Keresés ebben a blogban

2017. szeptember 28., csütörtök

Látni a láthatatlant

Zsid 4,2
Naná, hogy kitalált szereplők vannak a következő történetben. Minden hasonlóság csak a véletlen műve, bla, blaa, blaaa. ...ugyanis valaki nagyon elcsüggedt, aki nem én vagyok. Vagy mégis?

Szóval ma kikerestem, hogy hol beszél a Biblia olyan emberről, aki látta a láthatatlant? Megtaláltam. A  Zsidókhoz írt levél 11. részében, mégpedig Mózesről. (27. vers.) Ha már ott voltam végigolvastam. Hosszú, de hasznos olvasmány. A linkre kattintva Te is megteheted.
Két dologra asszociáltam:

 1. A Márk 9-ben is olvashatunk egy gyengécske hitű emberről, ám ez Jézustól kért, majd kapott is hitet. Illetve talán a hite kipótlásra került. (lásd lentebb)
 2. A Zsid 11,11. versben különbséget találtam a fordítások között, mégpedig számomra jelentős különbséget. Károliban Sára maga hitt, az egyszerű fordítás szerint Ábrahám hite által tudott foganni. Jelentős különbség.

Végül akkor a fent említett Márk 9:
19 Hozzátok ide azt a fiút!” — mondta Jézus.
20 Odavitték, s amikor a gonosz szellem meglátta Jézust, megrázta a fiút, aki összeesett, és habzó szájjal fetrengett a földön.
21 Jézus megkérdezte a fiú apját: „Mennyi ideje van a fiad ebben az állapotban?”
Az apa ezt felelte: „Már gyermekkora óta. 22 Ez a szellem a fiamat sokszor belehajszolta tűzbe-vízbe, hogy megölje. De könyörgök, ha tudsz valamit tenni, szánj meg bennünket, és segíts!”
23 Jézus így válaszolt: „Azt mondod: »Ha tudsz valamit tenni…«? Minden lehetséges annak, aki hisz.”
24 A fiú apja sírva felkiáltott: „Igen, hiszek! De segíts, hogy ne maradjon bennem semmi kételkedés!”
25 Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg verődik össze körülötte, keményen ráparancsolt a gonosz szellemre: „Te süketséget és némaságot okozó gonosz szellem! Parancsolom, hogy menj ki ebből a fiúból, és többé soha ne térj vissza!”
26 A gonosz szellem hangosan kiáltozott, megrángatta a fiút, majd kiment belőle. A fiú úgy feküdt a földön, mintha meghalt volna. Olyannyira, hogy többen halottnak is vélték, 27 de Jézus megfogta a kezét, és talpra állította.
28 Ezután Jézus bement egy házba. Amikor maguk között voltak, a tanítványai megkérdezték tőle: „Miért nem volt erőnk kiűzni ezt a gonosz szellemet?”
29 Ő így válaszolt: „Ez a fajta semmi mással nem űzhető ki, csak imádkozással és böjtöléssel.”

2017. szeptember 24., vasárnap

Köszönjük, hogy betöltötted Jézus!

 Az Örökkévaló Isten Szelleme nyugszik rajtam, mivel fölkent engem az Örökkévaló.
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsássam a megkötözötteket, hogy hirdessem az Örökkévaló jókedvének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, és megvigasztaljak minden gyászolót.
 Elküldött, hogy akik Sionban gyászolnak, azoknak fejére ékes koronát tegyek a hamu helyett, öröm olaját adjam nekik a gyász helyébe, és dicséret palástját adjam rájuk a csüggedés és szomorúság szelleme helyett.
 Akkor majd az igazságosság fáinak nevezik őket, akiket az Örökkévaló ültetett, hogy dicsőségét nyilvánvalóvá tegyék, hogy újjáépítsék az ősi romokat, helyreállítsák, ami régen elpusztult, és felépítsék a romba dőlt városokat, melyek lakatlan hevertek nemzedékeken át.

