Keresés ebben a blogban

2020. február 29., szombat

Gugli fordítás a Message-ből...

Aztán beszélt az emberekkel: „Milyen akció felel meg a legjobban a „*szombatnak”? Jó vagy rossz? Segíteni az embereket, vagy tehetetlennek meghagyni őket?”
Senki sem szólt egy szót sem. A szemükbe nézett, egymás után, dühösen, dühösen a kemény vallásukra. Azt mondta az embernek: "Nyújtsa ki a kezét." Kinyújtotta - olyan jó volt, mint új! A farizeusok olyan gyorsan kijöttek, amennyire csak tudtak, és felpörögtek arról, hogy miként fogják összevonni erőiket Heródes követőivel és tönkretenni őt. Márk 3: 4–6 MSG

*τό σάββατον, -ου (to szabbaton, -u)
1) szombat (sabbat), a hét hetedik napja
2) többesszámú alak: a hét (hét napból álló időszak)
3) szombatnapon megtehető

Visszanéztem, visszagondoltam arra az időre, mikor először szólaltam meg számomra ismeretlen nyelven, és most nem az első angolórámra gondoltam...
 9 év telt el. Azóta használom ezt a furcsa kommunikációs csatornát Istennel, azóta használ engem is Szentlélek ezen a szinten.
Voltak jobb idők és voltak rosszabbak.
Nem csak álmodom. Isten beszél velem, (mint az ember a barátjával szokott) , és én is beszélek Vele.
Halleluja

Kereszt-tény

...de, hát én hiszek, és imádkozom, ugyanúgy mint te!
Hangzott egy barátnőm szájából minap. Persze, hogy elmondtam neki, hogy egy kapcsolat kétoldalú, mindketten beszélnek a másikhoz. 
Te hogy hallod meg Istent??? 
Gondolkodtam mit jelent az ő számára a hit, és mit jelent nekem. Nyilván arra gondolt, hogy meg van keresztelve, bérmálkozott, netán első áldozott, ez jó. 
A hit nem ezt jelenti. Ez inkább valami hit csírácska. Hinni az jelenti, hogy, ahogy a Biblia írja:
... a remélt dolgoknak valóságként való elfogadása, és a nem látott tények felől a magunk meggyőzése. (Csia ford.) Zsid 11,1
Arra jutottam, hogy dönthetünk úgy keresztényként, hogy kisdedként éljünk, de növekedherünk is. Figyu, Pál ezt mondta:

... és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. „Az ő lábai alá vetett mindent”, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.
Efezus 1:17‭-‬23
Hit nélkül azonban lehetetlen Istennek tetszeni, annak, aki Istenhez közeledik, hinnie kell, hogy ő van, s erre ő megadja bérüket azoknak, akik őt a láthatatlanból előkutatják.
Zsid 11:6 Csia

2020. február 27., csütörtök

Mindjárt meglesz az első 50...

A képet a nyultam.com
- ról nyúltam
 Nem hiszem el! Hogyan repülhetett el ilyen gyorsan ez a sok esztendő? Még szerencse, vagyis inkább hála Istennek, hogy ilyen fiatal maradtam.
Na jó, csak vicceltem.
Az igazság az, hogy az elmúlt évek igencsak megleptek azzal, hogy amit a testem régen magától is tudott, most nem műveli automatikusan. Vegyük pl a hőháztartást! Félóránként öltözök, aztán vetkőzök. Én, a fagyos szent képes vagyok egy pöndölyben jönni-menni, aztán megint vacogni.
 Aztán meg ízületek. A step-aerobic nem biztos, hogy az én sportom kis híján 100 kg-os birodalmi lépegető létemre, de,  ha egyszer annyira szeretem a zenét, a csajokat, az együtt mozgást, a koreográfiát... Tény, hogy utána úgy csoszogok ki hajnalban a mellékhelységbe, mint egy rozzant csiga. Ja, nem is, mert soha nem hallottam csigát ilyen recsegve mászkálni. Mármint az ízületeimre gondoltam.
Az alvás. Na, az sem semmi. 5-6, netán 7 óra az már a csúcs. Csak akkor nem kelek fel hajnalban, ha depressziós vagyok. Akkor akár elalszom 7-8-ig is. A minősége? Az okosórám tunna mesélni.
 Az evés. Nos, talán nem fogtok meglepődni, ha azt mondom szeretek enni. Fehérliszt? Micsoda káromlás! Csak teljes kiőrlésű jöhet szóba. A szénhidrát? Minél kevesebb. Inkább fehérje, meg sok zöldség. Igaz, hogy a hátam közepére sem kívánom, dehát ez van.
Kalóriabázis. Mindent beírok, gondosan összeválogatott étrendemből az utolsó kávéig, szerintem alig viszek be kalóriát, ezeröccá naponta hetekig, hónapokig, mégsem fogyok. Akkor frusztráltságomban eszek fehérkenyeret, meg sütit, és HÍZOK!!! Nem lehet igaz!
Bocs a nyafogásért! Mindezek ellenére rengeteg okom van a hálára, de gondoltam miért ne nevessek magamon kicsit. Vagy nagyon.
Azért ige nélkül nem ússzátok meg:
„Mindenre képes vagyok abban, aki megerősít.” (Filippi 4,13)

E szentírási versben görögül a „megerősít” azt jelenti szó szerint, hogy „szétárasztja bennem erejét”.

