Keresés ebben a blogban

2019. szeptember 29., vasárnap

Te csak az Istennek országát keresd...!

Te csak az Istennek országát keresd...!

Így kezdődik ez a régi ének.
Egyik kedvenc igerészemet idézi.
Tegnap, mikor átvehettem végre a diplomámat nagyon örültem. Az elmúlt 4 év nem mindig volt könnyű, gyakran csak a saját alkalmatlanságomra tudtam gondolni. Most, midőn egy jeles diplomát tarthatok a kezemben meg vagyok hatva, hiszen Isten segítségével túl vagyok a vizsgákon, nonstop megmérettetésen.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol azokat moly és rozsda eszi meg, hol tolvajok átássák a falat, és azokat ellopják, hanem a mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, hol sem moly, sem rozsda azokat el nem emészti, hol tolvajok falat nem ásnak át, és azokat el nem lopják! Mert ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is. A test mécsese a szem. Ha tehát szemed egyszerű, az egész tested világos lesz, de ha rossz a szemed, az egész tested sötét lesz. Ha aztán a benned levő világosság sötétség, mekkora lesz a sötétség! Senki sem lehet két úr rabszolgája, mert vagy gyűlölni fogja az egyiket és szeretni a másikat, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti majd. Nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak! Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok lelketekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözzetek! Nem több-e a lélek, mint az eledel s a test, mint az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, mennyei Atyátok mégis táplálja őket! Nem vagytok-e különbek azoknál? Ki az közületek, aki– azzal, hogy gondot hordoz, egy arasszal meg tudja nyújtani életét? Az öltözet felől is miért viseltek gondot? Tanuljátok el a mező liliomaitól, hogyan növekednek! Nem fáradnak, nem szőnek, mégis azt mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint közülük egy! Ha pedig Isten így ruházza a mező füvét, mely ma van, holnap a kemencébe vetik, mennyivel inkább titeket, ti kishitűek! Ne vegyetek hát gondot magatokra ilyen beszéddel: Mit együnk? Mit igyunk? Mivel ruházkodjunk? Mert mindezekre a pogányok törekszenek. Hiszen mennyei Atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van. A királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb, és azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek! Ne viseljetek hát gondot a holnapért, a holnapnak ugyanis meg lesz a maga gondja, elég minden napra annyi a bajból, amennyi reá jut.
Máté 6:19‭-‬34 Csia

2019. szeptember 27., péntek

Hallja a Te szolgád???


Egy ideje, midőn hajnalban megébredek, a visszaalvás reményében hallgatok valamit a Youtubeon.
Halkan, fülhallgatón keresztül.
Csak az jutott eszemben, vajon meghallom-e, ha Isten szól?
És a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilván való látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, (szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott), És az Istennek szövétneke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt: Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok! És Élihez szalada, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem; ő pedig felele: Nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elméne azért és lefeküvék. És szólítá az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele: Nem hívtalak fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak ígéje. És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt; ő pedig felkelvén, Élihez ment és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád!
1 Sámuel 3:1‭-‬10