2017. szeptember 23., szombat

Mikor magam kerülök az áldozat helyére…

A Bibliában olvashatunk olyat, hogy 
...szeretni az embernek felebarátját többet ér minden áldozatnál…
Felsorol itt kétféle áldozatot is, amit az izraeliták pontosan ismertek, tudták melyiket mikor, hogyan mutatták be. Nekünk talán semmit nem mondanak.
Ez a mondat ráadásul nem is Jézus száját hagyta el, hanem egy írástudóéból. (Márk 12,32)

Ma arra gondoltam, hogy mekkora áldozat is az részünkről, ha úgy döntünk szeretünk. Olyan, mintha magamat az oltárra tenném. És ha mindezt az Isten iránt bizalom gesztusa-ként tesszük, akkor azt gondolom nincs mit magyarázni...
A leghosszabb út mintegy negyven centiméter. Ez a fej távolsága a szívtől...
...hallottam valahol minap, és tényleg.
Nagyon szeretem a logikát. Mindig fontos volt, hogy a dolgok logikailag stimmeljenek. Ha nem, azt nehezen tudom kezelni. Magolni soha nem voltam képes, de kikövetkeztetni dolgokat simán, bármikor. Ezért különösen is furcsa, hogy Isten országában semmi sem a logikán alapszik, hanem szereteten, irgalmon, stb.
Ezt abból is láthatom, mikor Jézus felállt a názáreti zsinagógában, felolvasta az Ézsaiás tekercsből, hogy:
„Az Örökkévaló Szelleme van rajtam,
mivel felkent engem,
hogy örömhírt mondjak a szegényeknek,
elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak,
a vakoknak pedig szemük megnyílását,
hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat,
19 és hirdessem az Örökkévaló kegyelmének idejét.”
 (Ez pedig itt van megírva: Luk 4, 16-22)
Meg itt: Ézs 61:1–2, ami így folytatódik:
Idézet:

Istenünk bosszúállása napját,
és megvigasztaljak minden gyászolót.
3 Elküldött, hogy akik Sionban gyászolnak,
azoknak fejére ékes koronát tegyek
a hamu helyett,
öröm olaját adjam nekik
a gyász helyébe,
és dicséret palástját adjam rájuk
a csüggedés és szomorúság szelleme helyett.
Akkor majd az igazságosság fáinak nevezik őket,
akiket az Örökkévaló ültetett,
hogy dicsőségét nyilvánvalóvá tegyék,
4 hogy újjáépítsék az ősi romokat,
helyreállítsák, ami régen elpusztult,
és felépítsék a romba dőlt városokat,
melyek lakatlan hevertek nemzedékeken át.

 58:5-6:
Azt hiszitek, ez az a böjt,
amelyet én szeretek?
Az a böjt, hogy az ember
éhezéssel gyötri magát?
Hogy fejét lehajtja, mint a káka,
zsákruhába öltözik,
és hamuban térdel?
Ezt nevezitek ti böjtnek,
az Örökkévaló kedves napjának?
Az a böjt, amelyet én szeretek,
nem ilyen!
Nyissátok ki a gonoszság bilincseit!
Engedjétek szabadon az elnyomottakat,
oldozzátok le igájuk köteleit!
Törjetek össze minden igát!

2017. szeptember 22., péntek

Mi van, ha elfogy a cérna?

