Keresés ebben a blogban

2014. május 31., szombat

Hillsong - Oceans Will Part

Ha szól szavad 
Ben Fields - Ocean Will Part (ford.: Horváth Balázs)

Mikor Nincs bennem Tűz, Lelked Újra felfűt 
Ahogy Ismét látom kezed Nagy tetteit; 
Mikor Nincs előttem út, Lelked Újra lángra gyújt 

Ahogy Ismét látom kezed Nagy tetteit; 
Ahogy Ismét látom kezed Nagy tetteit;


Ha Szol szavad, Tenger hasad, s népek jönnek Rajta át; 
Hit, remény ébred Fel, dicsőséged árad ránk! 
Dicsőséged árad ránk! 

Szenvedések útján irgalmad segít At, 

Ahogy Ismét látom kezed Nagy tetteit; 

Ének ébred bennem, Mely felrázza lelkem 

Ahogy Ismét látom kezed Nagy tetteit; 

Ahogy Ismét látom kezed Nagy tetteit;

Akkordok: Golgota
Kotta

Ézsaiás 58 - Nekem

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
A képmutató böjtölés


„Kiálts, jó hangosan!

Emeld föl hangodat, mint a trombita,

ne félj!

Mondd meg népemnek, miben vétkeztek,

Jákób népének mutasd meg bűneiket!

2 Hiszen ők naponta buzgón keresnek engem,

hogy megértsék útjaimat!

Hát nem olyan nép ez, amely igazságosan él,

és Istenének parancsait tiszteli?

Igazságos döntéseket kérnek tőlem,

és Isten közelségére vágyakoznak![a]

3 Ezt mondják nekem: »Miért böjtölünk,

ha nem veszed észre?

Miért gyötörjük magunkat,

ha nem törődsz vele?«


De én ezt felelem: Nézzétek!

Még a böjt napján is kedvteléseitek űzitek,

és dolgoztatjátok rabszolgáitokat!

4 Még a böjt idején is veszekedtek

és vitatkoztok,

gonosz indulattal támadtok egymásra,

majd ölre mentek!

Nem úgy böjtöltök,

hogy könyörgésetek hangja

följusson a magasba!

5 Azt hiszitek, ez az a böjt,

amelyet én szeretek?

Az a böjt, hogy az ember

éhezéssel gyötri magát?

Hogy fejét lehajtja, mint a káka,

zsákruhába öltözik,

és hamuban térdel?

Ezt nevezitek ti böjtnek,

az Örökkévaló kedves napjának?
Az igazi böjt, amelyet az Örökkévaló szeret


6 Nem! Az a böjt, amelyet én szeretek,

nem ilyen!

Nyissátok ki a gonoszság bilincseit!

Engedjétek szabadon az elnyomottakat,

oldozzátok le igájuk köteleit!

Törjetek össze minden igát!

7 Kenyered oszd meg az éhezővel,

otthonodat a hajléktalan szegénnyel,

ha ruhátlant látsz, öltöztesd föl,

és testvéred elől ne zárkózz el!

8 Akkor felvirrad világosságod,

mint a hajnal fénye,

betegségedből hamar felépülsz,

és egészséged helyreáll,

az Igazságos[b] megy előtted, mint elővéd,

az Örökkévaló dicsősége pedig hátulról védelmez.

9 Akkor, ha segítségül hívod az Örökkévalót,

ő meghallja, és válaszol neked.

Mikor hozzá kiáltasz,

azt mondja: »Itt vagyok!«


Ha egymást le nem igázzátok,

ha másokra ujjal nem mutogatsz,

ha beszéddel sem támadsz senkire,

10 ha odaadod az éhezőnek, amit saját lelked kíván,

hogy a nyomorultak lelkét tápláld vele,

akkor felragyog világosságod a sötétben is,

még a homály is úgy ragyog, mint a déli verőfény.

11 Akkor az Örökkévaló vezérel téged szüntelen,

még kietlen, száraz földön is mindennel ellát.

Csontjaidat megerősíti,

s olyan leszel, mint a jól öntözött, viruló kert,

mint a forrásvíz, mely el nem apad.

12 Fiaid felépítik az ősi romokat,

és jövendő nemzedékek számára építesz alapokat.

