Keresés ebben a blogban

2019. február 26., kedd

Másodszor is

Róm 4:5 Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul....
Ez a vers nem először jutott eszembe a közelmúltban  és "sajnos" , ami miatt beugrott, azt nem is jelenti. Nekem ugyanis jólesett volna, ha arról szólna, miszerint Isten helyreteszi az istentelent. Azt, aki gonosz volt velem, vagy a szerettemmel. Azt, aki átvert engem, aki szívózik velem, keresztbetesz nekem, illetve szórakozik azokkal, akiket szeretek.
De nem jelent ilyet...
Tulajdonképpen talán nem is "sajnos" , mert, ha így lenne, Isten nem lenne olyan, amilyen, vagyis rendkívül megbocsátó, elengedő, igazságos, szerető, végtelenül jó. Akkor én magam lennék a helyében, és jaj lenne annak, aki velem rossz. És itt már le is lepleződött az én bosszúálló természetem.
Itt kifejtettem, hogy mit jelent a fenti igevers a fenti szóval. Mikor erre rájöttem, nem esett ily rosszul, mint most, úgyhogy nincs mese, térdre fel!... akarom mondani le! Ugyanis a zúgolódás nem használ semmit.

2019. február 20., szerda

Piramisjáték, avagy a gabonamag halála

 Jó. Valószínűleg hülye hasonlatot választottam, de a  címnek mégiscsak érdekesnek kell lennie, nem?
De. Namármost mire gondoltam?
Matekozzunk!
A hozam a gabonamag idézőjeles halálával hányszoros termést fog hozni? Azt olvastam, hogy egy kalász kb. 30-40 magot tartalmaz. Ha annak a 30-40 magnak csak a fele hoz termést és beváltja a hozzá fűzött reményeket, az már csodálatos eredmény. Csak a következő aratásnál 450-500 szem magunk lesz, és így tovább.
Micsoda potenciál!

Más:
Nagyon megragadott az a gondolat, hogy az ószövetségben átnevezett jeles emberek nevébe beépített pár betű Isten nevéből mekkora változást hoztak viselőik életében.
Ábrám-Ábrahám
Szárai- Sára
Jákob-Izráél
  אַבְרָם ('aḇərám)
Ábrám = „felmagasztalt atya"; „felmagasztalás, felemelés atyja”
- Ábrahám eredeti neve
  אַבְרָהָם ('aḇəráhám)
Ábrahám = „sokaság atyja"
- pátriárka, a zsidó nép ősatyja
 שָׂרַי (śáraj)
Szárai = talán „fejedelmeim”- Sára eredeti neve
  שָׂרָה (śáráh)
Szára (Sára) = „hercegnő, fejedelemnő”
- Ábrahám felesége, Izsák anyja
  יַעֲקֹב (jaʿăqóḇ)
Jákob = „sarkot megragadó”; „csapdát állító”
- 1) Izsák fia, Ábraham unokája, Izrael 12 pátriárkájának az apja
2) szimbolikusan Izrael földje
  יִשְׂרָאֵל (jiśərá'él)
Izrael = „Isten harcosa”; „Isten győzedelmeskedik”
- 1) Jákob második neve, amit Isten adott neki Penuélnél
2) Izrael leszármazottai
3) a tíz törzs közös neve Júdát és Lévit leszámítva (Saul idején)
4) az egyesített királyság Dávid idejében
5) az északi királyság neve
6) a babilóni fogság után a megmaradt terület és nép neve
Más:
Mikor azt olvasom, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét, akkor tudnom kell, hogy ez a fegyverzet valójában Istené!
Banális gondolat, mégis mekkora jelentősége és jelentése van.

Más:
Zsolt 118:25 Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!
Ez állítólag a Biblia kellős közepe, és itt olvashatsz róla bővebben. Annyira csodálatos a 118. Zsoltár! Sokmindent egyesít gondolatban, ami újszövetségi embereknek is nagyon áldásos. Itt olvasható az egész zsoltár. 

