
      Aranyos kis limonádé-történetet láttunk és most megfigyeltem a törpök természetét.
      Ugyanúgy volt benne

      • árulás, 
      • önhittség - Törpojáca,
      • lustaság - Lusti,
      • ügyetlenkedés - Ügyifogyi,
      • állandó morgolódás - Dulifuli,
      • okoskodás - Okoska
      • stb. 
      mint nálunk embereknél, de most felfigyeltem rá, hogy igazából, aki a törpök családjához tartozik, nem vádolja a másikat állandóan azért, mert olyan, amilyen.
      Jó lehet törpnek lenni. Nem a kékség miatt, és nem is a kicsinység miatt.

      2013. augusztus 1., csütörtök

      Formalizmus, vagy irgalom?

      Tehát - és ez nem először fontos nekem- Jézus tanítja a környezetében levőket, leginkább a vallásosokat.
      Máté 12:7  Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem ítéltétek volna el az ártatlanokat.
      Máté 9:13  Menjetek, és értsétek meg végre, mit jelent ez: »Irgalmasságot kívánok, nem áldozatokat!«
      ...Ami kb. annyit tesz, hogy ne a külső forma betartása legyen a fontos, hanem a szívetekben levő indulat - motiváció!
      Mind a kettő alkalommal egy ószövetségi kijelentést idéz - tudtommal...
      Hós 6:6  Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.
      Az első két igében Jézus a farizeusokhoz beszél és ahonnan idéz az ószövetségben a szeretet szó szerepel - héberül חֶסֶד  ḥeseḏ, ami ennyit jelent: 
      1. szeretet, jóakarat, jóindulat, 
      2. kegy, kegyelem, felindulás valaki iránt
      3. kegyesség, istenfélelem
      4. szeretet, kegyelem, kedvezés Istentől az ember irányába
      Ami igazából felkeltette az érdeklődésem az az, hogy milyen lehetőségeim kínálkoznak manapság ennek a gyakorlására. Mert azt ugye beláthatjuk, hogy viszonylag kevéske alkalom van arra, hogy - mint abban a korban - kalásztépésért megbüntessek valakit - (farizeusbőrben). 
      Ma felháborodhatsz / felháborodhatok ellenben, hogy:
      • egy barátod úgy próbál nevelni, hogy csipkelődik veled,
      • egy másik mindig megmondja a véleményed,  :)
      • a politikusokról jobb nem is beszélni,
      • a munkatársak...
      • van olyan ismerősöd, akit meglátsz és egyből rosszul vagy...
      • ...néha meg is szólal
       És akkor jön Isten az Ő megoldásaival, mint irgalmasság és szeretet. 

      Ezek is hasonló témakörben íródtak:

      Megtalálni magunkat

      Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...