Keresés ebben a blogban

2019. szeptember 20., péntek

Érdekes, legalábbis nekem

Egy prédikációt hallgattam, (Greg Opean, Golota) ami nagyon elgondolkodtatott, mégpedig azon, hogy kell-e a bűnbánat, bűntudat Isten feloldozásához.
Lássuk csak!
Először ott járunk Simon farizeus házában. (Luk 7,36-tól) Klasszikus sztori, bibliaolvasó emberek mind ismerik, egy asszony (prosti) ott sír Jézus lábára, és Simon bármilyen istenfélő életet élt addig, Jézus a nő megnyilvánulását az övé fölé emeli.
Hoz is egy példázatot az adósokról, és ugyebár kijön az egyenlet, hogy akinek többet engedtek el, az jobban szeret.
Itt, ebben a példában ugye meg tudjuk indokolni Jézus felmentését azzal, hogy a nő bánta bűneit.
Ámde Greg hoz egy másik példát, amiben a házasságtörés közben tetten ért asszonyt lökik elé. (János 8) Ekkor szó sem volt önként Jézus elé zarándoklásról. Lebukás volt ez kérem vastagon.
Akkor most felteszem a kérdést ismét:
Kell-e a bűnbánat, bűntudat Isten feloldozásához? Nem tudom a választ, és, ha tudnám se biztos...
...
 • Jézus nem kezeli ezt a nőt úgy, mintha mi sem történt volna. 
 • Nem mondja, hogy jól van, csak így tovább! 
 • Meggátolja a többi ember felette való bíráskodását. 
 • Ír valamit a porba, valaki szt a Jer 17, 13 alapján. 
 • Végül csak annyit mond, hogy menj el, és többet ne vétkezz!
 • És - ez már csak 1 gondolat tőlem, - a nőnek lehetőséget ad arra, hogy szembesüljön a saját szívével, a saját indulataival, és felkínálja a szabadulást ezáltal, hogy kap új esélyt.
Nem mellesleg a saját tapasztalatom az, hogy szívbeli változást csak Isten Lelke adhat. Nem a megszégyenítés, nem a magunkra erőltetés, nem a börtön, nem az a valami, ami ránk van erőltetve. 

2019. szeptember 18., szerda

A birodalom visszavág

... asszociáltam a szóra az alábbi igeversről.
Péld 25:28 [Mint] a megromlott és kerítés nélkül való város, [olyan] a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén!
Kiegészíteném. A nő is....
A birodalom szó héberben:
  ‫מַעְצָר‬ (maʿəcár)
- korlát, visszatartás

Megromlott: ‫פָּרַץ‬ (párac)
- A) Kal
1) leront, lerombol
2) szétszór (ellenséget)
3) szétszóródik, elszéled
4) növekszik (számban)
5) bőségesnek lenni,; árad, túlcsordul
6) kitör, áttör, betör
7) unszol, sürget, kényszerít
B) Nifal
gyakorinak, elterjedtnek lenni; esetleg: áttörik
C) Pual
leromboltatik
D) Hitpaél
elszéled, elszökik

Spoiler...

SZNI tanulmány
Olvasható az alábbi linken...

2019. szeptember 17., kedd

Elidegenedve

"Elidegenedve"
Ez a szó járt a fejemben, és Rákerestem a kedvenc könyvemben, érdekes dolgok jöttek ki.
Jelentése görögben:
ἀπαλλοτριόω (apallotrioó)

1) elidegenít
2) passzív alak: elszakad, elhidegül; távol áll vmitől
Még érdekesebb az, ahol előfordul. 
Nem akarok elidegenedni Istententől! 

2019. szeptember 16., hétfő

Egy refi, egy katkó, meg egy bapti

Egy refi, egy katkó, meg egy bapti. (Magyarul: egy református, egy katolikus, és egy baptista.) Jó kis csapat, nem?
Ezek lennénk mi, két barátnőmmel. Na jó, Szilvi bapti is, nem csak katkó.
És, hogy mi a közös bennünk?
Az, hogy egyformán ragaszkodunk Istenhez. Azért ez leront egy-két falat!
Ja, és

 • rendszeresen hallgatjuk a Szabkeréket, (Ez volt a slusszpoén!) 
 • Van egy közös messenger csoportunk, 
 • Küzdünk a házasságunkért, (biztatjuk egymást, hogy ezt ne a férjünkkel tegyük.) 
 • A hitünkért,
 • Az egészségünkért, 
 • A gyereinkért.
 • Imádkozunk.
Én mondom, jó kis csapat vagyunk. 

2019. szeptember 15., vasárnap

Ijesztő alternatíva

Nem is tudom kit, vagy mit hallgattam, de az biztos, hogy egy Jézus és a farizeusok közötti párbeszédet idézett a János 8-ból, és megdöbbentem. A kiválasztott nép jeles képviselőihez beszélt Jézus.

 • Azt mondja, hogy nem kíváncsiak rá, pedig közel hozta nekik Istent. 
 • Azt mondja, hogy nem kérnek belőle. Hiába keresik az írásokban, nem jönnek rá, pedig az írások róla szólnak.
 • Meg azt is, hogy: A ti atyátok a Gonosz! Ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét: mert hazug, és a hazugságok forrása.

János evangéliuma 8:44 EFO

2019. szeptember 13., péntek

Hmm

Szinte koppannak a szavak Joseph Prince szösszenetében, amit imígyen bemásolok ide az ahitatok.hu oldalról. 
Tegnap ez igencsak elgondolkodtatott. Sőt azon még tovább is mentem gondolatban, hogy azért Mária is bekerült a családfába az engedelmes szolgálóleány mivolta miatt.

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Négy asszony kerül említésre Jézus családfájában (ld. Máté 1:1-16). Érdekes módon sem Sárát, sem Leát vagy Ráhelt, és még egyetlen pátriárka feleséget sem találunk ebben a sorban. Hellyettük viszont ott van Támár, Ráháb, Ruth és Betszabé (Úriás felesége). Olyan asszonyok, akiknek az erkölcsi háttere, úgymond, megkérdőjelezhető.

Támár csalással rászedte, majd behálózta apósát, akitől gyermeke született. És mégis az ő vérvonalából, Júda törzséből, származott a Messiás (1 Mózes 38). Ráháb pogány prostituált volt Jerikóból, aki hitre jutott Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében (Józsué 2:1-21). Ő lett Boáz anyja, aki később Ruthot vette feleségül (Ruth 4:13).

Ruth erkölcsileg kifogásolhatatlan volt. Azonban, moábitaként, pogánynak, azaz tisztátalannak tekintették. Mégis ő lett Dávid nagyanyja (Ruth 4:13-17), Dávidé, akit a zsidók a legnagyobb királyuknak tartanak. Betszabé házasságtörést követett el Dáviddal (2 Sámuel 11:4). Később, ő adott életet Salamon királynak (2 Sámuel 12:24), akinek a királyi ágából származott Jézus.

Mit akar ezzel Isten üzenni?

Azt, hogy Ő nagyobb, mint a bűneink – ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem (Róma 5:20). Az ő kegyelme nagyobb, mint a bűneink, így, amikor a világ alkalmatlannak tekint minket, Ő akkor is alkalmassá tud minket tenni, hogy befogadjuk az áldásait. Azt is üzeni, hogy Ő a „sok esély” Istene. Ezeknek az asszonyoknak a történetei azt példázzák, hogy, még ha a saját hibánkból is kerülünk bajba, akkor sem jelenti azt, hogy ezek a hibák végzetesen és visszavonhatatlanul megpecsételik a sorsunkat. Amikor Hozzá fordulunk, akkor Ő megváltoztatja a szituációt, mígnem meglátjuk az Ő dicsőségét, amint megnyugszik rajtunk.