Our God is an awesome God

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God

2019. február 16., szombat

Időtényező

Nagyon megtetszett ma Isten időhöz való hozzáállása. Azt írja az ige:
Zsid 4:15-16 Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
Ennek néztem kicsit utána. Görögben εὔκαιρος, ον (eukairosz, on)
- jól időzített, alkalmas időben történő, időszerű
Etimológia:
εὖ (eu)
1) jól, helyesen
2) jól van, helyes
3) szerencsésen, boldogan, sikeresen 
ὁ καιρός, -οῦ (ho kairosz, -u) 
1) alkalom, alkalmas / megfelelő idő
2) kijelölt, elrendelt idő(pont)
3) időszak, korszak

Hát, csak ennyi. 

2019. február 13., szerda

Mi az igazság?

Mindig érdekelt a kegyelem kérdése. Az, hogy Isten hogyan gondolkodik róla. Ez a gondolatsor Eichhorn napi szösszenete kapcsán ugrott be.
Hallottam olyan véleményt, hogy Isten annyira kedves, hogy senki sem kerül a Pokolba.
Hallok olyat, ami szerint Isten nagyon szigorú  Melyik az igaz?
Magam is tanácstalan vagyok, én a kettő közé céloznék, és vsz teológiailag is jobban rendben van, hiszen, - ahogy az a Szavak nélküli könyvben is van, - Isten bár jóságos, igazsága miatt mégsem tudja a bűnt büntetés nélkül hagyni. Ezért is halt meg Jézus. Ahogy írva van: Mind a saját fejünk után mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az Örökkévaló az ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit. (Ézsaiás 53,6)
Ezt olvastam Római levél 2. részében ebben a témában:
Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és egész életedet?
Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a fejedre. Ez pedig majd a Harag Napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja.Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet meg. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önzők, és nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt az igazságtalanságot szolgálják, azok Isten haragjával fognak találkozni. Róma 2, 4-8

2019. február 12., kedd

Mindent a helyére

1000 éves sztorik kerülnek elő a családban, csak mert nem került a helyére akkor és ott. A sok elhallgatás, dolgok lenyelése, mind-mind ahhoz vezet, hogy később botrányként kipattanjon. Nem beszélve arról a sok fájdalomról és haragról, amit a köztes időben okozott. Mindig mondom, hogy a szőnyeg alá seprés nem működik. Mit ad Isten, tegnap néhány engem mélyen érintő dolog derült ki. Olyasmi, amivel valaki évekkel ezelőtt engem pocskondiázott, lehúzott, nekem rosszat kívánt.
Mi tagadás, fájt. Ütés betalált, Fekszem a földön, persze csak jelképesen. Mondhatnám fasza!
De a helyére teszem. Nem szépítem, elmondom a mennyei apukámnak, és megbocsátok. Pár óra múlva így már nem fáj a bibi, nem haragszom.
Én se vagyok egy matyóhímzés, amúgy pedig csak a saját döntéseimért és szemétkedéseimért vagyok felelős. Csak a saját szeretetemet tudom szabályozni, néha azt is nehezen. No, és emlékeztetem magamat:
Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.
És én képes vagyok ebből a szeretetből kapni és adni.
Joseph Prince: Hálaadás

