Keresés ebben a blogban

2015. április 30., csütörtök

Ma olvastam

Jézus mondta:
Jn 14,12-13 Bizony, bizony, azt mondom nektek, az, aki bennem hisz, ugyanazokat a munkákat fogja tenni, melyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat fog tenni, mert én az Atyához megyek. S amit csak kérni fogtok az én nevemben, megteszem majd, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban.
Ilyen egyszerű lenne? Hinni, amit mond, és kész.
Egyszerre biztat és bátortalanít el.
Mi van, ha nem elég az a hit, ami nekem van?
Aztán egyszer ilyet is mondott:
Lk 24,25 Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ó, mily értelmetlenek és rest szívűek vagytok mindannak elhívésére, amit a próféták mondtak."
...mikor nem hitték el, hogy feltámadt...

2015. április 25., szombat

Teremjetek....

Szédítő vadóc /Lolium temulentum/
Tegnap,,kóstoltam" valamit, amit cseppet sem ízlett.
Meglátogattam Valakit, akit régen nem láttam. Az illető csodálatos hívő ember és élete vége felé tart.
Beszélgetésünk alatt kb. 3X szúrt szíven jelképesen. Én meg ott ültem és próbáltam szétválasztani a búzát a konkolytól.
Nem könnyű feladat. Talán nem is az én dolgom. Ha valamit rosszul csináltam és volt alapja annak, amit mondott, akkor valóban meg kell térnem belőle. Ha pedig nem, akkor meg kell bocsátanom.
Jó kis feladvány, mi? A második már megvolt és nem fáj a sebhely.
Ma reggelre eszembe jutott egy mondat, ami elég gyakran hangzik el az Újszövetségben:
Máté 3:8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. - mondta keresztelő János.
Az én dolgom, az én dolgom. - mondaná most Zsozsó.
:) (még mindig kedvencek)
Vagyis, hogy ÉN teremjek valami ehetőt ebben a szituációban.
Bármilyen egyszerűnek hangzik, nem az. Magamtól nem is sikerül, de - és ezért most igazán hálás vagyok, - bennem lakik Isten csodálatos-, minden szituációban jó gyümölcsöt termő Szelleme.
Ő az, Aki kiment engem. Meggyógyít. Megvigasztal. Kezeli azt a csúnya szúrt sebet. Különben elvéreznék.

konkoly: ζιζάνιον  (dzidzanion) - konkolyperje, szédítő vadóc (Lolium temulentum), a búzához hasonlító, mérgező növény

2015. április 23., csütörtök

Apu, vegyél feeeel!

Olyan jó érzés, hogy:

 • volt egy földi, szerető édesapám, aki felvett és megpörgetett időnként nevetve. Egészen biztosan tudtam, hogy szeret. 
 • és hogy most van egy mennyben lakó édesapám, akihez most is odafuthatok, ha öröm, vagy bánat ér. Netán, ha kétségek gyötörnek.
Köszönöm.

