Keresés ebben a blogban

2011. június 29., szerda

Bogáncs - tányéron

Így elsőre nem igazán indult meg a nyálelválasztásom...
Talán ha tudnám, hogy nem fog szúrni rágás közben. Vagy ha legalább szőlő, vagy füge ízt gyanítanék a szúrós külső mögött.


Ez a másik itt balra, ez biztatóbbnak tűnik evés céljából.
Máté 7:16-19  Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.  Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
A tövis:ἄκανθα  (akantha)
- tövis, tüske; haszontalan, tövises növény, bogáncs
A  bojtorján:  τρίβολος  (tribolosz)
- tüskés gyomnövény (többféleképpen próbálják beazonosítani: úti búzavirág; sulyom; úti imola)

2011. június 28., kedd

Mi Atyánk - falatka

 A legismertebb imádság, amit Jézus tanított a "Mi Atyánk". Széles-e világon ezt az imádságot ismerik a keresztyének, és a magukat keresztyénnek valló emberek. Ezt az imát a tanítványok közül egy kérésére tanította Jézus. Most egy fontos mondatát elemzem:
Máté 6:12  És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
 bocsásd: ἀφίημι  (aphiémi)
1) dob, hajít
2) elküld, elbocsát, szabadon enged
3) kiad (hangot), kibocsát (szellemét)
4) elenged (tartozást), felment (munka alól)
5) megszüntet
6) megbocsát
7) elhagy, távozik, magára hagy
8) otthagy, magára hagy; figyelmen kívül hagy, elhanyagol
9) hagy, enged

Vétkeinket:   ὀφείλημα  (opheiléma)
1) tartozás, adósság, követelés
2) vétek, bűn
Etimológia:  a  ὀφείλω  (opheiló)
1) tartozik, adós
2) tartozik, köteles vmit tenni
3) kell, szükséges vmit tenni

miképpen:  ὡς  (hósz)
1) ahogyan; úgy, ahogy; amint
2) mint; -ként
3) mintha
4) amikor, miután, mihelyt an-nal ( ἄν  (an)
- esetlességet;, kívánságot, feltételességet, bizonytalanságot vagy lehetőséget jelöl (magyarra általában nem fordítjuk le)
5) hogy
6) körülbelül, mintegy
7) milyen…!
8) a lehető … (felsőfokú melléknév mellett)

Azért az a feltételes mód szíven üti az embert...
Ez a falatka nehezen megy le a torkunkon...


2011. június 27., hétfő

Nehezet kértél, de ide a lavórt!

 János 13:12-17 Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: "Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.  Bizony, bizony, mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte.  Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.
Bizony, bizony:  ἀμήν  (amén)
1) ámen, úgy van, úgy legyen, biztosan
2) bizonyosság

Etimológia:  héber eredetű ’ámén; a szilárdságot, stabilitást, mgbízhatóságot, hitelt érdemlést, ráépíthetőséget fejezi ki

2011. június 25., szombat

Asszem hülyeséget írtam

Pár nappal ezelőtti "Papot kérünk" című bejegyzésemben hülyeséget írtam, de most bocsánatot kérek és íme a helyreigazítás.
A liturgia szót holt cselekedetként jellemeztem, de nem ezt jelenti. Még jó, hogy utánanéztem.
 λειτουργία  (leitúrgia)
1) eredetileg: közszolgálat teljesítése saját költségen
2) közszolgálat, segédkezés
3) (papi) szolgálat
Etimológia:    λειτουργέω  (leitúrgeó)
1) eredetileg: közterheket magára vállal
2) szolgál
Eredeti görög nyelven 6 helyen szerepel az újszövetségben:
Luk 1:23  És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza.
2Kor 9:12  Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt;
Fil 2:17  De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál,
Fil 2:30  Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, kockára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen.
Zsid 8:6  Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója,
Zsid 9:21  Majd a sátort is és az istentiszteletre való összes edényeket hasonlóképpen meghintette vérrel.

