Keresés ebben a blogban

2011. február 27., vasárnap

Segítség!

 Gyermekeimen gondolkodtam, hogyan mutatják ki a fájdalmukat, és hogy kezelik a problémás helyzeteket. Egy hörcsögharapás, egy elesés, egy-egy nehézség az életben, ez mindenhol előfordul, de vajon hogyan kommunikálják ezt a szülő felé?
Minap egy ilyen balesetnél csak a sírást hallottam, rohanok a helyszínre, és faggatom a gyermeket, szólj már!
De ő csak szorongatja a lábát, alig kap levegőt és sír, zokog. Lelki szemeim előtt már a legrosszabb lehetőség is lejátszódik, mire kiderül, hogy elesett, és nem, nem vágta le semmi a lábát, nem is tört a csontja - hála Istennek - csak egy horzsolás, meg némi kék foltok a térden. Na de mire megmutatta, hát addigra lett néhány újabb ősz hajszálam.
Persze nem azért írom le ezeket, hogy ledegradáljam gyerekeim problémáit, épp ellenkezőleg. Rá szeretnék világítani annak a fontosságára, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy a szülőnk elé tárjuk a gondokat.
Jelen esetben az Atyáról és rólunk beszélek
Kérdezheted: Mi szükség lenne rá, hogy elmondjuk ami nyomja a begyünket, hiszen mindent tud? Nyilván Neki semmi, de nekem annál nagyobb.
Fil 4:6 - 7  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Idegeskedsz, hogy fog menni a munka, netán izgulsz egy állásinterjú miatt? Összerúgtad a port a munka- osztály-, vagy épp a házas-társaddal? Nem tudod miből fizeted ki a számláidat, amik csak jönnek, jönnek? Megbántottak, igazságtalanság ért?
Mondd el Neki. Mutasd meg a sérüléseidet!
Hidd el segít!

2011. február 23., szerda

Vesd az Úrra a te terhedet,,,

1Pét 5:7  Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

minden- πα̑ς πα̑ςα πα̑ν  (pasz pasza pan)
1) egész, teljes
2) minden, mindegyik, összes
3) a lehető leg-…

gondotokat- μέριμνα  (merimna)
1) aggodalom, gond, aggódás
2) gondoskodás, törekvés

vessétek- ἐπι(ρ)ρίπτω  (epirriptó)
- rádob, rávet

gondja-μέλω  (meló)
- gondja van rá, fontos neki, törődik vele

Hívő

Mi a különbség a hívő és nem hívő ember között?  ~  Teszem fel a kérdést magamnak.
Nagyon fontos dolog. Mégpedig az, hogy a hívő elhiszi Isten valóságát, élő voltát, valamint azt, hogy az Ő akarata az életünkben a lehető legjobbat készíti. És azt is, hogy mindezt nem homályos találgatások között botorkálva kell a magunkénak elismerni, hanem világosan tudomásunkra hozza a beszédén keresztül.
 Az életünk minden területén tanácsokat ad, egyszerűen mindennek specialistája. Nincs az a terület, ahol jobb ,,szakember" lenne nála.

1Kor 2:9  Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
Zsolt 31:20  Mily bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt.
Micsoda távlatok...

2011. február 22., kedd

Struccpolitika


Idáig mindig azt hittem, ha kiakadok, az csak mások miatt lehet, de most rájöttem, hogy az én szívem keménysége is lehet az, ha másokban olyasmit látok meg, ami azután arra kényszerít, hogy ne is akarjak vele beszélni.
Jézus egy alkalommal így szólt:
Máté 5:29-30 Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
De ennek az ellenkezőjéről is ír:Róma 14:13 Tovább tehát ne ítélgessük egymást, hanem annál a döntésnél maradjatok meg inkább, hogy ütközést, vagy kelepcét a testvér elé nem fogtok vetni.
Tehát láthatjuk, hogy sem a botránkozás, sem a botránkoztatás nem hasznos. Mi tehát a megoldás? Vonuljunk ki a társadalomból és ne is találkozzunk senkivel, nehogy bármelyikbe beleessünk? Vagy netán, mint a strucc, dugjuk be a fejünket a homokba, hogy ne lássunk és ne halljunk? Nem egészen ez az ,,isteni" megoldás, hanem az, hogy a másikat különbnek tartsuk saját magunknál, ami - lássuk be - könnyű, ha a másikat a szívünkben különbnek is tartjuk magunknál. De mindjárt, ha ez másképp van meg kell erőltetni magunkat, úgymond megfeszíteni az indulatainkat.
Hogy ez könnyű, vagy nehéz? Nem kell messzire menned, és meg fogod látni, hogy a Mount Everest megmászása valamivel könnyebb lehet annál, mint hogy ,,elszenvedjük egymást".
Ef 4,1-3
Ezért én, aki fogságban vagyok az Úrért, arra kérlek benneteket, hogy éljetek méltóan az Istentől kapott meghívásotokhoz! 
Legyetek mindig alázatosak, szelídek és türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást!
A Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül, és így köt össze benneteket. Minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy ezt az egységet őrizzétek meg!  
elszenvedni, elviselni:  ἀνέχομαι (ἀνέχω)  (anekhomai anekhó)
1) fölemel, szilárdan tart
2) eltűr, elvisel, bátran vállal, kibír
3) meghallgat, türelmesen végighallgat

