Keresés ebben a blogban

2019. november 16., szombat

Agathosz dendron, kalosz karposz poieo

 Bizonyára egy jó görögös éppen azon gondolkodik, hogy kiugrik az ablakon, de nyugi, mindjárt kifejtem.
Dolgozik még bennem az előző bejegyzésben összefoglalt téma.
Szóval : Jézus mondja
Máté 7:17 Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
A címben ezek a görög szavak vannak sorba téve:
"jó fa jó gyümölcsöt terem".
Jó, hát fonetikusan, ez van! Én így tudom.
Ez a szakasz egyszerű fordításban nagyon ütős. Nézd, szinte magát magyarázza:
15 „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhoknak álcázva közelednek hozzátok, de belül olyanok, mint a ragadozó farkasok! 16 Arról ismerhetitek fel őket, hogy mit tesznek, és annak mi az eredménye. Hiszen a tövises bokor nem teremhet szőlőt, vagy a bogáncskóró fügét. 17 Ugyanígy minden jó fa jó gyümölcsöket terem, a rossz fa pedig rosszakat. 18 A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hoz jót. 19 Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre dobnak. 20 Tehát ezeket a hamis prófétákat is a tetteik eredményei alapján ismeritek fel.

Most ezt megpróbálom átültetni a gyakorlati életbe.
Adott ez a hamis próféta. Nincs neki a homlokára írva, hogy ki ő. Lehet egy Krisztusban megváltott életű keresztény. (Tudom Jézus a farizeusokra gondol, de szerintem abszolút átültethető ez az egész a mi életünkre.)
Azt mondja, hogy tettek alapján lehet eldönteni ki igaz és ki hamis. Mégis ott vannak azok a fránya szavak. Pláne, ha magunkat is becsapjuk. Veled nem volt még olyan, hogy olyasmi jött ki a szádon, ami még téged is meglepett? A belsőnkben zajló történetek kihallatszanak. (A szív teljességéből szól a száj.) Isten nem áll meg egy kis sminkelés után, mondván, hogy elég, ha kívülről jól néz ki, aki az övé. A belsőnket akarja megváltoztatni. Azt akarja, hogy rá hasonlítsunk.
Egyenlőre ennyi.

Ez is hasonló témában íródott

2019. november 14., csütörtök

Az én mennyei Apukám és Jézus...

Ján 15:1-2 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.  Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

Nagyon inspiráló tanítást hallottam Mark Zeemantól.
Egyszerű és nagyszerű volt.
A szőlőnk idén valóban el volt hanyagolva, ezért több levele volt, mint gyümölcse.
Az is igaz, hogy mostanában a másik két gyümölcsfánk is roppantul rosszul termett. A körte csupa kukacos volt, a diót valami megtámadta, és évek óta nem terem ehető diókat. Egyet se.
MONDOM ÉVEK ÓTA!
Ez nekem most nagyon tanulságos.
Lehet itt lébecolni, időt múlatni, drága pénzen gyümölcsöt vásárolni, de jobb lenne hagyni, hogy a szőlőműves megmettssze az ágaimat, megtisztítson a kártevőktől. Lehet ez gomba, atka, bogarak.
Jézus mondja: Maradjatok énbennem, és hagyjátok, hogy én bennetek legyek, akkor fogtok igazán gyümölcsöt teremni!
Amúgy szerintem Jézusban maradni kb ezt jelenti, hogy tudom nélküle semmi vagyok, és ragaszkodom hozzá, kapaszkodok belé, szorosan átölelem, egészen közel húzódok hozzá.
Már rég nem kértem, de ma igen, hogy mettsszen meg. Nna, ez fájni fog! Előre tudom, előre sírtam...
Fájdalom ide, vagy oda, nincs jobb annál, mint, hogy ennyire közel engedjem a szívemhez Istent. Mintha egy gyerek azt mondaná a szüleinek: Apu / Anyu, nevelj meg engem, mert neveletlen vagyok! Nem vagyok így jó. Szükségem van erre!
Mekkora bizalom kell ehhez?
Hatalmas, de van bizalmam, hogy jót akar nekem...

Ez is érdekes lehet. 

2019. november 13., szerda

Értettem, vettem

Az Isten Beszédének a megértése fontos.
Miután a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok meghallották, hogy Szamária az igét befogadta, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost.
Apcs 8:14
Görögben δέχομαι (dekhomai)
1) elfogad, átvesz, kap
2) befogad, szívesen lát; magára vállal
3) elfogad, tudomásul vesz, helyesel
4) felfog, megért

2019. november 9., szombat

Kárhoztatás

Nem igazán szoktam erről beszélni, de most fogok.
Nem úgy, mint fenyegetés, hanem úgy, mint a tények ismerete.
Tehát :
Márk 16:16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Nagyjából tudom fejből, mit jelent az üdvösség, hogy szól a görögben, de mit jelent ez utóbbi?
κρίνω (krinó)
1) szétválaszt, megkülönböztet; előnyben részesít, többre becsül
2) ítél, vélekedik, eldönt, tart vminek, elismer
3) dönt, elhatároz
4) törvény előtt felelősségre von, bíróság elé idéz, vádol
5) ítéletet mond, elítél
6) mediális v. passzív alak: pereskedik, ítélkezik

2019. november 7., csütörtök

Krisztus iránti egyenesség

Tk csak jegyzetelek.
Nem fejtem ki, nem magyarázom.
...
Attól félek azonban, hogy a gondolataitok eltávolodnak a Krisztus iránti őszinte egyenességtől és tiszta hűségtől. Ez történt akkor régen Évával is, amikor a „Kígyó”, vagyis a Sátán becsapta, és ez megtörténhet veletek is!
2 Kor 11:3 EFO

ἡ ἁπλότης, -ητος (hé haplotész, -étosz)
1) egyszerűség, egyenesség, nyíltság, őszinteség
2) nyíltszívűség, jószívűség, nagyvonalúság


Ahol még szerepel:

bátorító a bátorításban, az adakozó egyszerűségben, az elöljáró serénységgel, a könyörülő vidámsággal.
PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 12:8 CSIA
Mert a mi dicsekedésünk, a mi lelkiismeretünk bizonyságtétele abban áll, hogy isteni szentségben és napfénytiszta őszinteséggel nem a hús bölcsességével, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világban, leginkább nálatok.
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 1:12 CSIA
hogy a nyomorúság sok próbatétele között túláradó örömüket és mélységes szegénységüket őszinteségük gazdagsággá sokasította,
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 8:2 CSIA
https://bible.com/bible/526/2co.8.2.CSIA
úgyhogy mindenben meg fogtok gazdagodni a teljes hűség kifejtésére , mely általunk hálaadást munkál Istennek.
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 9:11 CSIA
https://bible.com/bible/526/2co.9.11.CSIA
Mert szolgálatotokon keresztül, mellyel arról tesztek próbát, hogy magatokat a Krisztus örömüzenetének összhangzó lélekkel alávetitek, a ti egyszerűségetek, mely vagyonotokat velük és mindenkivel közössé teszi, arra indítja őket, hogy Istent dicsőítsék,
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 9:13 CSIA
https://bible.com/bible/526/2co.9.13.CSIA
Félek azonban, hogy mint ahogy a kígyó csalárdságával rászedte Évát, a ti szándékaitokat is megrontja azzal, hogy eltérít titeket a Krisztus iránt való őszinteségtől és tisztaságtól.
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 11:3 CSIA
https://bible.com/bible/526/2co.11.3.CSIA
Rabszolgák! Félelemmel és reszketéssel, szívetek egyszerűségével engedelmeskedjetek hús szerint való uratoknak, akárcsak a Krisztusnak.
PÁL LEVE LEVELE AZ EFÉZUSIAKHOZ 6:5 CSIA
https://bible.com/bible/526/eph.6.5.CSIA
Rabszolgák, mindenben fogadjatok szót hús szerint való uraitoknak, ne szemnek szánt szolgálattal, ahogy emberek tetszését szokták keresni, hanem egyszerű szívvel, az Urat félve.
PÁL LEVELE A KOLOSSZÉIAKHOZ 3:22 CSIA
https://bible.com/bible/526/col.3.22.CSIA

Végül pedig mégis csak egy kis összegzés.
Ne változunk meg Krisztus iránt! Maradjunk egyenesek! Nincs szükségük plusz körökre, mert:

Fil 4:19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

2019. november 5., kedd

VAN!!!