2011. június 23., csütörtök

Repülés

 Nem tudok elszakadni a témától, és örülök, hogy szeret. Annak ellenére, amilyen vagyok. Sokszor a gyermeknevelésben felmerülő problémáim közepette eszembe jut: én milyen csemete vagyok? Megérdemelném, hogy agyonüssön, de nem teszi.
Hatvanhatodszor is szelíden szól, azt mondja: látod? Elhibáztad, de kezdd újra!

Ézs 40:11  Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.

Ézs 40:30  Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
Ézs 40:31  De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

2011. június 22., szerda

Sebek

 Múltkoriban a munkahelyemen lévő hibiszkuszt locsoltam és közelebb hajolva láttam meg a vékony spárgát, amivel megpróbálták kissé összekötni, hogy ne foglalja el a helyiség felét. Éppen hogy észrevettem, mert a szemem sem annyira jó, meg a zsineg pont olyan színű volt, mint a fácska ágai.
Megpróbáltam lefejteni róla, ám annyira belenőtt, hogy egyik másik helyen nem is tudtam megszabadítani tőle.
A jóakarója sebeket okozott rajta.
A mi régi sérüléseink nyomai is talán ott lehetnek a lelkünkön. Az itt-ott gúzsba kötöttségeink, vagy éppen a láncok nyomai nem könnyen múlnak el.

Papot kérünk

Érdekes volt tegnap férjem nagymamájának a temetése. 
Fél kettőkor kezdődött papíron, de 3/4-kor még vártuk a papot, aki - mint utólag kiderült - valamilyen adminisztrációs hiba miatt nem tudott megjelenni.
A jónép felháborodva, hogy itten most mi lesz? Többen is nyugtatták anyósomat, hogy majd utólag megszentelik a sírt, vagy "kárpótlásul" kérnek az egyháztól misét, nagymama lelki üdvéért.
Kérdezgettem magamtól, mit ír ezekről az Ige, a nekem biztos pont, ebben a liturgiákkal, vagyis holt cselekedetekkel teli világban.
A holt cselekedetekről ezt:

Zsidók 6,1-3Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek,
a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. 
Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. 
Zsidók 9:13-14  Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:  Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
 És aztán érdekes szinkron a mai igével:
„…mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.” (Zsidók 5:14)
A Biblia azt mondja, hogy a szellemileg érett emberek „érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére”. Figyeld meg, nem azt mondja, hogy „használják a fejüket”, hanem azt, hogy gyakorolnak, arra edzik érzékszerveiket, hogy képesek legyenek a különbségtételre. Az a szó, amit itt az ige használ, azt jelenti, hogy edzenek, mint ahogy a sportolók fejlesztik izmaikat. A helyes különbségtételhez a következőket kell tenned: 1) időt kell töltened a Szentíráson való elmélkedéssel; 2) meg kell vizsgálnod, hogy amiről azt gondolod, hogy Isten mondja neked, összhangban van-e azzal, amit Ő az Igében mond; 3) tanulmányoznod kell azokat a feltételeket, melyeket Isten ígéreteihez köt, és engedelmeskedned kell nekik. Az ige, mely ezt mondja: „a folyamatos gyakorlás következtében már edzett arra…” (NIV), azt jelenti, hogy gyakorolnod kell, hajlandónak kell lenned arra, hogy tanulj a hibáidból, és növekedned kell ezen a területen.
A lelked belső iránytűként mutat helyes irányt abban, hogy mi jó és mi nem jó számodra, amikor a fejed nem tudja, hogy merre menj. Azokkal a sugallatokkal vagy megérzésekkel, melyeket figyelmen kívül hagytál, igazából Isten Lelke próbált rávezetni a válaszra. De te folyton elutasítottad, mert nem hangzott „ésszerűnek”. Hitre van szükség ahhoz, hogy ezen a területen működni tudj. Sosem leszel képes valódi különbségtételre, amíg mindenben az ésszerű érvelés irányít. Az érvelés az eszed terméke, a különbségtétel a lelkedé. Az elméd nem képes felfogni a lelki dolgokat. Ha tehát a lelked meglátja a különbséget, de az eszed elkezd vitatkozni vele, soha nem fogsz előrébb jutni. „…A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes…” (1Korinthus 2:14). Isten azt mondja: „…amit elterveztem, véghezviszem…” (Ézsaiás 46:11 NIV). Istennek van egy terve az életedre. Ahhoz, hogy ezt a tervet követni tudd, szükséged van a különbségtételre! 
Forrás: Mai ige