Végül, Isten azt is üzeni, hogy Ő a természetfeletti pozicionálás Istene. Amikor minden földi kapcsolatunk kimerült, ha Hozzá fordulunk, Ő meg fogja találni a módját annak, hogy a rossz helyzetünket áldássá változtassa.

Ne a természetes körülményeidre nézz hát, amik elcsüggesztenek, hanem bízz Abban, Aki megmenti életed a pusztulástól, szerető kedvességgel és kegyelmének, irgalmának gyengédségével koronáz! Bízz Abban, Aki alkalmassá teszi az alkalmatlant!

2019. szeptember 11., szerda

Napok óta...

Aztán meg találtam
ezt a képet... 
Napok óta gondolkodom a Szeretethimnuszról. Hogy is mondja Pál apostol?
1 Kor 13, 4-7 Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.

Az is igaz, hogy ezen nem gondolkodni kell, hanem megélni. Ami még a slusszpoén, hogy időnként elvárásként támasztjuk ezt másokkal szemben, de mi nehéz szituációkban nem vagyunk képesek rá.
Az is igaz, hogy ez a mérce, az etalon, a minta.
És az is igaz, hogy Istentől jön, sőt még meg is tudja adni.
Kérni kell, tudod ez a szabály..., ahogy Pintér Béla énekelte.
Tudom! Kérem!
Az én dolgom, az én dolgom... - Hogy egy klasszikust idézzek. (Thank You Zsozsó!)
Fordítsuk le nekem magyarról magyarra:
Nem haragszom meg, ha... Vagy, lehet, hogy megharagszom, de nem vétkezek. Este odaadom az egész szarságot Istennek.
Megbocsátom az ellenem elkövetett dolgokat. A vélt és a valós sérelmeket.
Oksa, mindjárt! Elméletből ötös, leülhetsz!

2019. szeptember 8., vasárnap

Elesés

Mit össze kerestem ezt a szót, naná, hogy Csia bácsi használta.
És a Miatyánkban van.
Durva, amit mond.
Engedd el tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak! Ne vígy bennünket kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból!
Ha ugyanis elengeditek az embereknek eleséseiket, nektek is elengedi mennyei Atyátok azokat. De ha ti nem engeditek el az embereknek, nektek sem fogja elengedni Atyátok a ti eleséseiteket.
Máté 6:12-‬15

Emlékszem egy esetre, mikor már hetek óta kínlódtam valamivel. Tk kimondom: a gyermekemmel kapcsolatban.
Egyszerűen nem értettem, hogy tehet valamit, ami az én értékrendemmel ütközött. Mer' bizonyára én vagyok az etalon, mi?
Emlékszem épp Lakatos Vera prédikációját hallgattam mosogatás közben, és azt mondta a kegyelemről, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok tovább!
Annyira eltalált, hogy a szívem mélyéből elkezdtem sírni. Ilyen, mikor Isten szíventalál.
Már tudtam hogyan tovább.
Továbbadtam a kegyelmet, amit én kaptam Krisztus miatt. Azért, mert szeretett, és az én bűneimet magára vette. Anélkül, hogy kiérdemeltem volna. Ennyi egy kapcsolat rendeződése.
Itt egy hasonló.

Ez pedig 1 másik, igen régi szerzemény. 

2019. szeptember 7., szombat

Ekkora mekkora

A Józsué Könyve tanulmányozása kapcsán újra feljött bennem ez a kérdés: Mekkora helyet birtoklunk szellemileg, és mekkorát lehetne?
Józsuénak ez mondta Isten:
Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek.  A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa.
Józsué 1:3‭-‬4
Akkor tehát mit ígért Mózesnek?
Tietek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek. A pusztától a Libánonig, és a folyamtól, az Eufrátesz folyamtól a nyugati tengerig terjed határotok.  Senki sem állhat meg veletek szemben. Rettegést és félelmet kelt Istenetek, az Úr, az egész országban, ahova csak léptek, ahogyan megígérte nektek. Nézd, én ma áldást és átkot adok éltek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek.
5Mózes 11:24‭-‬27
Akárhogy nézem, ez hatalmas terület. Ezzel szemben a mai Izrael területe nagyon kicsi.
Valami hasonlóra asszociáltam John Eldredge szösszenetet kapcsán. 
Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem előtt kell tartanunk, hogy bármilyen károsodás érte a belső lényünket, a gyógyító ima lényege mindig az, hogy Jézus jelenlétét bevigyük a sérült helyekre:
„Jézus, kérlek, gyere be a fájdalmam, veszteségem, sérülésem helyére és gyógyíts.”
Oswald Chambers, aki oly mélyen és elegánsan írt az imáról, radikális kijelentést tett: „Az ima elsődleges célja nem az, hogy válaszokat nyerjünk Istentől.” Most mondhatnánk: „te jó ég, ha nem ez, akkor micsoda?” Akkor mi a célja? „Az ima tökéletes és teljes egység Istennel.” Hatalmas igazság rejlik ebben.
Az Istennel való egység a létezésünk célja. Nem csak arról van szó, hogy hiszünk Istenben, bár hinni Benne még mindig jobb, mint nem hinni. Nem is csak arról van szó, hogy bízunk Istenben, bár ez sokkal jobb, mint ha csak hiszünk Benne. Sőt még nem is csak arról van szó, hogy dicsőítjük Istent, bár ez már egy még magasabb szint.
Az emberi lélek az Istennel való egységre lett teremtve. Jézus azt tanította, hogy ugyanarra az egységre lettünk teremtve, ami közte és az Atya közt volt. Erre lettünk alkotva. Az ima elsődleges célja, hogy ebbe vigyen bele minket, hogy az Atya közelebb vonjon minket Magához, hogy kiöntsük a lelkünket Neki, azért hogy képesek legyünk elfogadni szívét felénk.
Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben…” (János 17:21, EF)

2019. szeptember 4., szerda

Khairó

Az egyik kedvenc szavam, és érzésem az öröm.
Több helyről jöhet, az igazi, a hamisítatlan Istentől jön. Még pontosabban a Szentlélektől.
"Róm 14:17 Mert az Isten országa (...) igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm."
Görögben: χαίρω (khairó)
1) örül, örvendezik, vidám, jókedvű
2) örömét leli, kedve telik vmiben
3) felszólító módú alakja üdvözlésként (találkozáskor, búcsúzáskor; levélben): Üdvözletem! Üdvözöllek! Szervusz! Jó egészséget!

Azon töprengtem, hogy vajon maradandó békesség és öröm származhat e "testtől, földtől, vagy Ördögtől?"
Jakab mondja a levelében hogy vannak bölcsességek innen is, onnan is, de melyiknek mi a gyümölcse?

Ki a bölcs és tapasztalt férfi köztetek? Nemes magaviseletéből mutassa meg szelíd bölcsességgel a tetteit. De ha keserű irigység tölt meg, és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Nem felülről száll alá az ilyen bölcsesség, hanem földi, lelki, ördögi az.
Jak 3, 13-15. Csia

2019. szeptember 3., kedd

Upsz

Naná, hogy Szabker Debrecent hallgattam!
Naná, hogy jó volt.
Két magyarázatot hallottam mostanában erre az igére:
Máté 17:15-21 És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajon meddig leszek veletek? vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nekem. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának neki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig monda nekik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által.
Nos az első - (nem Zsozsóé) bármennyire is tetszett először, - nem állta ki a próbát. Azt magyarázta ugyanis, hogy a hitetlenség távozik el könyörgéstől és böjtöléstől. Én úgy véleem, hogy ez a kijelentés a gonosz szellemről szólt.
A másik, Zsozsótól (thank you) sokkal jobban tetszett. Szeretlek benneteket!  A link alatt meg tudjátok hallgatni / nézni.
Én is újra meg fogom hallgatni, hogy jól értettem-e.
Nekem most azt jelentette, hogy a tanítványok elbízták magukat, és elfelejtkeztek arról, hogy Jézusra mindig szükség van.

