Keresés ebben a blogban

2016. július 31., vasárnap

Joyce

Nem tartozott kedvenceim közé, a napokban mégis Joyce Meyert hallgattam.
Sok jó dolgot tanított nekem, alapjában véve a beszédünkkel kapcsolatosan. Különösen tetszett a tanítás második része, amiben sokat beszélt arról, hogy a nyelveken szólás mennyire fontos azokban a szituációkban, mikor nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk valamiért.

Milyen az egyenes szív?2016. július 25., hétfő

Alanyi jogon?


 Nehézségek közepette gyakran gondolhatom, hogy valami jár nekem csak azért, mert:
 • szép vagyok,
 • okos vagyok,
 • sokat imádkoztam érte,
 • meg különben is...
Teljes biztonsággal kijelenthetem, hogy ez nincs így. Csak azért lehetek jogosult bármire is, mert Jézus elvégezte a maga részét és a kereszten meghalt. Ebben biztos lehetek!


2016. július 23., szombat

Összegzés

Összegzem az elmúlt napokat.
Határaim végét érzékeltem, mikor egy olyan emberrel  kerültem huzamosabb időre egy légtérbe, aki:
 • sokaknál kihúzta már a gyufát,
 • elhíresült a "grincs"-ségéről,
 • nem könnyű szeretni,
 • segít nekem, hogy ne gondolkodjak magamról szuperlativuszokban,
 • rámutat a gyengeségeimre,
 • akiért Krisztus meghalt.
Ez utóbbiról egy kis plusz történet: Barátokkal beszélgetve másvalakiről azt mondtam a a minap, hogy ő is egy ember. Erre ők nevettek és azt mondták, hogy ez nem felemelő jelző. Én pedig egy ember értékét másképp mérem.
Jézus meghalt a kereszten érte és ez nagyon felviszi egy ember árfolyamát. Nehezebben mondok le róla...
Ezért mostanában gyakrabban imádkozom. Munkahelyem apró mellékhelyiségében is térdre ereszkedem. Otthon gyakrabban vonulok a belső szobámba. Néha órákig imádkozom nyelveken, ha szükséges.
 
Zsolt 139:13-18  Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük. 
És ezt mindenki másról is elmondhatjuk...

Muszáj hozzátennem még a szösszenethez, mer' időközben meghallgattam egy szupi tanítást a Youtube-on:
Dicssuli, szerda este, Lettner Gábor.
Rólam beszélt, pedig nem is ismer.
Mindig elcsodálkozom Isten csodáin.

2016. július 22., péntek

Mit „műveljek”?

Most ez a kérdésem: Mit is kell tennem pontosan?
 Napokkal ezelőtt volt, hogy Jézus személyesen feltette nekem azt a bizonyos kérdést, hogy minek nevezem Őt Uramnak, ha nem teszem meg, amit mond? (Luk 6,46) Szerdán írtam erről.
Konkrétan tudom, hogy miről beszél, mert van valami/valaki, ami/aki fölött nemigen tudok napirendre térni.
Elolvastam az utána mondott dolgokat is, amik a homokra, és a sziklára épített házról szólnak.
Nagyon szemléletes. Ennyire még nem láttam tisztán ebben a kérdésben: Ha megteszem, amit mond, a házam stabilan fog állni, ha nem, összedől.
Nem először érzem tisztán azt, amit most, hogy Jézus nem fenyeget, hanem egyszerűen elmondja, ha nem teszed meg, annak következményei lesznek.
Mi szülők gyakran fenyegetőzünk, hogy ha nem lesz így, vagy úgy, akkor ez, vagy az fog következni. Ő nem így viszonyul. Higgadt, szeret és figyelmeztet.
A bölcs és az ostoba háza
Lukács 6, 46-49 „Miért mondjátok nekem: »Uram, Uram!«, ha nem teszitek meg, amit mondok? Aki hozzám jön, meghallgatja tanításomat, és engedelmeskedik a szavamnak, az hasonló ehhez: egy ember házat épített, és jó mélyre leásta az alapját. Egészen a kőszikláig ásott, és arra alapozta a házát. Azután jött az áradat, beleütközött a házba, és el akarta sodorni, de nem tudta megingatni, mert erős alapra építették.
Aki pedig hallja a szavamat, de nem engedelmeskedik, az hasonló ehhez: egy ember házat épített, de minden alapozás nélkül, csak a földre. Amikor jött az árvíz, a ház azonnal összedőlt. Csak egy romhalmaz maradt belőle.”
Én pedig eldönthetem, hogy megteszem-e, amit mond, vagy nem. Immár olyan háttértudással, ami a jövőre mutat.
Ezt szabad választásnak hívják.
Aki továbbmegy ebben és azt mondja Jézus kegyetlen, ha összedönti a házunk, az nagyot téved az Ő személyével kapcsolatosan. Nem Ő dönti össze a házunkat, hanem a saját konokságunk miatt fog összedőlni, pedig Ő előre szólt... Ja, és még valami: ha másképp döntök is, velem marad és segít.