2011. június 16., csütörtök

Nem voltam bedugva

 Vissza kellett szaladnom egy kicsit régebbi írásomhoz, mert a szeretetem ismét alábbhagyott midőn egyik ismerősöm önmagát produkálta.
Naná, hogy az én harcias természetem is előjött.
Olyan jó, hogy ezek a dolgok felszínre jönnek, csak azon szoktam gondolkozni, hogy hogy van ez másoknál? Néhány tesómról el sem tudnám képzelni, hogy néha még ők is felemelik a hangjukat, dühösek lesznek és - Uram bocsá' - vitába bocsátkoznak.
Velem előfordul, de nem vagyok túl boldog utána, pláne, hogy sokszor megütöttem már a bokám.
Na mindegy biztató, hogy a salak a felszínre jön. Így könnyebb eltakarítani.  Csak a békességem lett oda, de visszanyerhető.
Egy biztos:
Zsolt 16:1-11  Dávid miktámja (bizonyságtétele); Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen.  A szentekben, akik e földön vannak és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem.  Megsokasodnak fájdalmaik, akik más isten után sietnek; nem áldozom meg véres ital áldozatjukat és nem veszem nevöket ajkaimra.  Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat.  Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem.  Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.  Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök.  Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban lakozik.  Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.  Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.Nem vagy bedugva

2011. június 14., kedd

Bertie Brits

Bertie Brits

Elképesztő volt hallanom mindazt összefoglalva, ami nagyon sokat foglalkoztatott engem mostanában.
A linket a Keresztényfilmek.com-on, tanítások címszó alatt szinkronizálva is meghallgathatod a fenti linken.

2011. június 11., szombat

Vigyázz csapda!

 Délelőtt belenéztem az aktuális könnyűzenei klipekbe, és egyszerűen elrémisztett az, amin a gyerekeink növekedhetnek, amennyire sugárzik feléjük a testiség.
Mindenki szinte pucéran vonaglik, és megfogalmazódott bennem, vajon mikor lesz elég?
Mikor jönnek rá az emberek, hogy az agyondrogozott cicababák, vagy éppen cicafiúk, akik a szexualitás szabadosságának már szinte teljesen átadják magukat... ők sem boldogok.
Az eddig szívesen hallgatott, dúdolt számok mögött meghúzódó mondanivaló megijesztett.
Mi van, ha a gyerekeim ezt fogják természetesnek venni?
 Úgy mint az a nő, aki reménytelen helyzetében kiugrott az emeletről, pontosan ugyanazt a forgatókönyvet követve, amit a néhány héttel azelőtti hírekben látott egy hasonló élethelyzetben lévő fiatalembertől.
Ez ugrott be.
Ez látszott adott pillanatban egyedüli megoldásnak.
Nem vagyok prűd, csak nem felejtettem el honnan jövök.
Jézus mondja:
Máté 5:6  Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

2011. június 10., péntek

Bocsika!

Alkalmam volt továbbgondolkodni a néhány nappal ezelőtti írásomon, és még egy dolog felszínre került bennem, az egymástól való bocsánatkérés dolga. Sokan meg vannak győződve arról, hogy a másiktól, akit megbántunk nem is kell bocsánatot kérni, elég, ha Istennek valljuk meg.
Ez úgy jött felszínre, hogy a reggeli pörgésben többször is egymás torkának ugrottunk a gyerekekkel, a férjemmel, azután mindenki elrohan dolgozni, meg suliba, és amúgy kisimult idegekkel (egymásról ugyanis ilyenkor "leszedjük a keresztvizet") elláthatjuk a napi teendőinket.
Tehát az Ige idevonatkozó részét bemásolva:
1János 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Megvallani görögül azt jelenti: egyetértek Vele.
ὁμολογέω (homologeó)
1) egyetért, ugyanazt mond; azonos, köze van vkihez / vmihez
2) bevall, elismer; megvall
3) ígér, megígér
4) szerződést köt, megegyezik valakivel

