Keresés ebben a blogban

2011. január 29., szombat

Vesztes vagy?

Loser: Angol szó, jelentése vesztes.
Olyan szerencsétlen figurát jelöl, akinek soha semmi nem jön össze, mindenben elbukik. 
 Néha a körülményeink, a ,,barátaink"  vesztesnek kiáltanak ki minket.
Biztos másnak is van olyan ismerőse, akivel olyan nagy élmény beszélgetni, mert bármid van, és elégedett vagy vele, ledegradálja, kicsinyli, mintegy sulykolja beléd, hogy az övé szebb, több, nagyobb, stb. Hát nekem is van ilyen ismerősöm, aki szinte sajnál engem, hogy élek. Talán észre sem veszi, de így van.
Kíváncsi voltam, hogy Istennek mi a véleménye erről? Vajon Ő így néz rám? És engem miért idegesít, ha más úgy?
Róm 8,36 Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.
Tudom, hogy ez leginkább arra vonatkozik, hogy a keresztényeket üldözték, de úgy látom, hogy azért nekünk is van olyan üldözőnk, akinek munkaköri leírásában benne van, hogy elkedvetlenítsen, lehúzzon. Nehogy már jól érezd magad! Nehogy elégedett legyél!
  Mit válaszoljunk mindezekre? 
János 10,10A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." 
És még: Aki a saját fiának nem kedvezett, hanem minket olyan nagyon sokra tartott, hogy az életét odaadta mindenkiért - köztük az enyémért is - cserébe, mi módon ne ajándékozna nekem mindent - Vele együtt?
És még azt is mondja, hogy ,,jó illat" vagyunk, életre!
Szóval nyugodtan megválaszolhatunk ezekkel a szavakkal a minket loser-nek nevezőknek! 

2011. január 28., péntek

Halál rá!


,,Aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ!" - Mondta Jézus azoknak, akik meg akarták kövezni az asszonyt.
Olyan súlyos mondat volt ez nekik, hogy fejüket lehajtva kullogtak el, és nem bántották a másik bűnöst.
 Miért, hogy mindaddig eszükbe sem jutott a saját vétkük?Tisztának maradni nem könnyű, és aki annyira bűntelen lett volna, hogy eldobhatta volna az első követ, az biztosan nem tette volna meg azért, hogy tiszta maradhasson.

Tudja mi van bennem

Jn 2,23-25 Amíg Jeruzsálemben volt az ünnepen, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. De Jézus nem bízott bennük, mert ismerte őket  Nem volt szüksége arra, hogy bárki bármit is mondjon neki az emberről, mert tudta, mi van a szívükben.

 Nem először akad meg a szemem ezeken a sorokon. Nem áltathatom magam, hogy jobb lennék bármelyik embertársamnál. Ami belőlem tör fel, az nem sok jóval kecsegtet, de az újjászületett énem, az már valaki. Őt tetőtől-talpig, szőröstül-bőröstül, kívül-belül átformálta Isten.
 Na ezen a kijelentésemen azért lehet, hogy egy pszichiáter eltúlórázna, én viszont nem az ő meglátásait veszem alapul.

Jer 17,9 Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! 

2011. január 26., szerda

Mit ettél báránykám?

Minap mutattak nekem egy új magyar ,,népmese feldolgozást", nem reklámoznám....
Nem túlzottan volt trágár, még jópofának is nevezném, meg minden, de a hatása az elég elszomorító volt. A reggeli ébredésemkor nem annyira az élő víz feeling jött elő, hanem az a furcsa mese jutott eszembe állandóan. Mintha a szóhasználata beleégett volna a tudatomba, és zavaró képei szintén.
 Nagyon szeretem az internet előnyeit, de időnként megijeszt, hogy gyermekeink egy két kattintással olyan oldalakon barangolhatnak, amik egyáltalán nem nekik valóak.
Péld 4:23  Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