2019. szeptember 20., péntek

Érdekes, legalábbis nekem

Egy prédikációt hallgattam, (Greg Opean, Golota) ami nagyon elgondolkodtatott, mégpedig azon, hogy kell-e a bűnbánat, bűntudat Isten feloldozásához.
Lássuk csak!
Először ott járunk Simon farizeus házában. (Luk 7,36-tól) Klasszikus sztori, bibliaolvasó emberek mind ismerik, egy asszony (prosti) ott sír Jézus lábára, és Simon bármilyen istenfélő életet élt addig, Jézus a nő megnyilvánulását az övé fölé emeli.
Hoz is egy példázatot az adósokról, és ugyebár kijön az egyenlet, hogy akinek többet engedtek el, az jobban szeret.
Itt, ebben a példában ugye meg tudjuk indokolni Jézus felmentését azzal, hogy a nő bánta bűneit.
Ámde Greg hoz egy másik példát, amiben a házasságtörés közben tetten ért asszonyt lökik elé. (János 8) Ekkor szó sem volt önként Jézus elé zarándoklásról. Lebukás volt ez kérem vastagon.
Akkor most felteszem a kérdést ismét:
Kell-e a bűnbánat, bűntudat Isten feloldozásához? Nem tudom a választ, és, ha tudnám se biztos...
...
 • Jézus nem kezeli ezt a nőt úgy, mintha mi sem történt volna. 
 • Nem mondja, hogy jól van, csak így tovább! 
 • Meggátolja a többi ember felette való bíráskodását. 
 • Ír valamit a porba, valaki szt a Jer 17, 13 alapján. 
 • Végül csak annyit mond, hogy menj el, és többet ne vétkezz!
 • És - ez már csak 1 gondolat tőlem, - a nőnek lehetőséget ad arra, hogy szembesüljön a saját szívével, a saját indulataival, és felkínálja a szabadulást ezáltal, hogy kap új esélyt.
Nem mellesleg a saját tapasztalatom az, hogy szívbeli változást csak Isten Lelke adhat. Nem a megszégyenítés, nem a magunkra erőltetés, nem a börtön, nem az a valami, ami ránk van erőltetve. 

2019. szeptember 18., szerda

A birodalom visszavág

... asszociáltam a szóra az alábbi igeversről.
Péld 25:28 [Mint] a megromlott és kerítés nélkül való város, [olyan] a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén!
Kiegészíteném. A nő is....
A birodalom szó héberben:
  ‫מַעְצָר‬ (maʿəcár)
- korlát, visszatartás

Megromlott: ‫פָּרַץ‬ (párac)
- A) Kal
1) leront, lerombol
2) szétszór (ellenséget)
3) szétszóródik, elszéled
4) növekszik (számban)
5) bőségesnek lenni,; árad, túlcsordul
6) kitör, áttör, betör
7) unszol, sürget, kényszerít
B) Nifal
gyakorinak, elterjedtnek lenni; esetleg: áttörik
C) Pual
leromboltatik
D) Hitpaél
elszéled, elszökik

Spoiler...

SZNI tanulmány
Olvasható az alábbi linken...

2019. szeptember 17., kedd

Elidegenedve

"Elidegenedve"
Ez a szó járt a fejemben, és Rákerestem a kedvenc könyvemben, érdekes dolgok jöttek ki.
Jelentése görögben:
ἀπαλλοτριόω (apallotrioó)

1) elidegenít
2) passzív alak: elszakad, elhidegül; távol áll vmitől
Még érdekesebb az, ahol előfordul. 
Nem akarok elidegenedni Istententől! 

2019. szeptember 16., hétfő

Egy refi, egy katkó, meg egy bapti

Egy refi, egy katkó, meg egy bapti. (Magyarul: egy református, egy katolikus, és egy baptista.) Jó kis csapat, nem?
Ezek lennénk mi, két barátnőmmel. Na jó, Szilvi bapti is, nem csak katkó.
És, hogy mi a közös bennünk?
Az, hogy egyformán ragaszkodunk Istenhez. Azért ez leront egy-két falat!
Ja, és

 • rendszeresen hallgatjuk a Szabkeréket, (Ez volt a slusszpoén!) 
 • Van egy közös messenger csoportunk, 
 • Küzdünk a házasságunkért, (biztatjuk egymást, hogy ezt ne a férjünkkel tegyük.) 
 • A hitünkért,
 • Az egészségünkért, 
 • A gyereinkért.
 • Imádkozunk.
Én mondom, jó kis csapat vagyunk. 

2019. szeptember 15., vasárnap

Ijesztő alternatíva

Nem is tudom kit, vagy mit hallgattam, de az biztos, hogy egy Jézus és a farizeusok közötti párbeszédet idézett a János 8-ból, és megdöbbentem. A kiválasztott nép jeles képviselőihez beszélt Jézus.

