Keresés ebben a blogban

2019. május 26., vasárnap

Egyszerűen nagyszerű válasz

Kissé lelombozva az elmúlt időszak nehézségei miatt egy egyszerű gondolat melengette a szívem. Nem én vagyok az első a történelemben, aki így kéri Jézust: Növeld a hitem!
„Növeld hitünket” – szóltak az apostolok az Úrnak. Az Úr azonban ezt felelte: „Ha olyan volna a hitetek, mint a mustármag és azt mondanátok ennek az eperfának: Szakadj ki gyökerestül és ültetődjél át a tengerbe, engedelmeskednék nektek. Mondja-e valaki közületek rabszolgájának, amikor az a szántásból vagy legeltetésből hazatér: Jöjj ide hozzám tüstént és dőlj asztalhoz. Ellenkezőleg ezt fogja mondani neki: Készíts valamit, míg eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Vajon megköszöni a rabszolgának, hogy megtette rendelkezéseit? Éppen így ti is, ha mindent megtesztek, amit rendeltek nektek, így szóljatok: Haszontalan rabszolgák vagyunk, annyit tettünk csak, amennyit úgyis tartoztunk megtenni.” Történt, hogy amikor Jeruzsálembe utaztában Szamária és Galilea között ment el, egy faluba tért be, és ott tíz bőrpoklos férfival találkozott. Azok messziről megálltak és emelt hangon kiáltották: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” Ahogy meglátta őket, így szólt hozzájuk: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak.” S az történt, hogy mialatt odamentek, megtisztultak. Közülük azonban az egyik, amikor látta, hogy meggyógyult, Istennek hangos dicséretével az ajkán visszatért, s arcával a lábához esett és hálát adott neki. Ez az ember szamáriai volt. „Hát nem tízen tisztultak meg? – szólalt meg Jézus. – Hol van a kilence? Nem akadt több, aki visszatért volna, hogy Istennek dicsőséget adjon, csak ez az idegen származású?” Azután azt mondta neki: „Kelj fel, eredj el! A hited megmentett.”
AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT 17:5‭-‬19 CSIA
https://bible.com/bible/526/luk.17.5-19.CSIA

2019. május 20., hétfő

Lelki méregtelenítek

A YouVersionban lévő tanulmányból ejtettem már pár szót. A következő idézet abból van:
A félelem a hithez hasonló állapot, csak éppen olyankor a rossz dolgokban hiszel. Amikor félsz, a hited a "mi lesz, ha" dolgokban kezd gyökerezni. Sokan közülünk olyan dolgok miatt rettegnek, melyek lehet, hogy megtörténnek, de az is lehet, hogy nem. Nincs értelme olyan dolgok miatt aggódnunk, amik lehet, hogy meg sem történnek. Még a Bibliában szereplő emberek is harcoltak a saját "mi lesz, ha" típusú félelmeikkel. Ma Mózes félelméről olvashatsz, és arról, hogy adott neki Isten erőt, hogy legyőzze azt.

Mik azok a "mi lesz, ha" lehetőségek, melyek rettegéssel töltenek el?
...
Majd hozza a 2 Mózes 4, 1-17-ig lévő igeszakaszt.
Íme:
Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr ?! De az Úr erre azt mondta neki: Mi van a kezedben? Egy bot – felelte ő. Dobd a földre! – mondta az Úr . Amikor a földre dobta, kígyóvá vált, és Mózes elfutott előle. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál! Mózes kinyújtotta a kezét, és megmarkolta, az pedig bottá vált a markában. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr , atyáik Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Majd pedig ezt mondta neki az Úr : Dugd be a kezedet a kebledbe! Bedugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta, hófehér volt a keze a poklosságtól. Ezután pedig azt mondta: Dugd vissza a kezedet a kebledbe! Visszadugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta a kebléből, ismét olyan volt, mint testének többi része. Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jelnél, majd hisznek a szónak a következő jelnél. De ha még erre a két jelre sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré válik a szárazon. Akkor ezt mondta Mózes az Úr nak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr ?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj! De ő azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz! Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta: Van neked egy testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat! Én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Vedd a kezedbe ezt a botot is, és tégy vele jeleket!
2Mózes 4:1‭-‬15‭, ‬17 HUNB
https://bible.com/bible/1239/exo.4.1-17.HUNB

2019. május 16., csütörtök

Vak voltam, de már látok...

Töprengek, hogy hogyan történhetett, de talán rá is jöttem.
Több esetre emlékszem, mikor az ösztöneim vittek, sodortak valami felé, ami cseppet sem volt jó, helyes, vagy épp kívánatos.
Ha ilyenkor megállított Isten, az csak az Ő szeretetének köszönhető, és annyira csodálatos! Mintha valami szemét bűbáj fogott volna körül, nem láttam mit csinálok, nem láttam hogy eltiprok valakit, keresztülgázolok másokon. Ha nem állít meg, nem tudom meddig megyek el. Talán mostanra nem lenne meg a lányom, vagy, ha lenne, nem lenne jó a kapcsolatunk.
Olyan is volt, hogy tovább mentem a hülyeségben, és nagy károkat okoztam. Sajnos...
Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban: Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Efézus 4:17‭-‬24 HUNK
Minderre a YouVersion Lelki méregtelenítés című tanulmánya közben jutottam.
És, hogy mire vezethet ez? Pl. ide. 
Istenem, bocsáss meg, hogy sokszor léptem félre, és nem tudtam rád figyelni eléggé. Olyan volt, mint egy sodrás, amiből nem tudtam, hogy ki kell jönnöm. Csak az ösztöneim vittek, nem hallgattam senkire.
Kérlek gyógyítsd meg azokat, akiket ezen a módon bántottam, megsebeztem. Add, hogy azt mondhassam vak voltam, de immár látok! Adj világosságot, egyre feljebb, a teljes délig! Jézus miatt...
Ámen