2011. január 24., hétfő

Űrszemét

 Minden szó, amit elejtünk, negatív jelzők másokra, egy kis cikizés, egy kis aknamunka, - tudjátok az atyáktól örökölt hiábavalóság, és az óemberi természet ,,szemete" - mintegy űrszemét megkezdi a keringést a Föld körüli pályán. Semmi extra, csak sok kicsi kimondott szó. Ám egyszer csak összegyűlhet, és ha netán keresztezné egy másik űreszköz pályáját, akkor karambolozik, de a nagyobb darabok becsapódhatnak a Föld felszínébe is komoly károkat okozva a helyszínen.
 Pár éve éles tőrként járta át a szívemet egy Ige Istentől:


    Péld 25:4  Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek.

 Úgy látom ezek a salakanyagok gátolnak bennünket abban, hogy az ötvös szép, elkülönített, különböző nemes célokra megszentelt edényeket  készítsen belőlünk. Azon túl másokat is elakasztanak az útjukon, amikor megbotlanak benne.
 Azt tanácsolom, ha sok ilyen szemetet potyogtattál már el, nézz bele a szabadság tökéletes tükrébe, és ne legyél feledékeny hallgató!
Vizsgáld most meg magad az 1. Zsoltár alapján:
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.  Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.  Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.  Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.

2011. január 23., vasárnap

Mondd, te mit választanál?

 Régi tervem, hogy készítek egy ,,kegyelmi-ajándék-igénylő-lapot".Csak kíváncsiságból.
Sokat foglalkoztam vele, és nagyon sokszor átolvastam az ide vonatkozó passzusokat Pál apostol írásaiból.
Kíváncsi lennék rá, hogy ki hogyan látja, illetve mi szerint kérné ezeket az adományokat, amiknek jómagam is állandó igénylője vagyok, és mindezt még Isten népe körében is olyan sok  találgatás veszi körül manapság.
Ahogy ma énekeltük a Delírious dalát:
Vajon így van még? Hogyha néped kér, a vak látást nyer, a holt újra él.
De tényleg, te mit választanál? Egyet, vagy kettőt? Esetleg ha nem vagy szégyenlős többet is? Véleményed szerint egy embernek több is lehet?
Az igénylőlapon szerepelhetne az is, hogy hiszed-e egyáltalán, hogy ma is működik? Birtokoltad-e már valamelyiket? Ha igen meddig? Ha már nincs, akkor mi az oka? Van-e közte, amit semmiképpen nem kérnél? Melyik mire való?
 Személyes meggyőződésem, hogy mindegyik ajándék működik ma is. Biztos, hogy több félét is kaphatunk, attól függően, hogy mire van éppen szükségünk. Egész biztos, hogy az ,,Isten Országának" növekedése a cél - bennünk, és a környezetünkben.

2011. január 22., szombat

Megtörtség

Dobd el a szemüveged!

 Megtérés után minden kifejezés más értelmet kap. Emlékszem régen, mikor azt mondták "bűn", egészen más kép jelent meg a lelki szemeim előtt. Például azt, hogy bűnben születtünk, vagy hogy a gyerekem bűnt követ el, nagyon igazságtalannak éreztem. Számomra a bűn az volt, amit a polgári törvénykönyvben annak neveztek, és mivel nem követtünk el olyasmiket (nagyon) persze, hogy azt gondoltam igazak vagyunk.
 Nagyon nehéz szakítani azokkal a következtetésekkel, amiket gyermekkorunk óta kialakítottunk. Márpedig a megtérés ezt jelenti. A régi elképzeléseimet kihajítom, az újakat pedig Istentől kapom. Például az igazság jelentése attól fogva az Isten igazsága lesz, a bűn pedig az lesz számomra, amit Ő annak nevez. Nagyon bonyolultnak tűnhet, de sokkal egyszerűbb, mint ahogyan ezt eddig gondoltuk. Ugyanis az addigi fogalmaink  megkötöztek, és behatároltak bennünket. Nem öltünk embert, nem raboltunk, mégsem volt tiszta a lelkiismeretünk. Ám ha az új szemüvegünkön keresztül nézünk, máris visszavehetünk a nagyképűségünkből, ugyanis megláthatjuk, hogy milyen távol vagyunk attól a mércétől, ami új életünkben egy új mértékegységet mutat. Ezt nem találod meg az SI rendszerben, de megtalálod a Bibliában.
 Ó de nehéz elfogadni mindezeket, de annyi örömöt ad, amikor helyreáll az a kapcsolat, ami az édent jellemezte.
 1Móz 2:25  Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.