2015. április 22., szerda

Summáztam

Zsolt 139:17-18  És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája! Számlálgatom őket: többek a fövénynél (parti homok); felserkenek s mégis veled vagyok.
- Ezzel a zsoltárral köszöntem meg a ma reggeli együttlétet Istennek. Beszélgettünk. Azért merem így nevezni, hogy beszélgettünk, mert sokat kérdeztem és szinte mindenre választ kaptam. Lehet nagyképűen hangzik, de így érzem. Érdekes dolgokat tudtam meg ma reggel. Halleluja!
Olvastam a 2 Mózes 35-ben, hogy, hogy szombaton még tüzet se szítsanak a házban, mert aki ezt megszegi halál fia.
 Jó kemény parancs. Nem is értem- mondtam is Neki...
Aztán a János 5-ben, hogy Jézus a Bethesdánál találkozik a 38 éve mozgásképtelen emberrel. Meggyógyítja, és mondja neki , hogy fogja a hordágyát és menjen (haza?). Ezen kiakadt a vezetőség. Szerintem - ismerve a fent említett törvényt - nem csoda.
Később mikor összefutnak a gyógyulttal mondja neki Jézus, hogy többé ne vétkezzen. Mégis mennyi bűn tapadhat egy 38 éve mozgásképtelen emberhez? (14. vers)
Jézus elkezdi a tanítóknak mondani, hogy Ő nem magától teszi ezeket, hanem látja az Atyától.(19. vers). Fel is teszem a kérdést, hogy mit mutat neki az Atya? Mit lát tőle?
A válasz hamar jön:
 • Az Atya feltámasztja a halottakat, és életet ad nekik. (21)
 • Az Atya senkit sem ítél, hanem az ítéletet egészen rábízta a Fiúra, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, mint az Atyát. (22, 23)
 • Kicsit később a 6. részben: 28 Megkérdezték Jézustól: „Mit kíván tőlünk Isten? Mit tegyünk?”
  29 Ő így felelt: „Ezt az egyet: higgyetek abban, akit Isten elküldött!”
 • 35 „Én vagyok az a kenyér! Én adok életet! Aki hozzám jön, nem fog éhezni soha! Aki hisz bennem, nem szomjazik soha többé!
 • 39 Ő pedig azt akarja, hogy senkit el ne veszítsek azok közül, akiket nekem adott, hanem mindegyiket támasszam fel az utolsó napon.
 • 40 Mert Atyám azt akarja, hogy akik látják a Fiút és hisznek benne, azoknak örök élete legyen, és feltámasszam őket az utolsó napon.”
Ezt akarja a Atya. Akiket látunk jönni-menni, nem biztos, hogy élnek. Fel kell támasztani őket!

2015. április 19., vasárnap

Kitartás

Mai szavam a kiartás, ami görögül így néz ki:προσκαρτερέω, így hangzik proszkartereó, és így fordítható:
1) kitartóan, állhatatosan, folyamatosan tesz vmit; folyamatosan tartózkodik vhol
2) ragaszkodik vkihez, hűséges hozzá
3) készenlétben áll, rendelkezésére áll vkinek

Továbbá ennyiszer szerepel az újszövetség lapjain:
 1. És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen, a sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt.   Márk 3:9
 2. Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt.   Apcs 1:14
 3. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.   Apcs 2:42
 4. És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.   Apcs 2:46
 5. Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában.   Apcs 6:4
 6. És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala.   Apcs 8:13
 7. Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliussal beszélt, szólíta kettőt az ő szolgái közül, és egy kegyes vitézt azok közül, kik rendelkezésére állnak vala.   Apcs 10:7
 8. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;   Róm 12:12
 9. Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak.   Róm 13:6
 10. Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;   Kol 4:2

Csak azért, mert én még nem láttam élőben, attól még az én Istenem képes...


Zsid 13:8  Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
 • Csak azért, mert én még nem láttam élőben, attól még az én Istenem képes halottakat feltámasztani!
 • Csak azért, mert én még nem láttam élőben, attól még az én Istenem képes betegeket gyógyítani!
 • Csak azért, mert én még nem láttam élőben, attól még az én Istenem képes minden erőtlenséget kezelni!
 • Csak azért, mert én még nem láttam élőben, attól még az én Istenem képes démonokat kiűzni!
 • Csak azért, mert én még nem láttam élőben, attól még az én Istenem képes a meg nem tért rokonaimat és barátaimat hozzá fordítani és örök életet adni!