Na most az járt az eszemben, hogy ha a másikat nem értesítjük arról, hogy "hahó, nem jól csináltam valamit, elhibáztam a dolgot", akkor szegény felet még abba az érzésbe is taszíthatjuk, hogy ő volt a hülye. Ha így gondolkodunk, ezzel tovább bántjuk a másikat, ezzel tetézve az előzőeket.
Jak 5:16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
bevall: ἐξομολογέω (exomologeó)
1) bevall, elismer
2) hálát ad, dicsér
3) megígér
Ezt a szót használja itt is : és megkeresztelkedtek (baptidzó -bemerítkeztek) mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást téve.
Ha rájövök, hogy rosszul csináltam valamit nem tartom szégyenletesnek azt, hogy bocsánatot kérjek. Aztán indulhat a tiszta lap.

2011. június 9., csütörtök

Zablát nekem!

Gyakori a Bibliában, hogy növények, vagy állatok életéből vesz példákat. Ez azért hasznos, mert rögtön megjelenik az emberek előtt egy kép is.
A szilaj szót többször is használja az ószövetség, és minden esetben arról szól, milyen kevéssé igazodnak az emberek Istenhez, arra mennek, amerre kedvük van.

Szilaj szó eredeti jelentése szerint gyors, vad, féktelen, fékezhetetlen, fajtalan, munkába nem fogott ló vagy szarvasmarha. (forrás :Magyar Néprajzi Lexikon)
Van olyan ismerősöm, aki arra vágyik, hogy bár lenne rövidebb pórázon, hogy ne kellene mindig utólag fogni a fejét, hogy ne csináljon folyton hülyeségeket, hanem érzékenyebb lenne az irányításra.
Jakab levele 3:3  Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk.
Zsoltárok 32:8-9  Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.  Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád.
Olyan sokszor van, hogy rájövök, hogy túl nagy a szabadságom, még inkább a szabadosságom. Jó lenne egy tól-ig határ, amit tudom, hogy ha betartok, akkor jól fogom érezni magam.
Nyomorultnak érzem magam, amikor  ráébredek, hogy annyi mindennel rosszul gazdálkodok. Időm, energiám, pénzem és türelmem tekintetében, mintha hatalmas szakadék tátongana az isteni, és az emberi között.
Naná, hogy szeretek vásárolni!
Naná, hogy szeretek lustálkodni!
Naná, hogy nem szeretek türelmetlen lenni, mégis az vagyok!
Hát persze, hogy a pénzem is hamar elfogy, és az időm szintén, és aztán jön az a furcsa szorítás a szívem tájékán: nem elég a pénz, nem elég a a türelem, és nem elég az idő.
Nincs más hátra, mint előre! Egy ima:
Istenem, tudom, hogy egészen picike, haszontalan jószágod vagyok. Kérlek bocsásd meg nekem, hogy megint annyi mindennel rosszul gazdálkodtam, pedig mind Tőled kaptam!
Teljesen biztos vagyok abban, ha nem vettem volna el Tőled ebben is az irányítást, sokkal jobb lenne a helyzet. Visszaadok mindent Neked, odateszem a kezedbe, hogy áldás legyen rajta. Kérlek oszd be a pénzem, az időm, és a szeretetem!
Hiszem, hogy mindezt  Jézus nevéért megadod nekem.
Ámen

2011. június 7., kedd

Kell-e változni?

