Keresés ebben a blogban

2014. február 27., csütörtök

Szívszaggatás

Csapó 632-es ...vagy ki tudja mennyi.
Kb. ennyiedszer térek már vissza gondolatban arra, hogy ,,Mit gondol Isten a betegségről, halálról".
Tegnap megkért valaki, aki egy barátját látja rákban szenvedni, hogy kérdezzem már meg mit akar tőle Isten?
De valahogy mindig ugyanazt mondja nekem:
...mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. (Jóel 2,13)
Ez engem megnyugtat, mivel tudom, hogy nem változik. Az, hogy azt mondja szomorú és bánkódik a gonosz miatt, az pont azt jelenti, hogy gyűlöli a rákot, ami válogatás nélkül pusztítja az Ő teremtményeit.


Kötelek
Hogy adhatnám át?
Isaura 

2014. február 26., szerda

Régi dallam

Olyan öreg ez az ének, de nem baj az, mert a mondanivalója megkönnyíti a
szívemet. Jó volt most ezt belülről hallani!

Megváltóm hallottam hangodat

Megváltóm hallottam hangodat:
"Jöjj gyermekem és járj énvelem!"
Úr Jézus vágyom nézni orcád,
Hasonló lenni szívben Hozzád.

Ne rejtőzz el messze tőlem, Uram
És ne küldd el szolgád haragodban.
Biztos segítőm voltál nekem,
Kérlek, ne menj el, maradj mindig velem.

Megváltóm hallottam hangodat:
"Jöjj gyermekem és járj énvelem!"
Úr Jézus vágyom nézni orcád,
Hasonló lenni szívben Hozzád.

Halld meg Uram kiáltásomat,
Kegyelmezz nekem, jöjj mikor hívlak.
Drága jelenléted boldogít.
Szelíd szavadra a szívem kinyílt.

Megváltóm hallottam hangodat:
"Jöjj gyermekem és járj énvelem!"
Úr Jézus vágyom nézni orcád,
Hasonló lenni szívben Hozzád.

Taníts meg engem a Te utadra,
És ne hagyj letérni arról soha.
Légy erős szívem, várd az Urat,
Az utadon mindig Ő igazgat.

Megváltóm hallottam hangodat:
"Jöjj gyermekem és járj énvelem!"
Úr Jézus vágyom nézni orcád,
Hasonló lenni szívben Hozzád.

2014. február 24., hétfő

Meggy kimagozva :)

 Hasznos dolgot tanultam pár éve valakitől, mégpedig azt, hogy ha nem értek egyet valakinek a kijelentésével, azt tekintsem úgy, mint a meggyevést, ahogyan a magját kiköpöm.
Azóta is sokszor eszembe jut, ha megütközöm dolgokon.
Így volt ez pár hete is, erről írtam itt: Wisdom for mothers, avagy Bölcsesség anyukáknak. Itt ugyanis nem tudtam egyetérteni a testi fenyítés abszolút propagálásával, nem mintha Isten nem biztatna rá, csak a mérték....
Szóval nekem ez volt az a mag, amit bizony kiköptem éspedig jó messzire.
De ma jót olvastam a tanulmányban, Betty Scott Stam misszionárius imáját, amit 1934-ben írt:
Uram, felhagyok a saját terveimmel, szándékaimmal, az összes vágyammal, reményemmel és elfogadom a Te akaratodat az életemre. Odaadom önmagamat, az életemet mindenemet teljesen Neked., hogy a tiéd legyen örökre. Tölts be és pecsételj meg Szent Szellemeddel! Használj engem ahogyan akarsz, küldj oda, ahova akarsz és teljesítsd be a teljes akaratodat az életemben bármilyen áron most és mindörökké!

2014. február 20., csütörtök

A koszos ruha

Mielőtt valaki félreértene, nem, nem vagyok depressziós. Nem depresszió az, ha az ember a saját képességeinek a határaihoz ér.
Egyszerűen felmérem és kimondom, hogy nem tudok emberként jól gondolkozni se magamról, se másról, se Istenről, se senkiről. Ennek a pozitívuma pedig az, hogy némi alázat ébred bennem.

