Keresés ebben a blogban

2017. december 30., szombat

A Niniveiek és Sába királyné

   Megmondom a frankót, tegnap este megrázott engem a Máté 12, 38-42, különösen ez a rész:
Ekkor néhány farizeus és törvénytanító azt kérte Jézustól, hogy bizonyítékul tegyen valami csodát. Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen nemzedék mindenáron valamilyen csodás jelt kíván bizonyítékul, de nem fognak más csodát látni, csupán azt, amely Jónás prófétával történt! Mert ahogy Jónás három nap és három éjjel volt a nagy tengeri lény gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld belsejében. Ninive lakói egyszerre támadnak majd fel ezzel a nemzedékkel, és elítélik őket, mert ők Jónás üzenetére megváltoztatták az életüket. Hozzátok pedig eljött valaki, aki nagyobb Jónásnál, mégsem hallgattok rá! Az ítélet napján Dél királynője együtt fog feltámadni ezzel a nemzedékkel, és elítéli őket, mert ő igen messziről utazott ide, hogy Salamon király bölcsességét hallja. Hozzátok pedig az jött el, aki nagyobb Salamonnál, mégsem hallgattok rá!”
Azt olvastuk, hogy Dél Királynője* és a Ninivei* lakosság tutira ott lesz a feltámadáskor, sőt, ők fognak ítéletet mondani azok felett, akik tk várományosai lennének a mennynek. Tudniillik a kiválasztottak felett, illetve azok felett, akik azt hiszik bérelt helyük van Isten Országában.
Miről is volt szó? Jézust kérdezgetik a vallásosok, hogy:
 • Miért nem tartja be a törvényt?
 • Kinek a hatalmával gyógyít?
 • Miért nem tesz csodát?
Jézus pedig azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik VALÓBAN kíváncsiak voltak az igazságra, nem kerestek kibúvókat, hanem simán térdet hajtottak előtte, elfogadták. Ők bekerülnek a mennybe.
...
Ami engem most megrázott az az, hogy vannak, akik félig-meddig elfogadták az igazságot, de kint maradnak és el lesznek ítélve.
Jézus leginkább a vallásosokra gondolt ez alatt, én kiterjesztettem másokra, és sírtam értük. Pont úgy, ahogyan ebben a bejegyzésben írtam róla.
Meg ebben.

*Dél királynője - Sába királynője, aki 1 600 km-t utazott, hogy Isten bölcsességét hallja Salamon királytól (1Kir 10:1–13).
*Ninive Asszír nagyváros, ahol Jónás prédikált (Jón 3).

2017. december 28., csütörtök

51. Zsoltár

...és én is erre vágyom!
 Milyen érdekes!
Dávid szájából ez a mondat (a képen) akkor hangzott el, mikor már túl volt egy csábításon, és az ehhez kapcsolódó gyilkosságon.
Minap nekem szegezte anyukám a kérdést, - meglehetősen kihívóan ráadásul,  - hogy mi van azokkal a bűnökkel, amit ifjúkoromban követtem el?
Azok el vannak törölve, válaszoltam és volt még valaki (Dicsőség az Úrnak!), aki szintén megtért, újjászületett tagja a családunknak.
És teljesen egyszerre tudtuk ezt mondani.
Ennél egybehangzóan szebb üzenetet nem is hozhatna a karácsony.

2017. december 27., szerda

Szeretni valakit valamiért...

Fenti gondolat a Keresztény identitás 
munkafüzetemből származik
Szeretni valakit valamiért... Énekelte valamikor Cipő a Republic énekese.

Per momentán úgy gondolom azért érdemes, mert Isten mondja. Nem azért, mert megérdemli, hanem, mert tartozom ezzel neki.

Róma13,8-10 Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak a szeretettel — ezzel azonban mindannyian tartoztok egymásnak! Aki szereti embertársát, az eleget tett a Törvény követeléseinek. Miért mondom ezt? Mert a Törvény azt mondja: „Ne légy házasságtörő, ne gyilkolj, ne lopj, és ne kívánd, ami a másé!”Mindezek, és az összes többi parancsolat összefoglalható ebben az egyben: „Úgy szeresd embertársadat, mint saját magadat!” A szeretet nem tesz semmi olyat, amivel a másiknak ártana. Ezért a szeretet által töltjük be a Törvényt.

2017. december 22., péntek

Áll a bál

 Mint említettem áll a bál. Persze nem a mi házunk táján. Minden hasonlóság a véletlen műve.
Tegnap két ember egymásnak esett, és a fülem hallatára szedte le egymásról a keresztvizet.
Szörnyű volt hallani. Ismerve a szitut, elég jól láttam azokat a vádakat, amik helytállnak, és azokat, amik nem. Elég megterhelő volt hallgatni és érezni a gyűlöletet, ami áradt belőlük.
 Ma reggel hogy-hogy nem a Jelenések könyve 12. részt olvastam, és nagyon megragadott a 10. versben a vádoló szó. Mer' mit is csinál ez a Vádoló? (Sátánról beszélünk személyesen.)
Nem egyebet, mint a munkaköri leírásában foglaltakat teljesíti, profi módon, ráadásul!
Most lett a győzelem Istenünké, most mutatta meg az erejét, most érkezett el királyi uralkodásának ideje! Isten Messiása most kezdi gyakorolni királyi hatalmát, mert most dobták le a Mennyből testvéreink Vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten előtt.
Vádló: κατηγορέω  (katégoreó)
1) helytelenít, kifogásol, vádaskodik
2) vádol, bevádol

vádolta / vádolja: κατήγορος κατήγωρ  (katégorosz katégór)
1) panaszos fél; vádló
2) Vádló (ördög)

Mikor ezt így elolvastam, a szívemet marta a fájdalom és elfutotta a szemem a könny.
Másfelől örültem, mert folytatódott: 
Jel 12:11 És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.
Aztán így:
17 Erre a Sárkány nagyon megharagudott az asszonyra, és elment, hogy háborút indítson az asszony többi gyermeke ellen: azok ellen, akik megtartják Isten parancsait, és Jézusról tanúskodnak.
Aztán meg úgy folytatódott részemről, hogy meghallgattam ezt a számot, bőgtem, és imádkoztam. Nem értettem, hogy mit, de nagyon fájt.
6 perc 20 másodperc körül Darlene beszél arról, hogy mit érez a rákkal kapcsolatosan.
Azt mondja - „GYŰLÖLÖM A RÁKOT TELJES SZÍVEMBŐL!"
Nekem pedig az jutott eszembe, hogy: „GYŰLÖLÖM A BŰNT TELJES SZÍVEMBŐL!", mert nálam most a rák és a bűn pont egyformán halálosnak tűnik.


2017. december 21., csütörtök

Mai ima

 Érdemes időnként megújítani az imalistánkat. A legújabb módszerem, hogy az A4-es papírt negyedelem, és azokra írom tételesen az aktuális imáimat - apró bötüvel. Ma, mikor a gyerekeinkért (is) imádkoztam, egy pár gondolat inspirált közben:
A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!
A János 10,10-ben van ez megírva.

Éreztem, hogy amikor így imádkoztam, betöltött Isten Szelleme, erőteljesek voltak a kéréseim.
Ez egy imaharc értük.
Kicsit szótáraztam is, hogy jobban megértsem ezeket a szavakat, amiket Jézus mondott uszkve 2000 évvel ezelőtt.
lop: κλέπτω  (kleptó) - 1) lop; észrevétlenül hatalmába kerít; 2) elrejt, eltitkol, alakoskodik; rászed, félrevezet
gyilkol:  θύω  (thüó) 1) áldozatot mutat be, áldoz; 2) levág
pusztít: ἀπόλλυμι  (apollümi) - 1) elpusztít, tönkretesz, megsemmisít, romlásba visz; 2) elveszít

Testvéreim! Megengedjük a tolvajnak?

Jézus azért jött, hogy túláradóan bőséges életü(n)k legyen!

Bőséges: περισσός  (perisszosz) - 1) rendkívüli, különleges, szokatlan; túlzott; 2) fennmaradó, fölösleges, a kelleténél több; 3) fölösleges, haszontalan; 
élet: ζωή  (dzóé) - - élet; létezés

2017. december 19., kedd

Jó vége lesz!