Megszoktam már, hogy a különböző meglátásaimat fogom és átvilágítom. Különleges próbának vetem alá, megnézem megállnak-e a Biblia fényében.
Először is arról beszélnék, hogy türelmetlen szoktam lenni magammal is másokkal is kapcsolatban a változás tempójának tekintetében.
Hogy lehet, hogy valamit már megint nem jól csináltam, és éppen 652. alkalommal hibázok el valamit? Pláne, frusztrál a dolog, mert első nekifutásra Jézust, másodikra pedig Pált választottam példaképül.
Volt egy helyzet, mikor egy nagyon kedves barátom azzal vigasztalt, hogy ő is elhibázza a dolgokat, én pedig csendesen felhívtam a figyelmét rá, hogy igen, de nekem Jézusra kell hasonlítanom, és nem rá...

Tehát akkor mi a helyzet a változással, meg a gyümölcsterméssel?
Péter apostol így ír erről:
Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, (istenfélelem) a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. (máshol gyümölcstelenek) 2Péter1:5-8
Jakab meg így beszél: Vagy azt gondoljátok, az Írás csak üres beszéd? Pedig az Írás azt mondja, hogy a Szent Szellem féltékeny és erős szeretettel kíván bennünket, hogy csakis az övéi legyünk. Isten maga adta a Szent Szellemet, hogy bennünk éljen. Jakab 4:5
Ez a magyarázata annak, hogy bármit rosszul csinálunk, az az Istentől kapott tökéletes részünk figyelmeztet. Az emberek java része ezt lelkiismeretnek nevezi.
Mi a teendő tehát, ha valamit elvétettünk? Ezt is igében megválaszolva:
1János 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Megvallani görögül azt jelenti: egyetértek Vele.
ὁμολογέω (homologeó)
1) egyetért, ugyanazt mond; azonos, köze van vkihez / vmihez
2) bevall, elismer; megvall
3) ígér, megígér
4) szerződést köt, megegyezik valakivel

Amikor elrontjuk a dolgokat az a rész, amelyik olyan nagy békességben tud együtt sétálgatni Istennel, közösségre szeretne lépni vele, de nem tud. Ő nem tud a bűnnel egyetérteni, mert szent és tiszta. De ha megtisztultunk, helyreállhat a közösség, kezdődhet a séta a hűvös alkonyatban, mint egykor.

2011. június 4., szombat

Egyszerű

 Ha krimit nézel, olyan sokszor van, hogy elrabolják valakinek gyerekét, feleségét, rokonát. Aztán a rabló felhívja  a családot és váltságdíjat követel, amit végül ha kifizetnek neki, vagy visszaadja a ,,lopott holmit", vagy nem...

 Központi mondanivaló az Újszövetségben Jézus váltságdíja ( görögben λύτρον  lütron - váltságdíj;  jóvátétel). 
...azért jött, hogy ő szolgáljon, odaadja az életét, és így sok embert megmentsen.”  (Márk 10:45)
Nem is olyan egyszerű ezt elfogadni. Ehhez fel kell ismeri, és el kell ismerni, hogy rabló kezében vagyunk, és rászorulók vagyunk.
Megmondtam nektek, hogy vétkeitekben fogtok meghalni. Ha ugyanis nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok vétkeitekben.”  (János 8:24)
Vedd észre a feltételes módot!
Milyen furcsa lenne, ha a túsz a váltságdíj kifizetése után továbbra is ott csücsülne a börtönében.
Csak azért halna meg ott, mert nem tudja, vagy nem hiszi, hogy ki van váltva.
Te hiszed, hogy Ő van?