Van megoldás minden problémára. Max. nem az eredeti
 Gyermekkoromban nemes-, vagy inkább nemtelen egyszerűséggel szétszedtem a bűvös kockát, meg összeraktam, és tadaaaam: stimmelt mind a hat oldal. Ügyes, mi? További ötlet, hogy átragasztgatjuk a színes izéket rajta. Aztán lehet úgy, mint a képen, átfestve.
Van egy macerásabb megoldás, hogy megtanulod kirakni, de az időigényes. Betti lányomnak sikerült, egész használható segédletek vannak fenn a YouTubeon. Na ehhez nekem nem volt türelmem.
Miért írok erről?
Minap kifogyott a cérnám egy barátommal kapcsolatban és megmondtam a frankót, aztán ma hajnalban imádkoztam és kerestem, hogy volt-e hasonló szituáció a Bibliában? Lehet, hogy magamat mentegetem? Netán ez volt a jó megoldás? Isten tudja és velem is tudatja, mert ha valamit jól tettem, az az Ő helyeslésével találkozik. (Csia, Fil2,13), ha pedig nem, akkor megbánom, elmondom neki, bocsánatot kérek és kész.
Egyenlőre Jób védőbeszédét találtam, amelyben hosszan bizonyítja valós ártatlanságát:
Jób 28, 28: Az embernek pedig ezt mondta Isten: »Az Úr tisztelettudó félelme — ez a bölcsesség! A gonosztól elfordulni és távol maradni — ez pedig az értelem!«”
Aztán  folytatja még jó néhány részen keresztül panaszait, amik teljesen jogosak és megalapozottak... vagy mégse? Ha pedig nem jogosak, vajon miben sántítanak, kinek van joga megcáfolni, és milyen módon?
 • Próbálta a felesége: Tagadd meg Istent és halj meg! - Cuki-muki asszonyka. Vajon ez találkozott-e Isten helyeslésével?
 • Próbálta Jóbot helyreigazítani három barátja, le a kalappal a lelkigondozói vénájuk előtt! (Ez vicc volt) Mindhárman azt igyekeztek bizonyítani, hogy Jób valamit elrontott, azért van ebben a szituációban.
 • Aztán a 32. részben Elihu következett, a legfiatalabb. Így nyilatkozik magáról: 
2-3 Elihú nagyon megharagudott Jóbra, amiért ő ártatlannak tartotta magát, és mindenáron be akarta bizonyítani, hogy még Istennel szemben is neki van igaza. De megharagudott Jób három barátjára is, mert valójában nem tudtak Jóbnak helyes feleletet adni; és nem tudták rábizonyítani, hogy bűnös, mégis vádolták Jóbot.
Így folytatja 32,17-20:
Így hát, hadd feleljek én neked, hadd mondjam el én is, amit gondolok! Sok mondanivalóm szorongat, szellemem sürget, hogy szóljak, bensőm forrong, s mint bortömlőt az újbor, majd szétfeszít az indulat. Kénytelen vagyok hát beszélni, hogy megkönnyebbüljek, hadd mondjam el Jóbnak válaszomat.
Tovább érvel egészen a 37. részig, mígnem maga Isten kezd beszélni Jóbhoz a 38. résztől.

Egyenlőre ennyit.
Talán később a konklúziókról.

... A folytatás kérem több évvel a sztori után keletkezett. Az eleje 2015-ben íródott.
A tanulság pedig az, hogy valóban őszintén kellett beszélnem a barátommal, aki egy manipulátor. Ezt pedig onnan tudtam meg, ami egy szellemi visszacsatolás és úgy hívják BÉKESSÉG.
Pont.

2017. szeptember 21., csütörtök

Mit tudtak a Kolosséiak?

Ez a fordítás a képen Csiától meglepett.
Először is Károliban kezdtem olvasni a részt, aztán, ahogy szoktam, most is kérdéseket fogalmaztam meg.
Így szólt az eredeti, azaz a Károli fordításban. (☺ megfogalmazás by Zsozsó)

Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel; Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;..

Kíváncsi voltam, hogy ezt a megerősítést hogyan érti, ezért elolvastam több fordításban is.
A Message valami olyat is ír, hogy nem fogcsikorgatva fogunk hálát adni, hanem örömmel...


