Keresés ebben a blogban

2020. május 28., csütörtök

Öröm, számadás, závár

Jó kis katyvasz, nem? Mármint a címben lévő szavak.
Ezt a 3 kifejezést gondoltam megnézni ma reggel.
Az ÖRÖM azért kezdett érdekelni, mert szükségem van rá. Mert ott találtam a lélek gyümölcsében a Galata 5, 22-ben. Meg ott van a Róma 14-ben is, mikor azt mondja Pál, hogy Isten országa igazság, békesség és öröm a Szentlélek által.
...
Számadás
Azt mondja a Biblia, hogy egyszer minden hiábavaló beszédért számot kell adni, el kell számolni vele Istennel...
ZÁVÁR
Dávid mondja a 141. Zsoltárban:
Örökkévaló, segíts, hogy ura legyek szavaimnak,
és meg tudjam fékezni nyelvemet!
Károliul:
Zsolt 141:3 Tégy Uram závárt az én számra; őriztessed az én ajkaim nyílását!
Egyenlőre ennyi, a témában érdekelhet még:


2020. május 27., szerda

Elválasztva

Lehet jó és lehet rossz elválasztva lenni, attól függ kitől, vagy mitől vagyunk elválasztva.
Pl, ha Istentől, az nagyon rossz:

Ézs 59:2 Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.
... ám, ha Isten számára vagyunk elválasztva, az jó:
Ez 42:20 Mind a négy szél irányában méré azt. Kőfala vala körös-körül, hosszúsága ötszáz, szélessége is ötszáz sing, hogy elválassza a szentet a köztől.
Héberben   ‫בָּדַל‬ (báḏal)
1) elkülönít, elválaszt, feloszt, kettéoszt
2) megkülönböztet, különbséget tesz
3) elkülönít, kiválaszt
4) kizár, kirekeszt

2020. május 25., hétfő

Engedelmesség

Ez az egyetlen szó mennyi érzelmet hoz fel bennem, pedig milyen egyszerű!
Engedelmeskedni... Maholnap 50 éves gyermek vagyok, mennyei Édesapám nagylánya, talán azt várhatnám, hogy nincs szükség ilyesmire, de nem így van.
Valójában a szívem állapotától nagyon is sok függ, meg attól is, hogy mit gondolok magamról, Istenről, egyebekről. Ezt simán megfigyelhettem minap, mikor valamiről jól tudtam, hogy mi Isten véleménye, éreztem, hogy a szívem mást diktál, de mivel tudtam, hogy mi a helyes, azt tettem. Vonakodva ugyan, mint akinek a fogát húzzák, de megtettem. Nem azért, mert ez a törvény, hanem azért, mert ez a jó. Mikor lányaim kérdezték, hogy anya, te miért csinálod ezt, ezt szeretnéd? Azt válaszoltam, hogy én nem, de Isten igen.
Mikor azt tettem, amit az Örökkévaló helyesnek tart, megtapaszteltam, hogy békességem lett, erőm lett, időm lett, jókedvem lett.
Zsoltárok 19:7–9 
„Az Örökkévaló tanítása tökéletes,
helyreállítja az ember lelkét.
Az Örökkévaló törvénye megbízható,
bölccsé teszi még az egyszerű embert is.
Az Örökkévaló rendelkezései helyesek,
megörvendeztetik szívünket.
Az Örökkévaló parancsai világosak,
megvidámítanak bennünket.
Az istenfélelem tiszta és helyes,
örökké megmarad.
Bizony, az Örökkévaló döntései
mind érvényesek, igazságosak és helyesek!”

2020. május 24., vasárnap

Térj vissza Uram!

Tegnap felkaptam a fejem a 90. Zsoltárban arra a felszólításra, hogy:
Térj vissza Uram! 
Ha csak úgy magában nézem kb 300X szerepel a Bibliában, hogy térj vissza..., de így, hogy Istent szólítja meg, így csak ezt a 3 esetet találtam.
4Móz 10:36 Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izraelnek tízezerszer való ezereihez.
Zsolt 6:5 Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért;
Zsolt 90:13 Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.


2020. május 16., szombat

Új tanulmány

A YouVersionban új tanulmányba kezdtem, melynek címe Közelebb Istenhez. Szívből ajánlom mindenkinek!
Nem feltétlenül ezt, vannak különböző tervek, ezek mindegyike arra irányul, hogy jobban megismerjük Istent, az Ő Beszédét, magunkat, a világot, a mi helyzetünket a világban, stb.
Ebben a tanulmányban össze vannak szedve az igék, jobban oda tud irányulni a figyelmünk hitünk alanyára.
Még csak az első hetet csináltam meg, de elmondanám, hogy mire figyeltem fel, hogyan sikerült levenni a tekintetem a körülményekről és Istenre figyelnem, pont úgy, ahogy az előző bejegyzésemben le is írtam. (Zsid 12:2a Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra...)
Szóval csupa olyan igét hozott, ami ráirányította a figyelmemet Istenre, ahogyan