2019. szeptember 1., vasárnap

Messiás

Akit még sokan várnak.
Igazából maga a szó azt jelenti felkent. Mármint olajjal. Az egész Ószövetségben rengetegszer használják ezt a kifejezést királyokra, papokra, prófétákra. Emlékezzetek pl Dávidra.
Az Újszövetségben Jézus a Felkent, Csia bácsi következetesen így is fordítja.
Jézus neve héberül Józsué. יְהוֹשֻׁעַ‬ (jəhôšuʿa)

Jehósua, Jósua (Józsua, Józsué) = „az Úr a szabadulás”
יְהוֹשֻׁעַ‬ (jəhôšuʿa)
Jehósua, Jósua (Józsua, 
Józsué) = „az Úr a szabadulás”

2019. augusztus 31., szombat

Istentől tanítva

Mit jelent az, hogy Istentől tanítottak leszünk?
A férjemmel volt egy nagyon intenzív időszakunk, mikor közvetlenül tanított minket Isten arra, hogy megbecsüljük egymást. Ahogy a Biblia írja Isten népéről, hogy
 Jer 2:3 Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje; akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támada rájuk, azt mondja az Úr.
Nnna szóval, mikor egyikünk borsot tört a másik orra alá, Isten beavatkozott. Közvetlen! Csak úgy jellemzem ezt az időszakot, hogy a Felkent békessége volt a versenybíró a szívünkben. Kicsiny csodák, melyek mint azt bizonyítják, hogy az Örökkévaló velünk van.
Ján 6:45 Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.
Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
Jer 31:34 És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.


2019. augusztus 30., péntek

Ki kezd? Ki? Ki lesz az első?

Talán sokatok számára ismerős a címben szereplő kérdéssor.
Igen, az Esőemberből idéztem.
Amire gondoltam ez alatt: Romlott világunkban akarva-akaratlan elhelyezünk egy pár ütést öv alá néhány felebarátunknak, (értsd: hozzánk közel álló személynek). A ki kezd kérdés arra vonatkozik, hogy mikor kezdődik effektíve ez az ütésváltás? Mint a régi viccben, mikor a gyerek úgy meséli el otthon a verekedést, hogy Pistike visszarúgott.
Igazából ez ennél sokkal régebbre nyúlik vissza, kb. akkor kezdődött, mikor a kígyó elhitette Évával, hogy egye csak meg azt a gyümölcsöt, nem lesz baj, sőt!
Ez kérem kurvára szomorú!
Reménytelennek tűnhetne a küzdelem, ha nem segített volna rajtunk Isten, így szándékos és szándéktalan (alias ösztönös) szemétségeinket rá tudjuk tenni.
Ahogy énekeljük abban a régi dalban:
Két kezem Rád teszem,
Ártatlan, szent Bárány,
Hogy legyen Rajtad bűnterhem,
S elvedd véred árán.
...
32 Ha bárányt hoz vétekáldozatul, hibátlan nőstényt hozzon. 33 Tegye kezét a vétekáldozat fejére, és vágja le vétekáldozatul azon a helyen, ahol az égőáldozatot szokták levágni. ... Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést, vétkéért, amiben vétkes, bocsánatot nyer. (3. Mózes 4.)

Egy régebbi, konkrétan a dalról ... 
És még egy... 

2019. augusztus 27., kedd

Új bejegyzés

 Vannak megtanulható dolgok.
Blogíráskor már tudom a lépéseket, mikor képet teszek fel, mikor linket illesztek be, mikor idézek valahonnan.
Vajon ilyen az élet is?
Megtanulható? Ha én így, vagy úgy teszek a férjemmel / gyermekemmel / apámmal / barátommal, akkor ez és ez fog történni? Sőt, lehet, hogy a tetteim hatással vannak a barátom barátaira is?
Nem tudom, de, hogy abban van ráció, amit Jézus mondott, vagyis kősziklára kell építkezni, az tuti! Az olyan biztos, mint ahogy most itt ülök! Mert a szél, az eső, a vihar, az árvíz jönni fognak, bele fognak ütközni az épületbe, és ha rossz volt az alap, összedől.

Máté 7:24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
Máté 7:25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
Máté 7:26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:
Máté 7:27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
 +1 régi

2019. augusztus 19., hétfő

Kürtős kalács

1,50 kg liszt
4 dkg  sima élesztő (Pennys)
5,5 dl tej (langyos)
15 dkg cukor
18 dkg vaj (olvasztva)
5 db tojás
1 kávéskanál só
Citromhéj
Ízesítés ízlés szerint:
fahéjas cukor, vaníliás cukor, darált dió, kókuszreszelék, darált mogyoró, stb

Sajátos chevap
2 kg pulyka darálthusi (Aldis)
2 cs paprikás hagymás fűszerkeverék
Kb 2 dl víz.

2019. augusztus 18., vasárnap

Úrvacsora

Nemrégiben hallottam egy tanítást Jézus elárulásával és megbocsátásával kapcsolatban.
Egyáltalán arról, hogy mennyire fájhatott neki minden egyes mozzanat, ami a keresztre feszítése előtt történt és utána mennyire nagylelkűen engedte el az egész dolgot.
Nem igazán lepte meg az ember.
Alkalmam nyílt egy kissé együttérezni Vele, és ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy valójában elárultak-e, mérhetetlenül fájt. Ellenben csodálatos ajándéknak tekintem, hogy nincs bennem neheztelés. Természetesen ehhez elengedhetetlen, hogy jól-, vagyis Isten akarata szerint kezeljem a kérdést.
 • Fáj, vagy sem, annak kell elmondani, akit érint.
 • Nem lehordani az illetőt, de elmondani mit érzek, mit feltételezek, és mindez milyen hatással van rám.
 • Esélyt adni magyarázatra. 
 • Meghagyni a lehetőséget bármilyen válaszra. 
 • Elfogadni, nem kizárni...
Ez kérem férfimunka a javából!... vagyis mit beszélek! Dehogy férfimunka! Isteni természet. Köszönöm. 

