Keresés ebben a blogban

2017. december 30., szombat

A Niniveiek és Sába királyné

   Megmondom a frankót, tegnap este megrázott engem a Máté 12, 38-42, különösen ez a rész:
Ekkor néhány farizeus és törvénytanító azt kérte Jézustól, hogy bizonyítékul tegyen valami csodát. Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen nemzedék mindenáron valamilyen csodás jelt kíván bizonyítékul, de nem fognak más csodát látni, csupán azt, amely Jónás prófétával történt! Mert ahogy Jónás három nap és három éjjel volt a nagy tengeri lény gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld belsejében. Ninive lakói egyszerre támadnak majd fel ezzel a nemzedékkel, és elítélik őket, mert ők Jónás üzenetére megváltoztatták az életüket. Hozzátok pedig eljött valaki, aki nagyobb Jónásnál, mégsem hallgattok rá! Az ítélet napján Dél királynője együtt fog feltámadni ezzel a nemzedékkel, és elítéli őket, mert ő igen messziről utazott ide, hogy Salamon király bölcsességét hallja. Hozzátok pedig az jött el, aki nagyobb Salamonnál, mégsem hallgattok rá!”
Azt olvastuk, hogy Dél Királynője* és a Ninivei* lakosság tutira ott lesz a feltámadáskor, sőt, ők fognak ítéletet mondani azok felett, akik tk várományosai lennének a mennynek. Tudniillik a kiválasztottak felett, illetve azok felett, akik azt hiszik bérelt helyük van Isten Országában.
Miről is volt szó? Jézust kérdezgetik a vallásosok, hogy:
 • Miért nem tartja be a törvényt?
 • Kinek a hatalmával gyógyít?
 • Miért nem tesz csodát?
Jézus pedig azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik VALÓBAN kíváncsiak voltak az igazságra, nem kerestek kibúvókat, hanem simán térdet hajtottak előtte, elfogadták. Ők bekerülnek a mennybe.
...
Ami engem most megrázott az az, hogy vannak, akik félig-meddig elfogadták az igazságot, de kint maradnak és el lesznek ítélve.
Jézus leginkább a vallásosokra gondolt ez alatt, én kiterjesztettem másokra, és sírtam értük. Pont úgy, ahogyan ebben a bejegyzésben írtam róla.
Meg ebben.

*Dél királynője - Sába királynője, aki 1 600 km-t utazott, hogy Isten bölcsességét hallja Salamon királytól (1Kir 10:1–13).
*Ninive Asszír nagyváros, ahol Jónás prédikált (Jón 3).

2017. december 28., csütörtök

51. Zsoltár

...és én is erre vágyom!
 Milyen érdekes!
Dávid szájából ez a mondat (a képen) akkor hangzott el, mikor már túl volt egy csábításon, és az ehhez kapcsolódó gyilkosságon.
Minap nekem szegezte anyukám a kérdést, - meglehetősen kihívóan ráadásul,  - hogy mi van azokkal a bűnökkel, amit ifjúkoromban követtem el?
Azok el vannak törölve, válaszoltam és volt még valaki (Dicsőség az Úrnak!), aki szintén megtért, újjászületett tagja a családunknak.
És teljesen egyszerre tudtuk ezt mondani.
Ennél egybehangzóan szebb üzenetet nem is hozhatna a karácsony.

2017. december 27., szerda

Szeretni valakit valamiért...

Fenti gondolat a Keresztény identitás 
munkafüzetemből származik
Szeretni valakit valamiért... Énekelte valamikor Cipő a Republic énekese.

Per momentán úgy gondolom azért érdemes, mert Isten mondja. Nem azért, mert megérdemli, hanem, mert tartozom ezzel neki.

Róma13,8-10 Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak a szeretettel — ezzel azonban mindannyian tartoztok egymásnak! Aki szereti embertársát, az eleget tett a Törvény követeléseinek. Miért mondom ezt? Mert a Törvény azt mondja: „Ne légy házasságtörő, ne gyilkolj, ne lopj, és ne kívánd, ami a másé!”Mindezek, és az összes többi parancsolat összefoglalható ebben az egyben: „Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!” A szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Ezért a szeretet által töltjük be a Törvényt.