Így fognak nevezni:

»Romos várfalak felépítője,

utak megújítója,

városok újjáépítője.«


13 Ha szombat ünnepén nem indulsz útra,

és szent napomon nem jársz kívánságod után,

hanem örömöd leled a szombati nyugalomban,

az Örökkévaló szent és dicsőséges napjának tartod,

és őt tiszteled azzal,

hogy nem a hétköznapi dolgaiddal foglalkozol,

nem a kívánságaidat követed,

s nem beszélsz hiábavalóságot,

14 akkor gyönyörködni fogsz az Örökkévalóban,

járatlak a föld magaslatain,

és Jákóbnak, ősapádnak örökségével táplállak!”

— az Örökkévaló szája mondja ezt.

Footnotes:
Ézsaiás 58:2 Hiszen… vágyakoznak Az egész 2. vers ironikus hangvételű. Isten népére valójában ezeknek éppen az ellenkezője volt jellemző.
Ézsaiás 58:8 Igazságos Vagyis: Isten maga megy előtted, és utat készít neked — ugyanakkor ő az „utóvéd” is, hogy hátulról is védelmezzen. Az egész kép a pusztai vándorlást idézi. De fordítható így is: „igazságosságod megy előtted…”.

2014. május 29., csütörtök

A kereszt, mint kivégzőeszköz

Jó ellenszenves cím, ugye?
Előre szeretném leszögezni, hogy nem törvényekről és szabályokról beszélek, mert mindent szabad ugyanis tennem, de nem minden hasznos. Ezek a gondolatok még mindig teljesen a test és a szellem különbségéről és harcáról szólnak.
Milliomegy helyen beszél Jézus arról, hogy csak a lelkünk / pszichénk / életünk elvesztése árán tudunk tanítvánnyá válni.
Tegnap óta azon gondolkozom, hogy mit is jelent felvenni a keresztet...
Lukács 14,25-27 Nagy tömeg kísérte Jézust, ő pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta: „Csak az lehet az én tanítványom, aki hozzám jön, és jobban szeret engem, mint apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy testvéreit! Igen, csak ha jobban szeret engem még a saját lelkénél is! Aki nem veszi vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem, az nem lehet a tanítványom!
Ez egy nagyon finom megfogalmazás az egyszerű fordításban, mert a görög azt írja, hogy ,,meggyűlölni" rokonainkat, meg a saját lelkünket...  (μισέω  (miszeó)
- gyűlöl, utál, undorodik vmitől, ellenszenvet érez)
Sokszor halljuk, hogy felvenni a keresztet azt jelenti, hogy vállalni a ,,sorsunkat". Nekem mostani időkben a saját értékrendemmel, igazságérzetemmel és a természetemmel vívott küzdelmet jelenti, ezért nekem most így nyert értelmet ez a sor:
Aki nem veszi vállára a kivégzőeszközét, és nem azzal együtt követ engem, az nem lehet a tanítványom!
kereszt: σταυρός  (sztaurosz) 1) cölöp, pózna 2) kereszt (kivégzőeszköz)

Ez a szösszenet is erről szól...- katt ide

Kiegészítve még mindezt a mai Chembers-sel:

IGEN... DE...
"Követlek téged Uram, de..." (Lk 9,61).

Tegyük fel, hogy Isten olyat kér tőled, ami próbára teszi józan eszedet. Mit tennél akkor? Vonakodnál? Ha a fizikai világ területén megszoktál valamit, azt mindaddig teszed, amíg határozottan nem szakítasz ezzel a szokással. Ez a szellemi élet területén is így van. Újra meg újra nekirugaszkodsz, hogy megtedd, amit Jézus Krisztus kíván, de mindig újra visszafordulsz a döntő pontnál - amíg végre eltökélten átadod magad neki. "Igen, de - feltéve, hogy engedek Istennek ebben a dologban - mi lesz akkor? Igen, engedelmeskedni akarok Istennek, ha engedi használni a józan eszemet, de ne kívánja tőlem, hogy a bizonytalanságba lépjek." Jézus Krisztus a benne bízóktól ugyanazt a vakmerő lelkületet várja el, amilyet a természeti ember tanúsít. Ha valaki olyasmibe kezd bele, amit érdemes megtennie, akkor jön majd az alkalom, amikor mindent kockára kell tennie. Jézus Krisztus szellemi vonalon megkívánja, hogy tégy mindent kockára, amit józan eszed még a markában tart, merj beleugrani abba, amit Ő mond. Mihelyt ezt megteszed, úgy találod, hogy amit Ő mond, ugyanolyan szilárdan megáll, akárcsak a józan ész. Lehet, hogy Jézus Krisztus szavai a józan ész ítélőszéke előtt esztelenségnek látszanak; de vidd oda azokat a hit ítélőszéke elé és szellemedben kezded látni, hogy az valóban Isten szava. Bízzál Istenben teljesen, és amikor kockázatba visz, vágj neki! A válság idején pogánymódra cselekszünk. Lehet, hogy a tömegből talán csak egyetlenegy elég bátor arra, hogy hitben Istennel számoljon.

