Keresés ebben a blogban

2019. április 29., hétfő

Szolgálat az Újszövetségben

Magam is meglepődtem, hogy mennyiszer szerepel ez a szó, hogy szolgálat az Újszövetségben, és hogy milyen kontextusban.
Jelentése görögben : λατρεύω (latreuó) - szolgál (általában bérért, zsoldért)
Etimológia: a latron-nal áll rokonságban (bér, zsold)
(...)
Igazából a Zsid 12:28 miatt néztem meg.
Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
Ugyanez egyszerű fordításban:
Mi pedig olyan királyságot kapunk, amelyet semmi sem rendíthet meg. Ezért hát legyünk hálásak Istennek, és szolgáljuk olyan módon, ahogy neki tetszik: tisztelettel és félelemmel!
Tovább is van, az író megindokolja:
Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!
(...)
Tegnap, mikor a gyerekemtől kértem valamit, megkérdezte, hogy - De miért???
Mert azt mondtam. - Hangzott a talán arrogáns válasz részemről.
Itt pedig az író indoklása az, hogy: Mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz!
Előtte azért mást is írt, arról, hogy teljesen stabil, fix országot kaptunk, ezért hálánk jeléül szolgálunk!
...
Szóval akkor az igék/szövegkörnyezetek, ahol Előfordul ez az ige.
Máté 4:10 Ekkor monda neki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.
Luk 1:74 Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki.
Luk 2:37 És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala), aki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.
Zsid 9:14 Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
Jel 22:3 És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyi széke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak neki;

2019. április 23., kedd

Halleluja

Ettől az igeverstől úgy kedvem támadt caddiknak lenni. :) Így van tovább:
Zsolt 92:15 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;
Zsolt 92:16 Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
 Titeket is inspirál?
De ez ,,igaz"-ság csak Jézus miatt lehetséges bennünk.
...igaz ( צַדִּיק - cáddik) jelentése:

igazságosan ítélő, törvényes (király, bíró, Isten)
igazságos, erényes istenfélő
igaz, akinek igaza, igaz ügye van
igaz, helyes, törvényes (dolog)

2019. április 22., hétfő

Bethesda és a kegyelem

Mai lecke: megtanulni ezt az igeverset.
„Vessetek magatoknak igazságban, hogy arathassátok a hűséges szeretet termését!
Törjétek föl az ugart, mert itt az ideje, hogy keressétek az Örökkévalót, amíg eljön, és áldását árasztja rátok, mint bőséges záporesőt!"
Hóseás 10, 12
...
Bemásolok egy régebbi írást, mert itt is erről írtam:
JSir 3:22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

kegyelmessége: Héberben חֶסֶד (heseḏ) 
1) szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság vki iránt
2) kegy, kegyelem, felindulás vki iránt
3) kegyesség, istenfélelem
4) szeretet, kegyelem, kedvezés (Istené ember felé)
...
Görögben Βηθεσδά (Bétheszda)
Bethesda = "a könyörület / irgalom háza "
- Bétheszda egy tó Jeruzsálemben
Etimológia: héber-arámi eredetű (Héberben bajit + cheszed = irgalom, könyörület, kedvesség, kedvezés)
... Ha Isten ennyire kegyelmes velem, nekem is tovább kell adnom ezt mások felé. Minden nap, sőt naponta 70 X 7-szer új kezdet mindenkinek!
Mi gátol meg ebben? Önzés, egó, szeretetlenség.
Istenem, adj a kőszívem helyett szerető szívet. Olyat, mint a tiéd, olyan "hesed-eset" olyan bethesdásat!
Ez is érdekelhet

2019. április 20., szombat

Tőrdöfések

... a szívembe. Empátiát tanulok. Nem oktatják az iskolában. Illetve vannak érzékenyítő tréningek, de ez más. Jobban fáj, mint gondoltam, és kevésbé  mint Jézusnak. A bűnök tőrdöfések a szívembe. Egyik olyan, mint a másik.