2017. szeptember 18., hétfő

Közel van hozzám

 Még ennyi év után is fájdalmasan szíven tud találni Istenem gyors válasza az imámra. Elér engem és leterít. Nem rossz érzés, sőt. Csak annyira intim, mély, szeretetteljes és gondoskodó, hogy megráz.
Szóval, ahogy olvasom a Róma 10-et, - ui tegnap arról beszéltünk, hogy tovább kell adni az üzenetet, ez pedig azért fontos, mert vsz. nem én vagyok az egyetlen ember Magyarországon, aki nem tudott róla, hogy mit jelent Jézus áldozata.
Tehát a kiinduló mondat a 14. vers, ami arról szól, hogy hogyan hallanák meg az üzenetet közvetítő nélkül? Íme:
De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről még csak nem is hallottak? Hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondja el nekik az üzenetet?
Akkor mondtam, hogy valahogy segítsen már nekem ebben a mostani felállásban eligazodni, mert ez a világ annyira más, mint az a 2000 évvel ezelőtti, mikor az újszövetség megfogalmazódott! Egyáltalán, annyira elérhetetlennek tűnik! Erre visszamutatott nekem Mózesig a 8. versben:
 Hanem mit mond az Írás? „Egészen közel van hozzád Isten üzenete. Ott van az a szádban és a szívedben.”
Bemmmm! - ahogy a gyerekeim mondják, ...vagyis lásd 5 Mózes 30, 11-14-ig, ami még legalább 1450 évvel távolabbi időpontra utal. Ez összesen majdnem 3 és fél ezer év.
Ezek a tanítások, törvények és parancsok, amelyeket ma elétek tárok, nem megfoghatatlanok vagy érthetetlenek számotokra. Nem nehéz ezeknek engedelmeskednetek. Nem a mennyben vannak, ahová nem tudnátok felkapaszkodni, s azt kellene mondanotok: „Ugyan ki tudna fölmenni a mennybe, hogy lehozza nekünk a törvényt, hogy teljesíthessük követeléseit?” Nem is a tenger túlsó partján van, ahová nem tudnátok érte menni, s azt kellene mondanotok: „Ugyan ki tudna átkelni a tengeren, hogy elhozza nekünk a törvényt, hogy teljesíthessük követeléseit?” Nem! Az ige nagyon is közel van hozzátok! Ott van az a szátokban és a szívetekben — hogy igazodhassatok hozzá!
Ettől kidőltem...

2017. szeptember 14., csütörtök

Apa - új ének Neked


Ézsaiás 54, 10
 Ma hajnalban költöttem egy egyszerű éneket. Ha fennköltebben fogalmazhatok: Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. (Zsolt 40, 3) Íme:
Köszönöm Apa, hogy bízhatok Benned!
Köszönöm Apa, hogy szeretsz!
Apa az én Mennyei Atyám, csak ebben a formában már nemigen használjuk ezt a szót.
(Tudjátok, Akihez imádkozunk, hogy Mi Atyánk...)
Lehet, hogy valaki számára ez furcsa, ahogy hitem alanyához szólok, de nekem akkora megkönnyebbülést jelentett, mintha hatalmas kövek zuhantak volna le a szívemről. Szerintem a szomszédok is hallották, biztos marhára örültek fél háromkor.
Apa az én Mennyei Apukám, a földi Apukám sajnos már régen meghalt. Beteg volt.
Nagyon hiányzik mostanában, és sokszor eszembe jut.
...
A bizalom nagyon fontos dolog.
Pár napja néhány barátomnak megrendült a bizalma bennem, pedig nem adtam okot rá. 
Nehéz volt tisztázni, de remélem túl vagyunk rajta. Nagyon rosszul esett.
Azon túl, hogy ez néha még a családban is előfordul, még az Istennel való kapcsolatunkban is megtörténhet. Pontosabban részünkről, mert Ő jól tudja előre a botlásaimat és szerintem nem lepődik meg túlzottan. Ezeket fontos megbeszélni! Annyi félreértés és homályos találgatás ütheti fel a fejét, hogy teljesen szét is tudja zúzni a kapcsolatokat.
Beszéljetek egymással!

Hány éves vagy?

Idézem:
 - Hány éve vagy keresztény?
 - 30
 - Felét letagadhatod!
:) Lásd:


:)


2017. szeptember 10., vasárnap

Jézus étkezési szokásai

 Tegnap egy elég furcsa keresztény filmet néztem, mindazáltal volt pár jó mondata.
Pl.: Néhány ember összefutott Jézussal és Ő vízzel kínálta azokat, amit mindenki különösen finomnak talált. ...Jézus válasza szerényen:
„Saját recept. Két atom Hidrogén, egy Oxigén.”
☺ LOL