Ja! Tegnap mondtam is Istennek, hogy még a konyhát sem tudom felmosni nélküle.

Köszi, hogy benéztél! Örülök a kommenteknek, még, ha kritikát is fogalmazol meg.

2020. február 22., szombat

Szívszaggató

Ne kérdezd hogyan jutott eszembe ma reggel imádkozás közben Max Lucado: Ahogy szeretni érdemes című könyve, de kikerestem és beleolvastam és BEMMMM!!!
Ezt tette a szívemmel.
Eleve bírom a stílusát, annyira közvetlen, és élvezetes és mai, meg minden.
Talán azért jutott eszembe, mert több barátom osztotta meg velem mardosó fájdalmát kapcsolataiban lévő válságát illetően.
Meg talán azért is, mert eszembe jutott a saját fájdalmam azon a régi - régi napon, amikor is a gyermekemmel való kapcsolatom ziláltságát konstatáltam. Cseppet sem hasonlított az egész mindarra a habos-babos rózsaszín álomra, amit elképzeltem megszületése előtt. 
Ja, meg a legesleg első imám, úgy 18 éve, mikor először sírtam miatta Istennek. 
De mindez megváltozott az Ő szeretetéből kifolyólag. 
... visszatérve a könyvre:
Max hozta azt a régi történetet ott Simon házában a Lukács 7,37-től a rész végéig.
Aztán azt írta: Ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.
Hoppá. Ez így benne van a Bibliában? Nem emlékszem erre.
Akkor lehet, hogy tényleg így érdemes szeretni!

115. Zsoltár

Minap olvastam, és meglepett, hogy mennyire ,,Miatyánk" feelingje van...
115. Zsoltár

Szerintetek is? Milyen hasonlóságot találtok?

2020. február 18., kedd

Hátha másnak is...

Azért is jó naplózni, mert saját magam is meglepődöm, hogy mennyire egy dolgot járok körbe több napig.
Jelen esetben ez a téma az életet adó barátság...
Ezt kétféleképpen is lehet értelmezni, (Isten áldja a magyar nyelvet!) az egyik, hogy Jézus odaadja / kiszolgáltatja / leteszi az életét, a másik, hogy ezzel egyidejűleg életet ad nekünk...

Görögben:

élet: ἡ ψυχή, -ῆς (hé pszükhé, -ész)
1) lélekzet, lehelet
2) lélek (értelem, érzelem és akarat összessége)
3) élet

ad: τίθημι (tithémi)
1) helyez, tesz, rak; letesz; félretesz
2) okoz, kelt, előidéz
3) ad, részesít
4) letesz (pénzt); befektet
5) letesz, lemond vmiről; átad, kiszolgáltat
6) elrendel, meghatároz; érvényesít
7) tesz vmilyenné / vmivé

Ebben a szóösszetételben, hogy életet ad, ezeken a helyeken szerepel:

 • Máté 12:18 Íme az én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé; lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak.  ... (Ez az ige itt nem ugyanabban a formában hozza az "élet adást", leginkább a későbbi héber szöveg elemzés miatt hagyom itt.) 
 • Ján 10:11 Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.
 • Ján 10:15 Amiként ismer engem az Atya, és én [is] ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.
 • Ján 10:17 Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
 • Ján 13:37 Monda neki Péter: Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom érted!
 • Ján 13:38 Felele neki Jézus: Az életedet adod értem? Bizony, bizony mondom neked, nem szól addig a kakas, mígnem háromszor megtagadsz engem.
 • Ján 15:13 Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
 • 1Ján 3:16 Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta értünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
...

(Ezt már pár nap múlva folytattam)

Tovább mentem ebben a tanulmányban, és pár ószövetségi igét is találtam ezügyben, mégpedig úgy esett, hogy az első, Jézustól idézett ,,életet adó" ige forrását ott találtam az Ézsaiás könyvében. Jézus ti. erről beszél a Máté 12:18-ban.
Tehát :
 • Ézs 42:1 Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
 • Ézs 42:5 Így szól az Úr Isten, aki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak... 
 • Ez 11:19 És adok nekik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nekik hússzívet;
 • Ez 36:26 És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet.
 • Ez 36:27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.
 • Ez 37:6 És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
 • Ez 37:14 És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.

