Keresés ebben a blogban

2018. április 1., vasárnap

3 dolog

Nagyképű gondolat azt hinni, hogy bárkit érdekelnek a gondolataim, most mégis blogra vetem őket.
Tehát 3 gondolat:

  1. Egy régi kérdésemre adott választ az 1 Korintus 2, 8 A világ felett uralkodó hatalmasok közül senki sem ismerte fel ezt a bölcsességet. Hiszen, ha felismerték volna, nem ölték volna meg a kereszten a Dicsőség Urát, Jézust. Az volt ugyanis a kérdésem, hogy vajon tudatlanságból követték el a Messiás megölését, avagy szándékos volt. Valaki erre a kérdésemre azt a választ adta, hogy direkt csinálták és ez számomra rendkívül nyugtalanító volt.
  2. Ez a töredék jutott eszembe tegnap: "a világ legyőzve áll alattam". ....Van ilyen egyáltalán a Bibliában? Igen, jelentem megtaláltam, a János 16, 30-ban. Csia fordításban.
  3. Többé ne...! Vagyis Jézus egyszer kétszer mondott olyat, hogy többé ne vétkezz. Vajon megtartották ezt azok, akiknek mondta? Kiszedegettem pár helyet, ahol szerepel ez: "Többé ne...". Görögül: μηκέτι  (méketi) - már ne(m), többé ne(m), tovább ne(m), ezentúl ne(m) 

Máté 21:19 És meglátva egy fügefát az út mellett, oda méne hozzá, és nem talála azon semmit, hanem csak levelet; és monda annak: Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszáradt.

Ján 5:14 Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

Ján 8:11 Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

Róm 6:6 Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:

Róm 14:13 Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást.

2Kor 5:15 Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, aki érettök meghalt és feltámasztatott.

Ef 4:14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;

Ef 4:17 Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában,

Ef 4:28 Aki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.

1Pét 4:2 Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...