Keresés ebben a blogban

2016. április 27., szerda

Megkeres és megtart

 Ez ma nekem sokat jelentett.
Annál is inkább, mert igen furcsa dolgokat álmodtam.
Beszélgettem valakikkel és azt találtam mondani egy bűnre, hogy Isten nem úgy gondolkozik mint mi. Látott Ő már sokmindent, nehezebben ássa el az embert.
Abban a pillanatban kicsit el is fogott a bizonytalanság, - nevezhetjük istenfélelemnek, - mert felelős vagyok, hogy mit mondok Istenről és nem hallgathatom el, hogy a bűn, az bűn...
De ez a mondat Zákeus történetével kapcsolatban hangzott el, és sokat tanított nekem Isten irgalmáról. Ma "véletlen" ezt olvastam az olvasónaplóhoz.

Az irgalomról
A gyakorlati jóindulatról
A homlokdíszről
Formalizmus, vagy irgalom?

2016. április 24., vasárnap

:)

Hét elején szerkesztettem. Most kirakom.
:)
Sok aggódni-valóm volt mostanában, de úgy döntöttem, hogy nem fogok pörögni valamin, amin nem tudok változtatni. (Tudod, egy arasszal sem lehetek magasabb azért, mert akarok...)
Helyette inkább keresem az Isten országát + igazságát, és Ő RÁADÁSUL  adja meg nekem azokat a dolgokat.
És ha homályos lenne, hogy mit is keresek, megtudható a Róma 14,17-ből:
Igazságot, békességet és Szentlélek által való örömöt.
Ez az Ő Országa.

Róma 14,17-18 Mert Isten Királyságában (...) csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz-e, és hogy a Szent Szellem békessége és öröme uralkodik-e benned. Aki tehát így szolgálja Krisztust, annak valóban örül majd Isten, és az ilyen embert a többiek is elismerik.

2016. április 19., kedd

Szentek legyetek

Hallgatom Linda Fanint, és elég érdekes dolgokat tanulok tőle.
Csodálatos, ahogyan egy Istentől ihletett ember szavai inspirálnak. Olyan dolgokat mond, amit tudok, mégis valahogy másként összegződnek bennem a gondolatok.
Szóval Isten többször mondja a Bibliában, hogy
"Legyetek szentek, mert én szent vagyok!"
Ekkor talán sok ember lelki szemei előtt megjelenik valami glóriás emberalak, na, ez nincs.
Helyette az van, hogy van egy csomó boldogmondás, meg parancs, meg egyéb izék, aminek meg kéne felelni, de ez emberileg nem megy. Jézus ilyeneket mond, hogy:
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hogy... Én pedig azt mondom, hogy...
És ekkor valami sokkal nehezebb dolgot mond nekünk, mi pedig fogjuk a fejünket, és azt gondoljuk, hogy lehetetlen.
Egyedül tényleg az lenne, de így, hogy egyáltalán hallottunk erről az alternatíváról, igényelhetjük a segítséget hozzá. Ezen kívül, ha nem sikerül, megvallhatjuk, hogy ez történt, ezzel is kifejezve, hogy egyetértek, valóban úgy kellett volna, de elbuktam.
A szent egyébiránt azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített.
Innen szép győzni.
:)

2016. április 18., hétfő

2016. április 15., péntek

Mikor mart meg a kígyó?

A János 3. részben nagyon híres az a mondat, hogy:
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (16. vers)
Előtte is van több vers, azt is többnyire ismerjük, de talán kevésbé emlegetjük. Ebből kettőre most figyeltem fel a 16-tal való összefüggésben:
Ján 3:14-15  És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ugye az érckígyós történet, mikor a népet összemarták a kígyók, de ha a Mózes által - Isten parancsára elkészített és magasba emelt érckígyóra néztek, meggyógyultak. Ha nem néztek fel, meghaltak. (Itt írtam erről: Lehetőség )
Újszövetségi emberként észre kell vennem, hogy mikor mart meg a kígyó. Ha érzéketlen vagyok a fájdalomra, akkor lehet, hogy nem is veszem észre a marást.
Ilyenekről beszélek, hogy
 • ellenséges érzelmeim vannak a hozzám közelállók iránt (is), 
 • féltékenység, harag, önzés, civakodás, hazugságok, büszkeség, stb. üti fel a fejét,
 • ha neheztelek Istenre, vagy az emberekre,
 • sorolhatnám, 
Szóval a test cselekedeteikor feltétlen kígyómarásban részesültem.
Görögben ezt a szót használja: πρα̑ξις  (praxisz) 1) cselekedet, tett 2) haszon, eredmény
Láthatom, hogy amit én csinálok, az nem összeegyeztethető azzal, amiket ő kért, vagy mondott, tehát "praxisban" vagyok. (itt szerepel a szó: Máté 16:27   Luk 23:51   Apcs 19:18   Róm 8:13   Róm 12:4   Kol 3:9  )