2020. február 15., szombat

Előtte---utána

Ma reggel a ragaszkodás szó volt, ami felkeltette az érdeklődésemet.
Ne kérdezd honnan jön, vsz Szentlélektől, egyszer csak beugrik...
Szóval az ige, ahonnan indultam:
Péld 18:24 Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.
Aztán rákeresve a ragaszkodás szóra a héberben erre akadtam: 
5Móz 4:4 Ti pedig, akik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig.
A szó héberben:
‫דָּבֵק‬ (dáḇéq) 1) belekapaszkodó, hozzátapadó, ragaszkodó Ejtsd: dávék. (Óhéber BDB)

Tehát: A ragaszkodáson gondolkodtam, meg, hogy ez mennyire tudatos, vagy mennyire nem. 
Isten néha mellém sodort embereket, akivel egyszerűen tartanom kellett a kapcsolatot. Néha mentor-, néha mentorált szerepben, illetve funkcióban. Ezekkel az emberekkel sokszor dolgoznom kellett a kapcsolatomon.

És végül, hogy miért a cím?
Hálát adtam Isten Lelkének, hogy bennem él, hogy elvégez dolgokat, átalakít, új gondolkodást ad.
Semmire se lennék képes, ha nem ajándékozott volna meg.
Hála Neked Atya, Fiú, Szentlélek!

És ez is érdekelhet... 
Sőt ez is abszolút témába vág!

2020. február 9., vasárnap

7 szokás 1 sikeres évért

A YouVersionban találtam ezt a kis szösszenést alighanem Eric Célériertől, és tetszett. 7 szokást kínál, melyek felvétele után csak jó év következhet.
A legelső szokás, amit fell kell vegyünk, az ez lehetne: „Szem előtt tartani...!” (Habakuk 2,2): „Az Úr szólt hozzám és ezt mondta: Írd le a jövendölést, vésd táblára, hogy könnyen lehessen olvasni.”
„Istennek szentelni napom első tíz percét”.
Ez a harmadik szokás: „Minden nap imádkozni”.
A negyedik szokás tehát: „Isten Igéjének mindennapi olvasása”
Az ötödik szokás tehát: „Megköszönni Istennek mindennapi ajándékait.”
Hallgasd Isten hangját! (hatodik szokás)
Folytasd erőfeszítéseid, amíg meglátod majd gyümölcsét!

2020. február 7., péntek

Talán nagyképűség...

Talán nagyképűség versnek nevezni, de úgy éreztem...

<3 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Ő pedig ezt mondta neki: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.”  Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.”  Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: „De ki a felebarátom?”
Lukács 10:25‭-‬29

2020. február 6., csütörtök

Ez de szép!

„El vagyok ragadtatva attól, amit elrendelsz, ott találok jó tanácsra.” (Zsoltárok 119,24)
„Kezeid megalkottak és megerősítenek, add hogy megértsem és megtanuljam parancsolataid.” (Zsoltárok 119,73)
A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok 119:74

2020. február 5., szerda

Hamar...

Jézus sürgető szavai nem véletlenül hangzottak el:
Máté 5:25 Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged.
Mer' mér'?
Hamar görögben: ταχύ (takhü) - gyorsan, hirtelen, hamar, rövidesen, nemsokára, azonnal

Valamiért ez a sürgetés 7X szerepel a Jelenések könyvében.

Ez is hasonló...

Szeretem Istent

 Szeretem Istent, szeretem a felebarátaimat. A felebarát (hogy egy klasszikust idézzek: önzetlenül adja bele farát...), tehát a felebarátaim a hozzám közelálló személyek.
Nagyon értékes emberek. Jézus a vérét adta értü(n)k. Nekem is ezt kell tennem. Indokolatlanul is.
És íme egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod? Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. Luk 10:25-27
Pár szóban, - s mert mivel megihletett - versbe foglaltam:

Kibúvót ne keress,
Csak szeress, mert Jézus 
Életét adta! 

2020. február 3., hétfő

Életet adó barátság

Jézus a barátunk, ezt sokszor elmondja, de vajon van-e ennek valami feltétele?
Igen. Azt mondja:
Ján 15:14 Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek.
Rendben, de én mennyire szabhatok feltételeket, vagy határokat a barátaimnak?
...
A címben azt írtam, hogy életet adó barátság. Ezt kétféleképpen is lehet értelmezni, (Isten áldja a magyar nyelvet!) az egyik, hogy Ő odaadja / kiszolgáltatja / leteszi az életet, a másik, hogy ezzel egyidejűleg életet ad nekünk...
Isten áldja Jézust!
Mi is áldjuk Jézust!
Halleluja, dicsérjük Istent!
:)
Mint az énekben:
Jézus, Te vagy az életemben csak.
Igaz barát, ki el nem hagy...

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...