Keresés ebben a blogban

2020. július 4., szombat

Ez nem logikus

S mert, mivel a Facebook pörgetése nem hoz megkönnyebbülést, az Úrhoz fordulok.
 • Leteszem a terheim, hidd el több kettőnél!
 • Bűnt vallok... Ez is több. 
 • Kérek áldást magamnak és azoknak, akik szintén ,,zenészek", és eszembe jutottak.
 • Olvasok egy kicsit "a könyvből". Igen, a Bibliából.
Mai meglepetés:
Ábrám - bár Isten megáldotta, mégis Kánaánból Egyiptomba kényszerült menni Szárajval, a feleségével. Ez nem logikus.
Ahogy az sem, hogy azt gondolta hazudnia kell felesége személyét illetően a fáraónak...
Hiszen Isten előre megigérte, hogy megáldja. Előre megmondta, hogy aki keresztbetesz neki, az rosszul jár. 

2020. június 25., csütörtök

Mert...

A Miatyánk ima mindig is alap. Volt, van és lesz. Jézus tanította.
Viszont 2 dologra most figyeltem fel benne, mégpedig:

 1. "mert".... Luk 11:4 És bocsásd meg nekünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nekünk adósok. És ne vigyél minket kísértésbe; de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert görögben γάρ (gar) mert, mivel, ugyanis, hiszen

 2. Máté 6:13 És ne vigyél minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen! Máté 6:14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei Atyátok.Máté 6:15 Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

Arra akartam utalni az utóbbiban, amit rögtön az ámen után mond Jézus. (Luk 11:4: ? Scofield jegyzet)

Luk 11:2 

(11,2) Ez az annyira kedvelt imádság, melyre Urunk tanította a tanítványait, mint az Úr imádsága ismert, és nyilvánvalóan két különböző alkalommal, különböző körülmények között és néhány eltéréssel hangzott el: Először a hegyi beszédben, amikor Krisztus az imádkozás kérkedő formalizmusától óvta a tanítványokat (vö. Mt 5,1-t a Mt 6,5-13-mal, ahol lásd a jegyzeteket); másodszor meg nem nevezett „egy helyen”, válaszul az egyik tanítvány kérésére: „Uram, taníts minket imádkozni” (Lk 11,1-4). Bár az Úr imádságát nyilvánvalóan nem azért adta, hogy csak egy általános formaként szolgáljon, a két elbeszélés mégis sok drága leckére tanít meg minket az imádkozás lényegéről.(1) Az ilyen imádság Istennek mint Atyának mindazokkal való kapcsolatán alapul, akik valóban hisznek az Ő Fiában (Jn 1,13), mert csak ezek mondhatják igazán: „Mi Atyánk”. (2) Az imádat magatartásával kell kezdődnie: „Szenteltessék meg a Te neved” – ez elismerése mindannak a tökéletes szentségnek, ami Isten, és amit Ő tett. (3) A kérések közül az imádságnak elsőként az országért (a királyságért), és annak a mennyből való eljöveteléért kell szólnia. (4) Az igazi imádság előre elfogadja Isten akaratát, akár ismert, akár nem, akár meghallgattatik, akár nem. (5) Az imádságnak az isteni akaratot és az országot mindig olyan tényekként kell szem előtt tartania, melyek biztosan meg fognak valósulni a földön. (6) A közbenső időben pedig Isten gyermekei imádságban gondolhatnak fizikai szükségleteikre. (7) Az imádság akadályba ütközhet, ha a gyermekek kapcsolata az Atyával a bűn miatt megszakad (Mt 6,12.15). És (8) Isten gyermekeit Istennek kell megtanítania „imádkozni”, nem csupán azt, hogy miként imádkozzanak (Lk 11,1). 

Ez az imádság az eredeti megfogalmazásban nem adja meg részletesen a Gyülekezet számára az imádságról szóló teljes tanítást, bár magában tartalmazza azt. A hálaadás elemét nem említi meg külön (vö. Filippi 4,6-7), de bizonyára van hálaadás abban a kérésben: „Szenteltessék meg a Te neved”, mert ki tudja megszentelni Istent, azaz szentnek tartani és Őt imádni, hálaadás nélkül? Később, az isteni kijelentés előrehaladtával Urunk kifejezetten megparancsolja a hívőknek, hogy imádkozzanak az Ő nevében (Jn 16,23-24).
(Scofield jegyzet)


------------------------------

'Luk 11:4' - Bibliai szövegek összehasonlítása

'Luk 11:4' - Fellapozás mindegyik szótárban
'Luk 11:4' - Keresés mindegyik szótárban
2020. június 24., szerda

A világ legkövérebb embere

A testünk néha olyan dolgokat követel, ami nem válik a javára. 
Nemrég elgondolkodtatott a kérdés, hogy miért nem kapunk Istentől pozitív megerősítést bizonyos dolgokban?
Úgy értem teljesen egyértelmű, hogy melyik a jó út, de más vonz, más édesget...
Minap az jutott eszembe, hogy az ételek megítélésével kapcsolatban ugyan sokminden változik, de nagyjából tudjuk, hogy mi a hasznos, mi a junk-food, alias szemét-kaja. Mi a mérték.
Ezekben többé-kevésbé biztosak is vagyunk. Ha fogyózom tudom, hogy mit ildomos megennem, és mit nem annyira. Gyermekként kiszaladtam a kertbe, legeltem egy kis sóskát, uborkát, paradicsomot, fára másztam, ott csücsültem, olvastam, nem nagyon volt időm hülyeségekkel tölteni az időmet, pl, mint bemenni és enni. Ma valahogy másképp van ez...
A kép forrása egyébként az erdekesvilag.hu
No, és, hogy kicsit teologizéljek:
Felkaptam a fejem erre az igére, és volt itt pár szó, amit megosztanék.
Jak 1:13-15 Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
Szóval:

 • von, 
 • édesget, 
 • kívánság.

Mind megérne egy misét. Nézzük a szótárat!
Von: ἐξέλκω (exelkó)
- húz, von, maga után von
Édesget: δελεάζω (deleadzó) 
- csábít, csalogat, csapdába csal
Etimológia: a csalétekből 
Kívánság : ἡ ἐπιθυμία, -ας (hé epithümia, -asz) - vágy, kívánság, szenvedély
Ez utóbbi néhány előfordulása: Gal 5:16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
Gal 5:24 Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

2020. június 22., hétfő

Az ember gonosz

A kép forrása... 
Elhatároztam, hogy elolvasom a Bibliát előről. Nem kellett sokáig olvasnom, mire elérkeztem ehhez a részhez.:
1 Mózes 6, 5 Az Örökkévaló látta, hogy az ember gonoszsága az egész földön elhatalmasodott. Megvizsgálta és úgy találta, hogy az emberek szívében minden gondolat, szándék és terv mindig csak rosszra irányul. Emiatt az Örökkévaló megbánta, hogy embert teremtett a földre, és bánkódott.
Bevallom én is elszomorodtam, mikor mostanában beszélgetve anyukámmal és a lányommal láttam azt, hogy mindketten szenvednek attól, amit maguk körül látnak. Igazságérzetük nem tűrheti az emberi gonoszságot.
Megértem őket! Én már nem nézek híradót, egyre kevesebbet akarok látni az emberi gonoszságokból, pénz-, és hataloméhségből, törtetésből...
Talán a következő pár tény megnyugvást ad:

 • Isten bíráskodik. 
 • Mindenkinek el kell számolni azzal, amit ebben a testben művelt, jót, avagy gonoszt.
 • Nem lesz özönvíz többet.
Mindezeket minden bosszúvágy nélkül mondtam, inkább szomorúan, és reménykedve, talán lesz megtérésük! 
Talán elfogadják, hogy Krisztus a helyükre álljon, mikor az elszámolás következik! 
Talán beengedik Jézust előbb, és együtt vacsoráznak Vele! 