botránkozás:  σκάνδαλον  (szkandalon)
1) csapda, kelepce
2) bűnre csábítás / késztetés, kihívás
3) ok a felháborodásra, botránykő
máshol : ἀπρόσκοπος  (aproszkoposz)
1) hibátlan, meg nem botló, tiszta (lelkiismeret)
2) meg nem botránkoztató


2011. február 20., vasárnap

Az Atya szíve

Azon gondolkodtam, milyen is Isten szíve, hogy áll hozzánk, mit gondol rólunk?
Jónást valamiért bosszantotta az, hogy Isten kegyelmet gyakorolt Ninive felett. 
 Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van tizenkétszer tízezer embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb- és bal kezük között, és barom is sok van?! 


Nem panaszkodhatunk  az Atyára, akinek ilyen szíve van. Nem válogatta ki az értelmesebbjét Ninivéből, és még az állatokra is volt gondja.  Szánta őket, esélyt adott nekik.
Az újszövetségben élünk, mikor a kegyelem olyannyira jelen van, hogy Jézus  drága árat fizetett ki érte. Mégis néha úgy tekintünk a körülöttünk élőkre, ahogyan Jónás annak idején. Várjuk a megbüntetésüket.
Pedig mekkorát emel egy ember - netalán egy állat - értékén az a tény, hogy Jézus a vérét adta érte...
Róm 5:8  Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
Előre fizetett, nem várta meg, míg megigazulok. Hol lennék, ha nem így történt volna?


Ez is érdekelhet: Igazam van, haragszom mindhalálig!

2011. február 19., szombat

Vajúdás - avagy vádiratok megsemmisítése

A kísértés természete, hogy szinte alig észrevehetően, apránként kúszik be az ember életébe. Szép lassan mutat be a másikról -  vagy éppen magadról, esetleg egy élethelyzetről - egy nem objektív képet. Ez van, hogy túl pozitív, vagy túl negatív, de semmiképpen nem ,,Isten szerint objektív". Pici felvillanások:  egy mondat, egy kép, beugrik egy régebbi tüske, ami megszúrt. és máris kész a kísértés.
 Emelje fel a kezét az, aki még nem járt ebben a cipőben!
Ezek ellen nem tudsz az emberi eszközökkel fellépni. Egyszerűen emberileg nincs rá megoldás. Ha nem vagy résen, már kezd is növekedni a keserűség gyökere.
Pál apostolnak a Héberekhez írt levele 12:15  Vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnövekedve, megzavarjon, és ez által sokan megfertőződjenek (bemocskolódjanak).
Ellenben jó fegyverek  állnak a rendelkezésünkre Istentől:
 - igazlelkűség (ἀλήθεια  alétheia - igazság  igazmondás, őszinteség  valóság, a való),
 - igazság (δικαιοσύνη dikaioszüné igazság, jogosság, méltányosság igazság, igazságosság, megigazulás)
 - evangélium hirdetése
 - hit,
 - üdvösség-tudat,
 - Biblia,
 - ima.
Fegyverbe!

2011. február 17., csütörtök

Optikai csalódás

,,Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra" Mondta Isten az ember teremtésekor.
,,Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra"  Mondja az ember időnként a saját meggyőződéséből. Na nem a gyereknevelésről beszélek, ahol szintén nem biztos, hogy a saját képünkre kell formálni őket, hanem a hétköznapokról, amikor is látókörünk nagyságához mért elképzeléseink vannak. Ha kocka látókörünk van, és valaki nem képes beleférni, akkor megpróbáljuk őt belepasszírozni - hogy olyan legyen, mint én. Pedig ha Isten akarta volna, akkor olyanná tehette volna, mint én. De Ő nem az én-, hanem az Ő képmására teremtette az embert.
Vajon mi motiválhatja az embert ilyenkor?