Oswald Chambers "Krisztus mindenek felett" c. könyvéből

2014. május 24., szombat

A Róma 8 csodája, Simon farizeus és a testvérszeretet, stb.

 Nem sok időm és energiám volt leírni az elmúlt időszak történéseit és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy voltak dolgok, amiben pedig egyenesen dacoltam Istennel, ezért az elmúlt néhány hét szellemi libikókázásról szólt.
Ám eljött az idő, hogy összeírjam, mi minden van bennem most.
Sok, sok pozitív üzenet...
:)
Nna szóval:

 • A Róma 8 csodája alatt azt értem, hogy milyen erős erős harcunk van a természetünkkel, és nagyon érdekes volt végiggondolnom, hogy miért is nem nyerhetett Ézsau (elsőszülött) Jákobbal (másodszülött) szemben???
 • Aztán minap arról tanítottam a vasárnapi suliban, hogy Simon farizeus (alias korabeli vallási vezető) a maga korában elhívta a házához Jézust, de nem érezte, hogy bármivel is tartozik neki. Nem úgy Mária, aki egy bűnös asszony volt. Ő bezzeg nem átallotta könnyeivel mosni-, hajával törölni-, majd drága balzsammal megkenni Jézus lábát. Jézust idézem: Akinek több tartozást engedtek el, az jobban szeret...
 • Na meg a testvéri szeretet: Meglepi volt a héten az 1 János 3,4,5, mer' ugyanis nem is figyeltem még összefüggéseiben a szöveget. Tudni illik a 4. részben, mikor is ír arról, hogy hogyan különböztessük meg az istenit, az ördögitől, az is arra irányul, hogy aki ugyanazt vallja Jézusról, amit én, az márpediglen a tesóm!!!! Ha pedig tesó, akkor szeretnem kell!
 • Yyyyesss! :)
 • Ja és aki elásta a tálentumot, az azért tette, mert rosszul ismerte az urát.
 • És még azon is csodálkoztam, hogy Jézus a szegényeknek nem gazdagságot, hanem örömhírt akar adni. Fura egy logika: az összetört szívűeket helyreállítja, a foglyokat megszabadítja, vakoknak látást.... A szegények mér' nem gazdagságot kapnak???? Talán azért, hogy ,,e világ gazdagsága ne fojtsa meg az elvetett magokat."


2014. május 10., szombat

SzívM általában

,,Boldogok a békességre igyekvők..."
 Ma, amikor böngésztem a kedvenc könyvemet és azt olvastam benne, hogy "Boldogok, akiknek a szívük tiszta...", azon gondolkoztam, hogy vajon hogy lehetne tiszta a szívem?
Nem könnyű, mert áramlik felém a sok minden, amivel tele van a világ, és bármennyire elszomorító, rólam se pattannak le nyomtalanul az ingerek.
 Ez az ígéret  azonban, hogy ,,Boldogok a..." azt üzeni nekem, hogy: Tarts ki,igazítsd a lépteid Jézushoz, mert érdemes!
Azt olvastam, hogy a szív - ( görögben kardia - καρδία) szó jelentése: a fizikai, lelki és a szellemi élet központja, az Ószövetségben héberül pedig egyenesen így fordítják: ,,A szív az ember személyiségének a központja, a bölcsesség és értelem székhelye. Kapcsolatban áll az emberi szellemmel. Az Isten keresésének és az Ige befogadásának szerve."

Jel 22,3-4 Ott többé nem lesz semmi elátkozott. Istennek és a Báránynak trónja lesz benne, és szolgái ott szolgálnak majd neki. És látni fogják az Ő arcát; és az Ő neve homlokukon lesz.
Biztató.
Várom.
Tök jó lesz.
Mert itt a földön, még igencsak átok alatt van minden.

2014. május 9., péntek

2014. május 8., csütörtök

Péter a Kőszikla

 Kedvencem az Újszövetségben Péter, a túlkapásairól, lelkesedéseiről és botlásairól is híres férfi. A 12 apostol egyike - Kéfás mindig meglep engem azzal, ha helytelenül viselkedik. Talán ettől olyan szeretni-való számomra. Ma reggel is valami hasonlót olvastam Róla. A tizenvalahány éve Krisztus követő Péterről beszélünk, ezért is olyan elgondolkodtató ez számomra, aki idén tíz éves keresztény leszek...
Amit ma aláhúztam a Bibliámban (Csia fordítás):
Gal 3,5
Az, aki a Szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas erőket munkál bennetek, törvény tettei alapján, vagy hitbeli engedelmesség alapján teszi-é ezt?