2019. május 14., kedd

Valamely ellenség

 Ma reggel kávéfőzés közben valami érdekes dolog jutott eszembe.
Így mondom, hogy eszembe jutott, pedig nem az történt, hanem szerintem Isten mondta, az Ő Szentlelke vezetett erre a gondolatra. (Hiszen nála van a segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam Ő)
...szóval: Egy emberrel való kapcsolatomon merengtem, meg azon, hogy régen sokszor bunkó voltam vele, és meg is voltam győződve arról, hogy igazam van, de valahogy mostanában jóban lettünk. Azonban még mindig ott van köztünk egy fal, ami fáj. Istennek kedves emberekkel való kapcsolataink tönkremennek, és én ezen szomorkodok.
Nemrég Zsozsó beszélt a magvetésről, Verát meg hallottam, ahogyan azt mondja, hogy a többszörösét is visszakövetelhetjük annak, amit az ellenség elvett tőlünk. Tommi Arayomi azt mondta nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Görbitz Tamás igehirdetése pedig az Ige hatalmában erősített meg. (Kibocsátja szavát és meggyógyulnak...) Innen is jutott eszembe, hogy valamely ellenség vetette, vagyis Jézus példázat a konkolyról a Máté 13-ban:
24 Másik történetet is mondott nekik. „Isten Királysága hasonló ehhez: egy ember tiszta búzát vetett a szántóföldjébe. 25 Amikor mindenki aludt, eljött az ellensége, és gyommagokat szórt a vetés közé, majd elment. 26 A búza felnőtt, és kalászt hozott, de közben a gyomok is megnőttek. 27 A szolgák ekkor megkérdezték a gazdájukat: »Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Akkor hogyan kerültek oda a gyomok?«
28 »A gyomokat az ellenség vetette« — felelte a gazda.
A szolgák tovább kérdezték: »Akarod, hogy kigyomláljuk?«
29 »Ne tegyétek — válaszolta —, mert akkor esetleg a búzát is kitépnétek a gyomokkal! 30 Hagyjátok csak együtt nőni mindkettőt az aratásig! Akkor szólok majd az aratóknak: Szedjétek össze először a gyomokat, kössétek csomókba, és égessétek el, a tiszta búzát pedig gyűjtsétek a raktáramba!«”
Most pedig reggel, bár tegnap megint úgy feküdtem le, hogy a hideg rázott és mindenem fájt, mérgemben elfutotta a szememet a könny és kértem erőt Istentől, hogy mindezt a falat, amit a Sátán épített, tudjuk lerombolni Isten erejével!
A falaknak kívül kell esnie a kapcsolatokon!
Ámen

2019. május 13., hétfő

62. Zsoltár

Nem először konstatáltam, (pl itt is) hogy héberben a szabadulás szó így fest:
יְשׁוּעָה‬ (jəšúʿáh)
1) szabadulás, megmenekülés
2) megszabadítás, segítség
3) jólét, biztonság
4) győzelem
... Érdekesség képpen elmondanám, hogy az Ószövetségben 77X fordul elő a Jesua szó, megegyezik a görögben  ‫יְשׁוּעָה‬  (jəšúʿáh)
yeshuah               G4990 soter
yeshuah               G4991 soteria

...
A Jézus név (a h. Jésuá-ból ered, amely a Jehósúa vagy Jósúa nevekből képzett későbbi forma) jelentése: »Az Úr az üdvösség (szabadítás)«. A B több személyt ismer, aki ezt a nevet viselte, mégis később Isten akarata szerint az egyszülött Fiú kizárólagos nevévé lett (Mt 1,21; Lk 1,31; 2,21). Ezentúl ez az a név, amely »minden név felett való« (Fil 2,9), és az egyetlen név, »amely által üdvözülünk« (ApCsel 4,12).
Forrás: Arcanum.hu
...
A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára. 
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.  Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. 
Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés!  Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. (Szela.) 
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.  Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.  Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. 
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.)
Zsoltárok 62:1‭-‬9 HUNB

2019. május 9., csütörtök

Anyáknapja újratöltve

Először is köszi Szabkerék a sok jó tanítást, Zsozsó vasárnap nagyon jó voltál, a lányok fantasztikusak, csak úgy kapkodom a fejem, elképesztő sok jó tanítás és tanító van nálatok. Nem is értem. Majd osszátok meg a receptet! Mindegyikteket szeretem. Aki pedig nem hiszi, járjon utána! :)
Más...
Volt egy rossz álmom, és nagyon sokáig tartott. Ami még ennél is rosszabb, emlékszem rá.
Egy gyermeket fogtam a kezemben, aki nem volt ismerős, egy 1 éves forma kislány, és annyira egykedvűen reagált mindenre, hogy éreztem valami nem oké vele. Valaki azt mondta, hogy fejlődési rendellenesség. Erre az a gondolatom támadt, hogy ördögöt űzzek belőle, de a szavam elakadt, alig tudtam kimondani Jézus nevét...
Rendben, akkor lássuk mi a bibliai alapja ennek az egésznek:
Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Görögben  τό δαιμόνιον, -ου (to daimonion, -u)1) démon, gonosz szellemi lény2) istenség (pogány szemszögből)
ἐκβάλλω (ekballó) 
1) kidob, kivet
2) kiűz, eltávolít, kitaszít
3) kihoz, kivesz, elővesz, kivezet; világra hoz
4) megtagad, elutasít, mellőz

A teljesség igénye nélkül itt is szerepel ebben a szóösszetételben:
Márk 3:14-15 És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni. 

Úgyhogy akkor még egyszer az anyáknapi bejegyzést...

2019. május 8., szerda

Jézus hív

Napi rendszerességgel olvasom Sarah Young: Jézus hív, Jézus szólít című könyvét, és tetszik a személyessége, a közvetlen stílusa. Íme egy nap:


És ha nincs hangulatod kikeresni az igéket, amikre hivatkozik:2019. május 7., kedd

Anyák napjára, avagy mit tehetünk a gyerekeinkért?

Napok óta kerestem ezt a régi bejegyzést anyáknapja címszó alatt. Most találtam meg.
Katt ide
Ezt meg csak azért, mert a YouVersionban ez volt a mai:

2019. április 29., hétfő

Szolgálat az Újszövetségben

Magam is meglepődtem, hogy mennyiszer szerepel ez a szó, hogy szolgálat az Újszövetségben, és hogy milyen kontextusban.
Jelentése görögben : λατρεύω (latreuó) - szolgál (általában bérért, zsoldért)
Etimológia: a latron-nal áll rokonságban (bér, zsold)
(...)
Igazából a Zsid 12:28 miatt néztem meg.
Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
Ugyanez egyszerű fordításban:
Mi pedig olyan királyságot kapunk, amelyet semmi sem rendíthet meg. Ezért hát legyünk hálásak Istennek, és szolgáljuk olyan módon, ahogy neki tetszik: tisztelettel és félelemmel!
Tovább is van, az író megindokolja:
Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!
(...)
Tegnap, mikor a gyerekemtől kértem valamit, megkérdezte, hogy - De miért???
Mert azt mondtam. - Hangzott a talán arrogáns válasz részemről.
Itt pedig az író indoklása az, hogy: Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!
Előtte azért mást is írt, arról, hogy teljesen stabil, fix országot kaptunk, ezért hálánk jeléül szolgálunk!
...
Szóval akkor az igék/szövegkörnyezetek, ahol Előfordul ez az ige.
Máté 4:10 Ekkor monda neki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.
Luk 1:74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki.
Luk 2:37 És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala), aki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.
Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
Jel 22:3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak neki;