Fontosnak tertottam az ige idők megjelenítését, illetve az azokra való figyelem felhívást.
Engem ez ma nagyon bátorított.

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének: őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után ujjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.

Ézsaiás 61:1‭-‬11 HUNB

2019. november 1., péntek

Pár gondolat...

Van - e élet a gyüliben? - teszem fel a kérdést egy rendezvény előtt, amit nem kifejezetten keresztény embereknek szervezünk a gyüliben.
Semmi extra, ruha csere-bere.
Ha odajönnek azok az emberek, mit találnak, mit látnak?

Jézus, ha eljön, talál-e hitet? Bizalmat felé.
Életörömöt. Melegséget. Szeretetet.

... Hadd lássák meg az emberek rajtunk, hogy bűnünk terhétől megszabadultunk!

2019. október 28., hétfő

Űzd el a szolgálót!

Ábrahám története legalábbis nagyvonalakban biztosan megvan mindenkinek.
Nemrég felfigyeltem arra, és azóta is csodálom a tényt, hogy Istennek komolyan gondja volt Hágárra és Ismaelre. 2X is szól neki:
1Móz 16:7 És találá őt (Hágárt) az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van.
...
1Móz 21:17 Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiálta az Isten angyala az égből Hágárnak, és monda neki: Mi lelt téged Hágár? ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott ahol van.
Az 1 Mózes 16-ban és 21-ben többet is olvashatunk erről.
Ez utóbbi esetben Sára menesztette Hágárt, így szólt:
1Móz 21:10 Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.
Ezután az Örökkévaló megnyugtatta Ábrahámot, és kifejtette, hogy gondja lesz Ismaelre.
Sára itteni szavai az Újszövetségben megismétlődnek, mégpedig Pál apostol részéről abban a kontextusban, ami a test és a Szellem, az ó- és új ember, valamint a törvény -, és kegyelem ellentétéről szól.
Gal 4:30 De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát; mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával.

Nna ez kiűzés szó ragadott most meg engem.
Görögben :
ἐκβάλλω (ekballó)
1) kidob, kivet
2) kiűz, eltávolít, kitaszít
3) kihoz, kivesz, elővesz, kivezet; világra hoz
4) megtagad, elutasít, mellőz

Héberben:

גָּרַשׁ‬ (gáraš

- A) Kal

1) kiűz, elűz, elkerget; elhajt; kivet; eltaszít, elküld

2) kifoszt, kizsákmányol

B) Piél

kiűz, elűz, elkerget

C) Pual

kiűzetik, elűzetik

D) Nifal

1) kiűzetik, elűzetik

2) kiárad; háborog (víz)

Ez előbbi az Ördög kiűzés-, utóbbi az Édenkertből való kiűzetés szava is.

Hát, csak úgy gondolkodtam.


2019. október 27., vasárnap

Nagymosás

Joseph Princet hallgatva elgondolkodtam azon, hogy mit jelent pontosan a János 15 szőlőtős példázata. Előre bocsátom, hogy a tisztítás / metszés szavai körül gondolkodom.

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
János 15:1‭-‬8

2019. október 23., szerda

Kaptok erőt...

Apcs 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
Reggeli ima után ez jutott eszembe, mert végre levegőhöz jutottam a sok nyomasztó teher alatt.
Ez az, amiről szól az írás fentebb. Addig nem tud Szentszellem eljönni, míg ennyire leterheltek vagyunk. Le kell tenni a nyomasztó dolgokat, bűnöket. Hálát kell adni mindenért, de tényleg mindenért. Tiszta olyan, mint egy küzdelem a szabadságunkért.
Amúgy pedig a kaptok / vesztek szó görögben :
λαμβάνω (lambanó)
1) fog, megfog, elvesz, elfog, elfoglal
2) elfog, meglep (valamilyen állapot)
3) felfog, érzékel, megért
4) magában foglal
5) kap, elvesz, elfogad; beszed
6) felvesz, befogad, elfogad

2019. október 22., kedd

Lennék az én férjem?

Ez a kérdés tegnap este ugrott be, miután végiglustálkodtam a napot, ültem a kupi kellős-kelletős közepén.
Állítom, ha az emberek feltennék maguknak ezt a kérdést, sok kapcsolat megjavulna, hiszen egy cseppnyi alázat jót tud tenni.
Tehát, - javaslom - tedd fel magadnak a kérdést:
Szívesen lennék az én férjem / feleségem / gyerekem / anyósom / munkatársam / szülőm / testvérem?
Persze, azt hozzáteszem, hogy sokmindennel ki lehet borítani másokat. Van, aki zsörtölődik, morog, parancsolgat, pletykás, elvárásokkal van tele, érezteti a testi, vagy szellemi fölényét, békétlen, félre-flörtölős, anyagias, satöbbi.
Jó kis érzékenyítő tréning.
Ja, és, hogy a saját kérdésemre válaszoljak: Nem mindig...

2019. október 21., hétfő

Szent Lélekkel telve 2.


Szent, ἅγιος, α, ον (hagiosz, a, on)
1) szent, megszentelt, Istennek szentelt, Isten tulajdona. Lehet Isten jelzője; Isten népének, hívőknek jelzője, illetve vonatkozhat különleges kiválasztásra (pl. próféták, elsőszülött fiúk)
2) tökéletes, hibátlan, tiszta, Istenhez méltó

Lélekkel πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz)
1) szél, fuvallat
2) lélekzet, lehelet
3) szellem
4) szellemi lény; kísértet

teljes λήρης, ες (plérész, esz)
1) teli, teljes, megtelt vmivel
2) teljes, hiánytalan, egész

Luk 4:1 Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába
Apcs 6:3 Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.
Apcs 6:5 És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;
Apcs 7:55 Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől,
Apcs 11:24 Mert jámbor és Szent Lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz.

2019. október 17., csütörtök

Én az Úr Vagyok, Aki...

46X szerepel a Bibliában, hogy:
Én az Úr Vagyok, Aki...
Nnna, ez meglepett. Pedig egyet kerestem, a képen szereplőt.
De, hogy ennyiszer nyilatkozik magáról az Úr... Még, hogy nem lehet megismerni! Ő MAGA MUTATJA BE MAGÁT.