2011. január 19., szerda

Egyház = ?

 Ma egy beszélgetés során felvetődött, hogy mi az egyház feladata? Beszélgetőtársam szerint az, hogy biztonságot nyújtson a híveknek.
 Abban rögtön biztos voltam, hogy nem ez az Istentől kapott feladata, vagyis küldetése az egyháznak.
 Nem árt tisztázni, hogy mit értünk egyház alatt. Van aki mondjuk csak a katolikus egyházra gondol, ezért először a szó jelentésének néztem utána. 
Görögben, ami az újszövetség első nyelve így fest:  
ἐκκλησία-ekklészia 1) gyűlés, népgyűlés, 2) egyház, gyülekezet (szó szerint: kihívottak közössége)
Hogy hiteles helyről nyerjek információkat, egyből a frigy szerzőjéhez kell fordulnom, aki - mint tudjuk - maga az írás híres írója, és egyben az írás maga. Több érdekes rész is van erről az újszövetségben, csak egyet kettőt néztem meg.
Jézus mondja a Máté evangéliumában Péternek:  
Én meg azt mondom neked: Te Péter (Πέτρος-Petrosz = "kő(darab)") vagy! Én ezen a kősziklán (πέτρα-petra-szirt, kőszikla, kőtömb) építem fel majd az én eklézsiámat, s azon még az Alvilág (Hádész) kapui sem vehetnek majd erőt.  
 Tehát ebből megtudjuk, hogy Jézus építi, és olyan erős, hogy ellenáll a pokolnak.
Azt nem kell kifejteni, hogy Jézus a feje ennek az egyháznak, és ez azt kell, hogy jelentse, hogy Ő mondja meg mit kell annak csinálnia. Az is biztos, hogy a " kihívottak közösségében" mindenkinek adott ajándékokat, amiket azért kaptunk, hogy a növekedést, épülést szolgáljuk.  
1Korintus 12,28 Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká (ἀπόστολος-aposztolosz-  1 kiküldött, követ 2) hajóhad parancsnoka) rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, (προφήτης-prophétész 1) próféta, vagyis Isten nevében szóló, isteni akaratot közvetítő személy,2) hírnök, tolmács) harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra.
 Itt érdemes lenne kifejteni sorban ezeket az ajándékokat, de ezt talán egy későbbi bejegyzésben fogom megtenni. Ez már önmagában nézve is rengeteg kérdést és vitát vethet fel. Várom is, ha van ilyen!

2011. január 17., hétfő

Krisztusi hozzáállás

 Ma reggeli bibliaóra után az együttérzés volt a szívemen. Milyen sokszor van, hogy azt gondoljuk, a hitünk csak abban nyilvánulhat meg, ha megugorjuk a nagy, magas hitpróbákat. A kérdésfelvetés az volt, hogy mi lenne velünk, ha mondjuk a mi házunkat vinné el az árvíz? Vagy egyéb katasztrófák érnének minket?
Bevallom, engem elfog időnként a félelem, hogy egy-egy nehézségben képtelen lennék megállni.
 Talán valaki azt mondja erre, hogy hitetlen vagyok. Nem hiszem, hogy az lennék.
Jó néha elengedni magam, és hagyni, hogy Jézus a vállára vegyen és cipeljen. Jó átadni magamat annak az érzésnek, hogy nem minden az én megfeszített tempómon, vagy csuda klassz "hit-izomzatomon" múlik.
Ugyanígy gondolkodni másokról.
  Egyszerűen csak néhány számomra jeles személyiség hozzáállása jutott eszembe:
 - Mikor Ábrahám Sodoma lakosságáért alkudozott. - Nem azért, mert olyan jeles város volt.
 - Mikor Mózes azt mondta, hogy Isten őt is pusztítsa el a néppel együtt. - Nem azért, mert olyan hűségesek voltak Istenhez.
 - Mikor Pál apostol azt mondja: Ki beteg úgy, hogy én is vele együtt ne lennék beteg, és ki botránkozik meg úgy, hogy én is ne égnék?
 - Végül Jézusról azt mondja az Írás, hogy megrendül a gyarlóságainkon, hiszen hozzánk hasonlóan Ő is mindezekben megkísértetett. - Kivéve a bűnt.
Asszem ez a jó lelkület...