 • Elárulni pár ezüstért valakit,
 • elhagyni egy családot,
 • Kisemmizni valakit, mert szerintem megérdemli, 
 • Vagy, csak fenyegetőzni, 
 • Családon belüli erőszak 
 • Rasszizmus, 
 • Eladni az országot, 
 • Szemét döntéseket hozni a saját pozíciómban
 • Lekurvázni, lehülyézni, 
 • Nem gyűjteni Jézussal, mert ez tékozlás
 • ...

Nem mindig tudtam mit jelent a húsvét  úgyhogy nem szólhatok egy szót sem. Illetve mégis. Taníthatom a többi embert arra, hogy ez valóság. Jézus értem  érte, mindannyiunkért meghalt.

Ezt régen írtam

2019. április 19., péntek

Álmomban

Furcsát álmodtam, érdekes volt.
Akiket sorba mellém rakott Isten támadások érték. Tanítottam őket, hogy vegyék észre gyakorlati módon az Ördög támadását és a kísértést, és hogyan reagáljanak rá.
Volt, hogy teljesen eléjük álltam a konfliktusban, és én küldtem el Sátánt.
Legvégül egy nagyobb csoport előtt mondtam el a Fil 2:10-11-et
Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valók. 
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Hát, ez csúcs

Kíváncsi voltam mit mond Isten a házasságról, (nem magam miatt :) ) ezért rágugliztam.
Ezt adta ki: A Biblia a házasságról, Forrás:  Dr. Pálhegyi Ferenc "Keresztyén Házasság" c. könyve (Bp., 1999.)
Részlet:
Felszínes motívumok vezettek a házassághoz. Ilyen motívuma lehetett Konnak is a vicc szerint:
– Te rabbi! Olyan szép lány a Grünék Zálija, és azt mondják: nyert is a lottón. Mit tegyek?
– Vedd el, fiam.

Egy hét múlva:
– Te rabbi! Nem is olyan szép lány a Grünék Zálija, és azt mondják: nem is igaz, hogy nyert a lottón.
– Hát akkor ne vedd el, fiam.

Ez néhányszor hol így, hol úgy ismétlődik. A rabbi utolsó válasza:
– Térj át, fiam!
– ???
– Gyötörd a plébánosodat a hülye kérdéseiddel.

Zsoltárok 112


Ezt. Ma. Neked....
Zsoltárok 112. 
1 Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!
Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az Örökkévalót,
    aki szereti parancsait!
2 Utódai hatalmas hősök lesznek a földön,
    mert az istenfélők gyermekeit
    az Örökkévaló megáldja!
3 Családja gazdag és virágzó,
    jósága pedig megmarad örökké.
4 Még a sötétben is világosság ragyog
    az istenfélőkre
Istentől, aki irgalmas,
    kegyelmes és igazságos.
5 Jó annak, aki szívesen kölcsön ad,
    és minden dolgában igazságos!
6 Nem éri soha veszedelem,
    emléke pedig örökre megmarad.
7 Rossz hírtől nem fél, meg nem ijed,
    mert szíve erős, bízik az Örökkévalóban.
8 Erős a szíve, nem remeg,
    semmitől sem fél,
    nyugton nézi ellenségeinek vesztét.
9 Bőkezűen adakozik a szegényeknek,
    igazságossága örökre megmarad,
    hatalma pedig dicsőségesen emelkedik.
10 Dühösen nézik ezt az istentelenek,
    fogukat csikorgatják tehetetlen dühükben,
    azután eltűnnek.
Bizony, a gonoszok kívánságai
    és tervei szertefoszlanak

2019. április 16., kedd

Aggódás helyett

Ne aggódjatok, hogy......., HANEM: Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát és ráadásul mindezek megadatnak Máté 6, 32-33
Mi van, ha nem az étel, ital, ruha miatt aggódik az ember?
Én ma behelyettesítettem.

2019. április 15., hétfő

Mikor Jézus Hóseást idézi

Ismerős volt a mondat, mikor olvastam:
Hós 10:8 És Aven magaslatai, az Izrael vétke, lerontatnak. Tövis és bogáncskóró növi be oltáraikat, és mondják majd a hegyeknek: Borítsatok be minket! a halmoknak pedig: Omoljatok reánk!

Kikerestem, ezt mondja Jézus kicsivel a keresztre feszítése előtt:

Luk 23:30 Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!
Most nem következtetek, csak gondolkodom. 