2019. október 14., hétfő

Szentlélekkel telve

Ezen kívül még Jézusról írja a Biblia, hogy Szentlélekkel teljes, mikor a pusztai megkísértés után visszatért. 
Mikor a gyülekezet döntéseket hozott, azt látjuk, hogy fontos tulajdonsága volt a választottaknak, hogy Szent Lélekkel, Szentszellemmel teljesnek legyenek.
Jó szokásomhoz híven Rákerestem az eredeti, azaz a görög szavakra, úgy mint:
SZENT: ἅγιος, α, ον (hagiosz, a, on) 
1) szent, megszentelt, Istennek szentelt, Isten tulajdona. Lehet Isten jelzője; Isten népének, hívőknek jelzője, illetve vonatkozhat különleges kiválasztásra (pl. próféták, elsőszülött fiúk)
2) tökéletes, hibátlan, tiszta, Istenhez méltó
LÉLEKKEL:  τό πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz) 
1) szél, fuvallat
2) lélekzet, lehelet
3) szellem
4) szellemi lény; kísértet
TELJES: πλήρης, ες (plérész, esz) 
1) teli, teljes, megtelt vmivel
2) teljes, hiánytalan, egész

A képen látható helyeken találtam ezt a 3 görög szót együtt. 

2019. október 9., szerda

Nem látott dolgok

Miért olyan piszkosul nehéz mondjuk imádkozni, főleg kitartóan imádkozni? Pláne nekem, aki alapjában véve nem vagyok kitartó.
Nem olyan lélektelen imáról beszélek, mikor eldarálok betanult szövegeket, hanem olyanról, mikor beszélek Istennel, és ő is szól hozzám. Ahogy Mózesről mondja a Biblia, hogy beszélt vele színről színre, ahogy az ember a barátjával szokott.

Mondjuk igaz, hogy azért kb 16 év nem kevés. Az életem kb egy harmada...
Beszélni Valakivel, Aki ritkán mutatja meg a jelenlétét. Ritkán látható, inkább akként, ahogy a szél. Ezt nem én találtam ki, Jézus mondja Nikodémusnak:
A szél fúj, amerre akar. Hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és merre tart. (János 3, 8 eleje)
Lefordítva: maga a szél nem látható, de a fákat is meghajlásra kényszerítheti.
Fura pók volt ez a Nikodémus, mondja is neki Jézus, hogy tanító létére nem valami nagy szakértő.
Visszatérve az imádsághoz, jól mondta Zsozsó, a múlt vasárnapi prédikációjában, hogy mennyi minden közbejön, mikor sürgősen le kellene borulnom.
Nekem most pl a blogolás.

2019. október 4., péntek

Tanácstalan vagyok?

Érdekes az ellentét a tanácstalanság és a tanácsoltság között.
Szentszellemet gyakran említi így a
Biblia, hogy Tanácsos.
Hogyan lehetek akkor én tanácstalan, mikor a legbölcsebb, legtapasztaltabb, legszuperebb tanácsadó, Aki csak valaha élt a Föld nevű bolygón velem van, nálam időzik, bennem él?
Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.
Ézsaiás 11:1‭-‬5 

2019. október 1., kedd

Levél dugvány

Évekkel ezelőtt volt egy viaszvirágom, (latinul Hoya), amit próbáltam szaporítani úgynevezett levéldugvánnyal.
Évekig egy szál levél maradt, pedig kifejlett gyökérzete volt. Mai napig nem tudom, hogy mi volt ennek az oka, de aztán megelégeltem és kidobtam. Ki akar egy szál levelet nézegetni, mikor annak a növénykének szép, dúsnak kéne lennie?
Az jutott eszembe, hogy Jézus mondja :
A gabonamag, ha el nem hal, egymaga marad.
Vajon ez mennyire megalapozott kertészetileg?

2019. szeptember 29., vasárnap

Te csak az Istennek országát keresd...!

Te csak az Istennek országát keresd...!

Így kezdődik ez a régi ének.
Egyik kedvenc igerészemet idézi.
Tegnap, mikor átvehettem végre a diplomámat nagyon örültem. Az elmúlt 4 év nem mindig volt könnyű, gyakran csak a saját alkalmatlanságomra tudtam gondolni. Most, midőn egy jeles diplomát tarthatok a kezemben meg vagyok hatva, hiszen Isten segítségével túl vagyok a vizsgákon, nonstop megmérettetésen.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol azokat moly és rozsda eszi meg, hol tolvajok átássák a falat, és azokat ellopják, hanem a mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, hol sem moly, sem rozsda azokat el nem emészti, hol tolvajok falat nem ásnak át, és azokat el nem lopják! Mert ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is. A test mécsese a szem. Ha tehát szemed egyszerű, az egész tested világos lesz, de ha rossz a szemed, az egész tested sötét lesz. Ha aztán a benned levő világosság sötétség, mekkora lesz a sötétség! Senki sem lehet két úr rabszolgája, mert vagy gyűlölni fogja az egyiket és szeretni a másikat, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti majd. Nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak! Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok lelketekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözzetek! Nem több-e a lélek, mint az eledel s a test, mint az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, mennyei Atyátok mégis táplálja őket! Nem vagytok-e különbek azoknál? Ki az közületek, aki– azzal, hogy gondot hordoz, egy arasszal meg tudja nyújtani életét? Az öltözet felől is miért viseltek gondot? Tanuljátok el a mező liliomaitól, hogyan növekednek! Nem fáradnak, nem szőnek, mégis azt mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint közülük egy! Ha pedig Isten így ruházza a mező füvét, mely ma van, holnap a kemencébe vetik, mennyivel inkább titeket, ti kishitűek! Ne vegyetek hát gondot magatokra ilyen beszéddel: Mit együnk? Mit igyunk? Mivel ruházkodjunk? Mert mindezekre a pogányok törekszenek. Hiszen mennyei Atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van. A királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb, és azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek! Ne viseljetek hát gondot a holnapért, a holnapnak ugyanis meg lesz a maga gondja, elég minden napra annyi a bajból, amennyi reá jut.
Máté 6:19‭-‬34 Csia

2019. szeptember 27., péntek

Hallja a Te szolgád???


Egy ideje, midőn hajnalban megébredek, a visszaalvás reményében hallgatok valamit a Youtubeon.
Halkan, fülhallgatón keresztül.
Csak az jutott eszemben, vajon meghallom-e, ha Isten szól?
És a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilván való látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, (szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott), És az Istennek szövétneke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt: Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok! És Élihez szalada, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem; ő pedig felele: Nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elméne azért és lefeküvék. És szólítá az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele: Nem hívtalak fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak ígéje. És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt; ő pedig felkelvén, Élihez ment és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád!
1 Sámuel 3:1‭-‬10

2019. szeptember 20., péntek

Érdekes, legalábbis nekem

Egy prédikációt hallgattam, (Greg Opean, Golota) ami nagyon elgondolkodtatott, mégpedig azon, hogy kell-e a bűnbánat, bűntudat Isten feloldozásához.
Lássuk csak!
Először ott járunk Simon farizeus házában. (Luk 7,36-tól) Klasszikus sztori, bibliaolvasó emberek mind ismerik, egy asszony (prosti) ott sír Jézus lábára, és Simon bármilyen istenfélő életet élt addig, Jézus a nő megnyilvánulását az övé fölé emeli.
Hoz is egy példázatot az adósokról, és ugyebár kijön az egyenlet, hogy akinek többet engedtek el, az jobban szeret.
Itt, ebben a példában ugye meg tudjuk indokolni Jézus felmentését azzal, hogy a nő bánta bűneit.
Ámde Greg hoz egy másik példát, amiben a házasságtörés közben tetten ért asszonyt lökik elé. (János 8) Ekkor szó sem volt önként Jézus elé zarándoklásról. Lebukás volt ez kérem vastagon.
Akkor most felteszem a kérdést ismét:
Kell-e a bűnbánat, bűntudat Isten feloldozásához? Nem tudom a választ, és, ha tudnám se biztos...
...
 • Jézus nem kezeli ezt a nőt úgy, mintha mi sem történt volna. 
 • Nem mondja, hogy jól van, csak így tovább! 
 • Meggátolja a többi ember felette való bíráskodását. 
 • Ír valamit a porba, valaki szt a Jer 17, 13 alapján. 
 • Végül csak annyit mond, hogy menj el, és többet ne vétkezz!
 • És - ez már csak 1 gondolat tőlem, - a nőnek lehetőséget ad arra, hogy szembesüljön a saját szívével, a saját indulataival, és felkínálja a szabadulást ezáltal, hogy kap új esélyt.
Nem mellesleg a saját tapasztalatom az, hogy szívbeli változást csak Isten Lelke adhat. Nem a megszégyenítés, nem a magunkra erőltetés, nem a börtön, nem az a valami, ami ránk van erőltetve. 

