Keresés ebben a blogban

2019. november 28., csütörtök

Dáraš és báqaš


Évente megrendezzük konferenciákat Lídia Női Konferencia néven.
Néhány asszony egyszer régen összejött és elkezdett Isten igéje alapján imádkozni, innen indult el a kezdeményezés, ami aztán eljutott Magyarországra, és a Bárkában Loni néni elkezdte ezek nyomán a Lídia imaközösség megszervezését. Mai napság Viola a szervezője, és Isten személyesen.
Több imasejt van kicsiny hazánkban is közbenjáró nőkkel.
Itt olvashatsz róla bővebben, és itt is.
Én most a személyes friss tapasztalataimat osztom meg, amit a mostani konferencián kaptam, ami közvetlen érintés volt, és amitől bevallom elfacsarodott a szívem, és térdre kényszerültem.
  1. Az Ige amit szinte egész nap tanulmányoztunk az Efézus 5 volt, 1-20-ig. Itt két fordításban elolvasható. ... Ami az érdekes az én számomra most szinte csupa olyan mondanivaló ugrott ki a sorok közül, ami istenfélelemre sarkall. Majd kifejtem később.
  2. Egy katolikus néni, akivel együtt merítkeztem be 14 éve, most elmesélt egy történetet a kutyájáról, és ebből is azt hozta ki, hogy Isten milyen jó. Ő a legjobbat adja. Elmondta hogyan fogadta be a világ legcsúnyább kutyáját, hogyan kupálták ki a férjével, majd a kutyus a kezében aludt el úgy, hogy nem kellett elaltatnia, pedig már sok-sok vívódás után kihívta az állatorvost, aki addigra ott állt a másik szobában. És, hogy ebben mi volt az, ami szívenütött? Senkinek nem mondtam, de mi a héten kellett, hogy elaltassuk a pár éve befogadott kutyusunkat, akit nagyon megszerettünk. Elsírtam magam. Elfelejtettem, hogy ezt is elkérhettem volna Istentől.
  3. Volt egy másik idős néni, akivel egy kiscsoportba kerültem, itt írtam róla pár gondolatot. Olyan erővel szólta Isten Igéjét, hogy szívemig hatott, ki tudja mi mindenen kellett áthatolnia. ... Zsolt 105:4 Kívánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen.

Kívánjátok héberben:
דָּרַשׁ‬ (dáraš)
- A) Kal
1) megy, jár, látogat egy helyet
2) keres, kutat, kérdezősködik, tudakozódik
3) vizsgál, kérdez, kérdezősködik, tanácskozik
4) kér, követel; könyörög; koldul
5) átadja magát vminek, tanulmányoz, foglalkozik vmivel
B) Nifal
1) magához bocsát, közeledni enged
2) kerestetik, megkerestetik; követeltetik

Keressétek héberben:
בָּקַשׁ‬ (báqaš)
- A) Piél
1) keres, kutat
2) keres magának; talál
3) keres (Isten / király arcát = kéréssel fordul hozzá, jelenlétét keresi)
4) kíván, akar vmit (tenni), szeret
5) kér, követel; könyörög vmiért; kéréssel fordul hozzá
B) Pual
kerestetik

2019. november 27., szerda

Zöldellő és kövér

 Jelképesen ugyan, de zöldellő és kövér volt az a néni, aki megosztotta velem ezt az igeverset. (nem a színére és formájára gondoltam, hanem a 92. Zsoltár 15 versére.) Csak úgy lógott rajta a sok gyümölcs. Azon gondolkodtam vajon hány éves lehetett? 80-nál biztos több. Marika néninek hívták, és a szombati Lídia konferencián kerültünk egy csoportba.
Magával ragadott a története és az az erő, amivel kimondta a 105. Zsoltár 4. versét. Elmondása szerint naponta van, hogy többször is elmondja ezt az Úrnak.
Zsolt 105:4 Kívánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen.

Érdekes módon, mikor a héberben rákerestem erre a szó-összetételre, hogy "kívánjátok az Urat", leginkább olyanokat találtam, hogy megkérdezni / faggatni az Urat.