Szeretem Istent, mert meghallgatja esedezésem szavát.
Ez jutott ma reggel eszembe, ez a 116. Zsoltár első sora.
John Eldredge szösszenete váltotta ki belőlem ezt a reakciót.
Nagyon tetszett. ❤❤❤ Bemásolom.

Néhány nappal ezelőtt az egyik barátom beszámolt egy próbáról, ami rengeteg nehézséget okozott neki a nyár folyamán. Sok reménykedés és ima után végre megtalálták álmaik otthonát.
Azonban, amikor eljött az idő, hogy aláírják a szerződést egyik probléma jött a másik után. Hónapokig tartott a huzavona, és már úgy nézett ki, hogy az álmaiknak lőttek. De aztán végül mégis az övék lett a ház. Ami a lényeg az az, amit a barátom mondott az események után: „Ha tudtam volna, hogy végül minden rendben lesz, egészen máshogy éltem volna meg ezt a három hónapot. Sokkal kevesebb küszködés, félelem, és helyette több hit, remény és szeretet lett volna az osztályrészem.”
Ez szíven ütött és gondolkodásra késztetett. Ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy a szívem nem tud mindaddig teljesen megnyugodni, amíg a „dolog”, amiért küzdök nincs meg. Egy családi vakáció, egy nehéz beszélgetés, egy könyv megírása, a gyermekeim útnak indítása, és még sorolhatnám. Ha tudtam volna kezdettől fogva, hogy minden rendben lesz, egészen máshogy éltem volna meg az akadályokat és nehézségeket, amik az út során felmerültek. Több hittel és reménnyel éltem volna.
Azt hiszem, tudod, hogy mire akarok kilyukadni. Nekünk keresztényeknek kellene a világ legszilárdabb embereinek lennünk, és egyben a legfelszabadultabbaknak és a legszabadabbaknak. Nekünk megadatott a lehetőség, hogy életünk történetét a végétől lássuk visszafelé, tudván, hogy a vége gyönyörű lesz. Micsoda ajándék ez!
A remény így működik: a jövőbe néz, és látja, hogy minden rendben lesz, megragadja ezt az igazságot és ez lehetővé teszi, hogy leszálljunk az adott körülmények okozta érzelmi hullámvasútról.
Az ellenség mindent megtesz, hogy fenntartsa ezt a hullámvasutat: akadályokat gördít elénk, amelyek a bizonytalanságunkat táplálják. Ezért hajlamosak vagyunk egyik bizonytalanságtól a másikig, egyik körülménytől a másikig élni, közben alig tudunk szusszanni, hogy megtapasztaljuk a „szombati nyugalmat”. Ez a nyugalom pedig Isten népének a kiváltsága (Zsidók 4:3), ragadjuk hát meg a reménységet és lépjünk be oda.
„Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya.” (Zsidók 6:18-19)

2017. december 18., hétfő

Erős bátorítás

 Van ebben a részletben pár nagyon erős kifejezés. Illetve biztos, hogy minden szó erős, de engem ma ezek dobtak fel:
változhatatlan,
erős bátorításunk VAN,
odamenekültünk:  καταφεύγω  (katapheugó) 1) (el)menekül; 2) folyamodik vmihez,
belekapaszkodni,
reménység,
biztos és erős horgony,

2017. december 15., péntek

Porzsákcsere


Hogy vagyok képes megint ennyi rossz gondolattal élni, azt nem tudom. Mint egy nagy "gonoszgondolat-porszívó" összeszedtem ezt a sok dzsuvát és már megint porzsákot kell cserélni.
Szóval a teendő a következő:
 • Diagnózist állítok fel - magyarul, ha szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom árad belőlem, akkor oké. DE, ha a féltékenység, harag, önzés, megosztottság, civakodás, egyebek ömlik a környezetem felé, akkor ezt buktam.
 • Jelen esetben hálát kell adnom, mert sok jó dolgot termett meg bennem Isten Szelleme. Rengeteg bukás-gyanús szituban győztem, illetve győzött a bennem lévő...
 • Bocsánatot kérek Istentől azért, amiket még a régi természet szerint "gyümölcsöztem". Gyakorolom a bűnbánatot, a homologeót, magyarul egyetértek vele, hogy ami szerinte rossz, az valóban ROSSZ, aztán bocsánatot kérek embertől is, ha szükséges.
 • Végigimádkozom a miatyánk-ot. Nem 100-szor, csak 1X, de aprólékosan, átgondolva, lefordítva, hogy vajon mit hol tévesztettem el, és, ha ez mind megvan, immár tiszta szívvel nézek a ma felmerülő nehézségek elé.
 • ...
Tovább tartott leírni, mint megtenni. 
Akkor miért is nem teszem ezt gyakrabban?

Ez is érdekelhet. Pár írás a gyümölcsözés témakörében.

2017. december 14., csütörtök

Elűzni a rabszolganőt 2.

 Intenzív időszak ez kérem mindannyiunknak, és nálam nem a karácsony előtti hacacáré miatt. Az évenkénti lóti-futi nem a takarítás, sütés-főzés és ajándékmizéria körül forog. Még a tavalyinál is kevesebb időt fordítok erre. Próbálok sokat Olvasni a Főpásztor könyvéből (alias Biblia) és imádkozni.

Ennek eredményeként sok válasz csak úgy az ölembe pottyan.

Ma reggel úgy keltem, hogy egy nagyon erõs gondolat volt bennem a testi harcokról:
Megöldökölni a testi énünket - (szigorúan idézőjelben, arról a gyilkosságról beszélek, amiről Pál a Galata 5-ben beszél, hogy tudniillik van a természeti énünk, aki teljesen úgy gondolja, majd Ő irányít a saját szabályai szt.)

- szóval ez annyit tesz, hogy mivel jól ismerjük Isten beszédét, jól tudjuk, hogy mire hogyan kéne reagálnunk, cselekednünk, mit és hogyan kéne éreznünk.

Mivel szeretjük is Mennyei Apukánkat és Jézust, valamint a Szentszellemet, ezért megmondjuk a testi gondolatainknak, hogy mit mond errõl és errõl Isten.
Pont.
Ez ilyen egyszerű. Ha nem érti meg egyből, többször is szájba rágjuk neki. Alá is támasztjuk Igékkel. Ha továbbra is értetlen, akkor még elismételjük neki.
Mindeközben imádkozunk és kérjük Istent, hogy segítsen. Ha elestünk megbánjuk, leporoljuk magunkat, felállunk, továbbmegyünk.

Ennek örülök. Nem mindenkinek ilyen egyszerű a dolga. Naggggyon sok ismerősöm vergődik csapdában, és nem tudják a megoldást.
De, mint tudjuk, a rabszolganő nem örököl a szabad asszonnyal együtt.

2017. december 12., kedd

Sírás ó

 Mikor sírtam utoljára és miért?
Ja, múlt hét vasárnap reggel. Vigasztalhatatlanul, hasra fekve az ágyamon, legalább fél órán keresztül,  és azért, mert annyira sajnáltam magam.
 Úgy indítottam a napot, hogy szegény férjemet okoltam a nehézségeimért, hogy nem imádkozik értem eleget.

 • Fájt a kezem, mert ráestem előző nap. 
 • Fájt a begyulladt sarkam, 
 • Fél éjszaka nem aludtam, 
 • és igen. Utáltam a gondolatot, hogy másnap hétfő, lehet újra kezdeni a hetet egy munkával, ami nem az enyém, amiben nem vagyok jó. 
 • és különben is egy bazi nagy strucc vagyok, be akarom dugni a fejem egy szintén bazi nagy homokbuckába és kész. 
 • És még egyéb gondjaim is vannak.

Hááát, ennyit a sírásról, legalábbis erről a fajta sírásról.
Összehasonlítva ezt az Isten beszédében foglalt egyik kedvenc Igeversemmel, nem igazán tudtam azt mondani, hogy a helyemen lennék.
Mert az Isten országa ... igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
Ez az írás is a témában született: Öröm

Szoktam másokért is sírni. Amikor imádkozom értük. Legalábbis gondolom, mert nem értem.