2019. szeptember 18., szerda

A birodalom visszavág

... asszociáltam a szóra az alábbi igeversről.
Péld 25:28 [Mint] a megromlott és kerítés nélkül való város, [olyan] a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén!
Kiegészíteném. A nő is....
A birodalom szó héberben:
  ‫מַעְצָר‬ (maʿəcár)
- korlát, visszatartás

Megromlott: ‫פָּרַץ‬ (párac)
- A) Kal
1) leront, lerombol
2) szétszór (ellenséget)
3) szétszóródik, elszéled
4) növekszik (számban)
5) bőségesnek lenni,; árad, túlcsordul
6) kitör, áttör, betör
7) unszol, sürget, kényszerít
B) Nifal
gyakorinak, elterjedtnek lenni; esetleg: áttörik
C) Pual
leromboltatik
D) Hitpaél
elszéled, elszökik

Spoiler...

SZNI tanulmány
Olvasható az alábbi linken...

2019. szeptember 17., kedd

Elidegenedve

"Elidegenedve"
Ez a szó járt a fejemben, és Rákerestem a kedvenc könyvemben, érdekes dolgok jöttek ki.
Jelentése görögben:
ἀπαλλοτριόω (apallotrioó)

1) elidegenít
2) passzív alak: elszakad, elhidegül; távol áll vmitől
Még érdekesebb az, ahol előfordul. 
Nem akarok elidegenedni Istententől! 

2019. szeptember 16., hétfő

Egy refi, egy katkó, meg egy bapti

Egy refi, egy katkó, meg egy bapti. (Magyarul: egy református, egy katolikus, és egy baptista.) Jó kis csapat, nem?
Ezek lennénk mi, két barátnőmmel. Na jó, Szilvi bapti is, nem csak katkó.
És, hogy mi a közös bennünk?
Az, hogy egyformán ragaszkodunk Istenhez. Azért ez leront egy-két falat!
Ja, és

 • rendszeresen hallgatjuk a Szabkeréket, (Ez volt a slusszpoén!) 
 • Van egy közös messenger csoportunk, 
 • Küzdünk a házasságunkért, (biztatjuk egymást, hogy ezt ne a férjünkkel tegyük.) 
 • A hitünkért,
 • Az egészségünkért, 
 • A gyereinkért.
 • Imádkozunk.
Én mondom, jó kis csapat vagyunk. 

2019. szeptember 15., vasárnap

Ijesztő alternatíva

Nem is tudom kit, vagy mit hallgattam, de az biztos, hogy egy Jézus és a farizeusok közötti párbeszédet idézett a János 8-ból, és megdöbbentem. A kiválasztott nép jeles képviselőihez beszélt Jézus.

 • Azt mondja, hogy nem kíváncsiak rá, pedig közel hozta nekik Istent. 
 • Azt mondja, hogy nem kérnek belőle. Hiába keresik az írásokban, nem jönnek rá, pedig az írások róla szólnak.
 • Meg azt is, hogy: A ti atyátok a Gonosz! Ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét: mert hazug, és a hazugságok forrása.

János evangéliuma 8:44 EFO

2019. szeptember 13., péntek

Hmm

Szinte koppannak a szavak Joseph Prince szösszenetében, amit imígyen bemásolok ide az ahitatok.hu oldalról. 
Tegnap ez igencsak elgondolkodtatott. Sőt azon még tovább is mentem gondolatban, hogy azért Mária is bekerült a családfába az engedelmes szolgálóleány mivolta miatt.

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Négy asszony kerül említésre Jézus családfájában (ld. Máté 1:1-16). Érdekes módon sem Sárát, sem Leát vagy Ráhelt, és még egyetlen pátriárka feleséget sem találunk ebben a sorban. Hellyettük viszont ott van Támár, Ráháb, Ruth és Betszabé (Úriás felesége). Olyan asszonyok, akiknek az erkölcsi háttere, úgymond, megkérdőjelezhető.

Támár csalással rászedte, majd behálózta apósát, akitől gyermeke született. És mégis az ő vérvonalából, Júda törzséből, származott a Messiás (1 Mózes 38). Ráháb pogány prostituált volt Jerikóból, aki hitre jutott Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében (Józsué 2:1-21). Ő lett Boáz anyja, aki később Ruthot vette feleségül (Ruth 4:13).

Ruth erkölcsileg kifogásolhatatlan volt. Azonban, moábitaként, pogánynak, azaz tisztátalannak tekintették. Mégis ő lett Dávid nagyanyja (Ruth 4:13-17), Dávidé, akit a zsidók a legnagyobb királyuknak tartanak. Betszabé házasságtörést követett el Dáviddal (2 Sámuel 11:4). Később, ő adott életet Salamon királynak (2 Sámuel 12:24), akinek a királyi ágából származott Jézus.

Mit akar ezzel Isten üzenni?

Azt, hogy Ő nagyobb, mint a bűneink – ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem (Róma 5:20). Az ő kegyelme nagyobb, mint a bűneink, így, amikor a világ alkalmatlannak tekint minket, Ő akkor is alkalmassá tud minket tenni, hogy befogadjuk az áldásait. Azt is üzeni, hogy Ő a „sok esély” Istene. Ezeknek az asszonyoknak a történetei azt példázzák, hogy, még ha a saját hibánkból is kerülünk bajba, akkor sem jelenti azt, hogy ezek a hibák végzetesen és visszavonhatatlanul megpecsételik a sorsunkat. Amikor Hozzá fordulunk, akkor Ő megváltoztatja a szituációt, mígnem meglátjuk az Ő dicsőségét, amint megnyugszik rajtunk.

Végül, Isten azt is üzeni, hogy Ő a természetfeletti pozicionálás Istene. Amikor minden földi kapcsolatunk kimerült, ha Hozzá fordulunk, Ő meg fogja találni a módját annak, hogy a rossz helyzetünket áldássá változtassa.

Ne a természetes körülményeidre nézz hát, amik elcsüggesztenek, hanem bízz Abban, Aki megmenti életed a pusztulástól, szerető kedvességgel és kegyelmének, irgalmának gyengédségével koronáz! Bízz Abban, Aki alkalmassá teszi az alkalmatlant!

2019. szeptember 11., szerda

Napok óta...

Aztán meg találtam
ezt a képet... 
Napok óta gondolkodom a Szeretethimnuszról. Hogy is mondja Pál apostol?
1 Kor 13, 4-7 Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.

Az is igaz, hogy ezen nem gondolkodni kell, hanem megélni. Ami még a slusszpoén, hogy időnként elvárásként támasztjuk ezt másokkal szemben, de mi nehéz szituációkban nem vagyunk képesek rá.
Az is igaz, hogy ez a mérce, az etalon, a minta.
És az is igaz, hogy Istentől jön, sőt még meg is tudja adni.
Kérni kell, tudod ez a szabály..., ahogy Pintér Béla énekelte.
Tudom! Kérem!
Az én dolgom, az én dolgom... - Hogy egy klasszikust idézzek. (Thank You Zsozsó!)
Fordítsuk le nekem magyarról magyarra:
Nem haragszom meg, ha... Vagy, lehet, hogy megharagszom, de nem vétkezek. Este odaadom az egész szarságot Istennek.
Megbocsátom az ellenem elkövetett dolgokat. A vélt és a valós sérelmeket.
Oksa, mindjárt! Elméletből ötös, leülhetsz!