2011. február 16., szerda

Hangafa


Jeremiás próféta könyve 17 : 5-10 Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Áldott az a férfi (és nő), aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt? Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.

Jer 48 : 6-7 Fussatok, mentsétek meg lelketeket, és legyetek mint a hangafa a pusztában! Mivelhogy a te bizodalmad marháidban és kincseidben volt, te is bevétetel, és Kámós fogságra megy papjaival, fejedelmeivel együtt.
Ezen a két helyen szerepel a hangafa a Bibliában. Mindkét helyen az önmagában bízó embert jelenít meg.
Nagyon örülök, amikor olyan visszajelzést kapok a környezetemtől, hogy megöntözött kertnek látnak. Tegnap akivel beszélgettem egyszerűen megkérdezte tőlem, hogy szoktam-e én egyáltalán rosszkedvű lenni? Hát hogyne fordulna velem is elő, de ilyenkor megkérem az Urat öntözzön meg, mert kiszáradtam. Így bocsátom én a hőségben a folyó felé a gyökereimet.

Jer 9:23-24  Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.

2011. február 15., kedd

Szelídség a'la Szentszellem

Máté 5:5  Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
Ki érezne félelmet ilyen szelíd jószágok láttán, hacsak nem a madárinfluenzától reszket, vagy netán látta a híres Alfred Hitchcock filmet..
Magam is vágyom efféle szelídségre, és mikor az ellenkezőjét tapasztalom megijedek. Mert tudok ám én tűzokádó verzió is lenni.
Máté 5:9  Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
Néha azt hisszük az biztos módja a békesség-szerzésnek, ha besöpörjük a szőnyeg alá a problémákat. Pedig ez rossz megoldás. Abból inkább elesés lesz, midőn megbotlunk a csinos kis kupacban, amit épp az imént gyűjtögettünk be a szőnyegünk alá.
...legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok.
Itt a szelíd ezt jelenti: ἀκέραιος  (akeraiosz) - vegyítetlen, tiszta, érintetlen, romlatlan, ártatlan.
Ez azért nehéz, mert már gondolati szinten ilyen tisztának kell lennünk. Azt pedig mi képtelenek vagyunk magunktól produkálni. Ezek az Istennel való közösség gyümölcsei lesznek bennünk.

Tolvaj

 János 10:10  ,,A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson''
lop - κλέπτω  (kleptó)
1) lop; észrevétlenül hatalmába kerít
2) elrejt, eltitkol, alakoskodik; rászed, félrevezet

A tolvaj lehet hogy a fegyverzeted egy-egy darabját, vagy  a békességedet, vagy az örömödet fogja ellopni - ha hagyod.
Furcsa összefüggést fedeztem fel a gúnyolódók, és a tolvaj között. Aki beül a gúnyolódók székébe, az könnyen a tolvaj bőrébe bújik bele, ugyanis gúnyolódással el lehet venni a másik békességét. Több tekintetben is látható, hogy a gúny a hazugság atyjától származik, mert elbizonytalanítja a másik felet. Ahhoz, hogy a gúnyolódó kimondja, amit valójában gondol, nem elég őszinte és bátor ember, hanem orvul lövöldöz, így ha komolyabbra fordul a dolog, könnyedén visszavonulót tud fújni. Akár még megfűszerezheti tettét egy hazugsággal: ő semmi ilyesmire nem gondolt!
Efézus  4:29  Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.
János 8:44  Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
Jelenések könyve 22:15  De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.
Szerinted nem furcsa, mikor hívők ülnek a ,,csúfolódók székébe"? Szeretteim, nem kellene ennek így lennie!

2011. február 14., hétfő

Kinek csípem a szemét?


 Na nem mindig  minden fenékig tejföl. Van olyan, mikor az egész napom annyira szerencsétlenül bénázósan telik, egyik megoldatlan feladat a másik után, és semmit sem találok, különben is egy csomó fontos dolgot elfelejtek.  És csak gondolkodom, gondolkodom, hogy mit rontottam el? Beszóltam Istennek, vagy okoskodtam, netán szeretetlen voltam, vagy nagyképű? Kinek csípem a szemét? Ilyenkor talán legkönnyebb hamar lefeküdni, aludni. Holnap nekifutok újra a tennivalóhalmaznak, hajrá.
Remélem holnap kevesebb nehézség vár!