2020. június 20., szombat

Barátság


Isten szereti az embert felrázni és újjá formálni. Pont a YouVersionban ma reggel az volt az egyik kérdés, hogy mi változott rajtam, bennem az elmúlt években?

 • Lett egy új barátnőm. Isten egymás mellé tett bennünket pár éve. Néha nagyon idegesítő, néha eszméletlenül szórakoztató, néha megríkat, néha sajnálom, néha csodálom. Kaptam egy új barátnőt.... Isten, és az Ő érzékenyítő tréningjei! Adott hasonló válságokat, hogy át tudjam érezni, meg tudjam élni az övét, vele tudjak sírni és imádkozni. Így belegondolva nagyon szereti az embert Isten, ha mellé állít valakit a bajban. <3 Egyik kedvenc igeversem a kapcsolatokról a Kolossé 3-ból Csia fordításában: A Felkent békessége legyen a versenybíró a szívetekben! Erre vagytok elhívva egy testben. Háládatosak legyetek! 

...
Vagy valami ilyesmi.

2020. június 17., szerda

Priscilla Shirer, Győztes imák, részlet

Utolsó napjához érkezett a fenti című tanulmány, íme a mai alcím:
Ha az ellenséged lennék, azon munkálkodnék, hogy megosztottságot hozzak létre közted és más keresztyének között, a keresztyének csoportjai között, akikben megvan a lehetőség, hogy ellenem és terveim ellen egyesüljenek. Azt akarnám, hogy magányos harcos legyél, aki nem veszi észre: szüksége van a gyülekezetre, s nem kapcsolódik túl szorosan a küldetéséhez. Egységben az erő, meg közös ügy... ezeket a dolgokat sosem hagynám figyelmen kívül.

2020. június 16., kedd

Ima

Talán fura ez így, de valahogy ez jutott eszembe tegnap, és felírtam ezeket a szavakat:
 1. Letenni, odaadni a fájdalmat, bűnt (bocsásd meg a mi bűneinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenségeinknek!) Nem szabad elsiklani efelett. 
 2. Szólni a hegyhez,
 3. Újraprogramozást kérni
+ma még ez az ige:
Fogadjátok azért a szívetekbe és lelketekbe ezeket az igéket, kössétek azokat jelként a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is: ezekről beszélj, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra, hogy hosszú ideig élhessetek ti és a ti fiaitok azon a földön, amelyről megesküdött atyáitoknak az Úr , hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld felett.  Ha hűségesen megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, és teljesítitek azokat; ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Ur at, mindenben az ő útjain jártok, és hozzá ragaszkodtok, akkor kiűzi előletek az Úr mindezeket a népeket, és nálatok nagyobb és erősebb népek birtokát foglalhatjátok el. Tietek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek. A pusztától a Libánonig, és a folyamtól, az Eufrátesz folyamtól a nyugati tengerig terjed határotok. Senki sem állhat meg veletek szemben. Rettegést és félelmet kelt előttetek Istenetek, az Úr az egész országban, ahova csak léptek, ahogyan megígérte nektek. 5Mózes 11:18‭-‬25

... Ha valami fejdíszként van a homlokomon, azt elsősorban nem én látom, hanem mások. Ha tükörbe nézek, akkor látom. Viszont nem tehetem meg, hogy ne úgy éljek, mert az egy nyilvánvaló hazugság. Meghasonlás. Ha nem írom ki a homlokomra, akkor is meghasonlás, hiszen kettősség van bennem. 

2020. június 13., szombat

Aspektus


 Jelentése: nézőpont, tekintet, szemlélet | látvány, kilátás, arculat, jelleg, külső | a bolygók állása
Forrás: hu.wiktionary.org
Eredete [aspektus < latin: aspectus (ránézés) < aspicio, adspecio (ránéz) < ad- (rá) + specio (lát, néz) < szanszkrit: spasati (lát)] (forrás :
wikiszótár.hu)
... 
Meglepett, hogy igemagyarázati / teológiai kérdésekben milyen parázs vita tud keletkezni 3 és fél másodperc alatt. 
Döbbenet. 
Legutóbbi összejövetelünkön 2 ilyen kérdés volt, az egyik a 

 • Róm 12:20 Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
Csak a érdekesség kedvéért, itt is meg van írva:
Péld 25:21-22 Ha éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni neki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj neki inni vizet; Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti neked.
A következő magyarázatokat az igemorzsa.hu oldalon találtam, ebben pontosan látszik, hogy ennek az igerésznek hány aspektusa is van:
A Példabeszédek könyvében adott isteni eligazítás mindenekelőtt a bosszút tiltja, arra tanít, hogy az igazságtételt bízzuk az Úrra. “Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!” (Péld. 20,22.). Ugyanakkor azt is tanácsolja, hogy még az ellenségünkkel is jót kell tenni: “Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megbotlik: ne újjongjon a te szíved. Hátha meglát az Úr, és elítél érte, tőle meg elfordítja a haragját” (24:17–18). Nem mondhatjuk azt: „Utolérte az Isten büntetése, úgy kell neki!” – ehelyett inkább segítenünk kell rajta.

Ezeknek hátterén Salamonnak ezt a kijelentését, - miszerint „eleven szenet gyűjtesz az ő fejére” -, többféleképpen magyarázzák.

Egyik szerint a régi Izraelben, amikor a tűzgyújtás még komoly gond volt, a szegény emberek egymáshoz mentek parazsat kérni. Amikor kaptak, akkor valamilyen speciális edényben a fejükön vitték haza. Az adományozó ezzel a jótettével valójában ahhoz teremtett precedenst, hogy a tüzet kérő ember a fején vihesse haza a tűzgyújtáshoz szükséges parazsat. Ezzel a jótéteménnyel a barátságáról biztosította az illetőt, amivel még az ellenséges kapcsolatokat is barátivá változtathatta.

Az egyiptomi hagyomány szerint viszont a vétkező embernek kellett kifejeznie a megtérését és a bűnbánatát azzal, hogy vezeklésképpen egy parázzsal töltött edényt tett fel a fejére. - Ennek tanulságaként, ha valaki jót tesz az ellenségével, akkor ezzel a tettével esetleg bűnbánatra képes indítani őt, aminek következtében a bűnbánata jeleként eleven szénnel töltött edényt kell a fejére tennie. Ezért, ha az ellenségünket, ahelyett, hogy megátkoznánk, inkább megáldjuk, mint ahogyan azt Jézus tanácsolja (Mt. 5,44.), akkor lehet, hogy ettől magába szállva, megbánja azt, amit tett. „Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.” (Róm. 12,20.).