2017. december 11., hétfő

Elkergetni a rabszolgát?

Chamberst olvastam és annyira a szívemhez szólt ez a rész!
Leginkább az ragadott meg, hogy vajon mit jelenthet PONTOSAN - elkergetni a rabszolganőt?
„Kergesd el a rabszolganőt a fiával együtt, mert az a fiú nem fog együtt örökölni a szabad asszony fiával!”
A linken olvasható az egész Galata 4. Hátha segít az értelmezésben...

2017. december 9., szombat

Egységcsomag

 Nemrég egy kedves lány megkérdezte tőlem, hogy mi a bűn?
Amit Isten bűnnek mond, az a bűn. - feleltem én.
...szabadságunkban súlyosan korlátozva vagyunk ezen keretek miatt. - felelte rá a barátom.
Értem én, hogy nehéz elfogadni, de ha már kérdezte...?
Ma reggel kicsit továbbgondoltam ezt a beszélgetést Chambers miatt.
Rájöttem, hogy olyan ajándékot kaptunk a keretekkel, ami kimondhatatlan, mert, ha egyetértek abban, amit Isten a bűnnel kapcsolatban mond, azzal is egyet érthetek, amit a szabadságommal kapcsolatosan mond nekem. Nem kell elhinnem, amiket rám akarnak tukmálni, hogy ilyen-, vagy olyan vagyok , illetve, hogy ilyennek-, vagy olyannak kellene lennem.
Nem kell belefutnom egy csomó dologba, ami miatt szörnyen érzik magukat az emberek. Nem kell a féltékenység, harag, önzés, veszekedés, széthúzás, szeretetlenség, stb. csapdájában vergődnöm.
Így lehetek én teljesen új ember.
Halleluja
Ez is érdekelhet: Homologeó

2017. december 8., péntek

Még emlékszem...

...és remélem fogok is emlékezni arra a tizenévvel ezelőtti munkára, amit Isten befektetett az én életembe.
Arra gondolok, hogy valaki imádkozott értem és nem szégyellt beszélni arról a sok dologról, amit Isten érte tett.
Ez a munka persze sokkal korábban kezdődött, mint tizenegy-két év. Már a megfoganásomkor..., vagy még előbb. Krisztus kereszthalálakor.
Hálás vagyok érte. Mindenért. Egész biztos, hogy felkerül a meghallgatott imák közé.

2017. december 7., csütörtök

Harcmodor

Az Ef 6-ot olvasom, egy-két gondolatot számba rágok:
 • Nem emberekkel harcolok.
 • 13.  vers - ez egy lehetőség: ἀνθίστημι anthisztémi() - szembehelyezkedik, szemben áll, szembeszáll, harcol + δύναμαι  (dünamai) 1) képes vmire; hatalma, befolyása van, ér vmit 2) személytelen használat: lehetséges

Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében! 11 Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravaszságának! 12 Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. 13 Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. 14 Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet!15 Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon!16 Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát! 17 Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket! Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde!
18 Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért!

2017. december 5., kedd

JézusKA?


 Minap egy üzletben kb. 30X botlottam egy anyukába az öt éves forma kislányával, és végig ugyanaz a beszélgetés zajlott köztük, hogy mit kérjen "A" Jézuskától.
Már a gyerek.
Távol álljon tőlem, hogy én legyek a megmondó ember, de szeretettel és tisztelettel kérek mindenkit, hogy engedjen meg pár szót a témában!
Jézus nem Jézuska. Ő Isten fia, Aki emberi testben jött el hozzánk, teljesen bűn nélkül élt itt a Földön, meghalt a bűneink miatt, és még hosszan sorolhatnám, szóval érdemes elhagyni a neve után álló kicsinyítő képzőt és megnézni mi mindent ír Róla a Biblia.
Én sem tudtam ezt mindig, tehát véletlen sem felróni szeretném ezeket, vagy bűntudatot kelteni. Egyszerűen tanítani szeretnék erről azoknak, akik nem tudják!
És még néhány gondolat: A mohamedánok számára Allah nem Allahka. Ők a saját istenüket nem zárták be egy jászolba kisded formában, nem is beszélve a többi vallásról / istenségről..
Mi se kicsinyítsük le Jézust! A képen levő idézet szerint Ő a Fej. Mi történne, ha egy baba irányítana? Ő felnőtt és uralkodik, nem maradt kisded. Erősebb és hatalmasabb mindenkinél.
Kezdetnek a képen álló Efézusi levélből idéznék a linken. Katt ide, hogy többet olvashass!
Aztán itt egy ószövetségi szakasz az Ő neveiről az Ézsaiás 9, 6-7-ből:

Így hívják: „Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten, Öröklét Forrása,
Békesség Fejedelme.” Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed,
véget nem ér soha! Királyként ül Dávid trónján, melynek igazság az alapja.
Igazságosság által uralkodik attól kezdve örökké.

A teljesség igénye nélkül írtam, nyugodtan fűzze hozzá ki-ki a saját meggyőződését, vigyázva, hogy klappoljon az Örökkévaló Isten kijelentéseivel!

Ja, és innen üzenem még az ellenségemnek, - értem ez alatt Sátánt, - hogy:
Ne örülj ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek és, ha a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom! (Mik7,8)
Mer' hogy elestem, de tényleg. :P
De már fel tudom emelni a kezem. 

2017. december 4., hétfő

Proelpidzó

Előre reménykedni. Ezt jelenti a címbeli szó, és egyszer szerepel görög nyelven az Újszövetségben, mégpedig az Efézus 1, 12-ben.
Nnna és kiben is reménykedik Pál előre?
KRISZTUSBAN.
Ott a pont! Halleluja!

προελπίζω  (proelpidzó)
- előre remél / reménykedik

Etimológia: πρό (pro) + ἐλπίζω (elpidzó)
1) mielőbb, 2) előtt (hely és idő)

ἐλπίζω (elpidzó) 
- remél, reménykedik, reménysége van, vár vmit

2017. december 2., szombat

Kreatív 5let - Answered Prayers

Ezt a képet szeretném elkészíteni az Az imával nyert csaták című film inspirációja alapján.
A film megnézhető itt.
Itt pedig a letölthető sablon hozzá.
...
Magyarul ,,megválaszolt imák", azt pedig itt töltheted le.
...
Itt megint másképp van, válassz kedvedre!
Kicsit más, mint a képen, de ereszd el a fantáziád és hozz létre hasonló képeket, ha jobbra vágysz.
Az fix, hogy én kávéba áztatott, enyhén meggyűrt, majd kivasalt papírra fogom nyomtatni. Végül bekeretezem.
Bulldog karácsonyt!

☺☺☺

Az ártatlanok kárhoztatása

A péntek esti Bárkás találkozó margójára:
A Máté 12, 14-től olvastunk fel a 21. versig.
Itt már az a helyzet, hogy Jézus több raklapnyi embert meggyógyított és köszönet helyett el akarták fogni.
Idézi az Ézsaiás 42-ből a repedt nádszálas és pislogó gyertyabeles részt.
Ami meglepett:
 • Ítéletet hirdet- mondta Ézsaiás (Mt 12,18) ...pedig leginkább gyógyított, szabadított, irgalmas volt.
 • Feljebb olvasom azt, hogy ....irgalmasságot akarok, nem áldozatokat, Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat. Itt már kiegészítettem a híres Hóseástól idézett szavakat. Jézus hozzáteszi, hogy, ha tudnák mit jelent ez, nem kárhoztatták volna el az ártatlanokat. Itt olyan emberekről beszél és olyan emberekhez szól, akik ismerték a Teremtőt. Legalábbis kellett volna nekik ismerni. De, ha valóban ismerték volna, nem ítélték volna el az ártatlanokat.
 • Tegnap lányom teljes felháborodásának adott hangot, mikor felolvasott egy cikk-részletet Puzsértól, aki Orbán Gáspárt pocskondiázta, szektásozta le azért, mert Istent dicséri, gyógyít és nyelveken szól. Valamint azért is, hogy nem lett oligarcha. Tette ezt olyan erkölcsi magaslatból, {Puzsér} hogy meglepődtem, mit tarthat magáról. Vajon nem féli Istent? Kinek a malmára hajtja a vizet? Kivel fúj egy követ? Én egyébként nem akadtam ki ezen, teljesen normális a keresztény üldözés. Nyilván nem olyan mértékű ez itt, mint némelyik iszlám országban, mert helyeként simán kivégeznék Orbán Gáspárt. És - látva a világ folyását, - lehet, hogy kicsiny hazánkra és a névlegesen keresztény Európára eljönnek azok az idők, midőn kivégzik azokat, akik valóban keresztények. Értem ez alatt a Jézus követőket.
 • Na mindegy pontosan így zajlik az ártatlanok elkárhoztatása. Gondolunk valamit Istenről, majd hozzáigazítjuk a saját gonosz akaratunkat, megidealizéljük és fennen hirdetjük, hogy pusztuljon mindenki, aki nem fér be a sablonunkba.
Hát ennyit a farizeusi, a keresztényi, valamint a sima emberi hozzállásról.