2017. december 22., péntek

Áll a bál

 Mint említettem áll a bál. Persze nem a mi házunk táján. Minden hasonlóság a véletlen műve.
Tegnap két ember egymásnak esett, és a fülem hallatára szedte le egymásról a keresztvizet.
Szörnyű volt hallani. Ismerve a szitut, elég jól láttam azokat a vádakat, amik helytállnak, és azokat, amik nem. Elég megterhelő volt hallgatni és érezni a gyűlöletet, ami áradt belőlük.
 Ma reggel hogy-hogy nem a Jelenések könyve 12. részt olvastam, és nagyon megragadott a 10. versben a vádoló szó. Mer' mit is csinál ez a Vádoló? (Sátánról beszélünk személyesen.)
Nem egyebet, mint a munkaköri leírásában foglaltakat teljesíti, profi módon, ráadásul!
Most lett a győzelem Istenünké, most mutatta meg az erejét, most érkezett el királyi uralkodásának ideje! Isten Messiása most kezdi gyakorolni királyi hatalmát, mert most dobták le a Mennyből testvéreink Vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten előtt.
Vádló: κατηγορέω  (katégoreó)
1) helytelenít, kifogásol, vádaskodik
2) vádol, bevádol

vádolta / vádolja: κατήγορος κατήγωρ  (katégorosz katégór)
1) panaszos fél; vádló
2) Vádló (ördög)

Mikor ezt így elolvastam, a szívemet marta a fájdalom és elfutotta a szemem a könny.
Másfelől örültem, mert folytatódott: 
Jel 12:11 És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.
Aztán így:
17 Erre a Sárkány nagyon megharagudott az asszonyra, és elment, hogy háborút indítson az asszony többi gyermeke ellen: azok ellen, akik megtartják Isten parancsait, és Jézusról tanúskodnak.
Aztán meg úgy folytatódott részemről, hogy meghallgattam ezt a számot, bőgtem, és imádkoztam. Nem értettem, hogy mit, de nagyon fájt.
6 perc 20 másodperc körül Darlene beszél arról, hogy mit érez a rákkal kapcsolatosan.
Azt mondja - „GYŰLÖLÖM A RÁKOT TELJES SZÍVEMBŐL!"
Nekem pedig az jutott eszembe, hogy: „GYŰLÖLÖM A BŰNT TELJES SZÍVEMBŐL!", mert nálam most a rák és a bűn pont egyformán halálosnak tűnik.


2017. december 21., csütörtök

Mai ima

 Érdemes időnként megújítani az imalistánkat. A legújabb módszerem, hogy az A4-es papírt negyedelem, és azokra írom tételesen az aktuális imáimat - apró bötüvel. Ma, mikor a gyerekeinkért (is) imádkoztam, egy pár gondolat inspirált közben:
A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!
A János 10,10-ben van ez megírva.

Éreztem, hogy amikor így imádkoztam, betöltött Isten Szelleme, erőteljesek voltak a kéréseim.
Ez egy imaharc értük.
Kicsit szótáraztam is, hogy jobban megértsem ezeket a szavakat, amiket Jézus mondott uszkve 2000 évvel ezelőtt.
lop: κλέπτω  (kleptó) - 1) lop; észrevétlenül hatalmába kerít; 2) elrejt, eltitkol, alakoskodik; rászed, félrevezet
gyilkol:  θύω  (thüó) 1) áldozatot mutat be, áldoz; 2) levág
pusztít: ἀπόλλυμι  (apollümi) - 1) elpusztít, tönkretesz, megsemmisít, romlásba visz; 2) elveszít

Testvéreim! Megengedjük a tolvajnak?

Jézus azért jött, hogy túláradóan bőséges életü(n)k legyen!

Bőséges: περισσός  (perisszosz) - 1) rendkívüli, különleges, szokatlan; túlzott; 2) fennmaradó, fölösleges, a kelleténél több; 3) fölösleges, haszontalan; 
élet: ζωή  (dzóé) - - élet; létezés

2017. december 19., kedd

Jó vége lesz!

Szeretem Istent, mert meghallgatja esedezésem szavát.
Ez jutott ma reggel eszembe, ez a 116. Zsoltár első sora.
John Eldredge szösszenete váltotta ki belőlem ezt a reakciót.
Nagyon tetszett. ❤❤❤ Bemásolom.