Mit tehetek? Úgy értem nincs előttem Mózes, hogy készítsen nekem egy ilyen érckígyót, hogy arra nézzek.
Imádkozhatok, és elmondhatom Istennek, hogy én már megint ezt, vagy azt csináltam.
Lásd a Galata 5-ben: 
16 Éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, s akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni!17 Mert amire a régi természetünk törekszik, az ellentétes azzal, amit a Szent Szellem akar. E kettő tehát ellensége egymásnak. Ebből következik, hogy ha a Szent Szellem szerint éltek, akkor nem azt fogjátok tenni, amit a régi természet szerint kívánnátok. 18 Ha engeditek, hogy a Szent Szellem vezessen benneteket, akkor nem vagytok a Mózes Törvényének uralma alatt.
19 Nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből ilyen dolgok származnak: paráznaság, erkölcstelenség, szexuális bűnök,20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, veszekedés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság,21 irigykedés, részegeskedés, vad mulatozás és ezekhez hasonlók. Figyelmeztetlek benneteket — ahogy azt már korábban is tettem —, hogy akik így élnek, nem fogják örökölni Isten Királyságát! 22 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23 szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné. 24 Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették a régi természetüket, annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt. 25 Mivel a Szent Szellem által kaptunk új életet, ezért éljünk is a Szent Szellem vezetését követve! 26 Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne legyünk féltékenyek egymásra!

Ez is érdekelhet. Sőt... : Praxisban
Áll a bál

2016. április 13., szerda

Milyen Vagy Istenem?

 A vasárnapi iskolában egy új könyvet veszünk végig a gyerekekkel, Milyen Vagy Istenem? - címmel.
Ilyen fejezetcímek vannak benne, hogy:
Isten, mint fazekas, mint eső, mint pásztor, mint menedék, mint szikla, mint vezető, mint fenyőfa, mint király, mint lámpa, mint kertész.
Most vasárnap a királyos fejezetet én tanítottam nekik, ma pedig az olvasónaplóhoz a suliba az Ézsaiás pár fejezetét olvastam el és ez indított el pár gondolatot arra vonatkozóan, hogy milyen is Isten.
Annyira át tudtam érezni a fájdalmát, amit a népe miatt érzett. Ő teremtette őket, elhívta őket, gondjukat viselte és szerette őket. Erre válaszul hűtlenek lettek, más Istenek után siettek. Bálványokat készítettek, azok előtt hódoltak.
Círusz és Babilon kezébe adta őket fogságba, de amikor Babilon visszaélt hatalmával és jobban sanyargatta őket a szükségesnél, azt nem hagyta...
Antropomorfizmusnak nevezik Istennek emberi alak képében való felfogását. Néha emberi tulajdonságokkal, érzelmi állapotunk párhuzamba állításával próbálunk róla valamilyen képet formálni, ami teljességgel lehetetlen, de másképp hogyan foghatnánk fel?
Ez jutott eszembe, ahogyan sorban olvastam a 40. résztől. Most a 47- nél tartok. 
Ézs 45:22 Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!

2016. április 10., vasárnap

Illetve

Szeretem Károlit. Sokan nem bírják ezt a régies nyelvezetet, de én igen.
Ma azt olvastam, hogy Jézushoz gyerekeket vittek, hogy "illesse" őket.
  Márk 10:13-14  Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozák. Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.