2019. április 23., kedd

Halleluja

Ettől az igeverstől úgy kedvem támadt caddiknak lenni. :) Így van tovább:
Zsolt 92:15 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;
Zsolt 92:16 Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
 Titeket is inspirál?
De ez ,,igaz"-ság csak Jézus miatt lehetséges bennünk.
...igaz ( צַדִּיק - cáddik) jelentése:

igazságosan ítélő, törvényes (király, bíró, Isten)
igazságos, erényes istenfélő
igaz, akinek igaza, igaz ügye van
igaz, helyes, törvényes (dolog)

2019. április 22., hétfő

Bethesda és a kegyelem

Mai lecke: megtanulni ezt az igeverset.
„Vessetek magatoknak igazságban, hogy arathassátok a hűséges szeretet termését!
Törjétek föl az ugart, mert itt az ideje, hogy keressétek az Örökkévalót, amíg eljön, és áldását árasztja rátok, mint bőséges záporesőt!"
Hóseás 10, 12
...
Bemásolok egy régebbi írást, mert itt is erről írtam:
JSir 3:22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

kegyelmessége: Héberben חֶסֶד (heseḏ) 
1) szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság vki iránt
2) kegy, kegyelem, felindulás vki iránt
3) kegyesség, istenfélelem
4) szeretet, kegyelem, kedvezés (Istené ember felé)
...
Görögben Βηθεσδά (Bétheszda)
Bethesda = "a könyörület / irgalom háza "
- Bétheszda egy tó Jeruzsálemben
Etimológia: héber-arámi eredetű (Héberben bajit + cheszed = irgalom, könyörület, kedvesség, kedvezés)
... Ha Isten ennyire kegyelmes velem, nekem is tovább kell adnom ezt mások felé. Minden nap, sőt naponta 70 X 7-szer új kezdet mindenkinek!
Mi gátol meg ebben? Önzés, egó, szeretetlenség.
Istenem, adj a kőszívem helyett szerető szívet. Olyat, mint a tiéd, olyan "hesed-eset" olyan bethesdásat!
Ez is érdekelhet

2019. április 20., szombat

Tőrdöfések

... a szívembe. Empátiát tanulok. Nem oktatják az iskolában. Illetve vannak érzékenyítő tréningek, de ez más. Jobban fáj, mint gondoltam, és kevésbé  mint Jézusnak. A bűnök tőrdöfések a szívembe. Egyik olyan, mint a másik.

 • Elárulni pár ezüstért valakit,
 • elhagyni egy családot,
 • Kisemmizni valakit, mert szerintem megérdemli, 
 • Vagy, csak fenyegetőzni, 
 • Családon belüli erőszak 
 • Rasszizmus, 
 • Eladni az országot, 
 • Szemét döntéseket hozni a saját pozíciómban
 • Lekurvázni, lehülyézni, 
 • Nem gyűjteni Jézussal, mert ez tékozlás
 • ...

Nem mindig tudtam mit jelent a húsvét  úgyhogy nem szólhatok egy szót sem. Illetve mégis. Taníthatom a többi embert arra, hogy ez valóság. Jézus értem  érte, mindannyiunkért meghalt.

Ezt régen írtam

2019. április 19., péntek

Álmomban

Furcsát álmodtam, érdekes volt.
Akiket sorba mellém rakott Isten támadások érték. Tanítottam őket, hogy vegyék észre gyakorlati módon az Ördög támadását és a kísértést, és hogyan reagáljanak rá.
Volt, hogy teljesen eléjük álltam a konfliktusban, és én küldtem el Sátánt.
Legvégül egy nagyobb csoport előtt mondtam el a Fil 2:10-11-et
Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valók. 
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Hát, ez csúcs

Kíváncsi voltam mit mond Isten a házasságról, (nem magam miatt :) ) ezért rágugliztam.
Ezt adta ki: A Biblia a házasságról, Forrás:  Dr. Pálhegyi Ferenc "Keresztyén Házasság" c. könyve (Bp., 1999.)
Részlet:
Felszínes motívumok vezettek a házassághoz. Ilyen motívuma lehetett Konnak is a vicc szerint:
– Te rabbi! Olyan szép lány a Grünék Zálija, és azt mondják: nyert is a lottón. Mit tegyek?
– Vedd el, fiam.

Egy hét múlva:
– Te rabbi! Nem is olyan szép lány a Grünék Zálija, és azt mondják: nem is igaz, hogy nyert a lottón.
– Hát akkor ne vedd el, fiam.

Ez néhányszor hol így, hol úgy ismétlődik. A rabbi utolsó válasza:
– Térj át, fiam!
– ???
– Gyötörd a plébánosodat a hülye kérdéseiddel.

Zsoltárok 112


Ezt. Ma. Neked....
Zsoltárok 112. 
1 Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!
Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az Örökkévalót,
    aki szereti parancsait!
2 Utódai hatalmas hősök lesznek a földön,
    mert az istenfélők gyermekeit
    az Örökkévaló megáldja!
3 Családja gazdag és virágzó,
    jósága pedig megmarad örökké.
4 Még a sötétben is világosság ragyog
    az istenfélőkre
Istentől, aki irgalmas,
    kegyelmes és igazságos.
5 Jó annak, aki szívesen kölcsön ad,
    és minden dolgában igazságos!
6 Nem éri soha veszedelem,
    emléke pedig örökre megmarad.
7 Rossz hírtől nem fél, meg nem ijed,
    mert szíve erős, bízik az Örökkévalóban.
8 Erős a szíve, nem remeg,
    semmitől sem fél,
    nyugton nézi ellenségeinek vesztét.
9 Bőkezűen adakozik a szegényeknek,
    igazságossága örökre megmarad,
    hatalma pedig dicsőségesen emelkedik.
10 Dühösen nézik ezt az istentelenek,
    fogukat csikorgatják tehetetlen dühükben,
    azután eltűnnek.
Bizony, a gonoszok kívánságai
    és tervei szertefoszlanak

2019. április 16., kedd

Aggódás helyett

Ne aggódjatok, hogy......., HANEM: Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát és ráadásul mindezek megadatnak Máté 6, 32-33
Mi van, ha nem az étel, ital, ruha miatt aggódik az ember?
Én ma behelyettesítettem.

2019. április 15., hétfő

Mikor Jézus Hóseást idézi

Ismerős volt a mondat, mikor olvastam:
Hós 10:8 És Aven magaslatai, az Izrael vétke, lerontatnak. Tövis és bogáncskóró növi be oltáraikat, és mondják majd a hegyeknek: Borítsatok be minket! a halmoknak pedig: Omoljatok reánk!

Kikerestem, ezt mondja Jézus kicsivel a keresztre feszítése előtt:

Luk 23:30 Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!
Most nem következtetek, csak gondolkodom. 

Ugyanúgy, mint azon, hogy Jézus Lázár sírjához készült,, a tanítványok óvaintették, majd Tamás, (az a Tamás!!!) azt mondja a többieknek, menjünk el vele együtt meghalni. 
Ján 11:16 Ekkor Tamás, akit Ikernek hívtak, ezt mondta a többi tanítványnak: „Menjünk, és haljunk meg Jézussal együtt mi is!”
... Lakatos Vera említette ezt a prédikációjában, és azóta is gondolkodom ezen. 