2017. december 1., péntek

A bosszúról

 Magatokért bosszút ne álljatok... írja Pál a Római levél 12:19-ben.
És a szeretteiteket sem nektek kell  megvédeni... - tette számomra világossá Isten Szelleme ma reggel.
Tk. nekem azt is el kell hinnem, hogy:
Ha Isten mindenható, - márpedig az!!! - nem lehetetlen , hogy meghallja a szeretteimért mondott kéréseimet is. Nem nekem kell harcolnom értük. Legalábbis nem emberi módon.

Ez egyszerű és érdekes felfedezés volt.
Fent idézett igerész így szól:
Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert meg van írva: „A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Örökkévaló.”
A bosszúállás görögben:  ἐκδίκησις (ekdikészisz)
1) igazságszolgáltatás, megvédelmezés
2) büntetés, megtorlás, bosszú
...Ez természetesen nem azt jelenti, hogy fifikásan így kívánok rosszat másnak. Csak annyit, hogy átadom a jogot Istennek minden okoskodásom felett.
Ahonnan pedig idézett Pál:
„Enyém a büntetés joga,
enyém a bosszúállás
— mondja az Örökkévaló —,
megőrzöm ezt magamnak,
lepecsételt kincseim között.
Én megfizetek nekik,
s akkor elhullanak,
mert közel a veszedelem napja,
amely rájuk vár,
és sebesen közeledik.”

2017. november 30., csütörtök

Sóherség

 Megszoktam a csóróságot mostanában ... szellemi értelemben. Nem tudom mikor és hogy következett be, de ez történt. Szomorúság, csüggedtség és egyre ritkábban előbukkanó öröm.
Így lett. Észre se vettem, mikor rabolt ki a tolvaj, és már csak azt éreztem, hogy minden szar és az is marad egyenlőre.
Pedig Isten nem ezt szánta nekem, erre jöttem rá (nem először) az Efézus 2 olvasásakor, ahova is Joseph Prince sorai küldtek...
Azt írja:
Régebben szellemileg halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben éltetek, akárcsak a többi ember — a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet[a] követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek. Valamikor mi is mindnyájan közéjük tartoztunk, és a régi természetünk kívánságai uralkodtak rajtunk. A saját elgondolásainkat törekedtünk megvalósítani, és igyekeztünk elérni, amit a régi természetünk megkívánt. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna.
 Isten azonban telve van irgalommal, és nagyon szeret bennünket, ezért, amikor még szellemileg halottak voltunk a bűneink miatt, Krisztussal együtt új életre keltett. Bizony, Isten kegyelme mentett meg minket!  Sőt, mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. Isten így akarta megmutatni — még a jövendő korszakoknak is — kegyelmének határtalan gazdagságát irántunk, akik a Krisztus Jézushoz tartozunk.
 Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka! Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott: arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk.
Elsírtam magam, mikor visszaolvastam ezt...  Két év és egy kicsi telt el és én megint itt tartok. Pedig már azt hittem tudom a leckét. :(

2017. november 26., vasárnap

Isten Báránya

Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis

Miserere nobis

Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Agnus dei, agnus dei
Qui dona nobis pacem

Lamb of god
(Agnus dei)
Who takes away the sins of the world
(Qui tollis peccata mundi)
Please have mercy on us
(Miserere nobis)
Have mercy on us
(Miserere nobis)

Lamb of god
Take away sins of the world
(Of the world)
Lamb of god, lamb of God
Please come an grant us peace

Oh precious holy one
Here are earnest prayer
For we find a only hope
In the precious lamb of God

Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
(Peccata mundi)
Agnus dei, agnus dei
Qui dona nobis pacem
Please come an grant us peace

2017. november 24., péntek

Állhatatosságra nevel

C. H. Spurgeon,
(
1834 - 1892)
 Spurgeon megint odatette magát a napi elmélkedésében. Mindig meglep, hogy hogyan képes valaki ennyi évvel a halála után is hatni és friss üzenetet adni. Talán, mert Ugyanannak a Szelleme volt benne, mint Akié bennem is... Szóval:
Spurgeon angol baptista lelkipásztor volt és 1834. június 19. - 1892. január 31-ig élt és a linken (Wikipédia) olvashatsz az életéről.
...
Én aztán elolvastam az 5 Mózes 7-et, mert szeretem a saját tanulságaimat is leszűrni és mindig megéri, mert vannak...
Itt pedig az általam preferált szakasz, bár előtte engedtessék meg a következő néhány gondolat:
 1. Jézusnál van egy plusz tanítás az ellenségeinkkel kapcsolatosan. Nehéz súlyozni a kettő között, mert természetem szerint mind egy szálig kiirtanám azokat, akik ősz hajszálakat okoznak, de még azokat is, akik a szeretteimet bántják.
 2. Olyan nehezemre esik Istenre bízni a nehézségeimet és az ellenségeimet megáldani, mint mikor Jézus a Gecsemáné-kertben vért izzadt. Annyira életidegen átadni a saját ítéleteimet, dühömet és frusztrációmat, hogy emberileg lehetetlen is. De hát ez a kereszténység valójában. Krisztus-követés. Szóval akkor az igeszakasz:
De ha mégis úgy gondolnátok, hogy azok a nemzetek erősebbek nálatok, és kétségeitek támadnának, hogy hogyan űzhetnétek el őket, jusson eszetekbe, hogyan bánt el Istenünk, az Örökkévaló egész Egyiptommal és a fáraóval! Ne féljetek hát azoktól a népektől! Emlékezzetek a súlyos egyiptomi csapásokra, a jelekre és csodákra, az Örökkévaló hatalmának nagy megnyilvánulásaira, amelyek által kihozott bennünket Egyiptomból! Ugyanígy fog elbánni az Örökkévaló a többi nemzettel is — ne félj hát tőlük! Sőt, Istenünk, az Örökkévaló még azokra az ellenségeitekre is rettenetes félelmet bocsát, akik elmenekülnek és elrejtőznek előletek, és őket is elpusztítja. Ne rémüljetek hát meg tőlük, mert velünk van Istenünk, az Örökkévaló, a nagy és rettenetes Isten! Bizony, kipusztítja az Örökkévaló azokat a nemzeteket előletek, de csak fokozatosan. Nem űzheted el mindet egyszerre, mert akkor túlságosan elszaporodnának a vadállatok erdőn-mezőn. Kiszolgáltatja neked azokat a nemzeteket, és végleg eltörli őket: kipusztítjátok őket mind egy szálig. Királyaikat is kezetekbe adja, s még emlékezetüket is eltörlitek a földről. Senki nem tud ellenállni nektek — mindegyiket végleg kipusztítjátok.
Akkor teljesen romboljátok le isteneik bálványait, és égessétek el azokat! Ne kívánjátok meg a bálványszobrokon lévő aranyat, ezüstöt — ne zsákmányoljátok magatoknak még azt se, különben még csapdába ejtenének benneteket! Utálatosak és gyűlöletesek azok a bálványok Istenünk, az Örökkévaló számára mindenestül! Azokat a bálványokat semmi szín alatt ne vigyétek be házaitokba, különben ti is átok alá kerültök, mint azok a népek! Teljes szívetekből utáljátok őket, mert átkozottak és gyűlöletesek! Maradjatok távol tőlük!