2011. február 13., vasárnap

Hőségben is bőségben

 János evangéliuma 10,10
A tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De én azért jöttem, hogy az embereknek életük legyen, és bőségben éljenek.  
 bőség: περισσός  (perisszosz)
1) rendkívüli, különleges, szokatlan; túlzott
2) fennmaradó, fölösleges, a kelleténél több
3) fölösleges, haszontalan
A naponta átélt bőség foglalkoztatott, az, hogy mennyi sokat kaptam. Az is, hogy vajon mikor lesz ez mások számára idegesítő, avagy hányféle módon fogják hívők és hitetlenek kétségbe vonni ha elmondom, ugyanis én magam is csodálkozom, mert mindez annyira ingyen van, hogy semmit nem teszek érte, csak hiszek, kérek, elfogadom és végül hálás vagyok. Nem csak anyagi dolgokban, hanem mindenben tapasztalom Isten gondoskodását. Élem mindazt, amit megígért.
 - Felsóhajtok, hogy az orvos, akihez készülök legyen kedves és jó szakember és megkapom.
 - Imádkozom valakiért, és meggyógyul.
 - Segítséget kérek engem aggasztó dolgokban, és megkapom
Miért mire számítsak, ha egyszer megígérte?
Azt mondja azokról, akik hisznek: 
Márk 16,17-18 Ezek a jelek kísérik azokat, akik hisznek: Gonosz szellemeket űznek ki a nevemben. Új nyelveken szólnak.Ha kígyókat vesznek fel kezükkel, és ha halálos mérget isznak, nem árt meg nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.”
János 7,38
Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" 
Ézsaiás 58:11  És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
Vagyis nem állóvíz.  A folyó soha nem állóvíz. Ott történések vannak. Persze van olyan időszak, amikor inkább egy erecskéhez hasonlít inkább, de ha esőt kap, akkor megdagad és akár a medréből is kilép.

http://janos738.blogspot.com/2011/01/az-elso.html 

2011. február 12., szombat

Valószínűség számítás

Márk 4,37-41
Hirtelen erős szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már majdnem megtelt vízzel. 
Jézus azonban a hajó hátsó részében aludt egy párnán. Felkeltették őt, és így szóltak hozzá: „Mester, nem érdekel, hogy süllyedünk?”  Erre ő felkelt, ráparancsolt a szélre, majd így szólt a vízhez: „Csendesedj le!” Ekkor elállt a szél, és nagy csend lett.  Majd azt mondta nekik: „Miért féltek? Még mindig nincs hitetek?”    De ők nagyon féltek, és ezt kérdezgették egymástól: „Kicsoda ő, hogy még a vihar és a víz is engedelmeskednek neki?”  
Tegnap valaki felajánlotta nekem a közbenjárását egy dologban, mondván van ismeretsége, és be tud ajánlani engem. Az agyamon végigsuhant, hogy mi van, ha Istennek más a terve, én pedig itt kikerülöm.
Fél óra sem telik el, és hallom az ismerősöm telefonon beszél valakivel, ...rólam. Na még ilyet? Milyen rendes, hogy nem felejtette el. A beszélgetés után ámuldozva jött oda hozzám, és kezdi mondani: fél éve nem beszélt az illetővel, és erre az pont most hívja. Hihetetlen, ez csoda.
Nap nap után tapasztalom meg a csodákat, és időnként az én reakcióim is a meglepetés és a csodálkozás. Pörög a láthatatlan számláló: vajon mennyi ennek a matematikai valószínűsége? Szinte megrémülök, ahogyan látom a munkáját, a ,,véletleneit". Tényleg ki is ez? Hogy tudja a történéseket ilyen művészi pontossággal összeilleszteni? Hogy lehet ilyen szuper forgatókönyve? 
 Úgy, hogy Ő Jézus.