 • Azt mondja, hogy nem kíváncsiak rá, pedig közel hozta nekik Istent. 
 • Azt mondja, hogy nem kérnek belőle. Hiába keresik az írásokban, nem jönnek rá, pedig az írások róla szólnak.
 • Meg azt is, hogy: A ti atyátok a Gonosz! Ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét: mert hazug, és a hazugságok forrása.

János evangéliuma 8:44 EFO

2019. szeptember 13., péntek

Hmm

Szinte koppannak a szavak Joseph Prince szösszenetében, amit imígyen bemásolok ide az ahitatok.hu oldalról. 
Tegnap ez igencsak elgondolkodtatott. Sőt azon még tovább is mentem gondolatban, hogy azért Mária is bekerült a családfába az engedelmes szolgálóleány mivolta miatt.

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Négy asszony kerül említésre Jézus családfájában (ld. Máté 1:1-16). Érdekes módon sem Sárát, sem Leát vagy Ráhelt, és még egyetlen pátriárka feleséget sem találunk ebben a sorban. Hellyettük viszont ott van Támár, Ráháb, Ruth és Betszabé (Úriás felesége). Olyan asszonyok, akiknek az erkölcsi háttere, úgymond, megkérdőjelezhető.

Támár csalással rászedte, majd behálózta apósát, akitől gyermeke született. És mégis az ő vérvonalából, Júda törzséből, származott a Messiás (1 Mózes 38). Ráháb pogány prostituált volt Jerikóból, aki hitre jutott Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében (Józsué 2:1-21). Ő lett Boáz anyja, aki később Ruthot vette feleségül (Ruth 4:13).

Ruth erkölcsileg kifogásolhatatlan volt. Azonban, moábitaként, pogánynak, azaz tisztátalannak tekintették. Mégis ő lett Dávid nagyanyja (Ruth 4:13-17), Dávidé, akit a zsidók a legnagyobb királyuknak tartanak. Betszabé házasságtörést követett el Dáviddal (2 Sámuel 11:4). Később, ő adott életet Salamon királynak (2 Sámuel 12:24), akinek a királyi ágából származott Jézus.

Mit akar ezzel Isten üzenni?

Azt, hogy Ő nagyobb, mint a bűneink – ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem (Róma 5:20). Az ő kegyelme nagyobb, mint a bűneink, így, amikor a világ alkalmatlannak tekint minket, Ő akkor is alkalmassá tud minket tenni, hogy befogadjuk az áldásait. Azt is üzeni, hogy Ő a „sok esély” Istene. Ezeknek az asszonyoknak a történetei azt példázzák, hogy, még ha a saját hibánkból is kerülünk bajba, akkor sem jelenti azt, hogy ezek a hibák végzetesen és visszavonhatatlanul megpecsételik a sorsunkat. Amikor Hozzá fordulunk, akkor Ő megváltoztatja a szituációt, mígnem meglátjuk az Ő dicsőségét, amint megnyugszik rajtunk.

Végül, Isten azt is üzeni, hogy Ő a természetfeletti pozicionálás Istene. Amikor minden földi kapcsolatunk kimerült, ha Hozzá fordulunk, Ő meg fogja találni a módját annak, hogy a rossz helyzetünket áldássá változtassa.

Ne a természetes körülményeidre nézz hát, amik elcsüggesztenek, hanem bízz Abban, Aki megmenti életed a pusztulástól, szerető kedvességgel és kegyelmének, irgalmának gyengédségével koronáz! Bízz Abban, Aki alkalmassá teszi az alkalmatlant!

2019. szeptember 11., szerda

Napok óta...

Aztán meg találtam
ezt a képet... 
Napok óta gondolkodom a Szeretethimnuszról. Hogy is mondja Pál apostol?
1 Kor 13, 4-7 Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart.