2019. április 12., péntek

Követni Jézust

Képtalálat a következőre: „Sky lantern”

... követni a "meghalásban".
Nem annyira népszerű mostanában a saját egónk feladása.
Tetten érem magamban, hogy mennyi bosszúszomj, harag, neheztelés van bennem.
Ne mondja nekem senki, hogy olyankor sima ügy jót tenni az ellenségeimmel.
Ha Jézusnak voltak ellenségei, nekem is lesznek. Ő jól kezelte, én kevésbé kezelem jól. Neki nem azért voltak, mert bunkóskodott. Bár a farizeusok talán ezt gondolták róla, de nem. Ő az apja akaratát vitte véghez.
Nekem néha azért vannak ellenségeim, mert a stílusom bicska nyitogató.
De ott van nekem az ige:

 • Ne győzettess meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg! 
 • Ha 1 mérföld útra kényszerülsz, menj 2re!
 • Ha pofon ütnek balról, tartsd a másik oldalad!
 • Ha éhezik az ellenséged adj ennie, ha szomjas, adj innia! 
 • Legyetek a mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a jókra, mind a gonoszokra!
 • Esőt ad az igazaknak, és a hamisaknak


Gibea napjaiban

Hós 9:9 Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; de megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságukat...
Azon gondolkodtam, hogy az ember (én is) meddig megy el bűnbánat nélkül? Ha van kedvetek utánaolvasni milyen volt Gibea napjaiban, tegyétek meg! Aztán idézi Ésaiást, (a rettentő szavak tudósát Radnóti szerint) Ézs 10:1 Jaj a hamis határozatok határozóinak, és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek, Hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstől, s elrabolják népem szegényeinek igazságát, hogy legyenek az özvegyek az ő prédájuk, és az árvákban zsákmányt vessenek. S vajon mit műveltek a meglátogatásnak és a messzünnen rátok jövő pusztulásnak napján? Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket?
... Szóval meddig tudunk működni bűnbánat nélkül? A fenti igék Isten népéhez szóltak. A bűnbánat ajándék...
Zsolt 139:24 És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

2019. április 10., szerda

Oly korban éltem én e földön...

Pirit,
a bolondok aranya.
Érdekes a párhuzam. 
Hóseás könyve továbbra is szívszaggató. A 8. résznél tartok, ahol is pusztában kóborló vadszamárhoz hasonlítja Efraimot.
Mert az a kívánságai után siet. Azt mondja buzgón viszik az áldozatot bűneinkért, hogy aztán egy jót lakmározzanak.
Ez a vers jutott eszembe, hogy
Oly korban éltem én e földön,
Mikor az ember úgy elaljasult,
Önként, kéjjel ölt, nem csak parancsra.
Mondhatnánk hol vagyunk mi a gyiloktól? Jézus mondja, ha csak gondoltunk tá, megtettük...
Máté 7:24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
Máté 7:25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
Máté 7:26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:
Máté 7:27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

2019. április 9., kedd

Helybe' topi

A pusztai vándorlás 40 éve Kutyafüle ahhoz képest, amit mi keresztyén emberek tudunk produkálni.
Mikor folyamatos a konfliktusunk (néha csak belső, néha mindenhova kivetülő), olyan, mintha ugyanazokat köröket rónánk. Ilyenkor egy dolog segít: a kősziklára épített ház.

2019. április 8., hétfő

Bizalom

A bizalom nagyon fontos. Pontosan szoktam érezni, hogy mi a különbség a lelkiállapotomban akkor, mikor teljes szívemből bízok Istenben és mikor nem. A bizalom hálát generál bennem iránta, az ellenkezője pedig haragot, morgolódást, stb-t. Masszát és Meribbát. Egyszer egy nagyon "necces" helyzetben annyi volt az imádságot, hogy Apa, köszönöm, hogy minden rendben lesz, köszönöm, hogy szeretsz és bízhatok Benned. A hatalmas kövek, amik addig nyomták a szívemet, csak úgy leestek nagy dübörgéssel. :) <3 Uram, add, hogy a bizalmunk töretlen legyen irántad! Bocsáss meg, hogy gyakran elfelejtkezem/elfeledkezünk Rólad, az élő vizek kútfejéről!
Ez is hasonló ...

2019. április 6., szombat

Bad News

Iszonyúan fáj a tegnapi bad news. Nem is a szívem, hanem valahol ott középen a szegycsontom körül, és érzem, ahogyan kúszik fel és fojtogat. Egy barátom elesett a bűnnel való harcban. Nem harag, nem méreg, csak valami mély szomorúság... Valahogy így lehetett Isten, mikor sorban Izrael, Efraim, és Júda is elesett. De vajon Isten hogy érezhet, ha mi elesünk? Játszunk a bűnnel, nyilvánvaló tanácsai és "kánonja" ellenére vonz és édesget a tulajdon kívánságom.
Gal 6:16 És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izraelén.
A Galata 6,16ban így írja Károli an, hogy szabály. Valójában: ὁ κανών, -όνος (ho kanón, -onosz)
1) nádszál
2) mérővessző
3) mérték, norma,                    Valami olyasmi, amit, ha nem veszel figyelembe borulnak a dolgok.
Ez is valami hasonló 

2019. április 3., szerda

Még mindig Hóseás...

Tart még az SZNI-s tanulmány, és Isten áldja őket is, meg a YouVersion megalkotóit is!
Mindkettőt ajánlom szeretettel.
Most pláne, mert a YouVersionban benne van ez a tanulmány is, frankón összekészítve 1-1napi anyag. Nekem már csak olvasni és írni kell. Írni a napi igeverset kézzel, papírra. Így, picit lelassulva eszméletlen sokat tud az ember profitálni pár perc alatt Isten csodálatos beszédéből...
Mai igevers(ek):
Jöjjetek, térjünk vissza az Örökkévalóhoz, mert ő sebesített meg minket, de be is köti sebeinket! Ő vert meg, de meg is gyógyít minket! Két nap múlva megelevenít, a harmadik napon feltámaszt, hogy színe előtt éljünk azontúl. Ismerjük hát még, törekedjünk igazán megismerni az Örökkévaló! Mert eljövetele biztos, mint ahogy hajnal virrad az éj után, mint ahogy megjönnek a felhők, s megöntözi földünket a korai és késői eső!
Csodás szakasz. És így lelassulva, leírva, már van esélye közeljönni, fülembe súgni ezt-azt. Ahogy abban a dalban van: Lassíts végre, állj meg, nézz fel, hadd fedje fel tervét. Útja magasabb, mint a te utad...
Akkor sorban nézzük mit üzent:

 • de be is kötöz.... Mások nem tesznek flastromot a sebeimre, csak sebet a testemre, lelkemre. Ő gyógyít. 
 • 3. nap... Mint Jézus feltámadása. 
 • Törekedjünk... Tökéletesen ha nem is tudjuk megismerni, de törekedhetünk. Hiszen Ő volt, van és lesz. Ennyi idős Valaki nagyon nagy megismerési felülettel bír. 
 • Eljövetele biztos, mint a hajnal... Jó ezt valóban hajnalban olvasni, hiszen a bizonyítéka kint csicsereg, és világosodik. :) 
 • Ahogy megjönnek a felhők... A hajnal eljövetele mindennapos, a felhők eljövetele időszakos. 
Hát, ennyike. 
Tegnap megkérdezte tőlem valaki, hogy szerem-e az életem. Igen. Szeretem, mert minden nap újrapozicionálhatom magam, és a helyemre kerülök. Ha letértem a keskeny útról, és nem vagyok biztos valamiben, a biztos válasz velem van, és a szívemben él. Kell ennél több a boldogsághoz? 