Néhány nappal ezelőtt az egyik barátom beszámolt egy próbáról, ami rengeteg nehézséget okozott neki a nyár folyamán. Sok reménykedés és ima után végre megtalálták álmaik otthonát.
Azonban, amikor eljött az idő, hogy aláírják a szerződést egyik probléma jött a másik után. Hónapokig tartott a huzavona, és már úgy nézett ki, hogy az álmaiknak lőttek. De aztán végül mégis az övék lett a ház. Ami a lényeg az az, amit a barátom mondott az események után: „Ha tudtam volna, hogy végül minden rendben lesz, egészen máshogy éltem volna meg ezt a három hónapot. Sokkal kevesebb küszködés, félelem, és helyette több hit, remény és szeretet lett volna az osztályrészem.”
Ez szíven ütött és gondolkodásra késztetett. Ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy a szívem nem tud mindaddig teljesen megnyugodni, amíg a „dolog”, amiért küzdök nincs meg. Egy családi vakáció, egy nehéz beszélgetés, egy könyv megírása, a gyermekeim útnak indítása, és még sorolhatnám. Ha tudtam volna kezdettől fogva, hogy minden rendben lesz, egészen máshogy éltem volna meg az akadályokat és nehézségeket, amik az út során felmerültek. Több hittel és reménnyel éltem volna.
Azt hiszem, tudod, hogy mire akarok kilyukadni. Nekünk keresztényeknek kellene a világ legszilárdabb embereinek lennünk, és egyben a legfelszabadultabbaknak és a legszabadabbaknak. Nekünk megadatott a lehetőség, hogy életünk történetét a végétől lássuk visszafelé, tudván, hogy a vége gyönyörű lesz. Micsoda ajándék ez!
A remény így működik: a jövőbe néz, és látja, hogy minden rendben lesz, megragadja ezt az igazságot és ez lehetővé teszi, hogy leszálljunk az adott körülmények okozta érzelmi hullámvasútról.
Az ellenség mindent megtesz, hogy fenntartsa ezt a hullámvasutat: akadályokat gördít elénk, amelyek a bizonytalanságunkat táplálják. Ezért hajlamosak vagyunk egyik bizonytalanságtól a másikig, egyik körülménytől a másikig élni, közben alig tudunk szusszanni, hogy megtapasztaljuk a „szombati nyugalmat”. Ez a nyugalom pedig Isten népének a kiváltsága (Zsidók 4:3), ragadjuk hát meg a reménységet és lépjünk be oda.
„Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya.” (Zsidók 6:18-19)

2017. december 18., hétfő

Erős bátorítás

 Van ebben a részletben pár nagyon erős kifejezés. Illetve biztos, hogy minden szó erős, de engem ma ezek dobtak fel:
változhatatlan,
erős bátorításunk VAN,
odamenekültünk:  καταφεύγω  (katapheugó) 1) (el)menekül; 2) folyamodik vmihez,
belekapaszkodni,
reménység,
biztos és erős horgony,

2017. december 15., péntek

Porzsákcsere


Hogy vagyok képes megint ennyi rossz gondolattal élni, azt nem tudom. Mint egy nagy "gonoszgondolat-porszívó" összeszedtem ezt a sok dzsuvát és már megint porzsákot kell cserélni.
Szóval a teendő a következő:
 • Diagnózist állítok fel - magyarul, ha szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom árad belőlem, akkor oké. DE, ha a féltékenység, harag, önzés, megosztottság, civakodás, egyebek ömlik a környezetem felé, akkor ezt buktam.
 • Jelen esetben hálát kell adnom, mert sok jó dolgot termett meg bennem Isten Szelleme. Rengeteg bukás-gyanús szituban győztem, illetve győzött a bennem lévő...
 • Bocsánatot kérek Istentől azért, amiket még a régi természet szerint "gyümölcsöztem". Gyakorolom a bűnbánatot, a homologeót, magyarul egyetértek vele, hogy ami szerinte rossz, az valóban ROSSZ, aztán bocsánatot kérek embertől is, ha szükséges.
 • Végigimádkozom a miatyánk-ot. Nem 100-szor, csak 1X, de aprólékosan, átgondolva, lefordítva, hogy vajon mit hol tévesztettem el, és, ha ez mind megvan, immár tiszta szívvel nézek a ma felmerülő nehézségek elé.
 • ...
Tovább tartott leírni, mint megtenni. 
Akkor miért is nem teszem ezt gyakrabban?

Ez is érdekelhet. Pár írás a gyümölcsözés témakörében.

2017. december 14., csütörtök

Elűzni a rabszolganőt 2.

 Intenzív időszak ez kérem mindannyiunknak, és nálam nem a karácsony előtti hacacáré miatt. Az évenkénti lóti-futi nem a takarítás, sütés-főzés és ajándékmizéria körül forog. Még a tavalyinál is kevesebb időt fordítok erre. Próbálok sokat Olvasni a Főpásztor könyvéből (alias Biblia) és imádkozni.