2019. szeptember 8., vasárnap

Elesés

Mit össze kerestem ezt a szót, naná, hogy Csia bácsi használta.
És a Miatyánkban van.
Durva, amit mond.
Engedd el tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak! Ne vígy bennünket kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból!
Ha ugyanis elengeditek az embereknek eleséseiket, nektek is elengedi mennyei Atyátok azokat. De ha ti nem engeditek el az embereknek, nektek sem fogja elengedni Atyátok a ti eleséseiteket.
Máté 6:12-‬15

Emlékszem egy esetre, mikor már hetek óta kínlódtam valamivel. Tk kimondom: a gyermekemmel kapcsolatban.
Egyszerűen nem értettem, hogy tehet valamit, ami az én értékrendemmel ütközött. Mer' bizonyára én vagyok az etalon, mi?
Emlékszem épp Lakatos Vera prédikációját hallgattam mosogatás közben, és azt mondta a kegyelemről, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok tovább!
Annyira eltalált, hogy a szívem mélyéből elkezdtem sírni. Ilyen, mikor Isten szíventalál.
Már tudtam hogyan tovább.
Továbbadtam a kegyelmet, amit én kaptam Krisztus miatt. Azért, mert szeretett, és az én bűneimet magára vette. Anélkül, hogy kiérdemeltem volna. Ennyi egy kapcsolat rendeződése.
Itt egy hasonló.

Ez pedig 1 másik, igen régi szerzemény. 

2019. szeptember 7., szombat

Ekkora mekkora

A Józsué Könyve tanulmányozása kapcsán újra feljött bennem ez a kérdés: Mekkora helyet birtoklunk szellemileg, és mekkorát lehetne?
Józsuénak ez mondta Isten:
Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek.  A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa.
Józsué 1:3‭-‬4
Akkor tehát mit ígért Mózesnek?
Tietek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek. A pusztától a Libánonig, és a folyamtól, az Eufrátesz folyamtól a nyugati tengerig terjed határotok.  Senki sem állhat meg veletek szemben. Rettegést és félelmet kelt Istenetek, az Úr, az egész országban, ahova csak léptek, ahogyan megígérte nektek. Nézd, én ma áldást és átkot adok éltek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek.
5Mózes 11:24‭-‬27
Akárhogy nézem, ez hatalmas terület. Ezzel szemben a mai Izrael területe nagyon kicsi.
Valami hasonlóra asszociáltam John Eldredge szösszenetet kapcsán. 
Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem előtt kell tartanunk, hogy bármilyen károsodás érte a belső lényünket, a gyógyító ima lényege mindig az, hogy Jézus jelenlétét bevigyük a sérült helyekre:
„Jézus, kérlek, gyere be a fájdalmam, veszteségem, sérülésem helyére és gyógyíts.”
Oswald Chambers, aki oly mélyen és elegánsan írt az imáról, radikális kijelentést tett: „Az ima elsődleges célja nem az, hogy válaszokat nyerjünk Istentől.” Most mondhatnánk: „te jó ég, ha nem ez, akkor micsoda?” Akkor mi a célja? „Az ima tökéletes és teljes egység Istennel.” Hatalmas igazság rejlik ebben.
Az Istennel való egység a létezésünk célja. Nem csak arról van szó, hogy hiszünk Istenben, bár hinni Benne még mindig jobb, mint nem hinni. Nem is csak arról van szó, hogy bízunk Istenben, bár ez sokkal jobb, mint ha csak hiszünk Benne. Sőt még nem is csak arról van szó, hogy dicsőítjük Istent, bár ez már egy még magasabb szint.
Az emberi lélek az Istennel való egységre lett teremtve. Jézus azt tanította, hogy ugyanarra az egységre lettünk teremtve, ami közte és az Atya közt volt. Erre lettünk alkotva. Az ima elsődleges célja, hogy ebbe vigyen bele minket, hogy az Atya közelebb vonjon minket Magához, hogy kiöntsük a lelkünket Neki, azért hogy képesek legyünk elfogadni szívét felénk.
Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben…” (János 17:21, EF)

2019. szeptember 4., szerda

Khairó

Az egyik kedvenc szavam, és érzésem az öröm.
Több helyről jöhet, az igazi, a hamisítatlan Istentől jön. Még pontosabban a Szentlélektől.
"Róm 14:17 Mert az Isten országa (...) igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm."
Görögben: χαίρω (khairó)
1) örül, örvendezik, vidám, jókedvű
2) örömét leli, kedve telik vmiben
3) felszólító módú alakja üdvözlésként (találkozáskor, búcsúzáskor; levélben): Üdvözletem! Üdvözöllek! Szervusz! Jó egészséget!

Azon töprengtem, hogy vajon maradandó békesség és öröm származhat e "testtől, földtől, vagy Ördögtől?"
Jakab mondja a levelében hogy vannak bölcsességek innen is, onnan is, de melyiknek mi a gyümölcse?

Ki a bölcs és tapasztalt férfi köztetek? Nemes magaviseletéből mutassa meg szelíd bölcsességgel a tetteit. De ha keserű irigység tölt meg, és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Nem felülről száll alá az ilyen bölcsesség, hanem földi, lelki, ördögi az.
Jak 3, 13-15. Csia

2019. szeptember 3., kedd

Upsz

Naná, hogy Szabker Debrecent hallgattam!
Naná, hogy jó volt.
Két magyarázatot hallottam mostanában erre az igére:
Máté 17:15-21 És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajon meddig leszek veletek? vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nekem. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának neki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig monda nekik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által.
Nos az első - (nem Zsozsóé) bármennyire is tetszett először, - nem állta ki a próbát. Azt magyarázta ugyanis, hogy a hitetlenség távozik el könyörgéstől és böjtöléstől. Én úgy véleem, hogy ez a kijelentés a gonosz szellemről szólt.
A másik, Zsozsótól (thank you) sokkal jobban tetszett. Szeretlek benneteket!  A link alatt meg tudjátok hallgatni / nézni.
Én is újra meg fogom hallgatni, hogy jól értettem-e.
Nekem most azt jelentette, hogy a tanítványok elbízták magukat, és elfelejtkeztek arról, hogy Jézusra mindig szükség van.

2019. szeptember 1., vasárnap

Messiás

Akit még sokan várnak.
Igazából maga a szó azt jelenti felkent. Mármint olajjal. Az egész Ószövetségben rengetegszer használják ezt a kifejezést királyokra, papokra, prófétákra. Emlékezzetek pl Dávidra.
Az Újszövetségben Jézus a Felkent, Csia bácsi következetesen így is fordítja.
Jézus neve héberül Józsué. יְהוֹשֻׁעַ‬ (jəhôšuʿa)

Jehósua, Jósua (Józsua, Józsué) = „az Úr a szabadulás”
יְהוֹשֻׁעַ‬ (jəhôšuʿa)
Jehósua, Jósua (Józsua, 
Józsué) = „az Úr a szabadulás”

2019. augusztus 31., szombat

Istentől tanítva

Mit jelent az, hogy Istentől tanítottak leszünk?
A férjemmel volt egy nagyon intenzív időszakunk, mikor közvetlenül tanított minket Isten arra, hogy megbecsüljük egymást. Ahogy a Biblia írja Isten népéről, hogy
 Jer 2:3 Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje; akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támada rájuk, azt mondja az Úr.
Nnna szóval, mikor egyikünk borsot tört a másik orra alá, Isten beavatkozott. Közvetlen! Csak úgy jellemzem ezt az időszakot, hogy a Felkent békessége volt a versenybíró a szívünkben. Kicsiny csodák, melyek mint azt bizonyítják, hogy az Örökkévaló velünk van.
Ján 6:45 Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő.
Jer 31:33 Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
Jer 31:34 És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.