2011. június 2., csütörtök

Dr. House

 Minek is tagadnám, ő a kedvenc dokim, a kedvenc sorozatomban. Ez a bunkó figura szerda  esténként megdobogtatja a szívem, mert egy jó együttlétet kínál.
Tegnap este is naná, hogy megnéztem.
Ennek eredményeképpen ma Wilsonnak (ő House barátja) új barátnőjével - ne kérdezd hogy hívják - folytatott mélyenszántó szóváltásán gondolkodtam. Arról beszéltek ugyanis, hogy ha az ember valakiért huzamosan félreteszi az érdekeit, akkor automatikusan megutálja az illetőt.
Lehet is valami ebben a megfigyelésben.
Most is megállapíthatom, hogy kell bölcsesség az emberi kapcsolatokhoz.
 Minap akaratlanul is hallottam egy ismerősöm telefonbeszélgetését rokonával, és megállapítottam, hogy a konfliktuskezelést tanítani kéne iskolában. Ő speciel tökéletesen oldotta meg.
Alapvető dolog pl., hogy ha megbántanak ne azt mondjuk, ami a következtetésünk (pl.: Te ilyen+olyan vagy, és ezt+azt gondoltad), hanem azt, hogy bennünk a másik tette milyen érzést váltott ki. (Pl.: rosszul esett, vagy megbántódtam) Hiszen kik vagyunk mi, hogy a megmondjuk a másik gondolatmenetét? Néha még a saját gondolkodásunkkal sem vagyunk tisztában. Én legalábbis aggódva figyelem néha az emberi természetemet, hogy barátom, férjem, lányom, anyám szavai nyomán milyen idegen érzések törnek fel belőlem. Honnan jön pl. a féltékenység, a félelem, az önzés, a hazugságra való késztetés, szomorúság?
Egy kis szösszenet a múltból: Kisebbik lányom a nagyobb szülinapján a vendégek érkezésekor egy időre eltűnt. Kerestem, aztán megtaláltam a takarója alatt elbújva... sírt. Egyszerűen az bántotta, hogy a nagyobb ajándékokat kap, ő pedig nem. Addig el is jutott, hogy ez egy olyan érzés, amit szégyellnie kell, hiszen nem jó.

Hasonló az Istenhez való kapcsolatunk is. Mármint az, ahogyan elképzeljük Őt, ahogyan viszonyul, ahogyan reagál... a mi gondolkodásunk szerint.
Ő többször is említi, hogy a gondolkodása annyira eltér a miénktől, amennyivel magasabban az ég van a föld felett.
Egy példa csak a logikájára:
Ján 3:16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Szerinted ez logikus?

Kommunikációs alapelvek (2)

„…milyen jó az idején mondott szó!” (Példabeszédek 15:23)
Íme három kommunikációs alapelv, melyeket gyakorolnod kellene: 1) A megfelelő időzítés elve. Dr. James Dobson mondja: „A szeretet meghal, ha férj és feleség elfelejti, hogyan beszéljen egymással”. De ugyanilyen fontos, hogy a megfelelő dolgot a megfelelő időben mondjuk. Ha valamit szeretnél megbeszélni a házastársaddal, várj addig, amíg a gyerekek nem lesznek a közelben! Ne hozd fel vacsora közben, amikor mindenki fáradt és éhes! Ha mindenképpen azonnal kell beszélnetek, tedd le az újságot, kapcsold ki a tévét, állj fel a számítógép elől, és szenteljetek egymásnak teljes figyelmet! 2) A visszatükrözés alapelve. „…hallgasd a bölcsek szavait, és alkalmazza szíved … az ismeretet!” (Példabeszédek 22:17 NKJV). Jobban megérted a dolgokat, ha a beszélgetésen át mérlegeled őket. Előfordult már veled, hogy mondtál valamit a társadnak, és ő valami egészen mást értett? A visszatükrözés adja tudtodra, hogy valóban kommunikáltok. Ha házastársad rámutat valamire, kérdezz vissza: „Jól értem, azt mondod…?” vagy „Azt mondtad…?” Aztán fogalmazd újra, amit hallani véltél, és várj a megerősítésre vagy a kiigazításra! Ez nem arról szól, hogy „igazad van” vagy véded az álláspontodat, nem, a lényeg, hogy valóban megértsétek egymást. 3) Az imádság alapelve. Ez a legfontosabb, mert egyedül Isten az a harmadik személy egy házasságban, aki működőképessé teheti. Áss kutat, még mielőtt szomjas leszel, úgy hogy szokásotokká teszitek az együtt imádkozást. R. A. Torrey mondja: „Sokan azért buknak el… mert egészen a csata órájáig várnak… mások győznek, mert már sokkal előbb megszerezték a győzelmet térdeiken… Számíts a csatákra, és harcold meg őket térdeiden, még mielőtt kitörnének!”