Nekem nagyon bejön ez a szó.
 ἅπτομαι  (haptomai) 1) érint, megérint, illet, megfog; 2) visszatart
Néha Őt illették, mint pl. a vérfolyásos asszony, néha vittek hozzá még másokat is betegeket, vakokat, némákat, bénákat és akiket megérintett meggyógyultak.
Ma is kérem illesse őket, illesse a gyerekeket, illessen engem!
Itt szerepel még a görög fordításban kikeresett szó az Újszövetség lapjain:

Máté 8:3   Máté 8:15   Máté 9:20   Máté 9:21   Máté 9:29   Máté 14:36   Máté 17:7   Máté 20:34   Márk 1:41   Márk 3:10   Márk 5:27   Márk 5:28   Márk 5:30   Márk 5:31   Márk 6:56   Márk 7:33   Márk 8:22   Márk 10:13   Luk 5:13   Luk 6:19

Igazi örömhír - olvasónapló részlet

Isten jó és hatalmas...
Ézsaiás 40.
Megrázó ezt a részt olvasni, mert súlyosnak éreztem az aktuális helyzetemet. Olyannak, ami nem ad kiutat, hanem belehajszol valamibe, amit nem akarok - csapdába. 
Vigasztalást kaptam.
Örömhír héberben: בּשׂר (bśr) - A) Piél 1) jó hírrel felvidít, örömhírt / győzelmi hírt mond 2) hírt mond, hírül ad B) Hitpaél - hírül adatik, jóhírként / győzelmi hírként közöltetik Etimológia: alapszó, melynek jelentése „örvendező, ragyogó, szép” lehetett.
Kell ennél több egy embernek? A saját problémáim helyett Isten nagyságára és hatalmára irányítja a figyelmemet.
27. vers: Azt kérdezi miért gondolom, hogy az én ügyemre nincs gondja?
A válaszom, hogy mert úgy tűnt, most pedig elszégyelltem magam, mert Te jó és hatalmas vagy.

Más:

Bibliaórán a Máté 5-öt olvassuk egy ideje. Lassan, párversenként rágjuk, és most a végéhez érkeztünk.
Jézus annyira magasra teszi a lécet, ami nálam időnként kiveri a biztit, pláne a "hallottátok, hogy megmondatott..." szófordulatok után.
Itt az van az én olvasatomban:
 - Keménynek éreztétek az Ószövetséget? Én még többet kérek Tőletek.
 - Az erőtök végéhez értek? Nem gond, itt vagyok nektek. Velem meg tudjátok csinálni.
Máté 5: 43-47 „Hallottátok, hogy megmondták: »Szeresd a honfitársaidat, de gyűlöld az ellenségeidet!« Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket! Így valóban Mennyei Atyátok fiai lesztek. Ő ugyanis felhozza a Napot, amely az övé, hogy világítson a gonoszoknak és a jóknak is. Hasonlóképpen, esőt küld az igazságosaknak és a bűnösöknek egyaránt. Ha tehát csak azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, ugyan milyen jutalmat kaptok? Ennyit a vámszedők is megtesznek! Ha csak a testvéreiteknek köszöntök, ugyan mennyivel tesztek többet, mint mások? Ezt még azok is megteszik, akik nem ismerik Istent! Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy Mennyei Atyátok tökéletes!”
Szóval: Mondjuk
 • Ha összevesztem a férjemmel, akkor ne nyissam meg a konyhában a meleg-vizes csapot, míg ő zuhanyzik? 
 • Ne süssek bele gusztustalan dolgokat a rántottájába?
 • Ne képzeljek el különböző Tom és Jerry's jeleneteket, ahogyan kiszúrnak egymással?
 - Ne, inkább szeresd, imádkozz érte, mondj jókat róla, stb. Bízd rám ezt az egész vacak helyzetet, majd én megoldom. Tudod, hogy én nem csak azoknak hozom fel a Napot és adok esőt, akikkel éppen jóban vagyok.
 - Kösz' szépen, ez menni fog.
:)
2016. április 9., szombat