Csak érdekességként az „Uram” szó a görögben κύριος  (küriosz)
1) vmin uralkodó, hatalommal rendelkező, vmire jogosult
2) legtöbb, legnagyobb
3) uralkodó, (római) császár
4) tulajdonos, gazda
5) Úr (Isten; Jézus)
Etimológia:  a kürosz-ból (hatalom, befolyás)

2016. július 21., csütörtök

2016. július 20., szerda

Művelet

 Napokkal ezelőtt „jutott eszembe" a képen lévő Ige és ma kirakom.
Olyan volt, mintha pont nekem mondaná ezt Jézus. Gyakran úgy megyek a munkába, hogy imádkozom az úton és ezalatt történt.
Elolvastam a szövegkörnyezetét, nem tagadom hosszú szakasz volt, sok dolog megérintett.
Itt történt:
 • a kalásztépés,
 • a 7. versben, hogy várták, hátha a szombat ellenére gyógyításba kezd.
 • meg is gyógyított egy sorvadt kezű embert,
 • egész éjjel virrasztott és imádkozott a hegyen,
 • kiküldött 12 apostolt,
 • 20. verstől boldogmondások,
 • 27-től „szeressétek ellenségeiteket",
 • 37-től ne ítéljetek,
 • 43-tól „A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt. Ugyanígy rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. 44 Minden fát a gyümölcséről lehet felismerni. Tövises bokrok nem teremnek fügét, és a tüskés bozót sem terem szőlőt.  A jó ember jó dolgokat gyűjt össze a szívében, és azokból hozza elő mindazt a jót, amit mond és tesz. A gonosz ember szívében azonban gonosz dolgok vannak, és azokból hozza elő mindazt a gonoszságot, amit mond és tesz. Mert a száj azt mondja ki, ami a szívet megtölti.”
 • Aztán a bölcs és az ostoba házépítési szokása kapcsán a fent említett mondat: 
„Aki hozzám jön, meghallgatja tanításomat, és engedelmeskedik a szavamnak, az hasonló ehhez: egy ember házat épített, és jó mélyre leásta az alapját. Egészen a kőszikláig ásott, és arra alapozta a házát. Azután jött az áradat, beleütközött a házba, és el akarta sodorni, de nem tudta megingatni, mert erős alapra építették. Aki pedig hallja a szavamat, de nem engedelmeskedik, az hasonló ehhez: egy ember házat épített, de minden alapozás nélkül, csak a földre. Amikor jött az árvíz, a ház azonnal összedőlt. Csak egy romhalmaz maradt belőle.”
Hogy visszautaljak a címre, a „művelni" szó jelentése görögben:  ποιέω  (poieó)
1) tesz, cselekszik
2) csinál, készít, létrehoz, alkot
3) terem; (termést) hoz
4) okoz, eredményez, kelt, szerez, biztosít
5) tesz vmivé
6) megvalósít; elkövet
7) szerez, szert tesz
8) cselekszik, tevékenykedik
9) tesz, helyez, visz

Nekem a jelen élethelyzetemre lefordítva ezt jelenti:
Sokat tudok már Jézusról, mégis elakadtam egy szinten az emberi kapcsolataimban, de leginkább egyben. Ez az egy azonban épp elég erős akadály tud lenni, ami visszatart engem. Nem szabad hagynom! Nem a saját, emberi harcmodorommal kell megküzdenem. Nem az emberi és világi tapasztalataimat kell latbavetnem.  A Jézustól tanultakat kell alkalmaznom!

2016. július 15., péntek

Éljenek a faragatlan kövek!

A héten két dolog is kiverte a biztit nálam. Jézus valószínűleg simán botránkozásnak nevezte volna. Ezt kezelni, sőt jól kezelni nem kis dolog. Igyekszem eszembe vésni a képen látható Igéből való következtetést Dani vasárnapi prédikációja nyomán.
2 Mózes 20, 25 Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt faragott kőből: mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt.

