Keresés ebben a blogban

2021. január 21., csütörtök

💔

Nem mindig van ez így, de ma igen. Elkapott a sírás. Az életembe sodródott, majd tovatűnt embereken gondolkodom. Álmokon, amik nem lettek meg, barátokon, akikkel megrendült egymásban a bizalmunk. Igen, nekik is bennem, mert nem vagyok különb.

Miért ilyen bonyolult az ember lelke?

És itt a ma, ami csodaszép.

Nem tehetek mást, mint hogy megbocsátok nekik és magamnak is, hiszen Jézus mindannyiunkért meghalt.

Kibúvót ne keress,

Csak szeress,

Mert Jézus életét adta.

Ez pedig egy régebbi.

2021. január 20., szerda

Tiszta szívvel

Olyan lelkesen tudjuk mondani Dáviddal együtt, hogy

Teremts bennem tiszta szívet ❤️ Uram! (32. Zsoltár+ 51. Zsoltár)

Jézus is beszélt erről. Azt mondta:

Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják. Máté 5:8 

József Attila is beszélt róla a Tiszta szívvel című versében. 

Milyen ez a  tiszta szív?

Az erről való elmélkedés valószínűleg folytatódik... Később. Addig is:

Szív: ἡ καρδία, -ας (hé kardia, -asz) - szív, a fizikai, lelki és a szellemi élet központja

Tiszta: καθαρός, ά, όν (katharosz, a, on) 

1) tiszta, mocsoktalan

2) érintetlen

3) zavartalan, akadálytalan, (átvitt ért.) világos

4) vegyítetlen, hamisítatlan, valódi, tiszta eredetű

5) hibátlan, bűntelen, ártatlan

6) őszinte, romlatlan, becsületes
2021. január 19., kedd

Mi a céltévesztés?


Az a céltévesztettség, ami ellenünk irányul nem súlyosabb, mint a miénk, csak jobban fáj... (A Biblia ezt a képet használja a bűnre.)

Magunkat hamar kimentjük a felelősség alól:

 • Képtelen vagyok...
 • Függő vagyok, 
 • Nem vagyok felelős,
 • Célévesztett voltam...
Teszem azt: Egy férfi drogos lesz, ez alatt az idő alatt tönkremegy a családja, és mire észbe kap, széthullott. Ezek után a felesége más férfit talál, elválik tőle.
Ki a hibás? Ki kezdte a céltévesztést? Ki fejezi be?

ἁμαρτάνω (hamartanó) 
1) bűnt követ el, vétkezik (Isten ellen pl. Luk 15:18, Krisztus és a testvérek ellen pl.: 1Kor 8:12, önmaga ellen pl.: 1Kor 6:18, Törvény ellen pl.: Csel 25:8)
2) bűnben él (folyamatos görög igealak esetén, pl.: Jn 5:14, 8:11, 1Jn 3:6)
3) elvét, eltéveszt, elhibáz
4) elfeledkezik vmiről, elmulaszt
5) eltéveszti a célpontot (és így nem részesül díjazásban)

2021. január 15., péntek

Törékeny dolgok


 Az elmúlt hetekben eltört pár új használati tárgyam, amiknek a fontosságára csak akkor jöttem rá, mikor most újra ki kell fizetnem az árát. Részlegesen ugyan, de cseppet sem örülök.

Ennek apropóján rájöhettem, hogy a régi nem véletlen lett lecserélve. Nagyon időszerű volt ugyanis, mert kopott volt, sem esztétikailag, sem gyakorlati szempontból nem töltötte be a funkcióját.

Miért beszélek erről? Mert bizony mondom néktek, hogy az ember is képes megváltozni. Képes arra, hogy másképp gondolkodjon, másképp cselekedjen. Ha egyszer már rájöttem arra, hogy a régi dolgaimat le kell cserélni, mert egyszerűen nem működtek, az azért volt, mert nem működtek. 