2019. augusztus 30., péntek

Ki kezd? Ki? Ki lesz az első?

Talán sokatok számára ismerős a címben szereplő kérdéssor.
Igen, az Esőemberből idéztem.
Amire gondoltam ez alatt: Romlott világunkban akarva-akaratlan elhelyezünk egy pár ütést öv alá néhány felebarátunknak, (értsd: hozzánk közel álló személynek). A ki kezd kérdés arra vonatkozik, hogy mikor kezdődik effektíve ez az ütésváltás? Mint a régi viccben, mikor a gyerek úgy meséli el otthon a verekedést, hogy Pistike visszarúgott.
Igazából ez ennél sokkal régebbre nyúlik vissza, kb. akkor kezdődött, mikor a kígyó elhitette Évával, hogy egye csak meg azt a gyümölcsöt, nem lesz baj, sőt!
Ez kérem kurvára szomorú!
Reménytelennek tűnhetne a küzdelem, ha nem segített volna rajtunk Isten, így szándékos és szándéktalan (alias ösztönös) szemétségeinket rá tudjuk tenni.
Ahogy énekeljük abban a régi dalban:
Két kezem Rád teszem,
Ártatlan, szent Bárány,
Hogy legyen Rajtad bűnterhem,
S elvedd véred árán.
...
32 Ha bárányt hoz vétekáldozatul, hibátlan nőstényt hozzon. 33 Tegye kezét a vétekáldozat fejére, és vágja le vétekáldozatul azon a helyen, ahol az égőáldozatot szokták levágni. ... Ha így a pap elvégzi érte az engesztelést, vétkéért, amiben vétkes, bocsánatot nyer. (3. Mózes 4.)

Egy régebbi, konkrétan a dalról ... 
És még egy... 

2019. augusztus 27., kedd

Új bejegyzés

 Vannak megtanulható dolgok.
Blogíráskor már tudom a lépéseket, mikor képet teszek fel, mikor linket illesztek be, mikor idézek valahonnan.
Vajon ilyen az élet is?
Megtanulható? Ha én így, vagy úgy teszek a férjemmel / gyermekemmel / apámmal / barátommal, akkor ez és ez fog történni? Sőt, lehet, hogy a tetteim hatással vannak a barátom barátaira is?
Nem tudom, de, hogy abban van ráció, amit Jézus mondott, vagyis kősziklára kell építkezni, az tuti! Az olyan biztos, mint ahogy most itt ülök! Mert a szél, az eső, a vihar, az árvíz jönni fognak, bele fognak ütközni az épületbe, és ha rossz volt az alap, összedől.

Máté 7:24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
Máté 7:25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
Máté 7:26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:
Máté 7:27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
 +1 régi

2019. augusztus 19., hétfő

Kürtős kalács

1,50 kg liszt
4 dkg  sima élesztő (Pennys)
5,5 dl tej (langyos)
15 dkg cukor
18 dkg vaj (olvasztva)
5 db tojás
1 kávéskanál só
Citromhéj
Ízesítés ízlés szerint:
fahéjas cukor, vaníliás cukor, darált dió, kókuszreszelék, darált mogyoró, stb

Sajátos chevap
2 kg pulyka darálthusi (Aldis)
2 cs paprikás hagymás fűszerkeverék
Kb 2 dl víz.

2019. augusztus 18., vasárnap

Úrvacsora

Nemrégiben hallottam egy tanítást Jézus elárulásával és megbocsátásával kapcsolatban.
Egyáltalán arról, hogy mennyire fájhatott neki minden egyes mozzanat, ami a keresztre feszítése előtt történt és utána mennyire nagylelkűen engedte el az egész dolgot.
Nem igazán lepte meg az ember.
Alkalmam nyílt egy kissé együttérezni Vele, és ebből a szempontból majdnem mindegy, hogy valójában elárultak-e, mérhetetlenül fájt. Ellenben csodálatos ajándéknak tekintem, hogy nincs bennem neheztelés. Természetesen ehhez elengedhetetlen, hogy jól-, vagyis Isten akarata szerint kezeljem a kérdést.
 • Fáj, vagy sem, annak kell elmondani, akit érint.
 • Nem lehordani az illetőt, de elmondani mit érzek, mit feltételezek, és mindez milyen hatással van rám.
 • Esélyt adni magyarázatra. 
 • Meghagyni a lehetőséget bármilyen válaszra. 
 • Elfogadni, nem kizárni...
Ez kérem férfimunka a javából!... vagyis mit beszélek! Dehogy férfimunka! Isteni természet. Köszönöm. 

2019. augusztus 8., csütörtök

Kincs ami VAN

Rég öntöttem ki a szívem Istennek.
Ma megtettem.
Komplett kis lista volt, majd referálok a hatásairól és ilyenek.
Amúgy hallgattam valamit, ami annyira, de annyira inspirált.
Íme:

2019. augusztus 2., péntek

Hmm

Ha dicsekedni akar,
    hát azzal dicsekedjen,
    hogy igazán ismer engem,
tudja, hogy én vagyok az Örökkévaló,
    aki hűséges szeretettel, igaz ítélettel,
    igazságosan kormányozom a föld lakóit,
mert ezekben telik kedvem”
    — mondja az Örökkévaló.
Jer 9, 24

Mert öröktől fogva senki sem hallott ilyet,
    híre sem jutott fülébe,
nem látott más Istent kívüled,
    aki ily nagy dolgokat tesz a benne bízókért!
Ézs 64,4

Mert senki sem ismerheti a másik ember gondolatait, csakis az illető saját szelleme, amely benne lakik. Ugyanígy, Isten gondolatait sem ismeri más, csak Isten Szelleme.
1Kor2, 11

2019. augusztus 1., csütörtök

2019. július 31., szerda

Protekció


A fogalom jelentése:
protekció (főnév)
1. Befolyásos személy támogatása közbenjárása, illetve saját személyes befolyás, kapcsolat érvényesítése egy személy, ügy érdekében; megadott segítség, amely előmozdít egy célt, ügyet, fejlődést vagy megoldást; pártfogás. (...) 
Eredet [protekció < latin: protectio (oltalmazás) < protego (előle befed) < pro (elől) + tego (fed, takar)]

Miért jutott ez most eszembe?
El kell intéznem valamit, be kell jutnom egy Szakrendelésre mondjuk. Ez ma Magyarországon csodával határos, hogy nem november nyolcvanadikára kapják mondjuk időpontot. Amikor telefonálok, hogy kezdem? Ez és ez vagyok, innen és innen. Erre aztán esetenként a vonal túloldalán kissé készségesebbek lesznek, (vagy nem...)
Képzeljük el, hogy így kezdeném:
 - A magasságos Isten szolgája vagyok...
Tutira fogadnak!
:) 

2019. július 30., kedd

1-2 banális megállapítás...

Tudom nagyon egyszerű gondolatok, mégis ez jár az eszemben...
 1. Ádám és Éva ismerte Isten szavát. 
 2. A régi természet nem akar, de nem is képes engedelmeskedni.