Igazság által leszel erős

Ma reggel az igazság látásának az elnyerésén gondolkoztam, történetesen olyan személyek esetében, mint a környezetemben élők. Nagyon fontos, hogy tudjuk mik Isten igazságai az életünkben. Úgy látni magunkat, ahogy Ő lát, és ebben nem csak a pozitívumok vannak, hanem a rossz dolgok is. A jó részt nem tudjuk elvenni addig, míg a rossz dolgokkal (pl..lázadó természet, sokféle romlottság, féltékenység, harag, önzés, irigység...) nem helyezkedünk szembe. Egy válás előtt álló pár megváltoztathatja a döntését akkor, ha rájön mi az Atya akarata az életükben. Persze az is lehet, hogy eljön egy pont, ahol már vissza nem fordítható dolgok történnek, ezt nem zárom ki. De mi van ha időben elmondja nekik valaki azokat a bibliai igazságokat, amiket olyan sokan jól ismerünk, mint pl.:
-erős a szeretet, mint a halál... Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet:; a folyóvizek sem boríthatnák azt el:; ha az ember minden házbeli marháját adná is e szeretetért,; mégis megvetnék azt.
-és a hármas kötél nem hamar szakad el. (Isten, férfi, nő)
Ugyanez igaz minden betegségre, bűnre, hogy ha képesek vagyunk meglátni azokat az igazságokat, amiket Isten készített, megerősödünk. És mi van, ha valakinek nincs ,,embere" aki elérhetővé tegye mindezeket? Legyünk akkor mi azok, akik közvetítjük ezeket a kincseket, azért, hogy változások történjenek a környezetünkben élők életében.
1Kor 2:9  Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
Zsolt 31:20 Mily bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt.

2011. február 10., csütörtök

,,Annak ellenére" szeretet

 Kedves ismerősöm véleménye szerint a szeretet öncélú és önző érzelem, ami mindenképpen a maga javát akarja.
Nem tudtam meggyőzni az ellenkezőjéről, hiszen annyi érvet hozott fel, hogy a saját igazát bizonyítsa. Én viszont hiszem, hogy a lelke mélyén vágyott rá, hogy ne legyen igaza, és hogy valaki őt ne önzésből szeresse - bármit remélve fizetségül az általa nyújtott érzelmekre válaszul.
 Ami azt illeti makacs ember, de van aki ezt a jeget is képes megtörni - szeretettel.
Meg van írva:
 János ev. 3:16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mit is mondhatnánk ere a nagy önzetlenségre? Az elég bizonyíték lehetne, ha valaki be tudná mutatni neki, hogy az a bizonyos szeretet létezik. És hogy ehhez hogyan kéne hozzáfogni?
Talán ha akkor is tudnám szeretni, amikor nem szeretetreméltó. Ez már komoly feladat.
Logikátlan lépés igaz? Nem ,,azért", hanem ,,annak ellenére" szeretni.
 Bizonyítsuk be a környezetünknek, hogy az isteni szeretet létezik! Talán megállnak és csodálkoznak: Nem ezt érdemeltük - gondolják.

Szavak

 Soha nem szabad megnyugodnunk abban, ha egy kifejezés valódi jelentésével  nem vagyunk tisztában!
Annyi olyan alkalom volt megtérésem óta, amikor elkezdtem olvasni a Bibliát, hogy nem értettem valamit, és fogtam a lexikont, és utánajártam mit is jelent egy szó valójában. Erre nagyon sok lehetőség nyílik az új számítógépes programok segítségével, de ha valakinek nincs ilyen lehetősége, akkor elég egy szótár, illetve lexikon is.
 Azóta is mindig rácsodálkozok egy-egy szó gazdag tartalmára..
Már régóta fájt a fogam egy ilyen programra, ami több nyelven képes összehasonlítani egy-egy szakaszt, és nagyon tetszik, hogy van benne görög szótár, ami annyit tesz, hogy az egeret a kivesézni kívánt szó fölé tartom, és egyből megmutatja a szó magyarázatát. Ebből már mutattam is valamit az Egyház=? című bejegyzésben.
Ma reggel azon az egyszerűnek tűnő szón gondolkodtam el, mit is jelent valójában az, hogy Jézust röviden ,,Úr"-nak szoktuk nevezni. Ugyanis talán nehéz felfogni, de ez áll az Igében: Senki sem mondhatja ,,Úr"-nak Jézust , csakis a Szent Szellem által. (1Kor 12:3)
 Tehát az úr jelentése görögben: κύριος  (küriosz)
1) valamin uralkodó, hatalommal rendelkező, valamire jogosult
2) legtöbb, legnagyobb
3) uralkodó, (római) császár
4) tulajdonos, gazda
5) Úr (Isten; Jézus)
Micsoda tartalom, egy ilyen egyszerű szóban. Annyira gazdag értelmet nyer ilyenkor számomra egy-egy ilyen kifejezés. És ami fontos még: megóv minket a vallásos beidegződésektől, amiknek - lássuk be - nem sok haszna van, hanem rávilágít a mély mondanivalóra.
Róm 11:33  Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útjai!
Ha bármelyik szóra kíváncsi vagy a Bibliában, kérlek jelezd nekem, és ha tudok, segítek!