Ennek eredményeként sok válasz csak úgy az ölembe pottyan.

Ma reggel úgy keltem, hogy egy nagyon erõs gondolat volt bennem a testi harcokról:
Megöldökölni a testi énünket - (szigorúan idézőjelben, arról a gyilkosságról beszélek, amiről Pál a Galata 5-ben beszél, hogy tudniillik van a természeti énünk, aki teljesen úgy gondolja, majd Ő irányít a saját szabályai szt.)

- szóval ez annyit tesz, hogy mivel jól ismerjük Isten beszédét, jól tudjuk, hogy mire hogyan kéne reagálnunk, cselekednünk, mit és hogyan kéne éreznünk.

Mivel szeretjük is Mennyei Apukánkat és Jézust, valamint a Szentszellemet, ezért megmondjuk a testi gondolatainknak, hogy mit mond errõl és errõl Isten.
Pont.
Ez ilyen egyszerű. Ha nem érti meg egyből, többször is szájba rágjuk neki. Alá is támasztjuk Igékkel. Ha továbbra is értetlen, akkor még elismételjük neki.
Mindeközben imádkozunk és kérjük Istent, hogy segítsen. Ha elestünk megbánjuk, leporoljuk magunkat, felállunk, továbbmegyünk.

Ennek örülök. Nem mindenkinek ilyen egyszerű a dolga. Naggggyon sok ismerősöm vergődik csapdában, és nem tudják a megoldást.
De, mint tudjuk, a rabszolganő nem örököl a szabad asszonnyal együtt.

2017. december 12., kedd

Sírás ó

 Mikor sírtam utoljára és miért?
Ja, múlt hét vasárnap reggel. Vigasztalhatatlanul, hasra fekve az ágyamon, legalább fél órán keresztül,  és azért, mert annyira sajnáltam magam.
 Úgy indítottam a napot, hogy szegény férjemet okoltam a nehézségeimért, hogy nem imádkozik értem eleget.

 • Fájt a kezem, mert ráestem előző nap. 
 • Fájt a begyulladt sarkam, 
 • Fél éjszaka nem aludtam, 
 • és igen. Utáltam a gondolatot, hogy másnap hétfő, lehet újra kezdeni a hetet egy munkával, ami nem az enyém, amiben nem vagyok jó. 
 • és különben is egy bazi nagy strucc vagyok, be akarom dugni a fejem egy szintén bazi nagy homokbuckába és kész. 
 • És még egyéb gondjaim is vannak.

Hááát, ennyit a sírásról, legalábbis erről a fajta sírásról.
Összehasonlítva ezt az Isten beszédében foglalt egyik kedvenc Igeversemmel, nem igazán tudtam azt mondani, hogy a helyemen lennék.
Mert az Isten országa ... igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
Ez az írás is a témában született: Öröm

Szoktam másokért is sírni. Amikor imádkozom értük. Legalábbis gondolom, mert nem értem.

2017. december 11., hétfő

Elkergetni a rabszolgát?

Chamberst olvastam és annyira a szívemhez szólt ez a rész!
Leginkább az ragadott meg, hogy vajon mit jelenthet PONTOSAN - elkergetni a rabszolganőt?
„Kergesd el a rabszolganőt a fiával együtt, mert az a fiú nem fog együtt örökölni a szabad asszony fiával!”
A linken olvasható az egész Galata 4. Hátha segít az értelmezésben...

2017. december 9., szombat

Egységcsomag

 Nemrég egy kedves lány megkérdezte tőlem, hogy mi a bűn?
Amit Isten bűnnek mond, az a bűn. - feleltem én.
...szabadságunkban súlyosan korlátozva vagyunk ezen keretek miatt. - felelte rá a barátom.
Értem én, hogy nehéz elfogadni, de ha már kérdezte...?
Ma reggel kicsit továbbgondoltam ezt a beszélgetést Chambers miatt.
Rájöttem, hogy olyan ajándékot kaptunk a keretekkel, ami kimondhatatlan, mert, ha egyetértek abban, amit Isten a bűnnel kapcsolatban mond, azzal is egyet érthetek, amit a szabadságommal kapcsolatosan mond nekem. Nem kell elhinnem, amiket rám akarnak tukmálni, hogy ilyen-, vagy olyan vagyok , illetve, hogy ilyennek-, vagy olyannak kellene lennem.
Nem kell belefutnom egy csomó dologba, ami miatt szörnyen érzik magukat az emberek. Nem kell a féltékenység, harag, önzés, veszekedés, széthúzás, szeretetlenség, stb. csapdájában vergődnöm.
Így lehetek én teljesen új ember.
Halleluja
Ez is érdekelhet: Homologeó

2017. december 8., péntek

Még emlékszem...