Sarkalatos kérdés

A Márk 12-ben - nem túl szokatlan, - próbálják csőbe húzni Jézust:
18 Ezután néhány szadduceus jött Jézushoz. (Ők azok, akik azt tanítják, hogy nincs feltámadás.) Megkérdezték Jézust:19 „Mester, Mózes azt parancsolta nekünk, hogy ha egy házas férfi gyermektelenül hal meg, akkor a fiútestvére vegye feleségül a meghalt férfi özvegyét.[b] Így köteles gondoskodni arról, hogy meghalt testvérének mégis legyen utódja. 20 Volt egyszer hét fiútestvér. Az első megnősült, de gyermektelenül halt meg. 21 A második feleségül vette a testvére özvegyét, de ő is gyermektelenül halt meg. Majd a harmadik testvérrel is ugyanez történt. 22 Így a hét testvér sorra feleségül vette az asszonyt, de egyiknek sem született gyermeke. Végül az asszony is meghalt. 23 A feltámadáskor melyiküknek lesz a felesége? Hiszen mind a hét testvérnek a felesége volt!”
24 Jézus így válaszolt nekik: „Azért vagytok ilyen súlyos tévedésben, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten hatalmát. 25 Hiszen a feltámadás után már senki sem nősül meg, sem nem megy férjhez. Akik feltámadnak, olyanok lesznek, mint az angyalok a Mennyben! 26 Ami pedig a halottak föltámadását illeti, nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten az égő bokornál? Azt mondta: »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene«.[c] 27 Márpedig Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké! Tehát, valóban súlyos tévedésben vagytok.”
Ezután egy farizeus szólt hozzá:
28 Volt ott egy törvénytanító is, aki végighallgatta a beszélgetésüket. Mivel látta, hogy Jézus jól megfelelt a szadduceusoknak, megkérdezte tőle, hogy melyik a legfontosabb parancs a Törvényben.
29 Jézus így felelt: „A legfontosabb parancs ez: »Halld meg, Izráel népe! Istenünk, az Örökkévaló az egyetlen Isten!30 Szeresd hát az Örökkévalót, Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel és minden erőddel!«[d]31 A második legfontosabb parancs pedig ez: »Úgy szeresd embertársadat,[e] mint saját magadat!«[f] Ezeknél nincs nagyobb parancs.”
32 A törvénytanító így válaszolt: „Jól mondtad, Mester, hogy az Örökkévaló az egyetlen Isten. Valóban nincs más rajta kívül. Minden véres- és égőáldozatnál fontosabb, hogy az Örökkévalót, Istenünket egész szívünkkel, gondolkodásunkkal és minden erőnkkel szeressük, meg az is, hogy úgy szeressük embertársainkat, mint saját magunkat.”
34 Jézus látta, hogy a törvénytanító belátásra jutott, és ezt mondta neki: „Nem vagy messze Isten Királyságától.” Ezután senki sem mert több kérdést feltenni Jézusnak.

2016. április 8., péntek

Példázat a csaló intézőről

 Mindig bajban voltam Jézusnak ezzel a példázatával a Lukács 16-ból. Ma, mikor az olvasónaplómhoz olvastam, ismét ott voltam, hogy nem értem.
Így, hogy Lukácsot sorban olvasom, ráadásul lett is egy képem az egész környezetről.
Na lássuk most, hogy mi lehet mögötte?

Ki fog derülni, ha valaki hazugságban él. Ha eladjuk magunkat a gonosznak, nem marad büntetlenül. A farizeusok értették a példázatot. Nekik is felkínálta az örömüzenetet. Érdekes a 16. vers, amiben a próféták korának lejártával lezártnak tekint egy korszakot. Mintha ez a választás idejének eljöttét jelentené.

2016. április 7., csütörtök

Erő és erőtlenség

 
 Míg az ember fiatal, ereje teljében van és talán ezzel egyenes arányban áll ellen Istennek.
A makacsságunk, a dölyfünk, mind erősebb fiatalabb korunkban.
Ahogy fogy az erőnk, kénytelenek vagyunk beletörődni, hogy nem minden úgy megy, ahogy mi elképzeltük, és talán az élettapasztalatok is azt mutatják, hogy hiába pörgünk valamin, ha Isten másként tervezte, az úgy lesz jobb.
Beszéltem valakivel, aki elmesélte, hogy a fia hogy kibabrált vele, és ő pedig nem hajlandó megalázni magát. Kibírja, hogy nem hívja fel. hónapok óta nem tudja él-e, hal-e, mert neki van rá ereje...
Elgondolkoztam melyikhez kell nagyobb erő: a büszkeséghez, vagy az alázathoz?