2015. április 15., szerda

Jézus nem uncsi


Sőt, új könyvet adott a kezembe.
Mahesh Chavda · John Blattner : A szeretet csodákra képes című könyvét.
Másodszor olvasom, de új szituációban tanít mélyebben, mint azelőtt.
:)

2015. április 11., szombat

Egy szó


 Sokszor van, hogy egy szó megragadja a figyelmemet, rákeresek a Bibliában és elrepít messzi tájakra, távoli korokba. Olyan, mint gyermekkoromban a mesebeli repülő szőnyeg, csak ráülök és hipp-hopp ott termek.
 Mai szavam a görög καταρτίζω (katartidzó), amivel Szalonikibe repültem, az isz. utáni 50-es évekbe, a Pál Tesszalonika-beliekhez írt levelének világába. A szó jelentései:
1) befejez, rendbehoz, megjavít, helyreállít, kipótol
2) ellát valamivel, szerez; alkot, készít
3) keletkezik, létrejön; teljességre jut, tökéletessé lesz
Mikor képet kerestem, nagyon megtetszett egy magas sziklatetőn épült épült kolostor képe, de arra gondoltam, hogy számomra ennek a szónak nem ilyen hangulata van, hanem igenis pezsgő, élettel teli hangulata. Meglepett még, hogy a halászhálók rendbehozatalára ugyanezt a szót használja.

 Annyira magával ragadott Pál Tesszalinika-beli hívőknek írt levele, hogy elmerültem a világában és sok dologra rácsodálkoztam.
Pl.:, hogy
 • Pálnak nem mindegy, hogy az övéi hite milyen szinten van: Mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban. - 8. vers
 • Egyik ember hite kipótolja a másikét: ... kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. - 10 vers,
 • Eljön az idő, amikorra készen kell lenni: 13. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben. 
 • Megszerezni az edényt??? : hogy közületek mindenki tudja meg: edényét megszentelt és tisztes úton kell megszereznie, 4:4
 • Isten nem tisztátalanságra, hanem megszentelődésre hívott el minket. 4:7 - folyamat
 • Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. 4:18 - elkél a bátorítás.
 • Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen teszitek is. 5:11
 • Kérünk titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket! Vigasztaljátok a kislelkűeket! Oltalmazzátok az erőtleneket! Legyetek hosszútűrők mindenkivel szemben. 5,14 :)

Szal' továbblépve még ennyi helyen és formában van jelen az Újszövetség lapjain:
Máté 4:21  És onnan tovább menve, látott más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, amint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik; és hívta őket.
Máté 21:16  És mondának néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. Sohasem olvastátok-é: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?
Márk 1:19  És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, amint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.
Luk 6:40  Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.
Róm 9:22  Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, melyek veszedelemre készíttettek,1Kor 1:10  Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
2Kor 13:11  Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek.
Gal 6:1  Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.
1Thess 3:10  Mikor éjjel -nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait.
Zsid 10:5  Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nékem,
Zsid 11:3  Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsid 13:21  Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.
1Pét 5:10  A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,

2015. április 9., csütörtök

Épülünk

 Néhány hete megint egy új építési terület adódott a szívemben, amire egyszerűen nem találok normális magyarázatot. - A normálist most emberileg értem.
Új fogalmak és új igazságok, új érdeklődési területek vannak. Itt-ott sittkupacok, felállványozott régi falak, amott új épületek, ahogy az lenni szokott ilyen helyzetben.
Egy pár nem új, mégis emésztendő fogalom, amikkel mostanában találkoztam:
 1. végállomás-keresztény,
 2. okos és balga szüzek (Máté 25),
 3. munkában és üres tétlenségben (Máté 12, 44),
 4. felkészít, kiképez,
 5. szolgálat,
 6. Krisztus tökéletességével ékeskedő kor MÉRTÉKE,
 7.  szellemi szülő,
 8. lehetetlen - lehetséges.
Efézus 4, 7 Közülünk mindenki kapott valamilyen ajándékot, annak megfelelően, hogy Krisztus milyen célra adta neki a kegyelmet. 8 Ezért mondja az Írás:
„Amikor felment a magasságba,
foglyokat vitt magával,
és ajándékokat adott az embereknek.”[a]
9 Amikor azt mondja, hogy „felment”, az azt jelenti, hogy előzőleg Krisztus lejött a Földre. 10 Aki alászállt, ugyanaz, mint aki felemelkedett minden égi magasság fölé, hogy mindent betöltsön.
11 Igen, Krisztus az, aki apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. 12 Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra: Krisztus „Testének” felépítésére.13 Meddig fog tartani ez a felépítés? Addig, amíg mindnyájan egységre és harmóniára nem jutunk az Isten Fia megismerésében, és mindabban, amit a hitünk magában foglal. Addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani. 14 Akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint a gyermekek. A különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem tud többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravaszsága.
15 Ragaszkodjunk hát az igazsághoz, növekedjünk fel az isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a „Fej”! 16 Mert Krisztus illeszti és kapcsolja össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat végzik, és segítik egymást. Így az egész „Test” arányosan növekedik és fejlődik az isteni szeretet által.

