Keresés ebben a blogban

2019. július 14., vasárnap

Tudjuk Ki

Jó múltkor azt a bizonyos részt olvastuk a Bibliában, amikor Skéva fiait megtámadták a démonok. Valakik viccesnek találták, de én nem. Egyáltalán nem mulattat, ha vereséget szenvedünk egy szellemi harcban.
Ha veled megtörtént, akkor te se nevetsz.
A Harry Potterből oly jól ismert szereplő, Akivel végig csatáztak, Ő a címben szereplő, de én persze nem Voldemorthra gondolok, csak mindig ez a kifejezés jut eszembe A 2 Korinthus 2, 11-ről:

Hallottam is hajnalban egy értekezést a traumákról, és ezt is ide sorolták. A következő könyv, amit el fogok olvasni, arról szól, hogy hogyan lehet tettenérni legyőzni Őt, illetve munkatársait. (Itt letölthető
Érdekes, hogy tk már le van győzve Jézus által, mégis szerephez juthat egyének, családok, városok és országok életében, mert gyakran megtörténik ez is.
Még szerintem jelentkezem ezügyben. 

2019. július 2., kedd

Apodidómi

... Még ezt így egyben nem is gondoltam át...

Akkortájt így szólt Jézus tanítványaihoz: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki lelkét meg akarná menteni, el fogja veszíteni, ha pedig valaki érettem elveszítené lelkét, meg fogja találni azt. Ugyan mi haszna lenne az embernek abból, ha az egész világot megnyerné, lelke pedig kárba veszne? Vagy mit adhat majd az ember cserébe a lelkéért? Mert kell, hogy az ember Fia eljöjjön angyalaival Atyjának dicsőségében, s akkor kinek-kinek megfizet majd cselekvéséhez mérten.
Mt16:24‭-‬27 CSIA
https://bible.com/bible/526/mat.16.24-27.CSIA
 ἀποδίδωμι (apodidómi)
1) odaad, átad, kiad, visszaad
2) visszafizet; (fogadalmat) teljesít
3) viszonoz, megfizet
4) elad

(Ógörög 1.)

Ez a szó, hogy megfizet, kissé pejoratívnak tűnik. Ami meglepő, hogy a 18-ban milyen sokszor fordul elő. 6X

A 25, 26, 28, 29, 30, 34es versekben.
--------------------

2019. június 29., szombat

Mára 2X-es védelem

Ám kelj fel! Állj a lábadra! Hisz éppen avégett jelentem meg neked, hogy téged előre kezembe vegyelek, és szolgaként és tanúként használjalak annak hirdetésében, amit láttál, s amiért még megjelenek neked. Ugyanakkor meg foglak menteni téged a néptől és ama nemzetektől, melyek közé téged küldelek, hogy szemüket megnyisd, hogy sötétségből világosságra térítsd őket, sátán fennhatósága alól Istenhez, hogy a belém vetett hit által elvehessék vétkeik bocsánatát és örök részt a megszenteltek között.
Apcs 26:16‭-‬18 

Parafrázis...

Nnna, kiről van szó??? 
Igaz, hogy hétköznapi gyenge emberi lény vagyok, de nem emberi elgondolások és módszerek segítségével nyerem meg a csatáimat.
Isten hatalmas fegyvereit használom, nem az emberek által készítetteket, és ezekkel döntöm le az ördög erősségeit. Ezek a fegyverek képesek lerombolni minden Isten ellen felhozott büszke okoskodást, és minden olyan falat, amely megakadályozza az embereket abban, hogy megtalálják Istent. Ezekkel a fegyverekkel lázadókat tudok elfogni és vissza tudom hozni őket Istenhez, és olyan emberekké tudom őket változtatni akiknek szíve vágya hogy Krisztusnak engedelmeskedjék.

A 2 Korintus 10, 3-6 alapján.

2019. június 27., csütörtök

Fotiszmosz

... akikben e kor istene vakká tette a hitetlen gondolkodást, hogy a Krisztus dicsőséges örömüzenetének fénye, aki Istennek képe, rájuk ne ragyoghasson. (...) Mert az Isten volt az, aki azt mondta, hogy a sötétségből fény ragyogjon elő, aki szívünkben is világosságot gyújtott annak a dicsőséges felismerésnek sugároztatására, mely Istennek a Krisztus orcáján megjelenő fénye.
2 Kor 4:4‭, ‬6 (Csia)


 ὁ φωτισμός, -οῦ (ho phótiszmosz, -u)
- fényesség, világosság; megvilágítás

2019. június 25., kedd

Megragadni


... na, nem úgy, mint ragasztó, hanem mint megfogni, és kapaszkodni valamibe.
Ki ebbe, ki abba.
Én speciel

  • Jézus ruhájába,
  • Isten jelenlétébe
  • Az üdvösségembe...
ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai)
1) megragad; hatalmába kerít
2) gondját viseli, pártját fogja, felkarol
3) megtámad (beszédben); kifogásol, ellenvetést tesz

2019. június 24., hétfő

Okoskodás

2Kor 10:5 Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
Mi az okoskodás?
Idézem:
Ez a logiszmosz magába foglalja a filozófiákat (a hivatalosan meghatározóakat és a névtelen személyes életfelfogásokat is), a vallásokat, a humanizmust, az ateizmust, a hinduizmust, a buddhizmust, az iszlámot, a fajgyűlöletet, az intellektualizmust, a júdaizmust, a materializmust, az elutasítottság gyökereit, a perverziót bármit, ami az
embert arra készteti, hogy egy bizonyos módon gondolkozzék.


Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...