2019. március 28., csütörtök

Szeretni valakit valamiért

Hóseás könyvét tanulmányozva ez ugrott be:
"1Kor 13:4-7 A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr."
Jó kis veretes, talán így egyszerűbb:
Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, 6 nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart
Vegyük sorban, tehát az agapé szeretet (az agapé helyére nyugodtan helyettesítsd be a neved!):
 • türelmes 
 • jóságos,
 • nem féltékeny, 
 • nem irigy, 
 • nem dicsekszik, 
 • nem büszke, 
 • nem viselkedik gorombán, 
 • nem a maga hasznát keresi, 
 • nem lesz indulatos, 
 • nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele,
 • nem örül az igazságtalanságnak,
 • együtt örül az igazsággal. 
 • mindent eltűr, 
 • mindig hisz, 
 • mindig remél, 
 • mindenben kitart
Van még mit tanulni. Nem úgy szeretni, ahogy Cipő annak idején megénekelte. 
A következő szakasz a Szeresd Nagyon Istent blogról van:
Szegény Hóseás újabb parancsot kapott Istentől: „Hóseás, ismét indulj el, és szeresd azt a házasságtörő asszonyt.” Isten azt parancsolta Hóseásnak, hogy megint menjen vissza a feleségéhez – az „ismét” szó lenyűgöz engem! – és megszabadítja a nőt. Kérlek, vedd észre, hogy Gómernek éppen akkor szeretője volt. Nem egy múltbeli dologról volt szó. Hanem a jelenről. Mégis, azt a parancsot kapta, hogy térjen vissza és szeresse őt. Hogy váltsa ki a bűnei fogságából. Ismerősen hangzik?

Miért parancsolta Isten Hóseásnak, hogy térjen vissza a még mindig hűtlenkedő nejéhez? Nem csupán Hóseás és neje, Gómer kedvéért, hanem hogy élő példájává legyenek Isten és az emberek kapcsolatának. Azoknak az embereknek, akik lelki paráznaságba estek és akiket Isten mégis nagyon szeret. 

Isten szeretetének és irántunk érzett szenvedélyének nagyságáról való gondolkozás szeretetre, szenvedélyre és a másiknak való megbocsátásra indít bennünket. Ő újra és újra megbocsát nekünk. Nekünk is így kell tennünk azokkal, akiket Ő körénk helyezett. 


Drága Atyám, segíts nekem megbocsátani másoknak, úgy, ahogy Te is számos bűnömet megbocsátod nap mint nap. Segíts, hogy a szívem tele legyen mások iránt érzett szeretettel és könyörülettel. Ámen.

2019. március 27., szerda

Gómer

Egy online tanulmányban veszek részt ismét többedmagammal, és bizony nehezen tudtam elképzelni, hogy Isten a Hóseás könyvén keresztül is meg tud szólítani.
Meg tudott.
Most azon gondolkodtam, hogyan jutott Gómer (Hóseás felesége) arra a következtetésre, hogy mindezeket a dolgokat (kenyeret, vizet, olajat, lent, gyapjút és italt) nem a férjétől kapja meg?
Nem értem Gómert, hogyhogy nem tudta, hogy férjének köszönhet mindent?... Döntései a gyermekei életére is kihatottak. Ez tisztán le van írva a Hóseás 2-ben is és az 5 Mózes 30-ban is.

2019. március 26., kedd

Szakíts, ha bírsz!

 Gyermekkori emlék a címben lévő, de én most más értelemben gondolkodtam el rajt. Mégpedig idő ügyileg és Istenre vonatkoztatva.
Kértem ma, hogy vezessen, ezt az Igét mondta:
Még gondolkodom rajta...

2019. március 24., vasárnap

Miatyánk...

Minap nagyon felhúztam magam, írtam is egy paprikás hangulatú bejegyzést, aztán legyen bár nagyon eredeti, mégis levettem, mert egy fontos mércét nem ütött meg: a szeretetét.
Úgyhogy inkább felelevenítek 1 régit, íme...
És közben azon is elmerenghetek, hogy az, akire úgy bepipultam, az, aki kiverte a biztit, az a testvérem..., ha közös az Apukánk. Márpedig ő is így szólítja meg a mennyei Apát.
És még valami.
Mikor egy emberi kapcsolatban úgy döntöttem, hogy nem választom a szeretet és a  békességet, valójában Jézust utasítom el.
... ha eggyel megtettétek, Velem tettétek meg. 

2019. március 19., kedd

TF, azaz SN

 Na, nem a a Testnevelési Főiskolára, hanem a TermészetFelettire gondoltam. A SuperNatural-ra.
Barátnőm nemrégen részt vett egy lelki gyakorlaton, és a végén az apáca (!!!KATOLIKUS!!!) megérintette őket, és többen eldőltek, elestek, aztán másképp távoztak a helyszínről.
Erre varrjál gombot! Na, nem azért távoztak másképp, mert megütötték a fejüket.
Ha azt gondolnád, hogy ez nem Isten munkája, egy kis adalék:
Az, hogy másképp távozott, az azt jelenti, hogy annyi lett a régi haragos, neheztelős, ordítós, elkeseredett delikvensnek. Helyette többeknél kegyelmi ajándékok kezdtek működni, mások pedig meggyógyultak, azóta is szabadok (ő is!!!), vidámak, békében vannak a környezetükkel...
Nekem nagyon tetszett az, hogy Isten mennyire munkálkodik. 
És egyszerűen azt csodálom, hogy semmi izzadtságszag, semmi extra, megkereste az elveszettet.
Dicsőség Istennek!
Mennyivel másabb ez, mint ha valamit kipréselnék magamból.
1 Korintus 12, 7 Mindannyiunkban azért működnek a Szent Szellem különféle megnyilvánulásai, hogy ezekkel a többieket szolgáljuk és segítsük. 8 Egyikünknek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen az isteni bölcsesség szavait mondani. A másiknak ugyanaz a Szellem természetfeletti ismeretet és megértést ad, amikor beszél. 9 Megint másiknak ugyanaz a Szellem hitet ad, másnak pedig a gyógyítás ajándékait. 10 Van, aki olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, és van, aki a prófétálás ajándékát kapja. A másik meg arra kap képességet, hogy felismerje és azonosítani tudja a szellemeket. Egyik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, a másik meg azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse, és meg tudja magyarázni. 11 Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt vagy azt az ajándékot.
Tehát ezek az ajándékok, és az ajándékozó munkája nyomán ezek az eredmények születnek a megajándékozott életében:
Galata 5,22-23 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.
Már csak azt szeretném tunni', hogy miképpen tudunk ebből minél többen részesülni? Mer' hogy már marhára elegem van pl a betegségből.