2015. április 7., kedd

Figyelemre méltó


Lehetetlen

Néha, mikor valamilyen szót keresek a bibliámban, hatalmas dolgokat találok. Régen ezt egy jó kis Konkordancia (könyv) segítségével tettem, de ma már van erre egy egyszerűbb lehetőségem.
Minap beütöttem a szókeresőbe a "lehetetlen" szót.
Nekem nagy nyereség volt amiket találtam, mert mindjárt tanultam magamról, más emberekről és Istenről pár dolgot. Lássuk:
 1. Van olyan, amire Isten mondja, hogy lehetséges, és valóban az.
 2. Van olyan, amiről az ember mondja, hogy lehetetlen, de helyesen is gondolja. Ez a ,,nem kéne, mert rossz vége lesz" kategória. 
 3. Aztán meg van olyan, amire az ember mondja, hogy lehetetlen, de hittel mégiscsak lehetséges.
 4. Van, hogy az ember a bizalmát megvallással fejezi ki Isten felé.
 5. Végül olyan is van, amit az egyik ember a másiknak tanításképpen mond, és valós figyelmeztetés...
Mindegyik után odaírom a számot, amelyik halmazba szerintem tartozni fog... Íme:
1Móz 18:14 Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? Annak idején, esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. (1)
2Sám 13:2 Igen nagy gyötrelemben vala pedig Amnon, úgy hogy beteggé lett az ő hugáért, Támárért; mert szűz vala, és Amnon előtt lehetetlennek tünt fel, hogy rajta valamit elkövessen. (2)

Jer 32:17 Ah, ah, Uram Isten! Ímé te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted! (4)

Jer 32:27 Ímé, én az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajjon van-é valami lehetetlen nékem? (1)

Máté 17:20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. (1)

Máté 19:26 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. (1)

Márk 10:27 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges. (1)

Luk 1:37 Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. (1)

Luk 17:1 Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek. (1)

Luk 18:27 Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. (1)

Apcs 2:24 Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia. (3)

Róm 8:3 Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. (3)

Zsid 6:4 Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, (5)

Zsid 6:18 Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, (3)
Zsid 10:4 Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. (3)

Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.  (5)