Asszíriában pedig büntetésképpen gyakorolták azt, hogy forró aszfaltot csurgattak a vétkező ember fejére, ami rendkívüli fájdalmat okozott. - Salamonnak az a kijelentése, miszerint „eleven szenet gyűjtesz az ő fejére”, az asszíriai gyakorlatra való jelképes utalás is lehet. Az ellenségnek ugyanis megszégyenülést és lelki kínt okoz, amikor rossz helyett jóval fizetnek neki. Remélhetőleg azzal az eredménnyel jár majd, hogy ez a körülmény megváltoztatja a gondolkodását és viselkedését. Természetesen itt valóságos jócselekedetre kell gondolni, ezt ugyanis nem lehet azzal a hátsó szándékkal tenni, hogy ilyen módon majd megszégyenítjük az ellenséget.

Aki így tud jót cselekedni, az Isten jutalmára számíthat. Erről a jutalmazásról Jézus azt mondta: „a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Mt. 6,4; 6.). Vagyis „Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.”, “Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek”, „Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.” (Róm. 12,9; 17; 19.).
 • Másik kérdés volt az, hogy Jézus alapvetően kiért jött el? 
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, és arra, hogy kinek milyen érzelmeket hoz fel ez az egész.
Amúgy pedig azt kérem, hogy mindeközben tartsd magadon a szemed...!

Gal 6,1 (...) De tartsd magadon a szemedet, hogy te ne juss szintén kísértésbe! (by Csia Lajos bácsi)

Ez is érdekelhet:

2020. június 12., péntek

Kígyómarás

Az érckígyó története jutott eszembe az Ószövetségben. Kísértetiesen hasonló a mostani idézőjelben vett kígyómaráshoz. Akkor is és most is egy ellenszer volt rá, felnézni Jézusra, felnézni az érckígyóra.
A bibliai nevek és fogalmak szerint: Érckígyó
Vörösréz-kígyó, melyet Mózes a pusztában készített. Amikor az izráelitákat a mérges kígyók megmarták, ha rátekintettek az érckígyóra, életben maradtak (4Móz 21,4–9). Jelképe a kereszten függő Krisztusnak, Aki megment bennünket a bűn halálos következményétől (Jn 3,14–16).
Ez pedig nekem valódi meglepi volt: Héberben a tüzes kígyó: שָׂרָף‬ (śáráp̄)

1) mérgeskígyó-fajta
2) szeráf, angyali rend tagja Isten közvetlen környezetében, hatszárnyú angyal

2020. június 10., szerda

Priscilla Shirer, Győztes imák (részlet)

Ha az ellenséged lennék, felhasználnék minden lehetőséget arra, hogy
felidézzem a régi sebeket és azokat az embereket, eseményeket és körülményeket, amelyek okozták őket. Meggyőzödnék róla, hogy a szívedet a harag és a keserűség keményíti meg. A meg nem bocsátás bilincseiben...

Ha pedig valaki közületek szomorúságot okozott, az nem engem bántott meg, hanem titeket, mindnyájatokat. Ezt túlzás nélkül mondhatom. Most már inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, nehogy túlságosan bánkódjon, és a nagy szomorúság megártson neki! Kérlek benneteket, most inkább éreztessétek vele, hogy mégis szeretitek! Ezért írok most, hogy lássam, vajon mindenben engedelmeskedtek-e. Igen, feltétlenül szükséges, hogy megbocsássunk egymásnak, különben becsaphat bennünket a Sátán. Hiszen jól ismerjük a szándékait.
2 Kor 2:5‭, ‬7‭-‬9‭, ‬11

Becsap, rászed (mmint Sátán) πλεονεκτέω (pleonekteó)
1) fölénybe kerül, (jogtalan) előnyt élvez
2) kapzsin viselkedik, követelőzik, kihasznál, kifoszt
3) kijátszik, rászed, becsap

2020. június 9., kedd

Titkos bűnök

Csoportos igetamulmányban a titkos bűnökről tanultunk. Nekem ez ugrott be:
Jer 17:9 Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?
Jer 17:10 Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
...
A csalárd szív mit jelenthet?
A szó nem sokat mond, de itt szerepel még az Ószövetségben :
Ézs 40:4 Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává.
Hós 6:8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.

Ezek szerint egyenetlen / rögös és mocskos.

2020. június 3., szerda

Nyomorgatva

Ma reggel ki tudja miért rámszállt egy szomorúság. Illetve talán mégis tudom. Nyomorultul érzem magam egy 6-7 évvel ezelőtti levélváltás miatt.
2013-2014 -ben volt egy csoportunk, és elolvastam az akkori levelezésemet a csoport vezetőjével, és rájöttem, hogy leszögeztünk pár dolgot, de a téma nem ment előre.
Akiről beszéltünk nem fogadta meg a tanácsunkat, és azóta nagyon sok mélységet járt meg.
Szomorú vagyok miatta, szomorú vagyok magam miatt. 
Az jutott eszembe, hogy a zsidók 400 évig voltak fogságban, 400 év csend volt Jézus előtt. 
Mi van, ha hosszú ideig fogságban vagyunk, vagy nélkülözni kell Isten szavát, vagy vezetése nélkül, kijelentése nélkül kell maradnunk?
A nyomorgatás, mint cím pedig erről jutott eszembe:
nyomorúság:  θλι̑ψις  (thlipszisz)
1) nyomás, szorítás
2) szorongattatás, gyötrés, megpróbáltatás, gyötrődés, szorongás

Etimológia:  a  θλίβω  (thlibó)
1) összeszorít, nyom
2) szorongat, gyötör, zaklat
3) passzív participium: szűk, keskeny
És ezekben az igékben van:
Máté 7:14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

Márk 3:9 És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen, a sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt.

2Kor 1:6 De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért [van az], mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért [van az]. És a mi reménységünk erős felőletek.

2Kor 4:8 Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;

2Kor 7:5 Mert mikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek, sőt mindenképpen nyomorogtunk; kívül harc, belől félelem.

1Thess 3:4 Mert mikor közöttetek valánk is, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve; amint meg is történt, és tudjátok.

2Thess 1:6 Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak.

2Thess 1:7 Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival.

1Tim 5:10 Akinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala.

Zsid 11:37 Megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve,

2020. június 2., kedd

Ha ugyan...

Tulajdonképpen meglepett, hogy a kegyelem mellett egyik leggyakrabban idézett újszövetségi részben a Római levél 8. fejezetében 2X is mondta Pál, hogy ,,ha ugyan".
Ez olyan megkérdőjelező. Ez olyan elbizonytalanító.
Lássuk először Károliban, aztán egyszerű fordításban mindkét verset:
Róm 8:9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
Ti azonban már nem a régi természet irányítása alatt éltek, hanem a Szent Szellem uralma alatt. De csak akkor, ha valóban bennetek él Isten Szelleme, mert ha nem, akkor nem is tartoztok Krisztushoz.
Aztán :
Róm 8:17 Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az örökösei is. Igen, Isten örökösei és Krisztusnak örököstársai vagyunk — de csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal. Akkor pedig vele együtt veszünk részt a dicsőségben is.