...és remélem fogok is emlékezni arra a tizenévvel ezelőtti munkára, amit Isten befektetett az én életembe.
Arra gondolok, hogy valaki imádkozott értem és nem szégyellt beszélni arról a sok dologról, amit Isten érte tett.
Ez a munka persze sokkal korábban kezdődött, mint tizenegy-két év. Már a megfoganásomkor..., vagy még előbb. Krisztus kereszthalálakor.
Hálás vagyok érte. Mindenért. Egész biztos, hogy felkerül a meghallgatott imák közé.

2017. december 7., csütörtök

Harcmodor

Az Ef 6-ot olvasom, egy-két gondolatot számba rágok:
 • Nem emberekkel harcolok.
 • 13.  vers - ez egy lehetőség: ἀνθίστημι anthisztémi() - szembehelyezkedik, szemben áll, szembeszáll, harcol + δύναμαι  (dünamai) 1) képes vmire; hatalma, befolyása van, ér vmit 2) személytelen használat: lehetséges

Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében! 11 Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravaszságának! 12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. 13 Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. 14 Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet!15 Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon!16 Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát! 17 Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde!
18 Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért!

2017. december 5., kedd

JézusKA?


 Minap egy üzletben kb. 30X botlottam egy anyukába az öt éves forma kislányával, és végig ugyanaz a beszélgetés zajlott köztük, hogy mit kérjen "A" Jézuskától.
Már a gyerek.
Távol álljon tőlem, hogy én legyek a megmondó ember, de szeretettel és tisztelettel kérek mindenkit, hogy engedjen meg pár szót a témában!
Jézus nem Jézuska. Ő Isten fia, Aki emberi testben jött el hozzánk, teljesen bűn nélkül élt itt a Földön, meghalt a bűneink miatt, és még hosszan sorolhatnám, szóval érdemes elhagyni a neve után álló kicsinyítő képzőt és megnézni mi mindent ír Róla a Biblia.
Én sem tudtam ezt mindig, tehát véletlen sem felróni szeretném ezeket, vagy bűntudatot kelteni. Egyszerűen tanítani szeretnék erről azoknak, akik nem tudják!
És még néhány gondolat: A mohamedánok számára Allah nem Allahka. Ők a saját istenüket nem zárták be egy jászolba kisded formában, nem is beszélve a többi vallásról / istenségről..
Mi se kicsinyítsük le Jézust! A képen levő idézet szerint Ő a Fej. Mi történne, ha egy baba irányítana? Ő felnőtt és uralkodik, nem maradt kisded. Erősebb és hatalmasabb mindenkinél.
Kezdetnek a képen álló Efézusi levélből idéznék a linken. Katt ide, hogy többet olvashass!
Aztán itt egy ószövetségi szakasz az Ő neveiről az Ézsaiás 9, 6-7-ből:

Így hívják: „Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten, Öröklét Forrása,
Békesség Fejedelme.” Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed,
véget nem ér soha! Királyként ül Dávid trónján, melynek igazság az alapja.
Igazságosság által uralkodik attól kezdve örökké.

A teljesség igénye nélkül írtam, nyugodtan fűzze hozzá ki-ki a saját meggyőződését, vigyázva, hogy klappoljon az Örökkévaló Isten kijelentéseivel!

Ja, és innen üzenem még az ellenségemnek, - értem ez alatt Sátánt, - hogy:
Ne örülj ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek és, ha a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom! (Mik7,8)
Mer' hogy elestem, de tényleg. :P
De már fel tudom emelni a kezem. 

2017. december 4., hétfő

Proelpidzó

Előre reménykedni. Ezt jelenti a címbeli szó, és egyszer szerepel görög nyelven az Újszövetségben, mégpedig az Efézus 1, 12-ben.
Nnna és kiben is reménykedik Pál előre?
KRISZTUSBAN.
Ott a pont! Halleluja!