Az is igaz, hogy ezen nem gondolkodni kell, hanem megélni. Ami még a slusszpoén, hogy időnként elvárásként támasztjuk ezt másokkal szemben, de mi nehéz szituációkban nem vagyunk képesek rá.
Az is igaz, hogy ez a mérce, az etalon, a minta.
És az is igaz, hogy Istentől jön, sőt még meg is tudja adni.
Kérni kell, tudod ez a szabály..., ahogy Pintér Béla énekelte.
Tudom! Kérem!
Az én dolgom, az én dolgom... - Hogy egy klasszikust idézzek. (Thank You Zsozsó!)
Fordítsuk le nekem magyarról magyarra:
Nem haragszom meg, ha... Vagy, lehet, hogy megharagszom, de nem vétkezek. Este odaadom az egész szarságot Istennek.
Megbocsátom az ellenem elkövetett dolgokat. A vélt és a valós sérelmeket.
Oksa, mindjárt! Elméletből ötös, leülhetsz!

2019. szeptember 8., vasárnap

Elesés

Mit össze kerestem ezt a szót, naná, hogy Csia bácsi használta.
És a Miatyánkban van.
Durva, amit mond.
Engedd el tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak! Ne vígy bennünket kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból!
Ha ugyanis elengeditek az embereknek eleséseiket, nektek is elengedi mennyei Atyátok azokat. De ha ti nem engeditek el az embereknek, nektek sem fogja elengedni Atyátok a ti eleséseiteket.
Máté 6:12-‬15

Emlékszem egy esetre, mikor már hetek óta kínlódtam valamivel. Tk kimondom: a gyermekemmel kapcsolatban.
Egyszerűen nem értettem, hogy tehet valamit, ami az én értékrendemmel ütközött. Mer' bizonyára én vagyok az etalon, mi?
Emlékszem épp Lakatos Vera prédikációját hallgattam mosogatás közben, és azt mondta a kegyelemről, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok tovább!
Annyira eltalált, hogy a szívem mélyéből elkezdtem sírni. Ilyen, mikor Isten szíventalál.
Már tudtam hogyan tovább.
Továbbadtam a kegyelmet, amit én kaptam Krisztus miatt. Azért, mert szeretett, és az én bűneimet magára vette. Anélkül, hogy kiérdemeltem volna. Ennyi egy kapcsolat rendeződése.
Itt egy hasonló.

Ez pedig 1 másik, igen régi szerzemény. 

2019. szeptember 7., szombat

Ekkora mekkora

A Józsué Könyve tanulmányozása kapcsán újra feljött bennem ez a kérdés: Mekkora helyet birtoklunk szellemileg, és mekkorát lehetne?
Józsuénak ez mondta Isten:
Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek.  A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa.
Józsué 1:3‭-‬4
Akkor tehát mit ígért Mózesnek?
Tietek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek. A pusztától a Libánonig, és a folyamtól, az Eufrátesz folyamtól a nyugati tengerig terjed határotok.  Senki sem állhat meg veletek szemben. Rettegést és félelmet kelt Istenetek, az Úr, az egész országban, ahova csak léptek, ahogyan megígérte nektek. Nézd, én ma áldást és átkot adok éltek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek.
5Mózes 11:24‭-‬27
Akárhogy nézem, ez hatalmas terület. Ezzel szemben a mai Izrael területe nagyon kicsi.
Valami hasonlóra asszociáltam John Eldredge szösszenetet kapcsán. 
Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem előtt kell tartanunk, hogy bármilyen károsodás érte a belső lényünket, a gyógyító ima lényege mindig az, hogy Jézus jelenlétét bevigyük a sérült helyekre:
„Jézus, kérlek, gyere be a fájdalmam, veszteségem, sérülésem helyére és gyógyíts.”
Oswald Chambers, aki oly mélyen és elegánsan írt az imáról, radikális kijelentést tett: „Az ima elsődleges célja nem az, hogy válaszokat nyerjünk Istentől.” Most mondhatnánk: „te jó ég, ha nem ez, akkor micsoda?” Akkor mi a célja? „Az ima tökéletes és teljes egység Istennel.” Hatalmas igazság rejlik ebben.
Az Istennel való egység a létezésünk célja. Nem csak arról van szó, hogy hiszünk Istenben, bár hinni Benne még mindig jobb, mint nem hinni. Nem is csak arról van szó, hogy bízunk Istenben, bár ez sokkal jobb, mint ha csak hiszünk Benne. Sőt még nem is csak arról van szó, hogy dicsőítjük Istent, bár ez már egy még magasabb szint.
Az emberi lélek az Istennel való egységre lett teremtve. Jézus azt tanította, hogy ugyanarra az egységre lettünk teremtve, ami közte és az Atya közt volt. Erre lettünk alkotva. Az ima elsődleges célja, hogy ebbe vigyen bele minket, hogy az Atya közelebb vonjon minket Magához, hogy kiöntsük a lelkünket Neki, azért hogy képesek legyünk elfogadni szívét felénk.
Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben…” (János 17:21, EF)