Ézsaiás próféta könyve 64

1 Bárcsak meghasítanád az eget, Örökkévaló,
és leszállnál a földre,
hogy a hegyek is remegjenek előtted!
Leszállnál, oly hirtelen,
ahogy lángra lobban a száraz bozót,
vagy felforr a víz!
Akkor ellenségeid is megismernék neved,
s félve reszketnének előtted a nemzetek,
3 látva rettenetes tetteidet,
melyeket senki sem várt!
Ó, bárcsak leszállnál a földre,
hogy a hegyek is remegjenek előtted!
4 Mert öröktől fogva senki sem hallott ilyet,
híre sem jutott fülébe,
nem látott más Istent kívüled,
aki ily nagy dolgokat tesz a benne bízókért!


5 Hiszen elébe sietsz annak,
aki örömét leli az igazságos tettekben,
és tetszésedre él.
De vétkeztünk ellened,
és megharagudtál ránk.
Régóta így van ez,
vajon megszabadulunk-e valaha?
6 Mindannyian tisztátalanná lettünk,
még jótetteink is olyanok,
mint a bemocskolt ruha,
elhervadunk, mint őszi falevél,
bűneink elsodornak, mint a szél.
7 Nincs senki, aki segítségül hívná neved,
vagy hittel kapaszkodna beléd,
mert eltakartad arcod előlünk,
kiszolgáltattál bűneinknek,
hogy megemésszenek bennünket.
8 Örökkévaló, mégis Atyánk vagy te!
Olyanok vagyunk a kezedben,
mint fazekas korongján az agyag.
Bizony, kezed alkotott mindnyájunkat!
9 Ne haragudj ránk oly nagyon,
ne bűneinkre tekints, Örökkévaló!
Nézz ránk,
mégis a te néped vagyunk, mindannyian!
10 Nézd! Szent városaidat lerombolták,
Sion elpusztult,
Jeruzsálem romhalmazzá lett!
11 Szent és gyönyörű Templomunkat,
ahol atyáink dicsértek téged,
tűz égette el.
Minden elpusztult, amiben gyönyörködtünk.
12 Elnézed mindezt, Örökkévaló,
s nem segítesz rajtunk?
Csak hallgatsz,
és tovább is büntetsz bennünket?

Ézsaiás 65

1 „Válaszoltam azoknak,
akik meg sem kérdeztek.
Engedtem, hogy megtaláljanak,
akik nem is kerestek.
Mivel kiáltottam a népnek,
amely nem nevemet viselte:
»Itt vagyok! Nézzetek rám, itt vagyok!«
2 Karomat kitártam,
naphosszat vártam a makacs és lázadó népre,
amely a saját gondolatait követi,
rossz úton jár,
3 szemtől szembe haragra ingerel engem:
bálványoknak áldoznak a kertekben,[a]
téglákból emelnek oltárt illatáldozathoz,
4 sírkamrákban ülnek,
titkos helyeken éjszakáznak,
disznóhúst esznek,
és tisztátalan étel van tányérjukon.
5 Akik ezt mondják:
»Maradj távol tőlem,
közelembe se jöjj,
mert én annyira szent vagyok!«”
Folyvást bosszant engem ez a nép!


„Folyvást bosszant engem e nép,
mint orromban a füst,
mint folyton égő tűz a szemem előtt.
6 Nézzétek, itt a lista, mindent feljegyeztem,
nem hallgatom el,
nem tűrök örökké,
hanem megfizetek nektek!
Bizony megfizettek mindenért:
7 saját bűneitekért és atyáitok vétkeiért
együtt kell fizetnetek!
— ezt mondja az Örökkévaló. —
Hiszen őseitek is bálványoknak tömjéneztek a hegyeken,
meggyaláztak engem a magaslatokon.
Mindezekért együtt megfizetek,
s megbüntetlek titeket.”
Új nemzedéket nevelek Jákób népéből