2015. április 6., hétfő

Szövetségben - követségben

LIKE-szóró :D
 A tegnapi vasárnapi sulin csúcsot döntöttünk lélekszám és káosz tekintetében, de mindent egybevetve pozitívan értékelem.
Utólag összeszámolva 14 gyerek volt, de olyan 30-nak tűnt. 7-13 éves korig, jó nagy szórással. Mondjuk azt tudjuk, hogy egy 13 év körüli lány és egy 7 év körüli fiú esetében ez valójában sokkal többnek tűnik 6 évnél.
A végére nem volt hangom és látom a különböző hozzáállásokat:
 • sokat tudnak már,
 • sok kérdés merül fel bennük,
 • egy csomó mély gondolat, 
 • félelmek, 
 • közöny,
 • lelkesedés...
De mit visznek haza a szívükben?
Egy gondolat elég, hogy az életük kapcsolója átbillenjen - ezt magamról is tudom.
A dióhéjnyi evangélium képekkel, mutogatással, majd a menetelőének igeverssel (Ef. 2, 8-9) mind-mind elvetett magok.
 • Tisztáztuk, hogy az evangélium nem csupán néhány fejezet a Bibliánkban, hanem továbbadható kincs és örömhírnek is nevezzük. Azért is fontos, mert nem csak most szabadulunk meg, hanem ha meghalunk, a mennybe mehetünk, sőt azok is, akik megértik általunk.
 • Beszéltünk arról, hogy néha ciki az örömhírt megosztani. - Ezt ismerem.
 • Végül arról is beszéltünk, hogy valaki nekem is továbbadta, és most itt vagyunk családostól négyen,és van helyünk a Mennyben... 
Mikor lent a felnőtteknek előadtuk, úgy érzem ők is kaptak valamit, ami nem hétköznapi üzenet. 
 1. Jézus Isten,
 2. Lejött a Mennyből a földre,
 3. Meghalt a kereszten, hogy megfizessen a bűneinkért.
 4. Felment a mennybe.
 5. Felajánlja nekünk az örök-élet ingyenes ajándékát.
Ez az evangélium dióhéjban.
Nekem pedig mára egy Ige:
2 Korintus 5, 20 Mi tehát Krisztus követei vagyunk az emberek között. Úgy kérünk és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk. Krisztusért kérünk titeket: „Béküljetek ki Istennel!” 21 Krisztus sohasem vétkezett, de Isten őt bűnért való áldozattá tette Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára.
Ennek olyan súlya van, ami sokkal, de sokkal nagyobb, mint a ciki fogalma.
Mindezek után egyszerűen látom, hogy míg én követségben járok Krisztusért, Isten a szeretteim között dolgozik / pakol.
Vasárnap délután rokonlátogattuk és elmondta az én szerelmetes édesanyám, hogy a rádióban istentiszteletet szok' hallgatni. Bizony.
Egy munkatársam pedig néhány napja elmondta, hogy még egyezkedik Istennel a szíve átadása körül, de már egy komoly jelet kapott ezügyben. Bizony.

2015. április 5., vasárnap

Tűz a csontokban

 Amikor sok gyümölcsöt teremtek, Atyámnak szereztek vele
dicsőséget — s ebből látszik majd, hogy a tanítványaim
vagytok. János 15, 8
 Nem hagy nyugtot a Máté 24.25. része és a könyv, amit a minap olvastam a balga szüzekről.
Napok óta ezzel kelek és ezzel fekszem.
Megrázott, felkavart és sürget, hogy ne csücsüljek a babérjaimon. Olyan, mint csontjaimba rekesztett olthatatlan tűz. Minap, mikor a vállam szaggatott, bezzeg tudtam, hogy nem fog hagyni aludni, míg be nem kenem rávaló krémmel. így is lett.
 Ma mikor megint készülök, hogy a gyerekeknek magyarázzam az evangéliumot, teljesen más szívvel állok neki a munkának.
Tudom, hogy imádkoznom kell értük, másképp, mint ahogy szoktam. Pár dolgot rögzítettem még a füzetemben, dióhéjban - az időre való tekintettel. :)
Amit a Bibliámban aláhúztam Máté 24.25. része:
 • A tanítványok a szilárdnak tűnő templomépületeket mutogatják - Jézus mondja, hogy kő kövön nem marad.
 • A tanítványok az időre kíváncsiak, Jézus mondja VIGYÁZZATOK / LEGYETEK KÉSZEN.
 • Mindvégig tarts ki! 13. vers
 • 25. vers - előre megmondtam nektek,
 • 42. Vigyázzatok, legyetek felkészültek!
 • Máté 24:45 Kicsoda hát a hű és megbízható szolga? -  hűséges, vagy: „megbízható”, „hívő”. Az eredeti szó mind a hármat jelenti.
 • 50. vers - amikor nem várja és nem gondolja...
 • Máté 25, 1 - akkor...
 • 25, 13 ...vigyázzatok azért...
 • 25, 25 - rossz hozzáállás: lám, megvan a tied...
 • 30 - hasznavehetetlen szolga...