Forrás: http://maiige.hu/

Kommunikációs alapelvek (1)„…Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Máté 12:34)


Egy állatkitömő kirakatában egy tátott szájú sügér alatti táblácskán ez olvasható: „Ha nem nyitottam volna ki a számat, most nem lennék itt”. Jézus azt mondta: „…Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj”. Valójában ez határozza meg a kapcsolataid alaphangját. Kommunikációnk 7%-a alapul a tartalmon, 38%-a a hangsúlyon, hangszínen és hanghordozáson, és 55%-a non-verbális jeleken, mint az arckifejezés és a testtartás, hogy hogyan ülsz, vagy mit kezdesz a kezeiddel. Mandy Houk író mondja: „Ha nem érdekelnek az emberek érzései… ez ki fog jönni a beszédedben… Ha szándékosan… megtöltjük szívünket szeretettel és tisztelettel… ez túlárad a beszédünkben.”
Salamon azt mondta: „A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot szít” (Példabeszédek 15:1). Rob Flood író két alapelvet hangsúlyoz, amely segített neki megváltoztatni magatartását, és meggyógyította a házasságát: 1) Az első reakció alapelve. Minden konfliktus további kimenetelét a reagáló személy határozza meg, nem az elindító. Amikor a farizeusok kérdéseket tettek fel Jézusnak, a szándékuk általában az volt, hogy csapdába csalják őt. De Jézusnak hatalmában állt meghatározni a beszélgetés irányát, „Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba… hanem elcsodálkoztak válaszán…” (Lukács 20:26). 2) Az érintés alapelve. Nehéz alkalmazni, ha már elkezdődött egy vita. Ezért, ha tudod, hogy hamarosan egy kényes témához érkeztek, hasznos lehet, ha megfogod a másik kezét, vagy olyan közel ülsz, hogy természetesen érintkezzetek. Észrevetted már, hogy milyen nehéz veszekedni valakivel, ha közben fizikai kontaktus van köztetek? Még ha már bele is bonyolódtatok egy vitába, a fizikai eltávolodás figyelmeztető jel lehet arra, hogy itt az ideje taktikát váltani és újra közelebb kerülni egymáshoz.forrás: http://maiige.hu/

A szeretet forradama

A szeretet forradalma
For-ra-da-lom: hirtelen, radikális változást jelent a dolgok megszokott menetében. Forradalom. Már maga a szó is egyedülálló az ember szókincsében: reményt áraszt, szenvedélyt gerjeszt és hűségre sugall. Az emberek kis csoportjának képzeletét ragadja magával, akik megelégelték a korábbi életformájukat. „Hiszem, hogy itt az ideje a világ következő forradalmának és mind közül a legkiválóbb forradalomnak!' - állítja Joyce Meyer - „Szükségtelenek a politikai, gazdasági vagy technológiai forradalmak; a szeretet forradalmára van szükségünk!' A könyv, amit kezedben tartasz veszélyes - mivel a forradalom kézikönyve. Nemcsak tettre késztet, hanem arra hív, hogy változzál... változz egy olyan emberré, aki segítőtársa a szükséget szenvedő barátjának, aki segítő kezét nyújtja a bajban levő idegennek, aki elszántan gyakorolja a jóság cselekedeteit. Joyce Meyer rámutat arra, hogyha magunknak élünk, sosem leszünk elégedettek. A Szentírás is azt tanítja, hogy csak akkor, ha áldozatot hozunk, akkor része-sülünk jutalomban, de nemcsak azt kapjuk, amit adunk, hanem annak többszörösét áldással együtt. A fejezetekben levő vendégírók: Darlene Zschech a Hillsong Gyülekezetből, Martin Smith a „Delirious" nevű pop együttesből, Paul Scanlon és Tommy Barlett lelkészek és John Maxwell írásaiban felvázolják a Szeretet Forradalma-ként az élet új irányát - azt az egyetlent, amely meg fogja változtatni az életedet és a világot.

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...