8 Ezt mondja az Örökkévaló:
„Ha nektárt találtok a szőlőfürtben,
azt mondjátok: »Ezt ne törd össze,
mert áldás van benne!«”
Én is így teszek népemmel,
hogy szolgáimat megkíméljem:
összetöröm őket, de nem valamennyit.
9 Új nemzedéket nevelek Jákób népéből,
és örökösöket Júdából,
akik hegyeimet birtokba veszik.
Választottaim öröklik földemet,
és szolgáim telepednek le rajta.
10 Sáron síkságán nyájak legelnek,
Ákór völgyében[b] pedig csordák delelnek.
Népemé lesz ez a föld,
azoké, akik megtaláltak engem.
Mikor szóltam hozzátok, nem törődtetek vele


11 „Ti pedig, akik elhagytátok az Örökkévalót,
és szent hegyemet elfelejtettétek,[c]
akik a szerencse istenének áldoztok,
és a végzet[d] istennőjének;
12 fegyver által vesztek el,
letarol titeket az öldöklés.
Így határoztam felőletek,
mert mikor hívtalak, nem feleltetek,
mikor szóltam hozzátok, nem törődtetek vele.
Egyre csak azt műveltétek,
amit gonosznak tartok,
azt választottátok,
amit nem szeretek.


13 Ezért hát — mondja az Örökkévaló Isten —,
szolgáim esznek majd,
ti pedig éheztek,
szolgáim isznak majd,
de ti szomjaztok,
szolgáim örülnek majd,
ti pedig megszégyenültök,
14 szolgáim örömükben énekelnek majd,
ti meg fájdalmatokban kiáltoztok,
és megtört szívvel jajgattok.
15 Választottaim még a neveteket is
csak átokként emlegetik:
»Így pusztítson el téged az Örökkévaló Isten!«
De szolgáinak az Örökkévaló új nevet ad.”
Új eget és új földet teremtek


16 „Akkor, aki áldást kíván a földön,
ezt mondja: »Az igazság és hűség Istene
áldjon meg!«
Aki esküszik a földön,
az igazság és hűség Istenére esküszik,
mivel a hajdani nyomorúság feledésbe merül,
én sem gondolok rá többé.
17 Mert nézzétek, új eget és új földet teremtek,
a régieket elfelejtik,
eszébe sem jut senkinek.
18 Örüljetek és ujjongjatok hát
annak, amit teremtek,
mert Jeruzsálemet örömre teremtem,
és népét vigadozásra.


19 Örülni fogok Jeruzsálemnek,
és gyönyörködök népemben,
nem fog benne senki sírni többé,
sem fájdalmában kiáltani!
20 Nem lesz többé oly csecsemő,
aki csak pár napot él,
sem felnőtt, aki idő előtt hal meg.
Hiszen aki száz éves korában hal meg,
azt fiatalon elhunytnak tekintik,
s aki még száz évig sem él,
azt átkozottnak gondolják.


21 Aki házat épít,
nyugodtan lakhat benne,
aki szőlőt telepít,
élvezheti is gyümölcsét.
22 Nem úgy építenek,
hogy más lakjon benne,
nem úgy művelik a szőlőt,
hogy más egye annak gyümölcsét.
Hiszen akkor népem fiai
hosszú életűek lesznek, mint a tölgyfák,
s kezük munkáját hosszan élvezhetik.
23 Többé nem a nyomorúságra szülik gyermekeiket,
nem azért, hogy fiatalon meghaljanak,
mert az Örökkévaló megáldja nemzedékeiket,
és gyermekeik velük megmaradnak.
24 Mielőtt kiáltanának,
én már felelek is nekik,
még be sem fejezték kérésüket,
máris teljesítem.
25 Akkor a farkas és a bárány együtt legelésznek,
az oroszlán szénát eszik, mint az ökör,
de a kígyónak csak a por lesz étele!
Szent hegyemen nem árt, s nem pusztít senki!”
— mondja az Örökkévaló.a. Ézsaiás 65:3 kertekben A bálványoknak sokszor különleges kertekben, ligetekben mutatták be az áldozatokat.
b. Ézsaiás 65:10 Ákór völgye Jeruzsálemtől északra, kb. 16 km-re fekszik.
c. Ézsaiás 65:11 szent… elfelejtettétek Vagyis a Jeruzsálemi Templomot, az áldozatokat, Isten imádatát.
d. Ézsaiás 65:11 szerencse… végzet Bálványistenek nevei.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

2014. február 19., szerda

Békesség

 
Én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad. Igen, a saját békességemet adom nektek, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek!