προελπίζω  (proelpidzó)
- előre remél / reménykedik

Etimológia: πρό (pro) + ἐλπίζω (elpidzó)
1) mielőbb, 2) előtt (hely és idő)

ἐλπίζω (elpidzó) 
- remél, reménykedik, reménysége van, vár vmit

2017. december 2., szombat

Kreatív 5let - Answered Prayers

Ezt a képet szeretném elkészíteni az Az imával nyert csaták című film inspirációja alapján.
A film megnézhető itt.
Itt pedig a letölthető sablon hozzá.
...
Magyarul ,,megválaszolt imák", azt pedig itt töltheted le.
...
Itt megint másképp van, válassz kedvedre!
Kicsit más, mint a képen, de ereszd el a fantáziád és hozz létre hasonló képeket, ha jobbra vágysz.
Az fix, hogy én kávéba áztatott, enyhén meggyűrt, majd kivasalt papírra fogom nyomtatni. Végül bekeretezem.
Bulldog karácsonyt!

☺☺☺

Az ártatlanok kárhoztatása

A péntek esti Bárkás találkozó margójára:
A Máté 12, 14-től olvastunk fel a 21. versig.
Itt már az a helyzet, hogy Jézus több raklapnyi embert meggyógyított és köszönet helyett el akarták fogni.
Idézi az Ézsaiás 42-ből a repedt nádszálas és pislogó gyertyabeles részt.
Ami meglepett:
 • Ítéletet hirdet- mondta Ézsaiás (Mt 12,18) ...pedig leginkább gyógyított, szabadított, irgalmas volt.
 • Feljebb olvasom azt, hogy ....irgalmasságot akarok, nem áldozatokat, Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat. Itt már kiegészítettem a híres Hóseástól idézett szavakat. Jézus hozzáteszi, hogy, ha tudnák mit jelent ez, nem kárhoztatták volna el az ártatlanokat. Itt olyan emberekről beszél és olyan emberekhez szól, akik ismerték a Teremtőt. Legalábbis kellett volna nekik ismerni. De, ha valóban ismerték volna, nem ítélték volna el az ártatlanokat.
 • Tegnap lányom teljes felháborodásának adott hangot, mikor felolvasott egy cikk-részletet Puzsértól, aki Orbán Gáspárt pocskondiázta, szektásozta le azért, mert Istent dicséri, gyógyít és nyelveken szól. Valamint azért is, hogy nem lett oligarcha. Tette ezt olyan erkölcsi magaslatból, {Puzsér} hogy meglepődtem, mit tarthat magáról. Vajon nem féli Istent? Kinek a malmára hajtja a vizet? Kivel fúj egy követ? Én egyébként nem akadtam ki ezen, teljesen normális a keresztény üldözés. Nyilván nem olyan mértékű ez itt, mint némelyik iszlám országban, mert helyeként simán kivégeznék Orbán Gáspárt. És - látva a világ folyását, - lehet, hogy kicsiny hazánkra és a névlegesen keresztény Európára eljönnek azok az idők, midőn kivégzik azokat, akik valóban keresztények. Értem ez alatt a Jézus követőket.
 • Na mindegy pontosan így zajlik az ártatlanok elkárhoztatása. Gondolunk valamit Istenről, majd hozzáigazítjuk a saját gonosz akaratunkat, megidealizéljük és fennen hirdetjük, hogy pusztuljon mindenki, aki nem fér be a sablonunkba.
Hát ennyit a farizeusi, a keresztényi, valamint a sima emberi hozzállásról.

2017. december 1., péntek

A bosszúról

 Magatokért bosszút ne álljatok... írja Pál a Római levél 12:19-ben.
És a szeretteiteket sem nektek kell  megvédeni... - tette számomra világossá Isten Szelleme ma reggel.
Tk. nekem azt is el kell hinnem, hogy:
Ha Isten mindenható, - márpedig az!!! - nem lehetetlen , hogy meghallja a szeretteimért mondott kéréseimet is. Nem nekem kell harcolnom értük. Legalábbis nem emberi módon.

Ez egyszerű és érdekes felfedezés volt.
Fent idézett igerész így szól:
Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert meg van írva: „A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Örökkévaló.”
A bosszúállás görögben:  ἐκδίκησις (ekdikészisz)
1) igazságszolgáltatás, megvédelmezés
2) büntetés, megtorlás, bosszú
...Ez természetesen nem azt jelenti, hogy fifikásan így kívánok rosszat másnak. Csak annyit, hogy átadom a jogot Istennek minden okoskodásom felett.
Ahonnan pedig idézett Pál:
„Enyém a büntetés joga,
enyém a bosszúállás
— mondja az Örökkévaló —,
megőrzöm ezt magamnak,
lepecsételt kincseim között.
Én megfizetek nekik,
s akkor elhullanak,
mert közel a veszedelem napja,
amely rájuk vár,
és sebesen közeledik.”

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...