2019. augusztus 8., csütörtök

Kincs ami VAN

Rég öntöttem ki a szívem Istennek.
Ma megtettem.
Komplett kis lista volt, majd referálok a hatásairól és ilyenek.
Amúgy hallgattam valamit, ami annyira, de annyira inspirált.
Íme:

2019. augusztus 2., péntek

Hmm

Ha dicsekedni akar,
    hát azzal dicsekedjen,
    hogy igazán ismer engem,
tudja, hogy én vagyok az Örökkévaló,
    aki hűséges szeretettel, igaz ítélettel,
    igazságosan kormányozom a föld lakóit,
mert ezekben telik kedvem”
    — mondja az Örökkévaló.
Jer 9, 24

Mert öröktől fogva senki sem hallott ilyet,
    híre sem jutott fülébe,
nem látott más Istent kívüled,
    aki ily nagy dolgokat tesz a benne bízókért!
Ézs 64,4

Mert senki sem ismerheti a másik ember gondolatait, csakis az illető saját szelleme, amely benne lakik. Ugyanígy, Isten gondolatait sem ismeri más, csak Isten Szelleme.
1Kor2, 11

2019. augusztus 1., csütörtök

2019. július 31., szerda

Protekció


A fogalom jelentése:
protekció (főnév)
1. Befolyásos személy támogatása közbenjárása, illetve saját személyes befolyás, kapcsolat érvényesítése egy személy, ügy érdekében; megadott segítség, amely előmozdít egy célt, ügyet, fejlődést vagy megoldást; pártfogás. (...) 
Eredet [protekció < latin: protectio (oltalmazás) < protego (előle befed) < pro (elől) + tego (fed, takar)]

Miért jutott ez most eszembe?
El kell intéznem valamit, be kell jutnom egy Szakrendelésre mondjuk. Ez ma Magyarországon csodával határos, hogy nem november nyolcvanadikára kapják mondjuk időpontot. Amikor telefonálok, hogy kezdem? Ez és ez vagyok, innen és innen. Erre aztán esetenként a vonal túloldalán kissé készségesebbek lesznek, (vagy nem...)
Képzeljük el, hogy így kezdeném:
 - A magasságos Isten szolgája vagyok...
Tutira fogadnak!
:) 

2019. július 30., kedd

1-2 banális megállapítás...

Tudom nagyon egyszerű gondolatok, mégis ez jár az eszemben...
 1. Ádám és Éva ismerte Isten szavát. 
 2. A régi természet nem akar, de nem is képes engedelmeskedni.

Sokszor képzelem el azt a felhőtlen kapcsolatot, azt a bizalmat, amivel viseltettek egymás iránt ott az Édenben. Milyen csodálatos lehetett! Ismerték Isten hangját, szavait, mégis bedőltek a Sátán hazugságának.
A 2-es pontról pedig kissé megfordítva a gondolatmenetet azt mondom, hogy tud-, és akar is engedelmeskedni Istennek.

2019. július 26., péntek

2 ige

Jézus ezt mondta: Ha a legfőbb gondotok, hogy magatokkal foglalkoztok, sosem találjátok meg magatokat. De, ha megfeledkeztek magatokról és rám néztek, akkor magatokat és engem is megtaláltok. Máté 10, 39
1Pét 1:4 Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,

2019. július 21., vasárnap

Könyörület

 Szokatlan szó, Károli hozza így, 28X szerepel az Újszövetségben.
Én is többször írtam már róla, pl. itt, meg itt.
Rick Warren, a Napremény blogban csinál most egy sorozatot ezzel kapcsolatban, onnan az ihlet.
 „Isten megáldja azokat, akik irgalmasok, mert hozzájuk irgalmas lesz” (NLT fordítás).
Vagy, hogy a közismertebb módon idézzem:
Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
A görög kifejezés: ἐλεέω (eleeó)
1) szánalmat érez, sajnál, megkönyörül
2) passzív alak: irgalmasságot nyer, könyörületben részesül
Itt is ez a szó szerepel:
Máté 18:33 Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
Egyenlőre maradok a hümmögésnél, és ennél a dalnál.

2019. július 14., vasárnap

Tudjuk Ki

Jó múltkor azt a bizonyos részt olvastuk a Bibliában, amikor Skéva fiait megtámadták a démonok. Valakik viccesnek találták, de én nem. Egyáltalán nem mulattat, ha vereséget szenvedünk egy szellemi harcban.
Ha veled megtörtént, akkor te se nevetsz.
A Harry Potterből oly jól ismert szereplő, Akivel végig csatáztak, Ő a címben szereplő, de én persze nem Voldemorthra gondolok, csak mindig ez a kifejezés jut eszembe A 2 Korinthus 2, 11-ről:

Hallottam is hajnalban egy értekezést a traumákról, és ezt is ide sorolták. A következő könyv, amit el fogok olvasni, arról szól, hogy hogyan lehet tettenérni legyőzni Őt, illetve munkatársait. (Itt letölthető
Érdekes, hogy tk már le van győzve Jézus által, mégis szerephez juthat egyének, családok, városok és országok életében, mert gyakran megtörténik ez is.
Még szerintem jelentkezem ezügyben. 

2019. július 2., kedd

Apodidómi

... Még ezt így egyben nem is gondoltam át...

Akkortájt így szólt Jézus tanítványaihoz: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki lelkét meg akarná menteni, el fogja veszíteni, ha pedig valaki érettem elveszítené lelkét, meg fogja találni azt. Ugyan mi haszna lenne az embernek abból, ha az egész világot megnyerné, lelke pedig kárba veszne? Vagy mit adhat majd az ember cserébe a lelkéért? Mert kell, hogy az ember Fia eljöjjön angyalaival Atyjának dicsőségében, s akkor kinek-kinek megfizet majd cselekvéséhez mérten.
Mt16:24‭-‬27 CSIA
https://bible.com/bible/526/mat.16.24-27.CSIA
 ἀποδίδωμι (apodidómi)
1) odaad, átad, kiad, visszaad
2) visszafizet; (fogadalmat) teljesít
3) viszonoz, megfizet
4) elad

(Ógörög 1.)

Ez a szó, hogy megfizet, kissé pejoratívnak tűnik. Ami meglepő, hogy a 18-ban milyen sokszor fordul elő. 6X

A 25, 26, 28, 29, 30, 34es versekben.
--------------------

2019. június 29., szombat

Mára 2X-es védelem

Ám kelj fel! Állj a lábadra! Hisz éppen avégett jelentem meg neked, hogy téged előre kezembe vegyelek, és szolgaként és tanúként használjalak annak hirdetésében, amit láttál, s amiért még megjelenek neked. Ugyanakkor meg foglak menteni téged a néptől és ama nemzetektől, melyek közé téged küldelek, hogy szemüket megnyisd, hogy sötétségből világosságra térítsd őket, sátán fennhatósága alól Istenhez, hogy a belém vetett hit által elvehessék vétkeik bocsánatát és örök részt a megszenteltek között.
Apcs 26:16‭-‬18 

Parafrázis...

Nnna, kiről van szó??? 
Igaz, hogy hétköznapi gyenge emberi lény vagyok, de nem emberi elgondolások és módszerek segítségével nyerem meg a csatáimat.
Isten hatalmas fegyvereit használom, nem az emberek által készítetteket, és ezekkel döntöm le az ördög erősségeit. Ezek a fegyverek képesek lerombolni minden Isten ellen felhozott büszke okoskodást, és minden olyan falat, amely megakadályozza az embereket abban, hogy megtalálják Istent. Ezekkel a fegyverekkel lázadókat tudok elfogni és vissza tudom hozni őket Istenhez, és olyan emberekké tudom őket változtatni akiknek szíve vágya hogy Krisztusnak engedelmeskedjék.

A 2 Korintus 10, 3-6 alapján.