2011. február 7., hétfő

Te különb vagy mint Illés?

Következő témám, hogy a ,,Tükör által homályosan látunk" mit is jelent pontosan?
Néha amikor a nagy hithősöket nézzük, azt hisszük, hogy mi jobban megálltunk volna hasonló helyzetben.

Azt hiszed Jónás egyedül van a ,,tökös" történetével?
Isten ezt kérdezte tőle: Méltán haragszol? Majd ismét: Méltán haragszol?
Vagy Illés a nagy győzelem utáni futásával? Mikor azt mondta meg akar halni.
Isten azt kérdezte tőle: Mit csinálsz itt Illés? Majd ismét: Mit csinálsz itt Illés?
Isten megismerése a cél. Ebben mindannyian igyekszünk, de amennyit  képesek vagyunk belőle meglátni, vagy érzékelni, az annyira sok mindentől függ.
Függ a neveltetésünktől, habitusunktól, érdeklődésünktől, és nem kis mértékben attól, hogy el tudjuk-e fogadni azt, hogy tükör által homályosan látunk.

Tarts ki!

„…a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6:9)
Miért nem látunk többet beteljesedni Isten ígéreteiből az életünkben? Mert elfeledkezünk arról, hogy ez egy folyamat. Az ígéretek elnyeréséhez egy folyamat vezet, de mi közben elcsüggedünk és feladjuk. Minden vállalkozás sikere azon múlik, hogy kitartunk akkor is, ha mások feladják. Mi inkább azonnali beteljesülést követelünk, és ha nem kapjuk meg, otthagyjuk az állásunkat, a gyülekezetünket vagy akár a családunkat is. Pedig van egy folyamat, amin végig kell mennünk, függetlenül attól, hogy mekkora hitünk van. Nincsenek rövidebb utak. Meg kell fizetnünk a teljes árat, ebben nincsenek akciók és leárazások. Az eredmény elérésének árcéduláján ez áll: kitartás. „…a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Galata 6:9). William Wilberforce évekig küzdött az angol parlamentben, hogy eltörölje a rabszolga-kereskedelmet. Csüggedésében már éppen fel akarta adni, amikor idős barátja, John Wesley hallott kampányáról, és halálos ágyán tollat és papírt kért. Remegő kézzel ezt írta: „Hacsak nem Isten nevelt fel téged ezért a célért, az emberek és démonok ellenállása a végsőkig kimeríthet. De ha Isten veled van, ki lehet ellened? Együttes erővel talán erősebbek Istennél? Ó, ne fáradj bele a jó cselekvésébe! Folytasd tovább Isten nevében és az Ő hatalmának erejével, amíg még Amerikában is eltöröltetik a rabszolgaság!” Wesley hat nappal később meghalt. Wilberforce még 42 évig harcolt. Halála előtt három nappal törölték el a rabszolgaságot Britanniában. Végül pedig Amerikában is megszűntették.
Tarts ki – amit Isten tartogat számodra, az megér minden árat, amit meg kell fizetned érte! 
Forrás: Mai Ige  http://maiige.hu/
A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33. 

2011. február 6., vasárnap

Jézus Krisztus megtalált

Ez egy olyan könyv, amiben egyszerű üzenetek vannak gyermekeknek - adta át a szomszéd néni.
Még hogy gyerekeknek?  Még hogy egyszerű! Én meg fellapoztam felnőtt fejjel, és csak azt láttam, hogy sok kérdés volt benne, amire a választ csak úgy tudtam volna megadni, ha Biblia olvasó ember lettem volna. De nem voltam, ezért lehetetlennek tűnt válaszolni. Még azt sem tudtam, hogy minek az ünnepe van húsvétkor, meg karácsonykor.
Jól feladta a leckét.
Hányszor visszaemlékszem mit gondoltam magamban:
- Hát ilyen nagyon okosak a keresztény gyerekek? Én ezeket soha nem tudnám megtanulni....