2020. május 28., csütörtök

Öröm, számadás, závár

Jó kis katyvasz, nem? Mármint a címben lévő szavak.
Ezt a 3 kifejezést gondoltam megnézni ma reggel.
Az ÖRÖM azért kezdett érdekelni, mert szükségem van rá. Mert ott találtam a lélek gyümölcsében a Galata 5, 22-ben. Meg ott van a Róma 14-ben is, mikor azt mondja Pál, hogy Isten országa igazság, békesség és öröm a Szentlélek által.
...
Számadás
Azt mondja a Biblia, hogy egyszer minden hiábavaló beszédért számot kell adni, el kell számolni vele Istennel...
ZÁVÁR
Dávid mondja a 141. Zsoltárban:
Örökkévaló, segíts, hogy ura legyek szavaimnak,
és meg tudjam fékezni nyelvemet!
Károliul:
Zsolt 141:3 Tégy Uram závárt az én számra; őriztessed az én ajkaim nyílását!
Egyenlőre ennyi, a témában érdekelhet még:


2020. május 27., szerda

Elválasztva

Lehet jó és lehet rossz elválasztva lenni, attól függ kitől, vagy mitől vagyunk elválasztva.
Pl, ha Istentől, az nagyon rossz:

Ézs 59:2 Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.
... ám, ha Isten számára vagyunk elválasztva, az jó:
Ez 42:20 Mind a négy szél irányában méré azt. Kőfala vala körös-körül, hosszúsága ötszáz, szélessége is ötszáz sing, hogy elválassza a szentet a köztől.
Héberben   ‫בָּדַל‬ (báḏal)
1) elkülönít, elválaszt, feloszt, kettéoszt
2) megkülönböztet, különbséget tesz
3) elkülönít, kiválaszt
4) kizár, kirekeszt

2020. május 25., hétfő

Engedelmesség

Ez az egyetlen szó mennyi érzelmet hoz fel bennem, pedig milyen egyszerű!
Engedelmeskedni... Maholnap 50 éves gyermek vagyok, mennyei Édesapám nagylánya, talán azt várhatnám, hogy nincs szükség ilyesmire, de nem így van.
Valójában a szívem állapotától nagyon is sok függ, meg attól is, hogy mit gondolok magamról, Istenről, egyebekről. Ezt simán megfigyelhettem minap, mikor valamiről jól tudtam, hogy mi Isten véleménye, éreztem, hogy a szívem mást diktál, de mivel tudtam, hogy mi a helyes, azt tettem. Vonakodva ugyan, mint akinek a fogát húzzák, de megtettem. Nem azért, mert ez a törvény, hanem azért, mert ez a jó. Mikor lányaim kérdezték, hogy anya, te miért csinálod ezt, ezt szeretnéd? Azt válaszoltam, hogy én nem, de Isten igen.
Mikor azt tettem, amit az Örökkévaló helyesnek tart, megtapaszteltam, hogy békességem lett, erőm lett, időm lett, jókedvem lett.
Zsoltárok 19:7–9 
„Az Örökkévaló tanítása tökéletes,
helyreállítja az ember lelkét.
Az Örökkévaló törvénye megbízható,
bölccsé teszi még az egyszerű embert is.
Az Örökkévaló rendelkezései helyesek,
megörvendeztetik szívünket.
Az Örökkévaló parancsai világosak,
megvidámítanak bennünket.
Az istenfélelem tiszta és helyes,
örökké megmarad.
Bizony, az Örökkévaló döntései
mind érvényesek, igazságosak és helyesek!”

2020. május 24., vasárnap

Térj vissza Uram!

Tegnap felkaptam a fejem a 90. Zsoltárban arra a felszólításra, hogy:
Térj vissza Uram! 
Ha csak úgy magában nézem kb 300X szerepel a Bibliában, hogy térj vissza..., de így, hogy Istent szólítja meg, így csak ezt a 3 esetet találtam.
4Móz 10:36 Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izraelnek tízezerszer való ezereihez.
Zsolt 6:5 Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért;
Zsolt 90:13 Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.


2020. május 16., szombat

Új tanulmány

A YouVersionban új tanulmányba kezdtem, melynek címe Közelebb Istenhez. Szívből ajánlom mindenkinek!
Nem feltétlenül ezt, vannak különböző tervek, ezek mindegyike arra irányul, hogy jobban megismerjük Istent, az Ő Beszédét, magunkat, a világot, a mi helyzetünket a világban, stb.
Ebben a tanulmányban össze vannak szedve az igék, jobban oda tud irányulni a figyelmünk hitünk alanyára.
Még csak az első hetet csináltam meg, de elmondanám, hogy mire figyeltem fel, hogyan sikerült levenni a tekintetem a körülményekről és Istenre figyelnem, pont úgy, ahogy az előző bejegyzésemben le is írtam. (Zsid 12:2a Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra...)
Szóval csupa olyan igét hozott, ami ráirányította a figyelmemet Istenre, ahogyan

 • megteremti a világot,
 • Keretek közé szorítja az óceánt, 
 • Szava állított elő itt a földön és a mennyben mindent, sőt, magát a Földet és a mennyet is az összes égitesttel egyetemben. 
 • Ő a birtokosa mindennek, beleértve a hegyeket, erdőket. 
 • Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi.  Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Zsoltárok 95:4‭-‬5
 • ... 
Egyenlőre ennyit, mert kb. itt tartok. Meg esetleg annyit, hogy, ha tényleg sikerül Jézust néznünk, és elhinnünk, hogy Ő elkezdte és be is fejezi a mi hitünket, akkor nem tud elbátortalanítani a világ, nem tud kicsinálni Sátán, rajtunk lesznek a szellemi fegyverek különböző darabjai, amik..., na mik is azok pontosan?
Kérlek benneteket, hogy mindenki 1-et, csakis egyet írjon kommentben!

2020. május 13., szerda

Felelős gondolkodás

Mikor felismerem, hogy valamit nem jól (Isten mércéje szerint) gondoltam, vagy csináltam, és elismerem, hogy valóban elrontottam dolgokat, az felelős gondolkodásra vall... 
Mi protestánsok, akik hiszünk Istenben, és Istennek, ilyenkor bűnbánatra jutunk, bűnvallást tartunk elsősorban közvetlenül Mennyei Atyánknak, másodsorban makacsabb bűn esetén egy olyan testvérnek, akiben megbízunk.
Hiszem, hogy Jézusra nézve másképp festenek a dolgok. 
Ez az ige most nagyon hozzám szólt:
Zsid 12, 2a Közben le ne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője!

Szavak a részből, amik rámugrottak:
Nézve, rátekintve:
ἀφοράω (aphoraó)
1) maga előtt lát, ránéz, szemügyre vesz, megfigyel, összehasonlít, áttekint
2) leveszi a tekintetét vmiről (hogy máshova összpontosítson)

A jelenben ugyan egy fenyítés sem látszik örvendetesnek, hanem bánatot kelt, utólag azonban az igazságosság békével teli gyümölcsével fizet azoknak, akik gyakorlása alatt állnak.
LEVÉL A HÉBEREKHEZ 12:11 CSIA
Gyakorlás: γυμνάζω (gümnadzó)
1) tornázik, tornagyakorlatot végez (klasszikus görög jelentés)
2) edz, gyakorol, kifáraszt
3) passzív alak: gyakorlott, edzett

Mára ennyike.