2016. július 14., csütörtök

Nevek és mélységek


2 dolog foglalkoztatott:
 1. Jézus, mikor egy gonosz szellemi lénnyel találkozott, megkérdezte a nevét,
 2. Kérték, hogy ne küldje őket a feneketlen mélységbe.
Lukács 8:26 Ezután megérkeztek Gadara vidékére, amely Galileával szemben van, a Genezáreti-tó túlsó partján. 27 Amikor Jézus a partra lépett, a város felől szembe jött vele egy férfi, akiben gonosz szellemek laktak. Ez az ember már régóta ruha nélkül járt, és nem házban lakott, hanem a sírbarlangokban tanyázott. 28-29 Mivel a gonosz szellemek gyakran eluralkodtak rajta, a férfi kezét-lábát sokszor leláncolták és megbilincselték, hogy megfékezzék. De hiába próbálták fogva tartani, mindig letépte magáról a láncokat, és a gonosz szellemek kiűzték őt a pusztába. Amikor a férfi meglátta Jézust, felüvöltött, a lába elé vetette magát, és így kiabált: „Mi közöd hozzám, Jézus, Magasságos (ὕψιστος  (hüpszisztosz)- legmagasabb, Legfelsőbb) Isten Fia?! Kérlek, ne kínozz engem!” Jézus ugyanis megparancsolta a gonosz szellemnek, hogy menjen ki az emberből. 30 Ekkor Jézus megkérdezte a gonosz szellemtől: „Mi a neved?” Az pedig így felelt: „Légió”, mert sok gonosz szellem lakott abban az emberben. 31-32 A közelben, a hegyoldalon nagy disznókonda legelészett. A gonosz szellemek kérlelték Jézust, hogy ne küldje őket a feneketlen mélységbe, hanem engedje meg nekik, hogy a disznókba menjenek. Jézus megengedte nekik, 33 így a gonosz szellemek kijöttek az emberből, és belementek a disznókba. Azok pedig a meredek hegyoldalról a tóba rohantak, és mind belefulladtak.
 1. Talán mi is, amíg nem tudjuk a nevét gonosz szellemeknek,szituációknak, nem tudjuk felvenni a harcot velük...?
 2. Mi a bánat, az a feneketlen mélység, vagyis hová nem akartak ezek menni?
Görögben ἄβυσσος  (abüsszosz) - feneketlen, mélységes; ebből mint főnév: feneketlen mélység
Helyek, ahol ezt a szót használja:
 • Róm 10:7  Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)
 • Jel 9:1  Az ötödik angyal is trombitált, és látom, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
 • Jel 9:2  Megnyitja azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje; és meghomályosodik a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
 • Jel 9:11  Királyukul pedig a mélység angyala vala felettük; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, [azaz Vesztő] a neve.
 • Jel 11:7  És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket.
 • Jel 17:8  A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van.
 • Jel 20:1  És látok egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében.
 • Jel 20:3  És veti őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
(...)
ui. az előzőhöz: Aznap ismét megtette a Sátán. Gyomorszájon vágott és várta, hogy  én is leterítsem akin keresztül tette - amúgy emberi módon. Nem adtam meg neki ezt az örömöt.2016. július 12., kedd

Nehézségek

 Előfordul, hogy valaki mélyen öv alá elhelyez egy ütést. Még, ha nem is oly közeli az illető, tud fájni a dolog.
Ütés betalált, te a padlón, és csak azon gondolkodsz, hogy hogyan kezeld jól?
1 Péter 5,7 Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok!
Ez jutott eszembe, míg próbáltam végiggondolni, hogy miért érint ilyen mélyen ez az egész.
Elmondtam neki, hogy fáj és segített. Csak ennyit, hogy nagyon fáj.
 • Nincs lenyomás,
 • nincs szomorúság,
 • nincsenek sebek,
 • nincs fájdalom,
 • nincs harag,
 • helyén tudod kezelni.
Kell ennél több?
Na jó. Szomorúság mégis van, csak másképp. Talán azért az emberért.

