Keresés ebben a blogban

2019. október 28., hétfő

Űzd el a szolgálót!

Ábrahám története legalábbis nagyvonalakban biztosan megvan mindenkinek.
Nemrég felfigyeltem arra, és azóta is csodálom a tényt, hogy Istennek komolyan gondja volt Hágárra és Ismaelre. 2X is szól neki:
1Móz 16:7 És találá őt (Hágárt) az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van.
...
1Móz 21:17 Meghallá pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiálta az Isten angyala az égből Hágárnak, és monda neki: Mi lelt téged Hágár? ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott ahol van.
Az 1 Mózes 16-ban és 21-ben többet is olvashatunk erről.
Ez utóbbi esetben Sára menesztette Hágárt, így szólt:
1Móz 21:10 Monda Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal.
Ezután az Örökkévaló megnyugtatta Ábrahámot, és kifejtette, hogy gondja lesz Ismaelre.
Sára itteni szavai az Újszövetségben megismétlődnek, mégpedig Pál apostol részéről abban a kontextusban, ami a test és a Szellem, az ó- és új ember, valamint a törvény -, és kegyelem ellentétéről szól.
Gal 4:30 De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát; mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával.

Nna ez kiűzés szó ragadott most meg engem.
Görögben :
ἐκβάλλω (ekballó)
1) kidob, kivet
2) kiűz, eltávolít, kitaszít
3) kihoz, kivesz, elővesz, kivezet; világra hoz
4) megtagad, elutasít, mellőz

Héberben:

גָּרַשׁ‬ (gáraš

- A) Kal

1) kiűz, elűz, elkerget; elhajt; kivet; eltaszít, elküld

2) kifoszt, kizsákmányol

B) Piél

kiűz, elűz, elkerget

C) Pual

kiűzetik, elűzetik

D) Nifal

1) kiűzetik, elűzetik

2) kiárad; háborog (víz)

Ez előbbi az Ördög kiűzés-, utóbbi az Édenkertből való kiűzetés szava is.

Hát, csak úgy gondolkodtam.


2019. október 27., vasárnap

Nagymosás

Joseph Princet hallgatva elgondolkodtam azon, hogy mit jelent pontosan a János 15 szőlőtős példázata. Előre bocsátom, hogy a tisztítás / metszés szavai körül gondolkodom.

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
János 15:1‭-‬8

2019. október 23., szerda

Kaptok erőt...

Apcs 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
Reggeli ima után ez jutott eszembe, mert végre levegőhöz jutottam a sok nyomasztó teher alatt.
Ez az, amiről szól az írás fentebb. Addig nem tud Szentszellem eljönni, míg ennyire leterheltek vagyunk. Le kell tenni a nyomasztó dolgokat, bűnöket. Hálát kell adni mindenért, de tényleg mindenért. Tiszta olyan, mint egy küzdelem a szabadságunkért.
Amúgy pedig a kaptok / vesztek szó görögben :
λαμβάνω (lambanó)
1) fog, megfog, elvesz, elfog, elfoglal
2) elfog, meglep (valamilyen állapot)
3) felfog, érzékel, megért
4) magában foglal
5) kap, elvesz, elfogad; beszed
6) felvesz, befogad, elfogad

2019. október 22., kedd

Lennék az én férjem?

Ez a kérdés tegnap este ugrott be, miután végiglustálkodtam a napot, ültem a kupi kellős-kelletős közepén.
Állítom, ha az emberek feltennék maguknak ezt a kérdést, sok kapcsolat megjavulna, hiszen egy cseppnyi alázat jót tud tenni.
Tehát, - javaslom - tedd fel magadnak a kérdést:
Szívesen lennék az én férjem / feleségem / gyerekem / anyósom / munkatársam / szülőm / testvérem?
Persze, azt hozzáteszem, hogy sokmindennel ki lehet borítani másokat. Van, aki zsörtölődik, morog, parancsolgat, pletykás, elvárásokkal van tele, érezteti a testi, vagy szellemi fölényét, békétlen, félre-flörtölős, anyagias, satöbbi.
Jó kis érzékenyítő tréning.
Ja, és, hogy a saját kérdésemre válaszoljak: Nem mindig...

2019. október 21., hétfő

Szent Lélekkel telve 2.