A HIT KRÍZISE (részlet Basilea Schlink, Győzelem a bűn felett c. könyvéből)

Bizonyára gyakran megtörténik, hogy amikor elkezdjük felvenni a harcot bizonyos bűnökkel szemben, úgy tűník, mintha minden még rosszabbá válna, mint előtte volt. De ekkor folytatnunk kell a harcot
annak a biztos tudatában, hogy az ellenség csupán dühöng és minden igyekezettel azon van, hogy fogságban tartson, mivel tudja, hogy a fenséges győzelem, a szabadulás egyre közeledik. Mindenki, aki nem bátortalanodik el e harc láttán, de állhatatosan jár tovább a megaláztatás hosszú ősvényén, meg fogja tapasztalnia győztes, Jézus Krisztus szabadító erejét. Erről élő bizonyság vagyok én is.
Tudva Jézus végső győzelmét, az olyan időkben, amikor különö-
sen nehéz küzdelemben voltam, nagy örömet adott a szívembe: Olyan Uram van, Aki életét áldozta érettem. Győztes Uram van. Úgy harcolhatok bűneimmel szemben, hogy Jézus győzelmét hirdetem. Olyan Uram van; Aki, mint Isten Báránya, győztesen megtörte a sátán és a bűn erejét. Ezt hitben megragadhatom. És ez az igazság a sátán és bűn
erejét megsemmisíti, mega
dásra készteti.
Bár ez a könyv különböző bűn „betegségekről" szól, nagy öröm-
mel írom le, hogy nem kell megtartanunk bűnbetegségeinket. Amikor testileg vagyunk betegek, nem tudjuk, hogy jobban leszünk-e, hogy van-e egyáltalán orvosság, amely meggyógyít bennünket. De milyen győzelmes tény: tudjuk, hogy felépülhetünk, és fel fogunk épülni súlyos bűnbetegségeinkből, melynek következményei az örök-
kévalóságba nyúlnak, mivel van egy orvosság, amely egészen teljessé tesz bennünket. Ez a Bárány vére, amely gazdagon ömlik sebeiből.
Ebben van a győzelem. Itt halljuk szavát: „Elvégeztetett." A Golgotán van az áldozat. Aki csak megragadja ezeket az igazságokat hitharca közepette, meggyógyul lelkében. Győztes lesz bűnei felett, ha engedi, hogy az Úr fenyítse is őt, hogy „szentségében részesüljünk"
(Zsidókhoz írt levél 12:10), és Jézus dicsőségére az Ő képmását fogja sugározni.


2020. május 9., szombat

Isten fájdalma és a saját fájdalmam

Nem először hasonlítom össze Isten fájdalmát a sajátommal, erről itt írtam, meg itt is. 
Most is alkalmam volt erre, mikor valamiért nagyon elhagyottnak, elfelejtettnek éreztem magam.
Elképzelhettem, hogy Teremtőm mit élhet át akkor, ha nem keresem, nem nyitom rá az ajtót, nem szólok hozzá, nem emlékezem meg a napjáról.
...
Nagyon sajnáltam magam, mérhetetlen szomorúság telepedett a szívemre.
Benne vsz a fájdalom ellenére sincsenek az azzal párosuló negatív érzések.
És akkor pár szót had ejtsek a kezeléséről!

 • Annak mondjuk el, akit érint!
 • Asszertíven, vagyis nem büdös köcsögözzük le az illetőt, hanem elmondjuk, hogy mit érzünk. 
 • Adunk esélyt a jóvátételre.
 • Akkor is tovább szeretjük, ha nem ért egyet velünk. 
 • Élvezzük a szabadságot, hogy jól kezeltük a helyzetet. 

2020. május 7., csütörtök

A bizalomról

 Tegnap nagyon szíven talált az ige. Mindig meglep az ereje.
Ilyenkor látom, hogy valóban 2 élű kard...
1 mondat volt csupán, mégis meghatott.
A tanulmányunk végén ki szoktam osztani az ott található igeverseket felolvasásra, imádkozásra. Mit ad Isten, hozzám ez került:
Péld 31:11 Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
Kicsit érthetőbben, plusz megtoldva 12. verssel:
Férje teljesen megbízik benne, semmiben nem lát hiányt,  mert felesége mindig erősíti, bátorítja, soha nem fordul ellene
Péld 31,11-12
Hogy ebben mi volt, ami meghatott? A bizalom irántam. Az nagyon is. Mert időnként szörnyű vagyok, mégis bízik bennem az én férjem. Kevés dolog inspirál ennyire. Köszönöm!

Ez is érdekelhet
... meg ez is

2020. május 3., vasárnap

Szólj rám, ha hangosan énekelek!

Mai szavaim:
 • Elszenvedni (valakit, a másikat)
 • Újjáépülni. 
Lássuk csak!
Az első arról jutott eszembe, hogy Istenünk egymás mellé rakott kotnyeles-, kötözködő, vagy épp visszafogott, sérült embereket az eklézsiában. Van olyan, hogy mikor valakit meglátsz, és kinyílik a bicska a zsebedben. Bizony. 
És tesó. Bizony.
Isten pedig így szólt:
Ef 4:2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
Kol 3:13 Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott nektek, akképpen ti is;

Görögben ἀνέχομαι (anekhomai)
1) fölemel, szilárdan tart (klasszikus görög használat; aktív jelentés)
2) eltűr, elvisel, bátran vállal, kibír
3) meghallgat, türelmesen végighallgat

Ennyit az elszenvedésről.
...
Az újjáépülésről pedig annyit, hogy jövünk sérült múltból, rossz reakciókkal, beidegződésekkel, béna megoldásainkkal, és sajnos így élünk. Újjáépülni valami olyasmi, hogy tudjuk az isteni perspektívát, és eszerint hagyjuk magunkat újjászülni, újjáépíteni. Részt venni ebben a munkában csodás. Mmint az újjáépítésben. Nem a rombolásban.
Honnan veszem az épülést? Naná, hogy az igéből.
1Kor 8:1b.... Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
οἰκοδομέω (oikodomeó)
1) házat épít
2) épít, felépít
...
(Ez egy több napos szülés, úgyhogy folytatom.)
Aztán, ha már a címben egy valamikori slágert idéztem, a következő alcímem:
 Láttál-e már valaha?
Mit is? Jelen esetben nem csipkebokor rózsát, nem is csipkebokor rózsában két szál majorannát, hanem fejjel falnak menő embert.
Mer' én láttam, nem is egyet. És néztem, hogy nem lesz így jó. De mit csináljak? Elég, ha imádkozom, vagy beszéljek vele? Látom, hogy a vesztébe fut, és sajnálom őt, szóljak? Mint a címben, hogy hangosan énekel a lelkem?
Mikor mi helyes, mert az ,,A" verzió is lehet averzió. Mindkét esetre van példa a Bibliában. Az egymás dolgába avatkozás sem helyes, de az sem, hogy hagyom az ellenségem állatát sem teher alatt összeroskadva... (2 Mózes 23,5)  עָזַב‬ (ʿázaḇ)
1) elhagy, otthagy, magára hagy
2) rábíz; ráhagy
3) kiszolgáltat valakit valaminek
4) abbahagy, felhagy valamivel; megvon valamit valakitől
Akkor most van itt az ideje annak, hogy imádkozzak. Mert nagyon nem mindegy, hogyan döntök. 