2019. november 20., szerda

Veszi a lapot, aki veszi a... (z) igét

Észrevettem, hogy többször úgy írja a Biblia Isten beszédével kapcsolatban, hogy befogadták, bevették az igét.
Mikor rákerestem görögben, kiderült, hogy szám szerint 8X szerepel ez a szóösszetétel az Újszövetségben.
Íme a görög szavak, utána pedig az előfordulásuk:


Befogad: δέχομαι (dekhomai)
1) elfogad, átvesz, kap
2) befogad, szívesen lát; magára vállal
3) elfogad, tudomásul vesz, helyesel
4) felfog, megért

Beszéd: ὁ λόγος, -ου (ho logosz, -u)
1) szó, beszéd (annak minden fajtája: kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, prófécia, közmondás; üzenet; utasítás, parancs)
2) írás, írásmű; beszámoló, elbeszélés
3) Írás, Ige
4) dolog, téma, tárgy, mondanivaló
5) számítás; számadás, felelősség; bankszámla
6) ok, cél; figyelembevétel


Máté 10:14 És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le.
Luk 8:13 És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az igét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.
Apcs 8:14 Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;
Apcs 11:1 Meghallák azonban az apostolok és a Júdeában levő atyafiak, hogy a pogányok is bevették az Istennek beszédét.
Apcs 17:11 Ezek pedig nemesebb lelkűek valának a thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek.
1Thess 1:6 És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével;
1Thess 2:13 Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az [is]), amely munkálkodik is tibennetek, akik hisztek.
Jak 1:21 Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket.

2019. november 16., szombat

Agathosz dendron, kalosz karposz poieo

 Bizonyára egy jó görögös éppen azon gondolkodik, hogy kiugrik az ablakon, de nyugi, mindjárt kifejtem.
Dolgozik még bennem az előző bejegyzésben összefoglalt téma.
Szóval : Jézus mondja
Máté 7:17 Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
A címben ezek a görög szavak vannak sorba téve:
"jó fa jó gyümölcsöt terem".
Jó, hát fonetikusan, ez van! Én így tudom.
Ez a szakasz egyszerű fordításban nagyon ütős. Nézd, szinte magát magyarázza:
15 „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhoknak álcázva közelednek hozzátok, de belül olyanok, mint a ragadozó farkasok! 16 Arról ismerhetitek fel őket, hogy mit tesznek, és annak mi az eredménye. Hiszen a tövises bokor nem teremhet szőlőt, vagy a bogáncskóró fügét. 17 Ugyanígy minden jó fa jó gyümölcsöket terem, a rossz fa pedig rosszakat. 18 A jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és a rossz fa sem hoz jót. 19 Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre dobnak. 20 Tehát ezeket a hamis prófétákat is a tetteik eredményei alapján ismeritek fel.

Most ezt megpróbálom átültetni a gyakorlati életbe.
Adott ez a hamis próféta. Nincs neki a homlokára írva, hogy ki ő. Lehet egy keresztény. (Tudom Jézus a farizeusokra gondol, de szerintem abszolút átültethető ez az egész a mi életünkre.)
Azt mondja, hogy tettek alapján lehet eldönteni ki igaz és ki hamis. Mégis ott vannak azok a fránya szavak. Pláne, ha magunkat is becsapjuk. Veled nem volt még olyan, hogy olyasmi jött ki a szádon, ami még téged is meglepett? Vagy méginkább: olyat tettél, ami cseppet sem méltó egy keresztényhez? A belsőnkben zajló történetek kihallatszanak- kiütköznek. (A szív teljességéből szól a száj.) Isten nem áll meg egy kis sminkelés után, mondván, hogy elég, ha kívülről jól néz ki, aki az övé. A belsőnket akarja megváltoztatni. Azt akarja, hogy rá hasonlítsunk.
Egyenlőre ennyi.

Ez is hasonló témában íródott

2019. november 14., csütörtök

Az én mennyei Apukám és Jézus...

Ján 15:1-2 Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.  Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