Ugyanúgy, mint azon, hogy Jézus Lázár sírjához készült,, a tanítványok óvaintették, majd Tamás, (az a Tamás!!!) azt mondja a többieknek, menjünk el vele együtt meghalni. 
Ján 11:16 Ekkor Tamás, akit Ikernek hívtak, ezt mondta a többi tanítványnak: „Menjünk, és haljunk meg Jézussal együtt mi is!”
... Lakatos Vera említette ezt a prédikációjában, és azóta is gondolkodom ezen. 

2019. április 12., péntek

Követni Jézust

Képtalálat a következőre: „Sky lantern”

... követni a "meghalásban".
Nem annyira népszerű mostanában a saját egónk feladása.
Tetten érem magamban, hogy mennyi bosszúszomj, harag, neheztelés van bennem.
Ne mondja nekem senki, hogy olyankor sima ügy jót tenni az ellenségeimmel.
Ha Jézusnak voltak ellenségei, nekem is lesznek. Ő jól kezelte, én kevésbé kezelem jól. Neki nem azért voltak, mert bunkóskodott. Bár a farizeusok talán ezt gondolták róla, de nem. Ő az apja akaratát vitte véghez.
Nekem néha azért vannak ellenségeim, mert a stílusom bicska nyitogató.
De ott van nekem az ige:

 • Ne győzettess meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg! 
 • Ha 1 mérföld útra kényszerülsz, menj 2re!
 • Ha pofon ütnek balról, tartsd a másik oldalad!
 • Ha éhezik az ellenséged adj ennie, ha szomjas, adj innia! 
 • Legyetek a mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját mind a jókra, mind a gonoszokra!
 • Esőt ad az igazaknak, és a hamisaknak


Gibea napjaiban

Hós 9:9 Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; de megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságukat...
Azon gondolkodtam, hogy az ember (én is) meddig megy el bűnbánat nélkül? Ha van kedvetek utánaolvasni milyen volt Gibea napjaiban, tegyétek meg! Aztán idézi Ésaiást, (a rettentő szavak tudósát Radnóti szerint) Ézs 10:1 Jaj a hamis határozatok határozóinak, és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek, Hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstől, s elrabolják népem szegényeinek igazságát, hogy legyenek az özvegyek az ő prédájuk, és az árvákban zsákmányt vessenek. S vajon mit műveltek a meglátogatásnak és a messzünnen rátok jövő pusztulásnak napján? Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket?
... Szóval meddig tudunk működni bűnbánat nélkül? A fenti igék Isten népéhez szóltak. A bűnbánat ajándék...
Zsolt 139:24 És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

2019. április 10., szerda

Oly korban éltem én e földön...

Pirit,
a bolondok aranya.
Érdekes a párhuzam. 
Hóseás könyve továbbra is szívszaggató. A 8. résznél tartok, ahol is pusztában kóborló vadszamárhoz hasonlítja Efraimot.
Mert az a kívánságai után siet. Azt mondja buzgón viszik az áldozatot bűneinkért, hogy aztán egy jót lakmározzanak.
Ez a vers jutott eszembe, hogy
Oly korban éltem én e földön,
Mikor az ember úgy elaljasult,
Önként, kéjjel ölt, nem csak parancsra.
Mondhatnánk hol vagyunk mi a gyiloktól? Jézus mondja, ha csak gondoltunk tá, megtettük...
Máté 7:24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:
Máté 7:25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
Máté 7:26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:
Máté 7:27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

2019. április 9., kedd

Helybe' topi

A pusztai vándorlás 40 éve Kutyafüle ahhoz képest, amit mi keresztyén emberek tudunk produkálni.
Mikor folyamatos a konfliktusunk (néha csak belső, néha mindenhova kivetülő), olyan, mintha ugyanazokat köröket rónánk. Ilyenkor egy dolog segít: a kősziklára épített ház.