2020. április 25., szombat

Így kell járni, úgy kell járni, Sári, Kati tudja, hogy kell járni

... ugrott be a gyermekkori ének a következő igéről:
1Ján 2:6 (H Csia 2005) Aki azt mondja, hogy őbenne marad, az tartozik úgy járni, ahogy Ő is járt.
Bizony, ők ketten tudják a tutit. Mármint a címben szereplők.
380-adik alkalommal futok neki M. Basilea Schlink: Győzelem a bűn felett című könyvének. Hozzávetőleg.
A cél, hogy úgy járjak itt, a földi életemben, ahogyan Jézus járt.
De, hogyan járt Jézus? Miket tudunk?
Tudjuk, hogy sokat imádkozott.
Tudjuk, hogy járt templomba/zsinagógába.
Tudjuk, hogy az Atya akaratát tette.
Tudjuk, hogy szerette az embereket.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem bánt kesztyűs kézzel azokkal, akiket helyre akart billenteni.
Tudjuk, hogy ellenállt Sátánnak.
Tudjuk, hogy megüresítette magát és szolgai formát vett fel.
Engedelmes volt...
Folyt. köv.
...

És egy régebbi írásom, ami most megtetszett. 

2020. április 22., szerda

Utolsó óra, utolsó nap

... valahogy így szólt az a kis versike, amit vakáció előtt mondogattunk mi, gyerekek.
Most az utolsó napot kissé más kontextusban nézem meg, mégpedig ahogy a Biblia ír róla.

Utolsó görögben: ἔσχατος, η, ον (eszkhatosz, é, on)
1) szélső, legutolsó, legtávolabbi
2) utolsó, végső
... az erről szóló tan az eszkatológia.
Ján 6:39 Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nekem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon.
Ján 6:40 Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.
Ján 6:44 Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.
Ján 6:54 Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.
Ján 11:24 Monda neki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon.
Ján 12:48 Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.
Apcs 2:17 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
2Tim 3:1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
Zsid 1:1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk Fia által,
Jak 5:3 Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!
2Pét 3:3 Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak,

.......
Semmi elsöprő, viszont sok kis gondolat. Ilyen, mint HOLT TŐKE.
Mármint valami, amid van, de nem használod.
Aztán: örökség, úgy, mint...
Máté 5:5 Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
Máté 25:34 Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
Márk 10:17 És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?
1Kor 6:9 Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
1Kor 6:10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Zsid 6:12 Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket.
........

Aztán a hányás. Elképzeltem egy jókora adag hányadékot. Azt mondja az ige, hogy az eb visszatért a saját okádékát megenni. Így vagyunk akkor, ha valamit egyszer megtagadtam, és utána újra csinálom.
... a teljesség igénye nélkül.

2020. április 21., kedd

Uram, szólj, mert hallja szolgád

...ma is.
Szeretem Isten szavát hallani.
Itt arról írtam, mikor megérintett, hogy Isten a pajzsom.
Ma azt néztem meg, hogy Isten Szava védelem, gyógyír, helyrebillentő erő. Nézzétek csak!!!
Héberben  אֶמְרָה‬ ('eməráh)  szó, beszéd, megnyilatkozás (elsősorban Istené)
Károli nagyon sokszor ígéretnek fordította.
Ez a szó az Ószövetségben 35X szerepel, és ezen belül a 119. Zsoltárban  a 176 versből 19-ben, és az itt lévő versek nagyon felemelőek:

Zsolt 119:11 Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
Zsolt 119:38 Teljesítsd ígéretedet a te szolgádnak, aki fél téged.
Zsolt 119:41 És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megigérted,
Zsolt 119:50 Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.
Zsolt 119:58 Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te ígéreted szerint!
Zsolt 119:67 Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.
Zsolt 119:76 Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvigasztalódjam a te szolgádnak tett ígéreted szerint.
Zsolt 119:82 A te beszéded [kívánása] miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vigasztalsz meg engem?
Zsolt 119:103 Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél [édesebb] az az én számnak!
Zsolt 119:116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsolt 119:123 Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.
Zsolt 119:133 Vezéreld utamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!
Zsolt 119:140 Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
Zsolt 119:148 Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.
Zsolt 119:154 Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!
Zsolt 119:158 Láttam a hűtleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.
Zsolt 119:162 Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.
Zsolt 119:170 Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!
Zsolt 119:172 Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.

MINDEGYIK MEGÉR EGY "MISÉT" ! :)

2020. április 16., csütörtök

Isten célja, avagy forrásaink felhasználása

Az ima felszabadítja
az összes örökkévaló
erőforrásodat.
Zsolt 87:7 És táncolva
énekelik: minden forrásaim
te benned vannak.
Szeretem, ahogy a Biblia megdobogtatja a szívem, amikor egy szóra, vagy egy gondolatra rácsodálkozom.
Ma a vagyon volt ez, pedig amúgy nem vagyok anyagias. Szerintem...
Így hirtelen 3X jött velem szembe a szó - vagyon / forrás / erőforrás.

 • Tegnap a Győztes imák című könyvben. Lásd a képen lévő mozaikszót!
 • Ma - először az SZNI-s tanulmány imádságában, mégpedig ebben a gondolatban: Segíts, hogy tudjunk úgy tekinteni az erőforrásainkra, hogy azok csakis Hozzád tartoznak, és segíts, hogy tudjunk bőkezűek és adakozó szívűek lenni. Ámen. 
 • Aztán a következő igerészben, ahogy Isten rábízta a vagyonát a szolgáira... (Görögben: τά ὑπάρχοντα (ta hüparkhonta)- tulajdon, anyagi javak, birtok, vagyon)
Ugyanígy hívja magához egy külföldre induló ember a rabszolgáit, rájuk bízva a vagyonát. Egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak egyet, mindenkinek képességéhez mérten. Azután elutazott. Elutazása után az, aki öt talentumot kapott, tüstént elővette, dolgozni kezdett a talentumokkal és szerzett hozzájuk még ötöt. Ugyanúgy a két talentumos szerzett még kettőt. De az, aki egyet kapott, elment, gödröt ásott a földbe és belerejtette urának ezüstjét. Sok idő múltán megjött azoknak a rabszolgáknak az uruk s leszámoltatta őket. Eléje járult az, aki öt talentumot kapott és vitt neki még öt talentumot. Uram – mondta –, öt talentumot adtál ide nekem, lásd, szereztem még öt talentumot. Ura ezt mondta neki: Jól van derék, hűséges rabszolgám, kevesen hű voltál, sokak fölé foglak állítani! Eredj be uradnak örömébe! A két talentumos is hozzáment és így szólt: Uram, két talentumot adtál ide nékem, nézd, még két talentumot szereztem. Ura ezt mondta neki: Jól van derék, hűséges rabszolgám! Kevesen hű voltál, sokak fölé foglak állítani! Menj be urad örömébe! Odajött az is, aki egy talentumot kapott és így szólt: Uram, úgy ismertelek meg téged, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahol nem vetettél, onnan is gyűjtesz, ahová magot nem szórtál! Féltemben elmentem és földben elrejtettem a talentumodat. Lásd, megvan neked, ami a tiéd! Ura ezt felelte neki: Lomha, rossz rabszolga! Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, onnan is gyűjtök, hová magot nem szórtam! A pénzváltók asztalára kellett volna hát pénzemet adnod, hogy mikor megjövök, nyereséggel kaptam volna meg azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot s adjátok oda annak, akinek tíz van. Mert mindenkinek, akinek van, adni fognak, úgyhogy feleslege lesz, de akinek nincs, attól azt is elveszik majd, amije van. Ezt a hasznavehetetlen rabszolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott lesz csak sírás és fogcsikorgatás. (Mt 25, 14-30)
Urunk, köszönjük, hogy méltónak találtál minket arra, hogy a vagyonoddal gazdálkodjunk. Nem a miénk, hanem a tiéd.
Segíts Uram, hogy tudjunk úgy tekinteni az erőforrásainkra, hogy azok csakis Hozzád tartoznak, és segíts, hogy tudjunk bőkezűek és adakozó szívűek lenni. Ámen.