Gal 3,12
A törvény pedig nem a hit alapján követelőzik, hanem aki megtette, amit követel, azáltal fog élni.
Ez is hasonló meglepetésben részesített: Meglepi ...

Itt pedig bemásolva fent idézett szakasz:
Galata 2:
11 Amikor viszont Péter Antiókhiába érkezett, nyíltan szembeszálltam vele, mivel helytelenül viselkedett. 12 Amikor ugyanis Péter először jött Antiókhiába, közösséget vállalt és együtt étkezett a nem zsidó származású hívőkkel. Azután néhány férfi érkezett Jeruzsálemből, akiket Jakab küldött, s ettől kezdve Péter minden kapcsolatot megszakított a nem zsidókkal. Ugyanis félt azoktól a zsidóktól, akik azt gondolták, hogy minden nem zsidó származású hívőt körül kell metélni.

13 Péter képmutató viselkedéséhez csatlakoztak a jelen lévő hívő zsidók is. Még Barnabást is rávették a képmutatásra.14 Amikor tehát láttam, hogy nem az örömhír igazsága szerint viselkednek, mindnyájuk előtt felelősségre vontam Pétert: „Ha te zsidó létedre magad sem tartod meg a zsidó szokásokat, akkor miért kényszeríted a nem zsidókat, hogy zsidó módra éljenek?”

15 Mi, akik zsidónak születtünk — nem pedig ugynevezett „Izráelen kívüli bűnösnek” —, 16 jól tudjuk, hogy az ember nem a Törvény szerinti tettei alapján válik Isten számára elfogadhatóvá. Isten egyedül a Jézus Krisztusban való hit által fogad el bennünket! Mi ugyanis azért hittünk a Krisztus Jézusban, hogy Isten számára elfogadhatóvá váljunk. Isten pedig azért fogadott el bennünket, mert hittünk Krisztusban, s nem a Törvény szerinti tettek alapján. Ezek által ugyanis soha senki sem válhat Isten számára elfogadhatóvá.

17 Mi zsidók azért jöttünk Krisztushoz, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk. Ekkor ismertük fel, hogy mi is bűnösök vagyunk. Talán ez azt jelenti, hogy Krisztus tesz minket bűnössé? Semmi esetre sem! 18 Hiszen ha újból felvenném magamra azt a köteléket, amelyet egyszer már levetettem, akkor lennék csak igazán törvényszegő! 19 Maga a Törvény vetett véget annak az életnek, amelyet a Törvény uralma alatt éltem. Meghaltam a Törvény számára, hogy attól kezdve Istennek éljek.

20 Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem! Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. 21 Mindazt, amit Isten kegyelemből ajándékozott nekünk, nem akarom hiábavalóvá tenni! Hiszen, ha a Törvény megtartása tenne elfogadhatóvá Isten előtt, akkor Krisztus halála értelmetlen és fölösleges lett volna.

folyt. köv.: Galata 3:

Ó, ti ostoba galaták! Ki tudott ennyire félrevezetni titeket? Hiszen úgy hirdettük nektek Jézus Krisztus kereszthalálát, mintha a szemetek előtt feszítették volna meg őt! 2 Mondjátok meg nekem igazán: vajon azért kaptátok-e a Szent Szellemet, mert megtartottátok a Törvény előírásait, vagy pedig azért, mert amikor hallottátok Jézusról az örömhírt, hittel elfogadtátok? 3 Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni? 4 Olyan sok minden történt veletek! Talán minden hiába volt? Remélem, hogy nem! 5 Mit gondoltok, Isten azért adja Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a Törvény előírásait? Nem! Hanem azért, mert amikor hallottátok az örömhírt Jézusról, hittetek benne.

6 Az Írások ugyanezt mondják Ábrahámról is: „Ábrahám hitt Istenben, aki elfogadta őt a hite alapján.”[a] 7 Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek és bíznak Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei! 8 Az Írás előre megmondta, hogy Isten a zsidóságon kívülieket a hitük által fogja elfogadni. Ezt az örömhírt Isten jó előre kijelentette Ábrahámnak, amikor ezt ígérte neki: „Rajtad keresztül áldom meg a Föld összes népét.”[b] 9 Ezt Ábrahám hittel elfogadta, s ezért Isten megáldotta őt — és a hívő Ábrahámmal együtt azokat is mind megáldja, akik maguk is hasonlóképpen hisznek.