2014. február 13., csütörtök

Segítség

 Sok jó tanácsot kaptam már emberektől és most, hogy visszanézek bizony jó irányt vettek a dolgaim, mikor megfogadtam. Mert senki nem képes mindent jól csinálni. Egyszerűen vannak dolgok, amit - neveltetésünk, tapasztalataink, vagy egyéb befolyásoltság miatt - nem vagyunk képesek csak egyféleképp látni.
Jó a jó tanács, de nem mindegy, hogy hogyan adják. Fontos része a szeretet.
Mikor ehhez a gondolathoz képet kerestem, sorba dobott ki a Google olyan fotókat, amik arról szóltak, hogy épp jól érzik magukat egymással az emberek, vagy állatok. De én nem ilyet akartam, hanem olyat, amin látszik, hogy valaki valamit tesz a másikért, ami hasznos. Persze adott esetben az ölelés is az. Ezt találtam:

Ezen a képen látszik, hogy az oktalan állat is képes jóindulatra és segítségre másokkal szemben.
Ami még fontos gondolat, hogy ha már erre rájöttem, akkor tudjak is élni ezzel.

2014. február 10., hétfő

Szeretek - mert Ő előbb tette ezt velem

Ma ez nekem szólt a Napiremény Blogról:

Azért szeretünk, mert Isten előbb szeretett minket

“Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.” 1 János 4:19

A Biblia azt mondja az 1 János 4:19-ben: “azért szeretünk, mert (Isten) előbb szeretett minket”. Isten mindenben az első. Ő kezdeményez. Az egyetlen ok, ami miatt te vagy bárki más Istent szeretheti az, hogy ő előbb szeretett. Azzal mutatta meg ezt a szeretetét, hogy elküldte Jézus Krisztust a Földre, hogy helyetted meghaljon. Azzal mutatta meg ezt a szeretetét, hogy megalkotott téged. Azzal mutatta meg ezt a szeretetét, hogy neked adta mindazt, amivel most az életben rendelkezel. Azért szeretünk, mert Isten előbb szeretett minket.

Ha meg akarod tanulni, hogy miként szeress másokat, ahhoz először meg kell értened és át kell érezned, hogy mennyire nagyon szeret Isten. Amikor érzed ezt a feltétel nélküli szeretetet, sokkal megengedőbb leszel az emberekkel. Nem leszel olyan dühös, amilyen korábban voltál. Türelmesebbé válsz. Sokkal könnyebben fogsz megbocsájtani. Sokkal irgalmasabb leszel. Kegyelmet fogsz gyakorolni másokon.

Az oka annak, hogy ítélkező, cinikus, dühös, önigazoló, másokat lenéző embereket látsz az, hogy ők saját magukat sem tartják nagyra. Nem érzik jól magukat a bőrükben. Nem érzik szeretve magukat. Nem éreznek megbocsájtást. Nem érzik a kegyelmet. Vétkesnek érzik magukat. Rosszul érzik magukat. Persze ha rosszul érzik magukat, biztosan nem akarják, hogy te jobban érezd magadat.

Lehet, hogy egyike vagy ezeknek az embereknek. Lehet, hogy megsérültél a szüleid által a nevelőiden vagy egy partnereden keresztül. Lehet, hogy bántalmaztak vagy kihasználtak esetleg elutasítottak vagy megtagadtak. Lehet, hogy van néhány sebhely a szíveden.

Nem tudsz olyat adni másoknak, amit valamikor te ne kaptál volna meg valakitől. A szeretet nélküli embereket nem szerették. A megbántott emberek megbántanak másokat. Ha tele vagy haraggal és türelmetlenséggel, ha nem érzed magad szeretve, mit gondolsz ez miért van így? Nem leszel képes másokat szeretni. Meg kell értened, hogy mennyire szeret Isten és engedned kell, hogy meggyógyítsa a szívedet, így tud keresztül folyni rajtad a szeretete. Lehetetlen másokat szeretni mindaddig, amíg nem érzed igazán szeretve magadat.