 • megteremti a világot,
 • Keretek közé szorítja az óceánt, 
 • Szava állított elő itt a földön és a mennyben mindent, sőt, magát a Földet és a mennyet is az összes égitesttel egyetemben. 
 • Ő a birtokosa mindennek, beleértve a hegyeket, erdőket. 
 • Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi.  Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Zsoltárok 95:4‭-‬5
 • ... 
Egyenlőre ennyit, mert kb. itt tartok. Meg esetleg annyit, hogy, ha tényleg sikerül Jézust néznünk, és elhinnünk, hogy Ő elkezdte és be is fejezi a mi hitünket, akkor nem tud elbátortalanítani a világ, nem tud kicsinálni Sátán, rajtunk lesznek a szellemi fegyverek különböző darabjai, amik..., na mik is azok pontosan?
Kérlek benneteket, hogy mindenki 1-et, csakis egyet írjon kommentben!

2020. május 13., szerda

Felelős gondolkodás

Mikor felismerem, hogy valamit nem jól (Isten mércéje szerint) gondoltam, vagy csináltam, és elismerem, hogy valóban elrontottam dolgokat, az felelős gondolkodásra vall... 
Mi protestánsok, akik hiszünk Istenben, és Istennek, ilyenkor bűnbánatra jutunk, bűnvallást tartunk elsősorban közvetlenül Mennyei Atyánknak, másodsorban makacsabb bűn esetén egy olyan testvérnek, akiben megbízunk.
Hiszem, hogy Jézusra nézve másképp festenek a dolgok. 
Ez az ige most nagyon hozzám szólt:
Zsid 12, 2a Közben le ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője!

Szavak a részből, amik rámugrottak:
Nézve, rátekintve:
ἀφοράω (aphoraó)
1) maga előtt lát, ránéz, szemügyre vesz, megfigyel, összehasonlít, áttekint
2) leveszi a tekintetét vmiről (hogy máshova összpontosítson)

A jelenben ugyan egy fenyítés sem látszik örvendetesnek, hanem bánatot kelt, utólag azonban az igazságosság békével teli gyümölcsével fizet azoknak, akik gyakorlása alatt állnak.
LEVÉL A HÉBEREKHEZ 12:11 CSIA
Gyakorlás: γυμνάζω (gümnadzó)
1) tornázik, tornagyakorlatot végez (klasszikus görög jelentés)
2) edz, gyakorol, kifáraszt
3) passzív alak: gyakorlott, edzett

Mára ennyike.


A HIT KRÍZISE (részlet Basilea Schlink, Győzelem a bűn felett c. könyvéből)

Bizonyára gyakran megtörténik, hogy amikor elkezdjük felvenni a harcot bizonyos bűnökkel szemben, úgy tűník, mintha minden még rosszabbá válna, mint előtte volt. De ekkor folytatnunk kell a harcot
annak a biztos tudatában, hogy az ellenség csupán dühöng és minden igyekezettel azon van, hogy fogságban tartson, mivel tudja, hogy a fenséges győzelem, a szabadulás egyre közeledik. Mindenki, aki nem bátortalanodik el e harc láttán, de állhatatosan jár tovább a megaláztatás hosszú ősvényén, meg fogja tapasztalnia győztes, Jézus Krisztus szabadító erejét. Erről élő bizonyság vagyok én is.
Tudva Jézus végső győzelmét, az olyan időkben, amikor különö-
sen nehéz küzdelemben voltam, nagy örömet adott a szívembe: Olyan Uram van, Aki életét áldozta érettem. Győztes Uram van. Úgy harcolhatok bűneimmel szemben, hogy Jézus győzelmét hirdetem. Olyan Uram van; Aki, mint Isten Báránya, győztesen megtörte a sátán és a bűn erejét. Ezt hitben megragadhatom. És ez az igazság a sátán és bűn
erejét megsemmisíti, mega
dásra készteti.
Bár ez a könyv különböző bűn „betegségekről" szól, nagy öröm-
mel írom le, hogy nem kell megtartanunk bűnbetegségeinket. Amikor testileg vagyunk betegek, nem tudjuk, hogy jobban leszünk-e, hogy van-e egyáltalán orvosság, amely meggyógyít bennünket. De milyen győzelmes tény: tudjuk, hogy felépülhetünk, és fel fogunk épülni súlyos bűnbetegségeinkből, melynek következményei az örök-
kévalóságba nyúlnak, mivel van egy orvosság, amely egészen teljessé tesz bennünket. Ez a Bárány vére, amely gazdagon ömlik sebeiből.
Ebben van a győzelem. Itt halljuk szavát: „Elvégeztetett." A Golgotán van az áldozat. Aki csak megragadja ezeket az igazságokat hitharca közepette, meggyógyul lelkében. Győztes lesz bűnei felett, ha engedi, hogy az Úr fenyítse is őt, hogy „szentségében részesüljünk"
(Zsidókhoz írt levél 12:10), és Jézus dicsőségére az Ő képmását fogja sugározni.