2016. július 11., hétfő

Diagnózis, de nem halálos

Szükséged van Rá!
 Minap kénytelen voltam szembehelyezkedni valakivel, akinek állandó morgás az élete, és képtelen a normális reakciókra huzamosabb ideig.
Pont, ahogy az előző bejegyzésben írtam, amit beletölt a kis csészéjébe, az lötyög ki belőle amerre csak jár.
Persze, nem volt könnyű, de abban lett békességem, hogy megmondjam, mérgez engem:
 • a morgása,
 • az állandó fikázása,
 • az állandó önelégült "hűdeokosvagyok,bezzegatöbbimilyenhülye" szövegek.
Mindezt azokra, akiket én kedvelek.
És ezt képes volt napi nyolc órában okádni magából. Amit tettem, lehet, hogy nem volt túl kíméletes. Előfordulhat, hogy megbánom, de ennél egyenesebben nem tudtam kivitelezni.
Lehet, hogy csak szeretném hinni, hogy pont erre és a hasonló szituációkra íródott a "némelyeket rettentéssel is..." kezdetű Ige. (Júd 1,23)
De nem zártam itt le, elmondtam, hogy van lehetősége, mert Isten nagyon szereti. Elmondtam, hogy én sem mindig voltam ilyen.
...A test gyümölcse ... ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlóak. Ezekről mondom nektek, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát." De a Szellemnek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom.
Érdemes Jézushoz menni, ha felállította a diagnózist.
Végül még rendelkezésére bocsátottam a Pld 15-öt. Olvasgassa!

2016. július 7., csütörtök

A szél fú

Nem látod a szelet, csak azt, hogy mozognak a levelek. Az erősségétől függ, hogy vajon hajladoznak-e a fák.
Látom egy barátomban Isten munkáját és örülök, mert ennél szebbet ritkán tapasztalok.
Pont mint annak idején, ahogy Hannitól tanultuk:
Amit beletöltesz a kávéscsészédbe, az fog kilöttyenni. Mész a pohárral a kezedben, és lötty, lötty, lötty... Én pedig pontosan tudom, hogy régen mi löttyent ki a csészéjéből.


Ama napon

Istenem, de várom "ama napot"!

Ez jutott eszembe

 Mikor tegnap végiggondoltam az aktualitásokat ez jutott eszembe és igazából már szinte fejből tudom ezt a szakaszt, mert igazán sokszor kellett átrágnom magam rajta. →→→→→
Gal 5:16-26  Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.
Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

2016. július 5., kedd

Az Úr az Isten

Istentiszteleti jegyzet Helyszín: Golgota Gyülekezet
(a szövegre kattintva megtalálható)
Idő: 2016.06.15.
Igehirdető: Phil Metzger
Igehely: 1Móz 40-41.
József legendás történetű-, történelmileg az egyik legnagyobb ember. Leginkább a sötét időszakok formálták a jellemét. Ő végig teljes szívvel szolgált. Egyéb választási lehetőség a keserűség és az önsajnálat. Ezek a többnyire preferált választásunk. A nehéz idők jönnek és ezeknek a kezelési módja határoz meg minket. József annak ellenére, hogy maga is fogoly, másokra figyelt. Érdekelte, hogy miért szomorúak a fogolytársak. Isten embereként segített nekik. Nem könnyű, de az a jó választás. Az, hogy József továbbra is maradt a börtönben, ha belegondolunk nem két napig, vagy két hétig, hanem két évig tartott. Minket hasonló esetben iszonyú keserűség töltene el. Meg is feledkeztek róla, de Isten tovább építette a jellemét. A két év csendben József továbbra is bízott az Úrban és szolgálta a közösséget. Tudta, hogy Isten ura mindezeknek a körülményeknek. Józsefnek szokása volt figyelni az Úrra. Nekünk hasonlóképp lehetőségünk van így ragyogni és figyelni Istenre a helyünkön. Nem várni kell egy jó lehetőségre, hanem most kell ragyogni.

2016. július 3., vasárnap

Tanulmány a böjtről

"A Szent Szellem sosem költözik be egy emberbe, hogy aztán hagyja hogy úgy éljen, mint a világ. Ebben biztos lehetsz." A.W. Tozer, Isten embere
Kell-e böjtölni, vagy nem

Nemrég arra gondoltam, talán lehetne a gyülekezetnek testületileg böjtölni megújulásért.
Ezzel egyidejűleg egy másik témában is felmerült a böjt lehetősége, de egy ismerős – szintén keresztény, meglehetősen karizmatikus tesó leszavazta, hogy erre pediglen nincs szükség, mer' a kegyelem....
Ezért most én úgy döntöttem, hogy minden eddigi vélekedésemet félreteszem és megvizsgálom, hogy mikor és milyen formában merült fel az Újszövetségben a böjt lehetősége. Én így szeretem megnézni a dolgokat. Kezdetektől így szoktam, mert az a tapasztalatom, hogy Isten akar szólni hozzánk és ezt az Igén keresztül teszi leginkább. Mi emberek hajlamosak vagyunk a tévelygésre. Egyszerűen egy csomószor bugyuta elképzeléseink vannak Isten dolgairól. (Márk 12:24 Jézus pedig mondta nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát?)
A címben felvetett kérdés is hasonló szituációra utal, mikor az írástudók és farizeusok kérdése felmerült ezzel kapcsolatosan. Miért böjtöltek Keresztelő János tanítványai, és Jézuséi miért nem? Erre adta Jézus ezt az érdekes választ, miszerint a vőlegény jelenléte miatt nem indokolt a böjt. Ezután beszél a régi ruha, új ruha, és a régi tömlő, új tömlő vonatkozásairól.