2019. június 27., csütörtök

Fotiszmosz

... akikben e kor istene vakká tette a hitetlen gondolkodást, hogy a Krisztus dicsőséges örömüzenetének fénye, aki Istennek képe, rájuk ne ragyoghasson. (...) Mert az Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő, aki szívünkben is világosságot gyújtott annak a dicsőséges felismerésnek sugároztatására, mely Istennek a Krisztus orcáján megjelenő fénye.
2 Kor 4:4‭, ‬6 (Csia)


 ὁ φωτισμός, -οῦ (ho phótiszmosz, -u)
- fényesség, világosság; megvilágítás

2019. június 25., kedd

Megragadni


... na, nem úgy, mint ragasztó, hanem mint megfogni, és kapaszkodni valamibe.
Ki ebbe, ki abba.
Én speciel

 • Jézus ruhájába,
 • Isten jelenlétébe
 • Az üdvösségembe...
ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai)
1) megragad; hatalmába kerít
2) gondját viseli, pártját fogja, felkarol
3) megtámad (beszédben); kifogásol, ellenvetést tesz

2019. június 24., hétfő

Okoskodás

2Kor 10:5 Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
Mi az okoskodás?
Idézem:
Ez a logiszmosz magába foglalja a filozófiákat (a hivatalosan meghatározóakat és a névtelen személyes életfelfogásokat is), a vallásokat, a humanizmust, az ateizmust, a hinduizmust, a buddhizmust, az iszlámot, a fajgyűlöletet, az intellektualizmust, a júdaizmust, a materializmust, az elutasítottság gyökereit, a perverziót bármit, ami az
embert arra készteti, hogy egy bizonyos módon gondolkozzék.


2019. június 21., péntek

Különleges védelem

Olvashatunk a Szentírásban arról, hogy az Örökkévaló népe iránt való szeretetétől vezérelve gyakran megvédte övéit és bosszút állt értük.
Jer 2:3 Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje; akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támada rájuk, azt mondja az Úr.
Ilyen alkalmakat kerestem az életemben.
Téged is biztatlak erre!
Egyenlőre időszűke miatt ennyi.

2019. június 20., csütörtök

Részlet

Az imádkozás mindkét oldalát akkor látjuk, ha látjuk Jézus
mindkét oldalát.
Akkor megértjük, hogy szükség van könyörületre, törődésre, gondoskodásra, együttérzésre, és az emberi életekben zajló dolgok átérzéséből fakadó mély fájdalomra és gyötrődésre. Akkor megtanuljuk a
harag helyét és idejét, látva, hogy a Sátán fortélyai sikeresen
pusztítanak; a felháborodás idejét és helyét, mivel
olyan területekre hatol be, amelyek jog szerint Krisztushoz
tartoznak; a bátorság helyét és idejét, amikor a démonok
hordái felfedik jelenlétüket; a támadás helyét és idejét, ami-
kor a Szentlélek előretörésre indít.
Részlet Jack Hayford, Prayer is invading the impossible című könyvéből.

2019. június 16., vasárnap

Véletlen?

 Jó, tudom, baromi lassan olvasok, de közben ezer más dolog is van, úgyhogy bocsi.
Folytatva tegnapiakat, inspirálódva Dutch Sheets által... Állítása szerint semmi sincs véletlen. Idézem:
Néha, mintha találomra próbálkoznánk, mintha véletlenül kellene belebotlanunk egy-egy helyzet megoldásába. (...) Valójában nem is véletlen történik ez, mert ami számunkra véletlen, a Segítőnk, Szentlélek számára nem az. (...) Ő éri el, hogy imáink a megfelelő személybe, vagy a megfelelő helybe botoljanak bele, a megfelelő módon, a megfelelő  időben, és előre mozdítsák Isten akaratát az élet minden területén. És ennek éppen így kell lennie!
Halleluja! Tehát akkor vsz sima ügy, hogy miért vesznek körül csupa egyforma esetek, széttört házasságok, zátonyra futott kapcsolatok, életközépúti válságok, megváltatlan életek, stb.
Példának hozza Jákob bételi randevúját. Az se volt véletlen. Bár lehet, hogy Bétel ott lett, ahol Jákob lehajtotta a fejét.
(1Mózes 28) 10 Jákób tehát útnak indult Beérsebából Hárán felé. 11 Mikor beesteledett, keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt, a feje alá tett egy követ, és elaludt. 12 Ekkor álmot látott: egy hosszú lépcsőt, amely a földről egészen a mennybe vezetett. A lépcsőn Isten angyalai jártak föl és alá. 13 A lépcső mellett maga az Örökkévaló állt, és ezt mondta neki: „Én vagyok az Örökkévaló, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Neked és leszármazottjaidnak adom a földet, amelyen fekszel. 14 Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, északra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét általad és leszármazottjaid által. 15 Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam!” 16-17 Mikor másnap reggel Jákób fölébredt, megijedt. Azt mondta magában: „Bizony, itt van az Örökkévaló, és én nem is tudtam! Milyen félelmetes ez a hely: Isten háza és a menny kapuja!” 18 Azután fogta azt a követ, amelyen aludt, felállította, majd olajat öntött rá. 19 Azt a helyet pedig elnevezte „Bételnek”, vagyis „Isten Házának”. A közelben volt egy város, amelyet régebben Lúznak neveztek.
20 Akkor Jákób fogadalmat tett: „Ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, gondoskodik ételemről és ruhámról, 21 hogy békességben térhessek vissza apám házához, akkor az Örökkévaló lesz az én Istenem! 22 Ez a kő pedig, amelyet emlékoszlopul fölállítottam, Isten Háza lesz. S ezen felül mindenből, amit nekem adsz, a tizedrészt neked adom.”

2019. június 15., szombat

A "kell" misztériuma

Fenti idézet Dutch Sheets, Közbenjáró imádság című könyvéből való
 Dutch Sheets előzőekben említett könyve a Szellem által imádkozás témakörét tárgyalja éppen.
Ez a témakör mindig izgatott. Az igerész:
Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért.  ... Újfordításban: Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.(Róma 8, 26-27)
Rávilágít, hogy a kellene" szócska jelentése görög alapján δει̑  (dei)
1) kell, szükséges
2) szükségszerű
3) illik
4) kellene, kellett volna

A teljesség igénye nélkül pár gondolat:
 • Mindig nagyon érdekelt ezzel kapcsolatban a mit akar a költő című dolog. Tk teljesen belevonja a nyelveken imádkozást, ami nagyon érdekes, ugyanis egy titok, egy misztérium.
 • Eszembe jutott ezzel párhuzamban Jakab kijelentése, hogy Kéritek, de nem jól kéritek. Azért kéritek, hogy saját kívánságaitokra költsétek. A görög szó δαπανάω  (dapanaó) 1) pénzt kiad, rákölt, viseli a költségeket; 2) elkölt, elpazarol, elpocsékol. Elég kifejező, főleg az utóbbi....  Nagyon kívántok megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg. Ezért gyilkoltok, irigykedtek, és mégsem tudjátok megszerezni, amit annyira akartok. Veszekedtek és harcoltok, mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy, ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg, mert nem a helyes indítékkal kéritek, hiszen önző módon a saját kívánságaitokat akarjátok kiszolgálni vele.” Lásd Jakab 4, 2-3 ...itt
 • Nem lehetséges, hogy ez a különbség a Szentlélek és a test által mondott imákban??? Ha ez így van, akkor pontosan ég és földnyi a távolság a kettő között.


2019. június 10., hétfő

Mit kíván a te Istened?

Nem először látom meg, hogy Jézus Mikeást idézte.
Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.
Mikeás 6:6‭-‬8 HUNB
https://bible.com/bible/1239/mic.6.6-8.HUNB

2019. június 8., szombat

Szeretném ezt elmondani!

Olvastam egy filmajánlót a 777 Blogon, (köszi Szilvi!) és ebből megint csak kikerekedik egy bejegyzés.
Ezt a gondolatot emeli ki nagyon:
„Az ördögnek akkora hatalma van, amekkorát adunk neki.”
 Isten nem véletlen mond dolgokat. Lehetne azt gondolni, hogy áááh, majd azt én jobban tudom, de higgyetek nekem: NEM.
 Mond ilyet az Örökkévaló, hogy ne adj helyet az Ördögnek! 
Meg ilyet is, hogy:
Ezen már nagyon régen gondolkozom

Nézem egy pár barátom házasságát szétesésig sodródni
+ összevetem a saját lelkiállapotommal, szerintem értem, hogy "mit akar a költő mondani" .
Minap megsértett a férjem. Nem szépítem, betalált.
A harci helyzet az, hogy ennek a pszichológiája roppant egyszerű.