2019. február 10., vasárnap

Legszebb gondolatok a héten

 Bár enyhén szomorkás volt a hét, voltak szép pillanatok.
Egy barátnőm mesélt apukája halála előtti látomásáról. Ez nagyon megfacsarta a szívemet.
A bácsi járt a Mennyben, és azt látta, hogy mindenkinek külön ház készült, nem kézzel, nem földi építőanyagokból, hanem igazságból és irgalomból. A házra felírták az új nevét, amit Isten ad neki. Lányának mesélte, hogy látta, az övé (mármint a lányáé) is készül, de az még nincsen meg.  A sajátja viszont lassan elkészül.
Sírok...
Viszont olyan valakiét is látta, akit nem gondolt odavalósinak, ezen elszégyellte magát.
Mamim, hogy elment, már ott lehet. Jó ajándék  hogy álmomban el tudtunk búcsúzni.
Egy pár Ige, ami eszembe jutott ezek kapcsán.:
2Kor 5:1 Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben.
Hós 2:18 És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.
2Ján 1:3 Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
...
Második legszebb gondolat a hetemben, amit lányom mondott nekem, mikor enyhén kiborultam az engem körülvevő világra. Elmondtam, hogy már nem is tudom, hogy valamit nem-e rosszul gondolok?! Egyszerűen nem értem az embereket... Jézus mondja, hogy a ti szívetek keménysége miatt adta Mózes a válólevelet. Mert különben kinyírnátok a másikat... Ezt már én tettem hozzá.
Lányom válasza erre: Anya, nézz az életedre. Nem hiszem, hogy valamit olyan rosszul csinálnál.
Hogy ez hogy lehet? Mikor felment a pumpa a családtagjaimra odaadtam Istennek az egészet. Megbocsátottam. Bocsánatot kértem. Bánkódtam a szívem állapota miatt. A gabonamagnak el kellett halnia, mert különben magára maradt volna. És még valami: Ha valakit szeretni akartam, mert Isten megmutatta, hogy eddig rosszul csináltam, és akartam, hogy ezt érezze is, figyeltem rá, lestem a kéréseit, kikutattam mire vágyik és megszereztem neki. Különösen figyeltem rá. Hogy tudja, nagyon fontos nekem.
És ismét sírok. Ez pedig nem én voltam, hanem a bennem lévő Szentlélek. Mert Isten rehabilitálni akarta az elszenvedett dolgokért. Nem ment 2 perc alatt. Évekig is eltartott. És nem tértem vissza vele kapcsolatban a régi sémákhoz. Legalább 7 éves sztoriról beszélek.
....
Lakatos Vera üzenete
3X hallgattam meg. És hálát adok.
Ezt pedig csak bónuszba találtam. 


2019. február 6., szerda

10 pontos, avagy újra egy hajóban Jézussal


 Összejöttek a dolgok. Nem tudom hogyan, de összejöttek.
Gondolom időben ki kellett volna tálalom, de már ez van. Végig éreztem az elmúlt időszakban, hogy gyűlik a sok nehézség, de valahogy csak néztem bambán, és most megint ott ülök abban a bizonyos hajóban a Genezáreti tavon  és a szél dobál. Jézus meg csak durmol.
Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelék. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték őt és mondának neki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És monda nekik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki? Márk 4:37-41 (bocs a veretes Károliért...) 
Ugyanez a történet meg van írva a Máté 8-ban és a Lukács 8-ban is. Szóval így történt  hogy írtam egy kb 10 pontos listát az engem nyomasztó dolgokról. Közben ezt hallgattam. Majd beszámolok, hogy alakult.
Visszanéztem  hogy mikor ültem abban a szélvésztől hányt csónakban. Tanulságos.
Időutaztam
Euphorbia millii
Végül megnéztem ezt a szót görögben: enged / engedelmeskedik. Mármint a szél, és a vihar.
ὑπακούω (hüpakuó)
1) meghallgat, figyel
2) válaszol
3) bebocsát
4) hallgat vkire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad
5) alkalmazkodik

Biztató. Csia úgy fordítja valahol, hogy a szél és a tó is hallgat rá.

Csak szemezgetésre: itt szerepel a szó az újszövetségben:
Máté 8:27 Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki.
Márk 1:27 És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?
Márk 4:41 És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?
Luk 8:25 És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki?
Luk 17:6 Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.
Apcs 6:7 És az Isten igéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.
Apcs 12:13 És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány méne oda, hogy hallgatózzék:
Róm 6:12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
Róm 6:16 Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
Róm 6:17 De hála az Istennek, hogy [jóllehet] a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
Róm 10:16 De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
Ef 6:1 Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz.
Ef 6:5 Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;
Fil 2:12 Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
Kol 3:20 Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
Kol 3:22 Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
2Thess 1:8 Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.
2Thess 3:14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön.
Zsid 5:9 És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,
Zsid 11:8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
1Pét 3:6 Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.