Nem működik: 

 • A pletyka,
 • A szeretetlenség,
 • A harag,
 • A kétségbeesés,
 • Balog Döme
Működik:
 • Az ima,
 • A megtérés Istenhez, (a gondolkodásunk hozzá igazítása)
 • A szeretet. (Az én dolgom, ami az én dolgom. Köszi Zsozsó ❤️)
A Biblia azt írja arról, ha visszatérünk a régi dolgainkhoz, hogy a kutya megeszi, amit kihányt. Károliasan az eb visszatér az okádásához. 
Guszta és szemléletes.


2021. január 13., szerda

Covid-tangó, Zsoltárok 74:1-11


Kesergés a templom pusztulása miatt

1 Ászáf tanítókölteménye. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta, miért lángol haragod legelőd nyája ellen?

2 Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál!

3 Irányítsd lépteidet a régi romokra! Szentélyedben az ellenség mindent lerombolt!

4 Ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén, és kitűzték ott jelvényeiket.

5 Olyanok voltak, mint akik a sűrű fák közt fejszét emelnek magasra.

6 Még faragványait is mind összetörték fejszékkel és baltákkal.

7 Lángba borították szent helyedet, porig alázták neved hajlékát.

8 Igázzuk le őket egészen! - mondták magukban, és fölperzselték az országban Isten minden hajlékát.

9 Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, és senki sem tudja, meddig tart ez még?

10 Isten, meddig gyalázhat az ellenfél? Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség?

11 Miért tartod vissza kezedet? Emeld föl jobbodat, végezz velük!

2021. január 11., hétfő

Életet adni

Életet adni úgy is lehet, hogy szülsz egy gyermeket. 


Mondjuk ez annyiban nem igaz, hogy Isten adta az életet, én csak a testemben hordtam ki a magzatot.

Vagy pl az az örökbefogadó anya, aki bár nem tolta ki a szülőcsatornáján azt a kis életét, de feláldozza magát óráról órára a gyermekért. Nem egy napig, vagy kettőig, hanem akkor is, amikor kiborító kamasz lesz belőle, egy igazi kis lázadógép.

Hogyan lehet még életet adni? Jézus tanítása és János felsorolása szerint:

Ján 10:11 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.

Ján 10:15 Amiként ismer engem az Atya, és én [is] ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.

Ján 10:17 Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.

Ján 15:13 Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.

1Ján 3:16 Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta értünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.

Néha mártírhalált kell halni másokért lélekben. Jézus testben is megtette, sőt, sokan mások is. Mond ilyet Jézus, hogy: 

És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Máté 10:38 

Itt szerintem abszolút az önmegtagadás a téma. Annál is inkább, mert előtte Péter lelki megnyilvánulását kezelte, (távozz tőlem Sátán!), utána pedig arról beszél, hogy aki meg akarja tartani elveszti, aki pedig érte feláldozza, az megnyeri az életet.

...Az egóm, az indulataim megtagadása. Ma, egy veszekedés kapcsán-, az igazam feláldozása kapcsán-, az ige megélése kapcsán bőven van alkalmunk az életünket adni. 

Az odafelvalókkal törődés kapcsán is.


Visszatérve az életünk feláldozására:

Ján 10:12-13 A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.

Itt ebben a két igeversben nyilvánvalóvá lesz az a gondolkodás, ami a leszarós-, a saját életét mentő béres és a tulajdonosi hozzáállás között van. A béres fizetsége nem terjed ki az életének odaadásra inkább elszalad a problémák elől. 

Az is egyfajta áldozat Isten előtt, ha elmondom Neki:

Uram, én most így érzek, de a te igéd ezt, meg ezt mondja erre a dologra. Akkor én Neked fogadok szót, mert meg van írva, többet ér a a szófogadás a kosok kövérénél.

Két igeverset kihagytam az életadós sorozatból fent. 