Az azóta eltelt néhány év alatt azért már tudom a válaszokat, és örülök. Nem az ismeret miatt, hanem az időközben megnyert hitem miatt.

Tökös sztori, avagy igazam van! Haragszom mindhalálig! 

 De sok baj van az egónkkal! Ez a kis mondatocska Jónás könyvéből nagyon, de nagyon tetszik nekem. Egyszerűen rám emlékeztet. Teljesen magaménak érzem, már ami az időnként előtörő paprikás hangulatomat illeti.
Ez egy nagyon jó kis történet, nézzük meg hol és hogyan hangzott el Jónás szájából ez a kijelentés!
Jónást Isten Ninivébe küldi egy súlyos üzenettel: Ha nem térnek meg, 40 nap múlva elpusztítja a városukat. Ők megtértek, megbánták a bűneiket, és Isten ezt elfogadta tőlük. Nem így Jónás.
Ő valami mást akart, ezért megharagudott, és duzzogott. Minek tett meg ő ilyen nagy utat, mikor aztán Isten irgalmazott a városnak.

Jónás könyve 4,5-11
Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. 
Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy (tök) bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszulléttől. Jónás nagyon örült a bokornak.
Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. 
Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta: Jobb meghalnom, mint élnem! 
Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól: Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt: Igazam van! Haragszom mindhalálig!
Az ÚR ezt mondta: Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél; amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult.
Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között? És ott a sok állat is! 
 Persze nem az bosszant, ami Jónást, dehát mégis...  Méltán haragszom?

2011. február 3., csütörtök

Tedd meg, ami rajtad múlik!


 Ma reggel egy nem közvetlen kollégám foghegyről - nekem legalábbis úgy tűnt - utasított, hogy ezt tedd ide, azt vidd oda!
Magamban már készülődtem is a visszavágásra. Valami enyhén csípős megjegyzést odavetni, az jó lenne... Hát hogy jön ő ehhez? Fiatalabb is, meg nem ő a főnököm. Különben is én sokkal többet dolgozom....
 És akkor jön itt nekem Jézus a plusz mérfölddel, meg az arcom másik felével.
Milyen nehéz is az a második mérföld! És milyen jó az, ha rájövünk, hogy nehéz, mert akkor legalább eszünkbe jutott, amit Jézus mondott.
És én még azt hittem, hogy keresztényként megélni a hétköznapokat abszolút sikertörténet. Ilyesmik nem is jelentenek kihívást. 
Dehogynem. Csak az már kevésnek bizonyul, hogy a látszatra ügyeltünk, itt már a motivációk és a szívbeli tisztaság a fontos. Ha tiszták a motivációid - tiszta vagy. 
Nehéz. Nehezebb, mint beszólni, ez biztos.
Nem baj, nem adnám semmiért a hitem. Ennél nehezebb és csodálatosabb dolog nincs a földön. 
Miért ,,félem" Istent? Mert tudom, hogy vele élhetővé vált az életem. Tudom, hogy jók a tanácsai, és semmihez sem hasonlítható az a béke és öröm, amit Ő ad nekem. Ezért inkább megteszem, ami rajtam áll.

Zsoltár 30,8 Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orcádat, és megroskadtam.

Használtad ma reggel a dezodorod?

Biztosan találkoztatok már jó és rossz szagú emberrel egyaránt.
Azt írja a Biblia, hogy Krisztus jó illata vagyunk....életre.
Az ő jó illatát árasztani, ez aztán a komoly kihívás. Nincs más hátra, mint használni időnként a ,,dezodort", amit jól megtisztított felületre kell felvinnünk, hiszen mosakodás nélkül ez sem tudja kifejteni a kívánt hatást.
A tisztálkodás ebben az esetben azt jelenti, hogy el kell mondanunk neki: Itt is rosszul tettem valamit, ott is hibáztam, amott pláne elrontottam a lépést.És a ,,tisztaságunk" lelki értelemben garantált. Ha ez megvan nincs más hátra, mint használni a dezodort magát.
Olvasd a Bibliát, hogy áraszthasd Krisztus jó illatát...életre!!!
2Kor 2,15-17
Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között:
ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztus által.