 • Megsértenek, 
 • Megsértődünk, 
 • Morfondírozunk, 
 • Haragszunk, 
 • Rosszat kívánunk, 
 • Helyet adunk az Ördögnek, 
 • Elharapódzik az egész szarság. 
Ehelyett Isten forgatókönyve egészen más. Ilyeneket lehet tenni, hogy ha megsértenek, (megdobnak kővel), 
 • legyünk kedvesek előzékenyek, (dobd vissza kenyérrel!)
 • Bocsássunk meg!
 • Adjuk neki Istennek az egészet!
 • Bízzuk rá, öntsük ki előtte a bánatunkat!
Kérdésem :
Te hogy állsz ezzel?
Meddig hagytad elmenni az Ördögöt?
Megtámadtad már a saját családod?
Javaslom, hogy gyorsan vedd végig Isten tanácsait, míg módod van rá!
Szard le, hogy igazad van-e, és tégy meg mindent, hogy rendeződjön a dolog!
A szeretet nem rója fel a gonoszt. 
A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátját. 

2019. június 5., szerda

Pár inspiráló gondolat

 1. YouVersion. Isten egyszülött fiát, Jézust, elsősorban azért küldte a földre, hogy új életet adjon nekünk. A Lukács 5,27-32 verseiben Jézus így fogalmazza meg küldetését: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre." Krisztus azért jött el, hogy az olyan bűnösök, mint te és én, új életet kaphassunk bűnbánatunk és az Ő megbocsátása által. Az életünk örökre megváltozik, amikor bűnbánatot tartunk és keressük az Ő megbocsátását. Krisztus küldetése egyben a mi küldetésünk is. Arra vagyunk meghívva, hogy az igazak helyett azokat szolgáljuk, akik elveszettek és szükségük van megbocsátásra. Ha őszintén megbántad bűneidet, és Isten megbocsátotta azokat, akkor ezt a személyes élményedet elmondhatod azoknak, akiknek megtérésre van szükségük. A te életed megváltozása másokban is előidézheti ezt a változást. Kiket ismersz, akiknek bűnbánatra és Isten megbocsátására lenne szüksége? Hogyan segítheti mások megtérését a te tapasztalatod Isten megbocsátásával kapcsolatban?
 2. Első gondolat: Aki nem hisz Jézusban, az már elkárhozott. Mit jelent ez?
Mint ahogy Mózes is felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember Fiának is felemeltetnie: Hogy örök élete legyen mindenkinek, aki hisz. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, aki őbenne hisz, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a Fiút a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy rajta keresztül megmentse a világot. Az, aki benne hisz, nem kap ítéletet, aki nem hisz, már ítélet alatt van, mert nincs hite az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig ebben áll: A világosság a világra érkezett, de az emberek inkább szerették meg a sötétséget, mint a világosságot, mert a tetteik rosszak voltak. Mindenki gyűlöli a világosságot, aki hitványságokat cselekszik, és nem jön a világosságra, hogy tettei rá ne bizonyuljanak. Aki ellenben az igazságot cselekszi, világosságra megy, hogy tetteiről nyilvánvalóvá legyen, hogy Istenben tette őket.”
AZ ÖRÖMHÍR JÁNOS SZERINT 3:14‭-‬21 CSIA

2019. május 30., csütörtök

Scofield jegyzet a „Semá jiszráel"-ről

... De csak azért, mert Mikeás tanulmányozásakor a 3, 9 ben valami ilyesmi megszólítás találtam. Aztán elgondolkodtatott, hogy ennek és annak lehet e közé egymáshoz.
Mik 3:9 Halljátok ezt, kérlek, Jákób házának fejei és Izrael házának vezérei! akik utáljátok az ítéletet, és minden igazságot elcsavartok;
5Móz 6:4 (6,4) Ez a vers a „Semá" (halld) héber szóval kezdődik; az egész verset mint Izráel hitvallását ismerik. A semá a héber vallásgyakorlatban magába foglalja az 5Móz 6,4-9; 11,13-21 és 4Móz 15,37-41-et. A „semá" a zsidók egyistenhitét hangsúlyozza ki. Állítólag Mózes megparancsolta, hogy a „semát" naponta kétszer kell elolvasni („mikor lefekszel és mikor fölkelsz"), és a zsidók ezt minden időben isteni rendelésnek tekintették. A héber szövegben ennek a mondatnak első és utolsó szavát vastag betűvel írták. Zsidó hagyomány szerint ez azt jelentette, hogy ezeket a fontos szavakat ki kell emelni, érthetően kell kiejteni és nem hadarva.

2019. május 29., szerda

Idézet

A következő idézet Dutch Sheetstől a közbenjáró imádság című könyvből van:
Krisztus egy önkéntes sereget keres, amely erővel kinyújtja Isten uralmának hatalmas jogarát, uralkodik ellenségei között és érvényt szerez Krisztus diadalmas győzelmének.
 Mielőtt valaki megijedne nem egy újabb keresztes háború következik emberek ellen, hanem az ellenség maga a Sátán és az összes hordája.

2019. május 26., vasárnap

Egyszerűen nagyszerű válasz

Kissé lelombozva az elmúlt időszak nehézségei miatt egy egyszerű gondolat melengette a szívem. Nem én vagyok az első a történelemben, aki így kéri Jézust: Növeld a hitem!
„Növeld hitünket” – szóltak az apostolok az Úrnak. Az Úr azonban ezt felelte: „Ha olyan volna a hitetek, mint a mustármag és azt mondanátok ennek az eperfának: Szakadj ki gyökerestül és ültetődjél át a tengerbe, engedelmeskednék nektek. Mondja-e valaki közületek rabszolgájának, amikor az a szántásból vagy legeltetésből hazatér: Jöjj ide hozzám tüstént és dőlj asztalhoz. Ellenkezőleg ezt fogja mondani neki: Készíts valamit, míg eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Vajon megköszöni a rabszolgának, hogy megtette rendelkezéseit? Éppen így ti is, ha mindent megtesztek, amit rendeltek nektek, így szóljatok: Haszontalan rabszolgák vagyunk, annyit tettünk csak, amennyit úgyis tartoztunk megtenni.” Történt, hogy amikor Jeruzsálembe utaztában Szamária és Galilea között ment el, egy faluba tért be, és ott tíz bőrpoklos férfival találkozott. Azok messziről megálltak és emelt hangon kiáltották: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” Ahogy meglátta őket, így szólt hozzájuk: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak.” S az történt, hogy mialatt odamentek, megtisztultak. Közülük azonban az egyik, amikor látta, hogy meggyógyult, Istennek hangos dicséretével az ajkán visszatért, s arcával a lábához esett és hálát adott neki. Ez az ember szamáriai volt. „Hát nem tízen tisztultak meg? – szólalt meg Jézus. – Hol van a kilence? Nem akadt több, aki visszatért volna, hogy Istennek dicsőséget adjon, csak ez az idegen származású?” Azután azt mondta neki: „Kelj fel, eredj el! A hited megmentett.”
AZ ÖRÖMHÍR LUKÁCS SZERINT 17:5‭-‬19 CSIA
https://bible.com/bible/526/luk.17.5-19.CSIA

2019. május 20., hétfő

Lelki méregtelenítek

A YouVersionban lévő tanulmányból ejtettem már pár szót. A következő idézet abból van:
A félelem a hithez hasonló állapot, csak éppen olyankor a rossz dolgokban hiszel. Amikor félsz, a hited a "mi lesz, ha" dolgokban kezd gyökerezni. Sokan közülünk olyan dolgok miatt rettegnek, melyek lehet, hogy megtörténnek, de az is lehet, hogy nem. Nincs értelme olyan dolgok miatt aggódnunk, amik lehet, hogy meg sem történnek. Még a Bibliában szereplő emberek is harcoltak a saját "mi lesz, ha" típusú félelmeikkel. Ma Mózes félelméről olvashatsz, és arról, hogy adott neki Isten erőt, hogy legyőzze azt.