Más:
Olvastam Anna történetét, és pontosan a fentebbi okfejtésre jutottam. Anna nagyon, nagyon szomorú volt, mert nem született gyermeke. Ott sírt a templomban, Éli főpap még meg is gyanúsította, hogy részeg. Ott és akkor az imája és Éli (szinte bocsánatkérő) áldása nyomán Isten akaratából megszabadult szomorúságából, reménytelen állapotából. Ott és akkor. NEM CSAK MAJDAN, MIKOR VÁRANDÓS LETT!!!
Más:
Bemásolok egy régi felfedezést, nagyon megérintett ma reggel:
JSir 3:22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
kegyelmessége: héberül   חֶסֶד (heseḏ)
1) szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság vki iránt
2) kegy, kegyelem, felindulás vki iránt
3) kegyesség, istenfélelem
4) szeretet, kegyelem, kedvezés (Istené ember felé)
5) irigység, féltékenység; szégyen
Görögben Βηθεσδά (Bétheszda)
Bethesda = "a könyörület / irgalom háza "- Bétheszda egy tó Jeruzsálemben
Etimológia: héber-arámi eredetű (Héberben bajit + cheszed = irgalom, könyörület, kedvesség, kedvezés)

2019. március 16., szombat

A hit és a tettek kapcsolata

Jakab 2 14-18 Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a „hite” nem ér semmit! Vajon az ilyen „hit” által megmenekülhet-e? Ha például valamelyik testvéreteknek — akár férfinak, akár nőnek — nincs rendes ruhája, és nincs mit ennie, akkor hiába mondjátok neki: „Isten veled, remélem, nem fogsz fázni, és lesz mit enned.” Ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Bizony, nem érnek semmit! Ugyanígy van a hit is: ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony.

Valaki esetleg így érvelhet: „Vannak, akiknek hitük van, másoknak meg jó tetteik.” Erre azt válaszolom, hogy nem tudod megmutatni a hitedet, ha nem teszel semmit — én viszont éppen azzal bizonyítom be a hitem valódi voltát, amit a hitem alapján teszek!

2019. március 14., csütörtök

Szupi

Közbenjáró imádságMinden szupi szuper! Sikerült elhagynom a telefonomat. Na mindegy, talán meglesz! Persze, hogy imádkoztam érte!
Addig is: Elkezdtem egy könyvet, ami inspirálólag hat rám, Dutch Sheets, Közbenjáró imádság.
Igen, régebben olvastam. Akkor is inspirált. Most úgy érzem, hogy komolyan szükségem van rá, mer' (maramért is!!!) ahogy Szilvi barátnőm mondja: Az alsó cég működésbe lépett. Vagy valami ilyesmi.

Nna, akkor lássuk, hogy mire jutottam:
Ahogy itt olvasom a könyvet, rámugrott pár ige.

 1. A világ fejedelme... Sheets ír erről, hogy ugyebár Sátán az, aki ugyan nemigen tudna működni itt, ha nem tudna felhasználni embereket, gyengeségeket, stb-t. Ezen azért gondolkoztam el, mer' akkor most Sátán uralkodik, vagy, ahogy eddig tudtam, már le vagyon győzve? Megnézve az igét, itt szerepel: Ján 12:31  Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme: Ján 14:30  Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije; Ján 16:11  Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Ef 2:2  Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
 2. Aztán meg ez: Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, 2 amelyekben éltetek, akárcsak a többi ember — a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet[a] követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. 3 Valamikor mi is mindnyájan közéjük tartoztunk, és a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk. A saját elgondolásainkat törekedtünk megvalósítani, és igyekeztünk elérni, amit a régi természetünk megkívánt. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. 4 Isten azonban telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket, 5 ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony, Isten kegyelme mentett meg minket! 6 Sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. 7 Isten így akarta megmutatni — még a jövendő korszakoknak is — kegyelmének határtalan gazdagságát irántunk, akik a Krisztus Jézushoz tartozunk.  ...Ez nagyon érdekes!
 3. Az övsömör miatt: Ef 5:27  Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
 4. Egy régebbi írás. 


2019. március 13., szerda

Szakdoli, avagy evezz a mélyre

 Nehéz témák foglalkoztatnak. Tk most jutottam el arra a szintre, hogy választanom kell: tovább élem azt a himi-humi életet, mint amit mostanában, hogy mindig a kényelmet választom és azt, ami aktuálisan a jobbnak tűnik, vagy kilépek és elszánom magam azokra a dolgokra, amik engem ugyan háttérbe-, illetve keretek közé szorítanak, de valami egészen értelmes és csodálatos dolog jöhet ki belőle.
Simán választhatom persze, hogy tovább malmozok, de tudom, hogy egyszer megbánom.
Valahogy ez a lelkület áll a himi-humi élet mögött, hogy:
Ézs 22:13 És íme öröm és vigasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!
1Kor 15:32 Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!
Kis dolgok is lehetnek ezek a kilépések és elszánások, pl. :

 • Hozzásegíteni valakit a megbocsátáshoz azzal, hogy megalázom magam, de lehet, hogy ez mégsem kis dolog. Ez a gabonamag halála. Ez krisztusi lelkület.
 • Megitatni, megetetni valakit. Ez is krisztusi lelkület.
 • Befogadni egy gyermeket, mintha Jézust fogadnám be. Ez is alázatot követel. Ez is krisztusi lelkület.