2011. február 2., szerda

Hírek a farkas szájából

Történt egyszer, nem is olyan régen, hogy egy vérengző farkas megtámadta a nyájunkat.
Minden úgy történt, ahogyan a nagykönyvben meg van írva:
János 10:12  ...és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat.
Amikor az egyik bárány a farkas szájába került, az nem önszántából volt.
Voltak mások is, akik odakerültek, vergődtek, de nem biztos, hogy ki tudtak szabadulni. A fenevad szorosan tartotta őket a fogai között, így még a vérveszteségük is jelentős volt, ettől aztán még gyengébbek lettek.
Ebbe a helyzetbe úgy kerültek, hogy nem fogadtak szót és elkószáltak. 
Ha számon kérjük őket, hogy miért nem maradtak a nyájjal, ítélkezünk. Maguktól is rájönnek, hogy nem kellett volna elkószálniuk.
A jó pásztor nem ezt teszi. Ő életét adja a juhokért - teljesen ingyen.
Ján 10:11  Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.

Hitt hit

  Ezt a kis szójátékot vasárnap a férjemtől hallottam, amikor a ,,vélt hitről" beszéltünk.
A hit megfogalmazása: remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról  való meggyőződés.
  Annyira elképesztő, hogy milyen egyszerű elfordítani az emberek szívét Istentől. Mit keresnek azok, akik felcserélik Istent mindenféle szobrokra? Vezeti Őket az úton, eteti, itatja őket, és ha egy rövid ideig nem látják, máris kell valami, aminek hódolhatnak. Hihetetlen...
Mikor Mózes felment a hegyre, és nem volt a nép biztos benne, hogy visszajön, hamar megbeszélték, és már készítették is az aranyborjút.
2 Mózes 32, 4-5. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: Ez a te istened, Izráel, aki kihozott Egyiptom földjéről. 

Ez a lelkület régen is, és ma is jellemzi az embereket, csak nem így hívják. Egyszerűen jobban hittek egy lélektelen tárgyban, amit láttak, mint Istenben, akit nem láttak ugyan, csak az erejét és segítségét tapasztalták.
Hát nem furcsa?

Jer 2,8 A papok nem kérdezték: Hol van az ÚR? A törvény magyarázói nem ismertek engem, a vezetők hűtlenül elhagytak engem, a próféták Baal nevében prófétáltak, és haszontalanságok után jártak. 
Jer 2,10-13 Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét! Küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek! Lássátok meg: fordult-e elő ilyesmi?! 
Cserélt-e pogány nép isteneket? - pedig azok nem is istenek! De népem fölcserélte Dicsőségét haszontalansággal.  
Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyülködjetek nagyon! - így szól az ÚR. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet.  

Készítettek víztárolókat, amik nem voltak képesek rá, hogy betöltsék a funkciójukat, pedig nem volt rá szükségük, hiszen bármikor friss vizet ihattak volna. MINEK? Csak annyi előnye volt, hogy látható.
 Kb. olyan érzés lehet, mintha a gyermekem, akit egész életében szerettem, neveltem, gondoztam, egyszer csak fogná magát és úgy döntene, hogy ezután valaki mást fog tisztelni szülőjeként, ráadásul nem is egy élőlényt választana erre a célra.Rájönne, hogy egy fotelnak köszönheti az életét, amit aztán leborulva imádna...
 Csodálkozzatok ezen! Van ilyen.


2011. február 1., kedd

Mi a megtérés, és kinek van-e szüksége rá?

Keresztények között is megoszlanak a vélemények ebben a kérdésben. Van, aki szerint nincs szüksége rá annak, aki már egyszer megtért, mások szerint naponta is elkel.
Sokszor fordul elő ez a kifejezés mind az ó-, mind az újszövetségben.
A görög szövegben így néz ki:
μετάνοια  (metanoia) - gondolkodásmód megváltoztatása; megtérés
Máshol: μετανοέω  (metanoeó)
1) megváltoztatja a szándékát, meggondolja magát
2) megbán

 Én ehhez hozzátenném: megfordulás, vagyis ha rájöttem rossz útra léptem, ezért megfordulok. Kell, hogy hajlandóságunk legyen megfordulni, ha felismertük rossz útra tértünk. Sőt biztos vagyok benne, hogy szükséges is a lépéseinket napról-napra ahhoz igazítanunk, akit követünk.

5Móz 4:27-31  És az Úr szétszór titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé visz titeket az Úr.  És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek: fának és kőnek, amelyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak.  De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.  Mikor nyomorúságban leéndesz, és utólérnek téged mindezek az utolsó időkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára:  (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hágy el téged, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségéről, amely felől megesküdt nékik.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...