2020. április 13., hétfő

Pajzsom

Sok mémet láthatunk a koronavírus kapcsán, párat én is megosztottam, most nem erről lesz szó.

Tegnap reggeli kapkodva összedobott imám ennyi volt:
Te vagy az én pajzsom Istenem!
Utána kellett néznem, hogy hol olvashatok erről a Bibliában. Az egyik héber kifejezés erre a
  ‫מָגֵן‬ (máḡén)
1) pajzs
2) szimbolikusan a védelmező Isten, ill. fejedelem
Az Ószövetségben 60x-, ebből is a 2Sámuel 22-ben 3x fordul elő.

 • 2Sám 22:3 Az Isten az én erősségem, őbenne bízom én.; Pajzsom nekem ő s üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam.; Az én üdvözítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.
 • 2Sám 22:31 Az Istennek útja tökéletes;; Az Úrnak beszéde tiszta;; Pajzsa ő mindeneknek, akik őbenne bíznak.
 • 2Sám 22:36 Üdvösségednek pajzsát adtad nekem,; S kegyelmed naggyá tett engem.

Engem bátorított. Titeket?


Ezt pedig itt egy későbbi kutatáshoz kiteszem, - jobbára magamnak. Tk. a görögök 5 féleképpen fordították azt, ami a héberben 1 szó volt. De ez már egy másik bejegyzés lesz... Na, cupp!
H4043   ‫מָגֵן‬  (máḡén)
magen                  G484 anti lepsis
magen                  G996 boetheia
magen                 G2375 thureos
magen                 G2900 krataios
magen                 G3696 hoplon


2020. április 9., csütörtök

Várok, vagy várva-várok?

Nem felejtem el... 
 Mai szakaszban szemet szúrt egy kifejezés, ráadásul Károli fordításában nem is tette volna, sem az Újfordításban, azon egyszerű oknál fogva, hogy ők nem találtak semmi figyelemreméltó különbséget a várás-, és a várva-várás kifejezése között.
Magyar fordításban csak az Egyszerű' gondolta megkülönböztetni..., asszem. (Igaz, Vidát, Kecskemétit, Budát nem néztem, akkor ez a házifeladat. Írd meg, ha jutottál valamire!)
...
Ez megint csak amolyan kis nüansznyi, vagy, hogy stílszerűen fogalmazzak nyúlfarknyi különbség, mint a szeretet, és az el nem múló szeretet közt. (Itt írtam erről) 
... ugyanígy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét magára vállalja. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem a bűnök terhét hordozza, hanem azért jön, hogy az üdvösség teljességét hozza azoknak, akik őt várva-várják. Zsid 9, 28
Várva-várni görögben: ἀπεκδέχομαι (apekdekhomai)
- türelmetlenül / nagyon / sóvárogva vár

... és mindössze 7x szerepel az Újszövetségben. 
 1. Róm 8:19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
 2. Róm 8:23 Nemcsak [ez] pedig, hanem maguk a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
 3. Róm 8:25 Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
 4. 1Kor 1:7 Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését,
 5. Gal 5:5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
 6. Fil 3:20 Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
 7. Zsid 9:28 Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre (szabadításukra) .
Istenem, köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk várva-várni Téged! Hálát adok Néked azért, hogy ismerhetlek, hihetek Benned, és a nehéz időkben is, és a jó időben is hozzád fordulhatok. 
Várva-várok szabadításodra Uram! 


2020. április 7., kedd

Spenótos lasagne

Néha szoktam recepteket is írni.
Nem regény, kipróbáltam, marha finom.
Nna:
 • 1 csomag lasagne tészta - 500 g
 • 2 liter tejből besamel mártás, kb 8/ dkg margarin, 2 kanál liszt, só, szerecsendió, bors.
 • 2 fagyasztott spenót kiolvasztva, 2,5 dl tejsazín, só, fokhagymakrém,
 • kb 40 dkg sajt
Legalább 10 adag étel, nagyon kiadós, jó étvágyat!

Vigyázz, kész, rajt!

Vigyáz görögben: ἀγρυπνέω (agrüpneó)- ébren van, virraszt, őrködik

Márk 13:33 Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
Luk 21:36 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!
Ef 6:18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
Zsid 13:17 Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel műveljék és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ.

2020. április 6., hétfő

Főnix

 Mivel az élet megy tovább, a tegnap elmúlt, új reggelre virradtunk. Isten beszéde meg tudott újítani.
Ma ezt olvastam:
1Pét 1:3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
1Pét 1:4 Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,
1Pét 1:5 Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
Aláhúztam azokat a gondolatokat, amik ma megerősítettek.
Felvettem az ékszereimet és díszes mennyegzői övemet.

Nem felejtettelek el Istenem!
Magamtól nem ment, de Szentlélek emlékeztetett.
Te mindent elvégeztél. Már ennek a tudata is üdvözít.
Köszönöm! Szeretlek.

2020. április 5., vasárnap

Néhány gondolat

Néhány gondolat az "el nem múló szeretetről".
Sosem figyeltem még fel erre az Efezus 6 végén, de így köszönt el Pál apostol:
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
Efezus 6:24
EL NEM MÚLÓ SZERETETTEL!!!
Görögben:   ἡ ἀφθαρσία, -ας (hé aphtharszia, -asz)
1) romolhatatlanság
2) el nem múlás, múlhatatlanság
... 
Talán azért kapott ez most ekkora hangsúlyt, mert éppen most mondtam el szomorkásan hitem alanyának, (egyúttal állítmányának és tárgyának!), hogy nem megy.
Nem tudok olyan tüzesen szeretni, mint egykor. Hiszek benne, de a szerelmem megkopott. Mint a Jeremiás 2-ben az a vallomás:
... Hiába, nem lehet, mert idegeneket szeretek és utánuk járok. (Jeremiás 2:25b) 
Szomorú, hitetlen, hiteltelen csalárd menyasszony lettem, egy kopott kokott. Olyan, aki nem is veszi fel az ékszereit. Többre értékeli a Sherlock és Watsont (sorozat), mint a szerelmét. Ettől aztán a kifakult a fénye, a ragyogása, erőtlen és ragyás. Repedezett falú víztározó, ami nem tartja vizet.
Ez, így minden együtt, egy katyvasz, ami minden, csak nem el nem múló szeretettel szerető ember.
És milyen megmagyarázhatatlan, de hiányzik. Hasonlóan ahhoz, mint mikor tudod, hogy jót tesz neked, hogy:
Nem találom a helyem nélküle, kiveszett a tűz a szívemből, de ettől boldogtalan vagyok, ezért nem adom fel, keresem.
Nem leszek szürke-barát!