2015. április 4., szombat

2015. április 3., péntek

B-terv

 Még mindig a tegnapi könyv hatása alatt elolvastam a Máté 24-et is a 25 után és azon gondolkodom, hogy nem akarok felkészületlen embereket látni magam körül! (Na nem kinyírni kell őket. :)) Nem véletlen beszélt erről Jézus. Nem az volt a célja, hogy egy-két résszel hosszabb legyen az evangélium.
Magyarul, ami rajtam áll, azt tovább kell adnom.
 • Nem nézhetek tétlenül egy tálentumos szolgákat, akik éppen nagy buzgósággal kaparják el azt az egyet, amit kaptak.
 • Nem nézhetek olaj nélküli lámpákkal szunyókáló szüzeket, mikor tudom, hogy a vőlegény bármelyik pillanatban megjöhet.
 • Nem mehetek el szó nélkül azok mellett az emberek mellett, akiket az uruk megkért, hogy viseljenek gondot a az Ő háza népére, de nem várják készenlétben és munkában az urukat haza.
Máté 24, 45 „Amikor a ház gazdája elmegy, megbízza egyik szolgáját, hogy viseljen gondot az egész háznépére, és idejében adjon nekik enni. Miből látszik, hogy ez a szolga hűséges[f] és bölcs? 46 Abból, hogy amikor az ura megérkezik, a szolga éppen azt a munkát végzi, amit a gazdája rábízott! Milyen boldog és áldott az ilyen szolga! 47 Igazán mondom nektek: ura rá fogja bízni egész birtokának igazgatását!
Boldog, áldott, hűséges és bölcs szolgákat akarok látni - magamat is beleértve!

Míg ezeken gondolkozom és imádkozom, valahogy kilyukadtam az Efézus 4-nél - ugyanis az is járt az eszemben, hogy biztos van ezekre nézve egy B-terve Istennek.
Efézus 4, 11 - 14 Igen, Krisztus az, aki apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra: Krisztus „Testének” felépítésére. Meddig fog tartani ez a felépítés? Addig, amíg mindnyájan egységre és harmóniára nem jutunk az Isten Fia megismerésében, és mindabban, amit a hitünk magában foglal. Addig, amíg majd mindannyian egészen felnőtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani. Akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint a gyermekek. A különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem tud többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravaszsága.
Ha pedig így van, akkor  a célunk építeni. És ebből az Igerészből teljesen világos lett nekem, hogy igenis VAN MÉRTÉKE A KRISZTUS TÖKÉLETESSÉGÉVEL ÉKESKEDŐ KORNAK. Ne kérdezd, hogy az SI mértékegységrend szerint mi a mértékegysége. Csak azt tudom, hogy mindenkinek a munkáját meg fogja vizsgálni Isten egyszer. Aki fát, szénát, pozdorját próbált felhalmozni, annak a munkája sajnos el fog égni. De aki jó alapanyagokat épített a tökéletes alapra, annak a munkáját megjutalmazza Isten. Nem utolsósorban itt a földön is jelentősen javul az életminősége és mások életére is hatással van az öröm és békesség, ami belőle árad.
És ez a cél.