2017. november 20., hétfő

Gyógyulás

 Néhány észrevétlen gyógyulás is történik Jézusnál, amit csak akkor fedezünk fel, ha meglátjuk, hogy betegek voltunk, vagy amikor másban észleljük, hogy a betegség még mindig jelen van.
Tegnap ez történt velem és amiből kigyógyultam, az alkoholizmus megítélésével kapcsolatos.
Régebben szinte ki se mertem mondani, annyira szégyelltem, hogy valamelyik rokonom alkoholbeteg.
Ez elmúlt. Számomra ez nem szitokszó, nem szégyenletes dolog, csak egy betegség, amiről nem annyira tehet az illető. A szégyent viszont felfedeztem valakiben, akiben annyira rögzült a takargatás, hogy már rutinos volt benne. Nem mondta ki, kerülte a szituációkat, és most láttam meg, hogy én azért merek nyíltan beszélni erről, mert bennem már nincs ez a bujkálási kényszer. ...És ennek nagyon örülök.
Hol vannak a kötelek?

2017. november 19., vasárnap

A bűnbánatról

  Pár napja azon töprengek, hogy mily nehezen jut az ember bűnbánatra. ráadásul gyakran úgy véli, hogy a másiknak nagyobb szüksége van rá.
Mi kell nekünk ehhez?
Minimum, hogy rosszabbul, netán kifejezetten ROSSZUL menjen sorunk. Mondjuk a moslékosvályú..., már, ha tudod mire gondolok.
 Jóel próféta azt írja, hogy
„De még most is hívlak benneteket! — mondja az Örökkévaló. — Jöjjetek vissza hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! De szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat![b] Így térjetek vissza az Örökkévalóhoz, Istenetekhez, mert ő irgalmas és kegyelmes, türelme hosszú, szeretete erős, és örül, ha büntető ítéletét nem kell végrehajtania...”
 ...a zsidó nép ugyanis, ha valami gyász érte, megszaggatta a ruháját.
Rick Warren a Napi remény blogon napok óta azt elemzi, hogy hogyan gyakoroljunk bűnbánatot.
Hát csak ennyi.

2017. november 18., szombat

Pár gondolat Jézusról...


Nemrég láttam egy Bibliát, amiben pirossal vannak szedve Jézus szavai. 
Ezek néha annyira egyszerűek és sokszor talán túl szelleminek képzeljük el, pedig csak arra mutat rá, hogy hogyan tegyük élhetővé az életünket. (Ez gyakran ,,velünk együtt-élhetővé”-t jelent.) Ezzel nem azt mondom, hogy Jézus csupán tanító lett volna, SŐT. Ő egyszerre volt mester, Isten Fia, és Isten maga. 
Szükségünk van Rá ahhoz, hogy véghez tudjuk vinni élet-vezetési tanácsait. Pl. bűneinket Ő maga törli el. Ő tette lehetővé a bejárást a Mennybeli Apukánkhoz. Ő küldte el a Szentszellemét, hogy legyen a segítőnk...
...
Soha nem fenyegetőzik, hanem előre közli, hogy ha ezt teszed, ez és ez lesz a következménye.
Pl.: 
Szeresd ellenségeidet!
Ez a lehetetlen kategória, abszolút életszerűtlennek TŰNIK. De csak TŰNIK. Ő segít ebben.
Ne botránkozz! 
Ez nem fenyegetés, hanem azt jelenti, hogy csapdába fogsz kerülni, ha megbotránkozol.
Bocsáss meg! 
Ez azt jelenti, másképp nem tudsz normálisan állni az adott emberhez, de máshoz sem. Ha nem engeded el a sértéseket, teljesen megkeseredsz. Nem lesz kapcsolatod, pedig csak egy kapcsolat keretein belül fogsz tudni beszélni vele.
 Sok ilyen pirossal írt dolog állhatna itt, de most csak ennyit írok, és még valamit. Egy ima:

Uram, kérlek segíts, hogy meg tudjam élni, amiket kérsz tőlem! Magamtól ehhez nincs erőm. Magamtól indulatos vagyok, haragszom és megsértődöm. Magamtól megbotránkozom az emberekben és nem tudok megbocsátani. Átadom Neked most az összes ilyen dolgot, hogy élhető legyen az élet velem és nekem is másokkal plusz saját magammal! Ámen2017. november 17., péntek

War Room

 Arra gondoltam, megcsinálom a saját war room-omat. Már a film alapján, tudjátok. Volt az a kedves idős asszony a filmben, aki tanította az ifjabbat szellemi harcra.
A következő kérdések merültek fel:
 • Milyen papírok lenének a falon? Úgy értem célkitűzések.
 • Milyen igék alapján imádkozom ezekért a célokért?
Egyenlőre ennyi. Szerintem ti is gondolkodjatok el rajta és csináljátok meg!

(Ez is hasonló témában íródott)

Próbatétel

 Gyakran előfordul, hogy egy igeszakaszt elolvasva teljesen új szemszögből kezdem nézni a dolgokat. Nyilván azért lehet, mert ebben az élethelyzetben még nem voltam, vagy ha mégis, épp nem olvastam ezt az igerészt.  Talán ezt is jelenti a mondás, hogy "Isten igéje élő és hatékony".
Jelen esetben Jézus pusztabeli megkísértése volt a téma a Máté 4-ből, az új szempontok pedig azok voltak, hogy:
 • A Szentszellem vitte a pusztába,
 • Miért is nem választotta a könnyebb utat?
 • Hasonló helyzetben én szívesen kerülnék ki egy próba alól a magam eszközeivel győztesen. Igaz, hogy akkor csak annyi a különbség a világiak, meg köztem, hogy én úgy is üdvözülök, ők meg pokolra kerülnek. Legalábbis az adott pillanatban, Krisztus követése azonban nem történik meg részemről, és a környezetem nem nyer semmit.
 • Nem véletlen állhat a hegyibeszéd rögtön ezután. Úgy értem pontosan annyira ellentmondásos, mint nemet mondani a Sátán által felkínált lehetőségekre kísértések közepette...
Ezután a Szent Szellem a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye a Sátán. 2 Miután Jézus negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül nagyon megéhezett. 3 A Sátán[a] ekkor odalépett hozzá, és megszólította:
 „Ha Isten Fia vagy, parancsolj, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!”
 Ő azonban így felelt: „Meg van írva:
»Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is.«”[b]
5 Ezután a szent városba, Jeruzsálembe vitte őt a Sátán, és a Templom területének szélére, egy szakadék fölé állította.
„Ha Isten Fia vagy — mondta neki —, vesd le magad a mélybe, hiszen meg van írva: »Angyalainak parancsot ad, hogy vigyázzanak rád. A tenyerükön hordoznak, nehogy kőbe üsd a lábad.«”[c]
Jézus így válaszolt: „Az is meg van írva:
»Ne tedd próbára az Örökkévalót, Istenedet!«”[d]
8 Ezután a Sátán egy nagyon magas hegyre vitte fel Jézust. Megmutatta neki a világ összes királyságát és azoknak minden dicsőségét. 
„Ezt mind neked adom — mondta —, ha leborulva imádsz engem.”
10 Jézus erre így válaszolt:
„Menj el tőlem, Sátán! Meg van írva: »Az Örökkévalót, Istenedet imádd, és csak őt tiszteld!«”[e]
11 Ekkor a Sátán elment, és angyalok jöttek Jézushoz, hogy szolgálatára legyenek.

2017. november 16., csütörtök

Feldolgozni a veszteségeket

Felirat hozzáadása
 Minap kislányom felkavarva és összezavarva jött haza a suliból, és elmesélte, hogy egy balesetet látott.
Nem közvetlen, csak a rohammentőt, a sofőr arcát és utána itthon megnézte a neten, hogy mi történt.
Egy kisgyermeket gázolt el a busz, aki meg is halt.
Csak belegondoltunk, hogy hogyan lehet így tovább élni?
Mi van a szülőkkel és mi van a sofőrrel?
Fel lehet ezt dolgozni valahogy?
Én speciel napok óta bele vagyok betegedve...