2020. május 9., szombat

Isten fájdalma és a saját fájdalmam

Nem először hasonlítom össze Isten fájdalmát a sajátommal, erről itt írtam, meg itt is. 
Most is alkalmam volt erre, mikor valamiért nagyon elhagyottnak, elfelejtettnek éreztem magam.
Elképzelhettem, hogy Teremtőm mit élhet át akkor, ha nem keresem, nem nyitom rá az ajtót, nem szólok hozzá, nem emlékezem meg a napjáról.
...
Nagyon sajnáltam magam, mérhetetlen szomorúság telepedett a szívemre.
Benne vsz a fájdalom ellenére sincsenek az azzal párosuló negatív érzések.
És akkor pár szót had ejtsek a kezeléséről!

 • Annak mondjuk el, akit érint!
 • Asszertíven, vagyis nem büdös köcsögözzük le az illetőt, hanem elmondjuk, hogy mit érzünk. 
 • Adunk esélyt a jóvátételre.
 • Akkor is tovább szeretjük, ha nem ért egyet velünk. 
 • Élvezzük a szabadságot, hogy jól kezeltük a helyzetet. 

2020. május 7., csütörtök

A bizalomról

 Tegnap nagyon szíven talált az ige. Mindig meglep az ereje.
Ilyenkor látom, hogy valóban 2 élű kard...
1 mondat volt csupán, mégis meghatott.
A tanulmányunk végén ki szoktam osztani az ott található igeverseket felolvasásra, imádkozásra. Mit ad Isten, hozzám ez került:
Péld 31:11 Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
Kicsit érthetőbben, plusz megtoldva 12. verssel:
Férje teljesen megbízik benne, semmiben nem lát hiányt,  mert felesége mindig erősíti, bátorítja, soha nem fordul ellene
Péld 31,11-12
Hogy ebben mi volt, ami meghatott? A bizalom irántam. Az nagyon is. Mert időnként szörnyű vagyok, mégis bízik bennem az én férjem. Kevés dolog inspirál ennyire. Köszönöm!

Ez is érdekelhet
... meg ez is

2020. május 3., vasárnap

Szólj rám, ha hangosan énekelek!

Mai szavaim:
 • Elszenvedni (valakit, a másikat)
 • Újjáépülni. 
Lássuk csak!
Az első arról jutott eszembe, hogy Istenünk egymás mellé rakott kotnyeles-, kötözködő, vagy épp visszafogott, sérült embereket az eklézsiában. Van olyan, hogy mikor valakit meglátsz, és kinyílik a bicska a zsebedben. Bizony. 
És tesó. Bizony.
Isten pedig így szólt:
Ef 4:2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
Kol 3:13 Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott nektek, akképpen ti is;

Görögben ἀνέχομαι (anekhomai)
1) fölemel, szilárdan tart (klasszikus görög használat; aktív jelentés)
2) eltűr, elvisel, bátran vállal, kibír
3) meghallgat, türelmesen végighallgat

Ennyit az elszenvedésről.
...
Az újjáépülésről pedig annyit, hogy jövünk sérült múltból, rossz reakciókkal, beidegződésekkel, béna megoldásainkkal, és sajnos így élünk. Újjáépülni valami olyasmi, hogy tudjuk az isteni perspektívát, és eszerint hagyjuk magunkat újjászülni, újjáépíteni. Részt venni ebben a munkában csodás. Mmint az újjáépítésben. Nem a rombolásban.
Honnan veszem az épülést? Naná, hogy az igéből.
1Kor 8:1b.... Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
οἰκοδομέω (oikodomeó)
1) házat épít
2) épít, felépít
...
(Ez egy több napos szülés, úgyhogy folytatom.)
Aztán, ha már a címben egy valamikori slágert idéztem, a következő alcímem:
 Láttál-e már valaha?
Mit is? Jelen esetben nem csipkebokor rózsát, nem is csipkebokor rózsában két szál majorannát, hanem fejjel falnak menő embert.
Mer' én láttam, nem is egyet. És néztem, hogy nem lesz így jó. De mit csináljak? Elég, ha imádkozom, vagy beszéljek vele? Látom, hogy a vesztébe fut, és sajnálom őt, szóljak? Mint a címben, hogy hangosan énekel a lelkem?
Mikor mi helyes, mert az ,,A" verzió is lehet averzió. Mindkét esetre van példa a Bibliában. Az egymás dolgába avatkozás sem helyes, de az sem, hogy hagyom az ellenségem állatát sem teher alatt összeroskadva... (2 Mózes 23,5)  עָזַב‬ (ʿázaḇ)
1) elhagy, otthagy, magára hagy
2) rábíz; ráhagy
3) kiszolgáltat valakit valaminek
4) abbahagy, felhagy valamivel; megvon valamit valakitől
Akkor most van itt az ideje annak, hogy imádkozzak. Mert nagyon nem mindegy, hogyan döntök. 


Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...