10 Ellenben akik abban bíznak, hogy a Törvény előírásainak megtartása teszi őket Isten számára elfogadhatóvá, azokra átok nehezedik, amint meg van írva: „Átok sújt mindenkit, aki nem engedelmeskedik mindenben a Törvény előírásainak.”[c] 11 Azt pedig, hogy a Törvény megtartása által senki sem lesz Isten szemében elfogadható, világosan mondja az Írás: „Akit Isten elfogad, az a hite által fog élni.”[d] 12 A Törvény azonban nem a hitre épít, hiszen az Írás azt mondja: „Csak az élhet a Törvény által, aki megtartja azt.”[e] 13 Krisztus azonban kiváltott bennünket a Törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az átkot. Az Írás ezt így magyarázza:[f] „Átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki.”[g] 14 Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, hogy hitük által megkapják a megígért Szent Szellemet.
A Törvény és az ígéret

15 Testvéreim, hadd mondjak most egy példát a mindennapi életből: egy érvényes szerződést senki sem érvényteleníthet, és nem is egészíthet ki. 16 Isten ígéreteket tett Ábrahámnak és a leszármazottjának. Az Írásban nem azt olvassuk, hogy „leszármazottjainak”, többes számban, mintha sok emberről lenne szó, hanem egyes számban: „leszármazottodnak”, aki nem más, mint Krisztus. 17 Ezzel azt szeretném megértetni veletek, hogy az Istennel kötött Szövetséget a 430 évvel később adott Törvény nem tehette érvénytelenné. Így az Ábrahámnak tett ígéret a Törvény életbe lépése után is érvényben maradt. 18 Ha ugyanis a Törvény megtartásáért kapnánk örökséget, akkor az nem függne az ígérettől. Isten viszont az Ábrahámnak tett ígérete alapján, és azon keresztül áldotta meg Ábrahámot.

19 Akkor tehát mi a Törvény célja? Azért kaptuk, hogy rámutasson azokra a bűnökre, amelyeket az emberek elkövetnek. A Törvény addig működött, amíg el nem jött Ábrahám Leszármazottja, akiről az ígéret szólt. A Törvényt Isten adta az angyaloknak, ők pedig elhozták azt Mózesnek, aki közvetített Isten és az emberek között. 20 Közvetítőre akkor van szükség, ha két fél közötti megállapodásról van szó. Amikor viszont Isten egyoldalúan ígéreteket tett Ábrahámnak, nem kellett közvetítő.
A Mózesi Törvény végcélja Krisztus

21 Ez azt jelentené, hogy a Törvény Isten ígéretei ellen van? Szó sincs róla! Mert ha olyan törvényt kaptunk volna, amely képes lett volna életet adni, akkor annak alapján válhatnánk Isten számára elfogadhatóvá. 22 Az írott Törvény azonban az egész emberiséget a bűn rabságába zárta, hogy a megígért örökséget kizárólag a Jézus Krisztusban való hit által kaphassák meg azok, akik hisznek benne.

23 Mielőtt azonban elérkezett ez a hit, a Törvény őrzött bennünket, és egészen addig raboskodtunk, amíg Isten meg nem ismertette velünk az eljövendő hitet. 24 Így tehát Krisztus megérkezése előtt a Törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk. Azóta viszont már hit által válhatunk Isten számára elfogadhatóvá. 25 Miután ez a hit megérkezett, többé nincs szükség arra, hogy a nevelőnk felügyeljen ránk.

26 Ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban, és ez a hitetek által valósult meg, 27 mivel, aki Krisztusba merítkezett be, az Krisztust öltötte magára. 28 Ebben a tekintetben tehát nincs többé különbség zsidó és görög, rabszolga és szabad, vagy férfi és nő között, mert Krisztus Jézusban mindannyian egyek vagytok. 29 Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottjai vagytok, és egyúttal örökösei mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért.


Galatákhoz 3:6 Idézet: 1Móz 15:6.
Galatákhoz 3:8 Idézet: 1Móz 12:3.
Galatákhoz 3:10 Idézet: 5Móz 27:26.
Galatákhoz 3:11 Idézet: Hab 2:4.
Galatákhoz 3:12 Csak… azt Lásd 3Móz 18:5.
Galatákhoz 3:13 5Móz 21: 22–23 szerint, amikor valakit ki kell végezni, akkor az az ember átkozott, és a holttestét fel kell akasztani egy fára, hogy mindenki lássa ezt a szégyent. Pál azt mondja, hogy Jézus kivégzése is így történt.
Galatákhoz 3:13 Idézet: 5Móz 21:23.