2011. január 15., szombat

Ma reggeli

 Szeretem - nem szeretem kérdésben annyira kategorikusak tudunk lenni. Időnként velem az élen. 
De azt hallottam valakitől, hogy panaszkodni csak nyelveken szabad. Ez aztán el is gondolkodtatott. 
Azt látom, hogy emberileg abszolút érzelem-vezéreltek vagyunk, miközben Isten teljesen más dolgokat mond nekünk. 


- Felbosszant valaki?  - Már jönnek is a különböző válogatatlan kifejezések az ajkainkra, az illetőt negatív módon jellemzendő.
- Megbántanak?
- Beszólnak?
- Lábunkra lépnek? 
- Megvonnak, vagy megtagadnak tőlünk valamit?
- Hát nem látják...? - Méltatlankodunk.

Nem így Isten. Ő mindent jól tud.
Róma 8:26-27  Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

 Még maga az Isten Fia is úgy imádkozott, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan Te.
 Mondtátok már valaha Istennek valakiről: UTÁLOM!!!
Én már mondtam.
 Hiszen Ő maga is mindig biztat:  Öntsd ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt!
Na nem tudom láttatok-e már igazán mocskos vizet? Az enyém olyan szokott lenni néha.
Tényleg igaz lehet, hogy panaszkodni csak nyelveken szabad.
 Lássuk be, tényleg nagy különbség van az Ő gondolatai, és a mi gondolataink között!

2011. január 14., péntek

Hit & vallástétel

 A napokban sokat gondolkoztam azon,vajon miért van az, ha egy társaságban elkezdik a hívőket és a papokat, illetve egyházakat szidni, akkor kifogyhatatlan a mesélők tárháza? Mindenki meg tudja magyarázni, vajon miért hiteltelen számára a kereszténység.
Ebben, vagyis a lehetséges botrány okozásban én sem vagyok kivétel. Nem tudom hányszor volt negatív vallástételem. Biztos, hogy nem azért, mert így akartam, de így sikerült.
Mindez úgy jött most elő, hogy sorozatosan kaptam ezeket a történeteket.
Nekem, mint "Istent szerető"-nek nem sok más választásom marad, mint újra és újra bocsánatot kérni attól, akit nem akartam lejáratni. Még jó, hogy tudom:

János első levele, 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Nem árt azokért is könyörögni, hogy jussanak bűnbánatra, akik ezeket a "botrányköveket" elhelyezték az embertársaink útjában. Addig is - mint másik testrésze ugyanannak a testnek - bocsánatot kérhetek helyette. A helyettes áldozat fogalma nem ismeretlen az Atya előtt.
Filippi1:9-11 És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.

2011. január 12., szerda

Az első

Na még ilyet! Blogot írok!
Közkincs lettem! Nos ha már lúd, legyen kövér!
Miért ez a cím: János 7:38? 
A válasz az Újszövetségben van . Jézus mondja:  
Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.


Én hiszek Jézusban, és ha már ömlik az a víz, kell neki valahová ömleni.
Isten hozott a blogomban. Lehet, hogy sok bénázás lesz, de ha valami jó benne, akkor az Úrnak tartozunk hálával!
Jer 9:23  Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával;
Jer 9:24  Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...