2015. április 2., csütörtök

Balga szüzek

Érdekes olvasmányt találtam, régifajtát, kicsit nehéz volt olvasnom. Végig vacilláltam rajta, hogy mennyire nem a könnyű kegyelmet célozza, de nem is a saját erőnkből jobbá válást propagálja, sőt... Rengeteg gondolatot vetett fel, főként a ,,keresztény-gyártással" kapcsolatban.
Mondanivalója szerint egy-egy olyan alkalommal, mikor az érzelmeket célozzuk evangélizélésnél, balga szüzeket gyártunk...
Kérdésem:
Hogy lesznek a balga szüzekből okos, felkészült szüzek???
Lehet, hogy időben fel kell készíteni őket. (...menjetek az olajárusokhoz, de ne utólag...)
Egyenlőre ennyi, és íme a címben említett igeszakasz:


Példázat a tíz szűzről

Máté 25 „Akkor Isten Királysága hasonló lesz ehhez: egyszer tíz szűz várta a vőlegényt, és kimentek elé. Mindegyiknek olajmécses volt a kezében. 2 Közülük öt ostoba volt, öt pedig okos. 3 Az ostobáknál csak mécses volt, de nem vittek magukkal olajat. 4 Az okosaknál nemcsak a mécses volt, hanem korsóikban olajat is vittek. 5 A vőlegény azonban késett, ezért mind a tízen elálmosodtak, sőt el is aludtak.

6 Éjfélkor azonban felhangzott a kiáltás: »Itt jön a vőlegény! Jöjjetek ki elé, és fogadjátok!«

7 Ekkor mind a tízen azonnal felébredtek, és rendbe hozták a mécsesüket. 8 Az ostobák azt mondták az okosoknak: »Adjatok egy kis olajat, mert a mécseseink mindjárt kialszanak!«

9 De azok így válaszoltak: »Nem lehet, mert akkor nem lesz elég sem nekünk, sem nektek. Menjetek inkább az olajárusokhoz, és vegyetek tőlük!«

10 Mialatt az ostobák elmentek olajat venni, megérkezett a vőlegény. Azok a szüzek, akik felkészülten várták, bementek vele a lakodalomba, az ajtót pedig bezárták.

11 Később megérkeztek az ostobák is. Kiáltozni kezdtek: »Uram! Uram! Nyisd ki az ajtót!«

12 De a vőlegény így válaszolt: »Igazán mondom nektek, hogy nem ismerlek titeket!«

13 Legyetek hát mindig éberek, mert nem tudjátok melyik napon, és melyik órában jön vissza az Emberfia!”
Példázat a talentumokról

14 „Akkor Isten Királysága hasonló lesz ehhez: egy ember külföldre akart utazni, ezért összehívta a rabszolgáit, és minden vagyonát a gondjaikra bízta.15 Egyiküknek öt talentumot[a] adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet — mindenkinek a maga képességei szerint. Ezután elutazott. 16 Aki az öt talentumot kapta, rögtön üzleti vállalkozásba fektette, és újabb öt talentumot nyert vele. 17 Aki kettőt kapott, ugyanígy tett, és újabb két talentumra tett szert. 18 Aki viszont egyet kapott, ásott egy gödröt, és oda rejtette az ura pénzét.

19 Hosszú idő elteltével hazatért a gazdájuk. Előhívta rabszolgáit, hogy számoljanak el a rájuk bízott értékekkel. 20 Aki öt talentumot kapott, összesen tízet hozott vissza. Ezt mondta: »Uram, öt talentumot bíztál rám, s ezzel öt másik talentumot szereztem!«

21 Ura megdicsérte: »Jól van, hűséges és derék szolgám! Jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt!«

22 Ezután következett az, aki két talentumot kapott. Ezt mondta: »Uram, két talentumot bíztál rám. Nézd, újabb két talentumot szereztem vele!«

23 Ura őt is megdicsérte: »Jól van, hűséges és derék szolgám! Jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt!«

24 Ezután jött az, aki egy talentumot kapott. Ő így számolt be: »Uram, tudom, hogy szigorú és kemény vagy. Még azt is learatod, amit nem te vetettél, és onnan is begyűjtöd a termést, ahová nem vetettél magot. 25 Féltem tőled, ezért elástam a talentumot. Tessék, itt van, ami a tiéd!«