Az az ifjú, aki úgy ment oda Jézushoz, hogy mindent előre tudott, szomorúan ment el Jézustól. Azt hitte "készen van", úgymond "minden le van zsírozva" , aztán rájött, hogy nem.
Máté 19:16 És íme hozzá jövén egy ember, monda neki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?
Máté 19:17 Ő pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
Máté 19:18 Monda neki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy;
Máté 19:19 Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.
Máté 19:20 Monda neki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem?
Máté 19:21 Monda neki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
Máté 19:22 Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.
Máté 19:23 Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába.
Máté 19:24 Ismét mondom pedig nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
Máté 19:25 A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
Máté 19:26 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

2019. március 9., szombat

3+1 dolog


 1. Az empátia. Konkrétan nincs ilyen szó a Bibliában, de olyan van, hogy sírjunk a sírókkal... Nos, mikor magam is megterhelt állapotban vagyok, nem igazán van kedvem másokkal foglalkozni. Viszont azt is észrevettem, hogy mikor másra figyelek, máris kevesebb időm marad a saját sebeimet nyalogatni. 
 2. Ma reggel küldte nekem a YouVersion. Zsolt 119:2 Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
  Nagyon elgondolkodtató. Boldog vagyok? 
 3. Kis dolgok... Este jöttem haza kocsival, és két eset is volt, hogy megrémültem, mert az utolsó pillanatban vettem észre valakit, akit majdnem elütöttem. Egyszerűen nem láttam. Mintha a semmiből ugrott volna elő. Mert nem számítottam rá.  Ijesztő volt... Tanulság: számítani kell rá! 
 4. Róm 6:13 Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
Választhatunk, hogy mire szánjuk rá magunkat:

 • hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, 
 • vagy  igazságnak fegyvereiül az Istennek
 • ???

2019. március 5., kedd

Elfelejtettem....

Botrányos ilyet leírni, kimondani, de ez az igazság, hogy elfelejtettem. Elfelejtettem, hogy mekkora hegyeket mozdított meg már Isten az életemben. Hogy milyen hatalmas. Hogy ma is képes... Hogy milyen csodálatos.
Mi vezetett a feledékenységemhez? Betegség, csüggedés,fizikai és lelki fájdalmak, csalódások, nehézségek.
Egészen elfelejtkeztem arról, hogy Ő erre van szakosodva. Hogy Ő uralkodik. Hogy Ő nem változott meg...

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God

Istenünk egy csodálatos Isten
Ő uralkodik a mennyből
Bölcsességgel, hatalommal és szeretettel
Istenünk egy csodálatos Isten

2019. február 26., kedd

Másodszor is

Róm 4:5 Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul....
Ez a vers nem először jutott eszembe a közelmúltban  és "sajnos" , ami miatt beugrott, azt nem is jelenti. Nekem ugyanis jólesett volna, ha arról szólna, miszerint Isten helyreteszi az istentelent. Azt, aki gonosz volt velem, vagy a szerettemmel. Azt, aki átvert engem, aki szívózik velem, keresztbetesz nekem, illetve szórakozik azokkal, akiket szeretek.
De nem jelent ilyet...
Tulajdonképpen talán nem is "sajnos" , mert, ha így lenne, Isten nem lenne olyan, amilyen, vagyis rendkívül megbocsátó, elengedő, igazságos, szerető, végtelenül jó. Akkor én magam lennék a helyében, és jaj lenne annak, aki velem rossz. És itt már le is lepleződött az én bosszúálló természetem.
Itt kifejtettem, hogy mit jelent a fenti igevers a fenti szóval. Mikor erre rájöttem, nem esett ily rosszul, mint most, úgyhogy nincs mese, térdre fel!... akarom mondani le! Ugyanis a zúgolódás nem használ semmit.

2019. február 20., szerda

Piramisjáték, avagy a gabonamag halála

 Jó. Valószínűleg hülye hasonlatot választottam, de a  címnek mégiscsak érdekesnek kell lennie, nem?
De. Namármost mire gondoltam?
Matekozzunk!
A hozam a gabonamag idézőjeles halálával hányszoros termést fog hozni? Azt olvastam, hogy egy kalász kb. 30-40 magot tartalmaz. Ha annak a 30-40 magnak csak a fele hoz termést és beváltja a hozzá fűzött reményeket, az már csodálatos eredmény. Csak a következő aratásnál 450-500 szem magunk lesz, és így tovább.
Micsoda potenciál!

Más:
Nagyon megragadott az a gondolat, hogy az ószövetségben átnevezett jeles emberek nevébe beépített pár betű Isten nevéből mekkora változást hoztak viselőik életében.
Ábrám-Ábrahám
Szárai- Sára
Jákob-Izráél
  אַבְרָם ('aḇərám)
Ábrám = „felmagasztalt atya"; „felmagasztalás, felemelés atyja”
- Ábrahám eredeti neve
  אַבְרָהָם ('aḇəráhám)
Ábrahám = „sokaság atyja"
- pátriárka, a zsidó nép ősatyja
 שָׂרַי (śáraj)
Szárai = talán „fejedelmeim”- Sára eredeti neve
  שָׂרָה (śáráh)
Szára (Sára) = „hercegnő, fejedelemnő”
- Ábrahám felesége, Izsák anyja
  יַעֲקֹב (jaʿăqóḇ)
Jákob = „sarkot megragadó”; „csapdát állító”
- 1) Izsák fia, Ábraham unokája, Izrael 12 pátriárkájának az apja
2) szimbolikusan Izrael földje
  יִשְׂרָאֵל (jiśərá'él)
Izrael = „Isten harcosa”; „Isten győzedelmeskedik”
- 1) Jákob második neve, amit Isten adott neki Penuélnél
2) Izrael leszármazottai
3) a tíz törzs közös neve Júdát és Lévit leszámítva (Saul idején)
4) az egyesített királyság Dávid idejében
5) az északi királyság neve
6) a babilóni fogság után a megmaradt terület és nép neve
Más:
Mikor azt olvasom, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét, akkor tudnom kell, hogy ez a fegyverzet valójában Istené!
Banális gondolat, mégis mekkora jelentősége és jelentése van.

Más:
Zsolt 118:25 Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!
Ez állítólag a Biblia kellős közepe, és itt olvashatsz róla bővebben. Annyira csodálatos a 118. Zsoltár! Sokmindent egyesít gondolatban, ami újszövetségi embereknek is nagyon áldásos. Itt olvasható az egész zsoltár. 

Our God is an awesome God

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God

2019. február 16., szombat

Időtényező

Nagyon megtetszett ma Isten időhöz való hozzáállása. Azt írja az ige:
Zsid 4:15-16 Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
Ennek néztem kicsit utána. Görögben εὔκαιρος, ον (eukairosz, on)
- jól időzített, alkalmas időben történő, időszerű
Etimológia:
εὖ (eu)
1) jól, helyesen
2) jól van, helyes
3) szerencsésen, boldogan, sikeresen 
ὁ καιρός, -οῦ (ho kairosz, -u) 
1) alkalom, alkalmas / megfelelő idő
2) kijelölt, elrendelt idő(pont)
3) időszak, korszak

Hát, csak ennyi. 

2019. február 13., szerda

Mi az igazság?