2019. április 8., hétfő

Bizalom

A bizalom nagyon fontos. Pontosan szoktam érezni, hogy mi a különbség a lelkiállapotomban akkor, mikor teljes szívemből bízok Istenben és mikor nem. A bizalom hálát generál bennem iránta, az ellenkezője pedig haragot, morgolódást, stb-t. Masszát és Meribbát. Egyszer egy nagyon "necces" helyzetben annyi volt az imádságot, hogy Apa, köszönöm, hogy minden rendben lesz, köszönöm, hogy szeretsz és bízhatok Benned. A hatalmas kövek, amik addig nyomták a szívemet, csak úgy leestek nagy dübörgéssel. :) <3 Uram, add, hogy a bizalmunk töretlen legyen irántad! Bocsáss meg, hogy gyakran elfelejtkezem/elfeledkezünk Rólad, az élő vizek kútfejéről!
Ez is hasonló ...

2019. április 6., szombat

Bad News

Iszonyúan fáj a tegnapi bad news. Nem is a szívem, hanem valahol ott középen a szegycsontom körül, és érzem, ahogyan kúszik fel és fojtogat. Egy barátom elesett a bűnnel való harcban. Nem harag, nem méreg, csak valami mély szomorúság... Valahogy így lehetett Isten, mikor sorban Izrael, Efraim, és Júda is elesett. De vajon Isten hogy érezhet, ha mi elesünk? Játszunk a bűnnel, nyilvánvaló tanácsai és "kánonja" ellenére vonz és édesget a tulajdon kívánságom.
Gal 6:16 És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izraelén.
A Galata 6,16ban így írja Károli an, hogy szabály. Valójában: ὁ κανών, -όνος (ho kanón, -onosz)
1) nádszál
2) mérővessző
3) mérték, norma,                    Valami olyasmi, amit, ha nem veszel figyelembe borulnak a dolgok.
Ez is valami hasonló 

2019. április 3., szerda

Még mindig Hóseás...

Tart még az SZNI-s tanulmány, és Isten áldja őket is, meg a YouVersion megalkotóit is!
Mindkettőt ajánlom szeretettel.
Most pláne, mert a YouVersionban benne van ez a tanulmány is, frankón összekészítve 1-1napi anyag. Nekem már csak olvasni és írni kell. Írni a napi igeverset kézzel, papírra. Így, picit lelassulva eszméletlen sokat tud az ember profitálni pár perc alatt Isten csodálatos beszédéből...
Mai igevers(ek):
Jöjjetek, térjünk vissza az Örökkévalóhoz, mert ő sebesített meg minket, de be is köti sebeinket! Ő vert meg, de meg is gyógyít minket! Két nap múlva megelevenít, a harmadik napon feltámaszt, hogy színe előtt éljünk azontúl. Ismerjük hát még, törekedjünk igazán megismerni az Örökkévaló! Mert eljövetele biztos, mint ahogy hajnal virrad az éj után, mint ahogy megjönnek a felhők, s megöntözi földünket a korai és késői eső!
Csodás szakasz. És így lelassulva, leírva, már van esélye közeljönni, fülembe súgni ezt-azt. Ahogy abban a dalban van: Lassíts végre, állj meg, nézz fel, hadd fedje fel tervét. Útja magasabb, mint a te utad...
Akkor sorban nézzük mit üzent:

 • de be is kötöz.... Mások nem tesznek flastromot a sebeimre, csak sebet a testemre, lelkemre. Ő gyógyít. 
 • 3. nap... Mint Jézus feltámadása. 
 • Törekedjünk... Tökéletesen ha nem is tudjuk megismerni, de törekedhetünk. Hiszen Ő volt, van és lesz. Ennyi idős Valaki nagyon nagy megismerési felülettel bír. 
 • Eljövetele biztos, mint a hajnal... Jó ezt valóban hajnalban olvasni, hiszen a bizonyítéka kint csicsereg, és világosodik. :) 
 • Ahogy megjönnek a felhők... A hajnal eljövetele mindennapos, a felhők eljövetele időszakos. 
Hát, ennyike. 
Tegnap megkérdezte tőlem valaki, hogy szerem-e az életem. Igen. Szeretem, mert minden nap újrapozicionálhatom magam, és a helyemre kerülök. Ha letértem a keskeny útról, és nem vagyok biztos valamiben, a biztos válasz velem van, és a szívemben él. Kell ennél több a boldogsághoz? 

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...