26 Ekkor ura azt mondta neki: »Te gonosz és haszontalan[b] szolga! Azt gondoltad, hogy azt is learatom, amit nem én vetettem, és onnan is begyűjtöm a termést, ahová nem szórtam magot?! 27 Akkor miért nem vitted pénzváltókhoz a pénzemet, hogy kamatozzon? Most kamattal megnövelve kaptam volna vissza!«

28 Szolgáinak pedig azt parancsolta: »Vegyétek el tőle azt a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz van! 29 Mert aki jól gazdálkodik azzal, amit kapott, arra még többet fognak bízni, és bőségben lesz. Aki viszont nem használja, amit kapott, attól mindent el fognak venni.[c] 30 Ezt a haszontalan szolgát pedig dobjátok ki a sötétségbe! Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás!«”
Kecskék és juhok

31 „Az Emberfia vissza fog jönni nagy dicsőségben összes angyalával együtt. Akkor majd leül dicsőséges trónjára, 32 és a Föld minden lakosát összegyűjtik trónja elé. Ő pedig két csoportra választja majd őket, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat a jobb, a kecskéket pedig a bal oldalára állítja.

34 Ezután a király így szól majd a jobb oldalán állókhoz: »Jöjjetek! Atyám megáldott benneteket, tiétek ez a Királyság, vegyétek birtokba, mert Isten számotokra készítette a világ kezdete óta! 35 Igen, tiétek, mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, behívtatok a házatokba, és vendégül láttatok. 36 Amikor nem volt mibe öltöznöm, ruhát adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. Amikor börtönben voltam, meglátogattatok.«

37 Ekkor így felelnek majd az igazságosak: »Uram, nem láttuk, hogy te éhes lettél volna. Mikor adtunk neked enni? Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna. Mikor adtunk neked inni? 38 Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk neked? Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged. Mikor adtunk neked ruhát? 39 Nem láttunk téged a betegek között, sem a börtönben. Mikor látogattunk meg?«

40 Akkor a király így válaszol majd: »Igazán mondom nektek: amikor segítettetek a testvéreimnek — akár a legkisebbnek is —, akkor nekem segítettetek.«

41 Ezután a bal oldalán állókhoz fordul: »Menjetek előlem! Átkozottak vagytok! Menjetek az örök tűzbe, amely a Sátánnak és angyalainak készült! 42 Menjetek, mert éhes voltam, de nem adtatok ennem! Szomjas voltam, de nem adtatok innom. 43 Idegen voltam, de nem fogadtatok be a házatokba! Hiányzott a ruhám, de nem öltöztettetek fel! Beteg és fogoly voltam, de nem látogattatok meg!«

44 Ők is ugyanazt fogják tőle kérdezni: »Uram, mi nem láttunk téged éhesnek, szomjasnak vagy idegennek. Nem láttunk téged, amikor nem volt mibe öltöznöd. Nem láttunk betegen, vagy a börtönben. Mikor volt az, amikor nem segítettünk rajtad?«

45 Akkor a király így válaszol majd: »Igazán mondom nektek: amikor nem segítettetek a testvéreimnek — akár a legkisebbnek is —, akkor nekem nem segítettetek!«

46 Akkor ezek elmennek az örök büntetésre, az igazságosak pedig az örök életre.”

Footnotes:
Máté 25:15 talentum Kb. 35 kg arany vagy ezüst. Lásd a Szójegyzékben.
Máté 25:26 haszontalan Az eredeti szó azt is jelenti: „aggodalmaskodó, tétovázó, bátortalan, határozatlan, hanyag”.
Máté 25:29 Szó szerint: „Akinek van, annak még többet adnak, hogy még feleslege is lesz. Akinek viszont nincs, attól még azt is elveszik, amije addig volt.”

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...