 • νηστεία (nészteia) - koplalás; böjt

Máté 17:21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.
Márk 9:29 Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőjtöléssel.
Luk 2:37 És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala), aki nem távozék el a templomból, hanem bőjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.
Apcs 14:23 Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván bőjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala.
Apcs 27:9 Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes vala, mivelhogy a bőjt is elmúlt immár, inti vala Pál őket,
1Kor 7:5 Ne fosszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.
2Kor 6:5 Vereségben, tömlöcben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben.
2Kor 11:27 Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben.

 • νηστεύω (nészteuó) – böjtöl

Máté 4:2 És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
Máté 6:16 Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.
Máté 6:17 Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;
Máté 6:18 Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
Máté 9:14 Akkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván: Miért hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek?
Máté 9:15 És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép amíg velök van a vőlegény? de eljőnek a napok, amikor elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak.
Márk 2:18 A János és a farizeusok tanítványai pedig bőjtölnek vala. Odamenének azért és mondának néki: Mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai bőjtölnek, a te tanítványaid pedig nem bőjtölnek?
Márk 2:19 Jézus pedig monda nékik: Avagy bőjtölhet-é a vőlegény násznépe, amíg velök van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velök van, nem bőjtölhetnek.
Márk 2:20 De jőnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak azokon a napokon.
Luk 5:33 Azok pedig mondának néki: Mi az oka, hogy a János tanítványai gyakorta bőjtölnek és imádkoznak, valamint a farizeusokéi is; a te tanítványaid pedig esznek és isznak?
Luk 5:34 Ő pedig monda nékik: Avagy mívelhetitek-é azt, hogy a lakodalmasok bőjtöljenek, amíg a vőlegény velök van?
Luk 5:35 De eljőnek a napok, és mikor a vőlegény elvétetik ő tőlök, akkor majd bőjtölnek azokban a napokban.
Luk 18:12 Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, amit szerzek.
Apcs 10:30 És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig bőjtöltem, és kilenc órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg előttem fényes ruhában,
Apcs 13:2 Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.
Apcs 13:3 Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták [őket].

 • νη̑στις (nésztisz) - étlen; koplaló; étel nélküli
Máté 15:32 Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait, monda: Szánakozom e sokaságon, mert három napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton.
Márk 8:3 És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton; mert némelyek ő közülök messzünnen jöttek.

Tehát ezeken a helyeken említi az újszövetség a böjtöt.
Együttesen a magyar böjt, illetve károliassan bőjt szótövet beírva ó-, és újszövetségben:

Bír 20:26 1Sám 7:6 1Sám 31:13 2Sám 1:12 2Sám 12:16 2Sám 12:21 2Sám 12:22 2Sám 12:23 1Kir 21:9 1Kir 21:12 1Kir 21:27 1Krón 10:12 2Krón 20:3 Ezsd 8:21 Ezsd 8:23 Neh 1:4 Neh 9:1 Eszt 4:3 Eszt 4:16 Eszt 9:31 Zsolt 35:13 Zsolt 69:11 Ézs 58:3 Ézs 58:4 Ézs 58:5 Ézs 58:6 Jer 14:12 Jer 36:6 Jer 36:9 Dán 9:3 Jóel 1:14 Jóel 2:12 Jóel 2:15 Jón 3:5 Zak 7:3 Zak 7:5 Zak 8:19 Máté 4:2 Máté 6:16 Máté 6:17 Máté 6:18 Máté 9:14 Máté 9:15 Máté 17:21 Márk 2:18 Márk 2:19 Márk 2:20 Márk 9:29 Luk 2:37 Luk 5:33 Luk 5:34 Luk 5:35 Luk 18:12 Apcs 10:30 Apcs 13:2 Apcs 13:3 Apcs 14:23 Apcs 27:9 1Kor 7:5 2Kor 6:5 2Kor 11:27  

Egy régi

2016. július 2., szombat

Szívem

Ez az a hely, ahol találkozunk Istennel.
A héber  לֵב  (léḇ) szó nem azt az érzelgős izét jelenti, ami a köztudatban elterjedtek szerint csupán az érzelmeink színtere.
Öröm a gyakorlatban
SzívM

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...