A napiremény blog segíthet a feldolgozás mikéntjében itt.

2017. november 14., kedd

Jézushoz imádkozni...

 Szeretek gondolkozni, építő vitákban részt venni, megnyugtató, igeileg megalapozott válaszokat adni és kapni a bugyutának tűnő kérdésekre is.
Dogmatika órán ilyenekről beszéltünk.
Már magánbeszélgetés volt, hogy kicsoda Jézus, és a Szentszellem, imádkozunk-e hozzájuk?
Ezt az igerészt találtam a témában:
Ha valóban ismernétek engem, akkor az Atyát is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és látjátok őt.” 8 Ekkor Fülöp szólalt meg:
„Uram mutasd meg nekünk az Atyát, hadd lássuk őt! Azzal megelégszünk.”
9 Jézus így válaszolt:
„Fülöp, olyan régóta veletek vagyok, és még mindig nem ismertél meg igazán! Aki engem látott, az Atyát látta. Miért mondod hát: »Mutasd meg nekünk az Atyát«? 10 Talán nem hiszed, hogy én az Atyában élek, az Atya pedig bennem él? Amit mondok nektek, nem magamtól mondom: az Atya, aki bennem él, ő végzi a maga munkáját rajtam keresztül. 11 Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van! Ha másért nem, higgyetek azoknak a tetteknek, amelyeket Atyám nevében vittem véghez! 12 Igazán mondom nektek: aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem. Sőt, még nagyobb dolgokat fog véghezvinni! Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy én majd az Atyához megyek, 13 és megteszem, amit a nevemben kértek, hogy az Atya dicsőséget kapjon a Fiú által. 14 Igen, bármit kértek majd az én nevemben, meg fogom tenni.”

2017. november 13., hétfő

Te ne rázz, ne parázz, ne paráználkodj!

...Idéztem itt Geszti Pétertől. Különben pedig csak a szombati etika óra témájának kapcsán asszociáltam a régi számra, ami Jazz+az címen futott épp az előző évezred végefelé.
A Tízparancsolatot elemezzük és nagyon megkedveltem a tanárunkat, mert tiszta, őszinte és kertelés nélkül nevezi nevén a dolgokat.
Néhány nagyon fontos dolgot mondott a paráznaság témakörében.
Folyamatosan a házassággal vetette össze az Istennel való kapcsolatunkat, ezzel késztette a jónépet gondolkodásra. Mi fér bele, mi nem.
A három dolog, ami nagyon megragadott:

 1. Hogy milyen képünk van a házastársunkról, abban is leképződik, hogy a mennyben odaképzeljük-e mellénk őt, vagy sem.
 2. A kapcsolatba nem fér bele, hogy a másikról rosszakat gondoljunk, netán rosszat kívánjunk neki. Ez itt már a paráznaság témaköre.
 3. Jézus már a kívánságra is azt mondja, hogy paráznaság.
 4. Nem gondolhatok úgy a szerelemre, hogy elmúlik, szeretetté csendesül...
 5. A gyerekeink, szomszédaink mit mondanának a kapcsolatunkról?
Jah. Végül öt lett belőle. De biztos tudnék még sorolni párat.

Itt pedig a Máté 5 ide vonatkozó része:

Máté 5:27-30  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
Itt egy egyszerűbb fordítás:
A szexuális bűnökről
27 „Hallottátok, hogy megmondták: »Ne kövess el házasságtörést!«[c] 28 Én viszont azt mondom nektek: ha valaki a házasságtörés vágyával néz más feleségére, az magában már el is követte a házasságtörés bűnét. 29 Ezért, ha a jobb szemed vinne bűnbe, még azt is inkább vájd ki, és hajítsd el! Jobban jársz, ha a tested egy részét elveszíted, mint ha ép testtel dobnak a gyehennára! 30 Ha pedig a jobb kezed vinne bűnbe, még azt is vágd le, és dobd el! Jobban jársz, ha a tested egy részét elveszíted, mint ha ép testtel vetnek a gyehennára!”
Paráznaság görögben:  μοιχεύω  (moikheuó) - házasságtörést követ el
Kívánság görögben ἐπιθυμέω  (epithümeó) - kíván, vágyik, vágyódik vmi után

2017. november 11., szombat

Dialogiszmosz, avagy éljen Károli

 Szeretem a szavakat és a szótárat. Ha nem egészen világos egy-egy szövegrész, azt játszom, hogy megnézem a szavak eredeti jelentését. Így jártam most a versengés kifejezéssel, innen a cím: dialogiszmosz, ami görögül van, merthogy az újszövetséget először görög nyelven vetették pergamenre. 
Először teljesen másra asszociáltam, mint amire végül jutottam. Nekem ez a "versengés" szó inkább káros "versenyezés" jelentéstartalmat hordozott, mint ezt a "gondolkodásmód" szerűséget. Mindamellett legalább eloszlattam a saját félreértésemet. :)
 διαλογισμός  (dialogiszmosz)
1) okoskodás, számvetés, számítgatás, fontolgatás, meggondolás
2) megvitatás, vitatkozás
3) kétely, aggodalmaskodás
...mindez pedig Pál filippibeliekhez írt levelének 2. rész 14. verse alapján, ami így szól:
Fil 2:14-15  Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
És itt található még meg:
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.   Máté 15:19
Mert onnan belőlről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,   Márk 7:21
Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.   Luk 2:35
Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén, monda nékik: Mit tanakodtok a ti szívetekben?   Luk 5:22
Ő pedig tudván azoknak gondolatait, monda a száradt kezű embernek: Kelj fel és állj elő! És felkelvén, előálla.   Luk 6:8
Támada pedig bennök az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük.   Luk 9:46
Jézus pedig látván az ő szívök gondolatát, egy kis gyermeket megfogván, maga mellé állatá azt,   Luk 9:47
És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?   Luk 24:38
Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.   Róm 1:21
A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.   Róm 14:1
És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.   1Kor 3:20
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;   Fil 2:14
Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.   1Tim 2:8
Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká?   Jak 2:4


2017. november 10., péntek

Kettő dolog, plusz még valami...

Beadtam a szívem nagymosásra. Elég régen tart, de a vége csudaklassz lesz. ...Bizonyára, mer' nagyon mosódik, facsarodik.
Ez az egyik dolog. Már a tanítás. (Vera csúcs vagy, szeretlek! Áldjon meg az Úr!)
A másik ez, ez volt ma előbb, de nagyon hasonló a mondandója. Mikor elolvastam, nagyon megérintett, tegnap itt írtam róla:
Ez pedig a plusz:
Tegnap egy civil közegben azt mondták, hogy különös vagyok... már az érdeklődési körömet tekintve. Elgondolkodtam ezen.
Mármint, persze, tudom, de belegondoltam, hogy az átlag, civil életben kicsit sem szokványos, hogy valakinek ennyire mély kapcsolata legyen az Úrral és az Ő beszédével.
Hálás vagyok érte!

2017. november 8., szerda

Aggódásaim

 Az a helyzet, hogy az elmúlt időszak nemigen kényeztetett el engem. 3-4 nagyon terebélyes területen vívom a csatát, illetve talán már nem is vívom, időnként inkább sodródom... Nem részletezném.
Ma hajnalban, mikor ismét három óra alvás után felébredtem, (nnna ez az egyik bajom!) sokmindent olvastam, és a 94. Zsoltárra találtam, amitől jelenleg úgy éreztem, hogy lehasad a szívem a helyéről. Nagyon megérintett, különös tekintettel a 14, a 19 és 22. versre:
14 Mert az Örökkévaló nem hagyja el népét,
nem dobja el magától örökségét!
19 Lelkem megtelt gondokkal és aggodalommal,
de megvigasztaltál és felüdítettél engem!
22 De az én védelmezőm az Örökkévaló!
Magas kőváram a hegycsúcson,
Isten a Kősziklám, ő a menedékem!
Imádságom a fent idézett igék alapján (Ha hasonló helyzetben vagy, nyugodtan mondd velem!):

Atyám köszönöm, hogy nem hagysz el, mert a népedhez tartozhatok!
Várom a vigasztalásod, tudom, hogy megteszed, mint már annyiszor! Köszönöm is előre!
Megvédsz engem és új lehetőségeket adsz, amiért szintén nagyon hálás vagyok.
Fiad a názáreti Jézus Krisztus nevében szólhattam Hozzád,
Ámen

Károliul:
14 Bizony nem veti el az Úr az õ népét, és el nem hagyja az Ő örökségét!
19 Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet.
22 De kõváram lõn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kõsziklája;
A témában lásd még: Aggódásaim 

2017. november 7., kedd

Nahát..!?!