Na és még egy, mikor azt kérdezték miért nem eszik Ő is, ezt felelte:
„Számomra az az étel, ha azt teszem, amit az Atya rám bízott, hiszen ezért küldött el. Az táplál engem, amikor egészen elvégzem, amivel megbízott.”
Persze ez a Jézus a filmben Károlit használt, tehát így szólt:
„Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, a ki elküldött engem, és az õ dolgát elvégezzem.”
Szóval akkor most félre a tréfát! Az érdekel, hogy Jézus hogyan étkezett!
Nem fogok kimerítő kutatásba, de pár igerész eszembe jutott, ezt most itt megosztom:
 1. Luk 4, 3-4 Ekkor a Sátán azt mondta neki: „Ha valóban te vagy az Isten Fia, akkor parancsold meg ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré!” Jézus így válaszolt: „Azt mondja az Írás: »Nemcsak a kenyér élteti az embert.«”[a] (Károli és Mózes hozzáteszi, hogy: ...hanem az Istennek minden igéjével)
 2. 5 Mózes 8,3 Bizony, próbára tett benneteket azzal is, hogy kiéheztetett, de azután bőségesen táplált a mannával, amelyet azelőtt nem ismertetek, sőt hírét sem hallották még őseink sem. Így tanított meg arra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Örökkévaló szájából származik.
 3. Ján 4, 31-32 Amíg az asszony a városba ment, a tanítványok kínálták Jézust: „Mester, egyél valamit!” De ő ezt felelte: „Van mit ennem, de erről ti nem tudtok.”
 4. Ján 4, 34 „Számomra az az étel, ha azt teszem, amit az Atya rám bízott, hiszen ezért küldött el. Az táplál engem, amikor egészen elvégzem, amivel megbízott.”
 5. Ján 6, 26-27 Jézus ezt válaszolta: „Igazán mondom nektek: nem azért kerestek engem, mert láttátok csodákat, hanem mert ettetek a kenyérből, és jóllaktatok. Ne azon igyekezzetek, hogy ilyen földi kenyeret kapjatok, amely mulandó! Inkább arra törekedjetek, hogy olyan kenyeret szerezzetek, amely örökké megmarad, és örök életet ad! Ezt a kenyeret majd az Emberfia adja nektek, mert ő az, akit Isten erre felhatalmazott.”
A teljesség igénye nélkül soroltam fel pár igét, talán később folytatom, de azt már látom, hogy Jézus nemigen hízhatott el.
☺LOL


Sebei árán...


2017. szeptember 9., szombat

Csia

...engem
Károli szerint: 
...akinek sebeivel gyógyultatok meg. 


Görögben a sebei: μώλωψ (mólópsz) - ütésnyom, hurka, ütésből származó véres csík

2017. szeptember 6., szerda

Élet és halál körök

 Szeretem az ilyen reggeleket, mikor annyira erősen követik egymást az impulzusok, amiket mind-mind Bibliaolvasás közben kapok!
Szóval, elhatároztam, hogy futok egy szellemi kört a Róma 6-8-ig tartó részeken, utána meg az Ef 6-körül, ugyanis érzem, hogy valamit fel kell fognom ahhoz, hogy előre tudjak lépni. És bár látom, hogy túl sok lesz az alpont, belefogok. Tehát amik felpörgettek:

 1. Élet és Halál: Róm 6,10-11 Mert Krisztus azért halt meg, hogy egyszer és mindenkorra legyőzze a bűn hatalmát. Mióta viszont feltámadt és él, Istennek él. Hasonlóképpen ti is tekintsétek magatokat halottnak a bűn számára, ugyanakkor pedig élőnek Isten számára — Jézus Krisztusban.
 2. Gyümölcstermés: Róm 6,22-23 Most azonban felszabadultatok a bűn uralma alól, és Isten rabszolgái lettetek. Ez olyan életre vezet, amelyet csakis Istenért éltek, s ennek a végeredménye az örök élet. A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.
 3. Honnan tudom, hogy mi rossz? Róm 7,7 Az viszont igaz, hogy a Törvény nélkül nem tudtam volna, mi a bűn. Például nem tudnám, mit jelent a bűnre csábító kívánság, ha a Törvény nem mondaná: „Ne kívánd!” (Idézet: 2Móz 20,17; 5Móz 5,21)
 4. Honnan tudom, hogy mi jó? Róm 13,8-10 Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak a szeretettel — ezzel azonban mindannyian tartoztok egymásnak! Aki szereti embertársát, az eleget tett a Törvény követeléseinek. Miért mondom ezt? Mert a Törvény azt mondja: „Ne légy házasságtörő, ne gyilkolj, ne lopj, és ne kívánd, ami a másé!” Mindezek, és az összes többi parancsolat összefoglalható ebben az egyben: „Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!” A szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Ezért a szeretet által töltjük be a Törvényt.
 5. Mi/Ki motivál? Róm 8,5-8 Akik a régi természetük szerint élnek, azok egyre csak arra törekszenek, amit ez a természet kíván. Akik azonban a Szent Szellem szerint élnek, azok arra törekednek és azzal foglalkoznak, amit a Szent Szellem kíván. Régi természetünk igyekezete végül is a halálhoz vezet. A Szent Szellem azonban mindig az életre és a békességre törekszik.Régi természetünk igyekezete tehát ellentétes Isten törekvésével, mivel az a természet nem akar, de nem is tud engedelmeskedni Isten törvényének. Ezért akik a régi emberi természetük uralma alatt élnek, azok nem képesek Isten tetszésére élni.
 6. Mi a megoldás? Róm 8,13b:  Ha a Szent Szellem segítségével könyörtelenül lemetszitek a régi természet dolgait, akkor fogtok igazán élni.
 7. És még? Róm 8, 26-30 ...a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott. Hiszen őket Isten már a világ teremtése előtt ismerte. Sőt, külön is választotta őket, hogy a Fiához hasonlóvá váljanak. Igen, azt akarta, hogy Fia legyen az elsőszülött a sok testvér között Isten nagy családjában. Azt tervezte, hogy ezek a testvérek a Fiához hasonlítsanak. Ezeket a maga számára előre különválasztotta, azután elhívta, majd elfogadhatóvá tette őket, és dicsőséget is adott nekik.
 8. Ma, ha egy vállalkozás nem hoz hamar hasznot, megszüntetik, nem hagyják, hogy nyelje a pénzt. De Isten, ha már ennyire sokat áldozott fel, nem hagy veszni! Róm 8,31-39 ...Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk?! Hiszen ő még a saját Fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért! Akkor hogyne adna nekünk minden mást is a Fiával együtt?
  Ki vádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott? Senki! Isten felmentette őket minden vád alól! Akkor ki ítélhetné el őket? Talán Krisztus Jézus? Hiszen ő nemcsak meghalt, de fel is támadt értünk! Most pedig az Atya jobb oldalán ül, és közbenjár értünk az Atyánál! Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akár ha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem! Hiszen az Írás is azt mondja:

  „Érted gyilkolnak bennünket állandóan, 
  olyannak tekintenek, mint a levágni való juhokat.”

  Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, még annál is többek — ő általa, aki szeretett bennünket. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani — ebben egészen biztos vagyok! Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg.
 9. Mi az, amit nekem kell megtennem és ami nélkül nem sikerül a győznöm? Ef 6, 10-20 Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében! Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravaszságának! Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.
  Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet! Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon! Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát! Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde!
   Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért!  Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát, amelynek követe vagyok, noha most rabságban. Imádkozzatok értem, hogy bátran szólhassak, ahogyan kell!

2017. szeptember 5., kedd

Ámen!


Lelkem sora3Ján 1,2 Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben.

Vasárnap abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy jól ment sora a lelkemnek/szellememnek, mert jó és tartalmas "szellemi étkek" kerültek az asztalra.
Az első - íme itt meghallgatható.
Dani prédikációja összeszedte, hogy milyen kizáró (?) okok lehetnek az Isten országából, amennyiben vannak ilyenek.
Ritka, hogy többször meghallgassak egy-egy tanítást, na ez ilyen lesz!
Később le is fogom jegyzetelni.