2019. szeptember 4., szerda

Khairó

Az egyik kedvenc szavam, és érzésem az öröm.
Több helyről jöhet, az igazi, a hamisítatlan Istentől jön. Még pontosabban a Szentlélektől.
"Róm 14:17 Mert az Isten országa (...) igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm."
Görögben: χαίρω (khairó)
1) örül, örvendezik, vidám, jókedvű
2) örömét leli, kedve telik vmiben
3) felszólító módú alakja üdvözlésként (találkozáskor, búcsúzáskor; levélben): Üdvözletem! Üdvözöllek! Szervusz! Jó egészséget!

Azon töprengtem, hogy vajon maradandó békesség és öröm származhat e "testtől, földtől, vagy Ördögtől?"
Jakab mondja a levelében hogy vannak bölcsességek innen is, onnan is, de melyiknek mi a gyümölcse?

Ki a bölcs és tapasztalt férfi köztetek? Nemes magaviseletéből mutassa meg szelíd bölcsességgel a tetteit. De ha keserű irigység tölt meg, és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Nem felülről száll alá az ilyen bölcsesség, hanem földi, lelki, ördögi az.
Jak 3, 13-15. Csia

2019. szeptember 3., kedd

Upsz

Naná, hogy Szabker Debrecent hallgattam!
Naná, hogy jó volt.
Két magyarázatot hallottam mostanában erre az igére:
Máté 17:15-21 És mondván: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved; mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! vajon meddig leszek veletek? vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nekem. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának neki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig monda nekik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen nektek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által.
Nos az első - (nem Zsozsóé) bármennyire is tetszett először, - nem állta ki a próbát. Azt magyarázta ugyanis, hogy a hitetlenség távozik el könyörgéstől és böjtöléstől. Én úgy véleem, hogy ez a kijelentés a gonosz szellemről szólt.
A másik, Zsozsótól (thank you) sokkal jobban tetszett. Szeretlek benneteket!  A link alatt meg tudjátok hallgatni / nézni.
Én is újra meg fogom hallgatni, hogy jól értettem-e.
Nekem most azt jelentette, hogy a tanítványok elbízták magukat, és elfelejtkeztek arról, hogy Jézusra mindig szükség van.

2019. szeptember 1., vasárnap

Messiás

Akit még sokan várnak.
Igazából maga a szó azt jelenti felkent. Mármint olajjal. Az egész Ószövetségben rengetegszer használják ezt a kifejezést királyokra, papokra, prófétákra. Emlékezzetek pl Dávidra.
Az Újszövetségben Jézus a Felkent, Csia bácsi következetesen így is fordítja.
Jézus neve héberül Józsué. יְהוֹשֻׁעַ‬ (jəhôšuʿa)

Jehósua, Jósua (Józsua, Józsué) = „az Úr a szabadulás”
יְהוֹשֻׁעַ‬ (jəhôšuʿa)
Jehósua, Jósua (Józsua, 
Józsué) = „az Úr a szabadulás”

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...