Mik azok a "mi lesz, ha" lehetőségek, melyek rettegéssel töltenek el?
...
Majd hozza a 2 Mózes 4, 1-17-ig lévő igeszakaszt.
Íme:
Mózes ekkor így felelt: Hátha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr ?! De az Úr erre azt mondta neki: Mi van a kezedben? Egy bot – felelte ő. Dobd a földre! – mondta az Úr . Amikor a földre dobta, kígyóvá vált, és Mózes elfutott előle. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál! Mózes kinyújtotta a kezét, és megmarkolta, az pedig bottá vált a markában. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr , atyáik Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Majd pedig ezt mondta neki az Úr : Dugd be a kezedet a kebledbe! Bedugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta, hófehér volt a keze a poklosságtól. Ezután pedig azt mondta: Dugd vissza a kezedet a kebledbe! Visszadugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta a kebléből, ismét olyan volt, mint testének többi része. Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jelnél, majd hisznek a szónak a következő jelnél. De ha még erre a két jelre sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré válik a szárazon. Akkor ezt mondta Mózes az Úr nak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki: Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr ?! Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj! De ő azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz! Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és azt mondta: Van neked egy testvéred, a lévita Áron. Tudom, hogy ő jól tud beszélni. Sőt jön is már eléd, és ha meglát, szívből fog örülni. Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat! Én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy mit cselekedjetek. Vedd a kezedbe ezt a botot is, és tégy vele jeleket!
2Mózes 4:1‭-‬15‭, ‬17 HUNB
https://bible.com/bible/1239/exo.4.1-17.HUNB

2019. május 16., csütörtök

Vak voltam, de már látok...

Töprengek, hogy hogyan történhetett, de talán rá is jöttem.
Több esetre emlékszem, mikor az ösztöneim vittek, sodortak valami felé, ami cseppet sem volt jó, helyes, vagy épp kívánatos.
Ha ilyenkor megállított Isten, az csak az Ő szeretetének köszönhető, és annyira csodálatos! Mintha valami szemét bűbáj fogott volna körül, nem láttam mit csinálok, nem láttam hogy eltiprok valakit, keresztülgázolok másokon. Ha nem állít meg, nem tudom meddig megyek el. Talán mostanra nem lenne meg a lányom, vagy, ha lenne, nem lenne jó a kapcsolatunk.
Olyan is volt, hogy tovább mentem a hülyeségben, és nagy károkat okoztam. Sajnos...
Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban: Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Efézus 4:17‭-‬24 HUNK
Minderre a YouVersion Lelki méregtelenítés című tanulmánya közben jutottam.
És, hogy mire vezethet ez? Pl. ide. 
Istenem, bocsáss meg, hogy sokszor léptem félre, és nem tudtam rád figyelni eléggé. Olyan volt, mint egy sodrás, amiből nem tudtam, hogy ki kell jönnöm. Csak az ösztöneim vittek, nem hallgattam senkire.
Kérlek gyógyítsd meg azokat, akiket ezen a módon bántottam, megsebeztem. Add, hogy azt mondhassam vak voltam, de immár látok! Adj világosságot, egyre feljebb, a teljes délig! Jézus miatt...
Ámen

2019. május 14., kedd

Valamely ellenség

 Ma reggel kávéfőzés közben valami érdekes dolog jutott eszembe.
Így mondom, hogy eszembe jutott, pedig nem az történt, hanem szerintem Isten mondta, az Ő Szentlelke vezetett erre a gondolatra. (Hiszen nála van a segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam Ő)
...szóval: Egy emberrel való kapcsolatomon merengtem, meg azon, hogy régen sokszor bunkó voltam vele, és meg is voltam győződve arról, hogy igazam van, de valahogy mostanában jóban lettünk. Azonban még mindig ott van köztünk egy fal, ami fáj. Istennek kedves emberekkel való kapcsolataink tönkremennek, és én ezen szomorkodok.
Nemrég Zsozsó beszélt a magvetésről, Verát meg hallottam, ahogyan azt mondja, hogy a többszörösét is visszakövetelhetjük annak, amit az ellenség elvett tőlünk. Tommi Arayomi azt mondta nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Görbitz Tamás igehirdetése pedig az Ige hatalmában erősített meg. (Kibocsátja szavát és meggyógyulnak...) Innen is jutott eszembe, hogy valamely ellenség vetette, vagyis Jézus példázat a konkolyról a Máté 13-ban:
24 Másik történetet is mondott nekik. „Isten Királysága hasonló ehhez: egy ember tiszta búzát vetett a szántóföldjébe. 25 Amikor mindenki aludt, eljött az ellensége, és gyommagokat szórt a vetés közé, majd elment. 26 A búza felnőtt, és kalászt hozott, de közben a gyomok is megnőttek. 27 A szolgák ekkor megkérdezték a gazdájukat: »Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Akkor hogyan kerültek oda a gyomok?«
28 »A gyomokat az ellenség vetette« — felelte a gazda.
A szolgák tovább kérdezték: »Akarod, hogy kigyomláljuk?«
29 »Ne tegyétek — válaszolta —, mert akkor esetleg a búzát is kitépnétek a gyomokkal! 30 Hagyjátok csak együtt nőni mindkettőt az aratásig! Akkor szólok majd az aratóknak: Szedjétek össze először a gyomokat, kössétek csomókba, és égessétek el, a tiszta búzát pedig gyűjtsétek a raktáramba!«”
Most pedig reggel, bár tegnap megint úgy feküdtem le, hogy a hideg rázott és mindenem fájt, mérgemben elfutotta a szememet a könny és kértem erőt Istentől, hogy mindezt a falat, amit a Sátán épített, tudjuk lerombolni Isten erejével!
A falaknak kívül kell esnie a kapcsolatokon!
Ámen

2019. május 13., hétfő

62. Zsoltár

Nem először konstatáltam, (pl itt is) hogy héberben a szabadulás szó így fest:
יְשׁוּעָה‬ (jəšúʿáh)
1) szabadulás, megmenekülés
2) megszabadítás, segítség
3) jólét, biztonság
4) győzelem
... Érdekesség képpen elmondanám, hogy az Ószövetségben 77X fordul elő a Jesua szó, megegyezik a görögben  ‫יְשׁוּעָה‬  (jəšúʿáh)
yeshuah               G4990 soter
yeshuah               G4991 soteria

...
A Jézus név (a h. Jésuá-ból ered, amely a Jehósúa vagy Jósúa nevekből képzett későbbi forma) jelentése: »Az Úr az üdvösség (szabadítás)«. A B több személyt ismer, aki ezt a nevet viselte, mégis később Isten akarata szerint az egyszülött Fiú kizárólagos nevévé lett (Mt 1,21; Lk 1,31; 2,21). Ezentúl ez az a név, amely »minden név felett való« (Fil 2,9), és az egyetlen név, »amely által üdvözülünk« (ApCsel 4,12).
Forrás: Arcanum.hu
...
A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára. 
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.  Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. 
Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés!  Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. (Szela.) 
Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.  Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.  Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. 
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.)
Zsoltárok 62:1‭-‬9 HUNB

