Keresés ebben a blogban

2019. november 16., szombat

Agathosz dendron, kalosz karposz poieo

 Bizonyára egy jó görögös éppen azon gondolkodik, hogy kiugrik az ablakon, de nyugi, mindjárt kifejtem.
Dolgozik még bennem az előző bejegyzésben összefoglalt téma.
Szóval : Jézus mondja
Máté 7:17 Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
A címben ezek a görög szavak vannak sorba téve:
"jó fa jó gyümölcsöt terem".
Jó, hát fonetikusan, ez van! Én így tudom.
Ez a szakasz egyszerű fordításban nagyon ütős. Nézd, szinte magát magyarázza:
15 „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhoknak álcázva közelednek hozzátok, de belül olyanok, mint a ragadozó farkasok! 16 Arról ismerhetitek fel őket, hogy mit tesznek, és annak mi az eredménye. Hiszen a tövises bokor nem teremhet szőlőt, vagy a bogáncskóró fügét. 17 Ugyanígy minden jó fa jó gyümölcsöket terem, a rossz fa pedig rosszakat. 18 A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hoz jót. 19 Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre dobnak. 20 Tehát ezeket a hamis prófétákat is a tetteik eredményei alapján ismeritek fel.

Most ezt megpróbálom átültetni a gyakorlati életbe.
Adott ez a hamis próféta. Nincs neki a homlokára írva, hogy ki ő. Lehet egy Krisztusban megváltott életű keresztény. (Tudom Jézus a farizeusokra gondol, de szerintem abszolút átültethető ez az egész a mi életünkre.)
Azt mondja, hogy tettek alapján lehet eldönteni ki igaz és ki hamis. Mégis ott vannak azok a fránya szavak. Pláne, ha magunkat is becsapjuk. Veled nem volt még olyan, hogy olyasmi jött ki a szádon, ami még téged is meglepett? A belsőnkben zajló történetek kihallatszanak. (A szív teljességéből szól a száj.) Isten nem áll meg egy kis sminkelés után, mondván, hogy elég, ha kívülről jól néz ki, aki az övé. A belsőnket akarja megváltoztatni. Azt akarja, hogy rá hasonlítsunk.
Egyenlőre ennyi.

Ez is hasonló témában íródott

2019. november 14., csütörtök

Az én mennyei Apukám és Jézus...

Ján 15:1-2 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.  Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

Nagyon inspiráló tanítást hallottam Mark Zeemantól.
Egyszerű és nagyszerű volt.
A szőlőnk idén valóban el volt hanyagolva, ezért több levele volt, mint gyümölcse.
Az is igaz, hogy mostanában a másik két gyümölcsfánk is roppantul rosszul termett. A körte csupa kukacos volt, a diót valami megtámadta, és évek óta nem terem ehető diókat. Egyet se.
MONDOM ÉVEK ÓTA!
Ez nekem most nagyon tanulságos.
Lehet itt lébecolni, időt múlatni, drága pénzen gyümölcsöt vásárolni, de jobb lenne hagyni, hogy a szőlőműves megmettssze az ágaimat, megtisztítson a kártevőktől. Lehet ez gomba, atka, bogarak.
Jézus mondja: Maradjatok énbennem, és hagyjátok, hogy én bennetek legyek, akkor fogtok igazán gyümölcsöt teremni!
Amúgy szerintem Jézusban maradni kb ezt jelenti, hogy tudom nélküle semmi vagyok, és ragaszkodom hozzá, kapaszkodok belé, szorosan átölelem, egészen közel húzódok hozzá.
Már rég nem kértem, de ma igen, hogy mettsszen meg. Nna, ez fájni fog! Előre tudom, előre sírtam...
Fájdalom ide, vagy oda, nincs jobb annál, mint, hogy ennyire közel engedjem a szívemhez Istent. Mintha egy gyerek azt mondaná a szüleinek: Apu / Anyu, nevelj meg engem, mert neveletlen vagyok! Nem vagyok így jó. Szükségem van erre!
Mekkora bizalom kell ehhez?
Hatalmas, de van bizalmam, hogy jót akar nekem...

Ez is érdekes lehet. 