Ez is hasonló

2020. április 1., szerda

Van 5 perced?

Mindig meglep, hogy, ha rászánok csupán 5 percet egy igére és lelassulok, elidőzök rajta, mi minden tud kijönni belőle.
Ezt úgy képzeld el a gyakorlatban, hogy vagy a könyv formátumú Bibliámat, vagy a YouVersiont magam elé teszem, és elkezdem leírni az adott szakaszt.
Sok időm nincs, mert mennem kell dolgozni, (hála Istennek!) de 3 verset papírra vetettem. Elképesztő, mi mindent megértettem, és mi mindenre rácsodálkoztam!
Aki nem hiszi, járjon utána!
Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.
1 Péter 4:12‭-‬14 HUNK
https://bible.com/bible/84/1pe.4.12-14.HUNK
 Ma pl arra kaptam fel a fejem,hogy:
*megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke*

2020. március 23., hétfő

Vigyázz, kész, rajt!

Nem tudom ezek az igék hogy függnek össze, majd kiderül, vagy nem. 

Ézs 28:16 Ezért így szól az Úr Isten: Íme, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki [benne] hisz, az nem fut!
Ezek csak az utóbbit idézik az Újszövetségben:
Róm 9:33 Amint meg van írva: Íme beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Róm 10:11 Mert azt mondja az írás: Valaki hisz őbenne, meg nem szégyenül. 1Pét 2:6 Azért van meg az Írásban: Íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Máté 5:9

Ez pedig 2 nap alatt 3X szólt hozzám:
Ölég megrázó... 

+ Ez a tanítás nagyon szuper:
Aztán ez a szó: méltó...
Görögben καταξιόω (kataxioó)
1) teljesen érdemesnek, méltónak tart
2) passzív alak: méltónak találják, méltónak bizonyul, megtiszteltetésben részesül

És összesen 4X van benne az Újszövetségben:

Namármost: Könyörgök Uram magamért és a családomért, hogy méltóak legyünk a Luk 21:36 alapján arra, hogy elkerüljük mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassunk az embernek Fia előtt!

2020. március 22., vasárnap

Állj a vonalra!

 Mit tudom én, hogy mi a bajom, de, hogy bajom van, az tuti.
Állatira bonyolult ez az izé a mellkasomban! Vágod?
Ködös gomolygás rossz érzésekkel, így tudnám jellemezni azt, ami ott zajlik. Sürgető és aggódó, és nyomasztó "csaktudnámmiabaj" érzés.
Mit csinál az ember ilyenkor, ha hisz, ha keresztény?

 • Énekeltem egy dalt. Majd még egyet. Azt, hogy 10000 okom van, hogy dicsérjem Istent. Meg azt is, hogy Te vagy váltságom és reménységem, életemnek ereje. 
 • Próbáltam letenni azokat a dolgokat, amik fájnak és amik pánikba akarnak ejteni. Hidd el több van kettőnél! Tapasztalatból tudom, hogy sokszor nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi az. Állandóan elhessegetjük, de az nem segít. Szembe kell nézni velük, és meg kell mondani nekik, hogy mi erről Isten véleménye! 
 • Ha valamit elcsesztem, bocsánatot kell kérnem. 
 • Ha valaki megbántott, vagy neheztelek rá, meg kell bocsátanom neki. Akkor is, ha nem kért bocsánatot. 
 • El kell olvasnom az Efezus 6-ot! 
Kb ennyi. Ja, nem! Még imádkozom is. 

Mennyei Édesapám, jövök eléd, hozom a dicséreteimet, gondjaimat, bajaimat.  Hiszek Uram, légy segítségül a hitetlenségemen! 

Kérlek fékezd meg ezt a járványt! Segítsd meg azokat, akik most különösen nagy terhek alatt vannak, az ország vezetőit, az egészségügyi dolgozókat! Vonj körül bennünket a Te védelmeddel! Egészítsd ki a mi hiányos védőfelszerelésünket testi és lelki értelemben is! (Ef6, 11től)
Atyám, hiszem, hogy Te alkottál mindent, hatalmad van a vírusok felett is. Hiszem, hogy jót akarsz nekünk! Hiszem, hogy vérzik a szíved a gyermekeid miatt, akik felelőtlenek, betegek, vagy meghalnak ebben a járványban.
Kérlek adj jó ötleteket Szentlélek, hogy minél többen megmeneküljünk!
Köszönöm, hogy a Te szent Fiad nevében imádkozhattam. Ámen

Ez is hasonló... 

2020. március 21., szombat

Írástudók, farizeusok... Na, ez most fájt!

Meglepett minap ez a leírás az írástudókról és farizeusokról. Az írástudó és a farizeus görögben:
ὁ γραμματεύς, -έως (ho grammateusz, -eósz)
1) írástudó, törvénymagyarázó
2) írnok, jegyző
ὁ Φαρισαῖος, -ου (ho Phariszaiosz, -u)
- farizeus, az egyik Jézus-korabeli zsidó vallási irányzathoz tartozó. Jelentése: elkülönülő

Meglepődtem, mert mindig kiemelten kezeljük Jézus szavai alapján a farizeusokat, de ez nem csak róluk és nekik szól, hanem az írástudókról/nak is. Ennek a leírása rám is vonatkozik, hiszen tudom az írásokat. 
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen!” Máté 23:25‭-‬26 
Hát először is az írástudókról, farizeusokról nekem egy begyöpösödött valaki jut eszembe, aki vén, meg rugalmatlan. De amiket itt Jézus mond, az lehet inkább rám jellemző, vagy olyan testvéremre, aki ösztönös. Milyen jelzőket használt Jézus? 

 • Képmutató : hüpokritész, -u)- színész; szerepjátszó;    
 • Törvénytelen: anomia, -asz)1) törvénytelenség, törvénysértés, törvényszegés, 2) törvénynélküli állapot, törvénytagadás. 
 • Undokság: akatharszia, -asz)1) szenny, mocsok (fizikai értelemben)2) tisztátalanság (szellemi-erkölcsi értelemben), erkölcstelenség, aljasság. 
 • Mértéktelenség: akraszia, -asz)- önuralom hiánya, mértéktelenség, féktelenség

Megtalálni magunkat

Mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős... Ezen gondolkodtam, hogy mit akar mondani Pál? Arra jutottam, hogy annyi ellenállás van belénk k...