Szent, ἅγιος, α, ον (hagiosz, a, on)
1) szent, megszentelt, Istennek szentelt, Isten tulajdona. Lehet Isten jelzője; Isten népének, hívőknek jelzője, illetve vonatkozhat különleges kiválasztásra (pl. próféták, elsőszülött fiúk)
2) tökéletes, hibátlan, tiszta, Istenhez méltó

Lélekkel πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz)
1) szél, fuvallat
2) lélekzet, lehelet
3) szellem
4) szellemi lény; kísértet

teljes λήρης, ες (plérész, esz)
1) teli, teljes, megtelt vmivel
2) teljes, hiánytalan, egész

Luk 4:1 Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába
Apcs 6:3 Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.
Apcs 6:5 És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;
Apcs 7:55 Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől,
Apcs 11:24 Mert jámbor és Szent Lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz.

2019. október 17., csütörtök

Én az Úr Vagyok, Aki...

46X szerepel a Bibliában, hogy:
Én az Úr Vagyok, Aki...
Nnna, ez meglepett. Pedig egyet kerestem, a képen szereplőt.
De, hogy ennyiszer nyilatkozik magáról az Úr... Még, hogy nem lehet megismerni! Ő MAGA MUTATJA BE MAGÁT.

2019. október 14., hétfő

Szentlélekkel telve

Ezen kívül még Jézusról írja a Biblia, hogy Szentlélekkel teljes, mikor a pusztai megkísértés után visszatért. 
Mikor a gyülekezet döntéseket hozott, azt látjuk, hogy fontos tulajdonsága volt a választottaknak, hogy Szent Lélekkel, Szentszellemmel teljesnek legyenek.
Jó szokásomhoz híven Rákerestem az eredeti, azaz a görög szavakra, úgy mint:
SZENT: ἅγιος, α, ον (hagiosz, a, on) 
1) szent, megszentelt, Istennek szentelt, Isten tulajdona. Lehet Isten jelzője; Isten népének, hívőknek jelzője, illetve vonatkozhat különleges kiválasztásra (pl. próféták, elsőszülött fiúk)
2) tökéletes, hibátlan, tiszta, Istenhez méltó
LÉLEKKEL:  τό πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz) 
1) szél, fuvallat
2) lélekzet, lehelet
3) szellem
4) szellemi lény; kísértet
TELJES: πλήρης, ες (plérész, esz) 
1) teli, teljes, megtelt vmivel
2) teljes, hiánytalan, egész

A képen látható helyeken találtam ezt a 3 görög szót együtt. 

2019. október 9., szerda

Nem látott dolgok

Miért olyan piszkosul nehéz mondjuk imádkozni, főleg kitartóan imádkozni? Pláne nekem, aki alapjában véve nem vagyok kitartó.
Nem olyan lélektelen imáról beszélek, mikor eldarálok betanult szövegeket, hanem olyanról, mikor beszélek Istennel, és ő is szól hozzám. Ahogy Mózesről mondja a Biblia, hogy beszélt vele színről színre, ahogy az ember a barátjával szokott.

Mondjuk igaz, hogy azért kb 16 év nem kevés. Az életem kb egy harmada...
Beszélni Valakivel, Aki ritkán mutatja meg a jelenlétét. Ritkán látható, inkább akként, ahogy a szél. Ezt nem én találtam ki, Jézus mondja Nikodémusnak:
A szél fúj, amerre akar. Hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és merre tart. (János 3, 8 eleje)
Lefordítva: maga a szél nem látható, de a fákat is meghajlásra kényszerítheti.
Fura pók volt ez a Nikodémus, mondja is neki Jézus, hogy tanító létére nem valami nagy szakértő.
Visszatérve az imádsághoz, jól mondta Zsozsó, a múlt vasárnapi prédikációjában, hogy mennyi minden közbejön, mikor sürgősen le kellene borulnom.
Nekem most pl a blogolás.

2019. október 4., péntek

Tanácstalan vagyok?

Érdekes az ellentét a tanácstalanság és a tanácsoltság között.
Szentszellemet gyakran említi így a
Biblia, hogy Tanácsos.
Hogyan lehetek akkor én tanácstalan, mikor a legbölcsebb, legtapasztaltabb, legszuperebb tanácsadó, Aki csak valaha élt a Föld nevű bolygón velem van, nálam időzik, bennem él?
Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.
Ézsaiás 11:1‭-‬5 

2019. október 1., kedd

Levél dugvány

Évekkel ezelőtt volt egy viaszvirágom, (latinul Hoya), amit próbáltam szaporítani úgynevezett levéldugvánnyal.
Évekig egy szál levél maradt, pedig kifejlett gyökérzete volt. Mai napig nem tudom, hogy mi volt ennek az oka, de aztán megelégeltem és kidobtam. Ki akar egy szál levelet nézegetni, mikor annak a növénykének szép, dúsnak kéne lennie?
Az jutott eszembe, hogy Jézus mondja :
A gabonamag, ha el nem hal, egymaga marad.
Vajon ez mennyire megalapozott kertészetileg?

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...