Nagyon inspiráló tanítást hallottam Mark Zeemantól.
Egyszerű és nagyszerű volt.
A szőlőnk idén valóban el volt hanyagolva, ezért több levele volt, mint gyümölcse.
Az is igaz, hogy mostanában a másik két gyümölcsfánk is roppantul rosszul termett. A körte csupa kukacos volt, a diót valami megtámadta, és évek óta nem terem ehető diókat. Egyet se.
MONDOM ÉVEK ÓTA!
Ez nekem most nagyon tanulságos.
Lehet itt lébecolni, időt múlatni, drága pénzen gyümölcsöt vásárolni, de jobb lenne hagyni, hogy a szőlőműves megmettssze az ágaimat, mert ez burjánzás a gyümölcstermés rovására van. Vagy, hogy megtisztítson a kártevőktől. Lehet ez gomba, atka, bogarak.
Jézus mondja: Maradjatok énbennem, és hagyjátok, hogy én bennetek legyek, akkor fogtok igazán gyümölcsöt teremni!
Amúgy szerintem Jézusban maradni kb ezt jelenti, hogy tudom nélküle semmi vagyok, és ragaszkodom hozzá, kapaszkodok belé, szorosan átölelem, egészen közel húzódok hozzá.
Már rég nem kértem, de ma igen, hogy mettsszen meg. Nna, ez fájni fog! Előre tudom, előre sírtam...
Fájdalom ide, vagy oda, nincs jobb annál, mint, hogy ennyire közel engedjem a szívemhez Istent. Mintha egy gyerek azt mondaná a szüleinek: Apu / Anyu, nevelj meg engem, mert neveletlen vagyok! Nem vagyok így jó. Szükségem van erre!
Mekkora bizalom kell ehhez?
Hatalmas, de van bizalmam, hogy jót akar nekem...

Ez is érdekes lehet. 

2019. november 13., szerda

Értettem, vettem

Az Isten Beszédének a megértése fontos.
Miután a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok meghallották, hogy Szamária az igét befogadta, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost.
Apcs 8:14
Görögben δέχομαι (dekhomai)
1) elfogad, átvesz, kap
2) befogad, szívesen lát; magára vállal
3) elfogad, tudomásul vesz, helyesel
4) felfog, megért

2019. november 9., szombat

Kárhoztatás

Nem igazán szoktam erről beszélni, de most fogok.
Nem úgy, mint fenyegetés, hanem úgy, mint a tények ismerete.
Tehát :
Márk 16:16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Nagyjából tudom fejből, mit jelent az üdvösség, hogy szól a görögben, de mit jelent ez utóbbi?
κρίνω (krinó)
1) szétválaszt, megkülönböztet; előnyben részesít, többre becsül
2) ítél, vélekedik, eldönt, tart vminek, elismer
3) dönt, elhatároz
4) törvény előtt felelősségre von, bíróság elé idéz, vádol
5) ítéletet mond, elítél
6) mediális v. passzív alak: pereskedik, ítélkezik

2019. november 7., csütörtök

Krisztus iránti egyenesség

Tk csak jegyzetelek.
Nem fejtem ki, nem magyarázom.
...
Attól félek azonban, hogy a gondolataitok eltávolodnak a Krisztus iránti őszinte egyenességtől és tiszta hűségtől. Ez történt akkor régen Évával is, amikor a „Kígyó”, vagyis a Sátán becsapta, és ez megtörténhet veletek is!
2 Kor 11:3 EFO

ἡ ἁπλότης, -ητος (hé haplotész, -étosz)
1) egyszerűség, egyenesség, nyíltság, őszinteség
2) nyíltszívűség, jószívűség, nagyvonalúság


Ahol még szerepel:

Róm 12:8 Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az elöljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal [művelje].
2Kor 1:12 Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek.
2Kor 8:2 Hogy a nyomorúság sok próbái közt [is] bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett.
2Kor 9:11 Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.
2Kor 9:13 Amennyiben e szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességtekért, és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségetekért.
Ef 6:5 Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;
Kol 3:22 Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.

Végül pedig mégis csak egy kis összegzés.
Ne változunk meg Krisztus iránt! Maradjunk egyenesek! Nincs szükségük plusz körökre, mert:

Fil 4:19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

2019. november 5., kedd

VAN!!!

Fontosnak tertottam az ige idők megjelenítését, illetve az azokra való figyelem felhívást.
Engem ez ma nagyon bátorított.

Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének: őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után ujjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.

Ézsaiás 61:1‭-‬11 HUNB

2019. november 1., péntek

Pár gondolat...

Van - e élet a gyüliben? - teszem fel a kérdést egy rendezvény előtt, amit nem kifejezetten keresztény embereknek szervezünk a gyüliben.
Semmi extra, ruha csere-bere.
Ha odajönnek azok az emberek, mit találnak, mit látnak?

Jézus, ha eljön, talál-e hitet? Bizalmat felé.
Életörömöt. Melegséget. Szeretetet.

... Hadd lássák meg az emberek rajtunk, hogy bűnünk terhétől megszabadultunk!

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...