Midig csodálom az Élő Isten szavait. Lenyűgöz, meglep, elgondolkodtat, megrendít és mélységes alázatra tanít.
Ma Rick Warren tanácsait követve a Dániel könyve 5. fejezetét olvastam. Íme:
Bélsaccar király egyszer nagy ünnepséget rendezett, amelyre meghívta birodalma ezer főemberét. A lakoma közben a király és vendégei együtt itták a bort. 2 Mikor a király már elég sokat ivott, megparancsolta, hogy hozzák elő azokat az arany- és ezüstkelyheket, amelyeket még az egyik előző király, Nebukadneccar[a] hozott el Jeruzsálemből, a Templomból. Azt akarta, hogy ő maga, főemberei, feleségei és ágyasai ezekből a kelyhekből igyanak. 3 Elő is hozták ezeket az arany- és ezüstkelyheket, amelyeket korábban a Templomból, Isten házából hoztak el. A király ezekből ivott, főembereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. 4 Miközben itták a bort, dicsérték a bálványisteneket, akiknek szobrait aranyból, ezüstből, bronzból, vasból, fából és kőből készítették. 5 Eközben hirtelen feltűnt egy emberi kéz a királyi palota falán, a mécstartóval szemben, és írni kezdett a meszelt falra.6 Ahogy ezt a király meglátta, elsápadt, nagyon megrémült, térdei remegtek, dereka megroggyant, 7 és kiáltozni kezdett, hogy azonnal hozzák elé a királyi asztrológusokat, varázslókat és jövendőmondókat.
Amikor elé álltak, a király ezt mondta a babilóniai bölcseknek: „Aki elolvassa ezt az írást és megfejti értelmét, annak bíborpalástot[b] és aranyláncot adományozok, és rangja szerint birodalmam harmadik vezetője lesz.”
8 El is jött a király összes bölcse, de sem elolvasni, sem megfejteni nem tudták a falon lévő írást. 9 Emiatt a király még inkább megrémült, elsápadt, és főemberei is tanácstalanok voltak.
10 Akkor az anyakirálynő, a király anyja jött be a terembe, ahol az ünnepséget tartották, mivel meghallotta, hogy a király és tanácsosai miről beszélnek. Ezt mondta: „Király, örökké élj! Ne rémülj meg, és ne sápadj el! 11 Van valaki a birodalmadban, akiben a szent istenek szelleme lakik. Atyád[c] uralkodása idején már megmutatkozott, hogy olyan bölcsesség, értelem és világosság van benne, mint az istenekben. Nebukadneccar király — aki előtted ült ezen a trónon — ezt a férfit nevezte ki a varázslók, jövendőmondók és asztrológusok vezetőjévé.12 Dániel — így hívták ezt a férfit, de a király elnevezte Baltazárnak — rendkívüli képességekkel rendelkezett: nemcsak értelmes és művelt volt, hanem meg tudta fejteni a titkokat és az álmok értelmét, és válaszolni tudott a legnehezebb kérdésekre is. Hívasd hát elő Dánielt, és ő biztosan meg tudja mondani, mit jelent ez az írás a falon.”
13 Ezután Dánielt a királyhoz vezették, aki így szólt hozzá: „Szóval, te vagy Dániel, a júdai foglyok közül, akit még az egyik királyi elődöm hozatott ide Júdából! 14 Azt hallottam felőled, hogy az istenek szelleme, rendkívüli világosság, értelem és bölcsesség lakik benned.15 Előhívattam a bölcseket és asztrológusokat, hogy olvassák el ezt az írást, és fejtsék meg az értelmét, de képtelenek voltak rá. 16 Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod fejteni a titkokat, és válaszolni tudsz a nehéz kérdésekre. Most azért, ha elolvasod ezt az írást, és megmagyarázod, hogy mit jelent, akkor bíborpalástot és aranyláncot kapsz tőlem ajándékba, és te leszel rangban a harmadik a birodalmamban.”
17 Dániel ekkor a király előtt így válaszolt: „Bélsaccar király, köszönöm, de nem fogadom el ajándékaidat, és arra a tisztségre is válassz valaki mást! Az írást azonban elolvasom, és megmondom, mit jelent.
18 Király, a Felséges Isten királyságra emelte elődödet, Nebukadneccart, és dicsőséget, nagyságot és méltóságot adott neki. 19 Mivel rendkívüli nagyságot és hatalmat kapott, tisztelték és félték Nebukadneccart az összes népek, nemzetek és nyelvek. Olyan nagy hatalma volt, hogy akit akart, megöletett, vagy megkegyelmezett neki, akit akart, tisztségre emelt, vagy elvette tőle a tisztségét.
20 De amikor büszke és keményszívű lett, és gőgösen viselkedett, elvették tőle a királyi hatalmat, és minden dicsőségétől megfosztották.21 Száműzték az emberek közül, és szíve elváltozott: olyan lett, mint az állatoké. A vadszamarak életmódja szerint élt: füvet legelt, mint az ökör, és testét az ég harmata öntözte. Ez addig tartott, amíg megtanulta, és elismerte, hogy a Felséges Isten uralkodik minden emberi birodalom fölött, és annak adja az uralmat, akinek akarja.
22 Te pedig, Bélsaccar király, aki Nebukadneccar trónján ülsz[d], bár mindezt jól tudtad, mégsem viselkedtél tisztelettudóan a Felséges Istennel szemben! 23 Ellenkezőleg, a Menny Ura fölé emelted magad, mivel az ő Templomának a kelyheit hozattad elő, és te magad is, meg a főembereid, feleségeid és ágyasaid is azokból ittátok a bort! Dicsérted a bálványisteneket, akiknek szobrait aranyból, ezüstből, bronzból, vasból, fából és kőből készítik. Őket dicsérted, akik nem látnak, nem hallanak, és semmit sem értenek. A Felséges Istent pedig, akitől az életed és a sorsod függ, nem tisztelted.
24 Ezért küldte Isten ezt a kezet, hogy írja fel a falra e szavakat:
25 mené, mené, tekél, úparszin.
26 Ennek jelentése pedig a következő:
Mené[e] — Isten megszámolta uralkodásod napjait, és véget vetett uralmadnak,
27 Tekél[f] — Isten mérlegre tett téged, és hiányosnak talált,
28 Perész[g] — Isten elvette tőled királyságodat, és felosztotta a médek és perzsák között.”
29 Akkor Bélsaccar parancsára Dánielre bíborpalástot adtak, nyakába aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik uralkodó a birodalomban.
30 Még azon az éjszakán megölték Bélsaccart, a káldeusok királyát,31 országát pedig a méd Dárius foglalta el, aki ekkor hatvankét éves volt.
Több ima is megfogalmazódott bennem a történet kapcsán:

 • Szeretnék olyan bölcs, bátor és szerény lenni, mint Dániel!
 • Isten óvjon a felfuvalkodottságtól!
 • ééééés máris elindított még egy gondolatsort:
  Előre reménykedni Krisztusban......

2017. november 5., vasárnap

Ő fél a haláltól...