2019. február 4., hétfő

Alternatívák

Választási lehetőséget kaptunk a szétcsúszás és a lelki gyógyulás között. Tudom, hogy az utóbbi a valódi terve Istennek. Tanulom ennek a módjait és azt, hogy hogyan adjam át. Gyakorlatban nehezebb, főleg, ha makacsabb tanulót kapsz. Olyat mondjuk, aki szeretné a gyógyulást és a szabadulást, de az igazát is.
Ez nehéz, főleg, ha már oly régen küzdötök érte, hogy nem egyszerű hinni benne.
Hogy milyen módszerek állnak rendelkezésre? Itt van, rendelkezésünkre áll:

 • az Isten szava, 
 • az igazság rólam és a körülményeimről, 
 • és a Szentlélek. Kezdésnek nem rossz.
A következő igevers nagyon szemléletes a régi természetünkről:

„Vessétek le a régi éneteket, ami csalfa vágyakkal van megvesztegetve és változtassatok a viselkedéseteken; mindezek mellett pedig … öltsétek magatokra az új embert, ami Isten hasonlatosságára lett teremtve, valódi igazságban és szentségben.“ (Efézus 4:22b-24, NIV fordítás)

Ellenállás pro és kontra


 Mit jelent ez a szó egyáltalán, hogy ellenálló, ellenállás?
Görögben: ἀνθίστημι (anthisztémi)
- szembehelyezkedik, szemben áll, szembeszáll, harcol

Kinek, vagy minek lehet, illetve kellene ellenállni?

Íme pár ige:
Jak 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

1Pét 5:9 Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

2Tim 3:8 Miképpen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.

2Tim 4:15 Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédeinknek.

2019. február 2., szombat

Egy nagyon bölcs és szerető barát

 Annyi sok rosszat látok.
Mi emberek olyan gyakran eltévesztjük a célt, aztán annyira buta dolgokat csinálunk, hogy rengeteg fájdalmat okozunk ezzel másoknak és magunknak.
Ha lenne mellettünk egy nagyon bölcs és szerető barát, Aki soha nem ad rossz tanácsot, akkor megragadnánk a lehetőséget és mindig mennénk hozzá eligazításért. Nekem van ilyen barátom.

 • Mindig fogadóképes, 
 • Mindig tiszták a motivációi, 
 • Mindig látja összefüggéseiben a tetteimet. Előre. 
 • Mindig szeret engem és másokat, 
 • Mindig jó tanácsot ad. 
 • Nem haragszik rám, ha hülye vagyok.
 • Soha nem csap be, 
 • Soha nem türelmetlen, 
 • Soha nem bánt meg. 
Jó nekem. Szeretem a Barátomat.
Időnként leég a pofámról a bőr, de az is én vagyok, aki rosszkor vigyorodik el, rosszul reagál, vagy néha túltolja a dolgokat. De ez sem akadály, Neki elmondhatom, mert megérti. Nem kell a szégyen folyójában úszkálnom, mert felmentést ad alóla.

1 régi, hasonló ...

Világháború

..., de melyik, hányadik?
Pár nappal ezelőtti bejegyzésemben már írtam erről, és ma is ezen gondolkodtam. Ugyanis valahol a szívemben mélyen érzem, hogy célpont vagyok. Egy olyan háborúban, aminek a kimenetele már eldőlt, mégis valahogy érzem a hatásait, plusz a szeretteim is célpontok. Ha nekem nem tud ártani az Ördög  bántja a szeretteimet, vagy felhasználja a gyengeségeimet.
Mi a megoldás?
Isten seregében harcolni, a győztes oldalon.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...