2019. május 9., csütörtök

Anyáknapja újratöltve

Először is köszi Szabkerék a sok jó tanítást, Zsozsó vasárnap nagyon jó voltál, a lányok fantasztikusak, csak úgy kapkodom a fejem, elképesztő sok jó tanítás és tanító van nálatok. Nem is értem. Majd osszátok meg a receptet! Mindegyikteket szeretem. Aki pedig nem hiszi, járjon utána! :)
Más...
Volt egy rossz álmom, és nagyon sokáig tartott. Ami még ennél is rosszabb, emlékszem rá.
Egy gyermeket fogtam a kezemben, aki nem volt ismerős, egy 1 éves forma kislány, és annyira egykedvűen reagált mindenre, hogy éreztem valami nem oké vele. Valaki azt mondta, hogy fejlődési rendellenesség. Erre az a gondolatom támadt, hogy ördögöt űzzek belőle, de a szavam elakadt, alig tudtam kimondani Jézus nevét...
Rendben, akkor lássuk mi a bibliai alapja ennek az egésznek:
Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
Görögben  τό δαιμόνιον, -ου (to daimonion, -u)1) démon, gonosz szellemi lény2) istenség (pogány szemszögből)
ἐκβάλλω (ekballó) 
1) kidob, kivet
2) kiűz, eltávolít, kitaszít
3) kihoz, kivesz, elővesz, kivezet; világra hoz
4) megtagad, elutasít, mellőz

A teljesség igénye nélkül itt is szerepel ebben a szóösszetételben:
Márk 3:14-15 És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni. 

Úgyhogy akkor még egyszer az anyáknapi bejegyzést...

2019. május 8., szerda

Jézus hív

Napi rendszerességgel olvasom Sarah Young: Jézus hív, Jézus szólít című könyvét, és tetszik a személyessége, a közvetlen stílusa. Íme egy nap:


És ha nincs hangulatod kikeresni az igéket, amikre hivatkozik:2019. május 7., kedd

Anyák napjára, avagy mit tehetünk a gyerekeinkért?

Napok óta kerestem ezt a régi bejegyzést anyáknapja címszó alatt. Most találtam meg.
Katt ide
Ezt meg csak azért, mert a YouVersionban ez volt a mai:

2019. április 29., hétfő

Szolgálat az Újszövetségben

Magam is meglepődtem, hogy mennyiszer szerepel ez a szó, hogy szolgálat az Újszövetségben, és hogy milyen kontextusban.
Jelentése görögben : λατρεύω (latreuó) - szolgál (általában bérért, zsoldért)
Etimológia: a latron-nal áll rokonságban (bér, zsold)
(...)
Igazából a Zsid 12:28 miatt néztem meg.
Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
Ugyanez egyszerű fordításban:
Mi pedig olyan királyságot kapunk, amelyet semmi sem rendíthet meg. Ezért hát legyünk hálásak Istennek, és szolgáljuk olyan módon, ahogy neki tetszik: tisztelettel és félelemmel!
Tovább is van, az író megindokolja:
Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!
(...)
Tegnap, mikor a gyerekemtől kértem valamit, megkérdezte, hogy - De miért???
Mert azt mondtam. - Hangzott a talán arrogáns válasz részemről.
Itt pedig az író indoklása az, hogy: Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!
Előtte azért mást is írt, arról, hogy teljesen stabil, fix országot kaptunk, ezért hálánk jeléül szolgálunk!
...
Szóval akkor az igék/szövegkörnyezetek, ahol Előfordul ez az ige.
Máté 4:10 Ekkor monda neki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.
Luk 1:74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki.
Luk 2:37 És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala), aki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.
Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
Jel 22:3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak neki;

2019. április 23., kedd

Halleluja

Ettől az igeverstől úgy kedvem támadt caddiknak lenni. :) Így van tovább:
Zsolt 92:15 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;
Zsolt 92:16 Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
 Titeket is inspirál?
De ez ,,igaz"-ság csak Jézus miatt lehetséges bennünk.
...igaz ( צַדִּיק - cáddik) jelentése:

igazságosan ítélő, törvényes (király, bíró, Isten)
igazságos, erényes istenfélő
igaz, akinek igaza, igaz ügye van
igaz, helyes, törvényes (dolog)

2019. április 22., hétfő

Bethesda és a kegyelem

Mai lecke: megtanulni ezt az igeverset.
„Vessetek magatoknak igazságban, hogy arathassátok a hűséges szeretet termését!
Törjétek föl az ugart, mert itt az ideje, hogy keressétek az Örökkévalót, amíg eljön, és áldását árasztja rátok, mint bőséges záporesőt!"
Hóseás 10, 12
...
Bemásolok egy régebbi írást, mert itt is erről írtam:
JSir 3:22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

kegyelmessége: Héberben חֶסֶד (heseḏ) 
1) szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság vki iránt
2) kegy, kegyelem, felindulás vki iránt
3) kegyesség, istenfélelem
4) szeretet, kegyelem, kedvezés (Istené ember felé)
...
Görögben Βηθεσδά (Bétheszda)
Bethesda = "a könyörület / irgalom háza "
- Bétheszda egy tó Jeruzsálemben
Etimológia: héber-arámi eredetű (Héberben bajit + cheszed = irgalom, könyörület, kedvesség, kedvezés)
... Ha Isten ennyire kegyelmes velem, nekem is tovább kell adnom ezt mások felé. Minden nap, sőt naponta 70 X 7-szer új kezdet mindenkinek!
Mi gátol meg ebben? Önzés, egó, szeretetlenség.
Istenem, adj a kőszívem helyett szerető szívet. Olyat, mint a tiéd, olyan "hesed-eset" olyan bethesdásat!
Ez is érdekelhet

2019. április 20., szombat

Tőrdöfések

... a szívembe. Empátiát tanulok. Nem oktatják az iskolában. Illetve vannak érzékenyítő tréningek, de ez más. Jobban fáj, mint gondoltam, és kevésbé  mint Jézusnak. A bűnök tőrdöfések a szívembe. Egyik olyan, mint a másik.

 • Elárulni pár ezüstért valakit,
 • elhagyni egy családot,
 • Kisemmizni valakit, mert szerintem megérdemli, 
 • Vagy, csak fenyegetőzni, 
 • Családon belüli erőszak 
 • Rasszizmus, 
 • Eladni az országot, 
 • Szemét döntéseket hozni a saját pozíciómban
 • Lekurvázni, lehülyézni, 
 • Nem gyűjteni Jézussal, mert ez tékozlás
 • ...

Nem mindig tudtam mit jelent a húsvét  úgyhogy nem szólhatok egy szót sem. Illetve mégis. Taníthatom a többi embert arra, hogy ez valóság. Jézus értem  érte, mindannyiunkért meghalt.

Ezt régen írtam

2019. április 19., péntek

Álmomban

Furcsát álmodtam, érdekes volt.
Akiket sorba mellém rakott Isten támadások érték. Tanítottam őket, hogy vegyék észre gyakorlati módon az Ördög támadását és a kísértést, és hogyan reagáljanak rá.
Volt, hogy teljesen eléjük álltam a konfliktusban, és én küldtem el Sátánt.
Legvégül egy nagyobb csoport előtt mondtam el a Fil 2:10-11-et
Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valók. 
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...