Más:
Régi sztori

Olvasónaplóm:
Lukács 13:1-35
Gondolatok: Mi emberek hajlamosak vagyunk úgy nézni az élet nehézségeire, betegségre, halálra, mintha az Isten büntetése lenne más embereken, holott Isten esélyadó. A fügefán is évek óta kereste a gyümölcsöt és noha nem találta, mégis meghagyta, sőt megkapálta, megtrágyázta.
Azt az asszonyt is "eloldozta", aki 18 éve meggörnyedt.
24. vers: igyekezzetek: ἀγωνίζομαι (agónidzomai) 1) versenyez, küzd, harcol, 2) küzd, igyekszik, törekszik, - mindez erős küzdelmet jelent....
Lukács 14:1-35
Gondolatok: Ismét rávilágít, hogy rosszul gondolkodnak a farizeusok a szombattal kapcsolatosan. Igenis szabad gyógyítani!
A sorrendet a lakodalomban a házigazda állítja fel.
A földi jólétünk csak másodlagos. 14-es vers: ἀνταποδίδωμι (antapodidómi) viszonoz, megfizet, megad - mégpedig az igazak feltámadásakor. Ijesztő, ahogy Jézus vázolja, hogy mi mindenről kéne lemondanunk az Isten királyságáért. Mégis elmondja, hogy ne áruljon zsákbamacskát.
Számolnunk kell mindezekkel. Dicsőség Neki!
Lukács 15:1-32
Gondolatok: Esély az elveszetteknek. Három történetet is mond a méltatlankodóknak, hogy valamiképp megvilágítsa Isten álláspontját a bűnösökkel kapcsolatban. Ezért eszik vámszedőkkel. Közben próbálja helyretenni a farizeusokat, akiket az otthonmaradott fiú
örömtelen életével szimbolizál.

2016. április 5., kedd

Reggeli

Nálunk nem mindig ilyen virágos a reggel(i)
Ma reggel úgy indultam a napnak, hogy minden szar és talán soha nem is lesz jobb!
 Így!!! Nem is szépítem.
Valaki arra késztet, hogy kinyírjam, pedig századízig megfogadtam, hogy engem márpedig nem hoz ki a sodromból.
Mi az, ami miatt így érezhetem magam?
Beledöngöl a földbe a jelen, pedig nem kéne így lennie.
Jézus nem véletlen mondta, hogy hajtsam a fejem az ő igájába, mert az ő terhe könnyű. Hordozzam a keresztem, ami tk az énem kivégzőeszköze. Önként vigyem oda arra nyavalyás dombra és adjam a halálra, mert ilyeneket tesz hogy:
 • idegesíti a környezete,
 • áldás helyett átkokat szór, mer' kiborult,
 • ugyanabból a forrásból, amiből a minap édesvíz csörgedezett, most keserűt kínál... 
Egy ismerőssel beszéltük a múltkor, hogy mennyire frusztráló tényező ráadásul, hogy tudjuk, hogy nem így kéne éreznünk.
Múltkor, mikor Zsozsót hallgattam, annyira nevettem, ahogy kiszínezve elmesélte egy napját. Úgy adta át - karikírozva - mintha mindig ilyen ideálisan zajlanának a hétköznapok, pedig sokszor ennek az ellenkezője megy a normál keresztény otthonokban is.
Miben különbözünk akkor más - nem hívő emberektől?
 • Hogy talpra állunk. Nem magunktól,
 • Megalázzuk magunkat, és Ő majd felemel bennünket. Pl elmondjuk, hogy végére értünk az erőnknek és kérjük a megoldását.
 • Imádkozom egy másik nyelven,amit sajnos még nem értek, de egész biztos vagyok abban, hogy Isten igen és küldi a segítséget. Lehet, hogy csak engem tesz alkalmassá, de akkor már jó esélyekkel indulok, hogy a hegyeket elhordjam.
Nagyon nehéz
Duma... - 5 éves sztori

Mindig mondtam, hogy jó a humorérzéked. :) Van belőlük egy pár.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...