A Biblia azt mondja: “és mi ismerjük és bízunk abban a szeretetben, amellyel Isten szeret minket.” (1 János 4:16a) Ismered Isten szeretetét? Bízol Isten feléd irányuló szeretetében? Nehéz dolgod lesz másokat szeretni, amíg te magad nem tapasztalod meg Isten rajtad átáramló szeretetét.Beszéljétek át
Ki tudod jelenteni, hogy Isten szeretetével szeretsz másokat? Hogyan mutatod ki ezt a szeretetet mások felé?
Miért segítene Isten szeretetének megértése mások felé irgalmasnak lenni?
Milyen múltbeli sérülés akadályoz meg abban, hogy elfogadd Isten szeretetét és azt másoknak tovább add?

Hmm?


2014. február 8., szombat

Gyakorlati jóindulat

Az elmúlt időszakban az tanultam, hogy bármennyire szeretném gyakorlatba ültetni a jóindulatot -  itt írtam is róla -  nem sikerül maradéktalanul.
Legyél jóindulatú!
Vagy inkább olyan 10-ből 5X.
Mik a nehezítő körülmények?
 • ellenszenv az illető iránt
 • büszkeségem
 • indulataim
 • akadékoskodás
 • van hogy eszembe se jut
Mi szólna a jóindulat mellett?
 • Isten (...értsétek meg végre,
  mit jelent ez:»Irgalmasságot kívánok,
  nem áldozatokat!« Máté 9,13)
 • lelkiismeretem
Itt egy gyakorlati történet a jóindulatról és az akadékoskodásról:
Jézus szombaton meggyógyít egy asszonyt
Lukács 13,10 Egyszer Jézus a zsinagógában tanított szombaton. 11 Volt ott egy asszony, aki már tizennyolc éve beteg volt a benne lakó gonosz szellem miatt. Egészen összegörnyedt, és nem tudott felegyenesedni. 12 Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és megszólította: „Asszony, megszabadultál az erőtlenségtől!” 13 Rátette a kezét, mire az asszony azonnal felegyenesedett, és Istent dicsérte. 14 De a zsinagóga vezetője megharagudott Jézusra, amiért szombaton gyógyította meg az asszonyt. Ezt mondta: „Hat nap van egy héten, hogy dolgozzatok. Azokon a napokon jöjjetek, ha meg akartok gyógyulni, ne szombaton!” 15 Erre az Úr így válaszolt: „Képmutatók! Ugye, szombaton is mindannyian eloldozzátok az ökreiteket meg a szamaraitokat az istállóból, hogy megitassátok azokat? 16 Nézzétek ezt az asszonyt, aki Ábrahámtól származik, és akit a Sátán tizennyolc évig megkötözve tartott! Ha az ökröket el lehet oldozni szombaton, akkor mennyivel inkább fel kell oldani ezt az asszonyt a kötelékeiből?!” 17 Ekkor mindenki elszégyellte magát, aki ellenkezett vele, a többiek pedig örültek Jézus csodálatos tetteinek.
Egy gyakorlati táblázat, - tekinthető lázmérőnek:

Jóindulatról tanúskodik:
 • jót akarsz valakinek
 • jót mondasz valakiről
 • vágysz rá, hogy jó dolgok történjenek vele  (gyógyulás, szabadulás, jó előmenetel)
Rosszindulatról tanúskodik:
 • rosszat akarsz valakinek
 • szeretnél rossz dolgokat mondani róla
 • vágysz rá, hogy rossz dolog érje ( pl. hogy legyen rossz napja, vagy „megüsse a bokáját”) 

Ez alapján el lehet dönteni, hogy mennyi jóindulat van bennünk a gyakorlatban / van-e lázad / kell-e lázcsillapító?
És akkor az érdektelenségről nem is szóltam....