Sokszor képzelem el azt a felhőtlen kapcsolatot, azt a bizalmat, amivel viseltettek egymás iránt ott az Édenben. Milyen csodálatos lehetett! Ismerték Isten hangját, szavait, mégis bedőltek a Sátán hazugságának.
A 2-es pontról pedig kissé megfordítva a gondolatmenetet azt mondom, hogy tud-, és akar is engedelmeskedni Istennek.

2019. július 26., péntek

2 ige

Jézus ezt mondta: Ha a legfőbb gondotok, hogy magatokkal foglalkoztok, sosem találjátok meg magatokat. De, ha megfeledkeztek magatokról és rám néztek, akkor magatokat és engem is megtaláltok. Máté 10, 39
1Pét 1:4 Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,

2019. július 21., vasárnap

Könyörület

 Szokatlan szó, Károli hozza így, 28X szerepel az Újszövetségben.
Én is többször írtam már róla, pl. itt, meg itt.
Rick Warren, a Napremény blogban csinál most egy sorozatot ezzel kapcsolatban, onnan az ihlet.
 „Isten megáldja azokat, akik irgalmasok, mert hozzájuk irgalmas lesz” (NLT fordítás).
Vagy, hogy a közismertebb módon idézzem:
Máté 5:7 Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
A görög kifejezés: ἐλεέω (eleeó)
1) szánalmat érez, sajnál, megkönyörül
2) passzív alak: irgalmasságot nyer, könyörületben részesül
Itt is ez a szó szerepel:
Máté 18:33 Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
Egyenlőre maradok a hümmögésnél, és ennél a dalnál.

2019. július 14., vasárnap

Tudjuk Ki

Jó múltkor azt a bizonyos részt olvastuk a Bibliában, amikor Skéva fiait megtámadták a démonok. Valakik viccesnek találták, de én nem. Egyáltalán nem mulattat, ha vereséget szenvedünk egy szellemi harcban.
Ha veled megtörtént, akkor te se nevetsz.
A Harry Potterből oly jól ismert szereplő, Akivel végig csatáztak, Ő a címben szereplő, de én persze nem Voldemorthra gondolok, csak mindig ez a kifejezés jut eszembe A 2 Korinthus 2, 11-ről:

Hallottam is hajnalban egy értekezést a traumákról, és ezt is ide sorolták. A következő könyv, amit el fogok olvasni, arról szól, hogy hogyan lehet tettenérni legyőzni Őt, illetve munkatársait. (Itt letölthető
Érdekes, hogy tk már le van győzve Jézus által, mégis szerephez juthat egyének, családok, városok és országok életében, mert gyakran megtörténik ez is.
Még szerintem jelentkezem ezügyben. 

2019. július 2., kedd

Apodidómi

... Még ezt így egyben nem is gondoltam át...

Akkortájt így szólt Jézus tanítványaihoz: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki lelkét meg akarná menteni, el fogja veszíteni, ha pedig valaki érettem elveszítené lelkét, meg fogja találni azt. Ugyan mi haszna lenne az embernek abból, ha az egész világot megnyerné, lelke pedig kárba veszne? Vagy mit adhat majd az ember cserébe a lelkéért? Mert kell, hogy az ember Fia eljöjjön angyalaival Atyjának dicsőségében, s akkor kinek-kinek megfizet majd cselekvéséhez mérten.
Mt16:24‭-‬27 CSIA
https://bible.com/bible/526/mat.16.24-27.CSIA
 ἀποδίδωμι (apodidómi)
1) odaad, átad, kiad, visszaad
2) visszafizet; (fogadalmat) teljesít
3) viszonoz, megfizet
4) elad

(Ógörög 1.)

Ez a szó, hogy megfizet, kissé pejoratívnak tűnik. Ami meglepő, hogy a 18-ban milyen sokszor fordul elő. 6X

A 25, 26, 28, 29, 30, 34es versekben.
--------------------

2019. június 29., szombat

Mára 2X-es védelem

Ám kelj fel! Állj a lábadra! Hisz éppen avégett jelentem meg neked, hogy téged előre kezembe vegyelek, és szolgaként és tanúként használjalak annak hirdetésében, amit láttál, s amiért még megjelenek neked. Ugyanakkor meg foglak menteni téged a néptől és ama nemzetektől, melyek közé téged küldelek, hogy szemüket megnyisd, hogy sötétségből világosságra térítsd őket, sátán fennhatósága alól Istenhez, hogy a belém vetett hit által elvehessék vétkeik bocsánatát és örök részt a megszenteltek között.
Apcs 26:16‭-‬18 

Parafrázis...

Nnna, kiről van szó??? 
Igaz, hogy hétköznapi gyenge emberi lény vagyok, de nem emberi elgondolások és módszerek segítségével nyerem meg a csatáimat.
Isten hatalmas fegyvereit használom, nem az emberek által készítetteket, és ezekkel döntöm le az ördög erősségeit. Ezek a fegyverek képesek lerombolni minden Isten ellen felhozott büszke okoskodást, és minden olyan falat, amely megakadályozza az embereket abban, hogy megtalálják Istent. Ezekkel a fegyverekkel lázadókat tudok elfogni és vissza tudom hozni őket Istenhez, és olyan emberekké tudom őket változtatni akiknek szíve vágya hogy Krisztusnak engedelmeskedjék.

A 2 Korintus 10, 3-6 alapján.

2019. június 27., csütörtök

Fotiszmosz

... akikben e kor istene vakká tette a hitetlen gondolkodást, hogy a Krisztus dicsőséges örömüzenetének fénye, aki Istennek képe, rájuk ne ragyoghasson. (...) Mert az Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő, aki szívünkben is világosságot gyújtott annak a dicsőséges felismerésnek sugároztatására, mely Istennek a Krisztus orcáján megjelenő fénye.
2 Kor 4:4‭, ‬6 (Csia)


 ὁ φωτισμός, -οῦ (ho phótiszmosz, -u)
- fényesség, világosság; megvilágítás

2019. június 25., kedd

Megragadni


... na, nem úgy, mint ragasztó, hanem mint megfogni, és kapaszkodni valamibe.
Ki ebbe, ki abba.
Én speciel

 • Jézus ruhájába,
 • Isten jelenlétébe
 • Az üdvösségembe...
ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai)
1) megragad; hatalmába kerít
2) gondját viseli, pártját fogja, felkarol
3) megtámad (beszédben); kifogásol, ellenvetést tesz

2019. június 24., hétfő

Okoskodás

2Kor 10:5 Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
Mi az okoskodás?
Idézem:
Ez a logiszmosz magába foglalja a filozófiákat (a hivatalosan meghatározóakat és a névtelen személyes életfelfogásokat is), a vallásokat, a humanizmust, az ateizmust, a hinduizmust, a buddhizmust, az iszlámot, a fajgyűlöletet, az intellektualizmust, a júdaizmust, a materializmust, az elutasítottság gyökereit, a perverziót bármit, ami az
embert arra készteti, hogy egy bizonyos módon gondolkozzék.


2019. június 21., péntek

Különleges védelem

Olvashatunk a Szentírásban arról, hogy az Örökkévaló népe iránt való szeretetétől vezérelve gyakran megvédte övéit és bosszút állt értük.
Jer 2:3 Szent volt Izrael az Úrnak, az ő termésének zsengéje; akik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támada rájuk, azt mondja az Úr.
Ilyen alkalmakat kerestem az életemben.
Téged is biztatlak erre!
Egyenlőre időszűke miatt ennyi.