 Rátaláltam egy über-cuki youtouberre és annyira megfogott...
Igen, ő Attis a Tanulom Magam csatornáról.
Nézem, nézem és annyira megfog az őszintesége, a mélysége, a tudása. Lenyűgöző fiatalember.
Az egyik videójának a címe: Félek a haláltól. És Te?
Azt mondja nem hisz Istenben, pedig szeretne, hogy ne kelljen félnie.
Nekem speciel a gazdag ifjút juttatta eszembe. Azt, aki odament Jézushoz és Ő kedvesnek találta, de volt egy hiányossága.
Annyi, de annyi érvet tudnék felhozni neki, de mindhiába. Valószínűleg mindet hallotta.
Egy régebbi

Apa, Te tudod

Van egy pár dolog, amiről sürgősen beszélnem kell Apával.
Apa az én Mennyei Apukám - valaki Atyának hívja, van, aki Örökkévalónak. Sok neve van. Írtam már róla...

 • Apa, Te is tudod, hogy milyen nehéz ez nekem. Van az a valaki, akire neheztelek és sokkal intenzívebben kéne keresnem a megbocsátás útját, de annyira nehezemre esik, mert legszívesebben az egész problémakört kiradíroznám az agyamból, dehát nem lehet.
 • A másik a meló. Pontosan tudod mit gondolok erről és most be is kéne számolnom az egész cucccról Neked és kérnem kéne, de folyton elszorul a szívem tőle. Mi legyen? Mi csudától lett ez ilyen nehéz?
 • Azon már túl vagyok, mint az idősebb fiú amelyik a tékozló bátyja. Azért, mert én tudom, hogy bármit kérhetek. Te vagy az apukám, a legjobbat adod, mégis nehéz ez...
 • Bezzeg régen, még Ádámék előtt. Csak úgy mentetek az erdőben és mindenről tudtatok beszélni.
Míg ezeket végiggondoltam, már peregnek is a könnyeim és az egyetlen dolog, ami ilyenkor jön:
Imádkozom nyelveken.
Dicsőség Neked!
Most tartok ott, mint Ezékiás annak idején, mikor megkapta a levelet. AZT a levelet. Készülök a templomba, hogy kiterítsem előtte. Egyszerre vagyok naggyon-naggyon dühös és kb. ugyanannyira szomorú.
És akkor végül a régi történet:

Ezékiás átvette a követektől az asszír király levelét, és elolvasta. Majd fogta a levelet, és fölment az Örökkévaló Templomába. Ott, az Örökkévaló jelenlétében kiterítette a papírtekercset, és így könyörgött hozzá: „Ó, Örökkévaló, Izráel Istene, aki a kerubok fölött ülsz királyi trónodon! Te vagy az Isten, nincs más rajtad kívül! Egyedül te vagy a föld összes királyságainak Istene! Te vagy az, aki teremtetted az eget és a földet! Kérlek Örökkévaló, hallgass meg engem! Figyelj rám, és lásd meg ezt a levelet! Kérlek, figyelmesen vizsgáld meg Szanhérib üzenetét, amellyel az Élő Istent gyalázta!
Mert igaz, Örökkévaló, hogy Asszíria királyai elpusztították az összes nemzetet és országaikat, azok isteneit pedig elégették. De azok az úgynevezett istenek csak emberi kéz kőből és fából készült alkotásai voltak — ezért lehetett elpusztítani őket. Valójában egyikük sem volt Isten! Ezért hát, Örökkévaló Isten, szabadíts ki bennünket az asszír király kezéből, hadd tudják meg a föld összes királyságai, hogy te vagy az Örökkévaló, és nincs rajtad kívül más Isten!”
A történet itt olvasható el teljesen. 

2017. november 2., csütörtök

Újabb Név

...persze lehet, hogy csak nekem új, az újszülöttnek.
Megismerni Istenünket és az Ő beszédét a Bibliát nem egyszerű. Újabb és újabb oldaláról mutatkozik be, és én ezért is annyira szeretem...! Izgalmas feladat.
Akkora ez a könyv, sok-sok fejezettel, mégis, előfordul, hogy valamiképpen 2X is ugyanoda lyukadok ki. Na ekkor meg szoktam lepődni.
Ilyen volt most is, - egyik nap a 2Mózes 34, 14, a suliban, másnap pedig a 16. vers ugyanabban a fejezetben, akkor Molok sátrának a hordozásán keresztül jutottam ide.
Akkor nincs más hátra, mint előre, kicsit itt kutatok, meglátjuk mi lesz belőle.2017. november 1., szerda

Erre következtettem:

Felirat hozzáadása
Honnan is jutottam erre?
Jézus názáreti zsinagógai felolvasásáról.

„Az Örökkévaló Szelleme van rajtam,
mivel felkent engem,
hogy örömhírt mondjak a szegényeknek,
elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megnyílását, 
hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat, és hirdessem az Örökkévaló kegyelmének idejét.”
Luk 4, 18-19

Ha belegondolunk, ki akar nyomorult, vak, beteg, szegény, megsebzett lenni?
Én akarok!

Háborgatóink

Római levél 8,13
Jézus mondja, hogy imádkozzunk a háborgatóinkért. A háborgatók, akik kik is? Ja, már emlékszem.

 • Azok, akiktől a hideg ráz. 
 • Akikkel nem akarok találkozni, 
 • akikért nem akarok imádkozni, 
 • akiket nem akarok megáldani ...alaptermészetem szerint.
Nem így Jézus.
Rákerestem a magyar szóra a Károli fordítású Bibliában, ezeket dobta ki:
Máté 5:11  Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
Máté 5:44  Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
Lukács 6:28  Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.
Görögben: ἐπηρεάζω  (epéreadzó) - fenyeget; árt; sérteget, gyaláz, rágalmaz
Vagy a Máté 5, 11-ben: διώκω  (diókó) 1) üldöz, zaklat, követ; 2) megfigyel, leír, beépül; 3) bíróság előtt vádol...
...Még egy bónusz, de ez az Ószövetségi. (Azért jó kis ígéret...Nnna, de hallgass óember!)
Ézsaiás 41:12  Keresed őket és meg nem találod a veled versengőket; megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. 
.


2017. október 26., csütörtök

Veszteglés

 Az esti imák sokszor elmaradnak, inkább reggel tudok Istennel időt tölteni. A napok annyira teli vannak élményekkel, fáradsággal, időnként mély fájdalmakkal, kuszasággal, vagy éppen örömökkel, megoldandó feladványokkal, hogy egyszerűen kidőlök.
Így volt ez tegnap is, de mikor eljön az ideje, összegeznem kell és én - látva azt a sok kínt, amiben barátaim, rokonaim, ismerőseim ,,vesztegelnek", néha megtorpanok, megijedek.
 • Tegnap este átfutott egy barátnőm és kétségbe volt esve. Most járja a poklok-poklát és túl rég tart már a dolog ahhoz, hogy szinte alig merjek valamit mondani Isten jóságáról. Imádkozzak érte, mondja. De hogyan? Kérdem én. Szinte szégyellem kimondani, hogy Isten képes megjavítani a széttörött dolgokat, mert azt válaszolja, hogy akkor neki miért nem...?
 • A gyerekem sírva jön, hogy egyik tanára nagyon beteg...
 • Egy barátomnál újra találtak rákos sejteket,
 • Látom a férjem szótlan gondterheltségét.
 • Néha csak banális dolgok, hogy hogyan fog kijönni az új kutyusunk a cicával...
 • Hogy ugrok meg ismét néhány lécet ezzel a tudással, ami nekem van?
 • Hogy fizetem ki a kifizetnivalókat...
 • Szóval csüggedés, betegség, gyász mindenütt, nem is szeretek belegondolni.
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel...
...írja János apostol az 1 Ján 5,19-ben.
A veszteglés görögben: κει̑μαι  (keimai)
1) fekszik, nyugszik
2) van / található vhol, el van helyezve
3) fekszik, elterül (földrajzi hely)
4) van, érvényes, szól vkinek, vonatkozik vmire

Így folytatja János:
Azt is tudjuk, hogy Isten Fia eljött a Földre, és ő tett bennünket képessé arra, hogy az igaz Istent megismerjük. Most pedig az igaz Istenben élünk, fia, Jézus Krisztus által. Igen, ő az igaz Isten és az örök élet.
Károli így írja:
De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
Tehát képesek vagyunk rá, Benne élünk. Úgyhogy fel a fejjel! És én továbbra is, AKKOR IS ünnepellek Jézus!
ÁmenMegtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...