Lázcsillapító:
Uram bocsáss meg, hogy rosszindulatú voltam és segíts nekem jóindulatú embernek lenni akkor is, ha bántanak, vagy ha nincs kedvem hozzá!

Mi van a homlokodra írva?2014. február 7., péntek

Következmények


Sokadszor teszem fel a kérdést Istennek bizonyos dologgal kapcsolatban, hogy miért engedi, illetve nem engedi meg.
Ő pedig nem először válaszolja azt, hogy:
"Nem én rovom rád büntetésként, hanem megtörténik, úgy mint egy következmény."
A botránkozással kapcsolatban is feltettem neki ezt a kérdést.
Gyülitáborban olvastam Timi  Bibliájában, (ez akadt a kezembe reggeli kávézás közben, bocs Timi...!) hogy „Ne botránkozz!” – barátnőm írta bele gyöngy betűkkel, a ,,jaj a botránkozónak...” kezdetű ige mellé. Akkor én azt kérdeztem Istentől, hogy – Hogy lehetsz ilyen kemény? Miért büntetsz érte?
Ő pedig ezt válaszolta:
"Azért szóltam, hogy figyelmeztesselek, nem azért, mert megbüntetlek érte."

2014. február 5., szerda

Állj le, nyugi!

Nyugodj meg, és várd az Örökkévalót!
Ne bosszankodj, mikor a gonoszoknak valami sikerül,
ne mérgelődj, ha tervük megvalósul!
Csillapodj le, nyugodj meg! Ne haragod vezessen, abból csak baj származna!

(Hozzátenném még: ez segít irgalmasan gondolkozni.)

Jóindulat


2014. február 3., hétfő

A jóindulatról - חֶסֶד (ḥeseḏ)

Nemrég pár szóban említettem, hogy mégis mit vár tőlem Isten, mindezt a Mikeás
...értsétek meg végre,
mit jelent ez:
»Irgalmasságot kívánok,
nem áldozatokat!«
Máté 9:13
6:8-ból idézve:
Mik 6:8  Megjelentette neked, ember, mi a jó, és mit kíván az Úr tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedj, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.  
Ez a szó bár ismert, mégis nehezen érthető.
Nem egy egyszerű érzelem csak, hanem - mivel Isteni tulajdonság - döntési lehetőség.
Az ószövetség nyelvén a héberben: חֶסֶד  (ḥeseḏ),  jelentése:
 • szeretet, jóindulat, jóság,
 • kegyelem, felindulás, kegy,
 • istenfélelem,
 • kegyelem, kedvezés
Ha aranyosak hozzám az emberek, nem kell megerőltetni magam hozzá. Ha nem kedvesek jóindulatom megcsappan:
 • ha felbosszant valaki, vajon az irgalom jut eszembe?
 • meg tudok bocsátani, ahogy Isten megbocsát nekem, ha megbántanak?
 • mi van, ha valaki már nagyon is a ,,bögyömben van"?
 • tegnaptól (vagy ne adj' Isten régebbről) máig összeadom a sérelmeimet, amiket elkövetett ellenem?
 • ha imádkozom érte, akkor jóindulattal teszem?
 • imádkozom egyáltalán érte?
Asszem van még mit tanulnom ezen a téren!
2014. február 2., vasárnap

Meg tudom csinálni!

Nem az egészségeseknek van szüksége
orvosra, hanem a betegeknek.
Máté 9:12
Képes vagyok rá!
...hangzik az erős emberek szájából.
Mi tagadás, nem is sikk gyengének lenni.

egészséges - ἰσχύω  (iszkhüó)
1) erős, ereje van, jó erőben van
2) bír vkivel, győz
3) hatalma, tekintélye van, képes vmire
4) érvényes, hatályos, jogerős, jelentős

beteg -  κακω̑ς  (kakósz)
1) rosszul, gonoszul
2) szerencsétlenül, nyomorúságosan, súlyosan
3) rosszul, helytelenül

Mindez egy olyan környezetben hangzik el Jézus szájából, amikor azt feszegetik, hogy miért kell neki a bűnösökkel lógnia?

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...