2014. május 7., szerda

Zsoltárok 41.

A zenészek vezetőjének. Dávid zsoltára.


1 Áldott, Aki törődik a szegényekkel,
segíti a gyengéket,
Mert az Örökkévaló megmenti Őt
veszedelmes időkben.
2 Bizony, az Örökkévaló megőrzi, életben tartja,
bőségesen meg is áldja ezen a földön,
Nem szolgáltatja ki az ellenségének.
3 Még ha meg is betegszik ,
felerősíti az Örökkévaló,
akármilyen betegségből meggyógyítja.


4. Azt mondom: "Örökkévaló, kegyelmezz nekem,
gyógyítsd meg lelkemet,
Mert vétkeztem ellened! "
5 Ellenségeim: Csak rosszat kívánnak nekem:
"Lássuk, mikor hal meg?
Még nevét is elfelejtik majd! "- mondják.
6. Ha meglátogat valaki,
Csak üres szavakkal vigasztal,
pletykálni gyűjt híreket,
azután szétkürtöli.
7 Akik gyűlölnek, összesúgnak mögöttem,
rosszat gondolnak Rólam:
8 "Biztosan vétkezett, azért beteg,
gyógyíthatatlan, fel se kel többé! "
9 Még legjobb barátom, akiben bíztam,
Aki Velem evett,
MEG Ő is ellenem támadt!
10 : Csak te légy jóindulattal hozzám, Örökkévaló!
Segíts, hogy felkeljek,
éS megfizessek ellenségeimnek!
11 Ne engedd, hogy ártsanak nekem!
Ebből látom, hogy szeretsz,
és nem te küldted őket ellenem.
12 Mivel ártatlan Vagyok, megtartasz ,
és jelenlétedben lakhatok örökké.


13 Áldott az Örökkévaló, Izrael Istene,
Aki Mindig volt és Örökké Lesz!


Ámen es Ámen.

2014. május 4., vasárnap

SzívM - anyák napján

 Az elmúlt években kiderült, hogy hiába a gondtalan gyermekség és az a sok szeretet, amit szüleimtől kaptam, mára köddé váltak és nem igazán tudok szót érteni azzal, aki hordozott a szíve alatt, szült és felnevelt.
Ahányszor beszélünk, számíthatok rá, hogy valami konfliktusunk lesz ettől aztán nem olyan egyszerű dolog őt sem felhívni, sem meglátogatni. Bármikor felmerülhet a kérdés, hogy

 • milyen vagyok,
 • milyen a férjem,
 • milyen a gyerekem,
 • mit mondtam  
 • milyen hangsúllyal
 • mi volt mögötte???
mindezt úgy kérdezi, hogy a szőr feláll a hátamon.
Állandó magyarázkodás, állandó rossz érzés...
...Ezeknek a fényében nem először ragadtam le azoknál az Igéknél, hogy a szüleinket tiszteljük, mert ha nem az súlyos következménnyel jár, pl. itt: 
Ti pedig miért toljátok félre Isten parancsait a hagyományok kedvéért? Isten ugyanis ezt mondta: »Tiszteld apádat és anyádat!«, és ezt is: »Aki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjön!«
Éget a a kérdés, mégis hogyan tiszteljem? Mit jelent ez ebben az esetben?
Ha Jézus itt állna mellettem és meg tudnám kérdezni: Pontosan mit vársz tőlem? - mit mondana?
Semmi extra, csak ugyanazt, amit 2000 éve: Az én szívem az én felelősségem. Ugyanis az egész sztori úgy szól ebben a részben, hogy a vallási vezetők kritizálták Jézus tanítványait, hogy nem tartják be a hagyományokat, míg Jézus azt mondja, hogy vannak fontosabb dolgok annál - pl. a szívünk.
Mert az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a szexuális bűnök, a lopás, a hazugság és a gyalázkodás. Ezek teszik tisztátalanná az embert...,
Jézus segíts nekem, hogy az én részem meglegyen és a szívem tiszta legyen! Ha csak a gonosz gondolatok területén, vagy a gyalázkodásban vétkezek, már el vagyok veszve. Ha kell ültesd át ezt az izét a mellkasomban!!!

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...