Mindig érdekelt a kegyelem kérdése. Az, hogy Isten hogyan gondolkodik róla. Ez a gondolatsor Eichhorn napi szösszenete kapcsán ugrott be.
Hallottam olyan véleményt, hogy Isten annyira kedves, hogy senki sem kerül a Pokolba.
Hallok olyat, ami szerint Isten nagyon szigorú  Melyik az igaz?
Magam is tanácstalan vagyok, én a kettő közé céloznék, és vsz teológiailag is jobban rendben van, hiszen, - ahogy az a Szavak nélküli könyvben is van, - Isten bár jóságos, igazsága miatt mégsem tudja a bűnt büntetés nélkül hagyni. Ezért is halt meg Jézus. Ahogy írva van: Mind a saját fejünk után mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az Örökkévaló az ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit. (Ézsaiás 53,6)
Ezt olvastam Római levél 2. részében ebben a témában:
Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és egész életedet?
Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a fejedre. Ez pedig majd a Harag Napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja.Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet meg. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önzők, és nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt az igazságtalanságot szolgálják, azok Isten haragjával fognak találkozni. Róma 2, 4-8

2019. február 12., kedd

Mindent a helyére

1000 éves sztorik kerülnek elő a családban, csak mert nem került a helyére akkor és ott. A sok elhallgatás, dolgok lenyelése, mind-mind ahhoz vezet, hogy később botrányként kipattanjon. Nem beszélve arról a sok fájdalomról és haragról, amit a köztes időben okozott. Mindig mondom, hogy a szőnyeg alá seprés nem működik. Mit ad Isten, tegnap néhány engem mélyen érintő dolog derült ki. Olyasmi, amivel valaki évekkel ezelőtt engem pocskondiázott, lehúzott, nekem rosszat kívánt.
Mi tagadás, fájt. Ütés betalált, Fekszem a földön, persze csak jelképesen. Mondhatnám fasza!
De a helyére teszem. Nem szépítem, elmondom a mennyei apukámnak, és megbocsátok. Pár óra múlva így már nem fáj a bibi, nem haragszom.
Én se vagyok egy matyóhímzés, amúgy pedig csak a saját döntéseimért és szemétkedéseimért vagyok felelős. Csak a saját szeretetemet tudom szabályozni, néha azt is nehezen. No, és emlékeztetem magamat:
Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.
És én képes vagyok ebből a szeretetből kapni és adni.
Joseph Prince: Hálaadás

2019. február 10., vasárnap

Legszebb gondolatok a héten

 Bár enyhén szomorkás volt a hét, voltak szép pillanatok.
Egy barátnőm mesélt apukája halála előtti látomásáról. Ez nagyon megfacsarta a szívemet.
A bácsi járt a Mennyben, és azt látta, hogy mindenkinek külön ház készült, nem kézzel, nem földi építőanyagokból, hanem igazságból és irgalomból. A házra felírták az új nevét, amit Isten ad neki. Lányának mesélte, hogy látta, az övé (mármint a lányáé) is készül, de az még nincsen meg.  A sajátja viszont lassan elkészül.
Sírok...
Viszont olyan valakiét is látta, akit nem gondolt odavalósinak, ezen elszégyellte magát.
Mamim, hogy elment, már ott lehet. Jó ajándék  hogy álmomban el tudtunk búcsúzni.
Egy pár Ige, ami eszembe jutott ezek kapcsán.:
2Kor 5:1 Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben.
Hós 2:18 És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.
2Ján 1:3 Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
...
Második legszebb gondolat a hetemben, amit lányom mondott nekem, mikor enyhén kiborultam az engem körülvevő világra. Elmondtam, hogy már nem is tudom, hogy valamit nem-e rosszul gondolok?! Egyszerűen nem értem az embereket... Jézus mondja, hogy a ti szívetek keménysége miatt adta Mózes a válólevelet. Mert különben kinyírnátok a másikat... Ezt már én tettem hozzá.
Lányom válasza erre: Anya, nézz az életedre. Nem hiszem, hogy valamit olyan rosszul csinálnál.
Hogy ez hogy lehet? Mikor felment a pumpa a családtagjaimra odaadtam Istennek az egészet. Megbocsátottam. Bocsánatot kértem. Bánkódtam a szívem állapota miatt. A gabonamagnak el kellett halnia, mert különben magára maradt volna. És még valami: Ha valakit szeretni akartam, mert Isten megmutatta, hogy eddig rosszul csináltam, és akartam, hogy ezt érezze is, figyeltem rá, lestem a kéréseit, kikutattam mire vágyik és megszereztem neki. Különösen figyeltem rá. Hogy tudja, nagyon fontos nekem.
És ismét sírok. Ez pedig nem én voltam, hanem a bennem lévő Szentlélek. Mert Isten rehabilitálni akarta az elszenvedett dolgokért. Nem ment 2 perc alatt. Évekig is eltartott. És nem tértem vissza vele kapcsolatban a régi sémákhoz. Legalább 7 éves sztoriról beszélek.
....
Lakatos Vera üzenete
3X hallgattam meg. És hálát adok.
Ezt pedig csak bónuszba találtam. 


2019. február 6., szerda

10 pontos, avagy újra egy hajóban Jézussal


 Összejöttek a dolgok. Nem tudom hogyan, de összejöttek.
Gondolom időben ki kellett volna tálalom, de már ez van. Végig éreztem az elmúlt időszakban, hogy gyűlik a sok nehézség, de valahogy csak néztem bambán, és most megint ott ülök abban a bizonyos hajóban a Genezáreti tavon  és a szél dobál. Jézus meg csak durmol.
Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának neki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És monda nekik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki? Márk 4:37-41 (bocs a veretes Károliért...) 
Ugyanez a történet meg van írva a Máté 8-ban és a Lukács 8-ban is. Szóval így történt  hogy írtam egy kb 10 pontos listát az engem nyomasztó dolgokról. Közben ezt hallgattam. Majd beszámolok, hogy alakult.
Visszanéztem  hogy mikor ültem abban a szélvésztől hányt csónakban. Tanulságos.
Időutaztam
Euphorbia millii
Végül megnéztem ezt a szót görögben: enged / engedelmeskedik. Mármint a szél, és a vihar.
ὑπακούω (hüpakuó)
1) meghallgat, figyel
2) válaszol
3) bebocsát
4) hallgat vkire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad
5) alkalmazkodik

Biztató. Csia úgy fordítja valahol, hogy a szél és a tó is hallgat rá.

Csak szemezgetésre: itt szerepel a szó az újszövetségben:
Máté 8:27 Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.
Márk 1:27 És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?
Márk 4:41 És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?
Luk 8:25 És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki?
Luk 17:6 Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.
Apcs 6:7 És az Isten igéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.
Apcs 12:13 És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány méne oda, hogy hallgatózzék:
Róm 6:12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
Róm 6:16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
Róm 6:17 De hála az Istennek, hogy [jóllehet] a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
Róm 10:16 De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
Ef 6:1 Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz.
Ef 6:5 Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;
Fil 2:12 Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
Kol 3:20 Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
Kol 3:22 Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
2Thess 1:8 Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.
2Thess 3:14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön.
Zsid 5:9 És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,
Zsid 11:8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
1Pét 3:6 Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...