A második egy Bibliaiskolán való részvétel volt, amin szintén nagyon jó és összeszedett tanítást hallhattam Görbitz Tamástól.
Le a kalappal!
A linken meghallgatható.
Mindenesetre ezt is újra fogom hallgatni, hisz Tamás is erre bátorított, hogy az üzenet akkor igazi üzenet, ha a Szentlélek megerősíti bennünk és pozitív választ eredményez.
Volt benne egy felvetés, ami akkor éppen jó érzéssel töltött el, de most kicsit kérdéssé vált bennem.
Arról beszélt, hogy mennyire fontos az ige kijelentéseit helyén kezelni és érteni ésvalójában mennyi félremagyarázat születik.
A "hasonlatos a mennyeknek országa a földben elrejtett kincshez..." példázatot a Máté 13, 44-től úgy magyarázta, hogy ez Istenről szól, mert Ő volt, Aki mindent odaadott értünk.

???
„Isten Királysága hasonló ehhez: egy ember elrejtett kincset talált a szántóföldben. Azután visszatemette, majd nagy örömmel elment, minden vagyonát eladta, és megvette azt a földet, amelyben a kincs volt.
Isten Királysága hasonló ehhez: volt egy kereskedő, aki igazgyöngyökkel kereskedett. Egyszer talált egy nagyon értékes gyöngyöt. Akkor elment, eladta minden vagyonát, és megvette azt az egyetlen gyöngyöt.”

2017. szeptember 2., szombat

51. Zsoltár

A zenészek vezetőjének. Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Nátán próféta nála járt, miután Dávid vétkezett Betsabéval.

1 Istenem, kérlek, könyörülj rajtam
hűséges szereteted szerint!
Töröld el bűneimet nagy irgalmad szerint!
2 Mosd le rólam összes bűnömet,
tisztíts meg minden vétkemtől!
3 Tudom, hogy vétkeztem,
és folyton a bűnömre gondolok.
4 Ellened vétkeztem, Örökkévaló,
csak ellened vétkeztem!
Azt tettem, amit gonosznak tartasz,
igazad van, ha elítélsz.
Igen, jogosan elítélhetsz engem.
5 Bizony, bűnnel borított világba születtem,
körülvett a bűn, mikor anyám megfogant velem.
6 Istenem, azt kívánod,
hogy lelkem legbelső része is igaz legyen,
taníts hát a szívem mélyén bölcsességre!
7 Tisztíts meg bűneimtől izsóppal,
hogy tiszta legyek!
Moss meg engem,
és fehérebb leszek a hónál!
8 Hadd halljak ismét örömöt és boldogságot!
Hadd örüljenek újra csontjaim,
amelyeket összetörtél!
9 Ne nézz bűneimre!
Töröld el minden vétkemet!
10 Teremts bennem tiszta szívet, Istenem!
Újítsd meg, erősítsd meg szellememet!
11 Ne taszíts el magadtól, kérlek,
ne vedd el tőlem Szent Szellemed!
12 Hadd örüljek megint szabadításodnak!
Tégy újra engedelmessé engem!
13 Hadd tanítsam a vétkeseket útjaidra, Örökkévaló,
hogy a bűnösök visszatérjenek hozzád!
14 Istenem, szabadító Istenem,
ments meg a haláltól,
bár megérdemlem,
hiszen gyilkosság bűne terhel!
Hadd énekeljek jóságodról megint!
15 Örökkévaló, nyisd meg ajkamat,
hadd dicsérjelek!
16 Hiszen vinnék neked áldozatokat,
de nem gyönyörködsz bennük!
Nem kívánod az égőáldozatot sem!
17 Amit Isten szívesen fogad: az alázatos szellem!
Ez az igazi áldozat!
Istenem, te nem utasítod el,
aki alázatos és engedelmes szívvel jön hozzád!


18 Áldd meg Siont,
építsd fel újra Jeruzsálem falait!
19 Akkor újra gyönyörködhetsz
az igazságban bemutatott áldozatokban,
és égőáldozatokban.
Akkor majd ismét bikákat áldoznak oltárodon!

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...