2019. június 20., csütörtök

Részlet

Az imádkozás mindkét oldalát akkor látjuk, ha látjuk Jézus
mindkét oldalát.
Akkor megértjük, hogy szükség van könyörületre, törődésre, gondoskodásra, együttérzésre, és az emberi életekben zajló dolgok átérzéséből fakadó mély fájdalomra és gyötrődésre. Akkor megtanuljuk a
harag helyét és idejét, látva, hogy a Sátán fortélyai sikeresen
pusztítanak; a felháborodás idejét és helyét, mivel
olyan területekre hatol be, amelyek jog szerint Krisztushoz
tartoznak; a bátorság helyét és idejét, amikor a démonok
hordái felfedik jelenlétüket; a támadás helyét és idejét, ami-
kor a Szentlélek előretörésre indít.
Részlet Jack Hayford, Prayer is invading the impossible című könyvéből.

2019. június 16., vasárnap

Véletlen?

 Jó, tudom, baromi lassan olvasok, de közben ezer más dolog is van, úgyhogy bocsi.
Folytatva tegnapiakat, inspirálódva Dutch Sheets által... Állítása szerint semmi sincs véletlen. Idézem:
Néha, mintha találomra próbálkoznánk, mintha véletlenül kellene belebotlanunk egy-egy helyzet megoldásába. (...) Valójában nem is véletlen történik ez, mert ami számunkra véletlen, a Segítőnk, Szentlélek számára nem az. (...) Ő éri el, hogy imáink a megfelelő személybe, vagy a megfelelő helybe botoljanak bele, a megfelelő módon, a megfelelő  időben, és előre mozdítsák Isten akaratát az élet minden területén. És ennek éppen így kell lennie!
Halleluja! Tehát akkor vsz sima ügy, hogy miért vesznek körül csupa egyforma esetek, széttört házasságok, zátonyra futott kapcsolatok, életközépúti válságok, megváltatlan életek, stb.
Példának hozza Jákob bételi randevúját. Az se volt véletlen. Bár lehet, hogy Bétel ott lett, ahol Jákob lehajtotta a fejét.
(1Mózes 28) 10 Jákób tehát útnak indult Beérsebából Hárán felé. 11 Mikor beesteledett, keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt, a feje alá tett egy követ, és elaludt. 12 Ekkor álmot látott: egy hosszú lépcsőt, amely a földről egészen a mennybe vezetett. A lépcsőn Isten angyalai jártak föl és alá. 13 A lépcső mellett maga az Örökkévaló állt, és ezt mondta neki: „Én vagyok az Örökkévaló, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Neked és leszármazottjaidnak adom a földet, amelyen fekszel. 14 Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, északra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét általad és leszármazottjaid által. 15 Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam!” 16-17 Mikor másnap reggel Jákób fölébredt, megijedt. Azt mondta magában: „Bizony, itt van az Örökkévaló, és én nem is tudtam! Milyen félelmetes ez a hely: Isten háza és a menny kapuja!” 18 Azután fogta azt a követ, amelyen aludt, felállította, majd olajat öntött rá. 19 Azt a helyet pedig elnevezte „Bételnek”, vagyis „Isten Házának”. A közelben volt egy város, amelyet régebben Lúznak neveztek.
20 Akkor Jákób fogadalmat tett: „Ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, gondoskodik ételemről és ruhámról, 21 hogy békességben térhessek vissza apám házához, akkor az Örökkévaló lesz az én Istenem! 22 Ez a kő pedig, amelyet emlékoszlopul fölállítottam, Isten Háza lesz. S ezen felül mindenből, amit nekem adsz, a tizedrészt neked adom.”

2019. június 15., szombat

A "kell" misztériuma

Fenti idézet Dutch Sheets, Közbenjáró imádság című könyvéből való
 Dutch Sheets előzőekben említett könyve a Szellem által imádkozás témakörét tárgyalja éppen.
Ez a témakör mindig izgatott. Az igerész:
Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért.  ... Újfordításban: Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.(Róma 8, 26-27)
Rávilágít, hogy a kellene" szócska jelentése görög alapján δει̑  (dei)
1) kell, szükséges
2) szükségszerű
3) illik
4) kellene, kellett volna

A teljesség igénye nélkül pár gondolat:
 • Mindig nagyon érdekelt ezzel kapcsolatban a mit akar a költő című dolog. Tk teljesen belevonja a nyelveken imádkozást, ami nagyon érdekes, ugyanis egy titok, egy misztérium.
 • Eszembe jutott ezzel párhuzamban Jakab kijelentése, hogy Kéritek, de nem jól kéritek. Azért kéritek, hogy saját kívánságaitokra költsétek. A görög szó δαπανάω  (dapanaó) 1) pénzt kiad, rákölt, viseli a költségeket; 2) elkölt, elpazarol, elpocsékol. Elég kifejező, főleg az utóbbi....  Nagyon kívántok megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg. Ezért gyilkoltok, irigykedtek, és mégsem tudjátok megszerezni, amit annyira akartok. Veszekedtek és harcoltok, mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy, ha kéritek is, akkor sem kapjátok meg, mert nem a helyes indítékkal kéritek, hiszen önző módon a saját kívánságaitokat akarjátok kiszolgálni vele.” Lásd Jakab 4, 2-3 ...itt
 • Nem lehetséges, hogy ez a különbség a Szentlélek és a test által mondott imákban??? Ha ez így van, akkor pontosan ég és földnyi a távolság a kettő között.


2019. június 10., hétfő

Mit kíván a te Istened?

Nem először látom meg, hogy Jézus Mikeást idézte.
Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.
Mikeás 6:6‭-‬8 HUNB
https://bible.com/bible/1239/mic.6.6-8.HUNB

2019. június 8., szombat

Szeretném ezt elmondani!

Olvastam egy filmajánlót a 777 Blogon, (köszi Szilvi!) és ebből megint csak kikerekedik egy bejegyzés.
Ezt a gondolatot emeli ki nagyon:
„Az ördögnek akkora hatalma van, amekkorát adunk neki.”
 Isten nem véletlen mond dolgokat. Lehetne azt gondolni, hogy áááh, majd azt én jobban tudom, de higgyetek nekem: NEM.
 Mond ilyet az Örökkévaló, hogy ne adj helyet az Ördögnek! 
Meg ilyet is, hogy:
Ezen már nagyon régen gondolkozom

Nézem egy pár barátom házasságát szétesésig sodródni
+ összevetem a saját lelkiállapotommal, szerintem értem, hogy "mit akar a költő mondani" .
Minap megsértett a férjem. Nem szépítem, betalált.
A harci helyzet az, hogy ennek a pszichológiája roppant egyszerű.

 • Megsértenek, 
 • Megsértődünk, 
 • Morfondírozunk, 
 • Haragszunk, 
 • Rosszat kívánunk, 
 • Helyet adunk az Ördögnek, 
 • Elharapódzik az egész szarság. 
Ehelyett Isten forgatókönyve egészen más. Ilyeneket lehet tenni, hogy ha megsértenek, (megdobnak kővel), 
 • legyünk kedvesek előzékenyek, (dobd vissza kenyérrel!)
 • Bocsássunk meg!
 • Adjuk neki Istennek az egészet!
 • Bízzuk rá, öntsük ki előtte a bánatunkat!
Kérdésem :
Te hogy állsz ezzel?
Meddig hagytad elmenni az Ördögöt?
Megtámadtad már a saját családod?
Javaslom, hogy gyorsan vedd végig Isten tanácsait, míg módod van rá!
Szard le, hogy igazad van-e, és tégy meg mindent, hogy rendeződjön a dolog!
A szeretet nem rója fel a gonoszt. 
A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátját. 

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...