2019. november 13., szerda

Értettem, vettem

Az Isten Beszédének a megértése fontos.
Miután a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok meghallották, hogy Szamária az igét befogadta, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost.
Apcs 8:14
Görögben δέχομαι (dekhomai)
1) elfogad, átvesz, kap
2) befogad, szívesen lát; magára vállal
3) elfogad, tudomásul vesz, helyesel
4) felfog, megért

2019. november 9., szombat

Kárhoztatás

Nem igazán szoktam erről beszélni, de most fogok.
Nem úgy, mint fenyegetés, hanem úgy, mint a tények ismerete.
Tehát :
Márk 16:16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Nagyjából tudom fejből, mit jelent az üdvösség, hogy szól a görögben, de mit jelent ez utóbbi?
κρίνω (krinó)
1) szétválaszt, megkülönböztet; előnyben részesít, többre becsül
2) ítél, vélekedik, eldönt, tart vminek, elismer
3) dönt, elhatároz
4) törvény előtt felelősségre von, bíróság elé idéz, vádol
5) ítéletet mond, elítél
6) mediális v. passzív alak: pereskedik, ítélkezik

2019. november 7., csütörtök

Krisztus iránti egyenesség

Tk csak jegyzetelek.
Nem fejtem ki, nem magyarázom.
...
Attól félek azonban, hogy a gondolataitok eltávolodnak a Krisztus iránti őszinte egyenességtől és tiszta hűségtől. Ez történt akkor régen Évával is, amikor a „Kígyó”, vagyis a Sátán becsapta, és ez megtörténhet veletek is!
2 Kor 11:3 EFO

ἡ ἁπλότης, -ητος (hé haplotész, -étosz)
1) egyszerűség, egyenesség, nyíltság, őszinteség
2) nyíltszívűség, jószívűség, nagyvonalúság


Ahol még szerepel:

bátorító a bátorításban, az adakozó egyszerűségben, az elöljáró serénységgel, a könyörülő vidámsággal.
PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ 12:8 CSIA
Mert a mi dicsekedésünk, a mi lelkiismeretünk bizonyságtétele abban áll, hogy isteni szentségben és napfénytiszta őszinteséggel nem a hús bölcsességével, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világban, leginkább nálatok.
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 1:12 CSIA
hogy a nyomorúság sok próbatétele között túláradó örömüket és mélységes szegénységüket őszinteségük gazdagsággá sokasította,
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 8:2 CSIA
https://bible.com/bible/526/2co.8.2.CSIA
úgyhogy mindenben meg fogtok gazdagodni a teljes hűség kifejtésére , mely általunk hálaadást munkál Istennek.
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 9:11 CSIA
https://bible.com/bible/526/2co.9.11.CSIA
Mert szolgálatotokon keresztül, mellyel arról tesztek próbát, hogy magatokat a Krisztus örömüzenetének összhangzó lélekkel alávetitek, a ti egyszerűségetek, mely vagyonotokat velük és mindenkivel közössé teszi, arra indítja őket, hogy Istent dicsőítsék,
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 9:13 CSIA
https://bible.com/bible/526/2co.9.13.CSIA
Félek azonban, hogy mint ahogy a kígyó csalárdságával rászedte Évát, a ti szándékaitokat is megrontja azzal, hogy eltérít titeket a Krisztus iránt való őszinteségtől és tisztaságtól.
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTUSIAKHOZ 11:3 CSIA
https://bible.com/bible/526/2co.11.3.CSIA
Rabszolgák! Félelemmel és reszketéssel, szívetek egyszerűségével engedelmeskedjetek hús szerint való uratoknak, akárcsak a Krisztusnak.
PÁL LEVE LEVELE AZ EFÉZUSIAKHOZ 6:5 CSIA
https://bible.com/bible/526/eph.6.5.CSIA
Rabszolgák, mindenben fogadjatok szót hús szerint való uraitoknak, ne szemnek szánt szolgálattal, ahogy emberek tetszését szokták keresni, hanem egyszerű szívvel, az Urat félve.
PÁL LEVELE A KOLOSSZÉIAKHOZ 3:22 CSIA
https://bible.com/bible/526/col.3.22.CSIA

Végül pedig mégis csak egy kis összegzés.
Ne változunk meg Krisztus iránt! Maradjunk egyenesek! Nincs szükségük plusz körökre, mert:

Fil 4:19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

2019. november 5., kedd

VAN!!!

Fontosnak tertottam az ige idők megjelenítését, illetve az azokra való figyelem felhívást.
Engem ez ma nagyon bátorított.

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének: őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után ujjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.

Ézsaiás 61:1‭-‬11 HUNB

2019. november 1., péntek

Pár gondolat...

Van - e élet a gyüliben? - teszem fel a kérdést egy rendezvény előtt, amit nem kifejezetten keresztény embereknek szervezünk a gyüliben.
Semmi extra, ruha csere-bere.
Ha odajönnek azok az emberek, mit találnak, mit látnak?

Jézus, ha eljön, talál-e hitet? Bizalmat felé.
Életörömöt. Melegséget. Szeretetet.

... Hadd lássák meg az emberek rajtunk, hogy bűnünk terhétől megszabadultunk!

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...