Ján 13:37 Monda neki Péter: Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom érted!

Ján 13:38 Felele neki Jézus: Az életedet adod értem? Bizony, bizony mondom neked, nem szól addig a kakas, mígnem háromszor megtagadsz engem.

Ez ma szlengesen így hangozhatna: Az életedet adod? Hülyegyerek, három perc múlva letagadod, hogy ismersz! 

Legvégül: mire gondolt a költő az alatt, hogy élet

pszükhé 

1) lélek (értelem, érzelem és akarat összessége)
2) élet
3) lélegzet, lehelet

Ismerős felsorolás, honnan is? Hát innen: 

Máté 22:37 Jézus pedig monda neki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 

Luk 10:27 Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. 

5Móz 10:12 Most pedig, óh Izrael! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,

 Ez egy régebbi

+ Még egy régebbi

2021. január 8., péntek

Amálek


Egy év alatt végig a Biblián program keretében olvasok. Ezen az oldalon, a link alatt található.
Mai szakaszban 2 dolog nagyon meglepett/ szívemhez szólt:
 1.  Mózes elfáradt kezei+ csapatmunka.
 2. Amálek.
Eljött Amálék, és megtámadta Izráelt Refídímben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: Válassz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg Amálékkal! Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig.  Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel.  Akkor így szólt az Úr Mózeshez: Írd meg ezt a dolgot emlékezetül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, hogy Amáléknak még az emlékét is eltörlöm az ég alól!  Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el: „Jehova-Nissi”. És így szólt: Mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre.2Mózes 17:8‭-‬16 HUNB

‫נִסִּי יְהוָה‬ (nissí jəhváh) Jahve nisszi = „az Úr a zászlóm- Isten neve, amelyet az amálekiták legyőzése után mondott ki Mózes”

Amálek: ק‬ (ʿămáléq) 
Amalek = ? (ismeretlen)
1) Ézsau unokája, egy Izraeltől délre élt törzs őse
2) egy nép az Ígéret földjétől délre, Edom és Egyiptom között (de Efrajim területén is megemlíti őket a Biblia)

Etimológia: tulajdonnév (nomen proprium), gyöke és annak jelentése ismeretlen.
Egyesek szerint nem Ézsau leszármazottai, mivel már Ábrahám idejében is felbukkannak (vö. 1Móz 14:7). „Amálek egy olyan tolvaj és rabló nép volt, amely az Egyiptomból való kivonulás során a zsidókra támadt az úton, megverte az erőtleneket, azokat, akik hátul voltak, s a nép vezetőire is rátámadt, mikor azok elfáradtak, ellankadtak. Amálek meg akarta akadályozni Isten választottait abban, hogy azok az Ígéret földjére jussanak. Ezért Isten megparancsolta, hogy "töröld el Amálek emlékezetét az ég alól; el ne felejtsd!" (5Mózes 25:19c). [...] Amálek Ézsau leszármazottja, s így a rabbik szerint a rossz ösztön (jécer hárá), illetve Róma szimbóluma, melynek célja az, hogy a zsidó népet elveszítse, megrontsa és megsemmisítse (Eszter 9:24). A bölcsek szerint tehát amálek egyrészt mindaz a rossz gondolat, gonosz indulat, kívánság, rosszat sugalló gonosz angyal, illetve mindaz a külső nehézség, ami meg akarja akadályozni az embert abban, hogy Isten parancsolatait megtegye, azoknak engedelmeskedjék. Másrészt amálek az a birodalom, amely fizikailag akarja tönkretenni a népet, megfosztva életétől s minden vagyonától, teljesen kitörölve azt a történelemből. Ennek megnyilvánulásai azok a birodalmak, amelyekben az antiszemitizmus eszméje uralomra jut [...]” – Finta Szilvia, Szabadulásból szabadulásba: Purimtól húsvétig, Hetek, 2005. márc. 25. (www.hetek.hu).


Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...